; Ukrainian Translate by www.benefit.in.ua team ; http://www.hikashop.com/download/languages.html HIKAMARKET_CPANEL="Панель керування" HIKAMARKET_ORDERS="HikaMarket замовлення" ; Generic ONLY_HIKASHOP_COMMERCIAL="Тільки в комерційній версії HikaShop" SEE_ALL="Переглянути все" VENDOR_OPTIONS="Налаштування продавця" VENDOR_EDIT="Продавець: %s" VENDOR_PAY="Заплатити продавцю: %s" HIKAM_REPORTS="Звіти" VENDOR_REPORTS="Звіти: %s" VENDOR_FEES="Податок продавця" FLAT_FEE="Фіксований збір" PERCENT_FEE="Відсоток збору" VENDOR_TOTAL="Загальна сума комісії продавця" NO_VENDOR="Немає продавця" ALL_VENDORS="Всі продавці" ORDERS_UNPAID="Не оплачені замовлення" ORDERS_UNINVOICED="Замовлення готові до оплати" PAY_VENDOR="Заплатити" PAY_RESULT="Результат" MANUAL_PAYMENT="Ручна оплата" VENDOR_ACCOUNT="Аккаунт продавця" VENDOR_INVOICES="Рахунки" VENDOR_SALES="Продано" YOUR_VENDOR="Ваш продавець" MAIN_OPTIONS="Основні налаштування" MARKET_OPTIONS="Налаштування маркету" PAYPAL_EMAIL="Paypal email" ONLY_IN_MARKET_EDITON="Тільки в маркет версії" PLEASE_LOGIN_AS_VENDOR="Авторизуйтесь як продавець" HIKAMARKET_OVERRIDE="HikaShop / HikaMarket перевизначення" VENDOR_SHOW_MODULES="Модулі під сторінкою продавця" GENERATE_INVOICE="Сформувати рахунок" PRODUCT_TEMPLATES="Шаблон товару" ASK_DELETE_PRODUCT_TEMPLATE="Ви впевнені, що хочете видалити шаблон товару?" HIKAM_TEMPLATE_USED_BY="Використовується" HIKAM_USED_BY_X_VENDORS="%s продавець(ями)" PRODUCT_NO_NAME="Немає назви продукту" PRODUCT_TEMPLATE_CREATED="Шаблон товару успішно створен" VENDOR_PRODUCT_TEMPLATE="Шаблон товару продавця" DISCOUNT_TARGET_VENDOR="Знижка цільового продавця" ACL_INHERIT="Наслідуваний" VENDOR_EXPIRED="Підписка продавця минула" MARKET_ADD_IMAGE="Додати зображення" MARKET_EDIT_IMAGE="Редагувати зображення" VENDOR_DOES_NOT_EXIST="Продавець не існує" VENDOR_ORDER_PAYMENT="Замовлення продавця %s (%s)" SOLD_BY_VENDOR="Продає: %s" HIKAMARKET_OPTIONS="Налаштування HikaMarket" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_CPANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Панель управління продавця" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_VIEW_DEFAULT_TITLE="Список продавців" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Редагувати профіль продавцем" COM_HIKAMARKET_VENDORMARKET_SHOW_VIEW_DEFAULT_TITLE="Сторінка продавця" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Додати знижку продавцем" COM_HIKAMARKET_DISCOUNTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Список знижок продавця" COM_HIKAMARKET_ORDERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Список замовлень продавця" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_ADD_DEFAULT_TITLE="Додати товар" COM_HIKAMARKET_PRODUCTMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Список товарів продавця" COM_HIKAMARKET_CATEGORYMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Список каталогу продавця" COM_HIKAMARKET_CHARACTERISTICMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Список варіантів товару продавця" COM_HIKAMARKET_USERMARKET_LISTING_DEFAULT_TITLE="Список покупців продавця" HIKAMARKET_VENDOR="Продавець" ; Specific PRODUCT_SALE_DATES="Доступно з" QUANTITY_PER_ORDER="Кількість в замовленні" CANNOT_DELETE_SUBORDER="Під замовлення %s не може бути видалено, видаліть основне (батьківське) замовлення" CANNOT_DELETE_SUBORDERS="Під замовлення [%s] не можуть бути видалені, будь ласка, видаліть їх основні (батьківські) замовлення" ; HIKA_ HIKA_VENDOR="Продавець" HIKA_VENDORS="Продавці" HIKA_ADMINISTRATOR="Адміністратор" HIKA_QTY_RANGE_TO="До" HIKA_RANGE_TO="До" HIKA_TRANSLATIONS="Переклади" HIKA_VENDOR_REGISTRATION="Реєстрація продавця" HIKA_VENDOR_NAME="Ім'я продавця" HIKA_CONTACT_EMAIL="Контактний email" HIKA_PAYPAL_EMAIL="Paypal email" HIKA_CONFIRM_USER="Ви підтверджуєте вибір цього користувача?" HIKA_OK="Ок" ; HIKAM_ HIKAM_SUCC_SAVED="Успішно збережено" HIKAM_ACTION_DENY="Дію '%s' заборонено" HIKAM_PAGE_DENY="Доступ до даної сторінки заборонений" HIKAM_ACTION_ERROR="Помилка під час виконання дії: %s" HIKAM_ACT_ORDER_LISTING="Список замовлень" HIKAM_ACT_ORDER_EDIT="Варіант замовлення" HIKAM_ACT_ORDER_SHOW="Показати замовлення" HIKAM_ACT_ORDER_REQUEST="Payment request" HIKAM_ACT_VENDOR_EDIT="Варіант продавця" HIKAM_ACT_PLUGIN="Плагін %s" HIKAM_WRONG_DATA="Неправильні дані" HIKAM_OPTIONS_GENERAL="Основні налаштування" HIKAM_OPTIONS_SHOW="Налаштування відображення" HIKAM_OPTIONS_REGISTRATION="Налаштування реєстрації" HIKAM_OPTIONS_CATEGORIES="Налаштування категорій" HIKAM_OPTIONS_TAX="Налаштування податків і зборів" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_SELECTION="Вибір / ідентифікація продавця" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_PAYMENT_SHIPPING="Оплата і Доставка" HIKAM_OPTIONS_TITLE_VENDOR_LIMITATIONS="Обмеження для продавців" HIKAM_OPTIONS_STATISTICS="Параметри статистики" HIKAM_FRONTEND_EDITION="Редагування Front-end" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY="Показати 'Хто продавець'" HIKAM_FRONT_SHOW_SOLD_BY_ME="Показати 'Хто продавець' для мого продавця" HIKAM_FRONT_SHOW_EDIT_BTN="Показати кнопку редагування" HIKAM_SHOW_CATEGORY_EXPLORER="Показати провідник категорій" HIKAM_VENDOR_PRICE_WITH_TAX="Ціна продавця з податками" HIKAM_VENDOR_AUTO_PUBLISHED="Авто публікація продавця" HIKAM_ERR_PAYPAL_EMAIL_EMPTY="Будь ласка налаштуйте Paypal email для продавця" HIKAM_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Ви впевнені, що хочете видалити цей товар?" HIKAM_SET_ORDER_CUSTOMER="Змінити порядок клієнтів" HIKAM_SET_ORDER_ADDITIONALS="Змінити порядок додаткових (additionals)" HIKAM_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Змінити сортування товару" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="Немає зображень" HIKAM_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="Немає зображень - Перетягніть сюди або скористайтеся кнопкою завантажити" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY="Немає файлів" HIKAM_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="Немає файлів - Перетягніть сюди або скористайтеся кнопкою завантажити" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY="Немає зображення" HIKAM_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Немає зображення - Перетягніть сюди або скористайтеся кнопкою завантажити" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY="Немає зображення" HIKAM_VENDOR_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Немає зображення - Перетягніть сюди або скористайтеся кнопкою завантажити" HIKAM_ACL="Доступи" HIKAM_VENDOR_HOME="Домашня сторінка продавця" HIKAM_UPDATABLE_ORDER_STATUSES="Оновлюваний статус замовлення" HIKAM_FRONT_SMALL_EDITOR="Front невеликий редактор" HIKAM_FRONT_EDITION_DEFAULT_MENU="Default menu for product edition" HIKA_EDITOR_DISABLE_BUTTONS="Відключити кнопки редактора" HIKAM_DEFAULT_STORE_ACCESS="Доступ за замовчуванням до магазину" HIKAM_VALID_ORDER_STATUSES="Дійсні статуси замовлення" HIKAM_STATS_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses for statistics" HIKAM_ALLOW_VENDOR_REGISTRATION="Дозволити реєстрацію продавців" HIKAM_ERR_REGISTER_ALREADY_VENDOR="У вас вже є обліковий запис продавця" HIKAM_ERR_ORDER_CREATION="Не вдалося створити нове замовлення" HIKAM_ADD_ORDER_PRODUCT="Додати товар в замовлення" HIKAM_VENDOR_CREATE_CATEGORY="Створення категорій для продавців" HIKAM_VENDOR_PARENT_CATEGORY="Батьківська категорія для продавців" HIKAM_VENDOR_CHROOT_CATEGORY="Змінити кореневу категорію продавца" HIKAM_VENDORS_ROOT_CATEGORY="Коренева категорія за замовчуванням для продавців" HIKAM_VENDOR_ROOT_CATEGORY="Коренева категорія продавця" HIKAM_VENDOR_EDIT="Редагувати ваші дані продавця" HIKAM_MARKET_MODE="Режим Marketа" HIKAM_MODE_COMMISSION="Режим Market Commissions" HIKAM_DEFAULT_PRODUCT_TEMPLATE="Шаблон за замовчуванням для товару" HIKAM_ADD_VENDOR_USER="Додати користувача" HIKAM_ADD_VENDOR_USERS="Додати користувачів" HIKAM_INVALID_USER="Неприпустимий користувач" HIKAM_PRODUCT_LISTING="Список" HIKAM_MY_VENDOR="Мій продавець" HIKAM_REGISTER_MANUAL_VALIDATION="Ручна перевірка" HIKAM_REGISTER_AUTO_VALIDATION="Автоматична перевірка" HIKAM_REGISTER_AUTO_CREATION="Автоматичне створення продавця" MARKETMODE_FEE="Плата (збір)" MARKETMODE_FEE_DETAILED="Плата - безпосередньо виплачувана магазину" MARKETMODE_COMMISSION="Комісія" MARKETMODE_COMMISSION_DETAILED="Комісія - безпосередньо виплачувана продавцем" HIKA_BROWSE_CATEGORY="Перегляд" HIKA_BROWSE_CATEGORY_ENTER="категорії" HIKA_SAVE_ORDER="Зберегти порядок" HIKAM_CART_LINK="HTML посилання Додати в кошик" HIKAM_DISPLAY_CART_LINK="Показати кнопку ' Додати в кошик ' " VENDOR_PAID="Оплатить" SPLIT_PAYMENT_FEES_ON_VENDORS="Розділити оплати зборів" SPLIT_SHIPPING_FEES_ON_VENDORS="Розділити доставки зборів" SET_HISTORY_MESSAGE="Встановити історію повідомлень" HIKAM_SHOW_ORDER_PRODUCT="Товар" HIKA_ACTIONS="Дії" HIKA_UPLOADED_FILE_FREE_DOWNLOAD="Завантажити безкоштовно завантажувані файли" HIKA_DATES="Дати" HIKAM_SELECT_VENDOR="Певний продавець" HIKAM_REGISTRATION_PAYPAL_REQUIRED="Потрібен обліковий запис PayPal" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION="Обмеження товару" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_REACHED="Товар досяг обмеження" VENDOR_PRODUCT_LIMITATION_X_REACHED="Обмеження %d товарів досягнуто" MARKET_USE_SAME_ORDER_NUMBER="Використовувати той-же номер замовлення для під-замовлень" SHIPPING_PER_VENDOR="Доставка різними продавцями" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE="Мінімальна ціна" VENDOR_PRODUCT_MIN_PRICE_MSG="У вас не може бути ціна нижча ніж %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE="Максимальна ціна" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICE_MSG="У вас не може бути ціна вище ніж %s" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT="Максимально цін для товару" VENDOR_PRODUCT_MAX_PRICES_PER_PRODUCT_MSG="У вас не може бути більше ніж %d цін для товару" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT="Максимально категорій для товара" VENDOR_PRODUCT_MAX_CATEGORIES_PER_PRODUCT_MSG="У вас не може бути більше ніж %d категорій для товара" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT="Максимум опцій для товара" VENDOR_PRODUCT_MAX_OPTIONS_PER_PRODUCT_MSG="У вас не може бути більше ніж %d опцій для товара" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT="Максимум пов'язаних товарів для товара" VENDOR_PRODUCT_MAX_RELATED_PER_PRODUCT_MSG="У вас не може бути більше ніж %d пов'язаних товарів для товара" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT="Maximum images per product" VENDOR_PRODUCT_MAX_IMAGES_PER_PRODUCT_MSG="You can't have more than %d images per product" HIKAM_LAYOUTS="Макети" HIKAM_EDIT_BLOCKS="Блоки" HIKAM_EDIT_VIEWS="Перегляди" HIKAM_OPTIONS_EMAIL="Налаштування ел.пошти" HIKAM_OPTIONS_IMAGES="Налаштування зображень" HIKAM_DEFAULT_VENDOR_IMAGE="Зображення за замовчуванням для продавця" HIKAM_EMAIL_SEND_ADMIN_NOTIF="Відправка адміністратором повідомлення продавцю" HIKAM_EMAIL_SEND_STATUS_NOTIF="Відправити повідомлення про статус продавця" HIKAM_VENDOR_IMAGE="Зображення продавця" HIKAM_VENDOR_IMAGE_WIDTH="Ширина зображення продавця" HIKAM_VENDOR_IMAGE_HEIGHT="Висота зображення продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PAGE="Сторінка продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_LISTING="Список продавців" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_EDITION="Варіант товару продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_PRODUCT_LISTING="Список товара продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_EDITION="Варіант категорій продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_CATEGORY_LISTING="Список категорій продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_FRONT_SELECT="Вибір продавця (front)" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_REGISTRATION="Реєстрація продавця" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_VOTE="Показати відгуки про продавця" PARAMS_FOR_VENDORS="Параметри для продавців" LINK_TO_VENDOR_PAGE="Посилання на сторінку продавця" DISPLAY_CUSTOM_FIELDS="Показати користувальницькі поля" LIMIT_VENDORS_IN_CART="Обмежити продавців у кошику" ALLOW_ZONE_VENDORS="Дозволити зони продавців" ALLOW_VENDOR_SELECTOR="Дозволити вибір продавця" HIKAM_NO_LIMIT_VENDOR="Немає обмежень" HIKAM_LIMIT_ONE_VENDOR="Один продавець" HIKAM_LIMIT_ONE_EXTRA_VENDOR="Один додатковий продавець" PREFIX_VENDOR_PRODUCT_CODE="Префікс коду товару продавця" AVOID_DUPLICATE_PRODUCT_CODE="Щоб уникнути дублювання коду товарів" HIKAM_ALWAYS_SEND_PRODUCT_EMAIL="Також відправити повідомлення ел.поштою для головного продавця про товар" FROM_HIKAMARKET="Від BENEFIT" HIKAM_PARAMS_FOR_IMAGES="Параметри зображень" HIKAM_IMAGE_FORCESIZE="Примусово змінити розмір" HIKAM_IMAGE_GRAYSCALE="Відтінок сірого" HIKAM_IMAGE_SCALE="Режим збільшення" HIKAM_IMAGE_SCALE_INSIDE="Всередину" HIKAM_IMAGE_SCALE_OUTSIDE="Назовні" HIKAM_IMAGE_RADIUS="Радіус" HIKAM_INFO_ADD_USER_TITLE="Додати користувача" HIKAM_INFO_ADD_USER="Введіть електронну пошту облікового запису, яку Ви хочете додати" ERROR_SAVING_VENDOR="Помилка при збереженні продавця" VENDOR_SELECTION="Вибір продавця" VENDOR_SELECTION_TYPE="Тип вибору продавця" VENDOR_SELECTION_TYPE_DROPDOWN="Dropdown" VENDOR_SELECTION_TYPE_POPUP="Popup" VENDOR_SELECTION_TYPE_NAMEBOX="Namebox" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED="Неможливо додати товар "%s" продавця %s" VENDOR_CART_PRODUCT_REFUSED_2="Неможливо додати товар "%s" продавця (#2) %s" VENDOR_RESTRICTION_PRODUCT_REMOVED="Due to a restriction on vendors, some products have been removed." PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR="Будь ласка, прийміть умови для: %s" PLEASE_ACCEPT_TERMS_FOR_VENDOR_BEFORE_FINISHING_ORDER="Перш ніж продовжити, будь ласка, прийміть умови для продавця %s" SHOW_ONLY_VENDOR_PAYMENTS="Показати тільки платежі продавця" WARNING_VENDOR_LIMITATION_NOT_SET="Наступна опція не може бути використана, тому що у вас немає обмежень продавця у кошику." HIKAM_NOTIFICATION_STATUSES_FILTER="Фільтр статусів повідомлень замовлення" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Сталася помилка при збереженні товару" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHOW="Показати замовлення продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_EDITION="Редагувати замовлення продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_INVOICE="Рахунок-фактура продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_LISTING="Vendor order listing" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Рахунок-фактура доставки замовлення продавця" HIKAM_MAX_IMAGE_SIZE="Макс розмір зображення (%s)" HIKAM_WIDTH="Ширина" HIKAM_HEIGHT="Висота" HIKAM_IMAGE_COMPRESSION_RATIO="Коефіцієнт стиснення (%s)" HIKAM_ACL_EDIT="Доступ: %s" HIKAM_VENDOR_ACL="Права доступу продавцеві (ACL)" HIKAM_VENDOR_OPTIONS="Параметри продавця" HIKAM_USER_ACL="Доступи користувача" HIKAM_EXPORT_CSV="CSV" HIKAM_EXPORT_XLS="XLS" HIKAM_NOTHING_TO_EXPORT="Немає нічого для експорту" HIKAM_X_PRODUCT="%d item" HIKAM_X_PRODUCTS="%d товарів" ERROR_DURING_REGISTRATION="Помилка при реєстрації" VENDOR_GROUP_AFTER_PURCHASE="Група продавців після покупки" HIKAM_IS_VENDOR_SPECIAL_PRODUCT="Унікальний товар тільки для продавців" HIKAM_VENDOR_GROUP="Група продавця" HIKAM_IS_VENDOR_ACTIVATION_PRODUCT="Продавець активувавший товар" HIKAM_NEED_TO_BE_VENDOR_FOR_BUYING_PRODUCT="Вам потрібно увійти в якості продавця, щоб купити товар: %s" HIKAM_FRONT_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE="Скасувати режим редагування товару" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_PRODUCT="Сторінка товару" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_CURRENT_URL="Поточний url" HIKAM_PRODUCT_EDIT_CANCEL_MODE_LISTING="Список товару магазину" HIKAM_CUSTOMER_FINAL_TOTAL="Підсумкова сума клієнта" HIKAM_VENDOR_FINAL_TOTAL="Підсумкова сума продавця" HIKAM_MINIMUM_PRICE="Мінімальна ціна" FIXED_FEE="Фіксована плата" PAYMENT_TAX="Payment tax" HIKAM_VENDOR_UNIT_PRICE="Ціна продавця за одиницю" HIKAM_PARENT_ORDER="Батьківське замовлення" HIKAM_DUPLICATE="Дублікат" HIKAM_NB_OF_VALUES="Значення" HIKAM_NB_OF_USED="Використовується" CHARACTERISTIC_VALUES="Значення характеристик" ; ; Statistics ; HIKAM_SLOT="Слот" HIKAM_STAT_PERIOD="Період" HIKAM_STAT_NUMBER="Число" HIKAM_STAT_ALL="Все" HIKAM_STAT_YEAR="Рік" HIKAM_STAT_MONTH="Місяць" HIKAM_STAT_WEEK="Неділя" HIKAM_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Всього товарів" HIKAM_STATS_TOTAL_ORDERS="Усього замовлень" HIKAM_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Середня ціна замовлення" HIKAM_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Замовлення за цей місяць" HIKAM_STATS_LAST_ORDERS="Останнє замовлення" HIKAM_STATS_PRODUCT_COMPARE="Порівняння продаваних товарів" HIKAM_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKAM_PERIOD_ALL="Все" HIKAM_PERIOD_THIS_YEAR="За рік" HIKAM_PERIOD_THIS_MONTH="За місяць" HIKAM_PERIOD_THIS_WEEK="За неділю" HIKAM_PERIOD_THIS_DAY="За день" HIKAM_PERIOD_PAST_YEAR="Минулий рік" HIKAM_PERIOD_PAST_MONTH="Минулий місяць" HIKAM_PERIOD_PAST_WEEK="Минулий тиждень" HIKAM_PERIOD_PAST_DAY="Останній день" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Попередній рік" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Попередній місяць" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Попередній тиждень" HIKAM_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Попередній день" HIKAM_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKAM_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKAM_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKAM_PERIOD_BY_DAY="Group by day" HIKAM_GUEST_USER="Користувач гість" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_SHOW="Показати користувача продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_EDIT="Редагувати користувача продавця" HIKAM_FIELD_DISPLAY_VENDOR_USER_LIST="Список користувача продавця" MAIN_VENDOR_RESTORED="Ми відновили головного продавця у вашій базі даних. Будь ласка повністю не очищайте таблицю hikamarket_vendor у вашій базі даних." CONFIRM_COPY_PRODUCT_X="Ви впевнені, що хочете скопіювати товар '{PRODUCT}' ?" HIKAM_ORDER_ADJUSTMENT="Налаштування" VENDOR_TOTAL_PAID="Всього сплачено" HIKAM_VENDOR_FIXED_FEES="Фіксована плата продавця" GLOBAL_FEE="Глобальний збір" HIKAMARKET_OPTIONS_EDIT="Будь ласка, збережіть це меню перед" HIKAM_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Виберіть адресу за замовчуванням" MARKET_FILE="Редагувати файл" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_CREATION="Новий товар" PRODUCT_CREATION_BEGIN_MESSAGE="Новий товар був створений на вашому сайті :" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_MODIFICATION="Товар оновлен" PRODUCT_MODIFICATION_BEGIN_MESSAGE="Цей продавець тільки, що оновив свій товар." HIKAM_VENDOR_PAY_SHIPPING="Вартість доставки" HIKAM_VENDOR_PAY_PAYMENT="Оплата витрат" HIKAM_VENDOR_PAY_DISCOUNT="Знижки" HIKAM_VENDOR_PAY_FEES="Фіксована плата" HIKAM_VENDOR_PAY_REFUND="Повернення %s" CONTACT_VENDOR="Зв'язатися з продавцем" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_CONTACT_BTN="Показати кнопку Зв'язатися з продавцем" HIKAM_FRONT_VENDOR_DEFAULT_MENU="Меню продавця за замовчуванням" HIKAM_DISPLAY_ORDER_STATISTICS="Показати статистику замовлень" GROUP_FEE="Група" HIKAM_MARKET_PAYVENDORCONTENT_MODE="Платний контент продавця" MARKETMODE_PAY_ORDERS="Замовлення" MARKETMODE_PAY_PRODUCTS="Товари" HIKAM_MENU_TYPE_NOT_SUPPORTED="Це меню не містить параметрів вмісту HikaMarket" MARKET_ADD_FILE="Додати файл" HIKAM_OPTIONAL="Додатково" HIKAM_REQUIRED="Потрібно" HIKAM_REGISTRATION_ASK_CURRENCY="Питати тип валюти під час реєстрації продавця" HIKAM_REGISTRATION_ASK_DESCRIPTION="Запитувати опис під час реєстрації продавця" HIKAM_REGISTRATION_ASK_TERMS="Включити угоду користувача" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PAYPAL="Запитати Paypal email" HIKAM_REGISTRATION_EMAIL_IS_USERNAME="Email буде як username" HIKAM_REGISTRATION_ASK_PASSWORD="Запитати для пароля" HIKAM_FRONT_SHOW_MAIN_VENDOR_IN_LISTING="Показати основного продавця у списку" HIKAM_CONTACT_MAIL_TO_VENDORS="Відправити контактні листи постачальникам" HIKAM_CONFIRM_VENDOR_DELETION="Підтвердіть видалення цього чи цих продавців" VENDOR_INFORMATION="Інформація про продавця" HIKAM_APPLY_FEES_ON_SHIPPING="Застосувати збори на доставку" HIKAM_VENDOR_SHIPPING_FEES="Вартість доставки" HIKAM_DISCOUNT_NOT_APPLIED_TO_VENDOR="Знижка не застосовується для продавців" HIKAM_FRONT_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Прив'язати категорію продавця до сторінці продавця за замовчуванням" HIKAM_VENDOR_CATEGORY_TO_VENDOR_PAGE="Прив'язати категорію продавця до сторінці продавця" HIKAM_PRODUCTS="Товари" HIKAM_ORDERS="Замовлення" HIKAM_USERS="Користувачі" HIKAM_APPLY="Застосувати" SEND_EMAIL="Відправити email" HIKAM_ADD_VARIANTS="Додати варіанти" HIKAM_ADD_VALUE="Додати значення" HIKAM_CHARACTERISTIC="Характеристика" HIKAM_CHARACTERISTIC_DEFAULT_VALUE="Значення за замовчуванням" HIKAM_FRONT_PRODUCT_APPROVAL="Використовувати схвалення товару" HIKAM_PRODUCT_NOT_APPROVED="Товар не схвалений" HIKAM_APPROVE="Схвалити" HIKAMARKET_PRODUCT_APPROVED="Товар схвалений" HIKAMARKET_X_PRODUCTS_APPROVED="%d products approved" HIKAM_EMPTY_CHART="Ви не маєте достатньо даних за період, щоб показати цю діаграму" HIKAM_LOADING_CHART="Loading chart..." HIKAM_USERGROUP_ON_REGISTRATION="Група користувачів при реєстрації" HIKAM_DISPLAY_VENDOR_NAME_IN_EMAILS="Показати в повідомленнях ел.пошти ім'я продавця" HIKAM_SHIPPINGS="Доставка" HIKAM_PAYMENTS="Платежі" PLUGIN_VENDOR_CONFIG="Конфігурація плагінів продавців" HIKAM_OWN_PLUGIN="Власний плагін" HIKAM_OVERRIDE_PLUGIN="Перевизначити плагін " HIKA_ADD_RESTRICTION="Додати обмеження" HIKA_RESTRICTION_ZONE="Зона обмеження" HIKA_RESTRICTION_CURRENCY="Валютні обмеження" HIKA_RESTRICTION_WAREHOUSE="Обмеження складу" HIKA_RESTRICTION_PRICE="Обмеження ціни" HIKA_RESTRICTION_QUANTITY="Обмеження кількості" HIKA_RESTRICTION_WEIGHT="Обмеження ваги" HIKA_RESTRICTION_VOLUME="Обмеження обсягу" HIKA_RESTRICTION_POSTCODE="Поштовий індекс обмеження" HIKA_RESTRICTION_ACL="Обмеження доступу рівня (ACL)" HIKAM_DISPLAY_X_ORDERS_OF_Y="Показати %d замовлень з %d" HIKAM_SEE_MORE="Переглянути більше »" HIKAM_ORDER="Замовлення: %s" HIKAM_SEVERAL_SHIPPING="кілька" DATE_ORDER_CREATED="Дата створення" DATE_ORDER_PAID="Дата оплати" ORDER_DETAILS="Деталі замовлення" HIKAM_USER_TOTAL="Загальна сума користувача" HIKAM_ORDER_IS_PAID="Це замовлення було сплачено продавцем" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Будь ласка, підтвердіть видалення" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Ви хочете видалити ці {NUM} варіанти?" HIKAM_OPTION_RELATED_ALL_VENDORS="Показати всі товари для пов'язаних товарів" HIKAM_OPTION_OPTIONS_ALL_VENDORS="Відобразити всі продукти для опцій товару" HIKAM_VENDORS_WITH_UNPAID_ORDERS="Продавці з неоплаченими замовленнями" HIKAM_NO_ORDERS="Немає замовлень" CANNOT_PAY_VENDORS="Помилка при оплаті продавцям: %s" VENDOR_PAY_REPORT="Звіт про оплату продавцю" VENDOR_PAY_TYPE="Тип" VENDOR_PAY_PAYMENT="Оплати продавця" VENDOR_PAY_INVOICE="Рахунок продавця" HIKAM_PAY_MANUAL="Платити вручну" HIKAM_PAY_PAYPAL="Платити через Paypal" HIKAM_PAY_PAYPAL_PENDING="Paypal платіж в очікуванні" NOTIFY_VENDOR="Повідомить продавця" PAYPAL_PAYMENT_OPEN_NEW_WINDOW="Для завершення Paypal платежу, натисніть на кнопку. Це відкриє нове вікно." HIKAM_NOTIFY_ADMIN_FOR_VENDOR_MODIFICATION="Повідомить адміністратора про модифікацію продавця" HIKAM_EDIT_ORDER_STATUS="Редагувати статус" MIN_QTY="Мінімальна Кількість" ACL="ACL" HIKAM_LINK_VENDOR_GROUP_WITH_ADMIN="Зв'язати групу продавцяв з адміном" HIKAM_EDIT_PRODUCT="Редагувати цей товар" HIKA_SAVE_NEW="Зберегти & Створити" HIKAM_NOT_DEFAULT_VARIANT="Не знайдено за замовчуванням" HIKAM_OPTION_CHECK_VENDOR_COMPLETION="Перевірка заповненого профілю продавця" HIKAM_VENDOR_EXTRA_CATEGORIES="Додаткові категорії" HIKAM_SEND_MAIL_SUBSALE_UPDATE_MAIN="Notify customer when subsale update main order status" CHARACTERISTIC_DISPLAY_MODE="Вибір методу" WAITING_APPROVAL_LIST="Затвердити товари" PREFERRED_VENDOR_FOR_VENDOR_SELECTOR="Вибір привілейованого продавця" HIKAM_FRONT_FILTER_SAME_VENDOR="Filter same vendor" HIKAM_EDIT_MAIN_CATEGORY="Edit main category" HIKAM_EDIT="Edit" HIKAM_CHANGE_CUSTOMER="Change customer" HIKAM_EDIT_SHIPPING="Edit shipping" HIKAM_EDIT_PAYMENT="Edit payment" HIKAM_EDIT_COUPON="Edit coupon" HIKAM_EDIT_CUSTOM_FIELDS="Edit custom fields" HIKAM_SHOW_FILES="Show files »" HIKAM_SELECT_ADDRESS="Select address" HIKAM_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKAM_ADD_EXISTING_PRODUCT="Add existing product" HIKAM_ADD_NEW_PRODUCT="Add new product" HIKAM_SELECT_CUSTOMER="Select customer" HIKAM_REGISTRATION_TERMS_REQUIRED="Terms and conditions required" HIKAM_DEFAULT_TEMPLATE="Default template" ; MAIN_VENDOR_ACL="Main vendor access" MAIN_VENDOR_GROUP="Main vendor groups" HIKAM_MORE="More" HIKAM_SHOW_DEFAULT="Show default" HIKAM_SHOW_DETAILS="Show details" SET_SHIPPING_ADDRESS_TOO="Set shipping address too" SET_BILLING_ADDRESS_TOO="Set billing address too" COUPON_CODE="Coupon code" COUPON_TAX="Coupon tax" COUPON_VALUE="Coupon value" HIKAM_VENDOR_ORDERS="Vendor orders" HIKAM_DELETE_PRODUCT="Delete this product" HIKAM_LOAD_PRODUCT_DATA="Load product data" HIKAM_HISTORY_OLD="Old value" HIKAM_HISTORY_NEW="New value" HIKAM_HISTORY_CUSTOMER="Customer modified" HIKAM_HISTORY_COUPON="Coupon modified" HIKAM_HISTORY_PRODUCT_DELETE="Order product deleted" X_DOWNLOADS_MADE="%d download(s) made" HIKA_BILLING="Платежі" HIKA_SHIPPING="Доставка" VENDOR_EDIT_ORDER_CONFIG="Vendor can edit their own orders" WARNING_EDIT_ORDER_AND_CART_LIMITATION="The vendors can only edit the orders when you have the vendor cart limitation" FILTER_ORDER_STATUS_WHEN_VENDOR_PAID="Filter order status when vendor is paid" DAYS_FOR_PAYMENT_REQUEST="Waiting days for payment request" HIKAM_PAYMENT_REQUEST="Payment request" HIKAM_DO_PAYMENT_REQUEST="Send request" HIKAM_REQUEST_SENT="Request rent" HIKAM_ORDER_PARTIAL_PAID="(%s unpaid)" HIKAM_ORDER_PARTIAL_REFUND="(%s unpaid to store)" AUTOMATIC_UPDATE_WITH_VENDORS="Automatic update with vendor order modification" ; HIKAM_FIELD_IS_REQUIRED="The field "%s" is required" HIKAM_CONFIRM_APPROVE_PRODUCTS="Please confirm the approval of these products" HIKAM_CONFIRM_DECLINE_PRODUCTS="Please confirm the decline of these products" HIKAM_CONFIRM_DELETE_PRODUCTS="Please confirm the deletion of these products" HIKAM_CONFIRM="Confirm" SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_1="This Language File will be sent to the HikaMarket translation team and may be included in the next version." SHARE_HIKAMARKET_CONFIRMATION_2="By sharing this file, you allow the HikaMarket team to use your work for any purpose." HIKAM_SEARCH="Search" HIKAM_ERR_TERMS_EMPTY="Please fill your terms and conditions" HIKAM_ORDER_FIELDS="Fields" HIKAM_NO_ADDRESS="No address" HIKA_STATS_TOTAL_VENDOR="Number of vendors" VENDOR_TRANSACTION="Transaction" HIKAM_VENDOR_PAY_FEE="Fees %s" HIKAM_VENDOR_PAY_ADJUST="Adjustment %s" HIKA_COUPON_PRODUCT_ONLY="Percentage for product only" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignore discounted products" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" HIKA_COUPON_TARGET_USERS="For specific users" MARKET_ALLOW_MULTIPLE_VENDOR_FOR_USERS="Allow multiple vendor for users" PRODUCT_WAITING_FOR_APPROVAL="This product is waiting for approval" HIKAM_DECLINE="Decline" HIKAMARKET_PRODUCT_DECLINED="Product has been declined" HIKAMARKET_X_PRODUCTS_DECLINED="%s products have been declined" HIKAM_EMAIL_NOTIFICATION="Email notification" HIKAM_SEND_NOTIFICATION="Send notification" APPROVAL_ADDITIONAL_MESSAGE="Additional message" PRODUCT_DECLINE_REASON="Decline reason" YOU_HAVE_BEEN_PAID="You have been paid" VENDOR_TRANSACTION_PAYMENT="Transaction %s (%s)" PRODUCT_X_NOT_SOLD_IN_YOUR_LOCATION="Product "%s" is not sold in your location" PLUGIN_COMPATIBLE_MARKET="Plugin compatible with HikaMarket multi-vendor system" ; ; ; HIKAM_MAIL_BEGIN_MESSAGE="Begin message" HIKAM_MAIL_DISP_BILLING_ADDR="Display billing address" HIKAM_MAIL_DISP_SHIPPING_ADDR="Display shipping address" HIKAM_MAIL_DISP_PRODUCTS="Display products" HIKAM_MAIL_DISP_PAYMENT="Display payment details" HIKAM_MAIL_DISP_SHIPPING="Display Shipping details" HIKAM_MAIL_DISP_FIELDS="Display fields" HIKAM_MAIL_END_MESSAGE="End message" HIKAM_ORDER_CREATION="Order creation" HIKAM_CREATE_ORDER="Create Order" HIKA_UNPUBLISHING="Unpublishing" HIKA_PUBLISHING="Publishing" HIKAM_TOGGLE_FILTERS="Filters" HIKAM_X_VIEWS="Number of views: %d" HIKAM_X_SALES="Number of sales: %d" SORT_ORDERING="Ordering" SORT_ID="ID" SORT_NAME="Name" SORT_QUANTITY="Quantity" SORT_TYPE="Type" SORT_START_DATE="Start date" SORT_END_DATE="End date" CONFIRM_DELETE_PRODUCT_X="Are you sure you want to delete the product '{PRODUCT}' ?" HIKAMARKET_LOCATION="Location" HIKAM_MAP_SEARCH="Search location" HIKAM_MAP_CLEAR="Clear location" HIKAM_RESTRICTION="Restriction" CONFIRM_DELETE_DISCOUNT_X="Are you sure you want to delete the discount '{DISCOUNT}' ?" HIKA_ALL_DISCOUNTS="All discounts" HIKA_ALL_STATUSES="All statuses" HIKAM_STAT_CONTAINER="Container size" HIKAM_NO_CHILD_CATEGORY="No child category" HIKAM_X_CHILD_CATEGORY="%d child category" HIKAM_X_CHILD_CATEGORIES="%d child categories" HIKAM_NO_PRODUCTS="No items" CONFIRM_DELETE_CATEGORY_X="Are you sure you want to delete the category '{CATEGORY}' ?" HIKAM_EMPTY_PRODUCT_LISTING="No product - You can create a new one or change the category" HIKAM_EMPTY_CATEGORY_LISTING="No category - You can create a new one or go back in the parent one" HIKAM_VENDOR_LOCATION="Vendor location" HIKAM_VENDOR_LOCATION_LAT="Latitude" HIKAM_VENDOR_LOCATION_LONG="Longitude" HIKAM_INSTALL_FOR="for" HIKAM_INSTALL_MSG1="The installation of HikaMarket is almost done." HIKAM_INSTALL_MSG2="Please click on the button below to finish the set-up." HIKAM_INSTALL_CONTINUE="Finish the installation" ; ; eMails ; MARKET_PRODUCT_CREATION="Market: Створення товару" MARKET_PRODUCT_CREATION_SUBJECT="Створення товару" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION="Market: Реєстрація продавця адміном" MARKET_VENDOR_ADMIN_REGISTRATION_SUBJECT="Реєстрація продавця" MARKET_VENDOR_REGISTRATION="Market: Реєстрація продавця" MARKET_VENDOR_REGISTRATION_SUBJECT="Ваша реєстрація продавця" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Market: Зміна товару" MARKET_PRODUCT_MODIFICATION_SUBJECT="Зміна товару" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Market: Повідомлення про стан замовлення" MARKET_ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Повідомлення про замовлення" MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Market: Затвердження товарів" MARKET_PRODUCT_APPROVAL_SUBJECT="Ваш продукт був схвалений" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST="Market: Payment request" MARKET_VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="A vendor made a payment request" MARKET_VENDOR_PAYMENT_NOTIFICATION="Market: Payment notification" MARKET_VENDOR_PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="You have been paid for your sales" MARKET_PRODUCT_DECLINE="Market: Product decline" MARKET_PRODUCT_DECLINE_SUBJECT="Your product has been declined" HIKAMARKET_MAIL_HEADER="" HI_VENDOR="Здрастуйте %s," HI_ADMIN="Здрастуйте" YOUR_SALE="Ваші продажі" SALE_CUSTOMER="Ваш клієнт" BEST_REGARDS_ADMIN="З найкращими побажаннями" BEST_REGARDS_VENDOR="З найкращими побажаннями" VENDOR_HAS_CREATED_A_PRODUCT="Продавець %s тільки що створив товар: %s" VENDOR_HAS_MODIFIED_A_PRODUCT="Продавець %s тільки що змінив товар: %s" A_VENDOR_HAS_REGISTERED="Продавець '%s' зареєструвався у Вашому магазині" EMAIL_MARKET_PRODUCT_CREATION="Новий товар створений (%s)" EMAIL_MARKET_PRODUCT_MODIFICATION="Товар змінено (%s)" MAIL_SALE_BEGIN_MESSAGE="Це повідомлення сповіщає про продаж %s скоєне %s на сайті %s" SUMMARY_OF_YOUR_SALE="Коротка інформація про продаж" MAIL_SALE_END_MESSAGE="" VENDOR_REGISTRATION_EMAIL_SUBJECT="Реєстрація продавця" VENDOR_CREATION_BEGIN_MESSAGE="Новий продавець був зареєстрований у вашому магазині" VENDOR_REGISTRATION="Реєстрація продавця" VENDOR_REGISTRATION_BEGIN_MESSAGE="Ваш аккаунт продавця був створений." EMAIL_MARKET_PRODUCT_APPROVAL="Your product has been approved" EMAIL_MARKET_PRODUCT_DECLINE="Your product has been declined" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_APPROVAL="Product approved" HIKAM_EMAIL_PRODUCT_DECLINE="Product declined" PRODUCT_APPROVAL_BEGIN_MESSAGE="Your product has just been approved by a moderator:" PRODUCT_DECLINE_BEGIN_MESSAGE="Your product has just been declined by a moderator:" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_SUBJECT="Payment request" VENDOR_PAYMENT_REQUEST_BEGIN_MESSAGE="A vendor made a request for a payment. Here the summary of the orders which are available for payment." HIKAMARKET_LANG_VERSION="3.0.1"