; ; HIKAMARKET_CPANEL="Översikt" HIKAMARKET_ORDERS="HikaMarket order" ; Generic ONLY_HIKASHOP_COMMERCIAL="Endast med HikaShop kommersiell version" SEE_ALL="Visa alla" VENDOR_OPTIONS="Säljare alternativ" VENDOR_EDIT="Säljare: %s" VENDOR_PAY="Betala säljare: %s" HIKAM_REPORTS="Reports" VENDOR_REPORTS="Reports: %s" VENDOR_FEES="Säljare avgifter" FLAT_FEE="Fast avgift" PERCENT_FEE="Procentuell avgift" VENDOR_TOTAL="Säljare totalt" NO_VENDOR="Ingen säljare" ALL_VENDORS="Alla säljare" ORDERS_UNPAID="Obetalda order" ORDERS_UNINVOICED="Order redo för betalning" PAY_VENDOR="Betala" PAY_RESULT="Resultat" MANUAL_PAYMENT="Manuell betalning" VENDOR_ACCOUNT="Säljare konto" VENDOR_INVOICES="Fakturor" VENDOR_SALES="Försäljning" YOUR_VENDOR="Din säljare" MAIN_OPTIONS="Huvudalternativ" MARKET_OPTIONS="Marknadsalternativ" PAYPAL_EMAIL="Paypal email" ONLY_IN_MARKET_EDITON="Endast i marknadsversion" PLEASE_LOGIN_AS_VENDOR="Vänligen logga in som säljare" HIKAMARKET_OVERRIDE="HikaShop / HikaMarket override" VENDOR_SHOW_MODULES="Moduler under säljarens sida" GENERATE_INVOICE="Skapa faktura" PRODUCT_TEMPLATES="Produktmall" ASK_DELETE_PRODUCT_TEMPLATE="Är du säker på att du vill radera denna produktmall?" HIKAM_TEMPLATE_USED_BY="Används av" HIKAM_USED_BY_X_VENDORS="%s säljare" PRODUCT_NO_NAME="Inget produktnamn" PRODUCT_TEMPLATE_CREATED="Produktmall skapad" VENDOR_PRODUCT_TEMPLATE="Säljares produktmall" DISCOUNT_TARGET_VENDOR="Säljares mål-rabatt" ACL_INHERIT="Ärv" VENDOR_EXPIRED="Säljaren har utgått" MARKET_ADD_IMAGE="Lägg till en bild" MARKET_EDIT_IMAGE="Bildversion" VENDOR_DOES_NOT_EXIST="Säljaren finns inte" VENDOR_ORDER_PAYMENT="Säljares beställningar %s (%s)" SOLD_BY_VENDOR="Säljs av: %s" HIKAMARKET_OPTIONS="HikaMarket alternativ" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_CPANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Säljares Kontrollpanel" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_VIEW_DEFAULT_TITLE="Säljares noteringar" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Säljares version" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_SHOW_VIEW_DEFAULT_TITLE="Säljares sida" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Säljare lägg till rabatt" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Säljare rabatter" COM_HIKAMARKET_ORDERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Säljare order" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Säljare lägg till produkt" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Säljare produkt(er)" COM_HIKAMARKET_CATEGORYMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Säljare kategorier" COM_HIKAMARKET_CHARACTERISTICMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Säljare produktvarianter" COM_HIKAMARKET_USERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Säljare kunder" HIKAMARKET_VENDOR="Säljare" ; Specific PRODUCT_SALE_DATES="Tillgänglig från" QUANTITY_PER_ORDER="Antal per order" CANNOT_DELETE_SUBORDER="Under-ordern %s kan inte raderas, radera huvudordern istället" CANNOT_DELETE_SUBORDERS="Under-order [%s] kan inte raderas, radera deras huvudorder istället" ; HIKA_ HIKA_VENDOR="Säljare" HIKA_VENDORS="Säljare" HIKA_ADMINISTRATOR="Administrator" HIKA_QTY_RANGE_TO="Till" HIKA_RANGE_TO="Till" HIKA_TRANSLATIONS="Översättningar" HIKA_VENDOR_REGISTRATION="Säljare Registrering" HIKA_VENDOR_NAME="Säljare namn" HIKA_CONTACT_EMAIL="Kontakt email" HIKA_PAYPAL_EMAIL="Paypal email" HIKA_CONFIRM_USER="Vill du bekräfta användarens val?" HIKA_OK="OK" ; HIKAM_ HIKAM_SUCC_SAVED="Sparad" HIKAM_ACTION_DENY="Åtgärden "%s" är inte tillåten" HIKAM_PAGE_DENY="Åtkomst till denna sida är inte tillåten" HIKAM_ACTION_ERROR="Det uppstod ett fel vid åtgärden: %s" HIKAM_ACT_ORDER_LISTING="Beställningar" HIKAM_ACT_ORDER_EDIT="Ändra order" HIKAM_ACT_ORDER_SHOW="Visa order" HIKAM_ACT_ORDER_REQUEST="Payment request" HIKAM_ACT_VENDOR_EDIT="Ändra säljare" HIKAM_ACT_PLUGIN="Plugin %s" HIKAM_WRONG_DATA="Fel data" HIKAM_OPTIONS_GENERAL="Allmäna alternativ" HIKAM_OPTIONS_SHOW="Visa alternativ" HIKAM_OPTIONS_REGISTRATION="Alternativ för registrering" HIKAM_OPTIONS_CATEGORIES="Alternativ för kategorier" HIKAM_OPTIONS_TAX="Skatter och avgifter" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_SELECTION="Val/ID säljare" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_PAYMENT_SHIPPING="Betalning och leverans" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_LIMITATIONS="Begränsningar för säljare" HIKAM_OPTIONS_STATISTICS="Alternativ för statistik" HIKAM_FRONTEND_EDITION="Front-end redigering" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY="Visa "säljs av"" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY_ME="Visa "säljs av" för min säljare" HIKAM_FRONT_SHOW_EDIT_BTN="Visa ändra knappen" HIKAM_SHOW_CATEGORY_EXPLORER="Visa kategori utforskare" HIKAM_VENDOR_PRICE_WITH_TAX="Säljares pris med skatt" HIKAM_VENDOR_AUTO_PUBLISHED="Publicera säljare automatiskt" HIKAM_ERR_PAYPAL_EMAIL_EMPTY="Konfigurera Paypal email för denna säljare" HIKAM_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Är du säker på att du vill radera denna produkt?" HIKAM_SET_ORDER_CUSTOMER="Ändra kund för order" HIKAM_SET_ORDER_ADDITIONALS="Ändra tillägg för order" HIKAM_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Ändra produkt på order" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="Inga bilder" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="Inga bilder - Drag & Drop hit eller använd knappen för uppladdning" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY="Inga filer" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="Inga filer - Drag & Drop hit eller använd knappen för uppladdning" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY="Ingen bild" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Ingen bild - Drag & Drop hit eller använd knappen för uppladdning" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY="Ingen bild" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Ingen bild - Drag & Drop hit eller använd knappen för uppladdning" HIKAM_ACL="Tillgång" HIKAM_VENDOR_HOME="Säljare hem" HIKAM_UPDATABLE_ORDER_STATUSES="Uppdaterbara order status" HIKAM_FRONT_SMALL_EDITOR="Front-end liten redigerare" HIKAM_FRONT_EDITION_DEFAULT_MENU="Default menu for product edition" HIKA_EDITOR_DISABLE_BUTTONS="Inaktivera knappar för redigerare" HIKAM_DEFAULT_STORE_ACCESS="Standard tillgång till butik" HIKAM_VALID_ORDER_STATUSES="Giltiga order status" HIKAM_STATS_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses for statistics" HIKAM_ALLOW_VENDOR_REGISTRATION="Tillåt säljare att registrera" HIKAM_ERR_REGISTER_ALREADY_VENDOR="Du har redan ett säljar konto" HIKAM_ERR_ORDER_CREATION="Kunde inte skapa ny order" HIKAM_ADD_ORDER_PRODUCT="Lägg till en produkt till ordern" HIKAM_VENDOR_CREATE_CATEGORY="Skapa kategorier för säljare" HIKAM_VENDOR_PARENT_CATEGORY="Huvudkategori för säljare" HIKAM_VENDOR_CHROOT_CATEGORY="Ändra sälares rotkategori" HIKAM_VENDORS_ROOT_CATEGORY="Säljares standard rotkategori" HIKAM_VENDOR_ROOT_CATEGORY="Säljares rotkategori" HIKAM_VENDOR_EDIT="Ändra detaljer för din säljare" HIKAM_MARKET_MODE="Marknads läge" HIKAM_MODE_COMMISSION="Marknads Kommissions läge" HIKAM_DEFAULT_PRODUCT_TEMPLATE="Standard produktmall" HIKAM_ADD_VENDOR_USER="Lägg till användare" HIKAM_ADD_VENDOR_USERS="Add users" HIKAM_INVALID_USER="Ogiltig användare" HIKAM_PRODUCT_LISTING="Poster" HIKAM_MY_VENDOR="Min säljare" HIKAM_REGISTER_MANUAL_VALIDATION="Manuell validering" HIKAM_REGISTER_AUTO_VALIDATION="Automatisk validering" HIKAM_REGISTER_AUTO_CREATION="Skapa säljare automatiskt" MARKETMODE_FEE="Avgift" MARKETMODE_FEE_DETAILED="Avgift - betald direkt i butik" MARKETMODE_COMMISSION="Kommission" MARKETMODE_COMMISSION_DETAILED="Kommission - betald direkt till säljare" HIKA_BROWSE_CATEGORY="Bläddra" HIKA_BROWSE_CATEGORY_ENTER="kategorin" HIKA_SAVE_ORDER="Spara ordningen" HIKAM_CART_LINK="Varukorg länkar" HIKAM_DISPLAY_CART_LINK="Visa knapp för "varukorg länkar"" VENDOR_PAID="Betald" SPLIT_PAYMENT_FEES_ON_VENDORS="Dela avgifter" SPLIT_SHIPPING_FEES_ON_VENDORS="Dela leveranskostnad" SET_HISTORY_MESSAGE="Ställ in tidigare meddelanden" HIKAM_SHOW_ORDER_PRODUCT="Produkt" HIKA_ACTIONS="Åtgärder" HIKA_UPLOADED_FILE_FREE_DOWNLOAD="Ladda upp nerladdnigsbara filer" HIKA_DATES="Datum" HIKAM_SELECT_VENDOR="Specifik säljare" HIKAM_REGISTRATION_PAYPAL_REQUIRED="Paypal konto krävs" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION="Produkt begränsning" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_REACHED="Begränsning för produkten har nåtts" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_X_REACHED="Begränsning för %d produkter har nåtts" MARKET_USE_SAME_ORDER_NUMBER="Använd samma order nummer för sub-order" SHIPPING_PER_VENDOR="Leverans per säljare" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE="Lägsta pris" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE_MSG="Du kan inte ha ett pris lägre än %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE="Högsta pris" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE_MSG="Du kan inte ha ett högre pris än %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT="Högsta priser per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT_MSG="Du kan inte ha fler än %d priser per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT="Maximalt antal kategorier per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT_MSG="Du kan inte ha fler än %d kategorier per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT="Maximalt antal tillval per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT_MSG="Du kan inte ha fler än %d tillval per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT="Maximalt antal relaterade produkter per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT_MSG="Du kan inte ha fler än %d relaterade produkter per produkt" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT="Maximum images per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT_MSG="You can't have more than %d images per product" HIKAM_LAYOUTS="Layout" HIKAM_EDIT_BLOCKS="Block" HIKAM_EDIT_VIEWS="Vyer" HIKAM_OPTIONS_EMAIL="Email alternativ" HIKAM_OPTIONS_IMAGES="Bilder alternativ" HIKAM_DEFAULT_VENDOR_IMAGE="Standard bild för säljare" HIKAM_EMAIL_SEND_ADMIN_NOTIF="Skicka admin meddelande till säljare" HIKAM_EMAIL_SEND_STATUS_NOTIF="Skicka status meddelande till säljare" HIKAM_VENDOR_IMAGE="Säljare bild" HIKAM_VENDOR_IMAGE_WIDTH="Säljare bild bredd" HIKAM_VENDOR_IMAGE_HEIGHT="Säljare bild höjd" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PAGE="Säljares sida" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_LISTING="Säljares poster" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_EDITION="Säljare produkt version" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_LISTING="Säljare produkt poster" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_EDITION="Säljare kategori version" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_LISTING="Säljare kategori poster" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_FRONT_SELECT="Säljare val (front-end)" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_REGISTRATION="Säljare registrering" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_VOTE="Visa betyg för säljare" PARAMS_FOR_VENDORS="Parametrar för säljare" LINK_TO_VENDOR_PAGE="Länk till säljares sida" DISPLAY_CUSTOM_FIELDS="Visa kundanpassade fält" LIMIT_VENDORS_IN_CART="Begränsa säljare i varukorg" ALLOW_ZONE_VENDORS="Tillåt zoner för säljare" ALLOW_VENDOR_SELECTOR="Tillåt val av säljare" HIKAM_NO_LIMIT_VENDOR="Inga begränsningar" HIKAM_LIMIT_ONE_VENDOR="En säljare" HIKAM_LIMIT_ONE_EXTRA_VENDOR="En extra säljare" PREFIX_VENDOR_PRODUCT_CODE="Prefix för säljares artikelnummer" AVOID_DUPLICATE_PRODUCT_CODE="Undvik dubbla artikelnummer" HIKAM_ALWAYS_SEND_PRODUCT_EMAIL="Skicka produkt email till huvudsäljare också" FROM_HIKAMARKET="Från HikaMarket" HIKAM_PARAMS_FOR_IMAGES="Parametrar för bilder" HIKAM_IMAGE_FORCESIZE="Forcera storlek" HIKAM_IMAGE_GRAYSCALE="Gråskala" HIKAM_IMAGE_SCALE="Skala" HIKAM_IMAGE_SCALE_INSIDE="Innanför" HIKAM_IMAGE_SCALE_OUTSIDE="Utanför" HIKAM_IMAGE_RADIUS="Radie" HIKAM_INFO_ADD_USER_TITLE="Lägg till användare" HIKAM_INFO_ADD_USER="Ange email till det konto som du vill lägga till" ERROR_SAVING_VENDOR="Ett fel uppstod vid att spara säljare" VENDOR_SELECTION="Säljare val" VENDOR_SELECTION_TYPE="Säljare val typ" VENDOR_SELECTION_TYPE_DROPDOWN="Dropdown" VENDOR_SELECTION_TYPE_POPUP="Popup" VENDOR_SELECTION_TYPE_NAMEBOX="Namebox" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED="Kan inte lägga till produkt "%s" för säljare %s" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED_2="Kan inte lägga till produkt "%s" för säljare %s" VENDOR_RESTRICTION_PRODUCT_REMOVED="Due to a restriction on vendors, some products have been removed." PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR="Vänligen godkänn försäljningsvillkor för: %s" PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR_BEFORE_FINISHING_ORDER="Innan du fortsätter, vänligen godkänn försäljningsvillkoren för säljare %s" SHOW_ONLY_VENDOR_PAYMENTS="Visa bara betalningar till säljare" WARNING_VENDOR_LIMITATION_NOT_SET="Följande alternativ kan inte användas eftersom du inte har begränsningar för säljare för varukorgen." HIKAM_NOTIFICATION_STATUSES_FILTER="Statusfilter för order meddelande" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Ett fel uppstod vid att spara produkten" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHOW="Visa order för säljare" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_EDITION="Säljare order version" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_INVOICE="Säljare order faktura" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_LISTING="Vendor order listing" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Säljare order leveransfaktura" HIKAM_MAX_IMAGE_SIZE="Max bildstorlek (%s)" HIKAM_WIDTH="Bredd" HIKAM_HEIGHT="Höjd" HIKAM_IMAGE_COMPRESSION_RATIO="Kompressionsförhållande (%s)" HIKAM_ACL_EDIT="Tillgång: %s" HIKAM_VENDOR_ACL="Säljares tillgång" HIKAM_VENDOR_OPTIONS="Säljare alternativ" HIKAM_USER_ACL="Användares tillgång" HIKAM_EXPORT_CSV="CSV" HIKAM_EXPORT_XLS="XLS" HIKAM_NOTHING_TO_EXPORT="Inget att exportera" HIKAM_X_PRODUCT="%d item" HIKAM_X_PRODUCTS="%d poster" ERROR_DURING_REGISTRATION="Ett fel uppstod vid registrering" VENDOR_GROUP_AFTER_PURCHASE="Säljare grupp efter köp" HIKAM_IS_VENDOR_SPECIAL_PRODUCT="Säljares special produkt" HIKAM_VENDOR_GROUP="Säljares grupp" HIKAM_IS_VENDOR_ACTIVATION_PRODUCT="Säljares aktiverings produkt" HIKAM_NEED_TO_BE_VENDOR_FOR_BUYING_PRODUCT="Du måste vara inloggad som säljare för att köpa produktet: %s" HIKAM_FRONT_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE="Läge för att annulera produktändring" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_PRODUCT="Produkt sida" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_CURRENT_URL="Nuvarande url" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_LISTING="Markand produkt poster" HIKAM_CUSTOMER_FINAL_TOTAL="Kund totalt" HIKAM_VENDOR_FINAL_TOTAL="Säljare totalt" HIKAM_MINIMUM_PRICE="Min pris" FIXED_FEE="Delade avgifter" PAYMENT_TAX="Payment tax" HIKAM_VENDOR_UNIT_PRICE="Säljare styckpris" HIKAM_PARENT_ORDER="Huvudorder" HIKAM_DUPLICATE="Duplicera" HIKAM_NB_OF_VALUES="Värden" HIKAM_NB_OF_USED="Används" CHARACTERISTIC_VALUES="Värden för tillval" ; ; Statistics ; HIKAM_SLOT="Slot" HIKAM_STAT_PERIOD="Period" HIKAM_STAT_NUMBER="Nummer" HIKAM_STAT_ALL="Alla" HIKAM_STAT_YEAR="År" HIKAM_STAT_MONTH="Månad" HIKAM_STAT_WEEK="Vecka" HIKAM_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Totalt produkter" HIKAM_STATS_TOTAL_ORDERS="Totalt order" HIKAM_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Genomsnittligt order pris" HIKAM_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Order denna månad" HIKAM_STATS_LAST_ORDERS="Senaste order" HIKAM_STATS_PRODUCT_COMPARE="Produkt försäljning jämförelse" HIKAM_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKAM_PERIOD_ALL="Alla" HIKAM_PERIOD_THIS_YEAR="I år" HIKAM_PERIOD_THIS_MONTH="Denna månad" HIKAM_PERIOD_THIS_WEEK="Denna vecka" HIKAM_PERIOD_THIS_DAY="I dag" HIKAM_PERIOD_PAST_YEAR="Förra året" HIKAM_PERIOD_PAST_MONTH="Förra månaden" HIKAM_PERIOD_PAST_WEEK="Förra veckan" HIKAM_PERIOD_PAST_DAY="I går" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Föregående år" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Föregående månad" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Föregående vecka" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Föregående dag" HIKAM_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKAM_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKAM_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKAM_PERIOD_BY_DAY="Group by day" HIKAM_GUEST_USER="Gäst" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_SHOW="Säljare användare visa" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_EDIT="Säljare användare ändra" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_LIST="Säljare användare lista" MAIN_VENDOR_RESTORED="Vi har återskapat huvudsäljaren i din databas. Vänligen radera inte hela tabellen hikamarket_vendor från databasen." CONFIRM_COPY_PRODUCT_X="Är du säker på att du vill kopiera produkten '{PRODUCT}' ?" HIKAM_ORDER_ADJUSTMENT="Korrigering" VENDOR_TOTAL_PAID="Totalt betalt" HIKAM_VENDOR_FIXED_FEES="Säljare fasta avgifter" GLOBAL_FEE="Globala avgifter" HIKAMARKET_OPTIONS_EDIT="Vänligen spara denna meny innan" HIKAM_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Välj standardadress" MARKET_FILE="Ändra fil" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_CREATION="Ny produkt" PRODUCT_CREATION_BEGIN_MESSAGE="En ny produkt skapades på din site :" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_MODIFICATION="Produkt uppdaterad" PRODUCT_MODIFICATION_BEGIN_MESSAGE="Säljaren har just uppdaterat sin produkt." HIKAM_VENDOR_PAY_SHIPPING="Leveranskostnader" HIKAM_VENDOR_PAY_PAYMENT="Betalningsavgifter" HIKAM_VENDOR_PAY_DISCOUNT="Rabatter" HIKAM_VENDOR_PAY_FEES="Fasta avgifter" HIKAM_VENDOR_PAY_REFUND="Återbetala %s" CONTACT_VENDOR="Kontakta säljaren" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_CONTACT_BTN="Visa kontaktknapp till säljaren" HIKAM_FRONT_VENDOR_DEFAULT_MENU="Säljare standardmeny" HIKAM_DISPLAY_ORDER_STATISTICS="Visa orderstatistik" GROUP_FEE="Sammanställ" HIKAM_MARKET_PAYVENDORCONTENT_MODE="Säljare betalningsinformation" MARKETMODE_PAY_ORDERS="Orders" MARKETMODE_PAY_PRODUCTS="Produkter" HIKAM_MENU_TYPE_NOT_SUPPORTED="Denna meny har inte alternativ för innehåll i HikaMarket" MARKET_ADD_FILE="Lägg till fil" HIKAM_OPTIONAL="Valfri" HIKAM_REQUIRED="Obligatorisk" HIKAM_REGISTRATION_ASK_CURRENCY="Fråga efter valuta när säljare registrerar sig" HIKAM_REGISTRATION_ASK_DESCRIPTION="Fråga efter beskrivning när säljare registrerar sig" HIKAM_REGISTRATION_ASK_TERMS="Fråga efter försäljningsvillkor" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PAYPAL="Fråga efter PayPal email" HIKAM_REGISTRATION_EMAIL_IS_USERNAME="Email som användarnamn" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PASSWORD="Fråga efter lösenord" HIKAM_FRONT_SHOW_MAIN_VENDOR_IN_LISTING="Visa din huvudsäljare i lista" HIKAM_CONTACT_MAIL_TO_VENDORS="Skicka kontakt epost till säljare" HIKAM_CONFIRM_VENDOR_DELETION="Bekräfta raderingen av säljaren eller säljarna" VENDOR_INFORMATION="Information om säljaren" HIKAM_APPLY_FEES_ON_SHIPPING="Lägg till avgifte rpå leverans" HIKAM_VENDOR_SHIPPING_FEES="Leveranskostnader" HIKAM_DISCOUNT_NOT_APPLIED_TO_VENDOR="Rabatten tillämpas inte på säljare" HIKAM_FRONT_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Länka säljarkategori till säljaren sida som standard" HIKAM_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Länka säljarkategori vill säljaren sida" HIKAM_PRODUCTS="Produkter" HIKAM_ORDERS="Orders" HIKAM_USERS="Användare" HIKAM_APPLY="Tillämpa" SEND_EMAIL="Skicka email" HIKAM_ADD_VARIANTS="Lägg till varianter" HIKAM_ADD_VALUE="Lägg till värde" HIKAM_CHARACTERISTIC="Attribut" HIKAM_CHARACTERISTIC_DEFAULT_VALUE="Standardvärde" HIKAM_FRONT_PRODUCT_APPROVAL="Använd produktgodkännande" HIKAM_PRODUCT_NOT_APPROVED="Produkten är inte godkännd" HIKAM_APPROVE="Godkänn" HIKAMARKET_PRODUCT_APPROVED="Produkten är godkännd" HIKAMARKET_X_PRODUCTS_APPROVED="%d products approved" HIKAM_EMPTY_CHART="Du har inte tillräcklig data för perioden för att visa denna graf" HIKAM_LOADING_CHART="Loading chart..." HIKAM_USERGROUP_ON_REGISTRATION="Användargrupp vid registrering" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_NAME_IN_EMAILS="Visa säljarens namn i email" HIKAM_SHIPPINGS="Leveranser" HIKAM_PAYMENTS="Betalningar" PLUGIN_VENDOR_CONFIG="Konfiguration av plugins av säljare" HIKAM_OWN_PLUGIN="Egen plugin" HIKAM_OVERRIDE_PLUGIN="Override plugin" HIKA_ADD_RESTRICTION="Lägg till begränsning" HIKA_RESTRICTION_ZONE="Zon begränsning" HIKA_RESTRICTION_CURRENCY="Valuta begränsning" HIKA_RESTRICTION_WAREHOUSE="Lager begränsning" HIKA_RESTRICTION_PRICE="Pris begränsning" HIKA_RESTRICTION_QUANTITY="Kvantitet begränsning" HIKA_RESTRICTION_WEIGHT="Vikt begränsning" HIKA_RESTRICTION_VOLUME="Volym begränsning" HIKA_RESTRICTION_POSTCODE="Postnummer begränsning" HIKA_RESTRICTION_ACL="Behörighetsnivå begränsning" HIKAM_DISPLAY_X_ORDERS_OF_Y="Visa %d orders av %d" HIKAM_SEE_MORE="Visa fler »" HIKAM_ORDER="Order: %s" HIKAM_SEVERAL_SHIPPING="flera" DATE_ORDER_CREATED="Skapad datum" DATE_ORDER_PAID="Betald datum" ORDER_DETAILS="Order detaljer" HIKAM_USER_TOTAL="Köpare totalt" HIKAM_ORDER_IS_PAID="Säljaren har fått betalt för denna order" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Bekräfta raderingen av denna åtgärd" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Vill du radera dessa {NUM} varianter?" HIKAM_OPTION_RELATED_ALL_VENDORS="Visa alla produkter för relaterade produkter" HIKAM_OPTION_OPTIONS_ALL_VENDORS="Visa alla produkter för produkttillval" HIKAM_VENDORS_WITH_UNPAID_ORDERS="Säljaren har obetalda orders" HIKAM_NO_ORDERS="Inga orders" CANNOT_PAY_VENDORS="Ett fel uppstod vid betalning till säljare: %s" VENDOR_PAY_REPORT="Säljare betalningsrapport" VENDOR_PAY_TYPE="Typ" VENDOR_PAY_PAYMENT="Säljare betalning" VENDOR_PAY_INVOICE="Säljare fakturor" HIKAM_PAY_MANUAL="Betala manuellt" HIKAM_PAY_PAYPAL="Betala via Paypal" HIKAM_PAY_PAYPAL_PENDING="PayPal betalning avvaktas" NOTIFY_VENDOR="Meddela säljare" PAYPAL_PAYMENT_OPEN_NEW_WINDOW="Klicka på knappen för att slutföra betalning via PayPal. Ett nytt fönster öppnas." HIKAM_NOTIFY_ADMIN_FOR_VENDOR_MODIFICATION="Meddela administratör vid ändring av säljare" HIKAM_EDIT_ORDER_STATUS="Ändra status" MIN_QTY="Min Antal" ACL="ACL" HIKAM_LINK_VENDOR_GROUP_WITH_ADMIN="Länka säljare grupp med admin" HIKAM_EDIT_PRODUCT="Ändra denna produkt" HIKA_SAVE_NEW="Spara & Ny" HIKAM_NOT_DEFAULT_VARIANT="Inget standardvärde hittades" HIKAM_OPTION_CHECK_VENDOR_COMPLETION="Kontrollera säljare fullbordan" HIKAM_VENDOR_EXTRA_CATEGORIES="Extra categories" HIKAM_SEND_MAIL_SUBSALE_UPDATE_MAIN="Notify customer when subsale update main order status" CHARACTERISTIC_DISPLAY_MODE="Selection method" WAITING_APPROVAL_LIST="Products to approve" PREFERRED_VENDOR_FOR_VENDOR_SELECTOR="Preferred vendor selector" HIKAM_FRONT_FILTER_SAME_VENDOR="Filter same vendor" HIKAM_EDIT_MAIN_CATEGORY="Edit main category" HIKAM_EDIT="Edit" HIKAM_CHANGE_CUSTOMER="Change customer" HIKAM_EDIT_SHIPPING="Edit shipping" HIKAM_EDIT_PAYMENT="Edit payment" HIKAM_EDIT_COUPON="Edit coupon" HIKAM_EDIT_CUSTOM_FIELDS="Edit custom fields" HIKAM_SHOW_FILES="Show files »" HIKAM_SELECT_ADDRESS="Select address" HIKAM_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKAM_ADD_EXISTING_PRODUCT="Add existing product" HIKAM_ADD_NEW_PRODUCT="Add new product" HIKAM_SELECT_CUSTOMER="Select customer" HIKAM_REGISTRATION_TERMS_REQUIRED="Terms and conditions required" HIKAM_DEFAULT_TEMPLATE="Default template" ; MAIN_VENDOR_ACL="Main vendor access" MAIN_VENDOR_GROUP="Main vendor groups" HIKAM_MORE="More" HIKAM_SHOW_DEFAULT="Show default" HIKAM_SHOW_DETAILS="Show details" SET_SHIPPING_ADDRESS_TOO="Set shipping address too" SET_BILLING_ADDRESS_TOO="Set billing address too" COUPON_CODE="Coupon code" COUPON_TAX="Coupon tax" COUPON_VALUE="Coupon value" HIKAM_VENDOR_ORDERS="Vendor orders" HIKAM_DELETE_PRODUCT="Delete this product" HIKAM_LOAD_PRODUCT_DATA="Load product data" HIKAM_HISTORY_OLD="Old value" HIKAM_HISTORY_NEW="New value" HIKAM_HISTORY_CUSTOMER="Customer modified" HIKAM_HISTORY_COUPON="Coupon modified" HIKAM_HISTORY_PRODUCT_DELETE="Order product deleted" X_DOWNLOADS_MADE="%d download(s) made" HIKA_BILLING="Fakturering" HIKA_SHIPPING="Leverans" VENDOR_EDIT_ORDER_CONFIG="Vendor can edit their own orders" WARNING_EDIT_ORDER_AND_CART_LIMITATION="The vendors can only edit the orders when you have the vendor cart limitation" FILTER_ORDER_STATUS_WHEN_VENDOR_PAID="Filter order status when vendor is paid" DAYS_FOR_PAYMENT_REQUEST="Waiting days for payment request" HIKAM_PAYMENT_REQUEST="Payment request" HIKAM_DO_PAYMENT_REQUEST="Send request" HIKAM_REQUEST_SENT="Request rent" HIKAM_ORDER_PARTIAL_PAID="(%s unpaid)" HIKAM_ORDER_PARTIAL_REFUND="(%s unpaid to store)" AUTOMATIC_UPDATE_WITH_VENDORS="Automatic update with vendor order modification" ; HIKAM_FIELD_IS_REQUIRED="The field "%s" is required" HIKAM_CONFIRM_APPROVE_PRODUCTS="Please confirm the approval of these products" HIKAM_CONFIRM_DECLINE_PRODUCTS="Please confirm the decline of these products" HIKAM_CONFIRM_DELETE_PRODUCTS="Please confirm the deletion of these products" HIKAM_CONFIRM="Confirm" SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_1="This Language File will be sent to the HikaMarket translation team and may be included in the next version." SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_2="By sharing this file, you allow the HikaMarket team to use your work for any purpose." HIKAM_SEARCH="Search" HIKAM_ERR_TERMS_EMPTY="Please fill your terms and conditions" HIKAM_ORDER_FIELDS="Fields" HIKAM_NO_ADDRESS="No address" HIKA_STATS_TOTAL_VENDOR="Number of vendors" VENDOR_TRANSACTION="Transaction" HIKAM_VENDOR_PAY_FEE="Fees %s" HIKAM_VENDOR_PAY_ADJUST="Adjustment %s" HIKA_COUPON_PRODUCT_ONLY="Percentage for product only" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignore discounted products" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" HIKA_COUPON_TARGET_USERS="For specific users" MARKET_ALLOW_MULTIPLE_VENDOR_FOR_USERS="Allow multiple vendor for users" PRODUCT_WAITING_FOR_APPROVAL="This product is waiting for approval" HIKAM_DECLINE="Decline" HIKAMARKET_PRODUCT_DECLINED="Product has been declined" HIKAMARKET_X_PRODUCTS_DECLINED="%s products have been declined" HIKAM_EMAIL_NOTIFICATION="Email notification" HIKAM_SEND_NOTIFICATION="Send notification" APPROVAL_ADDITIONAL_MESSAGE="Additional message" PRODUCT_DECLINE_REASON="Decline reason" YOU_HAVE_BEEN_PAID="You have been paid" VENDOR_TRANSACTION_PAYMENT="Transaction %s (%s)" PRODUCT_X_NOT_SOLD_IN_YOUR_LOCATION="Product "%s" is not sold in your location" PLUGIN_COMPATIBLE_MARKET="Plugin compatible with HikaMarket multi-vendor system" ; ; ; HIKAM_MAIL_BEGIN_MESSAGE="Begin message" HIKAM_MAIL_DISP_BILLING_ADDR="Display billing address" HIKAM_MAIL_DISP_SHIPPING_ADDR="Display shipping address" HIKAM_MAIL_DISP_PRODUCTS="Display products" HIKAM_MAIL_DISP_PAYMENT="Display payment details" HIKAM_MAIL_DISP_SHIPPING="Display Shipping details" HIKAM_MAIL_DISP_FIELDS="Display fields" HIKAM_MAIL_END_MESSAGE="End message" HIKAM_ORDER_CREATION="Order creation" HIKAM_CREATE_ORDER="Create Order" HIKA_UNPUBLISHING="Unpublishing" HIKA_PUBLISHING="Publishing" HIKAM_TOGGLE_FILTERS="Filters" HIKAM_X_VIEWS="Number of views: %d" HIKAM_X_SALES="Number of sales: %d" SORT_ORDERING="Ordering" SORT_ID="ID" SORT_NAME="Name" SORT_QUANTITY="Quantity" SORT_TYPE="Type" SORT_START_DATE="Start date" SORT_END_DATE="End date" CONFIRM_DELETE_PRODUCT_X="Are you sure you want to delete the product '{PRODUCT}' ?" HIKAMARKET_LOCATION="Location" HIKAM_MAP_SEARCH="Search location" HIKAM_MAP_CLEAR="Clear location" HIKAM_RESTRICTION="Restriction" CONFIRM_DELETE_DISCOUNT_X="Are you sure you want to delete the discount '{DISCOUNT}' ?" HIKA_ALL_DISCOUNTS="All discounts" HIKA_ALL_STATUSES="All statuses" HIKAM_STAT_CONTAINER="Container size" HIKAM_NO_CHILD_CATEGORY="No child category" HIKAM_X_CHILD_CATEGORY="%d child category" HIKAM_X_CHILD_CATEGORIES="%d child categories" HIKAM_NO_PRODUCTS="No items" CONFIRM_DELETE_CATEGORY_X="Are you sure you want to delete the category '{CATEGORY}' ?" HIKAM_EMPTY_PRODUCT_LISTING="No product - You can create a new one or change the category" HIKAM_EMPTY_CATEGORY_LISTING="No category - You can create a new one or go back in the parent one" HIKAM_VENDOR_LOCATION="Vendor location" HIKAM_VENDOR_LOCATION_LAT="Latitude" HIKAM_VENDOR_LOCATION_LONG="Longitude" HIKAM_INSTALL_FOR="for" HIKAM_INSTALL_MSG1="The installation of HikaMarket is almost done." HIKAM_INSTALL_MSG2="Please click on the button below to finish the set-up." HIKAM_INSTALL_CONTINUE="Finish the installation" ; ; eMails ; MARKET_PRODUCT_CREATION="Marknad: Skapad Produkt" MARKET_PRODUCT_CREATION_SUBJECT="Skapad produkt" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION="Marknad: Säljare admin registrering" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION_SUBJECT="Säljare registrering" MARKET_VENDOR_REGISTRATION="Marknad: Säljare registrering" MARKET_VENDOR_REGISTRATION_SUBJECT="Din säljares registrering" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Marknad: Produktändring" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION_SUBJECT="Produktändring" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Marknad: Order status meddelande" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Order meddelande" MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Market: Product approval" MARKET_PRODUCT_APPROVAL_SUBJECT="Your product has been approved" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST="Market: Payment request" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="A vendor made a payment request" MARKET_VENDOR_PAYMENT_NOTIFICATION="Market: Payment notification" MARKET_VENDOR_PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="You have been paid for your sales" MARKET_PRODUCT_DECLINE="Market: Product decline" MARKET_PRODUCT_DECLINE_SUBJECT="Your product has been declined" HIKAMARKET_MAIL_HEADER="" HI_VENDOR="Hej %s," HI_ADMIN="Hej" YOUR_SALE="Din försäljning" SALE_CUSTOMER="Din kund" BEST_REGARDS_ADMIN="Vänliga hälsningar" BEST_REGARDS_VENDOR="Vänliga hälsningar" VENDOR_HAS_CREATED_A_PRODUCT="Säljare %s har just skapat produkten: %s" VENDOR_HAS_MODIFIED_A_PRODUCT="Säljare %s har just ändrat produkten: %s" A_VENDOR_HAS_REGISTERED="Säljaren '%s' har registrerat i din butik" EMAIL_MARKET_PRODUCT_CREATION="Ny produkt skapad (%s)" EMAIL_MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Produkt ändrad (%s)" MAIL_SALE_BEGIN_MESSAGE="Detta är ett meddelande om din försäljning %s gjord av %s på webbsidan %s" SUMMARY_OF_YOUR_SALE="Sammanfattning av din försäljning" MAIL_SALE_END_MESSAGE="" VENDOR_REGISTRATION_EMAIL_SUBJECT="Registering av säljare" VENDOR_CREATION_BEGIN_MESSAGE="En ny säljare har registrerat sig i din butik" VENDOR_REGISTRATION="Säljare registrering" VENDOR_REGISTRATION_BEGIN_MESSAGE="Ditt säljarkonto har skapats." EMAIL_MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Your product has been approved" EMAIL_MARKET_PRODUCT_DECLINE="Your product has been declined" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_APPROVAL="Product approved" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_DECLINE="Product declined" PRODUCT_APPROVAL_BEGIN_MESSAGE="Your product has just been approved by a moderator:" PRODUCT_DECLINE_BEGIN_MESSAGE="Your product has just been declined by a moderator:" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="Payment request" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_BEGIN_MESSAGE="A vendor made a request for a payment. Here the summary of the orders which are available for payment." HIKAMARKET_LANG_VERSION="3.0.1"