;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" без ДДС) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Безплатно" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" за продукт при покупката на поне %s" PER_UNIT=" за продукт" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Продукта не е в продажба" ITEM_SOLD_ON_DATE="Продажбата на продукта ще започне от %" ADD_TO_CART="Купи" NO_STOCK="Без наличности" X_ITEMS_IN_STOCK="%s продукта в наличност" SPECIFICATIONS="Спецификации" REFRESH_INFORMATION="Опресняване" NO_VALUES_FOUND="Не са намерени стойности" PRODUCT="Продукт" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Име" CART_PRODUCT_QUANTITY="Кол." CART_PRODUCT_PRICE="Цена" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Ед. цена" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Обща цена" CART_EMPTY="Поръчката е празна" HIKASHOP_TOTAL="Общо" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Окончателна цена" PROCEED_TO_CHECKOUT="Финализиране" REFRESH_CART="Опресняване" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Продукта %s не е достъпен" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Няма достатъчно наличности за продукта %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Продукта %s не се продава" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Продукта %s вече не се продава" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Продуктът е добавен успешно към поръчката" ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Поръчка" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Потвърждение" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Статус" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Доставка" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Плащане" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Финал" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Талон" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Вход" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Адрес" NEXT="Следващ" CONTINUE_SHOPPING="Продължете с пазаруването" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Благодарим Ви за покупката." ORDER_IS_COMPLETE="Вашата поръчка е завършена." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Валутата която сте избрали не е одобрена за плащане" PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Моля приемете правила за ползване, преди да продължите" PLEASE_ACCEPT_TERMS="Моля приемете правила за ползване, преди да продължите" ADDITIONAL_INFORMATION="Допълнителна информация" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Влезте или се регистрирайте" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Регистрациите са спрени" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="След щракване върху връзката, Вашият профил ще бъде активиран и Вие ще можете да продължите с поръчката си" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Паролите не съвпадат" VALID_EMAIL="Моля въведете валиден e-mail адрес" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Моля въведете или изберете адрес" SAME_AS_BILLING="Ползване на същия адрес и за плащане" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Адрес за плащане" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Адрес за доставка" ADDRESS_INFORMATION="Адресна информация" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Моля попълнете полето %s" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Please complete the fields: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Моля изберете доставка" HIKASHOP_SHIPPING="Доставка" FREE_SHIPPING="Безплатна доставка" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Метод за доставка" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Вашият метод за доставка е: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Няма методи за доставка" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Поръчката Ви е прекалено голяма като обем за наличните методи на доставка" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Поръчката Ви е прекалено голяма като тегло за наличните методи на доставка" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Поръчката Ви е прекалено малка за наличните методи за доставка" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Няма методи за доставка до Вашето местожителство" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Моля попълнете данните за плащане" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Метод на плащане" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Вашият избран метод е: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Въведете Вашият талон" HIKASHOP_COUPON="Талон" ADD="Добави" COUPON_ADDED="Талона е добавен" COUPON_REMOVED="Талона е премахнат" COUPON_NOT_VALID="Въведеният талон не е валиден" COUPON_NOT_YET_USABLE="Въведеният талон е неизползваем" COUPON_EXPIRED="Въведеният талон е изтекъл" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Талона който въведохте е достигнал лимита си на ползвания" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Въведеният талон не може да бъде използван до Вашия адрес" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Въведеният талон не може да бъде ползван за поръчка под %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Талонът не може да бъде използван за продуктите в поръчката Ви" COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Въведеният талон не може да бъде ползван за продуктите които сте поръчли" HIKASHOP_COUPON_LABEL="Вашият талон е: %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Поръчка" ORDER_NUMBER="No." PAYMENT_METHOD="Метод на плащане" ALL_PAYMENT_METHODS="Всички методи на плащане" CUSTOMER="Клиент" PAID="Платено" NOT_PAID="Не е платено" PRODUCT_LIST="Списък с продукти" UNIT_PRICE="Ед. цена" SUBTOTAL="Общо" SHIPPING="Доставка" DISCOUNT="Отстъпка" FILES="Файлове" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Статуса на поръчката не позволява теглене" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Периода на теглене е изтекъл" UNTIL_THE_DATE="До дата %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Броят максимални тегления е достигнат" X_DOWNLOADS_LEFT="%s оставащи тегления" PLUS_X_OF_VAT="+%s ДДС" ORDER_ADD_INFO="Допълнителна информация" ACTIONS="Действия" INVOICE="Фактура" SHIPPING_INVOICE="Доставна фактура" VAT="ДДС" MODIFICATION_REASON="Причина за промяна" NOTIFY_CUSTOMER="Извести клиента" NOTIFICATION="Известие" NEW_SHIPPING="Нов метод на доставка" NEW_PAYMENT="Нов метод за плащане" NEW_PRICE="Нова цена" NEW_COUPON_CODE="Нов талон за отстъпка" NEW_COUPON_VALUE="Нова стойност на талона" ORDER_NEW_STATUS="Нов статус на поръчката" REMOVE_ORDER_ITEM="Премахване на продукт от поръчката" PRINT_INVOICE="Отпечатване на фактура" PRINT="Печат" NO_ORDERS_FOUND="Не са намерени поръчки" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Телефон: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Моля първо влезте в профила си" ORDER_NOT_FOUND="Поръчката не е намерена" FILE_NOT_FOUND="Файла не е намерен" PAY_WITH_X="Платете с: %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Управление на адресите Ви" VIEW_ORDERS="Вашите поръчки" AFFILIATE_PROGRAM="Достъп до програмата за съдружие" AFFILIATE="Съдружник" CUSTOMER_ACCOUNT="Клиентски профил" ORDER_CREATED="Поръчката е направена" ;banner BANNER_SAMPLES="Примерен банер" COMMENT="Коментар" LINK="Връзка" HTML_CODE="HTML код" PREVIEW="Преглед" REFERER="Препратка" HIKASHOP_YES="Да" HIKASHOP_NO="Не" ;front end affiliate CLICKS="Посещения" REGISTERED_DATE="Дата на регистрация" PARTNER_EMAIL="Е-mail на съдружника" PARTNER_NAME="Име на съдружника" PARTNER_FEE="Такса за съдружника" PARTNER_CURRENCY="Валута за съдружника" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Неплатен брой посещения" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Неплатен брой доведени" SALES_UNPAID_AMOUNT="Неплатен брой продажби" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Общо неплатена сума" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Профила на съдружник е активен" STATS="Статистики" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Променяйки валутата, Вашите предишни приходи ще бъдат конвертирани." FILTER="Филтър" GO="Напред" RESET="Нулиране" DATE="Дата" ;backend Menus PRODUCTS="Продукти" CUSTOMERS="Клиенти" ORDERS="Поръчки" SALES="Продажби" AFFILIATES="Съдружници" AFFILIATES_SALES="Продажби от съдружниците" ZONES="Зони" CURRENCIES="Валути" PLUGINS="Добавки" DISPLAY="Екран" UPDATE_ABOUT="Обновяване / За приложението" TAXES="Данъци" SYSTEM="Системни" DISCOUNTS="Отстъпки" ADD_PRODUCT="Нов продукт" CHARACTERISTICS="Опции" VIEWS="Изгледи" FIELDS="Допълнителни полета" CONTENT_MODULES="Модули" CONTENT_MENUS="Менюта" PAYMENT_METHODS="Методи за плащане" SHIPPING_METHODS="Методи на доставка" DOCUMENTATION="Документация" FORUM="Форум" EMAILS="Писма" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Нова добавка" HIKASHOP_CPANEL="Контролен панел" LISTING="Списък" GAUGE="Мярка" GRAPH="Графика" PIE="пай" MAP="Карта" START_DATE="Начална дата" END_DATE="Крайна дата" PERIOD="Период" HOURS="Часа" DAYS="Дни" WEEKS="Седмици" MONTHS="Месеци" YEARS="Години" LIMIT="Ограничение" ENCODING_FORMAT="Кодировка" ALL_STATUSES="Статуси" DATE_TYPE="Тип на датата" CREATED_FIELD="Създадено" DATE_GROUP="Групови записи за" REMOVE_WIDGET="Сигурни ли сте искате да премахнете добавката?" SOUTH_AMERICA="Южна Америка" CENTRAL_AMERICA="Централна Америка" NORTH_AMERICA="Северна Америка" AFRICA="Африка" CENTRAL_AFRICA="Централна Африка" NORTHERN_AFRICA="Северна Африка" SOUTHERN_AFRICA="Южна Африка" EASTERN_ASIA="Източна Азия" SOUTHERN_ASIA="Южна Азия" ASIA_AND_PACIFIC="Азия/Пасифик" CENTRAL_ASIA="Централна Азия" MIDDLE_EAST="Близък Изток" NORTHERN_ASIA="Северна Азия" NORTHERN_EUROPE="Северна Европа" WESTERN_EUROPE="Западна Европа" SOUTHERN_EUROPE="Южна Европа" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Създаване/Промяна/Изтриване на продукти" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Обработка на снимки, файлове, цени, подобни продукти и др." CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Също така можете да обработвате и информация базирана на вариантите на продуктите" CATEGORIES_DESC_CREATE="Създаване/Промяна/Изтриване на категории" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Управление и контакт с клиентите" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="От тук можете да управлявате техните поръчки" ORDERS_DESC="Управление на клиентските поръчки" ORDERS_DESC_STATUS="Създаване/Промяна/Изтриване на статус на поръчките" AFFILIATES_DESC="Управление на съдружниците" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Създаване/Промяна/Изтриване на банери" AFFILIATES_DESC_SALES="Управление на продажбите от съдружниците" ONLY_COMMERCIAL="Само в платената версия на HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Само в Бизнес версията на HikaShop" ZONE_DESC="Управление на зоните" ZONE_DESC_TAXES="Управление на данъците за продуктите Ви" DISCOUNT_DESC="Създаване/Промяна/Изтриване на отстъпките и талоните" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Управление на ограниченията" CURRENCY_DESC="Управление на валутите достъпни за магазина Ви" CURRENCY_DESC_RATES="Автоматично обновяване на курса на валутите" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Добавки за плащане" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Добавки за доставка" DISPLAY_DESC_VIEW="Вижте и променете чрез HikaShop" DISPLAY_DESC_CONTENT="Конфигурирайте менютата и модулите за Вашия HikaShop" DISPLAY_DESC_FIELDS="Конфигуриране на допълнителни полета" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Конфигуриране на HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Промяна на всеки ред ползван в HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Промяна на всяко писмо в HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Вкл./Изкл. на добавките за HikaShop" UPDATE_DESC="Проверете за нова версия и последните промени" HELP_DESC="Помощна информация за HikaShop" FORUM_DESC="Посетете форума за по-детайлна информация" ;back end general ERROR_SAVING="Проблем със записването" MAIN_INFORMATION="Основна информация" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Записано е успешно" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Успешно са изтрити %s запис(а)" NAME_TRANSLATED="Преведено име" ROOT="Основа" EXPLORER="Експлорър" RATE="Курс" ZONE="Зона" RESTRICTIONS="Ограничения" ADDRESS="Адреси" PROCESS_CONFIRMATION="Сигурни ли сте, че искате да продължите?" NEW_ORDERING_SAVED="Новото подреждане е записано" ERROR_ORDERING="Проблем с подреждането на елементите" ;config - main MAIN="Основно" STORE_ADDRESS="Адрес на магазина Ви" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Адрес за данъци" BILLING="Плащания" APPLY_DISCOUNTS="Включване на отстъпки" BEFORE_TAXES="Преди данъците" AFTER_TAXES="След данъците" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Тип на адрес по подразбиране" MAIN_TAX_ZONE="Основна данъчна зона" VAT_CHECK="ДДС проверка" NO_VAT_CHECK="Без проверка" FORMAT_CHECK="Проверка на формата" ONLINE_CHECK="Онлайн проверка" MAIN_CURRENCY="Основна валута" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Честота на опресняване на валутите" DEFAULT_ORDER_STATUS="Ред по подразбиране за статусите" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Статус - плащането е потвърдено" CANCELLED_ORDER_STATUS="Статус - прекратена поръчка" CART_RETAINING_PERIOD="Период за запазване на поръчката" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Честота за проверка на поръчката" CHECKOUT_FLOW="Работен процес за поръчка" READ_MORE="Още" DIMENSION_SYMBOLS="Измервателни единици" WEIGHT_SYMBOLS="Единица за тегло" LAST_CHECK="Последна проверка: %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Задължително ползване на SSL при финализиране" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Варианта е публикуван по подразбиране" ORDER_NUMBER_FORMAT="Формат на подреждането" HIKA_QUANTITY_FIELD="Поле за количество" HIKA_INSERT="Добавяне" EXCLUDE_DIMENSIONS="Изкл. на размера" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Общи екранни опции" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Показване на линия с прогреса при поръчка" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Без прогрес на линия при поръчка" CHECKOUT_PROGRESS="Финализиране на поръчката с начален период" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Финализиране на поръчката с краен период" AFTER_ADD_TO_CART="След като продукта е добавен към поръчката" ALWAYS_CHECKOUT="Винаги отивай на финализиране" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Остава ако модула с поръчката е видим" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Остава и показва изскачащо известие" ALWAYS_STAY="Винаги остава на същата страница" WHEN_CART_IS_EMPTY="Пренасочващ адрес когато поръчката е празна" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Макс. брой продукти в поръчката" BUTTON_STYLE="Стил на бутоните" NORMAL="Нормални" ROUNDED="Заоблени" MENU_STYLE="Позициониране на менюто" TITLE_BOTTOM="Под заглавието" CONTENT_TOP="Над основната зона" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="Адрес към бутона Продължете с пазаруването" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Включване на коментарите" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Избор на варианти" DROPDOWN="Падащо меню" TABLE="Таблица" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Показване на име на детайлите" QUANTITY_FIELD="Показване на поле за количествата" AJAX_INPUT="Ajax въвеждане" NORMAL_INPUT="Обикновено въвеждане" NO_DISPLAY="Не показва нищо" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Позволено е на потребителите да печатат фактури чрез магазина" CATEGORY_EXPLORER="Категории" CSS_FRONTEND="CSS файл за магазина" CSS_BACKEND="CSS файл за администрацията" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Опции на основните модули" PRODUCT_SHOW_MODULES="Модули под продуктовата страница" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Параметри по подразбиране за продуктите" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Параметри по подразбиране за категориите" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Параметри по подразбиране за DIV" SHOW_FOOTER="Показва футър" FOOTER="Футър" CATALOGUE_MODE="Режим каталог" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Опростена регистрация" NO_REGISTRATION="Без регистрация" WEIGHT_UNIT_PRICE="Показване на цена за единица тегло" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Плащането не е извършено" ;config - languages LANGUAGES="Езици" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Активиране на мултиезичност" INSTALL_JOOMFISH="Трябва да инсталирате Joomfish за да може да ползвате мулти-езичната версия" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Превод публикуван по подразбиране" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Интерфейс за мултиезичност" EDIT_LANGUAGE_FILE="Промяна на езиковия файл" ADD_LANGUAGE_FILE="Нов езиков файл" SHARE="Сподели" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Този езиков файл ще бъде изпратен до екипа по преводите на Hikari Software и ще бъде включен в следващата версия." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Споделяйки този файл, Вие позволявате на Hikari Software да използват езиковия файл както намерят за добре." SHARE_CONFIRMATION_3="Може да добавите лично съобщение към това писмо до екипа." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="Разширението HikaShop все още не е преведено на този език." LOAD_ENGLISH_2="Английската версия ще бъде заредена, ако имате желание да я преведете." LOAD_ENGLISH_3="След като сте готови с превода, не забравяйте да го споделите с общността!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Заредете последната версия от сървъра ни" MISSING_LANGUAGE="Вашият език не е инсталиран." UPDATE_LANGUAGE="Вашият език не е последна версия." DONT_REMIND="Зная, не ме подсещай отново" ;config - cron EMPTY_LOG="Журнала е празен" SUCC_DELETE_LOG="Журнала е изтрит успешно" ERROR_DELETE_LOG="Невъзможно изтриване на журнала" EXIST_LOG="Журнала не съществува" CRON_TRIGGERED="HikaShop се задейства %s" CRON_NEXT="Системата няма да се задейства преди %s" CRON_PROCESS="" CREATE_CRON="Създаване/Промяна на Cron задача" CRON="Cron" MIN_DELAY="Минимално изчакване между 2 задачи" NEXT_RUN="Следващо стартиране" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Доклад" REPORT_SEND="Изпрати доклад" REPORT_SEND_TO="Изпрати доклада до" REPORT_SAVE="Запиши доклада" REPORT_SAVE_TO="Запиши доклада в" REPORT_DELETE="Изтрий доклада" REPORT_SEE="Виж доклада" REPORT_EDIT="Промяна на писмото за доклад" LAST_CRON="Последно изпълнено от Cron" LAST_RUN="Последно стартирано" CRON_TRIGGERED_IP="Задействано от IP" EACH_TIME="Всеки път когато HikaShop е задействан" ONLY_ACTION="Само ако HikaShop изпълнява действие" SIMPLIFIED_REPORT="Опростени доклади" DETAILED_REPORT="Детайлни доклади" ;config - email FROM_NAME="От име" FROM_ADDRESS="От адрес" REPLYTO_NAME="Отговор-до-име" REPLYTO_ADDRESS="Отговор-до-адрес" BOUNCE_ADDRESS="Прескочи адрес" EMAILS_OPTIONS="Опции за писмата" ADD_NAMES="Добави имена" CHARSET="Кодова таблица" WORD_WRAPPING="Пренос на думи" EMBED_IMAGES="Снимки" EMBED_ATTACHMENTS="Прикачени файлове" MULTIPLE_PART="Няколко части" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="Адрес за известия за плащания" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="Известия за създаване на поръчка" ;config - files ALLOWED_FILES="Разрешени файлове" ALLOWED_IMAGES="Разрешени снимки" UPLOAD_FOLDER="Папка за качване" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Защитена папка за качване" PAYMENT_LOG_FILE="Журнал с плащанията" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Валиден статус на поръчка за изтегляне" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Ограничено време за теглене" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Ограничен брой тегления" DEFAULT_IMAGE="Снимка по подразбиране" THUMBNAIL="Малка снимка" THUMBNAIL_X="Ширина" THUMBNAIL_Y="Височина" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Ширина на снимка" IMAGE_Y="Височина на снимка" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Ширина на изскачащ прозорец" MAX_Y_POPUP="Височина на изскачащ прозорец" WATERMARK_ON_IMAGES="Воден знак на снимките" WATERMARK_OPACITY="Плътност на водния знак" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Описание" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Елементи" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Допълнителна информация" CATEGORY_PARENT="Основна категория" ALL_SUB_ELEMENTS="Всички елементи" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Grouped by category" PRODUCT_CATEGORIES="Категории" PRODUCT_CATEGORY="Категория" TAXATION_CATEGORIES="Данъчни категории" TAXATION_CATEGORY="Данъчна категория" ORDER_STATUS="Статус на поръчката" ORDER_STATUSES="Статус на поръчките" USE="Използва се" MAX_UPLOAD="макс. размер за качване: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Не можете да изтриете основната категория" ;products PRODUCT_CODE="Код" PRODUCT_PRICE="Цена" PRODUCT_QUANTITY="Количество" PRODUCT_DESCRIPTION="Описание" URL="Адрес" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Мета описание" PRODUCT_KEYWORDS="Ключови думи" VARIANTS="Варианти" MANAGE_VARIANTS="Управление на вариантите" UNLIMITED="Неограничено" PRODUCT_SALE_START="Начална дата на продажбите" PRODUCT_SALE_END="Крайна дата на продажбите" PRODUCT_WEIGHT="Тегло" RELATED_PRODUCTS="Подобни продукти" PRICES="Цени" PRICE="Цена" PRICE_WITH_TAX="Цена с данък" CURRENCY="Валута" MINIMUM_QUANTITY="Минимално количество" FILENAME="Име на файл" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Въведете поне името и кода на продукта" DUPLICATE_PRODUCT="Продукт със същия номер е наличен" PRODUCT_VOLUME="Обем" PRODUCT_WIDTH="Тегло" PRODUCT_LENGTH="Дължина" PRODUCT_HEIGHT="Височина" ADD_TO_CART_HTML_CODE="HTML връзка за добавяне към поръчката" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Макс. количество за поръчка" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Стойност по подразбиране" VALUES="Стойности" VALUE="Стойност" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Към основния продукт" ;Order statuses CREATED="създадена" PENDING="чакаща" CONFIRMED="потвърдена" CANCELLED="отказана" REFUNDED="върната" SHIPPED="доставена" ORDER_STATUS_CREATED="created" ORDER_STATUS_PENDING="pending" ORDER_STATUS_CONFIRMED="confirmed" ORDER_STATUS_CANCELLED="cancelled" ORDER_STATUS_REFUNDED="refunded" ORDER_STATUS_SHIPPED="shipped" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="HikaShop промени статуса на поръчката на" ;user PARTNERS_ONLY="Само за съдружници" CUSTOMERS_ONLY="Само за клиенти" JOOMLA_USER_OPTIONS="Потребителски опции за Joomla" ADDRESSES="Адреси" USERS="Потребители" ;partner PARTNERS="Съдружници" PARTNER_KEY="Ключ за съдружник" CUSTOM_FEES="Клиентски такси" PARTNER_FEES_CURRENCY="Валута за таксите" PARTNER_LEAD_FEE="Първоначална такса" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Процентна такса от продажбите" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Равна такса от продажбите" PARTNER_CLICK_FEE="Такса за посещение" PARTNER="Съдружник" PAYMENT_TO_PARTNER="Програма съдружие - плащане %s" PAY_X_TO_X="Вие трябва да заплатите %s на %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Ако искате да бъдете пренасочени до %s за да плати, моля включете опцията по-долу" PROCEED="Продължи" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Позволено е на съдружниците да избират валута" VALID_ORDER_STATUS="Валиден статус на поръчката" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Разширени статистики за съдружниците" CLICK_MINIMUM_DELAY="Минимално изчакване преди ново посещение от същия IP адрес да бъде отчетено като валидно" VALIDITY_PERIOD="Период на валидността за посещение и продажба" AFFILIATE_TERMS="Права и задължения на съдружниците" READ_AFFILIATE_TERMS="Прочетете правата и задълженията на съдружниците" ;history HISTORY="История" REASON="Причина" INFORMATION="Информация" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Макс. обем" SHIPPING_MIN_VOLUME="Мин. обем" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Макс. тегло" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Мин. тегло" SHIPPING_MIN_PRICE="Мин. цена" SHIPPING_MAX_PRICE="Макс. цена" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Трябва да промените и запишете добавката преди да е видима в поръчката" X_PACKAGES="%s пакет(а)" ;discounts COUPONS="Талони" DISCOUNT_CODE="Код" DISCOUNT_TYPE="Тип" DISCOUNT_START_DATE="Начална дата" DISCOUNT_END_DATE="Крайна дата" DISCOUNT_VALUE="Стойност" DISCOUNT_QUOTA="Цитат" MINIMUM_ORDER_VALUE="Минимална стойност" PRODUCT_NOT_FOUND="Продукта не е намерен" CATEGORY="Категория" CATEGORY_NOT_FOUND="Категорията не е намерена" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Вкл. и подкатегориите" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Равна стойност" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="В проценти" DISCOUNT_USED_TIMES="Брой ползвания" X_LEFT="остават %s" COUPON_AUTO_LOAD="Автоматично зареждан в поръчката ако е възможно" ;taxes TAXATIONS="Данъчни правила" TAXATION="Данъчно правило" MANAGE_RATES="Управление на курсовете" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Управление на данъчните категории" ALL_RATES="Всички курсове" CUSTOMER_TYPE="Тип на клиента" ALL_CUSTOMER_TYPES="Всички клиентски типове" INDIVIDUAL="Индивидуално" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Фирма без регистрация по ДДС" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Фирма с регистрация по ДДС" TAX_NAMEKEY="Ключ за данъка" RATES="Курсове" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Вашата държава не поддържа този ДДС код" VAT_NUMBER_NOT_VALID="ДДС кода който сте въвели е невалиден" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="Онлайн проверете за ДДС изисква разширението SOAP за PHP. Ако го нямате, инсталирайте го и го активирате, в противен случай проверката за ДДС няма да работи." ;email HTML_VERSION="HTML версия" TEXT_VERSION="Текстова версия" SEND_HTML="Изпращане на HTML" SENDER_INFORMATIONS="Информация от изпращача" TO_NAME="До име" TO_ADDRESS="До адрес" EMAIL_SUBJECT="Относно" ATTACHMENTS="Прикачени файлове" ATTACHED_FILES="Прикачени файлове" ADD_ATTACHMENT="Прикачи нов файл" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Премахване HTML форматирането" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Премахване на текстовото форматиране" CRON_REPORT="Доклад от Cron" ORDER_NOTIFICATION="Известие за поръчка" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Известие за нова поръчка" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Известие за статус на поръчката" ADVICE_BOUNCE="Указаният e-mail адрес %s може да създаде проблем, моля изтрийте го (оставете полето празно) и опитайте отново." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Вашата поръчка No. %s сега е %s с %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Вашата поръчка No. %s сега е %s с %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Вашата поръчка No. %s в %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Данни за профила за %s в %s" CRON_REPORT_SUBJECT="Задействани Cron задачи" DATE_ON_WEBSITE="%s на %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Статуса на поръчка No. %s е променен на %s." HI_CUSTOMER="Здравейте %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="С удоволствие потвърждаваме създаването на поръчка No. %s от %s в %s на %s" YOUR_ORDER="Вашата поръчка" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="ОБЩО ЗА ПОРЪЧКАТА" TOTAL_WITHOUT_VAT="ОБЩО без ДДС: %s" TOTAL_WITH_VAT="ОБЩО с ДДС: %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="ОБЩО без ДДС" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="ОБЩО с ДДС" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Вашата поръчка ще бъде обработена след плащането." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Още веднъж Ви благодарим за поръчката %s. Надяваме се да ни посетите отново." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Благодарим Ви за вашата поръчка от %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Благодарим Ви за регистрацията в %s." ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Можете да активирате профила си, щракайки върху тази връзка." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Можете да влезете в магазина със следните данни." BEST_REGARDS_CUSTOMER="С най-добри пожелания,
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Нов номер на поръчка %s е създаден на %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="Ако не виждате този имейл правилно, щракнете тук, за да видите подробна информация за поръчката" ;currencies UPDATE_RATES="Обновяване на курсовете" UPDATE_RATES_WARNING="Обновяването ще изтрие въведените данни" CURRENCY_CODE="Код" CURRENCY_SYMBOL="Символ" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Покажи пример" CURRENCY_DISPLAYED="Показвано" CURRENCY_INFORMATION="Валутна информация" CURRENCY_PERCENT_FEE="Допълнителна такса (в %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Валутните курсове са обновени" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Вашата основна валута не е в списъка на Европейската Централна Банка. Това прави невъзможно обновяването на валутите" NO_DATA_IN_ECB_FEED="Няма данни за валутите от Централната Европейска Банка" LOCALE_INFORMATION="Локална информация" CURRENCY_FORMAT="Формат" MON_DECIMAL_POINT="Разделител" MON_THOUSANDS_SEP="За хилядни" MON_GROUPING="За десетични" POSITIVE_SIGN="Въведете позитивни стойности" NEGATIVE_SIGN="Въведете негативни стойности" INT_FRAC_DIGITS="Инт. дробни цифри" FRAC_DIGITS="Локални дробни цифри" P_CS_PRECEDES="Символ предхождащ положителната стойност" P_SEP_BY_SPACE="Разделител за символа и позитивната стойност" N_CS_PRECEDES="Разделите за символа и негативната стойност" N_SEP_BY_SPACE="Разделите за символа и негативната стойност" P_SIGN_POSN="Позиция за положителен знак" N_SIGN_POSN="Позиция за негативен знак" PARENTHESIS_AROUND="Скоби" SIGN_BEFORE="Преди" SIGN_AFTER="След" SIGN_BEFORE_SYMBOL="След символа" SIGN_AFTER_SYMBOL="Преди символа" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Зоната не е намерена" ZONE_NAME_ENGLISH="Име на Английски" ZONE_CODE_2="Код с 2 букви" ZONE_CODE_3="Код с 3 букви" ZONE_TYPE="Тип" ZONE_INFORMATION="Зонална информация" SUBZONES="Под зони" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Първо трябва да запишете зоната, преди да избирате под зони" ALL_ZONES="Всички зони" COUNTRIES="Държави" STATES="Области" TAX_ZONES="Данъчни зони" SHIP_ZONES="Зони за доставка" DISCOUNT_ZONES="Зони за намаления" PAYMENT_ZONES="Разплащателни зони" DUPLICATE_ZONE="Зоната вече се ползва" ;banners IMAGE_URL="Адрес към снимка" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Доставка" EXPRESS="Експресно" STANDARD="Стандартно" AIR="по въздух" SEA="по море" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Номер на кредитната карта" EXPIRATION_DATE="Дата на валидност" CARD_VALIDATION_CODE="Код за проверка на картата" MM="мм" YY="гг" CVC_TOOLTIP_TITLE="Къде да го открия?" CVC_TOOLTIP_TEXT="MasterCard, Visa, Diners Club, Discover, и JCB кредитните и дебитните карти, имат 3-цифрен код на гърба на картата. American Express картите притежават 4-цифрен код отпред на картата, над номера." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Моля попълнете данните за кредитната си карта" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Клиентски адрес" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="Връзката към Paypal пропадна за поръчка %s" NO_ADDRESS="Няма адрес" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Ако не сте пренасочени до 10 секунди, моля щракнете на връзката по-долу." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Можете да се върнете в магазина чрез тази връзка" AUTHORIZE_LOGIN_ID="Потребителско ID за Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Ключ за транзакциите за Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Вашата MD5 хаш проверка в Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Към магазина" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Вашето потр. име в Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Вашата парола в Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="Вашият Bluepaid ID" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Информация за банковата сметка" BANK_TRANSFER="Банкова сметка" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Можете да прехвърлите сумата от %s ползвайки следната информация." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Не забравяйте да включите номера на поръчката ( %s ) в коментара към банковия Ви превод." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Плащане при доставка" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Вие трябва да платите сумата от %s при доставката на поръчката Ви (%s)" ;check CHECK_PAYMENT="Чек" CHECK_INFORMATION="Информация" PLEASE_SEND_CHECK="Можете да ни изпратите чек със сумата от %s ползвайки следната информация." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Не забравяйте да запишете номера на поръчката ( %s ) на гърба на чека." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Това известие е за поръчка %s от сайта %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Можете да видите детайли за поръчката от връзката:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s известие за отказано плащане:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Здравейте,
%s известието е отказано, защото IP адреса %s не е в списъка с валидни IP адреси:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Здравейте,
%s известието е отказано, защото връзката със сървъра за потвърждението пропадна." CHECK_DOCUMENTATION="Проверете документацията относно този проблем %s" IP_NOT_VALID="IP адреса не е валиден за поръчката %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Здравейте,
%s получено е известие със статус %s." STATUS_NOT_CHANGED="Статуса на поръчката не е променен" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="получено е автоматично известие за плащане" INVALID_AMOUNT="невалидна сума" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Здравейте,
%s известието е отказано, защото сумата (%s) е различна от сумата в поръчката (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="Поръчката е %s." ;field interface FIELD_LABEL="Етикет" FIELD_COLUMN="Име на колоната" FIELD_TYPE="Тип на полето" REQUIRED="Задължително" CORE="Ядро" FIELD_SIZE="Размер" FIELD_DEFAULT="Стойност по подразбиране" FIELD_VALUES="Стойности" FIELD_COLUMNS="Колони" FIELD_ROWS="Редове" FIELD_TEXT="Текст" FIELD_TEXTAREA="Текстова зона" FIELD_RADIO="Радио бутон" FIELD_CHECKBOX="Избор" DISPLAY_BACKEND_FORM="Форма за администрацията" DISPLAY_FRONTCOMP="Форма за основната част" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Списък за администрацията" EXTRA_INFORMATION="Допълнителна информация" FIELD="Поле" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Единично падащо меню" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Множествено падащо меню" FIELD_DATE="Дата" FIELD_VALUE="Стойност" FIELD_TABLE="Таблица" FIELD_TITLE="Наименование" FIELD_ADDVALUE="Въведете нова стойност" FIELD_VALID="Моля въведете стойност за полето %s" FIELD_ERROR="Допълнително съобщени за грешка" FORMAT="Формат" FIELD_ZONE="Зона" TITLE="Наименование" FIRSTNAME="Име" MIDDLE_NAME="Бащино" LASTNAME="Фамилия" COMPANY="Фирма" STREET="Улица" POST_CODE="Пощенски код" CITY="Град" TELEPHONE="Телефон" FAX="Факс" STATE="Област" COUNTRY="Държава" VAT_NUMBER="ДДС номер" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Не можете да премахнете поле от ядрото, но може да го скриете" HIKASHOP_ENTRY="Запис" HIKASHOP_ENTRIES="Записи" DISPLAY_LIMITED_TO="Ограничи изгледа до" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Трябва да запишете полето преди да добавяте опции" ADD_A_NEW_ENTRY="Нов допълнителен запис" REMOVE_ENTRY="Премахни записа" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Относно продукта" FOR_THE_VALUE="За стойността" FIELD_DISABLED="Изключено" ;modules and menus MODULES="Модули" HIKASHOP_OPTIONS="HikaShop опции" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Трябва да запишете преди да имате достъп до опциите в HikaShop" MENU="Меню" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Опции за Joomla модул" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Опции за Joomla меню" SHOW_TITLE="Показва заглавието" SHOW_IMAGE="Показва снимката" SHOW_DESCRIPTION="Показва описанието" TYPE_OF_CONTENT="Тип на съдържанието" TYPE_OF_LAYOUT="Тип на шаблона" LIST="List" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Брой колони" NUMBER_OF_ITEMS="Брой записи" ORDERING_DIRECTION="Подреждане" ASCENDING="Възходящо" DESCENDING="Низходящо" SUB_ELEMENTS_FILTER="Филтър за поделемент" SELECT_A_CATEGORY="Изберете категория" SELECT="Изберете" ASSOCIATED_MODULES="Асоциирани модули" SELECT_MODULES="Изберете модули" SHOW_CART_PRICE="Показване на цената в поръчката" SHOW_CART_QUANTITY="Показване на количеството в поръчката" SHOW_CART_DELETE="Показване на икона за премахване в поръчката" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Показване на икона за премахване във финализирането" SHOW_CART_PROCEED="Показване на бутон за продължение в поръчката" EMPTY_CART_MESSAGE="Поръчката е празна" MODULE_CLASS_SUFFIX="Суфикс за модула" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Модул който да показва под основната зона" SYNCHRO_WITH_ITEM="Синхронизиране с в момента
показвания запис когато е възможно" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Потребителско меню вместо
име на категорията като заглавие" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Параметри за продукти" ORDERING_FIELD="Подреждане" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Съдържание на продуктовата страница" IN_SAME_CATEGORIES="В същите категории" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="В модул в основната категория" RANDOM_ITEMS="Произволни записи" ADD_TO_CART_BUTTON="Показва бутона 'Купи'" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Връзка към страницата на продукта" DISPLAY_PRICE="Показва цена" SHOW_TAXED_PRICES="Показва цена с вкл. ДДС" NO_TAX="Без ДДС" WITH_TAX="С ДДС" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Показва всичко" DISPLAY_BOTH_TAXES="Показва всичко" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Показва цена в оригиналната валута" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Показва намалена цена" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Показва сумата за отстъпка" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Показва цената преди добавяне на отстъпката" PRICE_DISPLAY_METHOD="Метод на показване на цените" CHEAPEST_PRICE="Най-ниска цена" UNIT_PRICE_ONLY="Единична цена" PRICE_RANGE="Диапазон за цена" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Параметър за категориите" SHOW_SUB_CATEGORIES="Показва подкатегориите" NO_CHILD="Скрива подкатегориите" ALL_CHILDS="Всички директни подкатегории" ALL_CHILDS_EXPANDED="Всички подкатегории" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Брой подкатегории" PARAMS_FOR_DIV="Параметър за DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Тип на шаблон" IMG="Снимка" IMG_DESC="Снимка и описание" IMG_TITLE="Снимка и заглавие" ITEM_BOX_HEIGHT="Височина на полето за записа" ITEM_BOX_COLOR="Фонов цвят на записа" ITEM_BOX_MARGIN="Отместване на позиция" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Заоблени ръбове" TEXT_CENTERED="Центриран текст" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Записахте категория в менюто без да настроите асоцииран модул за връзката." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Ако искате да показвате продукти под списъка с категории, трябва да добавите модул за показване на продукти." ADD_MODULE_AUTO="Можете да го направите автоматично от тук" ;view CLIENT="Клиент" REMOVE_CUSTOMIZATION="Премахване на надстройките" FRONT_END="Предна част" BACK_END="Задна част" FRONT_END_AND_BACK_END="Двустранна промяна" ALL_TEMPLATES="Всички шаблони" ;files ACCEPTED_TYPE="Това файлово разширение ( %s ) не се приема, позволени файлови разширения са: %s" FAIL_UPLOAD="Невъзможно качване на %s в %s" WRITABLE_FOLDER="Папката %s е без права за запис" FILE_NOT_WRITABLE="Невъзможна промяна на правата на файла %s за запис" FAIL_SAVE="Невъзможен запис на файла %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Добавете файла чрез бутона Browse" ;export/import FIELD_EXPORT="Полета за експорт" EXPORT_FORMAT="Формат за експорт" UPLOAD_FILE="Качване на файл" CHARSET_FILE="Кодова таблица на файла" IMPORT="Вмъкване" IMPORT_ARGUMENTS="Въведете %s аргумента на ред" IMPORT_ERRORLINE="Реда '%s' не беше вмъкнат" IMPORT_REPORT="Намерени са %s продукта: %s нови продукта са вмъкнати, %s невалиден продуктов код, %s вече е наличен в продуктите" IMPORT_ERROR_FIELD="Колоната '%s' не е в списъка с възможни колони: %s. Данните от колоната са игнорирани" UNKNOWN="Неизвестно" PRODUCTS_FROM_CSV="Вмъкване на продукти от CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Вмъкване на продукти от текстовата зона" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Вмъкване на продукти от папка" FOLDER_PATH="Път към папката" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Изтриване на файловете автоматично" PRODUCT_TEMPLATE="Шаблон за продукт" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Няма шаблон за продукта" FILE_SKIPPED="Типа на файла '%s' не се поддържа и е игнориран." ;ftp DESCFTP="За да можете да направите промени, трябва да въведете FTP данните по-долу." DESCFTPTITLE="FTP данни за вход" ;License LICENSE="Лиценз" ERROR_SAVING_LICENSE="Невъзможен запис на лиценза: %s" SUCC_LICENSE="Вашият лиценз е проверен успешно" ERROR_LICENSE="Вашият лиценз не е валиден" ;install PLUG_INSTALLED="Добавката %s е инсталирана успешно" PLUG_ERROR="Проблем при инсталирането на %s" MODULE_INSTALLED="Модула %s е инсталиран успешно" MODULE_ERROR="Проблем при инсталиране на модула %s" INSTALL_CONTINUE="Продължи инсталационни" ERROR_PLUGINS_1="Някои задължителни добавки за HikaShop не са инсталирани." ERROR_PLUGINS_2="Моля проверете правата на папките: " ERROR_PLUGINS_3="След това щракнете тук за да опитате отново." INSTALLEXT="" CONTACT="Моля свържете с нас чрез %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Конфигурация" HIKA_CATEGORIES="Категории" HIKA_HELP="Помощ" HIKA_COPY="Копиране" HIKA_DELETE="Изтриване" HIKA_USER="Потребител" HIKA_EXPORT="Експорт" HIKA_NAME="Име" HIKA_EDIT="Промяна" HIKA_SAVE="Запис" HIKA_CLOSE="Затвори" HIKA_FILES="Файлове" HIKA_APPLY="Опресни" HIKA_USERNAME="Потребител" HIKA_FILE="Файл" HIKA_NUM="#" HIKA_TITLE="Наименование" HIKA_EDITOR="Редактор" HIKA_NONE="Няма" HIKA_DEFAULT="По подразбиране" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Сигурни ли сте, че желаете да изтриете избраните записи?" HIKA_MINUTES="Минути" HIKA_SECONDS="Секунди" HIKA_PRINT="Печат" HIKA_EMAIL="E-mail" HIKA_ENABLED="Включено" HIKA_PUBLISHED="Публикувано" HIKA_DESCRIPTION="Описание" HIKA_IMAGE="Снимка" HIKA_IMAGES="Снимки" HIKA_ORDER="Ред" HIKA_LAST_MODIFIED="Последна промяна" HIKA_ALL="всички" HIKA_BANNERS="Банери" HIKA_VIEW="Преглед" HIKA_TEMPLATE="Шаблон" HIKA_ALIAS="Име в адрес" HIKA_TYPE="Тип" HIKA_LOGIN="Вход" HIKA_PASSWORD="Парола" HIKA_CLIENTID="ID на клиент" HIKA_REMEMBER_ME="Запомни ме" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Забравена парола?" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Забравено потребителско име?" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Полетата отбелязани със звездичка (*) са задължителни." HIKA_REGISTER="Регистрация" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Проверка на паролата" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Вашият профил е създаден и Ви е изпратена връзка за активиране." HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Няма такъв профил в базата ни или не сте активирали профила си." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Вашият профил е успешно активиран, можете да влезете в системата с данните от регистрацията." HIKA_DETAILS="Данни" HIKA_REGISTRATION="Регистрация" HIKA_CANCEL="Отказ" HIKA_BACK="Назад" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Поради съображения за сигурност Ви препоръчваме да изтриете част от информацията за кредитната карта от тази поръчка, също така не забравяйте да изтриете писмото с информацията след като е ползвано." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Към менюто при финализиране" PARAMS_FOR_LIST="Параметри за списъците" UL_CLASS_NAME="UL име на клас" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Клиента плати с личната си кредитна карта" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Края на номера от кредитната карта" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Начало на номера от кредитната карта" CREDITCARD_INFORMATION="Информация" CREDITCARD_PAYMENT="Кредитна карта" THANK_YOU_SHARING="Благодарим Ви за споделянето" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Подреждане" ALPHABETIC="Азбучно" CREDIT_CARD_INVALID="Невалиден номер на кредитна карта" CREDIT_CARD_EXPIRED="Кредитната карта е изтекла" CREDIT_CARD_OWNER="Собственик на кредитната карта" CHARACTERISTICS_FIRST="Преди да конфигурирате вариант за този продукт, трябва да създадете една или повече опции от Продукти->Опции, и след това да ги добавите към продукта си" HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Правила за ползване" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Добавяне на стойност" CSV_SEPARATOR="CSV разделите" COMMA="," SEMICOLON=";" UPDATE_PRODUCTS="Обновяване на информацията за продукт ако product_code вече е наличен" CREATE_CATEGORIES="Автоматично създаване на липсващите категории" FORCE_PUBLISH="Продуктите да се публикуват дори и да липсва информация
в колоната product_published" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Подреждане на известията" USER_ACCOUNT="Потребителски профил" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Моля запишете настройките на HikaShop поне веднъж" MINI_CART="Мини поръчка" X_ITEMS_FOR_X="%s стоки за %s" TOTAL_IN_CART_X="Общо : %s" ACCESS_LEVEL="Ниво на достъп" HIKA_CUSTOM="Допълнително" COUPON_NOT_FOR_YOU="Нямате права да използвате този талон" MANUFACTURER_URL="URL на производител : %s" FILE_TYPE="Тип на файла" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Нямате права да видите този ресурс" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Автоматично добавяне на метод за плащане и доставка" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Добави поле за избор 'станете партньор' на регистрационната форма" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Стойности по подразбиране на полето за партньорство" BECOME_A_PARTNER="Станете партньор" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Искаме да Ви благодарим че желаете да станете наш партньор. Вашият ID е %s и Вие ще можете да ползвате програмата ни за партньорство от тук : %s" OVERRIDE="Препокриване" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Запис" CATALOGUE_MODE_WARNING="Режима за каталог ще премахне всички бутони 'Купи' от предната част на HikaShop" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Показвай бутон 'Купи' за безплатните продукти" CHOOSE_OPTIONS="Изберете опции" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Ново" NOT_ENOUGH_STOCK="Няма достатъчно наличности" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Потребителска група след покупка" CHECKOUT="Финализиране" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Автоматичен избор на методите за плащане и доставка" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Ако само един метод е наличен" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Време за изкачащия прозорец" CONTACT_US_FOR_INFO="Свържете се с нас за повече информация" FOR_ALL_PRODUCTS="За всички продукти" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="За продукт" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Показва на бутон за контакт на продуктовата страница" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Заявка за контакт за продукт '%s'" CONTACT_REQUEST="Заявката е направена" CONTACT_REQUEST_SENT="Заявката Ви е изпратена" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Плати сега" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Позволява на клиентите да променят
метода на плащане след финализиране" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Доставка независимо от теглото" EDIT_INFOS="Промяна на информацията в профила" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Минимално количество за поръчка" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Щракнете тук за да се върнете към продуктовата страница" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Съдържанието на категорията не поддържа таблично показване" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Моля изчакайте пренасочването %s" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Получаване на известия за плащане от %s" DEBUG="Дебъг" CANCEL_URL="Адрес за отказ" RETURN_URL="Адрес за връщане" IPS="IPs" REFRESH_IPS="Опресняване на IP" INVALID_STATUS="Невалиден статус" PENDING_STATUS="Статус на изчакване" VERIFIED_STATUS="Проверен статус" LOGO="Адрес към Вашето лого" STATUS_URL="Трябва да въведете адрес за потвърждение
във настройките на Вашият профил %s" IPN_SECURITY_CODE="IPN код за сигурност" EWAY_CUSTOMER_ID="eWAY клиентско id" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Бележка! Ако ползвате блокираща програма за изкачащите прозорци, трябва да задържите клавиша CTRL когато щракате на бутона." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Плащането е потвърдено" MERCHANT_NUMBER="Номер на търговец" WINDOW_STATE="Статут на прозореца" MD5MODE="MD5 режим" MD5KEY="MD5 ключ" GROUP="Група" AUTHSMS="Auth SMS" AUTHEMAIL="Auth E-mail" INSTANTCAPTURE="Незабавно прихващане" SPLITPAYMENT="Разделяне на плащането" ADDFEE="Добавяне на сума към клиент" POPUP_SAMEWINDOW="Същия прозорец" NOMD5="Без MD5" BACKFROMEPAY="От ePay" TOANDBACKFROMEPAY="До и От ePay" VALID_PHONE="Моля въведете валиден телефон" HIKA_PAGINATION="Страниране" HIKA_TOP="Горе" HIKA_BOTTOM="Долу" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Трябва да поръчате поне %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Размери на екрана" OPTIONS_FOR_X="Опции за '%s'" PAYMENT_OPTIONS="Опции за плащането" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Частично плащане" MINIMUM_COST="Минимум (стойност)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Минимум (процент)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Връщане на точките при отказ" BASIC_POINTS_RULES="Спечелени точки" PRODUCT_POINTS="Продукти" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Ограничи по тип" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Доставката дава точки" CATEGORIES_POINTS="Точки спечелени от категории" POINTS="Точки" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Ограничи по категория" GROUPS_POINTS="Спечелени точки по групи" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Ограничи по групи" YOU_HIKA_HAVE="You have %s points (or %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS=" Можете да платите цялата поръчка с Вашите точки, ще Ви струва %s точки." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING=" Можете да платите цялата поръчка с Вашите точки (no shipping included), ще Ви струва %s точки." COUPON_GENERATE=" Ще бъде генериран талон " CAUTION_POINTS="(ВНИМАНИЕ! ВАШИТЕ ТОЧКИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL=" Можете да ползвате Вашите точки за да генерирате талон %s който ще бъде добавен автоматично към поръчката Ви." NOT_ENOUGH_POINTS="Нямате достатъчно точки за да финализирате поръчката!" ERROR_POINTS="Проблем с валидацията на поръчката." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Максимум (процент)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Мин. пощенски код" SHIPPING_MAX_ZIP="Макс. пощенски код" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Препокриване на съобщението за празна поръчка" PRICE_WITH_OPTIONS="Цена с опции" DOWNLOADS="Тегления" SHIPPING_PREFIX="Префикс" SHIPPING_SUFFIX="Суфикс" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Вкл.
и виртуалната цена" CPI_STORE_KEY="CPI ключ за магазина" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Квота за потребител" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Талона който сте въвели, не може да бъде ползвам за по-малко от %s продукта в поръчката Ви" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Мин. брой продукти" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Връзка към основните категории" ATOS_PAYMENT_MEANS="Плащането означава" ATOS_MERCHANT_ID="ID на търговец" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Държава на търговеца" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Папка за качване" ATOS_LOGO_FOLDER="Папка за логото" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Изберете файл за заявка" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Изберете файл за отговор" ATOS_CERTIFICATE="Изберете сертификат" ATOS_DELAY="Забавено плащане" ENABLE_VALIDATION="Включване на режим за проверка" ATOS_INSTALLMENTS="Възможни вноски" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY="вноски, разделени от" FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Избор на плащане" PAYMENT_IN_X_TIME="Плащане на вноски: %s" PAY_FULL_ORDER="Платете цялата поръчка" SELECT_CARDS="Изберете тип на картата" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Възникна грешка при обрабтоката на процеса за плащане, съобщението е %s - Код на грешката: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s извести за плащане: %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Поръчката е отказана от потребител" ORDER_HAVE_BEEN="Поръчката е %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Папка за изпълними файлове" ATOS_PARAM_FOLDER="Папка за параметри" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Няма RSS" RSS_ONLY="Само за RSS" ATOM_ONLY="Само за Atom" ALL_FEED="Atom & RSS" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Показва продукти които не са в наличност" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Изпращане на данните от поръчката" OPTIONS="Опции" MANAGE="Управление" ACL_WRONG_CONFIG="Не можете да се изключите от управлението на конфигурацията" ADDRESS_OVERRIDE="Препокриване на адреса" HIKA_NEXT="Следващо" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Допълнителен текст" PUT_STORE_OFFLINE="Изключване на магазина" SHOP_IN_MAINTENANCE="Магазинът е в режим на поддръжка" MANUFACTURERS="Производители" MANUFACTURER="Производител" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Мета описание" CATEGORY_KEYWORDS="Ключови думи" BUSINESS_HOURS="Работно време" OPENS_AT="Отваря в: " CLOSES_AT="Затваря в: " THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Магазинът е отворен от %s до %s" FREE_DOWNLOAD="Безплатно теглене" FROM_HIKASHOP="От HikaShop" FROM_TEMPLATE="От %s препокриване на шаблон" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Позволено е на потребителите да отпечатат поръчките си" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Изчистване на поръчката когато е" SIGNATURE="Подпис" ENVIRONNEMENT="Среда" SHARED_KEY="Ключ за споделяне" HASH_METHOD="Хаш проверка" CV2_MANDATORY="CV2 задължително" ADDRESS1_MANDATORY="Улицата е задължителна" CITY_MANDATORY="Градът е задължителен" POSTCODE_MANDATORY="Пощенският код е задължителен" STATE_MANDATORY="Областта е задължителна" COUNTRY_MANDATORY="Държавата е задължителна" GATEWAY_DOMAIN="Изходен домейн" GATEWAY_PORT="Порт на изходен домейн" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Лимитът е достигнат. Количеството за продукта е намалено: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Лимитът е достигнат. Не можете да добавите продукта: %s" ENABLE_CAROUSEL="Включване на въртележка" IMAGE_WIDTH="Ширина на снимка" IMAGE_HEIGHT="Височина на снима" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Ефект на въртележката" SLIDE_DIRECTION="Посока на слайда" TRANSITION_EFFECT="Ефект за преминаване" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Продължителност на ефекта на въртележката" PRODUCTS_BY_SLIDE="Продукти за слайд" SLIDE_ONE_BY_ONE="Един по един за слайд" AUTO_SLIDE="Автоматичен слайд" AUTO_SLIDE_DURATION="Време между 2 слайда" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Тип страниране" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Ширина на миниатюра" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Височина на миниатюра" PAGINATION_POSITION="Позиция на странирането" DISPLAY_BUTTONS="Показва бутон за въртележка" PANE_HEIGHT="Височина на панел" ITEM_BOX_BORDER="Рамка" HORIZONTAL="Хоризонтално" VERTICAL="Вертикално" LINEAR="Линейно" BOUNCE="Подскачащо" ELASTIC="Еластично" SINUSOIDAL="Синусуидно" QUADRATIC="Квадратно" EXPONENTIAL="Презентация" NO_PAGINATION="Без страниране" THUMBNAILS="Миниатюри" DOTS="Точки" NUMBERS="Числа" PRODUCT_NAME="Име на продукт" SLIDE="Слайд" FADE="Затихване" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Ефект на преминване за запис" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Продължителност на ефект за запис" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Използване на AJAX когато е възможно
за бутоните на поръчката" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Вашият трансфер е отхвърлен. Моля въведете информацията за кредитната си карта отново или информация за друга кредитна карта." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Възникна проблем с Вашият трансфер: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Моля направете избора си от списъка" NO_SHIPPING="Без доставка" INPUT_FILTERING="Филтриране" MAXLENGTH="Макс. дължина" BROWSE_FILE="Преглед на файл за импорт" SEF_URL_OPTIONS="Опции за SEF адреси" ACTIVATE_SMALLER_URL="Активиране на кратки адреси" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="SEF име на продукт" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="SEF име на категория" UPS_ACCESS_CODE="UPS ключ за достъп" UPS_USER_ID="UPS потребителско ID" SHIPPER_NUMBER="Номер на доставчик" DESTINATION_TYPE="Тип на дестинацията" PICKUP_TYPE="Тип на доставката" WAREHOUSE="Склад" UNITS="Единици" GROUP_PACKAGE="Групови пакети" INCLUDE_PRICE="Включване на цена" UPS_HANDLING_FEES="Такси за пакетиране" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Такси за пакетиране в проценти" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Ориентировачно тегло" DIMENSION_APPROXIMATION="Ориентировачни размери" DELETE_ZONE="Изтриване на зона" HIKA_LEFT="Ляво" HIKA_RIGHT="Дясно" CARD_TYPE="Тип на картата" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Присвояване на правата от основната група" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Трябва да въведете Вашите %s %s. Ако все още нямате %s профил, Вие можете можете да се регистрирате от тук" CART_PRODUCT_IMAGE="Снимка" ADD_EXISTING_PRODUCT="Добавяне на наличен продукт" HIKA_REFRESH="Опресняване" LEADS="Водещи" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="Е-mail адрес за плащане" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Минимално изчакване преди да се изплати комисионната" PAYABLE="Платимо" AMOUNT_DELAY="Обекти по-стари от %s" CLICKS_ALL="Всички кликове" X_AND_INFERIOR="Под %s" X_AND_SUPERIOR="и над %s" FROM_X_TO_Y="%s до %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Полета" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Нова стъпка" APPLY_ON="Обнови за" SUBMIT_ON_CLICK="Добави при клик" DELETABLE_FILTER="Изтриваем филтър" DYNAMIC_DISPLAY="Динамично показване" TITLE_POSITION="Позиция на заглавието" CURSOR="Курсор" PRODUCT_INFORMATION="Информация за продукта" SORT="Подреждане" PRODUCT_SURFACE="Повърхност" HIKA_INSIDE="Вграждане" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Макс. размер на текста" INLINE_BUTTON="Бутон за вграждане" HIKA_TOP_LEFT="Горе ляво" HIKA_TOP_RIGHT="Горе дясно" HIKA_TOP_CENTER="Горе център" HIKA_BOTTOM_LEFT="Долу ляво" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Долу дясно" HIKA_BOTTOM_CENTER="Долу център" CURSOR_NUMBER="Номерация на курсора" CURSOR_MIN="Минимална стойност за курсора" CURSOR_MAX="Максимална стойност за курсора" CURSOR_STEP="Стъпки за курсора" CURSOR_EFFECT="Ефект за курсора" CURSOR_WIDTH="Ширина на курсора" FROM_SAME_MANUFACTURER="От същия производител" FILTERS="Филтри" HEIGHT="Височина" SHOW_FILTER_BUTTON="Показване на бутон за филтриране" DISPLAY_FIELDSET="Показва набор с полета" FILTER_BUTTON_POSITION="Позиция на бутона за филтриране" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="Продуктът %s има %s наличности." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Дата на очаквана доставка: %s дни след изпращане" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Очаквана дата на доставка: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Няма очаквана дата за доставка" DELIVERY_HOUR="Час за доставка: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Няма упоменат час за доставка" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Известие за недостатъчни наличности за сайта %s" OUT_OF_STOCK="Известие за изчерпани наличности" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Групови опции за продукти" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Advanced checkout worflow edition" HIKA_UNPUBLISHED="Спряно" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s взети точки от от Вашия профил" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Моля конфигурирайте методите на плащане" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Няма открити методи на плащане" CANCEL_ORDER="Отказ от поръчката" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Статуси за отказване на поръчка" ADD_ME_WAITLIST="Извести ме когато е налично" WAITLIST_SUBSCRIBE="Ще бъдете известени когато продукта е наличен" ACTIVATE_WAITLIST="Вкл. на опцията 'Бял списък'" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Макс. брой абонаменти за продукт" WAITLIST_SEND_LIMIT="Макс. изпратени писма за продукт" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Продуктът е в наличност" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Вие се абонирахте за известия за продукта: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Извести ме когато пордуктът '%s' е наличен" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="В момента има %s продукт(а) в наличност" ACCESS_TO_THE_ORDER="Можете да видите продукта от тази връзка." SEE_PRODUCT="Вижте продукта." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Не забравяйте да заплатите поръчката си" COMPARE_MODE="Активиране на режим за сравняване" COMPARE_LIMIT="Ограничи сравнението" ADD_TO_COMPARE_LIST="Сравняване на продукти" COMPARE_PRODUCTS="Сравняване на продукти" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Не сравнявай продукти" COMPARE_LIMIT_REACHED="Списъкът за сравнение е пълен." SELECT_DATE_IN_PAST="Моля изберете дата назад" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Моля изберете дата напред" ALLOW="Позволено" ALL_DATES="Всички дати" ONLY_PAST_DATES="Само предишни дати" ONLY_FUTURE_DATES="Само бъдещи дати" ORDER_CANCEL="Поръчката е отказана" WAITLIST_NOTIFICATION="Чакащи известия" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Вече сте абониран за списъка с очаквани продукти" HEADER_IMAGE="Уводен адрес за PayPal хедър" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Невалиден формат на датата" DETAILED_TAX_DISPLAY="Детайлна информация за данък" CUMULATIVE_TAX="Кумулативен данък" PAYMENT_NOTIFICATION="%s известие за плащане: плащане %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s известие за плащане: плащане %s за поръчка № %s" HIKA_TITLE_MR="Г-н" HIKA_TITLE_MRS="Г-жа" HIKA_TITLE_MISS="Г-жица" HIKA_TITLE_MS="Г-жа" HIKA_TITLE_DR="Д-р" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Кодът за отстъпка е ползван, моля сменете го" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Показва допълнителни полета" RECENTLY_VIEWED="Последно видяни" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Показва брой продукти" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Показва продукти само от текущата категория" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Изглед на продуктова страница" HIKA_INHERIT="Наследява" SHOW_DEFAULT="По подразбиране" SHOW_REVERSED="Разервирано" SHOW_TABULAR="Табулирано" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Опростена регистрация с парола" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Опростен път" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Ширина на снимка за продуктова страница" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Височина на снимка за продуктова страница" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Създадена е нова поръчка за сайта Ви" REMOVE_COUPON="Премахване на талон" NO_MANUFACTURER="Няма марка" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Отново имейла" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Email адреса за потвърждение се различава от този с който сте регистриран, моля въведете го отново." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Показва поле за потвърждение с писмо" READONLY="Само за четене" SPECIFY_A_NAME="Моля въведете име" NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Внимание: Не можете да имате %s филтър и да подреждате. Типът на филтъра трябва да бъде променен на %s." NO_TITLE_INSIDE="Внимание: Не можете да въведете име в радио бутон или поле за избор." NO_CURRENCY_SELECTED="Внимание: Трябва да изберете поне една валута." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Внимание: Избраното допълнително поле не е налично за тази категория." MIN_MAX_NOT_SET="Грешка: Трябва да укажете минимална и макс. стойност за Вашия курсор." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Администратор трябва да одобри профила Ви." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Моля гласувайте и коментирайте" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Благодарим Ви за участието" THANKS_FOR_COMMENT="Благодарим Ви за коментара" PLEASE_COMMENT="Моля коментирайте" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="За да се отчете Вашия глас, моля въведете коментар" THANK_FOR_VOTE="Благодарим Ви, че гласувахте" VOTE_UPDATED="Гласуването е обновено" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Трябва да сте регистриран потребител за да гласувате" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Трябва да сте регистриран потребител за да коментирате" VOTE_ERROR="Възникна проблем, моля опитайте отново." MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Трябва да сте закупили продукта за да можете да гласувате и коментирате" ENABLE_STATUS="Изберете кой модул желаете да включите" ACCESS_VOTE="Изберете ниво на достъп за гласуването и коментарите" STAR_NUMBER="Брой звезди при оценяване" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Брой коментари показвани на страница" USEFUL_RATING="Вкл. на положителна оценка за всеки коментар" VOTE="Гласувам" ALREADY_VOTE_USEFUL="Вече сте гласували за този коментар" VOTE_AVERAGE="Средна" MULTI_VOTE="Позволени са по няколко коментара ако гласовете и коментарите са свързани" SHOW_LISTING_COMMENT="Потребителите трябва да са регистрирани за да видят коментарите" REGISTER_NOTE_COMMENT="Потребителите трябва да са регистрирани за отбелязват коментарите" ENTER_PSEUDO_VOTE="Трябва да въведете потребителско име" EMAIL_COMMENT="Ако потребителят не е влязъл в профила си, изисква се email за коментарите" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Макс. брой коментари от потребител за продукт" PSEUDO_REQUIRED="Трябва да въведете потребителско име" EMAIL_INVALID="Моля проверете email адреса" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Достигнахте лимита коментари за продукта" FULL_COMMENT="Целият коментар" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Моля въведете ID на обекта" PUBLISHED_COMMENT="Авто-публикуване на новите коментари" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Показва оценките в страницата с продукти" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Показва оценките в категориите" DISPLAY_VOTE="Показва оценки" EMAIL_NEW_COMMENT="Изпраща писмо за нови коментари" RATING="Оценка" HIKA_IP="IP" WRONG_ITEM_ID="Няма обекти отговарящи на това ID" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Нов коментар е публикуван." NEW_COMMENT="Нов коментар " SEE_COMMENT="Връзка към коментара" COMMENT_CONTENT="Коментар е публкиван" COMMENT_ITEM_NAME="Име на обект" PRODUCT_COMMENT="Коментар" PRODUCT_NEW_COMMENT="Коментирай" VENDOR_NAME="Име на продавач" TEMPLATE="Шаблон" HIKA_FILE_MODE="Файлов режим" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Качване на файл" HIKA_FILE_MODE_PATH="Указване на път за файла" HIKA_PATH="Път за файла" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Списък с категории" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Финализиране" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Потребителски адрес" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Програма за съдружници" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Начална регистрация" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Клиентски поръчки" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Продуктова страница" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Списък с продукти" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Регистрационна форма" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Потр. контролен панел" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Страница за сравнение" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Контактна страница" STYLES_FOR_FRONTEND="Стилове за сайт частта" STYLE_HIKASHOP="Лесно адаптиране на Вашите стилове за Hika" STYLE_TOOLTIP_TITLE="Стилове за HikaShop" STYLE_TOOLTIP_TEXT="Чрез стиловете за HikaShop Вие лесно можете да адаптирате Вашия шаблон за Джумла. Щракнете на връзката за да научите повече!" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Препокриване на адреса за доставка" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Показва преки пътища към други продуктови категории" SUBSCRIPTION_LEVEL="Ниво на абонамент" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Показва Вашите абонаменти" SUBSCRIPTIONS="Абонаменти" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Текст за препокриване на адрес за доставка" HIKA_HIDE="Скриване" SHIPPING_PRICES="Цени за доставка" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Ползва цена за продукт" PRICE_PER_PRODUCT="Цена за продукт" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Процентно за продукт" HIKA_USER_NAME="Име" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Предишна" EMPTY_FILENAME=" " DOWNLOAD_NOW="Изтегляне" AUP_DISCOUNT="Отстъпка в точки" AUP_USE_POINTS="Ползвани точки" USE_VIRTUAL_POINTS="Ползват се виртуални точки" USE_VIRTUAL_COUPON="Ползва се виртуален талон" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Групови точки: предупреждение" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Липсващи %d точки за намаляване цената на %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Няма коментари все още" HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Този клиент е закупил продукта" HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Списък с коментари:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Коментирай..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Няма оценки все още" VOTE_USEFUL_STYLE="Изберете стил за гласуването" HELPFUL="Полезно" VOTE_COMMENT_SORT="Изберете как да се подреждат коментарите" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Дава Ви съвет за този продукт:" CART_PRODUCT_CODE="Код" DISPLAY_CODE="Показва продуктов код" FREE_PAYMENT=" " HIKASHOP_PAYMENT="За плащане" ASSOCIATED_CATEGORY="Асоциирана категория" BANNER="Банер" ;since 1.5.9 FEE="Такса" GROUP_POINTS_BY="Групови точки от" MAXIMUM_POINTS="Макс. точки" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Даване на точки за статуси" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Моля попълнете допълнителнатата информация" GLOBAL_ON_LISTINGS="Глобално за списъците" PAGE_TITLE="Заглавие на страница" ADD_TO_WISHLIST="Добави към списък с желани продукти" CART_TO_WISHLIST="Конвертиране на поръчката в списък с желани продукти" WISHLIST_TO_CART="Конвертиране на списъка с желани продукти в поръчка" DISPLAY_THE_WISHLIST="Покажи списъка с желани продукти" SAVE_WISHLIST="Запиши списъка с желани продукти" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Показва бутон 'Добави към желани'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Талонът няма стойност при ползване с тези продукти." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Таолнът има лимитирана стойност при ползване с текущите продукти." NEW_WISHLIST="Нов списък с желани продукти" NEW_CART="Нова поръчка" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Покажи списъците с желани продукти" DISPLAY_THE_CARTS="Покажи поръчките" HIKA_SET_AS_CURRENT="Избери като текущ" HIKA_CURRENT="Текущ" HIKA_STOCK="В наличност" CANADAPOST_TURNAROUND="Време за доставка от склад (Часа)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Готово за доставка" WISHLISTS="Списъци с желани продукти" WISHLIST="Списък с желани продукти" CARTS="Поръчки" HIKA_ACTION="Действие" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Не се продава" WISHLIST_EMPTY="Списъкът с желани продукти е празен" HIKA_UNLIMITED="Неограничено" SHOW_COMMENT_DATE="Показва дата за всеки коментар" CART_WISHLIST="Поръчка/Списък" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Коментирай" HIKASHOP_CART_NAME="Име на поръчката" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Нямате права за да видите този ресурс" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Връзка към списъка с желани продукти" HIKASHOP_EVERYBODY="Всички" HIKASHOP_NOBODY="Никой" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Регистрирани" HKASHOP_USER_ID="Потр. ID" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Моля добавете продукти, след това запишете и накрая въведете допълнителната информация." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Няма открити поръчки" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Няма списъци с желани продукти" VERTICAL_DISTANCE="Вертикална дистанция" HORIZONTAL_DISTANCE="Хоризонтална дистанция" DISCOUNT_NOT_FOUND="Отстъпката не е намерена" HIKA_BADGES="Баджове" HIKA_BADGE="Бадж" HIKASHOP_REPORTS="Отчети" HIKASHOP_REPORT="Отчет" YESTERDAY="Вчера" LAST_24H="Последните 24ч" THIS_WEEK="Тази седмица" THIS_MONTH="Този месец" THIS_YEAR="Тази година" PREVIOUS_WEEK="Последната седмица" PREVIOUS_MONTH="Последният месец" PREVIOUS_YEAR="Последната година" COLUMN="Колона" LINE="Линия" AREA="Зона" DISPLAY_TYPE="Екранен тип" COMPARE="Сравняване" DISPLAYED_INFORMATION="Екранна информация" LAST_PARTNER="Последен партньор" BEST_PARTNER="Най-добър партньор" TOTAL_PARTNER="Общо партньори" LAST_CUSTOMER="Последен клиент" BEST_CUSTOMER="Най-добър клиент" TOTAL_CUSTOMER="Общо клиенти" BEST="Най-добро" WORST="Най-лошо" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Моля конфигурирайте Вашата първа колона" SPECIFIC_OPTIONS="Специфични опции" LAST_PERIOD="Последен период" LAST_YEAR="Последна година" CURRENT_REPORT="Текущ отчет" NOT_SPECIFIED="Не е указано" LAST_SEVEN_ORDERS="Последни 7 поръчки" SALES_THIS_MONTH="Продажби за месеца" MAIN_STATISTICS="Основни статистики" WEEKLY_PERFORMANCE="Седмични продажби" TOP_SALES="Топ продажби" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Статус на поръчките за седмицата" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Сравнение на продажбите" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 най-добри категории за последните 2 седмици" ORDERS_BY_CURRENCY="Поръчки по валути" ORDERS_TO_SHIP="Поръчки за доставка" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Марки" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Произволни продукти" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Категории на 1 ниво" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Категории на 2 нива" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Най-продавани" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Нови продукти" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Най-оценявани" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Пощенски код" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Номер на сметка" FEDEX_METER_ID="ID" FEDEX_API_KEY="API ключ" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Показва забавяне" FEDEX_SHOW_ETA="Показва очаквано време" FEDEX_SHOW_NOTES="Показва бележки" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Размер на опаковка" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Dimensions and weight of grouped packages" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Вашето пакетиране" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Тип на опаковката" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Размери на опаковката" ORDERING="Подреждане" SET_USER_ADDRESS="Въведете потр. адрес" X_CHARACTERS_REMAINING="%s оставащи знака" POSITION="Позиция" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Показване на бутон за конвертиране в списъка с желани продукти" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Продуктът е добавен към желаните продукти" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Моля изберете продукт" ENABLE_WISHLIST="Вкл. на списъците с желани продукти" ENABLE_MULTI_CART="Вкл. на множество поръчки" STORE_OFFLINE_WARNING="ВНИМАНИЕ ! Вкл. тази опция ще изключите страниците на HikaShop в началната част !" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Новият списък ще се вижда след добавяне на продукти в него." HIKASHOP_CART_CREATED="Новата поръчка ще се вижда след добавяне на продукти." DISPLAY_FILTERS="Екранни филтри" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Екранни филтри на списъците с продукти" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s от %s харесаха това" ACCESS_CODE="Ключ за достъп" PIN="Пин код" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Споделен SSL" DISPLAY_THE_CART="Показва поръчката" DISPLAY_MANUFACTURER="Показва производителя" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Продукти с повтарящо се плащане нямат същата продължителност, моля в тази поръчка добавяйте продукти само от един тип." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Само един абонамент е позволен." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Не може да има продукти с повтарящо се плащане в поръчката с други продукти." REATTEMPT="Повтори в случай на пропадане на плащането" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Компонент за абонаменти" PRICE_FROM="Ползване на цена от" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Вашият абонамент %s е изтекъл." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Можете да видите повече след като влезете в профила си и щракнете на връзката:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Абонамента изтече" PREVIOUS_PRODUCT="Предишен продукт" NEXT_PRODUCT="Следващ продукт" WEIGHT_DISPLAY="Показва тегло" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Обновява количеството, вместо да го препокрива" INVOICE_NUMBER="Номер на фактура" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Формат за номерата на фактурите" INVOICE_ORDER_STATUSES="Статус на поръчката при фактуриране" SUBJECT="Относно" MENUS="Менюта" AUP_POINTS="Точки" DEFINED_LIMITS="Дефинирани ограничения" HIKASHOP_USER_DETAILS="Вашите данни" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Поръчки" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Показва поръчката" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Позволено е на потребителите да подреждат коментарите" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Последен коментар" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Помогнал" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Информация за фактурата" INVOICE_MESSAGE="Вашият брой фактури е: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Номера на поръчката за тази фактура е: " NO_DATA="Няма данни" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Най-добър продукт за годината" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Най-добър клиент за всички времена" ORDERS_CREATED_TODAY="Поръчки направени днес" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Най-добра категория за месеца" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop снимки" HIKA_RESTRICTIONS="Ограничения" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Честота за нулиране на номерацията на фактурите" EVERY_YEARS="Всяка година" EVERY_MONTHS="Всеки месец" FROM="От" TO="до" LOGIN_REGISTRATION="Вход и регистрация" VOTE_AND_COMMENT="Оценяване и коментиране" HIKA_WAITLIST="Бял списък" HIKA_FEATURES="Препоръчани" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Разширени настройки" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Ползва bootstrap дизайн" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Основна цена на продукт в процент" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Обновяване на наличности при потвърдена поръчка" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Отсъпката от талона се добавя само за продукт" STANDARD_BEHAVIOR="Стандартен изглед" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Игнориране на намалените продукти" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Препокриване на намалените продукти" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Управление на талони за намалени продукти" FORCE_AFFILIATION_TO="Задължително съдружие с" NO_PARTNER="Няма партньор" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Текущ партньор" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Няма съдружие ако поръчката вкл. продукти" NO_DISCOUNT="Няма отстъпка" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Поръчката е отхвърена на сайта" HIDE_WISHLIST_GUEST="Скриване на списъка с желани продукти за гостите" HIKASHOP_ADD_TO="Добави към" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Данни за профила на %s в %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Здравейте администратор,

Нов потребител '%s', с потр. име '%s', се регистрира в %s." KEEP_SIZE="Оригинален размер" POPUP_MODE="Изкачащ прозорец" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Текуща цена:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Нашата цена:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Дървото с категории беше регенерирано" REBUILD="Регенериране" PRODUCT_CANONICAL="Каноничен URL" PRODUCT_MSRP="Търговска цена" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="Email адреса вече се ползва" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Сравни" WISHLIST_TO_COMPARE="Показва бутон за сравнение в списъка с желани продукти" COMPARE_TO_WISHLIST="Показва бутон за добавяне към списъка с желани продукти при сравнение" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Показва бутон с бял списък" ;since 2.1.2 SITE_ID="Сайт" SELECT_A_SITE="Изберете сайт" IMAGE_IN_CART="Показва снимка в поръчката" DAYS_AFTER_ORDERING="Създадено преди %s часа и все още не е платено" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Трябва да влезете в профила си за да ползвате списък с желани продукти." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Ключ за криптиране" TEST_MODE="Тестов режим" ONLINE_COMMUNICATION="Комуникация" RESPONSE_REQUIRED="Изисква се отговор" HIKA_HOSTED="Хоствано" HIKA_REDIRECT="Пренасочване" USE_CHOSEN="Ползва избрана библиотека" AWS_KEY_ID="ID на ключ за достъп" SECRET_KEY="Парола за достъп" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Показва бадж" SORT_ASCENDING="%s възходящо" SORT_DESCENDING="%s низходящо" IN_STOCK_CHECKBOX="В наличност" SHOW_RESET_BUTTON="Показва бутон за нулиране" HIKA_PLUGIN="Добавка: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Обща конфигурация" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Специфична конфигурация" HIKA_NO_RESCTION="Без ограничения" SET_HISTORY_MESSAGE="Избор на съобщение за история" SANDBOX="Ползване на тестов режим" HIKA_FORMAT="Формат" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Партньорско плащане" SHIPPING_INFORMATION="Информация за доставката" SHIPPED_BY="Доставено от: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Обемът на продуктите е толкова малък, че не можахме да открием подходящ метод за доставка" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Теглото на продуктите е толкова малко, че не можахме да открием подходящ метод за доставка" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Общата цена на поръчкава Ви е прекално голяма за избор на доставчик" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Количеството продукти е толкова малко, че не можахме да открием подходящ метод за доставка" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Количеството продукти е прекалено голямо за който и да е от наличните методи на доставка" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="Има %s продукт(а) в поръчката Ви които не можем да доставим" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Минимално количество" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Максимално количество" TRIGGERS="Активатори" ADD_TRIGGER="Добавяне на активатор" TRIGGER_SELECT="Избор на активатор" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Преди продукта да е създаден" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Преди продукта да е обновен" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Преди продукта да е изртрит" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Преди продукта да е копиран" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="След като продукта е създаден" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="След като продукта е обновен" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="След като продукта е изтрит" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="След като продукта е копиран" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Преди да бъде създадена категорията" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Преди да бъде обновена категорията" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Преди да бъде изтрита категорията" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="След като е създадена категорията" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="След като е обновена категорията" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="След като е изтрита категорията" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Преди поръчката да е създадена" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Преди поръчката да е обновена" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Преди поръчката да е изтрита" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="След като поръчката е създадена" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="След като поръчката е обновена" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="След като поръчката е изтрита" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Преди да е създен потребителя" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Преди да е обновен потребителя" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Преди да е изтрит потребителя" AFTER_A_USER_IS_CREATED="След като е създаден потребителя" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="След като е обновен потребителя" AFTER_A_USER_IS_DELETED="След като е изтрит потребителя" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Преди да е създаден адреса" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Преди да е обновен адреса" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Преди да е изтрит адреса" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="След като адреса е създаден" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="След като адреса е обновен" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="След като адреса е изтрит" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="Всеки х часа" EVERY_DAYS="Всеки х дни" EVERY_WEEKS="Всеки х седмици" FILTER_SELECT="Изберете филтър" PRODUCT_TYPE="Тип продукт" CSV_IMPORT="CSV продукти" PRODUCT_COLUMN="Колона продукти" PRICE_COLUMN="Колона цени" CATEGORY_COLUMN="Колона категории" CHARACTERISTIC_COLUMN="Характеристики" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Колона подобни продукти" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Колона за опции за продукт" ADD_FILTER="Добави филтър" ACTION_SELECT="Изберете действие" ADD_ACTION="Добавете действие" DISPLAY_RESULTS="Показва резултати" EXPORT_CSV="Експорт към csv файл" UPDATE_VALUES="Обновяване на стойностите" DELETE_ELEMENTS="Изтриване на елементи" UPDATE_CATEGORIES="Обновяване на категории" UPDATE_RELATEDS="Обновяване на връзките на продукт" UPDATE_OPTIONS="Обновяване на опциите на продукт" IN_CSV="В csv" NOT_IN_CSV="Не е в csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Запис на продуктите към csv." HIKA_NUMERIC="Номерирано" HIKA_STRING="Низове" OTHER="Друго" HIKA_BEGINS_WITH="Започва с" HIKA_ENDS_WITH="Завършва с" HIKA_CONTAINS="Да съдържа" HIKA_NOT_CONTAINS="Да не съдържа" HIKA_START="Начало" HIKA_IN="В" HIKA_NOT_IN="Не е в" SELECT_ALL="Изберете всички" UNSELECT_ALL="Изчистете избора" VERIFY_FILE="Проверка на файла" HIKA_VALID_FILE="Файлът е невалиден" HIKA_EMPTY_FILE="Файлът е празен" HIKA_CANNOT_OPEN="Файлът не може да е отворен" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Моля изберете подходящата колона" REMOVE="Премахване" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Изтриване на филтрираните елементи" REPLACE="Препокриване" CATEGORY_TYPE="Тип категория" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Колони за основна категория" ORDER_COLUMN="Други колони" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Колони за поръчки" ADDRESS_COLUMN="Колони за адрес" USER_COLUMN="Колони за потребител" USER_WITH_ACL="Потребители с ACL" DISPLAY_BOTH="Показва всички" DONT_HIKA_HAVE="Doesn't have" CHANGE_STATUS="Промяна на статус" NEW_ORDER_STATUS="Статус на нова поръчка" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Изпращане на известие" DATA="Данни" HIKA_AND="и" PROCESS_WARNING="Процесът ще бъде изпълнен" HIKA_MASSACTION="Масови действия" WRONG_VALUE="Сгрешена стойност" PROCESS="Процес" SELECTED_PRODUCTS="%s резултата" WRONG_COLUMN_TYPE="Сгрешен тип за тази колона, типа е %s" TABLE_NOT_EXIST="Таблицата %s не съществува" COLUMN_NOT_EXIST="Колоната %s не съществува" EXPORT_PATH="Път за експортиране" GROUP_NAME="Име на група" SEARCH_PROCESSING="Оправление на търсенето" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Моля изберете поне една опция за подреждане" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="Не е открита добавката за масови действия. Моля проверете дали е включена" UPDATE_PRODUCT_STOCK="Обновяване на наличностите за продукта" PURCHASED_AT="Закупено в" FIRST_PURCHASED_AT="First purchased at" LAST_PURCHASED_AT="Last purchased at" NB_DOWNLOADED="Брой тегления" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Клиентски файлове" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Включване на място за клиентски файлове" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Показва тегленията" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Добавяне на продукт към поръчката" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Промяна на информацията за продукт от поръчката" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Промяна на допълнителната информация към поръчката" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Сигурни ли сте, че искате да изтриете продукта от поръчката ?" ALL_VIEWS="Всички" HIKA_CONFIRM_USER="Потвърждавате ли избора на потребител?" USERPOINTS_DISCOUNT="Намалени в точки" USERPOINTS_USE_POINTS="Използвани точки" USERPOINTS_POINTS="Точки" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="Изпращане на известие към администратор при създаване на нов потребител" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Клиентски email адрес" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Повтарящо се плащане за оригиналната поръчка" NEGOTIATED_RATE="Преговори" CHANGE_USER_GROUP="Промяна на потребителска група" HIKA_SUBSCRIPTION="Нормален абонамент" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Глобален абонамент" RECURRING_TYPE="Тип на абонамента" RECURRING_PERIOD="Период за повтарящо се плащане" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Add a 'Please select' value" PLEASE_SELECT="Please select" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Please select a country first" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="Трябва да публикувате поне едно поле в таблицата" RECURRING_ORDER="Повтарящо се" MERCHANT_ID="ID на търговец" SECURE_SECRET="Защитено" INCLUDE_SHIPPING="Включително и доставката" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="Вие ползвахте %d точки" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="Вие спечелихте %d точки" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Адресът е спрян защото се ползва в поръчка" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="Характериситиките могат да се ползват само за основния продукт, не за опциите" RECURRING_TIMES="Брой инсталации" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Абонамент за инсталации" SELECT_RECURRING_TIMES="Изберете броя инсталации" UPDATE_CHARACTERISTICS="Обновяване на характеристиките" VERSION="Версия" RECENT="Нови" SORT_DESCENDING_RECENT="Най-нови" SORT_ASCENDING_RECENT="Стари" SORT_DESCENDING_SALES="Най-добри продажби" SORT_ASCENDING_SALES="Най-лоши продажби" SORT_DESCENDING_CLICKS="Най-гледани" SORT_ASCENDING_CLICKS="Последно видяни" CREATION_DATE="Дата на създаване" MODIFICATION_DATE="Дата на промяна" GENERATE_VARIANT_AUTO="Генериране на вариянти автоматично" HIKA_WIZARD="Магьосник" WELCOME_WIZARD="Добре дошли в HikaShop асистент за инсталиране. Моля поптълнете формата преди да продължите." WIZARD_SHOP_ACCESS="Достъп до магазина
Изберете как да се зарежда HikaShop на сайта Ви." WIZARD_LISTING_TYPE="Изглед на продуктите
Изберете как да се показват продуктите." WIZARD_LOCATION="Локация
Въведете адрес и държава в която оперирате." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="Основни параметри
Укажете параметрите на Вашия магазин." PRODUCTS_LISTING_MENU="Запис в менюто за продуките" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="" CATEGORIES_LISTING_MENU="Запис в менюто за категориите" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="" CATEGORIES_LISTING_MODULE="Списък с категориите в модул" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="" PRODUCTS_LISTING_DIV="Списък в : Мрежа" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="" PRODUCTS_LISTING_LIST="Списък в : Списък" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Списък в : Таблица" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="" USE_JOOMLA_LANGUAGES="Ние открихме че имате инсталирани %s езици в Joomla на сайта Ви. Желаете ли да ги ползвате в HikaShop ?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="Можем да изтегли преводи за HikaShop за Вашия език. Също така можете да ги изтеглите от Download->Languages и да видите инструкциите ни." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal email адрес (допълнително)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Запишете и добавете първия си продукт !" WIZARD_MONEY="Конфигуриране на валута и данъци" TAX_NAME="Име на данък (пример ДДС)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Конфигуриране на езици" WIZARD_PAYPAL="Конфигуриране на Paypal" YOUR_ADDRESS="Вашият адрес" HIKA_SKIP="Прескочи" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Показва списък с желаните продукти за безплатните" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="Всичко в една страница" SWITCHER="Превключвател" GUEST="Гост" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Метод за регистрация" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Влезете в профила си, регистрирайте се или пазарувайте като гост" LOGIN_OR_GUEST="Влезете в профила си или продължете като гост" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Създайте си профил или продължете като гост" IDENTIFICATION="Идентификация" CANCEL_URL_DEFINE="Вие указахте този уеб адрес за отказ от поръчката в кофигурацията" RETURN_URL_DEFINE="Вие указахте този уеб адрес за връщане в конфигурацията" NOTIFY_URL_DEFINE="Вие указахте този уеб адрес за известяване в конфигурацията" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Потвърдено" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Клиентска поръчка" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Приблизителни цени при изчисляването" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Финализиране" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Показва поле за 'еднакъв адрес'" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Процентна такса изключваща доставката" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Статус на поръчката" USER_MESSAGE="Потребителско съобщение" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="Вие имате заявка за контакт" SUMMARY_OF_THE_ORDER="ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКАТА" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Желаете ли да импортирате Валутните курсове от Mijoshop?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Размер на изкачащия прозорец за купуване" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Размер на изкачащия прозорец за правилата" NO_METHOD_CLICK_NEW="Не е открит метод, ползвайте бутона Ново за да създадете Вашия първи конфигурационен метод" SEND_USER_MESSAGE="Изпращане на съобщение" PRODUCTS_FROM_X="Импортиране от %s" X_IMPORT_DESC="От %s ще бъде импортирана следната информация %s в HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Името на базата с която работи Вашия Opencart: " OPENC_WARNING="ВНИМАНИЕ: За да работи импортирането, базите трябва да са на един и същ сървър." OPENC_WEBSITE_PATH="Път към Вашата Opencart инсталация: " OPENC_WARNING_IMAGES=" Трябва да въведете пътя до Вашия Opencart сайт, за да бъдат импортирани снимките." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Желаете ли да импортирате валутните курсове от Opencart?" POINTS_MODE="Точкова система" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Даване на виртуални точки" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Ограничаване по тип" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Ограничаване по категория" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop потребителски точки" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Показва бутон 'добави към желани' за безплатните продукти" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="Без подкатегориите" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Премахване на допълнителните настройки" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="Вие имате %d точки." USERPOINTS_NO_POINTS="Вие нямате точки." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="Можете да ползвате %d за отстъпката Ви %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Желаете ли да ползвате тези точки ?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Без снимка - Влачете и пуснете или използвайте бутона за качване" CHECKOUT_SEF_NAME="Проверка на SEF име" IMAGE_POPUP_MODE="Режим за показване на снимката" HIKA_VALIDATE="Проверка" VOTE_TARGET="Цел" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Управление на гласовете за категории" MAIN_VOTE="Основен вот: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Тип на продукта" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Продаден тип на продукт" WIZARD_VIRTUAL="Виртуални стоки (mp3, eBooks, други)" WIZARD_REAL="Стоки за доставка" WIZARD_BOTH="Общо" TOO_MANY_VARIANTS="Вашите характеристики ще генерират твърде много данни, ще трябва да ползвате options или custom item fields вместо да получите фатални PHP грешки заради ресурсните ограничения на Вашия сървър." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="Нямате харакетеристики, за това тези действия не са възможни." TERMINAL_ID="№ на терминал" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Заявка за контакт" CONTACT_USER_MESSAGE="Потребителски съобщение" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Публичен ключ" STRIPE_SECRET_KEY="Секретен ключ" STRIPE_FORM="За да завършите плащането, моля попълнете формата" VM_LANGUAGES="Преди да започнете импортирането, моля изберете основен език за съдържанието (продуктово описание, производители...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="Не се изисква доставка" RECURRING_TIMES_VALUE="%s инсталации" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Изберете статия която да се ползва като информация за правилата" API_USERNAME="Paypal API потр. име" API_PASSWORD="Paypal API парола" API_SIGNATURE="Paypal API подпис" API_VERSION="Paypal API версия" REMOVE_ID_IN_URLS="Премахване на ID от продукти и категории в уеб адресите" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- Нов адрес -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Избиране на адрес" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Изкачащ прозорец" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="Списък" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Падащо меню" MINI_ADDRESS_FORMAT="Мини формат за адрес" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax снимка" FIELD_AJAX_FILE="Ajax файл" IMAGE_FORCE_SIZE="Задължителен размер на снимка" IMAGE_SCALE_MODE="Скалиране на снимка" IMAGE_KEEP_RATIO="Запазване на размерите" IMAGE_CROP="Изрязване" SEND_CART_DETAIL="Изпращане на поръчката към paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Показва бързо финализиране в поръчката" DISPLAY_BUTTON_CART="Показва бързо финализиране в поръчката" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Добавяне на партньор към потребител по време на регистрацията" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Показва имената на продуктите в поръчката" TAXCLOUD_TAX="Данък (%s)" LAST_7D="Последните 7 дни" LAST_30D="Последните 30 дни" LAST_365D="Последните 365 дни" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Позволено е на потребителите да пренареждат" VM_TABLE_PREFIX="Префикс на Virtuemart таблиците в базата: " REORDER="Пренареждане" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Статус на поръчката" WAREHOUSE_SELECTION="Избор на склад" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Желаете ли да изтриете този адрес?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Въвеждане на адрес по време на регистрация" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Вноска за № на поръчка: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Поле за количество към бутона 'Купи'" SHOW_CART_COUPON="Показва купон в поръчката" SHOW_CART_SHIPPING="Показва доставка в поръчката" SHIPPING_PRICE="Цена за доставка" SHIPPING_TAX="Данък за доставка" ALIAS_AUTO_FILL="Автоматично попълване на SEF адрес" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Показва количество на продуктовата страница" SHOW_REGROUPED="Показва прегрупирани" SHOW_LEFTRIGHT="Показва ляво и дясно" SHOW_SELECT="Показва избор" SHOW_SIMPLE="Показва опростено" SHOW_SIMPLIFIED="Показва обикновенно" SHOW_DEFAULT_DIV="Показва по подразбиране в div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Моля изберете поне една услуга за доставка" ENTER_INFO="Моля въведете Вашите %s %s" DATE_DESC="Дата - обратен ред" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Препокриване на намалените продукти" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Ограничаване по група" USERPOINTS_EARN_POINTS="Можете да спечелите %s точки с тази поръчка" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Канонични уеб адреси в списъците" NO_GENERATE_URL="Не, генериране на уеб адресите" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Ползване на канонични уеб адреси ако е указано" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Ползване на канонични уеб адреси и генерирането им ако липсват" HIKA_ADD_IMAGE="Добави снимка" SHIPPING_BLOCKED="Блокирано" TAXABILITY_CODE="Данъчен код за продукт" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Невалиден адрес за доставка" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Асоцииране на продукт по двата начина" ; Date picker DATE_PICKER="Разширен избор на дата" DATE_PICKER_OPTIONS="Опции за избор на дата" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="По подразбиране днес" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Показва вградено" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Първо понеделник" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Показва други месеци" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Забранени дни" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Изключени дни" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Невалидна дата за полето '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Избор на месец" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Избор на година" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Показва панел с бутони" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Показва месеци" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Дни за изчакване" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Час за допълнителен ден" USER_TOTAL_PURCHASE="Общо покупки от потребител" ORDER_TOTAL_QUANTITY="№ на поръчка" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Сума на поръчката" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Продуктов номер" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Подреждане" REPLACE_BY="Препокриване от" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s продукт за %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s продукт в наличност" FIELD_TARGET_BLANK="Отвори в нов прозорец" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Автоматично попълване на кл. думи и мета описание" KEYWORDS_NUMBER="Брой генерирани кл. думи" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Макс. размер на мета описанието" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Изключени кл. думи" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="Можете да промените филтъра от 'Под елементи'" PRELOAD_VERSION="Презаредена версия" INVOICE_DATE="Дата на фактурата" CART_MODULE_ITEMID="Itemid за показване на бутона 'Желани продукти'" CHECK_DATABASE="Проверка на базата" WIZARD_SAMPLE_DATA="Примерни данни" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Инсталиране на примерни продукти" WIZZARD_DATA_ERROR="Възникна проблем при инсталирането на примерните данни %s. Можете да опитате отново от тук." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="Възникна проблем при копирането на : %s. Можете да опитате отново от тук." WIZARD_DATA_END="Примерните данни са копирани успешно." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s поръчки са подновени" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Моля изчакайте изпращането на данните до %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="Ако нищо не се случи след 10 секунди, моля натиснете бутона по-долу." HIKA_LIMITATIONS="Ограничения" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="Вие трябва да конфигурирате %s за добавката %s : проверете параметрите на добавката." CURL_ERROR="Примерните данни изискват библиотеката CURL да бъде инсталирана, но липсва на Вашия сървър. Моля свържете се с Вашата хостинг компания и опитайте отново." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Някои от добавките %s имат ограничен достъп. Моля провете тяхните права и ги настройте на ниво 'Публично' чрез Администрацията." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Фактура %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Деактивиране на буферирането и компресията на файловете за теглене" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Услуги за доставка до адрес на получател (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Услуги за доставка до адрес на получател (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="ДДС при предоговаряне (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Услуги за доставка до адрес на получател (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Вътрешен код" TAX_NOTE="Данъчна бележка" PURCHASE_ORDER_NUMBER="№ на поръчка : " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Моля въведете № на поръчката" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Име на списъка с желани продукти" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="ВНИМАНИЕ ! Снимката %s е прекалено голяма за обработка." HIKA_CONTACT="За контакт" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Не можете да финализирате поръчката като гост, защото някои от продуктите изискват регистрация в магазина." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Статус на плащането" MORNING="Сутрин" AFTERNOON="Следобед" WEEKDAY="Седмично" STATEPROVINCE_CODE="Код на областа" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="Потр. група при регистрация" SENDING_TYPE="Тип на изпращането" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Показва работно време на точките за взимане" AUTO_DETERMINATION="Автоматично откриване" RESIDENTIAL_ADDRESS="Жилищен адрес" COMMERCIAL_ADDRESS="Фирмен адрес" AVAILABILITY_COLLECTION="Достъпно за събиране" PACKAGE_WEIGHT="Тегло на пакета в проценти" CHOOSE_PICKUP_POINT="Моля изберете точка за взимане" PICKUP_POINT="Точка за взимане" FLOATING_TAX_PRICES="Цена с плаващ данък" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Пренасочващ POST режим" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Масово действие за CSV файл" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV файла е експортиран в: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Допълнителен текст за известяване" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="Има известие за продукт." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="Има известие от адрес." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="Има известие от категория." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="Има известие от поръчка." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="Има известие от потребител." MASS_SEND_EMAIL="Изпрати писмо" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Основа" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="Трябва да въведете валиден път за да ползвате функцията за писма." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="Без самостоятелно осигуряване" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Продуктов тип по подразбиране" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Use product code as mpn" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="Вие имате %s точки (или %s)." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The shipping address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" ;since HikaShop 5.1.0 POSTAL_CODE="Postal code" SKIP_FIELD="Skip field" FEDEX_CODE_2_CHAR="You must use the 2 letter code" SKIP_FIELD_DESCRIPTION="If you want some products to be skipped by the plugin, enter here the column name of a custom product field. If the value of this field is not empty for a product, the product won't be included in the XML." IP2LOCATION_API_KEY="Your IP2LOCATION.IO service's API key that you can get on https://www.ip2location.io/sign-up" GEOLOCATION_IP2LOCATIONIO="IP2LOCATION.IO" ENTER_INFO_STATE_CODE="If you are shipping from the US, Puerto Rico or Canada, state code is required" ADD_INSURRANCE="Add insurance" FEDEX_DIMENSION_APPROXIMATION="Dimension approximation(%)" FEDEX_WEIGHT_APPROXIMATION="Weight approximation(%)" DIGITS_ONLY="only digits is allowed" STATE_ENTER_INFO="State code is required for USA, Canada & Puerto Rico" ACTIVATE_MY_ACCOUNT="Click here to activate my account" FORMAT_FOR_EACH_FILE="Format for each file" FORMAT_FOR_EACH_IMAGE="Format for each image" ONLY_FOR_PARTNERS="Only for partners" TOTAL_CUSTOMERS="Total customers" MORE_INFO_FOR_ACDC="PayPal requires more information about your business on paypal.com to enable Advanced Credit and Debit Card Payments. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." MORE_INFO_FOR_ACDC_WITH_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc.
After reaching the $500 limit you will still be offering all other PayPal payment methods except Advanced Credit and Debit Card Payments to your customers" MORE_INFO_FOR_ACDC_OVER_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. You already surpassed the $500 limitation hence aren't able to process more Advanced Credit and Debit Card Payments transactions but are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." IN_REVIEW_FOR_ACDC="PayPal is currently reviewing your information after which you’ll be notified of your eligibility for Advanced Credit and Debit Card Payments. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." DENIED_FOR_ACDC="PayPal denied your application to use Advanced Credit and Debit Card Payments. You can retry again 89 days after the previously denied try on paypal.com. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." INFO_3DSSECURE="Use 3D Secure to authenticate card holders through card issuers. It reduces the likelihood of fraud when you use supported cards and improves transaction performance. A successful 3D Secure authentication can shift liability for fraudulent chargebacks from you to the card issuer." PAYPAL_ACCOUNT_CONNECTION="PayPal account connection" ACCEPT_CREDIT_CARD_PAYMENTS="Accept credit card payments" ENABLE_CREDIT_CARDS="Enable credit cards" ENABLE_3DSECURE="Enable 3DSecure" PAYMENTS_WITH_PAYPAL_BUTTONS_OPTIONS="Payments with PayPal buttons options" STANDARD_OPTIONS="Standard options" DEFAULT_VARIANT="Default variant" PRODUCT_HIT="Hits" CREDIT_CARD_BILLING_ADDRESS="Credit card billing address" USE_PAYMENT_BUTTON_BELOW="Use one of the payment buttons below for your payment of %s." USE_PAYMENT_BUTTON_OR_CREDIT_CARD_FORM_BELOW="Use one of the payment buttons or the credit card form below for your payment of %s." SCA_WHEN_REQUIRED="When required" SCA_ALWAYS="Always" PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP_AND_RETRY="The 3DS authentication was not completed successfully. Please try again or try with another card or choose another payment method." PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP="The 3DS authentication failed." FEDEX_TRANSIT_TIME="Display Transit time (except international)" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL="With extra parameter in the URL" HIKASHOP_BACKEND="Backend" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL_DESCRIPTION="You can add the parameter tp=1 to the URLs of your frontend or backend in order to see the view files" EQUAL_TO="Equal to" NOT_EQUAL_TO="Not equal to" HIKA_LANG_VERSION="5.1.0" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Можете да копирате редовете от файла тук. За преводачи, трябва да правите Вашите промени върху съществуващите файлове и след това да ги споделите, за да могат да бъдат добавени към текущите версии." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Доставка и плащане" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" DONT_HAVE="Няма" HAVE_DONT_HAVE="Have / Doesn't have" PAYPAL_HEADER_IMAGE="Paypal адрес за хедъра" HIKA_NO="Не" ORDER_TOTAL_TOO_HIGHT_FOR_SHIPPING_METHODS="Сумата на Вашата проъчка е прекалено голяма за методите на доставка" PRODUCTS_FROM_VM="Импорт от VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="Импортирането от VirtueMart ще добави информацията от VirtueMart в HikaShop" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Процентна такса вкл. доставка" HIKASHOP_SHOWCARTS_WHEN_LOGGED="Трябва да влезете в профила си за да имате достъп до тази функция." POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Да не се дават точки, когато се ползват същите" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Клиентски файлове" FIND_IT_HELPFUL="намира за полезно"