; HikaSerial Nederlands (België) ; [Obisdev S.A.R.L. - www.obsidev.com] ; Translated by Wim Vandekerckhove ; http://www.soliweb.be ; up-to-date for version 1.10.1 HIKA_SERIALS="Serienummers" HIKA_PACKS="Pakketten" ADD_NEW_SERIAL="Nieuw serienummer toevoegen" ASSIGN_DATE="Datum toewijzing" ASSIGNABLE_ORDER_STATUSES="Toewijsbare bestel statussen" ATTACHED_TO_PRODUCT="Gekoppeld aan product" IMPORT_AS_CSV="Importeer als CSV" IMPORT_FROM_CSV="Importeer CSV bestand" IMPORT_FROM_TEXTAREA="Importeer tekst" ASSIGNED_SERIAL_STATUS="Toegewezen serienummer status" USED_SERIAL_STATUS="Gebruikt serienummer status" UNASSIGNED_SERIAL_STATUS="Niet toegewezen serienummer status" REMOVE_DATA_ON_UNASSIGNED="Niet toegewezen serienummer status" LINK_PRODUCT_QUANTITY="Link product hoeveelheid" SERIAL_TRUNCATED_SIZE_IN_BACKEND="Afbreek lengte voor serienummers" HIKASERIAL_CPANEL="Dashboard" HIKASERIAL_SUCC_SAVED="Succesvol bewaard" HIKASERIAL_PLUGIN_METHOD="Plugin methode" PACK="Pack" PACK_DATA="Pakket Gegevens" PACK_DATA_SQL="Pakket SQL Gegevens" PACK_DESCRIPTION="Beschrijving" PACK_GENERATOR="Pakket Generator" PACK_NAME="Pakket Naam" PACKS_ALL="Alle Pakketten" SERIAL_DATA="Serienummer gegevens" SERIAL_FREE="Vrij te gebruiken" SERIAL_PACK="Pakket" SERIAL_STATUS="Status" SERIAL_STATUS_ALL="Alle statussen" SERIAL_STATUS_FOR_REFUND="Status voor terugbetaling serienummers" SERIAL_TRUNCATED="(...)" SERIAL_UNASSIGNED="Niet Toegewezen" SERIAL_USED="Gebruikt" SERIAL_ASSIGNED="Toegewezen" SERIAL_RESERVED="Gereserveerd" SERIAL_SIZE="Serienummer grootte" SERIAL_FORMAT="Serienummer formaat" SERIAL_TEST="Serienummer voorbeelden" HIKA_STATISTICS="Statistieken" HIKAS_PLUGIN="Plugin: " HIKAS_NONE="-" DISCOUNT_COUPON_ID="Korting coupon id" EMPTY_PACK="Leeg" ERR_CREATING_DISCOUNT_COUPON="Fout bij invoegen coupon in databank" NUMBER_OF_SERIALS="Aantal Serienummers" PACK_NOT_LINKED_WITH_PRODUCT="Dit pakket is niet gelinked aan een product" PLUGIN_PARAMETERS="Plugin parameters" REFRESH_ASSOCIATIONS="Ververs koppelingen" SEE_SERIALS="Bekijk lijst" SERIAL_STOCK_LEVEL_NOTIFY="Voorraar niveau kennisgeving" STATISTICS="Statistieken" TOTAL_SERIALS="Totaal" ; 1.2.0 HIKA_CONFIGURATION_SQL="Configuratie: SQL Helper" HIKA_SQL_REQUEST="SQL Verzoek" HIKA_SQL_RESULT="SQL Resultaat" HIKA_NO_SQL="Geen SQL" THE_PACK_STOCK_LEVEL_IS_LOW="Het pakket %s heeft nog slechts een voorraad van %s serienummers." GENERATE="Genereren" GENERATION_INFORMATION="Informatie over het genereren" X_SERIAL_GENERATED="%d serienummers gegenereerd met succes" HIKA_CONSUMER_PACK="Consumeerbare serienummers" PLUGIN_GENERATOR_CAN_NOT_POPULATE="Deze generator kan de database niet aanvullen" USE_FAST_RANDOM="Gebruik snelle willekeur" DISPLAY_SERIAL_STATUSES="Toon serienummers voor klant" GENERATOR_PARAMETERS="Generator Parameters" PACK_DATA_NONE="Geen pakket data leverancier" SERIAL_EXTRA_DATA="Serienummer Extra Data" START_FROM_NUMBER="Start vanaf nummer" MIN_VALUE="Min waarde" MAX_VALUE="Max waarde" VENDOR_CODE="Verkoper Code" SDK_KEY="SDK Sleutel" TEST_MODE="Test modus" USE_SECURE_EBOOK_PRODUCT_CODE="Gebruik Secure-eBook product code" SECURE_EBOOK_KEY="Activatie sleutel:" SECURE_EBOOK_DOWNLOAD="Download link:" SECURE_EBOOK_ERROR="Secure eBook fout: %s" HIKA_WEBSERVICE_ACCESS="Webservice toegang" ; 1.4.0 HIKASERIAL_OVERRIDE="HikaShop / HikaSerial overschrijving" SAVE_HISTORY="Bewaar Geschiedenis" SERIAL_DELETED="Verwijderd" USE_DELETED_SERIAL_STATUS="Gebruik verwijderde serienummer status" ; 1.5.0 DISCOUNT_VALIDITY_PERIOD="Korting Geldigheids periode" HIKASERIAL_ENTER_SERIAL="Geef uw serienummer in" ; 1.6.0 DISCOUNT_PRODUCT_PERCENT="Variabele korting" ATTACH_IN_EMAILS="Toevoegen aan emails" SERIAL_PACKS="Pakketten" ATTACH_AS_DOWNLOAD="Toevoegen als Download" IMAGE_GENERATION="Afbeelding aanmaak" IMAGE_PATH="Afbeelding Pad" SERIAL_TEXT_X_Y="Positie (X/Y)" SERIAL_TEXT_X="X:" SERIAL_TEXT_Y="Y:" SERIAL_TEXT_W_H="Grootte (B/H)" SERIAL_TEXT_W="B:" SERIAL_TEXT_H="H:" SERIAL_TEXT_SIZE_COLOR="Grootte & Kleur" ; 1.6.1 DISCOUNT_PRODUCT_PERCENT_WITH_TAX="Variabele korting met btw" ; 1.7.0 ATTACHSERIAL_PLUGIN="Serienummer Toewijzen" ATTACHSERIAL_FONT="Lettertype" ATTACHSERIAL_TEXT_TYPE="Type" ATTACHSERIAL_TEXT_FORMAT="Formaat" ATTACHSERIAL_FORMAT_RAW="Raw" ATTACHSERIAL_FORMAT_DATE="Datum" ATTACHSERIAL_FORMAT_BARCODE="Streepjescode" ATTACHSERIAL_FORMAT_QRCODE="QRCode" ATTACHSERIAL_TYPE_SERIAL="Serienummer..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER="Bestelling..." ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT="Product..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_PRODUCT="Bestelling product..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_CUSTOMER="Bestelling klant..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_SHIPPING="Bestelling verzending..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_BILLING="Bestelling facturatie..." ATTACHSERIAL_TYPE_RAW_TEXT="Raw tekst..." ATTACHSERIAL_TYPE_DYN_TEXT="Dynamische tekst..." ATTACHSERIAL_TYPE_TRANSLATION="Vertaling..." ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_PRICE_INCVAT="Product prijs (inc btw)" ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_PRICE_EXCVAT="Product prijs (ex. btw)" ATTACHSERIAL_NOTICE_DOWNLOAD_UPLOAD_TTF="Download enkele TTF lettertypes hier en upload ze in de map: %s" ; 1.7.3 ATTACHSERIAL_TYPE_ENTRY="Ingave..." CONSUME_INVALID_SERIAL="Serienummer ongeldig" CONSUME_NOT_LOGGED="Gelieve in te loggen" FORBIDDEN_CONSUME_GUEST="Verboden verbruik voor gasten" CONSUME_THANK_YOU="Bedankt" PRODUCT_ADDED_TO_YOUR_CART="Product toegewezen aan winkelwagen" SERIAL_UNLIMITED_QUANTITY="Onbeperkte hoeveelheid" PRODUCT_ID="Product Id" BLOCK_PRODUCT="Blokkeer product" NOT_YOUR_SERIAL="Niet uw serienummer" SERIAL_NO_USER_ASSIGN="Geen gebruiker toewijzing" ; 1.8.0 ATTACHSERIAL_FORMAT_PRICE="Prijs" SERIAL_IMPORT_INCORRECT_HEADER="Ongeldige hoofding lijn van geïmporteerde gegevens" SERIAL_IMPORT_DUPLICATE_PACK_NAME="Dubbele pakket naam '%s'. Importeren afgebroken" ATTACHSERIAL_FORMAT_IMAGE="Afbeelding" ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_IMAGE="Product afbeelding" ATTACHSERIAL_TYPE_OPTION_PRODUCT="Product optie (Num.Naam)..." ATTACHSERIAL_TYPE_OPTION_ORDER="Order product option (Num.Naam)..." SERIAL_CHECKOUT_X_CONSUMED="U gebruikte het serienummer '%s'" SERIAL_CHECKOUT_UNKNOWN_CODE="Onbekende code code" POINTS_CONVERSION="%s = 1 Punt" POINTS_CURRENCY_RATE="Wisselkoersen" POINTS_VALUE="Punten waarde" ADD_POINTS="Punten toevoegen" HIKASERIAL_OPTIONS="Opties" ATTACHSERIAL_IMAGE_EXISTS="Afbeelding %s bestaat" ATTACHSERIAL_IMAGE_NOT_EXISTS="Afbeelding %s bestaat niet" ATTACHSERIAL_IMAGE_WRONG_FORMAT="Bestand %s heeft niet de juiste extensie of formaat" HIKASERIAL_NO_NAME="Geen naam" SERIAL_EXPORT_CSV="CSV" SERIAL_EXPORT_XLS="XLS" SERIAL_ID="Serienummer ID" POINTS_DYNAMIC_VALUE="Dynamische waarde" HIKASERIAL_GO_BACK="Ga terug" CONSUME_DISPLAY_DETAILS="Toon details na gebruik" HIKASERIAL_SERIAL_CONSUMED="Serial gebruikt met succes" ATTACHSERIAL_TYPE_FULL_PRODUCT_PRICE_INCVAT="Volledige product prijs (incl BTW)" ATTACHSERIAL_TYPE_FULL_PRODUCT_PRICE_EXCVAT="Volledige product prijs (excl BTW)" ; 1.8.2 HIKASERIAL_CONFIRM_SERIAL="Serial bevestiging" SERIAL_CONFIRMATION="Wenst u het serienummer '%s' te gebruiken?" ; 1.8.3 EAN_TYPE="EAN type" HIKASERIAL_PERIOD_DAY="%s dag" HIKASERIAL_PERIOD_DAYS="%s dagen" HIKASERIAL_PERIOD_MONTH="%s maand" HIKASERIAL_PERIOD_MONTHS="%s maanden" HIKASERIAL_PERIOD_YEAR="%s jaar" HIKASERIAL_PERIOD_YEARS="%s jaren" ; 1.8.4 ATTACHSERIAL_TYPE_VENDOR="Verkoper..." ; 1.9.0 HIKA_CONSUME_USER_ASSIGN="Verbruiken zal gebruiker controleren/toewijzen" USEABLE_SERIAL_STATUSES="Bruikbare serienummer statussen" SERIAL_MAILTOCUSTOMFIELD="Serienummer: Maril naar aangepast veld" SERIAL_MAILTOCUSTOMFIELD_SUBJECT="U hebt een serienummer ontvangen" MAILTOCUSTOMFIELD_EMAIL_TITLE="U heeft een serienummer ontvangen" MAILTOCUSTOMFIELD_USER_MESSAGE="%s laat je een nota:" MAILTOCUSTOMFIELD_BEGIN_MESSAGE="%s stuurt u een serienummer van %s" SERIAL_PLUGIN_CUSTOM_FIELD="Aangepast veld" SERIAL_PLUGIN_USE_ATTACHSERIAL="Bijsluiten bijlagesserienummer bestanden" ; 1.10.0 ADD_PACK="Pak" ADD_PACKS="Packs toe te voegen" HIKASERIAL_ORDER_ASSIGNATION="Volgorde toewijzing" HIKASERIAL_ORDER_ASSIGNATION_TYPE="Soort toewijzing" HIKASERIAL_ASSIGNATION_TARGET="Doel" HIKASERIAL_ASSIGNATION_QUANTITY="Hoeveelheid" HIKASERIAL_VARIABLE_QUANTITY="Variabele hoeveelheid" HIKASERIAL_FIXED_QUANTITY="Vaste hoeveelheid" DISPLAY_CONSUME_MODULE="Toon verbruik module" PRIVATE_CONTENT_MSG="Private inhoud" PRIVATE_CONTENT_DELIMITER="Private inhoud begrenzer" PRIVATE_CONTENT_BUY_PRODUCT="Koop %s om de inhoud te ontgrendelen" NOTICE_NO_PACKS="Geen pak gevonden" NOTICE_NO_SERIALS="Geen serienummer gevonden" NOTICE_NO_PRODUCTS="Geen product gevonden" HIKASERIAL_ORDER="Bestellen" SERIAL_PACK_QUANTITY_LOW="Serienummer: Pak hoeveelheid laag" SERIAL_PACK_QUANTITY_LOW_SUBJECT="Uw pack heeft een lage hoeveelheid" PACK_STOCK_LEVEL_LOW_EMAIL_SUBJECT="Uw pack %s heeft een lage hoeveelheid" THE_PACK_LEVEL_IS_LOW_EMAIL_TEXT="Het serienummer pakket voorraad hoeveelheid is onder de waarschuwing limiet:" HIKASERIAL_IMPORT_SERIALS_FOR_PACK="Importeer serienummers in pakket "%s"" ENTER_SERIALS_HERE="Geef hier uw serienummers in" ; 1.10.1 HIKASERIAL_CHECK_DUPLICATES="Controleer dubbele serienummers" ; 1.10.2 SERIAL_RANDOM_PICKUP="Random pickup" SHARE_HIKASERIAL_CONFIRMATION_1="This Language File will be sent to the HikaSerial translation team and may be included in the next version." SHARE_HIKASERIAL_CONFIRMATION_2="By sharing this file, you allow the HikaSerial team to use your work for any purpose." HIKASERIAL_NO_PRODUCT="-" ; 1.10.3 HIKA_SERIAL_LISTING_DESCRIPTION="List of your serials" ; 1.10.4 HIKAM_SHOW_SERIALS="Show serials »" HIKASERIAL_ALREADY_USED="Serial already used" SOME_PRODUCTS_REQUIRED_SERIAL_IN_SESSION="Some products required the usage of a serial to be bought" ; 2.0.0 COM_HIKASERIAL_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASERIAL_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASERIAL_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASERIAL_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics" COM_HIKASERIAL_PACK_VIEW_TITLE="Packs" COM_HIKASERIAL_PACK_VIEW_DESC="Shows a list of all the serial packs" COM_HIKASERIAL_PLAN_VIEW_TITLE="Plans" COM_HIKASERIAL_PLAN_VIEW_DESC="Shows a list of all the subscription plans" COM_HIKASERIAL_SERIAL_VIEW_TITLE="Serial" COM_HIKASERIAL_SERIAL_VIEW_DESC="Shows a list of all the serials." COM_HIKASERIAL_SUBSCRIPTION_VIEW_TITLE="Subscriptions" COM_HIKASERIAL_SUBSCRIPTION_VIEW_DESC="Shows a list of all the subscriptions." HIKASERIAL_PDF_LIB="PDF Library" SERIAL_ASSIGNABLE_ORDER_STATUSES="Assign Serials" SERIAL_ASSIGNABLE_ORDER_STATUSES_DESC="Statuses which unlock the serials for the customer" ATTACHSERIAL_DATABASE_FIELDS="Database fields" ATTACHSERIAL_TYPE_CATEGORY_IMAGE="Category image" HIKA_SERIAL_OPT_GROUPS="Groups" HIKA_SERIAL_PLANS="Plans" HIKA_SERIAL_PLAN="Plan" HIKA_PLAN_SETTINGS="Plan settings" HIKA_PLAN_ACTIONS="Plan actions" HIKA_PLAN_EMAILS="Plan emails" HIKA_PLAN_EMAIL_INHERIT="Inherit email settings" HIKA_DAYS_BEFORE="Days before" HIKA_EMAIL_TEMPLATE="Email template" SERIAL_SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE="Subscription expiration notice" SERIAL_RENEWAL_EMAILS="Renewal emails" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE="Relation type" HIKA_PLAN_RELATION_DURATION="Duration" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_CREATE="Creation" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_CREATE_RENEW="Creation then Renewal" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_RENEW_CREATE="Renewal or Creation" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_RENEW="Renewal" HIKA_PLAN_RELATION_TYPE_UPGRADE="Upgrade" HIKA_SUBSCRIPTIONS="Subscriptions" HIKA_SUBSCRIPTION_DATA="Subscription data" HIKA_SUBSCRIPTION_START="Subscription start" HIKA_SUBSCRIPTION_END="Subscription end" HIKA_SUBSCRIPTION_NO_LIMIT="No limit" SERIAL_ACTIVE="Active" SERIAL_EXPIRED="Expired" SERIAL_CLOSED="Closed" SUBSCRIPTION_OPTIONS="Subscription options" SUBSCRIPTION_NAME="Subscription" SUBSCRIPTION_DATA="Subscription data" SUBSCRIPTION_PLAN="Subscription plan" SUBSCRIPTION_START="Start date" SUBSCRIPTION_END="End date" SUBSCRIPTION_STATUS="Status" SUBSCRIPTION_DURATION="Duration" SUBSCRIPTION_REMAINING_TIME="Remain" SUBSCRIPTION_RENEW="Renew" HIKA_ORDER_DATE="Order date" SUBSCRIPTION_RENEWALS="Subscription renewals" SUBSCRIPTION_DETAILS="Subscription details" HIKA_PLANS_ALL="All plans" SERIAL_SUBSCRIPTION_EXTRA_DATA="Extra data" PLEASE_SAVE_PACK_FIRST="Please save the pack first" PLEASE_SAVE_PLAN_FIRST="Please save the plan first" PLAN_NOT_LINKED_WITH_PRODUCT="The plan is not linked with a product" HIKASERIAL_SUBSCRIPTION_DATA_EMPTY_MSG="If empty, the subscription data will be generated regarding the selected plan settings" INVALID_PLAN_SELECTED="Invalid plan selected" HIKASERIAL_INVALID_DATA="Invalid data" HIKA_SERIAL_NO_HISTORY="No history" HIKA_SUBSCRIPTION_X="Subscription: %s" TOTAL_SUBSCRIPTIONS="Total" HIKA_SUBSCRIPTION_LISTING_DESCRIPTION="List of your subscriptions" AUTHORIZE_RENEW_BEFORE_EXPIRATION="Authorize renew before expiration" AUTHORIZE_RENEW_BEFORE_EXPIRATION_PERIOD="Renew before expiration period" AUTHORIZE_RENEW_AFTER_EXPIRATION="Authorize renew after expiration" AUTHORIZE_RENEW_AFTER_EXPIRATION_PERIOD="Renew after expiration period" SUBSCRIPTION_CRON_BATCH_SIZE="Cron subscription batch size" EMAIL_CRON_BATCH_SIZE="Cron email batch size" SERIAL_PLUGIN_TYPE="Type" SERIAL_PLUGIN_TYPE_GENERATOR="Generator" SERIAL_PLUGIN_TYPE_CONSUMER="Consumer" SERIAL_PLUGIN_TYPE_GENERIC="Generic" SERIAL_PLUGIN_TYPE_SUBSCRIBER="Subscriber" HIKA_STATS_TOTAL_SERIAL="Total serials" HIKA_STATS_TOTAL_PACK="Total packs" HIKA_STATS_TOTAL_SUBSCRIPTION="Total active subscriptions" HIKA_STATS_TOTAL_PLAN="Total plans" HIKA_RENEW_X_FOR_Y="Renew %s for %s" ATTACHSERIAL_TYPE_CATEGORY="Category" ATTACHSERIAL_TYPE_MANUFACTURER="Manufacturer" PDFSERIAL_TEMPLATEPDF="PDF Template" PDFSERIAL_NEWPAGE="New page" PDFSERIAL_TITLE="Title" PDFSERIAL_SUBJECT="Subject" PDFSERIAL_KEYWORDS="Keywords" PDFSERIAL_MARGINS="Margins" PDFSERIAL_PAGEBREAK="Page break" PDFSERIAL_LINE="Line" PDFSERIAL_RECT="Rect" ACTIVATE_SERIAL_FEATURES="Activate serial features" ; 2.0.1 HIKASERIAL_TOO_MUCH_SERIAL_FOR_EMAIL="You have %s serials for that order. Please go in the website to see the list." DOWNLOAD_SERIALS="Download serials" HIKA_SERIAL_OPT_ACYLIST_ACTIVE="Active list" HIKA_SERIAL_OPT_ACYLIST_EXPIRE="Expiration list" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_SUBJECT="Subscription expiration notice" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_X_DAYS_SUBJECT="Your subscription will expire in %d days" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_1_DAY_SUBJECT="Your subscription will expire in 1 day" SUBSCRIPTION_EXPIRATION_NOTICE_CONTENT="Your subscription for %s will expire soon, click here for more details." HIKASERIAL_LANG_VERSION="2.0.0"