; Vertaald door Wim Vandekerckhove | http://www.soliweb.be ; voor reacties of suggesties gelieve het contactformulier te gebruiken ; up-to-date voor versie 1.7.0 ; HIKAMARKET_CPANEL="Dashbord" HIKAMARKET_ORDERS="HikaMarket bestellingen" ; Generic ONLY_HIKASHOP_COMMERCIAL="Enkel met commerciële HikaShop versie" SEE_ALL="Bekijk Alles" VENDOR_OPTIONS="Verkoper opties" VENDOR_EDIT="Verkoper: %s" VENDOR_PAY="Betaal verkoper: %s" HIKAM_REPORTS="Reports" VENDOR_REPORTS="Reports: %s" VENDOR_FEES="Verkoper kost" FLAT_FEE="Vaste kost" PERCENT_FEE="Percentage kost" VENDOR_TOTAL="Verkoper totaal" NO_VENDOR="Geen verkoper" ALL_VENDORS="Alle verkopers" ORDERS_UNPAID="Onbetaalde bestellingen" ORDERS_UNINVOICED="Bestellingen klaar om te betalen" PAY_VENDOR="Betaal" PAY_RESULT="Resultaat" MANUAL_PAYMENT="Manuele betaling" VENDOR_ACCOUNT="Verkoper account" VENDOR_INVOICES="Facturen" VENDOR_SALES="Verkopen" YOUR_VENDOR="Uw verkoper" MAIN_OPTIONS="Hoofd opties" MARKET_OPTIONS="Market opties" PAYPAL_EMAIL="Paypal email" ONLY_IN_MARKET_EDITON="Enkel in market editie" PLEASE_LOGIN_AS_VENDOR="Gelieve in te loggen als verkoper" HIKAMARKET_OVERRIDE="HikaShop / HikaMarket override" VENDOR_SHOW_MODULES="Modules onder de verkoper pagina" GENERATE_INVOICE="Factuur aanmaken" PRODUCT_TEMPLATES="Product sjablonen" ASK_DELETE_PRODUCT_TEMPLATE="Bent u zeker dat u dit product sjabloon wil verwijderen?" HIKAM_TEMPLATE_USED_BY="Gebruikt door" HIKAM_USED_BY_X_VENDORS="%s verkoper(s)" PRODUCT_NO_NAME="Geen product naam" PRODUCT_TEMPLATE_CREATED="Product sjabloon succesvol aangemaakt" VENDOR_PRODUCT_TEMPLATE="Verkoper product sjabloon" DISCOUNT_TARGET_VENDOR="Korting doel verkoper" ACL_INHERIT="Overerven" VENDOR_EXPIRED="De verkoper is vervallen" MARKET_ADD_IMAGE="Afbeelding toevoegen" MARKET_EDIT_IMAGE="Afbeelding editie" VENDOR_DOES_NOT_EXIST="Verkoper bestaat niet" VENDOR_ORDER_PAYMENT="Verkoper bestellingen %s (%s)" SOLD_BY_VENDOR="Verkocht door: %s" HIKAMARKET_OPTIONS="HikaMarket opties" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_CPANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Verkoper Controle Panneel" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_VIEW_DEFAULT_TITLE="Verkoper Opsomming" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Verkoper editie" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_SHOW_VIEW_DEFAULT_TITLE="Verkoper pagina" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Verkoper korting toevoegen" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Verkoper korting opsomming" COM_HIKAMARKET_ORDERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Verkoper bestelling opsomming" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Verkoper product toevoegen" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Verkoper product opsomming" COM_HIKAMARKET_CATEGORYMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Verkoper categorie opsomming" COM_HIKAMARKET_CHARACTERISTICMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Verkoper karakteristieken opsomming" COM_HIKAMARKET_USERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Verkoper klant opsomming" HIKAMARKET_VENDOR="Verkoper" ; Specific PRODUCT_SALE_DATES="Beschikbaar vanaf" QUANTITY_PER_ORDER="Hoeveelheid per bestelling" CANNOT_DELETE_SUBORDER="De onder-bestelling %s kan niet worden verwijderd, gelieve de ouder-bestelling te verwijderen" CANNOT_DELETE_SUBORDERS="Onder-bestellingen [%s] kunnen niet worden verwijderd, verwijder de ouder-bestellingen" ; HIKA_ HIKA_VENDOR="Verkoper" HIKA_VENDORS="Verkopers" HIKA_ADMINISTRATOR="Administrator" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" HIKA_RANGE_TO="Aan" HIKA_TRANSLATIONS="Vertalingen" HIKA_VENDOR_REGISTRATION="Verkoper Registratie" HIKA_VENDOR_NAME="Verkoper naam" HIKA_CONTACT_EMAIL="Contact email" HIKA_PAYPAL_EMAIL="Paypal email" HIKA_CONFIRM_USER="Bevestigd u de selectie van deze gebruiker?" HIKA_OK="OK" ; HIKAM_ HIKAM_SUCC_SAVED="Succesvol bewaard" HIKAM_ACTION_DENY="De actie '%s' is verboden" HIKAM_PAGE_DENY="De toegang tot deze pagina is verboden" HIKAM_ACTION_ERROR="Error while performing the action: %s" HIKAM_ACT_ORDER_LISTING="Bestelling opsomming" HIKAM_ACT_ORDER_EDIT="Bestelling editie" HIKAM_ACT_ORDER_SHOW="Bestelling weergave" HIKAM_ACT_ORDER_REQUEST="Betaal verzoek" HIKAM_ACT_VENDOR_EDIT="Verkoper editie" HIKAM_ACT_PLUGIN="Plugin %s" HIKAM_WRONG_DATA="Wrong data" HIKAM_OPTIONS_GENERAL="Algemene Opties" HIKAM_OPTIONS_SHOW="Weergave opties" HIKAM_OPTIONS_REGISTRATION="Registratie opties" HIKAM_OPTIONS_CATEGORIES="Categorie opties" HIKAM_OPTIONS_TAX="BTW en kosten opties" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_SELECTION="Verkoper selectie/identificatie" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_PAYMENT_SHIPPING="Betaling en Verzending" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_LIMITATIONS="Beperkingen voor verkopers" HIKAM_OPTIONS_STATISTICS="Statistieken opties" HIKAM_FRONTEND_EDITION="Front-end wijzigen" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY="Toon 'verkocht door'" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY_ME="Toon 'verkocht door' voor mijn verkoper" HIKAM_FRONT_SHOW_EDIT_BTN="Toon de wijzig knop" HIKAM_SHOW_CATEGORY_EXPLORER="Toon categorie verkenner" HIKAM_VENDOR_PRICE_WITH_TAX="Verkoper prijs met btw" HIKAM_VENDOR_AUTO_PUBLISHED="Auto publiceer verkoper" HIKAM_ERR_PAYPAL_EMAIL_EMPTY="Gelieve het paypal email voor deze verkoper te configureren" HIKAM_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Bent u zeker dat u dit product wil verwijderen?" HIKAM_SET_ORDER_CUSTOMER="Verander de bestelling klant" HIKAM_SET_ORDER_ADDITIONALS="Verander bestelling bijkomende" HIKAM_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Wijzig bestelling product" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="Geen afbeeldingen" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="Geen afbeeldingen - Sleep & plaats hier of gebruik de upload knop" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY="Geen bestanden" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="Geen bestanden - Sleep & plaats hier of gebruik de upload knop" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY="Geen afbeelding" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Geen afbeelding - Sleep & plaats hier of gebruik de upload knop" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY="Geen afbeelding" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Geen afbeelding - Sleep & plaats hier of gebruik de upload knop" HIKAM_ACL="Toegang" HIKAM_VENDOR_HOME="Verkoper Start" HIKAM_UPDATABLE_ORDER_STATUSES="Bijwerkbare bestel statussen" HIKAM_FRONT_SMALL_EDITOR="Kleine voorkant editor" HIKAM_FRONT_EDITION_DEFAULT_MENU="Default menu for product edition" HIKA_EDITOR_DISABLE_BUTTONS="Uitschakelen editor's knoppen" HIKAM_DEFAULT_STORE_ACCESS="Standaard winkel toegang" HIKAM_VALID_ORDER_STATUSES="Geldige bestel statussen" HIKAM_STATS_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses for statistics" HIKAM_ALLOW_VENDOR_REGISTRATION="Toestaan verkoper registratie" HIKAM_ERR_REGISTER_ALREADY_VENDOR="U heeft reeds een verkoper account" HIKAM_ERR_ORDER_CREATION="Kon geen nieuwe bestelling plaatsen" HIKAM_ADD_ORDER_PRODUCT="Een product aan de bestelling toevoegen" HIKAM_VENDOR_CREATE_CATEGORY="Categorieën voor verkopers aanmaken" HIKAM_VENDOR_PARENT_CATEGORY="Ouder categorie voor verkopers" HIKAM_VENDOR_CHROOT_CATEGORY="Wijzig verkoper hoofd categorie" HIKAM_VENDORS_ROOT_CATEGORY="Verkopers standaard hoofd categorie" HIKAM_VENDOR_ROOT_CATEGORY="Verkoper hoofd categorie" HIKAM_VENDOR_EDIT="Wijzig uw verkoper details" HIKAM_MARKET_MODE="Market modus" HIKAM_MODE_COMMISSION="Market Commissies modus" HIKAM_DEFAULT_PRODUCT_TEMPLATE="Standaard product sjabloon" HIKAM_ADD_VENDOR_USER="Gebruiker toevoegen" HIKAM_ADD_VENDOR_USERS="Gebruikers toevoegen" HIKAM_INVALID_USER="Ongeldige gebruiker" HIKAM_PRODUCT_LISTING="Opsomming" HIKAM_MY_VENDOR="Mijn verkoper" HIKAM_REGISTER_MANUAL_VALIDATION="Manuale validatie" HIKAM_REGISTER_AUTO_VALIDATION="Automatische validatie" HIKAM_REGISTER_AUTO_CREATION="Automatische verkoper aanmaak" MARKETMODE_FEE="Kost" MARKETMODE_FEE_DETAILED="Kost - winkel betaalt onmiddelijk" MARKETMODE_COMMISSION="Commissie" MARKETMODE_COMMISSION_DETAILED="Commissie - verkoper onmiddelijk betaald" HIKA_BROWSE_CATEGORY="Bladeren" HIKA_BROWSE_CATEGORY_ENTER="de categorie" HIKA_SAVE_ORDER="Bewaar volgorde" HIKAM_CART_LINK="Winkelwagen links" HIKAM_DISPLAY_CART_LINK="Toon 'winkelwagen link' knop" VENDOR_PAID="Betaald" SPLIT_PAYMENT_FEES_ON_VENDORS="Gespreide betaling kosten" SPLIT_SHIPPING_FEES_ON_VENDORS="Gespreide verzending kosten" SET_HISTORY_MESSAGE="Zet geschiedenis bericht" HIKAM_SHOW_ORDER_PRODUCT="Product" HIKA_ACTIONS="Acties" HIKA_UPLOADED_FILE_FREE_DOWNLOAD="Upload gratis download bestanden" HIKA_DATES="Datums" HIKAM_SELECT_VENDOR="Specifieke verkoper" HIKAM_REGISTRATION_PAYPAL_REQUIRED="Paypal account vereist" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION="Product beperking" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_REACHED="De product beperking werd bereikt" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_X_REACHED="De beperking voor %d producten werd bereikt" MARKET_USE_SAME_ORDER_NUMBER="Gebruik zelfde bestel nummer voor onder-bestellingen" SHIPPING_PER_VENDOR="Verzending per verkoper" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE="Minimum prijs" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE_MSG="U kunt geen lagere prijs hebben dan %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE="Maximale prijs" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE_MSG="Kunt u geen prijs hebben hoger dan %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT="Maximale prijzen per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT_MSG="U kunt niet meer dan %d prijzen hebben per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT="Maximale categorieën per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT_MSG="U kunt niet meer dan %d categorieën hebben per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT="Maximale opties per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT_MSG="U kunt niet meer dan %d product opties hebben per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT="Maximum gerelateerde per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT_MSG="U kunt niet meer dan %d product gerelateerde per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT="Maximum images per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT_MSG="You can't have more than %d images per product" HIKAM_LAYOUTS="Layouts" HIKAM_EDIT_BLOCKS="Blokken" HIKAM_EDIT_VIEWS="Weergaves" HIKAM_OPTIONS_EMAIL="Email opties" HIKAM_OPTIONS_IMAGES="Afbeelding opties" HIKAM_DEFAULT_VENDOR_IMAGE="Standaar verkoper afbeelding" HIKAM_EMAIL_SEND_ADMIN_NOTIF="Stuur admin kennisgeving naar verkoper" HIKAM_EMAIL_SEND_STATUS_NOTIF="Stuur status kennisgeving naar verkoper" HIKAM_VENDOR_IMAGE="Verkoper afbeelding" HIKAM_VENDOR_IMAGE_WIDTH="Verkoper afbeelding breedte" HIKAM_VENDOR_IMAGE_HEIGHT="Verkoper afbeelding hoogte" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PAGE="Verkoper pagina" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_LISTING="Verkoper opsomming" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_EDITION="Verkoper product editie" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_LISTING="Verkoper product opstomming" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_EDITION="Verkoper categorie editie" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_LISTING="Verkoper categorie opsomming" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_FRONT_SELECT="Verkoper selectie (voorkant)" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_REGISTRATION="Verkoper registratie" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_VOTE="Toon verkoper stem" PARAMS_FOR_VENDORS="Parameters voor verkopers" LINK_TO_VENDOR_PAGE="Link naar verkoper pagina" DISPLAY_CUSTOM_FIELDS="Toon eigen velden" LIMIT_VENDORS_IN_CART="Beperk verkopers in winkelwagen" ALLOW_ZONE_VENDORS="Toestaan zone verkopers" ALLOW_VENDOR_SELECTOR="Toestaan verkoper selector" HIKAM_NO_LIMIT_VENDOR="Geen beperking" HIKAM_LIMIT_ONE_VENDOR="Één verkoper" HIKAM_LIMIT_ONE_EXTRA_VENDOR="Één extra verkoper" PREFIX_VENDOR_PRODUCT_CODE="Voorvoegsel verkoper product code" AVOID_DUPLICATE_PRODUCT_CODE="Voorkom dubbele product code" HIKAM_ALWAYS_SEND_PRODUCT_EMAIL="Stuur product emails ook voor hoofd verkoper" FROM_HIKAMARKET="Van HikaMarket" HIKAM_PARAMS_FOR_IMAGES="Parameters voor Afbeeldingen" HIKAM_IMAGE_FORCESIZE="Forceer grootte" HIKAM_IMAGE_GRAYSCALE="Grijsschaal" HIKAM_IMAGE_SCALE="Schaal modus" HIKAM_IMAGE_SCALE_INSIDE="Binnenkant" HIKAM_IMAGE_SCALE_OUTSIDE="Buitenkant" HIKAM_IMAGE_RADIUS="Radius" HIKAM_INFO_ADD_USER_TITLE="Een gebruiker toevoegen" HIKAM_INFO_ADD_USER="Geef het email adres in van de account die u wenst toe te voegen" ERROR_SAVING_VENDOR="Fout tijdens bewaren van de verkoper" VENDOR_SELECTION="Verkoper selectie" VENDOR_SELECTION_TYPE="Verkoper selectie type" VENDOR_SELECTION_TYPE_DROPDOWN="Vervolgkeuze" VENDOR_SELECTION_TYPE_POPUP="Popup" VENDOR_SELECTION_TYPE_NAMEBOX="Naam kader" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED="Kan product '%s' van verkoper %s niet toevoegen" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED_2="Kan product '%s' van verkoper %s niet toevoegen" VENDOR_RESTRICTION_PRODUCT_REMOVED="Due to a restriction on vendors, some products have been removed." PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR="Gelieve de Algemene Voorwaarden te accepteren voor: %s" PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR_BEFORE_FINISHING_ORDER="Voor verder te gaan, gelieve de Algemene Voorwaarden voor verkoper %s te accepteren" SHOW_ONLY_VENDOR_PAYMENTS="Toon enkel verkoper betalingen" WARNING_VENDOR_LIMITATION_NOT_SET="De volgende opties kunnen niet worden gebruikt omdat u geen verkoper beperking heeft in de winkelwagen." HIKAM_NOTIFICATION_STATUSES_FILTER="Bestel kennisgeving status filter" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Er deed zich een fout voor tijdens bewaring van het product" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHOW="Verkoper bestelling weergave" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_EDITION="Verkoper bestelling editie" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_INVOICE="Verkoper bestelling factuur" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_LISTING="Vendor order listing" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Verkoper bestelling verzending factuur" HIKAM_MAX_IMAGE_SIZE="Max afbeelding grootte (%s)" HIKAM_WIDTH="Breedte" HIKAM_HEIGHT="Hoogte" HIKAM_IMAGE_COMPRESSION_RATIO="Compressie verhouding (%s)" HIKAM_ACL_EDIT="Toegang: %s" HIKAM_VENDOR_ACL="Verkoper toegang" HIKAM_VENDOR_OPTIONS="Verkoper opties" HIKAM_USER_ACL="Gebruiker toegang" HIKAM_EXPORT_CSV="CSV" HIKAM_EXPORT_XLS="XLS" HIKAM_NOTHING_TO_EXPORT="Niets te exporteren" HIKAM_X_PRODUCTS="%d items" ERROR_DURING_REGISTRATION="Fout tijdens registratie" VENDOR_GROUP_AFTER_PURCHASE="Verkoper groep na aankoop" HIKAM_IS_VENDOR_SPECIAL_PRODUCT="Verkoper speciaal product" HIKAM_VENDOR_GROUP="Verkoper groep" HIKAM_IS_VENDOR_ACTIVATION_PRODUCT="Verkoper activatie product" HIKAM_NEED_TO_BE_VENDOR_FOR_BUYING_PRODUCT="U moet als verkoper zijn ingelogd om het volgende product te kopen: %s" HIKAM_FRONT_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE="¨Product editie annuleer modus" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_PRODUCT="Product pagina" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_CURRENT_URL="Huidige url" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_LISTING="Market product opsomming" HIKAM_CUSTOMER_FINAL_TOTAL="Klant algemeen totaal" HIKAM_VENDOR_FINAL_TOTAL="Verkoper algemeen totaal" HIKAM_MINIMUM_PRICE="Min prijs" FIXED_FEE="Vaste kost" PAYMENT_TAX="Betaling belasting" HIKAM_VENDOR_UNIT_PRICE="Verkoper eenheid prijs" HIKAM_PARENT_ORDER="Ouder bestelling" HIKAM_DUPLICATE="Duplicaat" HIKAM_NB_OF_VALUES="Waarden" HIKAM_NB_OF_USED="Gebruikt" CHARACTERISTIC_VALUES="Karakteristieke waarden" ; ; Statistics ; HIKAM_SLOT="Slot" HIKAM_STAT_PERIOD="Punt" HIKAM_STAT_NUMBER="Nummer" HIKAM_STAT_ALL="Alles" HIKAM_STAT_YEAR="Jaar" HIKAM_STAT_MONTH="Maand" HIKAM_STAT_WEEK="Week" HIKAM_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Totaal producten" HIKAM_STATS_TOTAL_ORDERS="Totaal bestellingen" HIKAM_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Gemiddelde bestel prijs" HIKAM_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Bestelling deze maand" HIKAM_STATS_LAST_ORDERS="Laatste bestellingen" HIKAM_STATS_PRODUCT_COMPARE="Producten verkopen vergelijking" HIKAM_STATS_GEO_SALES="Geografische verkopen" HIKAM_PERIOD_ALL="Alles" HIKAM_PERIOD_THIS_YEAR="Dit jaar" HIKAM_PERIOD_THIS_MONTH="Deze maand" HIKAM_PERIOD_THIS_WEEK="Deze week" HIKAM_PERIOD_THIS_DAY="Deze dag" HIKAM_PERIOD_PAST_YEAR="Afgelopen jaar" HIKAM_PERIOD_PAST_MONTH="Afgelopen maand" HIKAM_PERIOD_PAST_WEEK="Afgelopen week" HIKAM_PERIOD_PAST_DAY="Afgelopen dag" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Vorig jaar" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Vorige maand" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Vorige week" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Vorige dag" HIKAM_PERIOD_BY_YEAR="Groeper per jaar" HIKAM_PERIOD_BY_MONTH="Groepeer per maand" HIKAM_PERIOD_BY_WEEK="Groepeer per week" HIKAM_PERIOD_BY_DAY="Groepeer per dag" HIKAM_GUEST_USER="Gast Gebruiker" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_SHOW="Verkoper gebruiker weergave" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_EDIT="Verkoper gebruiker wijziging" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_LIST="Verkoper gebruiker opsomming" MAIN_VENDOR_RESTORED="We herstelden uw hoofd verkoper in de database. Gelieve de tabel hikamarket_vendor niet volledig te legen in uw databank." CONFIRM_COPY_PRODUCT_X="Bent u zeker dat u het volgende product wil kopiëren '{PRODUCT}' ?" HIKAM_ORDER_ADJUSTMENT="Aanpassing" VENDOR_TOTAL_PAID="Totaal betaald" HIKAM_VENDOR_FIXED_FEES="Verkoper vaste kosten" GLOBAL_FEE="Globale kost" HIKAMARKET_OPTIONS_EDIT="Gelieve dit menu te bewaren voor" HIKAM_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Selecteer standaard adres" MARKET_FILE="Wijzig bestand" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_CREATION="Nieuw product" PRODUCT_CREATION_BEGIN_MESSAGE="Een nieuw product werd aangemaakt op uw site: " HIKAM_EMAIL_PRODUCT_MODIFICATION="Product bijgewerkt" PRODUCT_MODIFICATION_BEGIN_MESSAGE="Deze verkoper heeft zopas zijn product bijgewerkt." HIKAM_VENDOR_PAY_SHIPPING="Verzend kosten" HIKAM_VENDOR_PAY_PAYMENT="Betaling kosten" HIKAM_VENDOR_PAY_DISCOUNT="Kortingen" HIKAM_VENDOR_PAY_FEES="Vaste kosten" HIKAM_VENDOR_PAY_REFUND="Terugbetalen %s" CONTACT_VENDOR="Contacteer deze verkoper" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_CONTACT_BTN="Toon verkoper contact knop" HIKAM_FRONT_VENDOR_DEFAULT_MENU="Verkoper standaard menu" HIKAM_DISPLAY_ORDER_STATISTICS="Toon bestel statistieken" GROUP_FEE="Groep" HIKAM_MARKET_PAYVENDORCONTENT_MODE="Verkoper betaling inhoud" MARKETMODE_PAY_ORDERS="Bestellingen" MARKETMODE_PAY_PRODUCTS="Producten" HIKAM_MENU_TYPE_NOT_SUPPORTED="Dit menu heeft geen HikaMarket inhoud opties" MARKET_ADD_FILE="Bestand toevoegen" HIKAM_OPTIONAL="Optioneel" HIKAM_REQUIRED="Vereist" HIKAM_REGISTRATION_ASK_CURRENCY="Vraag valuta tijdens registratie" HIKAM_REGISTRATION_ASK_DESCRIPTION="Vraag omschrijving tijdens verkoper registratie" HIKAM_REGISTRATION_ASK_TERMS="Vraag om Voorwaarden" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PAYPAL="Vraag om Paypal email" HIKAM_REGISTRATION_EMAIL_IS_USERNAME="Email zal gebruikersnaam zijn" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PASSWORD="Vraag om wachtwoord" HIKAM_FRONT_SHOW_MAIN_VENDOR_IN_LISTING="Toon hoofd verkoper in opsomming" HIKAM_CONTACT_MAIL_TO_VENDORS="Stuur contact mails naar verkoper" HIKAM_CONFIRM_VENDOR_DELETION="Bevestig aub de verwijdering van deze verkoper(s)" VENDOR_INFORMATION="Verkoper Informatie" HIKAM_APPLY_FEES_ON_SHIPPING="Kosten aan verzending toevoegen" HIKAM_VENDOR_SHIPPING_FEES="Verzendkosten" HIKAM_DISCOUNT_NOT_APPLIED_TO_VENDOR="Korting niet toegepast op leveranciers" HIKAM_FRONT_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Link verkoper categorie leverancier pagina standaard" HIKAM_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Link verkoper categorie aan leverancier pagina" HIKAM_PRODUCTS="Producten" HIKAM_ORDERS="Bestellingen" HIKAM_USERS="Gebruikers" HIKAM_APPLY="Toepassen" SEND_EMAIL="Stuur e-mail" HIKAM_ADD_VARIANTS="Varianten toevoegen" HIKAM_ADD_VALUE="Waarde toevoegen" HIKAM_CHARACTERISTIC="Karakteristieken" HIKAM_CHARACTERISTIC_DEFAULT_VALUE="Standaard waarde" HIKAM_FRONT_PRODUCT_APPROVAL="Gebruik product goedkeuringen" HIKAM_PRODUCT_NOT_APPROVED="Product niet goedgekeurd" HIKAM_APPROVE="Goedkeuren" HIKAMARKET_PRODUCT_APPROVED="Product goedgekeurd" HIKAMARKET_X_PRODUCTS_APPROVED="%d products approved" HIKAM_EMPTY_CHART="Je hebt niet genoeg gegevens voor de periode om deze kaart te tonen" HIKAM_LOADING_CHART="Laden kaart..." HIKAM_USERGROUP_ON_REGISTRATION="Gebruikersgroep op registratie" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_NAME_IN_EMAILS="Toon verkoper naam in e-mails" HIKAM_SHIPPINGS="Verzendingen" HIKAM_PAYMENTS="Betalingen" PLUGIN_VENDOR_CONFIG="Configuratie van de plug-ins door leveranciers" HIKAM_OWN_PLUGIN="Eigen plugin" HIKAM_OVERRIDE_PLUGIN="Overschrijven plugin" HIKA_ADD_RESTRICTION="Toevoegen beperking" HIKA_RESTRICTION_ZONE="Zone beperking" HIKA_RESTRICTION_CURRENCY="Valuta beperking" HIKA_RESTRICTION_WAREHOUSE="Magazijn beperking" HIKA_RESTRICTION_PRICE="Prijs beperking" HIKA_RESTRICTION_QUANTITY="Hoeveelheid beperking" HIKA_RESTRICTION_WEIGHT="Gewicht beperking" HIKA_RESTRICTION_VOLUME="Volume beperking" HIKA_RESTRICTION_POSTCODE="Postcode beperking" HIKA_RESTRICTION_ACL="Toegang niveau beperking" HIKAM_DISPLAY_X_ORDERS_OF_Y="Toon %d bestellingen van %d" HIKAM_SEE_MORE="Zie meer »" HIKAM_ORDER="Bestelling: %s" HIKAM_SEVERAL_SHIPPING="verschillende" DATE_ORDER_CREATED="Aanmaakdatum" DATE_ORDER_PAID="Betaaldatum" ORDER_DETAILS="Bestelling details" HIKAM_USER_TOTAL="Gebruiker totaal" HIKAM_ORDER_IS_PAID="Verkoper heeft betaald voor deze bestelling" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Gelieve de verwijder actie te bevestigen" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Wilt u deze {NUM} varianten verwijderen?" HIKAM_OPTION_RELATED_ALL_VENDORS="Toon alle producten voor product gerelateerd" HIKAM_OPTION_OPTIONS_ALL_VENDORS="Toon alle producten voor product opties" HIKAM_VENDORS_WITH_UNPAID_ORDERS="Leveranciers met onbetaalde bestellingen" HIKAM_NO_ORDERS="Geen bestellingen" CANNOT_PAY_VENDORS="Fout bij het betalen van de leveranciers: %s" VENDOR_PAY_REPORT="Verkoper betaling rapport" VENDOR_PAY_TYPE="Type" VENDOR_PAY_PAYMENT="Verkoper betaling" VENDOR_PAY_INVOICE="Leverancier factuur" HIKAM_PAY_MANUAL="Betalen handmatig" HIKAM_PAY_PAYPAL="Betalen via Paypal" HIKAM_PAY_PAYPAL_PENDING="Paypal betaling in behandeling" NOTIFY_VENDOR="Verwittig verkoper" PAYPAL_PAYMENT_OPEN_NEW_WINDOW="Voor het afronden van de betaling van Paypal, klik op de knop. Het zal een nieuw venster openen." HIKAM_NOTIFY_ADMIN_FOR_VENDOR_MODIFICATION="Verwittig adminstrator voor leverancier wijzigingen" HIKAM_EDIT_ORDER_STATUS="Status bewerken" MIN_QTY="Min aantal" ACL="ACL" HIKAM_LINK_VENDOR_GROUP_WITH_ADMIN="Link leverancier groep met admin" HIKAM_EDIT_PRODUCT="Bewerk dit product" HIKA_SAVE_NEW="Opslaan & Nieuw" HIKAM_NOT_DEFAULT_VARIANT="Geen standaard gevonden" HIKAM_OPTION_CHECK_VENDOR_COMPLETION="Controleer verkoper voltooiing" HIKAM_VENDOR_EXTRA_CATEGORIES="Extra categorieën" HIKAM_SEND_MAIL_SUBSALE_UPDATE_MAIN="Verwittig de klant bij onderverkoop update hoofd order status" CHARACTERISTIC_DISPLAY_MODE="Selectiemethode" WAITING_APPROVAL_LIST="Producten goed te keuren" PREFERRED_VENDOR_FOR_VENDOR_SELECTOR="Voorkeur verkoper selectie" HIKAM_FRONT_FILTER_SAME_VENDOR="Filter zelfde verkoper" HIKAM_EDIT_MAIN_CATEGORY="Bewerk hoofd categorie" HIKAM_EDIT="Bewerk" HIKAM_CHANGE_CUSTOMER="Verander klant" HIKAM_EDIT_SHIPPING="Bewerk verzending" HIKAM_EDIT_PAYMENT="Bewerk betaling" HIKAM_EDIT_COUPON="Bewerk coupon" HIKAM_EDIT_CUSTOM_FIELDS="Bewerk aangepaste velden" HIKAM_SHOW_FILES="Toon bestanden »" HIKAM_SELECT_ADDRESS="Selecteer adres" HIKAM_EDIT_ADDRESS="Bewerk adres" HIKAM_ADD_EXISTING_PRODUCT="Toevoegen bestaand product" HIKAM_ADD_NEW_PRODUCT="Toevoegen nieuw product" HIKAM_SELECT_CUSTOMER="Selecteer klant" HIKAM_REGISTRATION_TERMS_REQUIRED="Algemene Voorwaarden vereist" HIKAM_DEFAULT_TEMPLATE="Standaard template" ; MAIN_VENDOR_ACL="Hoofd verkoper toegang" MAIN_VENDOR_GROUP="Hoofd verkoper groepen" HIKAM_MORE="Meer" HIKAM_SHOW_DEFAULT="Toon standaard" HIKAM_SHOW_DETAILS="Toon details" SET_SHIPPING_ADDRESS_TOO="Instellen verzendadres op" SET_BILLING_ADDRESS_TOO="Instellen facturatieadres op" COUPON_CODE="Coupon code" COUPON_TAX="Coupon belasting" COUPON_VALUE="Coupon waarde" HIKAM_VENDOR_ORDERS="Verkoper bestellingen" HIKAM_DELETE_PRODUCT="Verwijder dit product" HIKAM_LOAD_PRODUCT_DATA="Laden product data" HIKAM_HISTORY_OLD="Oude waarde" HIKAM_HISTORY_NEW="Nieuwe waarde" HIKAM_HISTORY_CUSTOMER="Klant gewijzigd" HIKAM_HISTORY_COUPON="Coupon gewijzigd" HIKAM_HISTORY_PRODUCT_DELETE="Bestelling product verwijderd" X_DOWNLOADS_MADE="%d download(s) gedaan" HIKA_BILLING="Facturering" HIKA_SHIPPING="Verzendkosten" VENDOR_EDIT_ORDER_CONFIG="Verkoper kan eigen bestellingen bewerken" WARNING_EDIT_ORDER_AND_CART_LIMITATION="De verkopers kunnen enkel de bestellingen bewerken wanneer u de verkoper winkelwagen beperking hebt" FILTER_ORDER_STATUS_WHEN_VENDOR_PAID="Filter bestelling status wanneer verkoper is betaald" DAYS_FOR_PAYMENT_REQUEST="Dagen wachten voor betaling verzoek" HIKAM_PAYMENT_REQUEST="Betaling verzoek" HIKAM_DO_PAYMENT_REQUEST="Verstuur verzoek" HIKAM_REQUEST_SENT="Verzoek verzonden" HIKAM_ORDER_PARTIAL_PAID="(%s onbetaald)" HIKAM_ORDER_PARTIAL_REFUND="(%s onbetaald aan winkel)" AUTOMATIC_UPDATE_WITH_VENDORS="Automatisch bijwerken met verkoper bestelling wijziging" ; HIKAM_FIELD_IS_REQUIRED="Het veld "%s" is vereist" HIKAM_CONFIRM_APPROVE_PRODUCTS="Please confirm the approval of these products" HIKAM_CONFIRM_DELETE_PRODUCTS="Please confirm the deletion of these products" HIKAM_CONFIRM="Confirm" SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_1="This Language File will be sent to the HikaMarket translation team and may be included in the next version." SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_2="By sharing this file, you allow the HikaMarket team to use your work for any purpose." HIKAM_SEARCH="Search" HIKAM_ERR_TERMS_EMPTY="Please fill your terms and conditions" HIKAM_ORDER_FIELDS="Fields" HIKAM_NO_ADDRESS="No address" HIKA_STATS_TOTAL_VENDOR="Number of vendors" VENDOR_TRANSACTION="Transaction" HIKAM_VENDOR_PAY_FEE="Fees %s" HIKAM_VENDOR_PAY_ADJUST="Adjustment %s" ; ; eMails ; MARKET_PRODUCT_CREATION="Market: Product Aanmaak" MARKET_PRODUCT_CREATION_SUBJECT="Product aanmaak" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION="Market: Verkoper admin registratie" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION_SUBJECT="Verkoper registratie" MARKET_VENDOR_REGISTRATION="Market: Verkoper registratie" MARKET_VENDOR_REGISTRATION_SUBJECT="Uw verkoper registratie" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Market: Product Wijziging" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION_SUBJECT="Product wijziging" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Market: Bestelling status kennisgeving" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Bestelling kennisgeving" MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Market: Productgoedkeuring" MARKET_PRODUCT_APPROVAL_SUBJECT="Uw product is goedgekeurd" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST="Market: Betaling verzoek" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="Een verkoper heeft een betaling verzoek gedaan" HIKAMARKET_MAIL_HEADER="" HI_VENDOR="Hallo %s," HI_ADMIN="Hallo" YOUR_SALE="Uw verkoop" SALE_CUSTOMER="Uw klant" BEST_REGARDS_ADMIN="Met vriendelijke groeten" BEST_REGARDS_VENDOR="Met vriendelijke groeten" VENDOR_HAS_CREATED_A_PRODUCT="Verkoper %s heeft zojuist dit product aangemaakt: %s" VENDOR_HAS_MODIFIED_A_PRODUCT="Verkoper %s heeft zojuist dit product gewijzigd: %s" A_VENDOR_HAS_REGISTERED="De verkoper '%s' heeft zich geregistreerd in uw winkel" EMAIL_MARKET_PRODUCT_CREATION="Nieuw product aangemaakt (%s)" EMAIL_MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Product gewijzigd (%s)" MAIL_SALE_BEGIN_MESSAGE="Dit is een kennisgevingsbericht voor uw verkoop %s gemaakt door %s op de website %s" SUMMARY_OF_YOUR_SALE="Overzicht van uw verkoop" MAIL_SALE_END_MESSAGE="" VENDOR_REGISTRATION_EMAIL_SUBJECT="Verkoper registratie" VENDOR_CREATION_BEGIN_MESSAGE="Een nieuwe verkoper heeft geregistreerd in de winkel" VENDOR_REGISTRATION="Verkoper registratie" VENDOR_REGISTRATION_BEGIN_MESSAGE="Uw verkoper account is aangemaakt." EMAIL_MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Uw product is goedgekeurd" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_APPROVAL="Product goedgekeurd" PRODUCT_APPROVAL_BEGIN_MESSAGE="Uw product is onlangs goedgekeurd door een moderator:" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="Betaling verzoek" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_BEGIN_MESSAGE="Een verkoper heeft een verzoek gemaakt ter betaling. Hier is de lijst van bestellingen die beschikbaar zijn voor betaling." HIKAMARKET_LANG_VERSION="2.0.0"