;Translation into Danish done by Henrik Nielsen - Flexsus - www.flexsus.dk ; ; HIKAMARKET_CPANEL="Dashboard" HIKAMARKET_ORDERS="HikaMarket ordrer" ; Generic ONLY_HIKASHOP_COMMERCIAL="Kun med HikaShop kommerciel version" SEE_ALL="Se alle" VENDOR_OPTIONS="Leverandør indstillinger" VENDOR_EDIT="Leverandør: %s" VENDOR_PAY="Betal leverandør: %s" HIKAM_REPORTS="Rapporter" VENDOR_REPORTS="Rapporter: %s" VENDOR_FEES="Leverandør gebyrer" FLAT_FEE="Fast gebyr" PERCENT_FEE="Procent gebyr" VENDOR_TOTAL="Leverandør i alt" NO_VENDOR="Ingen leverandør" ALL_VENDORS="Alle leverandører" ORDERS_UNPAID="Ubetalte order" ORDERS_UNINVOICED="Order klar til betaling" PAY_VENDOR="Betal" PAY_RESULT="Resultat" MANUAL_PAYMENT="Manuel betaling" VENDOR_ACCOUNT="Leverandør konto" VENDOR_INVOICES="Fakturaer" VENDOR_SALES="Salg" YOUR_VENDOR="Din leverandør" MAIN_OPTIONS="Primære indstillinger" MARKET_OPTIONS="Marked indstillinger" PAYPAL_EMAIL="PayPal e-mail" ONLY_IN_MARKET_EDITON="Kun i Marked version" PLEASE_LOGIN_AS_VENDOR="Log venligst ind som leverandør" HIKAMARKET_OVERRIDE="HikaShop / HikaMarket override" VENDOR_SHOW_MODULES="Moduler under leverandør side" GENERATE_INVOICE="Generer faktura" PRODUCT_TEMPLATES="Produkt skabelon" ASK_DELETE_PRODUCT_TEMPLATE="Er du sikker på at du vil slette denne produkt skabelon?" HIKAM_TEMPLATE_USED_BY="Brugt af" HIKAM_USED_BY_X_VENDORS="%s leverandør(er)" PRODUCT_NO_NAME="Ingen produkt navn" PRODUCT_TEMPLATE_CREATED="Produkt skabelon oprettet med succes" VENDOR_PRODUCT_TEMPLATE="Leverandør produkt skabelon" DISCOUNT_TARGET_VENDOR="Rabat mål leverandør" ACL_INHERIT="Nedarv" VENDOR_EXPIRED="Leverandøren er udløbet" MARKET_ADD_IMAGE="Tilføj et billede" MARKET_EDIT_IMAGE="Billede version" VENDOR_DOES_NOT_EXIST="Leverandør findes ikke" VENDOR_ORDER_PAYMENT="Leverandør ordre %s (%s)" SOLD_BY_VENDOR="Sælges af %s" HIKAMARKET_OPTIONS="HikaMarket indstillinger" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_CPANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Leverandør Kontrolpanel" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_VIEW_DEFAULT_TITLE="Leverandør annoncer" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Leverandør udgave" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_SHOW_VIEW_DEFAULT_TITLE="Leverandør side" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Leverandør tilføj rabat" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Leverandør rabat annonce" COM_HIKAMARKET_ORDERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Leverandør ordre annonce" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Leverandør tilføj produkt" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Leverandør produkt annonce" COM_HIKAMARKET_CATEGORYMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Leverandør kategori annonce" COM_HIKAMARKET_CHARACTERISTICMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Leverandør karakteristisk annonce" COM_HIKAMARKET_USERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Leverandør kunde annonce" HIKAMARKET_VENDOR="Leverandør" ; Specific PRODUCT_SALE_DATES="Tilgængelig fra" QUANTITY_PER_ORDER="Antal pr. ordre" CANNOT_DELETE_SUBORDER="Del-ordren %s kan ikke slettes, slet venligst hoved-ordre" CANNOT_DELETE_SUBORDERS="Del-ordrer [%s] kan ikke slettes, slet venligst deres hoved-ordrer" ; HIKA_ HIKA_VENDOR="Leverandør" HIKA_VENDORS="Leverandører" HIKA_ADMINISTRATOR="Administrator" HIKA_QTY_RANGE_TO="Til" HIKA_RANGE_TO="Til" HIKA_TRANSLATIONS="Oversættelse" HIKA_VENDOR_REGISTRATION="Leverandør Registrering" HIKA_VENDOR_NAME="Leverandør navn" HIKA_CONTACT_EMAIL="Kontakt e-mail" HIKA_PAYPAL_EMAIL="PayPal e-mail" HIKA_CONFIRM_USER="Bekræfter du valget af denne bruger?" HIKA_OK="OK" ; HIKAM_ HIKAM_SUCC_SAVED="Dine indstillinger er gemt" HIKAM_ACTION_DENY="Handlingen '%s' er forbudt" HIKAM_PAGE_DENY="Adgangen til denne side er forbudt" HIKAM_ACTION_ERROR="Fejl under udførelse af handlingen: %s" HIKAM_ACT_ORDER_LISTING="Ordre annonce" HIKAM_ACT_ORDER_EDIT="Ordre udgave" HIKAM_ACT_ORDER_SHOW="Ordre visning" HIKAM_ACT_ORDER_REQUEST="Betalingsanmodning" HIKAM_ACT_VENDOR_EDIT="Leverandør udgave" HIKAM_ACT_PLUGIN="Plugin %s" HIKAM_WRONG_DATA="Forkert data" HIKAM_OPTIONS_GENERAL="Generelle indstillinger" HIKAM_OPTIONS_SHOW="Visnings indstillinger" HIKAM_OPTIONS_REGISTRATION="Registrerings indstillinger" HIKAM_OPTIONS_CATEGORIES="Kategorier indstillinger" HIKAM_OPTIONS_TAX="Moms og gebyr indstillinger" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_SELECTION="Leverandør valg/identifikation" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_PAYMENT_SHIPPING="Betalinger og Forsendelse" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_LIMITATIONS="Begrænsninger for leverandører" HIKAM_OPTIONS_STATISTICS="Statistik indstillinger" HIKAM_FRONTEND_EDITION="Front-end redigering" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY="Vis "solgt af"" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY_ME="Vis "solgt af" for min leverandør" HIKAM_FRONT_SHOW_EDIT_BTN="Vis redigeringsknappen" HIKAM_SHOW_CATEGORY_EXPLORER="Vis kategori stifinder" HIKAM_VENDOR_PRICE_WITH_TAX="Leverandør pris med moms" HIKAM_VENDOR_AUTO_PUBLISHED="Auto-udgiv leverandør" HIKAM_ERR_PAYPAL_EMAIL_EMPTY="Konfigurer venligst PayPal e-mailen for denne leverandør" HIKAM_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Er du sikker på, at du vil slette dette produkt?" HIKAM_SET_ORDER_CUSTOMER="Ændre kunde ordren" HIKAM_SET_ORDER_ADDITIONALS="Ændre ordre tillæg" HIKAM_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Ændre ordre produkt" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="Ingen billeder" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="Ingen billeder - Træk og slip her eller brug upload-knappen" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY="Ingen filer" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="Ingen filer - Træk og slip her eller brug upload-knappen" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY="Ingen billede" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Ingen billede - Træk og slip her eller brug upload-knappen" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY="Ingen billede" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Ingen billede - Træk og slip her eller brug upload-knappen" HIKAM_ACL="Adgang" HIKAM_VENDOR_HOME="Leverandør hjem" HIKAM_UPDATABLE_ORDER_STATUSES="Redigerbar ordrestatusser" HIKAM_FRONT_SMALL_EDITOR="Front-end lille editor" HIKAM_FRONT_EDITION_DEFAULT_MENU="Standard menu for produkt redigering" HIKA_EDITOR_DISABLE_BUTTONS="Deaktiver editor knapper" HIKAM_DEFAULT_STORE_ACCESS="Standard butik adgang" HIKAM_VALID_ORDER_STATUSES="Gyldige ordrestatusser" HIKAM_STATS_VALID_ORDER_STATUSES="Gyldige ordrestatusser for statistik" HIKAM_ALLOW_VENDOR_REGISTRATION="Tillad leverandør registrering" HIKAM_ERR_REGISTER_ALREADY_VENDOR="Du har allerede en leverandør konto" HIKAM_ERR_ORDER_CREATION="Kunne ikke oprette en ny ordre" HIKAM_ADD_ORDER_PRODUCT="Tilføj et produkt til ordren" HIKAM_VENDOR_CREATE_CATEGORY="Opret kategorier for leverandører" HIKAM_VENDOR_PARENT_CATEGORY="Hoved-kategori for leverandører" HIKAM_VENDOR_CHROOT_CATEGORY="Ændre leverandør rod-kategori" HIKAM_VENDORS_ROOT_CATEGORY="Leverandører standard rod-kategori" HIKAM_VENDOR_ROOT_CATEGORY="Leverandør rod-kategori" HIKAM_VENDOR_EDIT="Rediger dine leverandør detaljer" HIKAM_MARKET_MODE="Marked tilstand" HIKAM_MODE_COMMISSION="Market Kommission tilstand" HIKAM_DEFAULT_PRODUCT_TEMPLATE="Standard produkt skabelon" HIKAM_ADD_VENDOR_USER="Tilføj bruger" HIKAM_ADD_VENDOR_USERS="Tilføj brugere" HIKAM_INVALID_USER="Ugyldig bruger" HIKAM_PRODUCT_LISTING="Annoncer" HIKAM_MY_VENDOR="Min leverandør" HIKAM_REGISTER_MANUAL_VALIDATION="Manuel validering" HIKAM_REGISTER_AUTO_VALIDATION="Automatisk validering" HIKAM_REGISTER_AUTO_CREATION="Automatisk leverandør oprettelse" MARKETMODE_FEE="Butik betal direkte" MARKETMODE_FEE_DETAILED="Gebyr - butik betal direkte" MARKETMODE_COMMISSION="Leverandør betal direkte" MARKETMODE_COMMISSION_DETAILED="Komission - leverandør betal direkte" HIKA_BROWSE_CATEGORY="Gennemse" HIKA_BROWSE_CATEGORY_ENTER="kategorien" HIKA_SAVE_ORDER="Gem sortering" HIKAM_CART_LINK="Indkøbskurv links" HIKAM_DISPLAY_CART_LINK="Vis "indkøbskurv link" knap" VENDOR_PAID="Betalt" SPLIT_PAYMENT_FEES_ON_VENDORS="Del betalingsgebyr" SPLIT_SHIPPING_FEES_ON_VENDORS="Del forsendelsesgebyr" SET_HISTORY_MESSAGE="Sæt historie besked" HIKAM_SHOW_ORDER_PRODUCT="Produkt" HIKA_ACTIONS="Handlinger" HIKA_UPLOADED_FILE_FREE_DOWNLOAD="Upload gratis download filer" HIKA_DATES="Datoer" HIKAM_SELECT_VENDOR="Bestemt leverandør" HIKAM_REGISTRATION_PAYPAL_REQUIRED="PayPal konto påkrævet" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION="Produkt begrænsning" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_REACHED="Produkt begrænsningen er nået" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_X_REACHED="Begrænsningen på %d produkter er nået" MARKET_USE_SAME_ORDER_NUMBER="Brug samme ordre nummer for del-ordrer" SHIPPING_PER_VENDOR="Forsendelse pr. leverandør" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE="Minimumspris" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE_MSG="Du kan ikke have en lavere pris end %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE="Maksimumspris" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE_MSG="Du kan ikke have en højere pris end %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT="Maksimumspris pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT_MSG="Du kan ikke have mere end %d priser pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT="Maksimum kategorier pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT_MSG="Du kan ikke have mere end %d kategorier pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT="Maksimum indstillinger pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT_MSG="Du kan ikke have mere end %d produkt indstillinger pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT="Maksimum relaterede pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT_MSG="Du kan ikke have mere end %d produkt relaterede pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT="Maksimum billeder pr. produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT_MSG="Du kan ikke have mere end %d billeder pr. produkt" HIKAM_LAYOUTS="Layouts" HIKAM_EDIT_BLOCKS="Blocks" HIKAM_EDIT_VIEWS="Views" HIKAM_OPTIONS_EMAIL="E-mail indstillinger" HIKAM_OPTIONS_IMAGES="Billede indstillinger" HIKAM_DEFAULT_VENDOR_IMAGE="Standard leverandør billede" HIKAM_EMAIL_SEND_ADMIN_NOTIF="Send administrator notifikationer til leverandør" HIKAM_EMAIL_SEND_STATUS_NOTIF="Send status notifikationer til leverandør" HIKAM_VENDOR_IMAGE="Leverandør billede" HIKAM_VENDOR_IMAGE_WIDTH="Leverandør billede bredde" HIKAM_VENDOR_IMAGE_HEIGHT="Leverandør billede højde" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PAGE="Leverandør side" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_LISTING="Leverandør annonce" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_EDITION="Leverandør produkt udgave" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_LISTING="Leverandør produkt annonce" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_EDITION="Leverandør kategori udgave" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_LISTING="Leverandør kategori annonce" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_FRONT_SELECT="Leverandør valg (front-end)" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_REGISTRATION="Leverandør registrering" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_VOTE="Vis leverandør Display vendor afstemning" PARAMS_FOR_VENDORS="Parametre for Leverandører" LINK_TO_VENDOR_PAGE="Link til leverandør side" DISPLAY_CUSTOM_FIELDS="Vis brugerdefinerede felter" LIMIT_VENDORS_IN_CART="Begræns leverandør i indkøbskurv" ALLOW_ZONE_VENDORS="Tillad zone leverandører" ALLOW_VENDOR_SELECTOR="Tillad leverandør vælger" HIKAM_NO_LIMIT_VENDOR="Ingen begrænsning" HIKAM_LIMIT_ONE_VENDOR="En leverandør" HIKAM_LIMIT_ONE_EXTRA_VENDOR="En ekstra leverandør" PREFIX_VENDOR_PRODUCT_CODE="Prefix vendor product code" AVOID_DUPLICATE_PRODUCT_CODE="Undgå dobbelt produkt kode" HIKAM_ALWAYS_SEND_PRODUCT_EMAIL="Send også produkt e-mail for hoved leverandør" FROM_HIKAMARKET="Fra HikaMarket" HIKAM_PARAMS_FOR_IMAGES="Parametre for Billeder" HIKAM_IMAGE_FORCESIZE="Påtving størrelse" HIKAM_IMAGE_GRAYSCALE="Gråtoner" HIKAM_IMAGE_SCALE="Skaleringsmodel" HIKAM_IMAGE_SCALE_INSIDE="Indvendig" HIKAM_IMAGE_SCALE_OUTSIDE="Udvendig" HIKAM_IMAGE_RADIUS="Radius" HIKAM_INFO_ADD_USER_TITLE="Tilføj en bruger" HIKAM_INFO_ADD_USER="Skriv e-mail adressen på kontoen du vil tilføje" ERROR_SAVING_VENDOR="Fejl ved gem af leverandør" VENDOR_SELECTION="Leverandør valg" VENDOR_SELECTION_TYPE="Leverandør valg type" VENDOR_SELECTION_TYPE_DROPDOWN="Dropdown" VENDOR_SELECTION_TYPE_POPUP="Popup" VENDOR_SELECTION_TYPE_NAMEBOX="Navneboks" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED="Kan ikke tilføje produkt "%s" fra leverandør %s" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED_2="Kan ikke tilføje produkt "%s" fra leverandør %s" VENDOR_RESTRICTION_PRODUCT_REMOVED="Due to a restriction on vendors, some products have been removed." PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR="Acceptér venligst køb og handelsvilkår for: %s" PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR_BEFORE_FINISHING_ORDER="Før du fortsætter, acceptér venligst køb og handelsvilkår for leverandør %s" SHOW_ONLY_VENDOR_PAYMENTS="Vis kun leverandør betalinger" WARNING_VENDOR_LIMITATION_NOT_SET="De næste muligheder kan ikke benyttes, fordi du ikke har en leverandør begrænsning i indkøbskurven." HIKAM_NOTIFICATION_STATUSES_FILTER="Ordre notifikation status filter" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Der opstod en fejl ved gem af produktet" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHOW="Leverandør ordre visning" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_EDITION="Leverandør ordre udgave" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_INVOICE="Leverandør ordre faktura" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_LISTING="Leverandør ordre liste" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Leverandør ordre forsendelse faktura" HIKAM_MAX_IMAGE_SIZE="Maksimal billede størrelse (%s)" HIKAM_WIDTH="Bredde" HIKAM_HEIGHT="Højde" HIKAM_IMAGE_COMPRESSION_RATIO="Komprimeringsforhold (%s)" HIKAM_ACL_EDIT="Adgang: %s" HIKAM_VENDOR_ACL="Leverandør adgange" HIKAM_VENDOR_OPTIONS="Leverandør indstillinger" HIKAM_USER_ACL="Bruger adgange" HIKAM_EXPORT_CSV="CSV" HIKAM_EXPORT_XLS="XLS" HIKAM_NOTHING_TO_EXPORT="Intet af eksportere" HIKAM_X_PRODUCT="%d item" HIKAM_X_PRODUCTS="%d emner" ERROR_DURING_REGISTRATION="Fejl ved registrering" VENDOR_GROUP_AFTER_PURCHASE="Leverandør gruppe efter køb" HIKAM_IS_VENDOR_SPECIAL_PRODUCT="Leverandør specialprodukt" HIKAM_VENDOR_GROUP="Leverandør gruppe" HIKAM_IS_VENDOR_ACTIVATION_PRODUCT="Leverandør aktivering produkt" HIKAM_NEED_TO_BE_VENDOR_FOR_BUYING_PRODUCT="Du skal være logget ind som leverandør for at kunne købe produktet: %s" HIKAM_FRONT_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE="Produkt udgave annulleringsmetode" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_PRODUCT="Produkt side" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_CURRENT_URL="Nuværende URL" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_LISTING="Marked produkt annonce" HIKAM_CUSTOMER_FINAL_TOTAL="Kunde endelig total" HIKAM_VENDOR_FINAL_TOTAL="Leverandør endelig total" HIKAM_MINIMUM_PRICE="Minimum pris" FIXED_FEE="Fast gebyr" PAYMENT_TAX="Betaling moms" HIKAM_VENDOR_UNIT_PRICE="Leverandør enhedspris" HIKAM_PARENT_ORDER="Hoved Ordre" HIKAM_DUPLICATE="Dobbelt" HIKAM_NB_OF_VALUES="Værdier" HIKAM_NB_OF_USED="Brugt" CHARACTERISTIC_VALUES="Karakteristiske værdier" ; ; Statistics ; HIKAM_SLOT="Interval" HIKAM_STAT_PERIOD="Periode" HIKAM_STAT_NUMBER="Nummer" HIKAM_STAT_ALL="Alle" HIKAM_STAT_YEAR="År" HIKAM_STAT_MONTH="Måned" HIKAM_STAT_WEEK="Uge" HIKAM_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total produkter" HIKAM_STATS_TOTAL_ORDERS="Total ordrer" HIKAM_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Ordre gennemsnitspris" HIKAM_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Ordrer denne måned" HIKAM_STATS_LAST_ORDERS="Seneste ordrer" HIKAM_STATS_PRODUCT_COMPARE="Produkter salg sammenligning" HIKAM_STATS_GEO_SALES="Geografiske salg" HIKAM_PERIOD_ALL="Alle" HIKAM_PERIOD_THIS_YEAR="Dette år" HIKAM_PERIOD_THIS_MONTH="Denne måned" HIKAM_PERIOD_THIS_WEEK="Denne uge" HIKAM_PERIOD_THIS_DAY="Denne dag" HIKAM_PERIOD_PAST_YEAR="Sidste år" HIKAM_PERIOD_PAST_MONTH="Sidste måned" HIKAM_PERIOD_PAST_WEEK="Sidste uge" HIKAM_PERIOD_PAST_DAY="I går" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Forrige år" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Forrige måned" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Forrige uge" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Forrige dag" HIKAM_PERIOD_BY_YEAR="Grupper efter år" HIKAM_PERIOD_BY_MONTH="Grupper efter måned" HIKAM_PERIOD_BY_WEEK="Grupper efter uge" HIKAM_PERIOD_BY_DAY="Grupper efter dag" HIKAM_GUEST_USER="Gæstebruger" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_SHOW="Vis leverandør bruger" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_EDIT="Rediger leverandør bruger" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_LIST="Annonce leverandør bruger" MAIN_VENDOR_RESTORED="Vi genskabte hoved leverandøren i din. Vær venlig ikke at rydde tabellen hikamarket_vendor fuldstændig i din database." CONFIRM_COPY_PRODUCT_X="Er du sikker på, at du vil kopiere produktet '{PRODUCT}'?" HIKAM_ORDER_ADJUSTMENT="Justering" VENDOR_TOTAL_PAID="Total b betal" HIKAM_VENDOR_FIXED_FEES="Leverandør fast gebyr" GLOBAL_FEE="Globalt gebyr" HIKAMARKET_OPTIONS_EDIT="Gem venligst denne menu først" HIKAM_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Vælg standard adresse" MARKET_FILE="Rediger fil" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_CREATION="Nyt produkt" PRODUCT_CREATION_BEGIN_MESSAGE="Et nyt produkt er blevet oprettet på din side:" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_MODIFICATION="Produkt opdateret" PRODUCT_MODIFICATION_BEGIN_MESSAGE="Denne leverandør har netop opdateret sit produkt." HIKAM_VENDOR_PAY_SHIPPING="Forsendelses omkostninger" HIKAM_VENDOR_PAY_PAYMENT="Betalings omkostninger" HIKAM_VENDOR_PAY_DISCOUNT="Rabatter" HIKAM_VENDOR_PAY_FEES="Faste gebyrer" HIKAM_VENDOR_PAY_REFUND="Tilbagebetaling %s" CONTACT_VENDOR="Kontakt denne leverandør" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_CONTACT_BTN="Vis leverandør kontakt knap" HIKAM_FRONT_VENDOR_DEFAULT_MENU="Leverandør standard menu" HIKAM_DISPLAY_ORDER_STATISTICS="Vis ordre statistik" GROUP_FEE="Gruppe" HIKAM_MARKET_PAYVENDORCONTENT_MODE="Leverandør betalingsindhold" MARKETMODE_PAY_ORDERS="Ordrer" MARKETMODE_PAY_PRODUCTS="Produkter" HIKAM_MENU_TYPE_NOT_SUPPORTED="Denne menu har ikke HikaMarket indholdsindstillinger" MARKET_ADD_FILE="Tilføj fil" HIKAM_OPTIONAL="Valgfri" HIKAM_REQUIRED="Påkrævet" HIKAM_REGISTRATION_ASK_CURRENCY="Spørg efter valuta" HIKAM_REGISTRATION_ASK_DESCRIPTION="Spørg efter beskrivelse" HIKAM_REGISTRATION_ASK_TERMS="Spørg efter betingelser" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PAYPAL="Spørg efter PayPal e-mail" HIKAM_REGISTRATION_EMAIL_IS_USERNAME="E-mail vil blive brugernavn" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PASSWORD="Spørg efter adgangskode" HIKAM_FRONT_SHOW_MAIN_VENDOR_IN_LISTING="Vis hoved leverandør i annonce" HIKAM_CONTACT_MAIL_TO_VENDORS="Send kontakt e-mail til leverandører" HIKAM_CONFIRM_VENDOR_DELETION="Bekræft venligst sletning af denne eller disse leverandør(er)" VENDOR_INFORMATION="Leverandør information" HIKAM_APPLY_FEES_ON_SHIPPING="Tilføj gebyr på forsendelse" HIKAM_VENDOR_SHIPPING_FEES="Forsendelses gebyr" HIKAM_DISCOUNT_NOT_APPLIED_TO_VENDOR="Rabat ikke tilføjet til leverandør" HIKAM_FRONT_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Link leverandør kategori til leverandør side som standard" HIKAM_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Link leverandør kategori til leverandør side" HIKAM_PRODUCTS="Produkter" HIKAM_ORDERS="Ordrer" HIKAM_USERS="Bruger" HIKAM_APPLY="Anvend" SEND_EMAIL="Send e-mail" HIKAM_ADD_VARIANTS="Tilføj varianter" HIKAM_ADD_VALUE="Tilføj værdi" HIKAM_CHARACTERISTIC="Karakteristisk" HIKAM_CHARACTERISTIC_DEFAULT_VALUE="Standard værdi" HIKAM_FRONT_PRODUCT_APPROVAL="Brug produkt godkendelser" HIKAM_PRODUCT_NOT_APPROVED="Produkt ikke godkendt" HIKAM_APPROVE="Godkend" HIKAMARKET_PRODUCT_APPROVED="Produkt godkendt" HIKAMARKET_X_PRODUCTS_APPROVED="%d produkter godkendt" HIKAM_EMPTY_CHART="Du har ikke nok data i perioden til at vise dette diagram" HIKAM_LOADING_CHART="Henter diagram..." HIKAM_USERGROUP_ON_REGISTRATION="Brugergruppe til registrering" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_NAME_IN_EMAILS="Vis leverandør navn i e-mail" HIKAM_SHIPPINGS="Forsendelser" HIKAM_PAYMENTS="Betalinger" PLUGIN_VENDOR_CONFIG="Konfiguration af plugins for leverandører" HIKAM_OWN_PLUGIN="Egen plugin" HIKAM_OVERRIDE_PLUGIN="Tilpasset plugin" HIKA_ADD_RESTRICTION="Tilføj begrænsning" HIKA_RESTRICTION_ZONE="Zone begrænsning" HIKA_RESTRICTION_CURRENCY="Valuta begrænsning" HIKA_RESTRICTION_WAREHOUSE="Lager begrænsning" HIKA_RESTRICTION_PRICE="Pris begrænsning" HIKA_RESTRICTION_QUANTITY="Antal begrænsning" HIKA_RESTRICTION_WEIGHT="Vægt begrænsning" HIKA_RESTRICTION_VOLUME="Mængde begrænsning" HIKA_RESTRICTION_POSTCODE="Postnummer begrænsning" HIKA_RESTRICTION_ACL="Adgangs niveau begrænsning" HIKAM_DISPLAY_X_ORDERS_OF_Y="Vis %d ordrer for %d" HIKAM_SEE_MORE="Se mere »" HIKAM_ORDER="Ordre: %s" HIKAM_SEVERAL_SHIPPING="flere" DATE_ORDER_CREATED="Oprettelsesdato" DATE_ORDER_PAID="Betalingsdato" ORDER_DETAILS="Ordre detaljer" HIKAM_USER_TOTAL="Bruger total" HIKAM_ORDER_IS_PAID="Leverandør er blevet betalt for denne ordre" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Bekræft venligst slet handling" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Vil du slette disse {NUM} varianter?" HIKAM_OPTION_RELATED_ALL_VENDORS="Vis all produkter for relaterede produkt" HIKAM_OPTION_OPTIONS_ALL_VENDORS="Vis all produkter for produkt indstillinger" HIKAM_VENDORS_WITH_UNPAID_ORDERS="Leverandører med ubetalte ordrer" HIKAM_NO_ORDERS="Ingen ordrer" CANNOT_PAY_VENDORS="Fejl ved betaling af leverandører: %s" VENDOR_PAY_REPORT="Leverandør betalingsrapport" VENDOR_PAY_TYPE="Type" VENDOR_PAY_PAYMENT="Leverandør betaling" VENDOR_PAY_INVOICE="Leverandør faktura" HIKAM_PAY_MANUAL="Betal manuelt" HIKAM_PAY_PAYPAL="Betal via PayPal" HIKAM_PAY_PAYPAL_PENDING="Ventende PayPal betaling" NOTIFY_VENDOR="Notificer leverandør" PAYPAL_PAYMENT_OPEN_NEW_WINDOW="For at færdiggøre PayPal betaling, skal du klikke på knappen. Det vil åbne et nyt vindue." HIKAM_NOTIFY_ADMIN_FOR_VENDOR_MODIFICATION="Notificer administrator om leverandør ændringer" HIKAM_EDIT_ORDER_STATUS="Rediger status" MIN_QTY="Minimum antal" ACL="ACL" HIKAM_LINK_VENDOR_GROUP_WITH_ADMIN="Link leverandør gruppe med administrator" HIKAM_EDIT_PRODUCT="Rediger dette produkt" HIKA_SAVE_NEW="Gem & Ny" HIKAM_NOT_DEFAULT_VARIANT="Ingen standard fundet" HIKAM_OPTION_CHECK_VENDOR_COMPLETION="Tjek leverandør færdiggørelse" HIKAM_VENDOR_EXTRA_CATEGORIES="Ekstra kategorier" HIKAM_SEND_MAIL_SUBSALE_UPDATE_MAIN="Notificer kunder når del-salg opdaterer hoved-ordre status" CHARACTERISTIC_DISPLAY_MODE="Valg metode" WAITING_APPROVAL_LIST="Produkter til godkendelse" PREFERRED_VENDOR_FOR_VENDOR_SELECTOR="Fortrukne leverandør vælger" HIKAM_FRONT_FILTER_SAME_VENDOR="Filter samme leverandør" HIKAM_EDIT_MAIN_CATEGORY="Rediger hoved kategori" HIKAM_EDIT="Rediger" HIKAM_CHANGE_CUSTOMER="Ændre kunde" HIKAM_EDIT_SHIPPING="Rediger forsendelse" HIKAM_EDIT_PAYMENT="Rediger betaling" HIKAM_EDIT_COUPON="Rediger kupon" HIKAM_EDIT_CUSTOM_FIELDS="Rediger brugerdefineret felter" HIKAM_SHOW_FILES="Vis filer »" HIKAM_SELECT_ADDRESS="Vælg adresse" HIKAM_EDIT_ADDRESS="Rediger adresse" HIKAM_ADD_EXISTING_PRODUCT="Tilføj eksisterende produkt" HIKAM_ADD_NEW_PRODUCT="Tilføj nyt produkt" HIKAM_SELECT_CUSTOMER="Vælg kunde" HIKAM_REGISTRATION_TERMS_REQUIRED="Køb og handelsesvilkår påkrævet" HIKAM_DEFAULT_TEMPLATE="Standard skabelon" ; MAIN_VENDOR_ACL="Hoved leverandør adgang" MAIN_VENDOR_GROUP="Hoved leverandør grupper" HIKAM_MORE="Mere" HIKAM_SHOW_DEFAULT="Vis standard" HIKAM_SHOW_DETAILS="Vis detaljer" SET_SHIPPING_ADDRESS_TOO="Indstil også forsendelsesadresse" SET_BILLING_ADDRESS_TOO="Indstil også faktureringsadresse" COUPON_CODE="Kupon kode" COUPON_TAX="Kupon moms" COUPON_VALUE="Kupon værdi" HIKAM_VENDOR_ORDERS="Leverandør ordrer" HIKAM_DELETE_PRODUCT="Slet dette produkt" HIKAM_LOAD_PRODUCT_DATA="Hent produkt indhold" HIKAM_HISTORY_OLD="Gammel værdi" HIKAM_HISTORY_NEW="Ny værdi" HIKAM_HISTORY_CUSTOMER="Kunde ændret" HIKAM_HISTORY_COUPON="Kupon ændret" HIKAM_HISTORY_PRODUCT_DELETE="Ordre produkt slettet" X_DOWNLOADS_MADE="%d download foretaget" HIKA_BILLING="Fakturering" HIKA_SHIPPING="Forsendelse" VENDOR_EDIT_ORDER_CONFIG="Leverandør kan ændre deres egne ordrer" WARNING_EDIT_ORDER_AND_CART_LIMITATION="Leverandørerne kan kun ændre ordrer, når du har leverandørens indkøbskurv begrænsning" FILTER_ORDER_STATUS_WHEN_VENDOR_PAID="Sorter ordre status når leverandør er betalt" DAYS_FOR_PAYMENT_REQUEST="Antal ventende dage for betalingsanmodning" HIKAM_PAYMENT_REQUEST="Betalingsanmodning" HIKAM_DO_PAYMENT_REQUEST="Send anmodning" HIKAM_REQUEST_SENT="Anmodning sendt" HIKAM_ORDER_PARTIAL_PAID="(%s ubetalt)" HIKAM_ORDER_PARTIAL_REFUND="(%s ubetalt i butik)" AUTOMATIC_UPDATE_WITH_VENDORS="Opdater automatisk med leverandør ordre ændring" ; HIKAM_FIELD_IS_REQUIRED="Feltet "%s" er påkrævet" HIKAM_CONFIRM_APPROVE_PRODUCTS="Bekræft venligst godkendelsen af disse produkter" HIKAM_CONFIRM_DECLINE_PRODUCTS="Please confirm the decline of these products" HIKAM_CONFIRM_DELETE_PRODUCTS="Bekræft venligst sletning af disse produkter" HIKAM_CONFIRM="Bekræft" SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_1="Denne sprog-fil vil blive sendt til HikaMarket oversættelses Team og kan indgå i den næste version." SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_2="Ved at dele denne fil, tillader du HikaMarket Team til at bruge dit arbejde til ethvert formål." HIKAM_SEARCH="Søg" HIKAM_ERR_TERMS_EMPTY="Udfyld venligst dine køb og handelsvilkår" HIKAM_ORDER_FIELDS="Felter" HIKAM_NO_ADDRESS="No address" HIKA_STATS_TOTAL_VENDOR="Number of vendors" VENDOR_TRANSACTION="Transaction" HIKAM_VENDOR_PAY_FEE="Fees %s" HIKAM_VENDOR_PAY_ADJUST="Adjustment %s" HIKA_COUPON_PRODUCT_ONLY="Percentage for product only" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignore discounted products" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" HIKA_COUPON_TARGET_USERS="For specific users" MARKET_ALLOW_MULTIPLE_VENDOR_FOR_USERS="Allow multiple vendor for users" PRODUCT_WAITING_FOR_APPROVAL="This product is waiting for approval" HIKAM_DECLINE="Decline" HIKAMARKET_PRODUCT_DECLINED="Product has been declined" HIKAMARKET_X_PRODUCTS_DECLINED="%s products have been declined" HIKAM_EMAIL_NOTIFICATION="Email notification" HIKAM_SEND_NOTIFICATION="Send notification" APPROVAL_ADDITIONAL_MESSAGE="Additional message" PRODUCT_DECLINE_REASON="Decline reason" YOU_HAVE_BEEN_PAID="You have been paid" VENDOR_TRANSACTION_PAYMENT="Transaction %s (%s)" PRODUCT_X_NOT_SOLD_IN_YOUR_LOCATION="Product "%s" is not sold in your location" PLUGIN_COMPATIBLE_MARKET="Plugin compatible with HikaMarket multi-vendor system" ; ; ; HIKAM_MAIL_BEGIN_MESSAGE="Begin message" HIKAM_MAIL_DISP_BILLING_ADDR="Display billing address" HIKAM_MAIL_DISP_SHIPPING_ADDR="Display shipping address" HIKAM_MAIL_DISP_PRODUCTS="Display products" HIKAM_MAIL_DISP_PAYMENT="Display payment details" HIKAM_MAIL_DISP_SHIPPING="Display Shipping details" HIKAM_MAIL_DISP_FIELDS="Display fields" HIKAM_MAIL_END_MESSAGE="End message" HIKAM_ORDER_CREATION="Order creation" HIKAM_CREATE_ORDER="Create Order" HIKA_UNPUBLISHING="Unpublishing" HIKA_PUBLISHING="Publishing" HIKAM_TOGGLE_FILTERS="Filters" HIKAM_X_VIEWS="Number of views: %d" HIKAM_X_SALES="Number of sales: %d" SORT_ORDERING="Ordering" SORT_ID="ID" SORT_NAME="Name" SORT_QUANTITY="Quantity" SORT_TYPE="Type" SORT_START_DATE="Start date" SORT_END_DATE="End date" CONFIRM_DELETE_PRODUCT_X="Are you sure you want to delete the product '{PRODUCT}' ?" HIKAMARKET_LOCATION="Location" HIKAM_MAP_SEARCH="Search location" HIKAM_MAP_CLEAR="Clear location" HIKAM_RESTRICTION="Restriction" CONFIRM_DELETE_DISCOUNT_X="Are you sure you want to delete the discount '{DISCOUNT}' ?" HIKA_ALL_DISCOUNTS="All discounts" HIKA_ALL_STATUSES="All statuses" HIKAM_STAT_CONTAINER="Container size" HIKAM_NO_CHILD_CATEGORY="No child category" HIKAM_X_CHILD_CATEGORY="%d child category" HIKAM_X_CHILD_CATEGORIES="%d child categories" HIKAM_NO_PRODUCTS="No items" CONFIRM_DELETE_CATEGORY_X="Are you sure you want to delete the category '{CATEGORY}' ?" HIKAM_EMPTY_PRODUCT_LISTING="No product - You can create a new one or change the category" HIKAM_EMPTY_CATEGORY_LISTING="No category - You can create a new one or go back in the parent one" HIKAM_VENDOR_LOCATION="Vendor location" HIKAM_VENDOR_LOCATION_LAT="Latitude" HIKAM_VENDOR_LOCATION_LONG="Longitude" HIKAM_INSTALL_FOR="for" HIKAM_INSTALL_MSG1="The installation of HikaMarket is almost done." HIKAM_INSTALL_MSG2="Please click on the button below to finish the set-up." HIKAM_INSTALL_CONTINUE="Finish the installation" ; ; eMails ; MARKET_PRODUCT_CREATION="Marked: Produkt oprettelse" MARKET_PRODUCT_CREATION_SUBJECT="Produkt oprettelse" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION="Marked: Leverandør administrator registrering" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION_SUBJECT="Leverandør registrering" MARKET_VENDOR_REGISTRATION="Marked: Leverandør registrering" MARKET_VENDOR_REGISTRATION_SUBJECT="Din leverandør registrering" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Marked: Produkt ændring" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION_SUBJECT="Produkt ændring" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Marked: Ordre status notifikation" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Order notifikation" MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Marked: Produkt godkendelse" MARKET_PRODUCT_APPROVAL_SUBJECT="Dit produkt er blevet godkendt" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST="Marked: Betalingsanmodning" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="En leverandør har indgivet en betalingsanmodning" MARKET_VENDOR_PAYMENT_NOTIFICATION="Market: Payment notification" MARKET_VENDOR_PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="You have been paid for your sales" MARKET_PRODUCT_DECLINE="Market: Product decline" MARKET_PRODUCT_DECLINE_SUBJECT="Your product has been declined" HIKAMARKET_MAIL_HEADER="Hvis der er problemer med visningen af meddelelsen, kan du klikke her for at få vist den i en webbrowser." HI_VENDOR="Hej %s," HI_ADMIN="Hej" YOUR_SALE="Dit salg" SALE_CUSTOMER="Din kunde" BEST_REGARDS_ADMIN="Med venlig hilsen" BEST_REGARDS_VENDOR="Med venlig hilsen" VENDOR_HAS_CREATED_A_PRODUCT="Leverandør %s har netop oprettet produktet: %s" VENDOR_HAS_MODIFIED_A_PRODUCT="Leverandør %s har netop ændret produktet: %s" A_VENDOR_HAS_REGISTERED="Leverandøren '%s' har tilmeldt sig i din butik" EMAIL_MARKET_PRODUCT_CREATION="Nyt produkt oprettet (%s)" EMAIL_MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Produkt ændret (%s)" MAIL_SALE_BEGIN_MESSAGE="Dette en en notifikationsbesked for dit salg %s foretaget af %s på hjemmesiden %s" SUMMARY_OF_YOUR_SALE="Oversigt over dit salg" MAIL_SALE_END_MESSAGE="" VENDOR_REGISTRATION_EMAIL_SUBJECT="Leverandør registrering" VENDOR_CREATION_BEGIN_MESSAGE="En ny leverandør har registreret sig i din butik" VENDOR_REGISTRATION="Leverandør registrering" VENDOR_REGISTRATION_BEGIN_MESSAGE="Din leverandør konto er blevet oprettet." EMAIL_MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Dit produkt er blevet godkendt" EMAIL_MARKET_PRODUCT_DECLINE="Your product has been declined" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_APPROVAL="Produkt godkendt" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_DECLINE="Product declined" PRODUCT_APPROVAL_BEGIN_MESSAGE="Dit produkt er netop blevet godkendt af moderator:" PRODUCT_DECLINE_BEGIN_MESSAGE="Your product has just been declined by a moderator:" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="Betalingsanmodning" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_BEGIN_MESSAGE="En leverandør har fremsat en betalingsanmodning. Her er oversigten af ordrer, som er tilgængelige for betaling." HIKAMARKET_LANG_VERSION="3.0.1"