; HikaSerial (Turkish) ; [Türkçe Çeviri. - www.inanagyuz.com.tr] ; HIKA_SERIALS="Ürün Detayları" HIKA_PACKS="Paketler" ADD_NEW_SERIAL="Yeni Serial Ekle " ASSIGN_DATE="Tarih" ASSIGNABLE_ORDER_STATUSES="Atanabilir sipariş durumu" ATTACHED_TO_PRODUCT="Bağlı Ürün" IMPORT_AS_CSV="CSV dosyası içeri aktar" IMPORT_FROM_CSV="CSV dosyası aktar" IMPORT_FROM_TEXTAREA="Metin dosyası aktar" ASSIGNED_SERIAL_STATUS="Atanan serial Durumu" USED_SERIAL_STATUS="Kullanılmış Serial Durumu" UNASSIGNED_SERIAL_STATUS="Kullanılmamış Serial durumu" REMOVE_DATA_ON_UNASSIGNED="Atanmamış verileri kaldır" LINK_PRODUCT_QUANTITY="Ürün Miktarına Bağlantı" SERIAL_TRUNCATED_SIZE_IN_BACKEND="Serial Özet Açıklaması Uzunluğu" HIKASERIAL_CPANEL="Kontrol Paneli" HIKASERIAL_SUCC_SAVED="Başarıyla Kaydedildi" HIKASERIAL_PLUGIN_METHOD="Eklenti Yöntemi" PACK="Paket" PACK_DATA="Paket Verileri" PACK_DATA_SQL="SQL Veri Paketi" PACK_DESCRIPTION="Açıklama" PACK_GENERATOR="Paket Generator" PACK_NAME="Paket Adı" PACKS_ALL="Tüm Paketler" SERIAL_DATA="Ürün Detayları" SERIAL_FREE="Kullanımı ücretsiz" SERIAL_PACK="Paket" SERIAL_STATUS="Durum" SERIAL_STATUS_ALL="Tüm Durumlar" SERIAL_STATUS_FOR_REFUND="İptal Edilen Serial Durumu" SERIAL_TRUNCATED="(...)" SERIAL_UNASSIGNED="Atanmamış" SERIAL_USED="Kullanılmış" SERIAL_ASSIGNED="Atanan" SERIAL_RESERVED="Rezerve Edilmiş" SERIAL_SIZE="Serial Boyutu" SERIAL_FORMAT="Serial Formatı" SERIAL_TEST="Serial Örnekleri" HIKA_STATISTICS="istatistikler" HIKAS_PLUGIN="Eklenti: " HIKAS_NONE="-" DISCOUNT_COUPON_ID="İndirim kuponu id" EMPTY_PACK="Boş" ERR_CREATING_DISCOUNT_COUPON="Veritabanına kupon eklerken hata" NUMBER_OF_SERIALS="Serial Numarası" PACK_NOT_LINKED_WITH_PRODUCT="Paketi bir ürün ile bağlantılı değildir." PLUGIN_PARAMETERS="Eklenti parametreleri" REFRESH_ASSOCIATIONS="Refresh associations" SEE_SERIALS="Listeyi Göster" SERIAL_STOCK_LEVEL_NOTIFY="Stok seviyesi bildirme" STATISTICS="istatistikler" TOTAL_SERIALS="Toplam" ; 1.2.0 HIKA_CONFIGURATION_SQL="Yapılandırma: SQL Yardım" HIKA_SQL_REQUEST="SQL İstek" HIKA_SQL_RESULT="SQL Sonuç" HIKA_NO_SQL="SQL Yok" THE_PACK_STOCK_LEVEL_IS_LOW="%s paketinde %s adet serial kaldı." GENERATE="Generate" GENERATION_INFORMATION="Generation ile ilgili bilgiler" X_SERIAL_GENERATED="%d seriali başarı ile oluşturuldu." HIKA_CONSUMER_PACK="Kullanılabilir serialler" PLUGIN_GENERATOR_CAN_NOT_POPULATE="Bu generator veritabanını doldurmak uygun değildir. " USE_FAST_RANDOM="Hızlı Rasgele Kullan" DISPLAY_SERIAL_STATUSES="Serialler müşteri tarafından görüntüleme" GENERATOR_PARAMETERS="Generator Parametreleri" PACK_DATA_NONE="Veri sağlayan paket yok" SERIAL_EXTRA_DATA="Serial Ekstra Veri" START_FROM_NUMBER="Form numarasını başlat" MIN_VALUE="Minimum değer" MAX_VALUE="Maksimum değer" VENDOR_CODE="Satıcı Kodu" SDK_KEY="SDK Anahtar" TEST_MODE="Test Modu" USE_SECURE_EBOOK_PRODUCT_CODE="Secure-eBook ürün kodu kullan" SECURE_EBOOK_KEY="Aktivasyon Anahtarı :" SECURE_EBOOK_DOWNLOAD="İndirme Bağlantısı:" SECURE_EBOOK_ERROR="Secure eBook hatta: %s" HIKA_WEBSERVICE_ACCESS="WebServis erişimi" ; 1.4.0 HIKASERIAL_OVERRIDE="HikaShop /HikaSerial Geçersiz Kıl" SAVE_HISTORY="Geçmişi kaydet" SERIAL_DELETED="Silindi" USE_DELETED_SERIAL_STATUS="Silinen seri durumu kullan" ; 1.5.0 DISCOUNT_VALIDITY_PERIOD="Discount validity period" HIKASERIAL_ENTER_SERIAL="Enter your serial code" ; 1.6.0 DISCOUNT_PRODUCT_PERCENT="Variable discount" ATTACH_IN_EMAILS="Attach in emails" SERIAL_PACKS="Packs" ATTACH_AS_DOWNLOAD="Attach as Download" IMAGE_GENERATION="Image generation" IMAGE_PATH="Image path" SERIAL_TEXT_X_Y="Position (X/Y)" SERIAL_TEXT_X="X:" SERIAL_TEXT_Y="Y:" SERIAL_TEXT_W_H="Size (W/H)" SERIAL_TEXT_W="W:" SERIAL_TEXT_H="H:" SERIAL_TEXT_SIZE_COLOR="Size & Color" ; 1.6.1 DISCOUNT_PRODUCT_PERCENT_WITH_TAX="Variable discount with tax" ; 1.7.0 ATTACHSERIAL_PLUGIN="Attach Serial" ATTACHSERIAL_FONT="Font" ATTACHSERIAL_TEXT_TYPE="Type" ATTACHSERIAL_TEXT_FORMAT="Format" ATTACHSERIAL_FORMAT_RAW="Raw" ATTACHSERIAL_FORMAT_DATE="Date" ATTACHSERIAL_FORMAT_BARCODE="Barcode" ATTACHSERIAL_FORMAT_QRCODE="QRCode" ATTACHSERIAL_TYPE_SERIAL="Serial..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER="Order..." ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT="Product..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_PRODUCT="Order product..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_CUSTOMER="Order customer..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_SHIPPING="Order shipping..." ATTACHSERIAL_TYPE_ORDER_BILLING="Order billing..." ATTACHSERIAL_TYPE_RAW_TEXT="Raw text..." ATTACHSERIAL_TYPE_DYN_TEXT="Dynamic text..." ATTACHSERIAL_TYPE_TRANSLATION="Translation..." ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_PRICE_INCVAT="Product price (inc vat)" ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_PRICE_EXCVAT="Product price (ex. vat)" ATTACHSERIAL_NOTICE_DOWNLOAD_UPLOAD_TTF="Download some TTF fonts here and upload files into the folder: %s" ; 1.7.3 ATTACHSERIAL_TYPE_ENTRY="Entry..." CONSUME_INVALID_SERIAL="Serial invalid" CONSUME_NOT_LOGGED="Please login" FORBIDDEN_CONSUME_GUEST="Forbidden consume for guests" CONSUME_THANK_YOU="Thank you" PRODUCT_ADDED_TO_YOUR_CART="Product added to your cart" SERIAL_UNLIMITED_QUANTITY="Unlimited quantity" PRODUCT_ID="Product Id" BLOCK_PRODUCT="Block product" NOT_YOUR_SERIAL="Not your serial" SERIAL_NO_USER_ASSIGN="No user assign" ; 1.8.0 ATTACHSERIAL_FORMAT_PRICE="Price" SERIAL_IMPORT_INCORRECT_HEADER="Incorrect header line from imported data" SERIAL_IMPORT_DUPLICATE_PACK_NAME="Duplicate pack name '%s'. Import aborted" ATTACHSERIAL_FORMAT_IMAGE="Image" ATTACHSERIAL_TYPE_PRODUCT_IMAGE="Product image" ATTACHSERIAL_TYPE_OPTION_PRODUCT="Product option (Num.Name)..." ATTACHSERIAL_TYPE_OPTION_ORDER="Order product option (Num.Name)..." SERIAL_CHECKOUT_X_CONSUMED="You used the serial "%s"" SERIAL_CHECKOUT_UNKNOWN_CODE="Unknown code" POINTS_CONVERSION="%s = 1 Point" POINTS_CURRENCY_RATE="Rates" POINTS_VALUE="Points value" ADD_POINTS="Add points" HIKASERIAL_OPTIONS="Options" ATTACHSERIAL_IMAGE_EXISTS="Image %s exists" ATTACHSERIAL_IMAGE_NOT_EXISTS="Image %s does not exist" ATTACHSERIAL_IMAGE_WRONG_FORMAT="File %s does not have right extension or format" HIKASERIAL_NO_NAME="No name" SERIAL_EXPORT_CSV="CSV" SERIAL_EXPORT_XLS="XLS" SERIAL_ID="Serial ID" POINTS_DYNAMIC_VALUE="Dynamic value" HIKASERIAL_GO_BACK="Go back" CONSUME_DISPLAY_DETAILS="Display details after consuming" HIKASERIAL_SERIAL_CONSUMED="Serial used with success" ATTACHSERIAL_TYPE_FULL_PRODUCT_PRICE_INCVAT="Full product price (inc vat)" ATTACHSERIAL_TYPE_FULL_PRODUCT_PRICE_EXCVAT="Full product price (ex. vat)" ; 1.8.2 HIKASERIAL_CONFIRM_SERIAL="Serial confirmation" SERIAL_CONFIRMATION="Do you want to consume the serial '%s' ?" ; 1.8.3 EAN_TYPE="EAN type" HIKASERIAL_PERIOD_DAY="%s day" HIKASERIAL_PERIOD_DAYS="%s days" HIKASERIAL_PERIOD_MONTH="%s month" HIKASERIAL_PERIOD_MONTHS="%s months" HIKASERIAL_PERIOD_YEAR="%s year" HIKASERIAL_PERIOD_YEARS="%s years" ; 1.8.4 ATTACHSERIAL_TYPE_VENDOR="Vendor..." ; 1.9.0 HIKA_CONSUME_USER_ASSIGN="Consume will check/assign user" USEABLE_SERIAL_STATUSES="Useable serial statuses" SERIAL_MAILTOCUSTOMFIELD="Serial: Mail to custom field" SERIAL_MAILTOCUSTOMFIELD_SUBJECT="You received a serial" MAILTOCUSTOMFIELD_EMAIL_TITLE="You received a serial" MAILTOCUSTOMFIELD_USER_MESSAGE="%s let you a note:" MAILTOCUSTOMFIELD_BEGIN_MESSAGE="%s send you a serial from %s" SERIAL_PLUGIN_CUSTOM_FIELD="Custom field" SERIAL_PLUGIN_USE_ATTACHSERIAL="Include attach-serial files" ; 1.10.0 ADD_PACK="Add pack" ADD_PACKS="Add packs" HIKASERIAL_ORDER_ASSIGNATION="Order assignation" HIKASERIAL_ORDER_ASSIGNATION_TYPE="Assignation type" HIKASERIAL_ASSIGNATION_TARGET="Target" HIKASERIAL_ASSIGNATION_QUANTITY="Quantity" HIKASERIAL_VARIABLE_QUANTITY="Variable Qty" HIKASERIAL_FIXED_QUANTITY="Fixed Qty" DISPLAY_CONSUME_MODULE="Display consume module" PRIVATE_CONTENT_MSG="Private content" PRIVATE_CONTENT_DELIMITER="Private content delimiter" PRIVATE_CONTENT_BUY_PRODUCT="Buy %s to unlock the content" NOTICE_NO_PACKS="No pack found" NOTICE_NO_SERIALS="No serial found" NOTICE_NO_PRODUCTS="No product found" HIKASERIAL_ORDER="Order" SERIAL_PACK_QUANTITY_LOW="Serial: Pack quantity low" SERIAL_PACK_QUANTITY_LOW_SUBJECT="Your pack have a low quantity" PACK_STOCK_LEVEL_LOW_EMAIL_SUBJECT="Your pack %s have a low quantity" THE_PACK_LEVEL_IS_LOW_EMAIL_TEXT="The serial pack stock quantity is below his warning limit:" HIKASERIAL_IMPORT_SERIALS_FOR_PACK="Import serials in pack "%s"" ENTER_SERIALS_HERE="Enter your serials here..." ; 1.10.1 HIKASERIAL_CHECK_DUPLICATES="Check duplicate serials" ; 1.10.2 SERIAL_RANDOM_PICKUP="Random pickup" SHARE_HIKASERIAL_CONFIRMATION_1="This Language File will be sent to the HikaSerial translation team and may be included in the next version." SHARE_HIKASERIAL_CONFIRMATION_2="By sharing this file, you allow the HikaSerial team to use your work for any purpose." HIKASERIAL_NO_PRODUCT="-" ; 1.10.3 HIKA_SERIAL_LISTING_DESCRIPTION="" HIKASERIAL_LANG_VERSION="1.10.3"