; @package com_hikashop ; @description com_hikashop language ca-ES.com_hikashop.ini(ca-ES) ; @date Mar 2014 ; @author Edu Richard ; @copyright Edu Richard ; @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL ; @note Client Site ; @note All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" Sense IVA) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Gratuït" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" cadascun, comprant almenys %s" PER_UNIT=" per unitat" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Aquest producte ja no es troba en venda" ITEM_SOLD_ON_DATE="Aquest producte estarà disponible a partir del %s" ADD_TO_CART="Afegir a la teva comanda " NO_STOCK="Sense stock" X_ITEMS_IN_STOCK="%s unitats disponibles" SPECIFICATIONS="Especificacions" REFRESH_INFORMATION="Actualitzar informació" NO_VALUES_FOUND="Valors no trobats" PRODUCT="Producte" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Nom" CART_PRODUCT_QUANTITY="Quant." CART_PRODUCT_PRICE="Preu" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Preu unitari" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Preu total" CART_EMPTY="La seva comanda està buida" HIKASHOP_TOTAL="Total" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Total final" PROCEED_TO_CHECKOUT="Accedir a la caixa" REFRESH_CART="Actualitzar la comanda" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Aquest producte %s no està disponible" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Aquest producte actualment està exhaurit %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Aquest producte %s encara no està en venda" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Aquest producte %s no tornarà a estar disponible" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="El producte ha estat afegit a la seva comanda " ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Compra" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Confirmar" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Estat" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Enviament" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Pagament" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Final" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Cupó" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Iniciar sessió" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Adreça" NEXT="Següent" CONTINUE_SHOPPING="Continuar comprant" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Gràcies per la seva compra." ORDER_IS_COMPLETE="La seva comanda s’ha completat correctament." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="La moneda seleccionada no es acceptada per al pagament" PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Si us plau, llegeixi i accepti les condicions abans de continuar" PLEASE_ACCEPT_TERMS="Si us plau, llegeixi i accepti les condicions abans de continuar" ADDITIONAL_INFORMATION="Informació addicional" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Iniciï sessió o creï un compte d’usuari" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Registro d’usuari no permès" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Al pitjar l’enllaç d’activació, una vegada activat el seu compte, podrà continuar la seva compra" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Les contrasenyes no coincideixen" VALID_EMAIL="Si us plau, introdueixi una adreça de correu vàlida" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Si us plau, creï o seleccioni una adreça d’enviament" SAME_AS_BILLING="Utilitzar la mateixa adreça per a la facturació" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Adreça de facturació" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Adreça d’enviament" ADDRESS_INFORMATION="Informació d’enviament" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Si us plau, ompli aquest %s camp" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Please complete the fields: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Si us plau, seleccioni la seva informació d’enviament" HIKASHOP_SHIPPING="Enviament" FREE_SHIPPING="Enviament gratuït" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Mètode d’enviament" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Seleccioni un mètode d’enviament: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Mètode d’enviament no disponible" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="El volum total dels productes es massa gran per a totes les possibilitats d’enviament disponibles" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="El pes total dels productes es massa gran per a totes les possibilitats d’enviament disponibles" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="El total de la seva compra es insuficient per a totes les possibilitats d’enviament disponibles" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="No existeixen mètodes d’enviament disponibles fins a la seva adreça" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Si us plau, ompli les seves dades de facturació" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Mètode de pagament" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Mètode de pagament escollida: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Introdueixi el seu cupó de descompte" HIKASHOP_COUPON="Cupó" ADD="Afegir" COUPON_ADDED="Cupó afegit" COUPON_REMOVED="Cupó eliminat" COUPON_NOT_VALID="El cupó afegit no es vàlid" COUPON_NOT_YET_USABLE="El cupó afegit encara no es pot fer servir" COUPON_EXPIRED="El cupó afegit està caducat" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="El cupó afegit no pot ser utilitzat novament ja que ha superat el nombre d’usos permesos" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="El cupó afegit no pot ser utilitzat a la seva zona" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="El cupó afegit no pot ser utilitzat en compres inferiors a %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="El cupó no pot ser utilitzat per als productes de la seva comanda " COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="El cupó no pot ser utilitzat per als productes de la seva comanda " HIKASHOP_COUPON_LABEL="El codi del seu cupó es : %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Comanda" ORDER_NUMBER="Número de comanda" PAYMENT_METHOD="Mètodes de pagament" ALL_PAYMENT_METHODS="Tots els mètodes de pagament" CUSTOMER="Client" PAID="Pagat" NOT_PAID="Sense pagar" PRODUCT_LIST="Llista de productes" UNIT_PRICE="Preu unitari" SUBTOTAL="Subtotal" SHIPPING="Enviament" DISCOUNT="Descompte" FILES="Arxius" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="L’estat de la seva compra no permet la descarrega" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="El període per a la descarrega ha caducat" UNTIL_THE_DATE="Fins al %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="S’ha superat el número màxim de descarregues permeses" X_DOWNLOADS_LEFT="%s descarregues disponibles" PLUS_X_OF_VAT="+%s d’impostos" ORDER_ADD_INFO="Informació addicional" ACTIONS="Accions" INVOICE="Factura" SHIPPING_INVOICE="Factura d’enviament" VAT="I.V.A." MODIFICATION_REASON="Raons per a la modificació" NOTIFY_CUSTOMER="Avisar al client" NOTIFICATION="Avís" NEW_SHIPPING="Nou mètode d’enviament" NEW_PAYMENT=" Nou mètode de pagament" NEW_PRICE="Nou preu" NEW_COUPON_CODE="Nou codi de cupó" NEW_COUPON_VALUE="Nou valor de cupó" ORDER_NEW_STATUS="Nou estat de comanda" REMOVE_ORDER_ITEM="Eliminar producte de la comanda" PRINT_INVOICE="Impressió de factura" PRINT="Impressió" NO_ORDERS_FOUND="No s’han trobat comandes" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Telèfon: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Si us plau, inicií sessió abans" ORDER_NOT_FOUND="Comanda no trobada" FILE_NOT_FOUND="Arxiu no trobat" PAY_WITH_X="Pagar amb %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Editar les seves adreces" VIEW_ORDERS="Veure les seves comandes" AFFILIATE_PROGRAM="Accedir al programa d’afiliats" AFFILIATE="Afiliat" CUSTOMER_ACCOUNT="Compte de client" ORDER_CREATED="Comanda creada" ;banner BANNER_SAMPLES="Mostres d’anunciants" COMMENT="Comentaris" LINK="Enllaç" HTML_CODE="Codi HTML" PREVIEW="Previsualització" REFERER="Referencia" HIKASHOP_YES="Si" HIKASHOP_NO="No" ;front end affiliate CLICKS="Visites" REGISTERED_DATE="Data registrada" PARTNER_EMAIL="Correu del proveïdor" PARTNER_NAME="Nom del proveïdor" PARTNER_FEE="Quota del proveïdor" PARTNER_CURRENCY="Moneda del proveïdor" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Pendent de pagament per pulsacions" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Pendent de pagament als transportistes" SALES_UNPAID_AMOUNT="Pendent de pagament per vendes" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Pendent de pagament total" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Compte d’afiliat actiu" STATS="Estadístiques" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Modificant la unitat de la moneda, els guanys anteriors seran convertits." FILTER="Filtre" GO="Anar" RESET="Reiniciar" DATE="Data" ;backend Menus PRODUCTS="Productes" CUSTOMERS="Clients" ORDERS="Comandes" SALES="Vendes" AFFILIATES="Afiliats" AFFILIATES_SALES="Vendes d’afiliats" ZONES="Zones" CURRENCIES="Monedes" PLUGINS="Plugins" DISPLAY="Visualització" UPDATE_ABOUT="Actualitzar / Sobre de" TAXES="Impostos" SYSTEM="Sistema" DISCOUNTS="Descomptes" ADD_PRODUCT="Afegir un producte" CHARACTERISTICS="Característiques" VIEWS="Vistes" FIELDS="Camps personalitzats" CONTENT_MODULES="Mòduls de contingut" CONTENT_MENUS="Menús de contingut" PAYMENT_METHODS="Mètodes de pagament" SHIPPING_METHODS=" Mètodes d’enviament" DOCUMENTATION="Documentació" FORUM="Fòrum" EMAILS="Correus" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Nou widget" HIKASHOP_CPANEL="Panell de control" LISTING="Llistat" GAUGE="Indicador" GRAPH="Gràfic" PIE="Pie" MAP="Mapa" START_DATE="Data inicial" END_DATE="Data final" PERIOD="Període" HOURS="Hores" DAYS="Dies" WEEKS="Semanes" MONTHS="Mesos" YEARS="Anys" LIMIT="Límit" ENCODING_FORMAT="Format de codificació" ALL_STATUSES="Tots els estats" DATE_TYPE="Tipus de data" CREATED_FIELD="Creat" DATE_GROUP="Agrupar productes per" REMOVE_WIDGET="Està segur de voler suprimir aquest widget ?" SOUTH_AMERICA="Amèrica del sud" CENTRAL_AMERICA="Amèrica central" NORTH_AMERICA="Amèrica del nord" AFRICA="Tota Àfrica" CENTRAL_AFRICA="Àfrica central" NORTHERN_AFRICA="Nord d’Àfrica" SOUTHERN_AFRICA="Sud d’Àfrica" EASTERN_ASIA="Àsia oriental" SOUTHERN_ASIA="Sud-est asiàtic" ASIA_AND_PACIFIC="Regió d’Àsia/Pacífic" CENTRAL_ASIA="Àsia central" MIDDLE_EAST="Orient mitjà" NORTHERN_ASIA="Nord d’Àsia" NORTHERN_EUROPE="Nord d’Europa" WESTERN_EUROPE="Europa occidental" SOUTHERN_EUROPE="Sud d’Europa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Crear/Editar/Esborrar els seus productes" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Editar imatges, arxius, preus, productes relacionats, etc" CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Pot editar la informació dels productes basada en les seves característiques" CATEGORIES_DESC_CREATE="Crear/Editar/Esborrar categories de productes" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Administrar i contactar amb clientes" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Administrar les adreces i comandes " ORDERS_DESC="Administrar les comandes dels seus clients" ORDERS_DESC_STATUS="Crear/Editar/Esborrar estats de les comandes" AFFILIATES_DESC="Administració d’afiliats" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Crear/Editar/Esborrar banners" AFFILIATES_DESC_SALES="Administrar les vendes dels seus afiliats" ONLY_COMMERCIAL="Disponible únicament en versions comercials de HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Disponible únicament en HikaShop Business" ZONE_DESC="Administrar les seves zones de magatzem" ZONE_DESC_TAXES="Administrar impostos i categories d’impostos" DISCOUNT_DESC="Crear/Editar/Esborrar descomptes i cupons" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Editar restriccions de descomptes" CURRENCY_DESC="Administrar els tipus de moneda disponibles" CURRENCY_DESC_RATES="Actualitzar automàticament els canvis de moneda" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Administrar els plugin de pagament" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Administrar els plugin d’enviament" DISPLAY_DESC_VIEW="Editar fàcilment qualsevol vista en HikaShop" DISPLAY_DESC_CONTENT="Configurar els menús i mòduls de contingut de HikaShop" DISPLAY_DESC_FIELDS="Configuració de camps personalitzats" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Configurar HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Modificar qualsevol string utilitzades en HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Modificar les comptes de correu utiliztades a HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Activar/Desactivar els plugins" UPDATE_DESC="Buscar actualitzacions i veure el registre de canvis" HELP_DESC="Mostrar l’ajuda de HikaShop" FORUM_DESC="Anar al fòrum per a més informació" ;back end general ERROR_SAVING="Error al guardar" MAIN_INFORMATION="Informació principal" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Guardat correctament" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Esborrat correctament %s registre(s)" NAME_TRANSLATED="Nom traduït" ROOT="Arrel" EXPLORER="Explorador" RATE="Impost" ZONE="Zona" RESTRICTIONS="Restriccions" ADDRESS="Adreça" PROCESS_CONFIRMATION="Està segur de continuar?" NEW_ORDERING_SAVED="Nova ordre guardada" ERROR_ORDERING="Error a l’ordenar els elements" ;config - main MAIN="Principal" STORE_ADDRESS="L’adreça de la seva botiga" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Tipus d’adreça utilitzada per als impostos" BILLING="Facturació" APPLY_DISCOUNTS="Aplicar descomptes" BEFORE_TAXES="Abans d’impostos" AFTER_TAXES="Després d’impostos" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Tipus d’adreça per defecte" MAIN_TAX_ZONE="Zona principal d’impostos" VAT_CHECK="VAT número de xec" NO_VAT_CHECK="Cap xec" FORMAT_CHECK="Format de xec" ONLINE_CHECK="Xec online" MAIN_CURRENCY="Moneda principal" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Freqüència d’actualització dels canvis de moneda" DEFAULT_ORDER_STATUS="Estat per defecte de les comandes" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Comanda confirmada" CANCELLED_ORDER_STATUS="Comanda cancel·lada" CART_RETAINING_PERIOD="Període de retenció de la compra" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Freqüència de comprovació de la compra" CHECKOUT_FLOW="Procediment per a realitzar les compres" READ_MORE="Llegir més" DIMENSION_SYMBOLS="Símbols de mesures" WEIGHT_SYMBOLS="Símbols de pes" LAST_CHECK="Última comprobació: %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Forçar SSL al realitzar la compra" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Models publicats per defecte" ORDER_NUMBER_FORMAT="Format de la numeració de la comanda" HIKA_QUANTITY_FIELD="Quantity field" HIKA_INSERT="Insert" EXCLUDE_DIMENSIONS="Exclude dimensions" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Opcions generals de visualització" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Mostrar la barra de progrés al realitzar la compra" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Sense la barra de progrés" CHECKOUT_PROGRESS="Barra de progrés amb un final" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Barra de progrés sense final" AFTER_ADD_TO_CART="Després de que un producte sigui afegit a la compra" ALWAYS_CHECKOUT="Procedir sempre a realitzar la compra" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Mantenir si el mòdul de compra es visible" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Mantenir i mostrar una finestra emergent" ALWAYS_STAY="Mantenir sempre en la mateixa pàgina" WHEN_CART_IS_EMPTY="URL a la que redirigir quant la compra està buida" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Nombre màxim d’articles a la cistella" BUTTON_STYLE="Estil de botó" NORMAL="Normal" ROUNDED="Arrodonit" MENU_STYLE="Estil del menú" TITLE_BOTTOM="Per sota del títol" CONTENT_TOP="Per sobre l’àrea principal" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="URL del botó de continuar comprant" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Habilitar els comentaris en productes" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Selecció de característiques" DROPDOWN="Desplegable" TABLE="Taula" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Mostrar el nom de les característiques" QUANTITY_FIELD="Mostrar el camp de quantitat en la pàgina del producte" AJAX_INPUT="Entrada Ajax" NORMAL_INPUT="Entrada normal" NO_DISPLAY="No mostrar" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Permetre a l’usuari imprimir factures des de l’àrea pública" CATEGORY_EXPLORER="Explorador de categories" CSS_FRONTEND="Arxiu CSS de l’àrea pública" CSS_BACKEND="Archivo CSS File de l’àrea privada" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Opcions principals per defecte dels mòduls" PRODUCT_SHOW_MODULES="Mostrar els mòduls per sota de la pàgina principal" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Paràmetres per defecte per als productes" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Paràmetres per defecte per a les categories" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Paràmetres per defecte per als DIV" SHOW_FOOTER="Mostrar peu de pàgina" FOOTER="Peu de pàgina" CATALOGUE_MODE="Mode catàleg" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Registre simplificat" NO_REGISTRATION="Sense registre" WEIGHT_UNIT_PRICE=" Mostrar el cost per unitat de pes" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Pagament de comandes no pagades immediatament" ;config - languages LANGUAGES="Idiomes" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Activar l’edició del contingut en varis idiomes." INSTALL_JOOMFISH="Es necessari instal·lar Joomfish per a poder utilitzar l’edició en varis idiomes." DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Traducció publicada per defecte." MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Mostrar mode d’interfase d’edició en varis idiomes." EDIT_LANGUAGE_FILE="Editar el fitxer d’idioma" ADD_LANGUAGE_FILE="Afegir fitxer d’idioma" SHARE="Compartir" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Aquest fitxer d’idioma serà enviat a l’equipo de traducció de Hikari Software i podria ser inclòs en la pròxima versió." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Compartint aquest fitxer, dóna el seu permís a Hikari Software per a fer servir el seu treball amb qualsevol propòsit." SHARE_CONFIRMATION_3="Pot afegir un missatge personal a l’àrea següent, que serà inclòs en el correu enviat a l’equip." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="Actualment HikaShop no ha estat traduït a aquest idioma." LOAD_ENGLISH_2="La versió en Anglès serà carregada per a que pugui traduir-la." LOAD_ENGLISH_3="Una vegada acabi, no oblidi compartir la seva traducció amb la resta de la comunitat!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Carregar l’última versió des del nostre servidor" MISSING_LANGUAGE="El fitxer del seu idioma no està instal·lat actualment." UPDATE_LANGUAGE="El seu fitxer d’idioma no està actualitzat." DONT_REMIND="No m’ho recordi més." ;config - cron EMPTY_LOG="L’arxiu de registre està buit" SUCC_DELETE_LOG="L’arxiu de registre ha estat esborrat amb èxit" ERROR_DELETE_LOG="No s’ha pogut esborrar l’arxiu de registre" EXIST_LOG="L’arxiu de registre no existeix" CRON_TRIGGERED="HikaShop Activat a %s" CRON_NEXT="El sistema no serà activat abans de %s" CRON_PROCESS="" CREATE_CRON="Crear/Editar la seva tasca programada" CRON="Tasca programada" MIN_DELAY="Retard mínim entre dos tasques programades" NEXT_RUN="Pròxima execució" CRON_URL="URL de la tasca programada" REPORT="Informar" REPORT_SEND="Enviar un informe" REPORT_SEND_TO="Enviar l’informe a" REPORT_SAVE="Guardar l’informe" REPORT_SAVE_TO="Guardar l’informe per a" REPORT_DELETE="Esborrar l’informe" REPORT_SEE="Visualitzar l’informe" REPORT_EDIT="Editar l’informe" LAST_CRON="Última tasca programada" LAST_RUN="Última execució" CRON_TRIGGERED_IP="Activat des de la IP" EACH_TIME="Cada vegada que HikaShop es activat" ONLY_ACTION="Tan sols si HikaShop realitza una acció" SIMPLIFIED_REPORT="Informe simplificat" DETAILED_REPORT="Informe detallat" ;config - email FROM_NAME="Des del nom" FROM_ADDRESS="Des de l’adreça" REPLYTO_NAME="Contestar al nom" REPLYTO_ADDRESS="Contestar a l’adreça" BOUNCE_ADDRESS="Adreça de desviament" EMAILS_OPTIONS="Opcions de correu" ADD_NAMES="Afegir" CHARSET="Codificació" WORD_WRAPPING="Justificació de paraules" EMBED_IMAGES="Imatges integrades" EMBED_ATTACHMENTS="Afegits integrats " MULTIPLE_PART="Múltiples parts" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="Adreça de correu per a les notificacions de pagament" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="Adreça de correu per a les notificacions de creació de comandes" ;config - files ALLOWED_FILES="Arxius permesos" ALLOWED_IMAGES="Imatges permeses" UPLOAD_FOLDER="Ubicació de la carpeta" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Ubicació de la carpeta segura" PAYMENT_LOG_FILE="Fitxer de registre de pagaments" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Estats de comandes vàlids per a descàrrega" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Temps límit de descàrrega" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Quantitat màxima de descàrregues" DEFAULT_IMAGE="Imatge per defecte" THUMBNAIL="Miniatura" THUMBNAIL_X="Amplada de la miniatura" THUMBNAIL_Y="Alçada de la miniatura" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Amplada de la imatge" IMAGE_Y="Alçada de la imatge" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Amplada màxima de la imatge emergent" MAX_Y_POPUP="Alçada màxima de la imatge emergent" WATERMARK_ON_IMAGES="Marca d’aigua a les imatges" WATERMARK_OPACITY="Opacitat de la marca d’aigua " ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Descripció" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Elements secundaris directes" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Informació addicional" CATEGORY_PARENT="Categoria superior" ALL_SUB_ELEMENTS="Tots els elements secundaris" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Grouped by category" PRODUCT_CATEGORIES="Categories de producte" PRODUCT_CATEGORY="Categoria de producte" TAXATION_CATEGORIES="Categories d’impost" TAXATION_CATEGORY="Categoria d’impost" ORDER_STATUS="Estat de la comanda" ORDER_STATUSES="Estat de les comandes" USE="Ús" MAX_UPLOAD="Capacitat màxima d’arxiu per a pujar: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="No es pot esborrar una categoria activada per defecte" ;products PRODUCT_CODE="Codi" PRODUCT_PRICE="Preu" PRODUCT_QUANTITY="Quantitat" PRODUCT_DESCRIPTION="Descripció" URL="Url" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Metadescripció" PRODUCT_KEYWORDS="Paraules clau" VARIANTS="Variants" MANAGE_VARIANTS="Administrar variants" UNLIMITED="Il·limitat" PRODUCT_SALE_START="Inici de la venda" PRODUCT_SALE_END="Final de la venda" PRODUCT_WEIGHT="Pes" RELATED_PRODUCTS="Productes relacionats" PRICES="Preus" PRICE="Preu" PRICE_WITH_TAX="Preu amb impostos inclosos" CURRENCY="Moneda" MINIMUM_QUANTITY="Quantitat mínima" FILENAME="Nom d’arxiu" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Especifica com a mínim el nom i el codi del producte" DUPLICATE_PRODUCT="Existeix un altre producte amb el mateix codi" PRODUCT_VOLUME="Volum" PRODUCT_WIDTH="Ampleda" PRODUCT_LENGTH="Llargada" PRODUCT_HEIGHT="Alçada" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Enllaç HTML per a afegir a la compra" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Màxima quantitat per comanda" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Valor per defecte" VALUES="Valors" VALUE="Valor" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Anar al producte principal" ;Order statuses CREATED="Creada" PENDING="Pendent" CONFIRMED="Confirmada" CANCELLED="Cancel·lat" REFUNDED="Reemborsat" SHIPPED="Enviat" ORDER_STATUS_CREATED="Creada" ORDER_STATUS_PENDING="Pendent" ORDER_STATUS_CONFIRMED="Confirmada" ORDER_STATUS_CANCELLED="Cancel·lat" ORDER_STATUS_REFUNDED="Reemborsat" ORDER_STATUS_SHIPPED="Enviat" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="L’estat de la comanda ha canviat a" ;user PARTNERS_ONLY="Únicament proveïdors" CUSTOMERS_ONLY="Únicament clients" JOOMLA_USER_OPTIONS="Opcions d’usuari de Joomla" ADDRESSES="Adreces" USERS="Usuaris" ;partner PARTNERS="Proveïdors" PARTNER_KEY="Clau del proveïdor" CUSTOM_FEES="Tarifes personalitzades" PARTNER_FEES_CURRENCY="Moneda de las tarifes" PARTNER_LEAD_FEE="Tarifa del benefici" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Benefici percentual de les ventes" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Tarifa plana de benefici sobre ventes" PARTNER_CLICK_FEE="Tarifa per visita" PARTNER="Proveïdor" PAYMENT_TO_PARTNER="Programa de pagament a afiliats a %s" PAY_X_TO_X="Va a pagar entre %s y %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Si vol ser redirigit a %s per poder pagar, activi la opció inferior" PROCEED="Procedir" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Permetre als proveïdors seleccionar la seva moneda" VALID_ORDER_STATUS="Estat de la comanda vàlida" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Mostrar estadístiques avançades dels afiliats" CLICK_MINIMUM_DELAY="Serà vàlid un retard mínim abans de cada nou click des de la mateixa IP" VALIDITY_PERIOD="Període de validesa de cada click" AFFILIATE_TERMS="Article de termes i condicions del programa d’afiliats" READ_AFFILIATE_TERMS="Llegir l’article de termes i condicions del programa d’afiliats" ;history HISTORY="Historial" REASON="Raó" INFORMATION="Informació" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Volum màxim" SHIPPING_MIN_VOLUME="Volum mínim" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Pes mínim" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Pes màxim" SHIPPING_MIN_PRICE="Preu mínim" SHIPPING_MAX_PRICE="Preu màxim" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Necessita editar i guardar els plugins abans de poder aparèixer en el procés de compra" X_PACKAGES="%s package(s)" ;discounts COUPONS="Cupons" DISCOUNT_CODE="Codi" DISCOUNT_TYPE="Tipus" DISCOUNT_START_DATE="Data d’inici" DISCOUNT_END_DATE="Data de finalització" DISCOUNT_VALUE="Valor" DISCOUNT_QUOTA="Quota" MINIMUM_ORDER_VALUE="Valor mínim de la comanda" PRODUCT_NOT_FOUND="Producte no trobat" CATEGORY="Categoria" CATEGORY_NOT_FOUND="Categoria no trobada" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Incloent subcategories" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Quantitat fixa" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Percentatge" DISCOUNT_USED_TIMES="Quantitat de vegades a utilitzar" X_LEFT="%s restants" COUPON_AUTO_LOAD="Aplicar automàticament si es possible " ;taxes TAXATIONS="Regles d’impostos" TAXATION="Regla d’impost" MANAGE_RATES="Administrar taxes" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Administrar categories d’impostos" ALL_RATES="Totes les taxes" CUSTOMER_TYPE="Tipus de client" ALL_CUSTOMER_TYPES="Tots els tipus de client" INDIVIDUAL="Individual" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Empresa sense número d’impost" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Empresa amb número d’impost" TAX_NAMEKEY="Nom clau del impost" RATES="Taxes" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="El seu país no es acceptat per al impost" VAT_NUMBER_NOT_VALID="El número d’impost introduït no es vàlid" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="El xec online d’un número VAT necessita de l’extensió SOAP per a PHP. Si no la té, si us plau, instal·li-la i activi-la. En cas contrari, desactivi la comprovació online del número VAT." ;email HTML_VERSION="Versió d’HTML" TEXT_VERSION="Versió de text" SEND_HTML="Enviar HTML" SENDER_INFORMATIONS="Informació del remitent" TO_NAME="Enviar a (nom) " TO_ADDRESS="Enviar a l’adreça" EMAIL_SUBJECT="Assumpte del correu" ATTACHMENTS="Adjunts" ATTACHED_FILES="Arxius afegits" ADD_ATTACHMENT="Afegir un nou arxiu" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Eliminar la personalització HTML" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Eliminar la personalització del text" CRON_REPORT="Informe de tasques programades" ORDER_NOTIFICATION="Notificació de comandes" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Avís de creació de comanda" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Avís d’estat de comanda" ADVICE_BOUNCE="L’adreça de correu de desviament pot causar problemes, en cas de ser així, elimini-la (deixi el camp d’adreça de desviament buit) i intenti-ho de nou." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="La seva comanda n° %s està ara %s en %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="La seva comanda n° %s està ara %s en %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="La seva comanda n° %s en %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Detalls del compte per a %s en %s" CRON_REPORT_SUBJECT="La seva tasca programada ha estat activada" DATE_ON_WEBSITE="El %s en %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="L’estat de la seva comanda nº %s ha canviat a %s." HI_CUSTOMER="Hola %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="Ens complau informar-li que s’ha registrat la seva comanda nº %s en %s en el %s en %s" YOUR_ORDER="Your order" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="Resum de la seva comanda" TOTAL_WITHOUT_VAT="TOTAL sense IVA : %s" TOTAL_WITH_VAT="TOTAL amb IVA : %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="TOTAL without VAT" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="TOTAL with VAT" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="La seva comanda serà enviada tan bon punt hagi estat confirmat el pagament." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Moltes gràcies per la seva compra en %s. Esperem veure’l aviat novament." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Thank you for your order at %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Gràcies per registrar-te en %s." ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="El seu compte ha de ser validat mitjançant l’enllaç inferior, una vegada activar, podrà continuar amb la seva compra." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Pot iniciar sessió en la web utilitzant el següent usuari i contrasenya." BEST_REGARDS_CUSTOMER="Salutacions cordials,
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Comanda nova amb n° %s registrada a %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="If you don't see this email properly, click here to see your order details" ;currencies UPDATE_RATES="Actualitzar taxes de canvi" UPDATE_RATES_WARNING="Actualitzar les seves taxes de canvi, eliminarà les antigues registrades" CURRENCY_CODE="Codi" CURRENCY_SYMBOL="Símbol" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Mostrar exemple" CURRENCY_DISPLAYED="Mostrat" CURRENCY_INFORMATION="Informació sobre la moneda" CURRENCY_PERCENT_FEE="Tarifa addicional (en %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Taxes de canvi actualitzades correctament" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="La seva moneda principal no està en la llista de les monedes publicada per el Banc Central Europeu. Per tant, es impossible actualitzar les seves taxes de canvi mitjançant aquesta acció." NO_DATA_IN_ECB_FEED="No existeix cap dada en la publicació de taxes de canvi de monedes del Banc Central Europeu" LOCALE_INFORMATION="Informació local" CURRENCY_FORMAT="Format" MON_DECIMAL_POINT="Separació decimal" MON_THOUSANDS_SEP="Separació de milers" MON_GROUPING="Grups de dígits" POSITIVE_SIGN="Símbol per a valors positius" NEGATIVE_SIGN="Símbol per a valors negatius" INT_FRAC_DIGITS="Dígits decimals internacionals" FRAC_DIGITS="Dígits decimals locals" P_CS_PRECEDES="El símbol positiu precedeix al valor" P_SEP_BY_SPACE="Separació entre el símbol i el valor" N_CS_PRECEDES="El símbol negatiu precedeix al valor" N_SEP_BY_SPACE="Separació entre el símbol i el valor" P_SIGN_POSN="Posició del símbol positiu" N_SIGN_POSN="Posició del símbol negatiu" PARENTHESIS_AROUND="Parèntesis al voltant" SIGN_BEFORE="Símbol prefixat " SIGN_AFTER="Símbol sufix" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Signe després del símbol" SIGN_AFTER_SYMBOL="Signe abans del símbol" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Zona no trobada" ZONE_NAME_ENGLISH="Nom en anglès" ZONE_CODE_2="Codi de 2 lletres" ZONE_CODE_3="Codi de 3 lletres" ZONE_TYPE="Tipus de zona" ZONE_INFORMATION="Zona d’informació" SUBZONES="Zones secundaries" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Abans de poder escollir zones secundaries, ha de guardar la seva zona principal" ALL_ZONES="Totes les zones" COUNTRIES="Països" STATES="Estats" TAX_ZONES="Zones d’impostos" SHIP_ZONES="Zones d’enviament" DISCOUNT_ZONES="Zones amb descomptes" PAYMENT_ZONES="Zones de pagament" DUPLICATE_ZONE="Zona duplicada" ;banners IMAGE_URL="Imatge de url" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Serveis de transport" EXPRESS="Exprés" STANDARD="Estàndard" AIR="Aeri" SEA="Marítim" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Número de la targeta de crèdit" EXPIRATION_DATE="Data de caducitat" CARD_VALIDATION_CODE="Codi de validació de la targeta" MM="mm" YY="yy" CVC_TOOLTIP_TITLE="A on trobar-lo?" CVC_TOOLTIP_TEXT="Les targetes de crèdit i dèbit de MasterCard, Visa, Diners Club, Discover, i JCB tenen un codi de seguretat de tres xifres en la part posterior. Les targetes d’American Express tenen un codi de quatre xifres imprès en la part frontal de la targeta, sobre del número." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Si us plau, ompli la informació de la seva targeta de crèdit" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Tipus d’adreça d’enviament del client" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="La connexió amb Paypal ha fallat per a la comanda nº %s" NO_ADDRESS="Cap adreça d’enviament" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Si no es redirigit abans de 10 segons, si us plau, pressioni el botó de sota." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Pot retornar a la botiga pressionant en aquest enllaç" AUTHORIZE_LOGIN_ID="ID d’inici de sessió per a Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Clau de transacció per a Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="El seu MD5 Hash en Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Tornar a la botiga" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="La seva identificació de client en Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="La seva paraula secreta en Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="La seva identificació de Bluepaid" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Informació de compte bancària" BANK_TRANSFER="Transferència bancària" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Ara ha de transferir la quantitat de %s fent servir la següent informació." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="No oblidi incloure el número de comanda ( %s ) en el comentari de la transferència bancària perquè puguem relacionar-lo amb la seva compra." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Entrega contra reemborsament" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Una vegada confirmada la comanda i s’hagi procedit al seu lliurament, haurà de pagar la quantitat de %s corresponent amb la seva comanda nº (%s) en el moment de rebre-la en el seu domicili." ;check CHECK_PAYMENT="Xec" CHECK_INFORMATION="Informació del xec" PLEASE_SEND_CHECK="Ens haurà d’enviar un xec per la quantitat de %s, utilitzant la següent informació." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="No oblidi incloure el número de comanda ( %s ) en la part posterior del xec per a poder relacionar-lo." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Aquest avís es per a la comanda %s realitzada en la pàgina web %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Pot accedir als detalls de la seva compra mitjançant el següent enllaç una vegada iniciada la sessió del seu usuari:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s avís de pagament denegat:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Hola,
Un %s avís ha estat denegat perquè la IP %s no està inclosa a la llista de IPs vàlides :
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Hola,
Un %s avís ha estat invalidat perquè la connexió amb el servidor ha estat denegada." CHECK_DOCUMENTATION="Revisi la documentació d’aquest tema en %s" IP_NOT_VALID="IP no vàlida per a la comanda %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Hola,
Un %s avís s’ha rebut amb l’estat de %s." STATUS_NOT_CHANGED="L’estat de la seva comanda no ha variat" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="Avís de pagament automàtic rebut" INVALID_AMOUNT="Quantitat no vàlida" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Hola,
Un %s avís ha estat denegat perquè la quantitat rebuda (%s) es diferent del total corresponent a la comanda (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="La comanda ha variat a: %s." ;field interface FIELD_LABEL="Etiqueta del camp" FIELD_COLUMN="Nom de la columna" FIELD_TYPE="Tipus de camp" REQUIRED="Necessari" CORE="Nucli" FIELD_SIZE="Mida del camp" FIELD_DEFAULT="Valor por defecte" FIELD_VALUES="Valors" FIELD_COLUMNS="Columnes" FIELD_ROWS="Files" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Àrea de Text" FIELD_RADIO="Botó radial" FIELD_CHECKBOX="Casella de verificació" DISPLAY_BACKEND_FORM="Formulari del back-end" DISPLAY_FRONTCOMP="Front-end" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Llistat del Back-end" EXTRA_INFORMATION="Informació extra" FIELD="Camp" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Desplegable senzill" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Desplegable múltiple" FIELD_DATE="Data" FIELD_VALUE="Valor" FIELD_TABLE="Taula" FIELD_TITLE="Títol" FIELD_ADDVALUE="Afegir un nou valor" FIELD_VALID="Si us plau, introdueixi un valor en el camp %s" FIELD_ERROR="Missatge d’error personalitzat" FORMAT="Format" FIELD_ZONE="Zona" TITLE="Títol" FIRSTNAME="Nom" MIDDLE_NAME="Segon nom" LASTNAME="Cognoms" COMPANY="Empresa" STREET="Carrer" POST_CODE="Codi postal" CITY="Ciutat" TELEPHONE="Telèfon" FAX="Fax" STATE="Província/Estat" COUNTRY="País" VAT_NUMBER="Número VAT" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="No pot eliminar un camp personalitzat del nucli. Es possible desactivar-lo." HIKASHOP_ENTRY="Entrada" HIKASHOP_ENTRIES="Entrades" DISPLAY_LIMITED_TO="Visualització limitada a" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Abans de configurar aquesta opció, es necessari guardar els canvis realitzats " ADD_A_NEW_ENTRY="Afegir una entrada addicional " REMOVE_ENTRY="Eliminar aquesta entrada" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Correspongui al producte" FOR_THE_VALUE="Per al valor" FIELD_DISABLED="Desactivat" ;modules and menus MODULES="Mòduls" HIKASHOP_OPTIONS="Opcions de HikaShop" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Necessita guardar aquest element abans d’accedir a les opcions de HikaShop." MENU="Menú" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Opcions del mòdul de Joomla" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Opcions del menú de Joomla" SHOW_TITLE="Mostrar títol" SHOW_IMAGE="Mostrar imatge" SHOW_DESCRIPTION="Mostrar descripció" TYPE_OF_CONTENT="Tipus de contingut" TYPE_OF_LAYOUT="Tipus de disseny" LIST="Llista" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Quantitat de columnes" NUMBER_OF_ITEMS="Quantitat d'elements" ORDERING_DIRECTION="Sentit de l’ordre" ASCENDING="Ascendent" DESCENDING="Descendent" SUB_ELEMENTS_FILTER="Filtrar elements secundaris" SELECT_A_CATEGORY="Seleccionar una categoria" SELECT="Seleccionar" ASSOCIATED_MODULES="Mòduls associats" SELECT_MODULES="Seleccionar mòduls" SHOW_CART_PRICE="Mostrar preus en el llistat de compra" SHOW_CART_QUANTITY="Mostrar quantitats en el llistat de compra" SHOW_CART_DELETE="Mostrar icones d’eliminar en el llistat de compra" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Mostrar icones d’eliminar en el procés de compra" SHOW_CART_PROCEED="Mostrar botó de confirmar la seva compra en el llistat de compra" EMPTY_CART_MESSAGE="El llistat de compra està buit" MODULE_CLASS_SUFFIX="Sufix de classe del mòdul" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Mòduls a mostrar por sota de l’àrea principal" SYNCHRO_WITH_ITEM="Sincronitzar amb els elements en pantalla
quant sigui possible" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Fer servir el nom del menú en comptes del
nom de la categoria en el títol" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Paràmetres per als productes" ORDERING_FIELD="Ordre dels camps" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Contingut de la pàgina del producte" IN_SAME_CATEGORIES="En les mateixes categories" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="En la categoria del mòdul superior" RANDOM_ITEMS="Elements aleatoris" ADD_TO_CART_BUTTON="Mostrar el botó d’ 'Afegir a la seva llista de compra'" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Enllaç a la pàgina del producte" DISPLAY_PRICE="Mostrar preu" SHOW_TAXED_PRICES="Mostrar preus amb impostos" NO_TAX="Sense impostos" WITH_TAX="Amb impostos" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Mostrar ambdós" DISPLAY_BOTH_TAXES="Mostrar ambdós" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Mostrar el preu en la unitat de moneda original" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Mostrar el preu amb descompte" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Visualitzar el total de descomptes aplicats" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Mostrar el preu abans d’aplicar el descompte" PRICE_DISPLAY_METHOD="Manera de mostrar el preu" CHEAPEST_PRICE="El preu més econòmic" UNIT_PRICE_ONLY="Preu unitari" PRICE_RANGE="Rang de preus" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Paràmetres per a les categories" SHOW_SUB_CATEGORIES="Mostrar les categories secundaries" NO_CHILD="Cap categoria inferior" ALL_CHILDS="Totes les categories secundaries directes" ALL_CHILDS_EXPANDED="Totes les categories secundaries" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Quantitat de categories secundaries" PARAMS_FOR_DIV="Paràmetres per al DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Tipus de disseny de l’element" IMG="Imatge" IMG_DESC="Imatge i descripció" IMG_TITLE="Imatge i títol" ITEM_BOX_HEIGHT="Alçada de la caixa de l’element" ITEM_BOX_COLOR="Color de la caixa de l’element" ITEM_BOX_MARGIN="Marge de la caixa de l’element" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Cantonades arrodonides en la caixa de l’element" TEXT_CENTERED="Text centrat" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Ha guardat un menú de llistat de categories sense haver associat un mòdul." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Si vol mostrar un llistat de productes a sota del llistat de categories, necessita afegir un mòdul de llistat de productes associats." ADD_MODULE_AUTO="Pot realitzar-ho automàticament mitjançant: Aquest enllaç" ;view CLIENT="Client" REMOVE_CUSTOMIZATION="Eliminar personalització" FRONT_END="Front end" BACK_END="Back end" FRONT_END_AND_BACK_END="Front end i back end" ALL_TEMPLATES="Totes les plantilles" ;files ACCEPTED_TYPE="Aquest tipus d’arxiu ( %s ) no es vàlid, els tipus d’arxius admesos son : %s" FAIL_UPLOAD="No s’ha pogut pujar l’arxiu %s a %s" WRITABLE_FOLDER="No s’ha pogut escriure en la carpeta %s" FILE_NOT_WRITABLE="No s’ha pogut editar l’arxiu %s" FAIL_SAVE="No s’ha pogut guardar l’arxiu %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="No ha seleccionat l’arxiu mitjançant el botó del navegador" ;export/import FIELD_EXPORT="Camps a exportar" EXPORT_FORMAT="Format de l’exportació" UPLOAD_FILE="Pujar un arxiu" CHARSET_FILE="Codificació de caràcters de l’arxiu" IMPORT="Importar" IMPORT_ARGUMENTS="Necessita %s arguments per línea" IMPORT_ERRORLINE="La línea '%s no ha pogut ser importada" IMPORT_REPORT="%s productes trobats: %s nous productes importats, %s codis de producte no vàlids, %s productes ja existents" IMPORT_ERROR_FIELD="La columna '%s' no està definida en el llistat de possibles columnes : %s. Les dades de la columna han estat ignorats" UNKNOWN="Desconegut" PRODUCTS_FROM_CSV="Importar productes des de CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Importar productes des d’un àrea de text" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Importar productes des de carpeta" FOLDER_PATH="Ruta de la carpeta" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Esborrar arxius automàticament" PRODUCT_TEMPLATE="Plantilla del producte" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Sense plantilla del producte" FILE_SKIPPED="El tipus d’arxiu '%s' no es vàlid. L’arxiu ha estat ignorat." ;ftp DESCFTP="Per a poder canviar aquest element, es necessari les dades de la seva compte FTP. Si us plau, introdueixi’ls en els camps del formulari inferior." DESCFTPTITLE="Detalls d’inici de sessió FTP" ;License LICENSE="Llicencia" ERROR_SAVING_LICENSE="No s’ha pogut guardar la llicencia : %s" SUCC_LICENSE="La seva llicencia ha estat verificada satisfactòriament" ERROR_LICENSE="La seva llicencia no ha pogut ser validada" ;install PLUG_INSTALLED="S’ha instal·lat correctament el Plugin %s" PLUG_ERROR="Error al instal·lar el Plugin %s" MODULE_INSTALLED="Mòdul %s instal·lat correctament" MODULE_ERROR="Hi ha hagut un error al instal·lar el mòdul %s" INSTALL_CONTINUE="Continuar el procés d’instal·lació" ERROR_PLUGINS_1="HikaShop necessita alguns plugins que no han estat instal·lats." ERROR_PLUGINS_2="Si us plau, asseguris de que les seves carpetes de plugins son editables : " ERROR_PLUGINS_3="Després, pressioni aquí per activar el procés d’instal·lació de nou." INSTALLEXT="" CONTACT="Si us plau, contacti’ns en %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Configuració" HIKA_CATEGORIES="Categories" HIKA_HELP="Ajuda" HIKA_COPY="Copiar" HIKA_DELETE="Esborrar" HIKA_USER="Usuari" HIKA_EXPORT="Exportar" HIKA_NAME="Nom" HIKA_EDIT="Editar" HIKA_SAVE="Guardar" HIKA_CLOSE="Tancar" HIKA_FILES="Arxius" HIKA_APPLY="Aplicar" HIKA_USERNAME="Nom d’usuari" HIKA_FILE="Arxiu" HIKA_NUM="Número" HIKA_TITLE="Títol" HIKA_EDITOR="Editor" HIKA_NONE="Ninguna" HIKA_DEFAULT="Predet." HIKA_VALIDDELETEITEMS="Està segur d’esborrar els articles seleccionats?" HIKA_MINUTES="Minuts" HIKA_SECONDS="Segons" HIKA_PRINT="Imprimir" HIKA_EMAIL="Correu electrònic" HIKA_ENABLED="Habilitar" HIKA_PUBLISHED="Publicat" HIKA_DESCRIPTION="Descripció" HIKA_IMAGE="Imatge" HIKA_IMAGES="Imatges" HIKA_ORDER="Ordre" HIKA_LAST_MODIFIED="Ultima modificació" HIKA_ALL="Tots" HIKA_BANNERS="Banners" HIKA_VIEW="Vista" HIKA_TEMPLATE="Plantilla" HIKA_ALIAS="Alies" HIKA_TYPE="Tipus" HIKA_LOGIN="Petició d'accès" HIKA_PASSWORD="Contrasenya" HIKA_CLIENTID="Client ID" HIKA_REMEMBER_ME="Recorda’m" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Ha oblidat la seva contrasenya?" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Ha oblidat el seu nom d’usuari?" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris" HIKA_REGISTER="Registrar-se" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Comprovar la contrasenya" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="S’ha creat el seu compte i s’ha enviat un enllaç d’activació a l’adreça de correu electrònic facilitada. Ha d’activar el seu compte mitjançant l’enllaç contingut en el correu abans de poder accedir a la web" HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="No existeix aquest compte en la nostra base de dades o aquest compte ja ha estat activat anteriorment " HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="El seu compte ha estat activat correctament. A partir d’ara pot accedir amb el nom d’usuari i contrasenya introduïda en el moment de registrar-se" HIKA_DETAILS="Detalls" HIKA_REGISTRATION="Registre" HIKA_CANCEL="Cancel·lar" HIKA_BACK="Tornar" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Per raons de seguretat, és altament recomanable que elimini la informació parcial facilitada de la seva targeta de crèdit en aquesta comanda, una vegada processada. A més, recordi eliminar el correu que conté la resta de la informació un cop utilitzada." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Forçar un menú a la caixa" PARAMS_FOR_LIST="Paràmetres per a les llistes" UL_CLASS_NAME="Nom de classe per a 'UL'" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="El client va pagar amb la seva targeta de crèdit " END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Final de la numeració de la targeta de crèdit" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Principi de la numeració de la targeta de crèdit" CREDITCARD_INFORMATION="Informació" CREDITCARD_PAYMENT="Targeta de crèdit" THANK_YOU_SHARING="Moltes gràcies per la seva col·laboració " ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Ordre de les característiques dels valors" ALPHABETIC="Alfabèticament" CREDIT_CARD_INVALID="La numeració de la targeta de crèdit es incorrecte" CREDIT_CARD_EXPIRED="Targeta de crèdit caducada" CREDIT_CARD_OWNER="Titular de la targeta de crèdit" CHARACTERISTICS_FIRST="Abans de poder configurar les variants del seu producte, primer es necessari crear una o més característiques des del menú: Productes > Característiques, i seguidament, seleccionar una o més característiques al seu producte" HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Termes de servei i condicions" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Afegir els valors de les característiques al nom del producte" CSV_SEPARATOR="Separador de camp del CSV" COMMA="Coma" SEMICOLON="Punt i coma" UPDATE_PRODUCTS="Actualitzar la informació del producte, si el codi de producte (product_code) ja existeix" CREATE_CATEGORIES="Crear automàticament les categories que faltin" FORCE_PUBLISH="Forçar la publicació dels productes si no existeix informació
en la columna: 'Publicar Producte' (product_published)" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Notificació de comanda al administrador" USER_ACCOUNT="Compte d’usuari" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Si us plau, guardeu la configuració de HikaShop" MINI_CART="Mini carro de compres" X_ITEMS_FOR_X="%s productes per %s" TOTAL_IN_CART_X="Total : %s" ACCESS_LEVEL="Nivell d’accés" HIKA_CUSTOM="Personalitzar" COUPON_NOT_FOR_YOU="No té permís per utilitzar aquest cupó" MANUFACTURER_URL="Pàgina web del fabricant: %s" FILE_TYPE="Tipus d’arxiu" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="No té permís per veure aquest recurs" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Mostrar la selecció dels mètodes
d’enviament i pagament per defecte" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Afegir una casella de verificació 'convertir-se en soci' en el formulari d'inscripció" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Valor per defecte de la casella d’associat" BECOME_A_PARTNER="Fer-se soci" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Volem donar-li les gràcies per ser el nostre soci. El seu número de soci es el següent: %s i podrà fer servir el programa d'afiliats mitjançant el següent enllaç: %s" OVERRIDE="Anular" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Article" CATALOGUE_MODE_WARNING="En el mode 'catàleg' s’obviaran els botons d’afegir carro de compra en el front end" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Mostrar el botó 'Afegir al carro de compra' en els productes gratuïts " CHOOSE_OPTIONS="Escollir opcions " ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Nou" NOT_ENOUGH_STOCK="No es disposa d’estoc suficient" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Grup d'usuaris després de la compra" CHECKOUT="Confirmar comanda" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Seleccionar automàticament els mètodes per defecte" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Si existeix un únic mètode disponible " NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Temps de visualització de l’avís emergent" CONTACT_US_FOR_INFO="Té dubtes referents a aquest article? Contacti’ns" FOR_ALL_PRODUCTS="Per a tots els productes" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="En una base per a producte" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Mostrar el botó de contacte en la pàgina del producte " CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Un usuari té dubtes referents al producte '%s'" CONTACT_REQUEST="Una consulta d’usuari ha estat realitzada" CONTACT_REQUEST_SENT="La seva consulta ha estat enviada, li respondrem en la major brevetat possible. Gràcies," ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Pagar ara" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Permetre als usuaris canviar el seu mètode de pagament
després de realitzar la comanda" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Forçar l’enviament independentment del pes " EDIT_INFOS="Editar la seva informació del compte " PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Quantitat mínima per ordre" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Click here to go back to the product page" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="El contingut de la categoria no suporta la visualització en taula" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Si us plau, esperi mentre és redirigit a la pàgina de %s." ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Permetre avisos de pagament des de %s" DEBUG="Depuració" CANCEL_URL="Cancel·lar url" RETURN_URL="Retornar a url" IPS="IPs" REFRESH_IPS="Actualitzar IPs" INVALID_STATUS="Estat invàlid" PENDING_STATUS="Estat pendent" VERIFIED_STATUS="Estat verificat" LOGO="Ubicació del seu logotip" STATUS_URL="La URL de confirmació que necessita introduir
en la seva pàgina de configuració de compte en %s." IPN_SECURITY_CODE="Codi de seguretat IPN" EWAY_CUSTOMER_ID="ID d’usuari eWAY" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Important! Si utilitza un bloquejador de finestres emergents, es necessari que mantingui pressionada la tecla CTRL, al mateix temps que pressiona el botó." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Pagament confirmat" MERCHANT_NUMBER="Codi mercantil" WINDOW_STATE="Finestra d’estat" MD5MODE="Mode MD5 " MD5KEY="Clau MD5" GROUP="Grup" AUTHSMS="SMS d’autentificació" AUTHEMAIL="Correu d’autentificació" INSTANTCAPTURE="Captura instantània" SPLITPAYMENT="Pagament fraccionat" ADDFEE="Afegir càrrec al usuari" POPUP_SAMEWINDOW="Mateixa finestra" NOMD5="No MD5" BACKFROMEPAY="Des de ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Des de i Per a ePay" VALID_PHONE="Si us plau, introdueixi un número de telèfon vàlid" HIKA_PAGINATION="Paginació" HIKA_TOP="Superior" HIKA_BOTTOM="Inferior" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Es necessari demanar com a mínim %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Dimensions de pantalla" OPTIONS_FOR_X="Opcions per a '%s'" PAYMENT_OPTIONS="Opcions de pagament" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Pagament parcial" MINIMUM_COST="Mínim (valor)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Mínim (percentatge)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Retornar els punt acumulats si es cancel·la" BASIC_POINTS_RULES="Punts acumuladats" PRODUCT_POINTS="Productes" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Límit de punts per tipus" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Punts obtinguts a enviaments" CATEGORIES_POINTS="Punts per categories" POINTS="Puntuació" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Límit per a categoria" GROUPS_POINTS="Puntuació acumulada en grups" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Límit per grup" YOU_HIKA_HAVE="You have %s points (or %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS="Pot pagar la seva compra fent servir els seus punts acumulats, el cost es de: %s punts." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING="Pot pagar la seva compra (enviament no inclòs) mitjançant els seus punts disponibles, el cost es de: %s punts." COUPON_GENERATE="Un cupó ha estat generat automàticament " CAUTION_POINTS="(ATENCIÓ! ELS SEUS PUNTS SERÀN ELIMINATS!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL="Pot utilitzar els seus punts per a crear un cupó de %s, que podrà ser utilitzat en la seva comanda." NOT_ENOUGH_POINTS="No disposa de suficients punts per a poder finalitzar aquesta comanda!" ERROR_POINTS="Error, no pot validar aquesta comanda." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Màxim (percentatge)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Codi postal mínim" SHIPPING_MAX_ZIP="Codi postal màxim" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Anul·lar el missatge de carro de compra buit" PRICE_WITH_OPTIONS="Preu amb opcions" DOWNLOADS="Descàrregues" SHIPPING_PREFIX="Prefix" SHIPPING_SUFFIX="Sufix" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Incloure productes
amb preus virtuals" CPI_STORE_KEY="Magatzem de claus CPI" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Quotes per usuari" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="El cupó introduït no pot ser utilitzat per menys de %s productes a la cistella" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Quantitat mínima de productes" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Link a les categories principals" ATOS_PAYMENT_MEANS="Mitjans de pagament" ATOS_MERCHANT_ID="ID de comerciant" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="País del comerciant" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Carpeta de càrrega" ATOS_LOGO_FOLDER="Imatge de la carpeta" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Escollir el fitxer de sol·licitud" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Escollir l'arxiu de resposta" ATOS_CERTIFICATE="Escollir el certificat" ATOS_DELAY="Termini de pagament" ENABLE_VALIDATION="Activar el mode de validació" ATOS_INSTALLMENTS="Múltiples pagaments" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" trams separats per " FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Forçar pagaments múltiples" PAYMENT_IN_X_TIME="Pagament en %s parts" PAY_FULL_ORDER="Pagar el total de la comanda" SELECT_CARDS="Seleccionar les targetes disponibles" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Hi ha hagut un problema durant el procés de pagament. Missatge retornat: %s - Codi d'error: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s notificació de pagament : %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Comanda cancel·lada per l'usuari" ORDER_HAVE_BEEN="La comanda ha estat %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Carpeta de binaris" ATOS_PARAM_FOLDER="Paràmetres de carpeta" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Sense canal de noticies" RSS_ONLY="Únicament el canal RSS" ATOM_ONLY="Únicament el canal Atom" ALL_FEED="Canals Atom i RSS" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Mostrar els productes sense stock" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Enviar els detalls de la comanda" OPTIONS="Opcions" MANAGE="Administrar" ACL_WRONG_CONFIG="No pot excloure's de la gestió de configuració" ADDRESS_OVERRIDE="Invalidar adreça" HIKA_NEXT="Següent" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Text personalitzat" PUT_STORE_OFFLINE="Posar la botiga fora de línia" SHOP_IN_MAINTENANCE="La botiga està en manteniment" MANUFACTURERS="Marques" MANUFACTURER="Marca" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Meta description" CATEGORY_KEYWORDS="Keywords" BUSINESS_HOURS="Horari comercial" OPENS_AT="S'obre a:" CLOSES_AT="Tanca a:" THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="La botiga està oberta des de %s a %s" FREE_DOWNLOAD="Descàrrega gratuïta" FROM_HIKASHOP="Des de HikaShop" FROM_TEMPLATE="From %s template override" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Permetre als usuaris imprimir el seu carro" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Carro net quan la comanda és" SIGNATURE="Signatura" ENVIRONNEMENT="Entorn" SHARED_KEY="Clau compartida" HASH_METHOD="Hash method" CV2_MANDATORY="CV2 obligatòria" ADDRESS1_MANDATORY="Carrer obligatori" CITY_MANDATORY="Ciutat obligatori" POSTCODE_MANDATORY="Codi postal obligatori" STATE_MANDATORY="Estat obligatori" COUNTRY_MANDATORY="País obligatori" GATEWAY_DOMAIN="Domini de la passarel·la" GATEWAY_PORT="Port de la passarel·la" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Assolit el límit. Quantitat reduïda per producte: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Assolit el límit. No pots afegir el producte: %s" ENABLE_CAROUSEL="Permetre carrusel" IMAGE_WIDTH="Element amplada" IMAGE_HEIGHT="Element alçada" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Tipus d'efecte carrusel" SLIDE_DIRECTION="Direcció de l'slide" TRANSITION_EFFECT="Efecte de transició" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Durada d'efecte carrusel" PRODUCTS_BY_SLIDE="Producte per slide" SLIDE_ONE_BY_ONE="Slide un per un" AUTO_SLIDE="Auto-diapositiva" AUTO_SLIDE_DURATION="Temps entre dues auto-diapositives" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Tipus de paginació" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Amplada miniatura" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Alçada miniatura" PAGINATION_POSITION="Posició de paginació" DISPLAY_BUTTONS="Mostrar botó de carrusel" PANE_HEIGHT="Pane height" ITEM_BOX_BORDER="Borde de la caixa de l'element" HORIZONTAL="Horitzontal" VERTICAL="Vertical" LINEAR="Linear" BOUNCE="Bounce" ELASTIC="Elastic" SINUSOIDAL="Sinusoidal" QUADRATIC="Quadratic" EXPONENTIAL="Exponential" NO_PAGINATION="No pagination" THUMBNAILS="Thumbnails" DOTS="Dots" NUMBERS="Números" PRODUCT_NAME="Nom de productes" SLIDE="Slide" FADE="Fade" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Item effect transition" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Item effect duration" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Use AJAX when possible
for add to cart buttons" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Ha estat rebutjada la seva transacció. Si us plau, torneu a introduir la seva informació de targeta de crèdit o seleccioneu una altra targeta de crèdit." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Hi ha hagut un error mentre es processava la vostra transacció: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Si us plau fer una selecció de la llista" NO_SHIPPING="Sense despeses d'enviament" INPUT_FILTERING="Filtratge d'entrada" MAXLENGTH="Longitud màxima" BROWSE_FILE="Si us plau escull un fitxer per importar" SEF_URL_OPTIONS="SEF url options" ACTIVATE_SMALLER_URL="Activar url més petites" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="Nom del producte SEF" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="Nom de la categoria SEF" UPS_ACCESS_CODE="UPS Access Key" UPS_USER_ID="UPS User ID" SHIPPER_NUMBER="UPS account number" DESTINATION_TYPE="Tipus de destinació" PICKUP_TYPE="Pickup type" WAREHOUSE="Magatzem" UNITS="Unitats" GROUP_PACKAGE="Group packages" INCLUDE_PRICE="Inclouen preus" UPS_HANDLING_FEES="Manipulació de les taxes" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Handling fees percent" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Aproximació de pes" DIMENSION_APPROXIMATION="Aproximació de dimensió" DELETE_ZONE="Eliminar zona" HIKA_LEFT="Esquerra" HIKA_RIGHT="Dreta" CARD_TYPE="Tipus de targeta" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Hereta el grup principal d'accés" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="You need to enter your %s %s. If you don't have a %s account yet, you can create a new account by clicking here" CART_PRODUCT_IMAGE="Imatge" ADD_EXISTING_PRODUCT="Afegir un producte existent" HIKA_REFRESH="Refrescar" LEADS="Porta" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="Adreça de correu electrònic de pagament" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Retard mínim abans de pagar la Comissió d'afiliació" PAYABLE="Payable" AMOUNT_DELAY="Elements més que %s antics" CLICKS_ALL="Tots els clics" X_AND_INFERIOR="Sota %s" X_AND_SUPERIOR="%s i damunt" FROM_X_TO_Y="%s a %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Camps" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Afegir pas" APPLY_ON="Aplicar sobre" SUBMIT_ON_CLICK="Enviar clic" DELETABLE_FILTER="Deletable filter" DYNAMIC_DISPLAY="Dynamic display" TITLE_POSITION="Title position" CURSOR="Cursor" PRODUCT_INFORMATION="Informació del producte" SORT="Ordena" PRODUCT_SURFACE="Superfície" HIKA_INSIDE="Dins" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Mida màxima de text" INLINE_BUTTON="Botó Inline" HIKA_TOP_LEFT="Part superior esquerra" HIKA_TOP_RIGHT="Dalt a la dreta" HIKA_TOP_CENTER="Centre superior" HIKA_BOTTOM_LEFT="Part inferior esquerra" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Baix a la dreta" HIKA_BOTTOM_CENTER="Avall al centre" CURSOR_NUMBER="Nombre de cursor" CURSOR_MIN="Cursor minimum value" CURSOR_MAX="Cursor maximum value" CURSOR_STEP="Cursor steps" CURSOR_EFFECT="Cursor effect" CURSOR_WIDTH="Cursor width" FROM_SAME_MANUFACTURER="De la mateixa marca" FILTERS="Filters" HEIGHT="Height" SHOW_FILTER_BUTTON="Show filter button" DISPLAY_FIELDSET="Display fieldset" FILTER_BUTTON_POSITION="Filter button position" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="The product %s has a stock of only %s items." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Estimated delivery date: %s days after shipping it" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Estimated delivery date: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="No estimated delivery date" DELIVERY_HOUR="Delivery hour: %s" NO_DELIVERY_HOUR="No delivery hour" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Out of stock notification for the website %s" OUT_OF_STOCK="Out of stock notification" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Group options with product" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Advanced checkout workflow edition" HIKA_UNPUBLISHED="Unpublished" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s points have been deducted from your account" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Please configure your payment methods" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="No payment methods found" CANCEL_ORDER="Cancel Order" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Cancellable orders statuses" ADD_ME_WAITLIST="Notify me when available" WAITLIST_SUBSCRIBE="You will be notified when the product will be available again." ACTIVATE_WAITLIST="Activate Waitlist feature" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Maximum of waitlist subscriber per product" WAITLIST_SEND_LIMIT="Maximum emails sent per product" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Product now in stock" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="You have subscribed to the stock notification for the product: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Notify me when the product '%s' will be available" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="There is now %s product(s) in stock" ACCESS_TO_THE_ORDER="You can access this order details via this link." SEE_PRODUCT="See the product." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Don't forget to make a manual refund of the order." COMPARE_MODE="Activate compare mode" COMPARE_LIMIT="Compare limitation" ADD_TO_COMPARE_LIST="Compare product" COMPARE_PRODUCTS="Compare Products" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Do not compare product" COMPARE_LIMIT_REACHED="The compare list is full" SELECT_DATE_IN_PAST="Please select a date in the past" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Please select a date in the future" ALLOW="Allow" ALL_DATES="All dates" ONLY_PAST_DATES="Only past dates" ONLY_FUTURE_DATES="Only future dates" ORDER_CANCEL="Order cancel" WAITLIST_NOTIFICATION="Wait list notification" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="You have already subscribed to this wait list" HEADER_IMAGE="Paypal header url" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Incorrect date format" DETAILED_TAX_DISPLAY="Detailed tax display" CUMULATIVE_TAX="Cumulative tax" PAYMENT_NOTIFICATION="%s avís de pagament : pagament %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s payment notification : payment %s for order no.%s" HIKA_TITLE_MR="Mr" HIKA_TITLE_MRS="Mrs" HIKA_TITLE_MISS="Miss" HIKA_TITLE_MS="Ms" HIKA_TITLE_DR="Dr" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Discount code already used. Please change it" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Display custom item fields" RECENTLY_VIEWED="Recently viewed" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Show the number of products" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Only display categories with products" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Layout on product page" HIKA_INHERIT="Inherit" SHOW_DEFAULT="Default" SHOW_REVERSED="Reversed" SHOW_TABULAR="Tabular" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Simplified registration with password" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Simplified breadcrumbs" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Product page image width" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Product page image height" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="A new order has been created on your website" REMOVE_COUPON="Remove coupon" NO_MANUFACTURER="No brand" HIKA_EMAIL_CONFIRM="E-mail confirmation" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="The confirmation email differs from the email your entered. Please enter it again." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Display email confirmation field" READONLY="Read only" SPECIFY_A_NAME="Please specify a name." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Caution: You cannot have a %s filter and apply it to sorting. The filter type has been changed to %s." NO_TITLE_INSIDE="Caution: You cannot put the title inside a radio button or a checkbox. The title position has been changed to top." NO_CURRENCY_SELECTED="Caution: You have to choose at leat one currency. A currency have been selected automatically for you." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Caution: The chosen custom field is not available for this category." MIN_MAX_NOT_SET="Error: You have to define a maximim and a minimum value for your cursor." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="An administrator will now have to validate the activation of your account." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Please enter a vote and a comment" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Thanks for your participation" THANKS_FOR_COMMENT="Thanks for your comment" PLEASE_COMMENT="Please leave a comment" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="To valid your vote, please enter a comment" THANK_FOR_VOTE="Thanks for your vote" VOTE_UPDATED="Vote updated" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="You must be registered in order to post a vote" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="You must be registered in order to post a comment" VOTE_ERROR="An error has occured, please try again later" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="You must have bought this item in order to post a vote or a comment" ENABLE_STATUS="Choose which module you want to enable" ACCESS_VOTE="Choose the access level for votes or comments" STAR_NUMBER="Number of stars for the rating" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Number of comments to be shown per product" USEFUL_RATING="Enable useful rating for each comment" VOTE="Vote" ALREADY_VOTE_USEFUL="You already voted for this comment" VOTE_AVERAGE="Average" MULTI_VOTE="Allow multi comment if votes and comments are connected" SHOW_LISTING_COMMENT="Users must be registered to see other comments" REGISTER_NOTE_COMMENT="Users must be registered to note other comments" ENTER_PSEUDO_VOTE="You have to enter your username" EMAIL_COMMENT="If users are not logged in, require email address for comments" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Maximum number of comments per user for one product" PSEUDO_REQUIRED="You have to enter your username" EMAIL_INVALID="Please check your email address" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="You reached your limit of comments for this product" FULL_COMMENT="Entire comment" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Please enter the item ID." PUBLISHED_COMMENT="Auto publish new comments" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Display vote for products" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Show vote in categories" DISPLAY_VOTE="Display votes" EMAIL_NEW_COMMENT="Send email for new comments" RATING="Rating" HIKA_IP="Ip" WRONG_ITEM_ID="No items match this item id" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="A new comment has been posted." NEW_COMMENT="New comment, id: " SEE_COMMENT="Link to the comment" COMMENT_CONTENT="Comment posted" COMMENT_ITEM_NAME="Item name" PRODUCT_COMMENT="Comment" PRODUCT_NEW_COMMENT="Post a comment" VENDOR_NAME="Vendor name" TEMPLATE="Template" HIKA_FILE_MODE="Set file mode" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Upload file" HIKA_FILE_MODE_PATH="Specify file location" HIKA_PATH="File path" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Categories listing" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="User addresses" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Affiliate program" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Entry registration" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Customer orders" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Product page" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Products listing" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registration form" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="User control panel" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Comparison page" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Contact page" STYLES_FOR_FRONTEND="Styles for the front-end" STYLE_HIKASHOP="Easily adapt HikaShop
to your template with Styles" STYLE_TOOLTIP_TITLE="HikaShop Styles" STYLE_TOOLTIP_TEXT="With HikaShop styles you can easily adapt HikaShop to your Joomla template. Click on the link to learn more about that !" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Override shipping address" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Show shortcuts to other category products" SUBSCRIPTION_LEVEL="Subscription level" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Show your subscriptions" SUBSCRIPTIONS="Subscriptions" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Override shipping address text" HIKA_HIDE="Hide" SHIPPING_PRICES="Shipping prices" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Use the prices per products" PRICE_PER_PRODUCT="Price per product" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Percentage per product" HIKA_USER_NAME="Nom" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Previous" EMPTY_FILENAME=" " DOWNLOAD_NOW="Download" AUP_DISCOUNT="Points discount" AUP_USE_POINTS="Points used" USE_VIRTUAL_POINTS="Use virtual points" USE_VIRTUAL_COUPON="Use virtual coupons" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Group points: Warning level" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Missing %d point(s) to have a reduction of %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="No comments have been posted yet." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="This person has bought this item." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="List of the comments:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Post a comment ..." HIKASHOP_NO_USEFUL="No vote yet" VOTE_USEFUL_STYLE="Set the useful vote style" HELPFUL="Helpful" VOTE_COMMENT_SORT="Choose how the comments have to be sorted" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Give your advice about this item:" CART_PRODUCT_CODE="Codi" DISPLAY_CODE="Visualitza el codi de producte" FREE_PAYMENT=" " HIKASHOP_PAYMENT="Quota de pagament" ASSOCIATED_CATEGORY="Categoria associada" BANNER="Banner" ;since 1.5.9 FEE="Quota" GROUP_POINTS_BY="Grup punts per" MAXIMUM_POINTS="Màxim de punts" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Donar punts segons estats" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Empleneu la informació addicional" GLOBAL_ON_LISTINGS="Global en llistats" PAGE_TITLE="Títol de la pàgina" ADD_TO_WISHLIST="Afegir a favorits" CART_TO_WISHLIST="Convertir el carret en llista de favorits" WISHLIST_TO_CART="Convertir la llista de favorits en carro" DISPLAY_THE_WISHLIST="Mostra la llista de favorits" SAVE_WISHLIST="Desa la llista de favorits" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Mostrar butó 'Afegir a favorits'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Coupon has no value when used with current product discount(s)." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Coupon has limited value when used with current product discount(s)." NEW_WISHLIST="Crear una nova llista de favorits" NEW_CART="Crear un nou carro" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Mostrar les llistes de favorits" DISPLAY_THE_CARTS="Mostra els carros" HIKA_SET_AS_CURRENT="Definir com actual" HIKA_CURRENT="Actual" HIKA_STOCK="Stock" CANADAPOST_TURNAROUND="Temps de resposta de magatzem (hores)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Preparat per enviar" WISHLISTS="Favorits" WISHLIST="Favorit" CARTS="Cistelles" HIKA_ACTION="Acció" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="No està a la venda ja" WISHLIST_EMPTY="La llista de favorits és buida" HIKA_UNLIMITED="Il·limitat" SHOW_COMMENT_DATE="Visualitza la data de cada comentari" CART_WISHLIST="Cistella/llista de favorits" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Envia un comentari" HIKASHOP_CART_NAME="Nom de la Cistella" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Vostè no està autoritzat a veure aquest recurs" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Enllaç a la llista de favorits" HIKASHOP_EVERYBODY="Tothom" HIKASHOP_NOBODY="Ningú" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Usuaris registrats" HKASHOP_USER_ID="ID d'usuari" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Si us plau, afegir els productes, guardar-los i llavors afegir altra informació." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Cap cistella trobada" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Cap llista de favorits trobada" VERTICAL_DISTANCE="Distància vertical" HORIZONTAL_DISTANCE="Distància horitzontal" DISCOUNT_NOT_FOUND="Descompte no trobat" HIKA_BADGES="Badges" HIKA_BADGE="Badge" HIKASHOP_REPORTS="Informes" HIKASHOP_REPORT="Informe" YESTERDAY="Yesterday" LAST_24H="Last 24h" THIS_WEEK="This week" THIS_MONTH="This month" THIS_YEAR="This year" PREVIOUS_WEEK="Last week" PREVIOUS_MONTH="Last month" PREVIOUS_YEAR="Last year" COLUMN="Column" LINE="Line" AREA="Area" DISPLAY_TYPE="Display Type" COMPARE="Compare" DISPLAYED_INFORMATION="Displayed Information" LAST_PARTNER="Last Partner" BEST_PARTNER="Best Partner" TOTAL_PARTNER="Total Partner" LAST_CUSTOMER="Last Customer" BEST_CUSTOMER="Best Customer" TOTAL_CUSTOMER="Total Customer" BEST="Best" WORST="Worst" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Please configure your first row" SPECIFIC_OPTIONS="Specific Options" LAST_PERIOD="Last period" LAST_YEAR="Last year" CURRENT_REPORT="Current report" NOT_SPECIFIED="Not Specified" LAST_SEVEN_ORDERS="Last 7 Orders" SALES_THIS_MONTH="Sales this month" MAIN_STATISTICS="Main statistics" WEEKLY_PERFORMANCE="Weekly performance" TOP_SALES="Top sales" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Order statuses this week" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Sales comparison" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 best categories over the past 2 weeks" ORDERS_BY_CURRENCY="Orders by currency" ORDERS_TO_SHIP="Orders to ship" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Brands listing" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Random products" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Categories on 1 level" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Categories on 2 levels" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Best sellers" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Latest products" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Best rated" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Origination postcode" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Account number" FEDEX_METER_ID="Meter ID" FEDEX_API_KEY="API Key" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Show delay" FEDEX_SHOW_ETA="Show ETA" FEDEX_SHOW_NOTES="Show Notes" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Use box dimension" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Dimensions and weight of grouped packages" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Your packaging" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Packaging type" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Box dimensions" ORDERING="Ordering" SET_USER_ADDRESS="Set user address" X_CHARACTERS_REMAINING="%s characters remaining" POSITION="Position" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Display the convert cart in wishlist button" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product successfully added to the wishlist" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Please select a product first" ENABLE_WISHLIST="Enable the wishlists" ENABLE_MULTI_CART="Enable multi carts" STORE_OFFLINE_WARNING="WARNING ! Turning on this option will disable HikaShop pages on your website frontend !" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="The new wishlist will be displayed when products inside." HIKASHOP_CART_CREATED="The new cart will be displayed when products inside." DISPLAY_FILTERS="Display Filters" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Display filters on product listing" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s of %s find it helpful" ACCESS_CODE="Access key" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Shared SSL" DISPLAY_THE_CART="Display the cart" DISPLAY_MANUFACTURER="Display the manufacturer" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Recurring products don't have the same duration time, please keep only products with same duration in this cart." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Only one subscription allowed." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Recurring products & not recurring products in cart, please keep only one type of products in this cart." REATTEMPT="Retry in case of payment failure" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Subscription component" PRICE_FROM="Use price from" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Your subscription %s has expired." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="You can access the order details directly by clicking on the link below after logging in:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Subscription expired" PREVIOUS_PRODUCT="Previous product" NEXT_PRODUCT="Next product" WEIGHT_DISPLAY="Weight Display" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Update the product quantity instead of replacing it" INVOICE_NUMBER="Invoice Number" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Invoice Number format" INVOICE_ORDER_STATUSES="Invoice order statuses" SUBJECT="Subject" MENUS="Menus" AUP_POINTS="Points" DEFINED_LIMITS="Defined limits" HIKASHOP_USER_DETAILS="Your details" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Cart listing" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Cart Display" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Allow users to sort comments" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Latest Comment" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Most helpful" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Invoice information" INVOICE_MESSAGE="Your invoice amount is: " INVOICE_ORDER_NUMBER="The order number for this invoice: " NO_DATA="No data" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Best product this year" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Best customer of all times" ORDERS_CREATED_TODAY="Orders created today" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Best category this month" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop Images" HIKA_RESTRICTIONS="Restrictions" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Invoice number reset frequency" EVERY_YEARS="Every years" EVERY_MONTHS="Every months" FROM="From" TO="to" LOGIN_REGISTRATION="Login & Registration" VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_WAITLIST="Waitlist" HIKA_FEATURES="Features" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Advanced settings" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Use bootstrap design" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Main product price percentage" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Update the product stock on confirmed status" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Coupon percentage applies to product only" STANDARD_BEHAVIOR="Standard behavior" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignore discounted products" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Override discounted products" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Coupon handling of discounted products" FORCE_AFFILIATION_TO="Force affiliation to" NO_PARTNER="No partner" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Current customer partner" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="No affiliation if cart present" NO_DISCOUNT="No discount" ORDER_CANCEL_SUBJECT="An order has been cancelled on your website" HIDE_WISHLIST_GUEST="Hide wishlist button for guest users" HIKASHOP_ADD_TO="Add to" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Account Details for %s at %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Hello administrator,

A new user '%s', username '%s', has registered at %s." KEEP_SIZE="Keep size" POPUP_MODE="Popup mode" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Common price:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Our price:" CATEGORY_TREE_REBUILT="The category tree has been rebuilt" REBUILD="Rebuild" PRODUCT_CANONICAL="Canonical URL" PRODUCT_MSRP="Retail price" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="Email address already used for a user account. Please login or use another email address." HIKASHOP_COMPARE_LIST="Compare" WISHLIST_TO_COMPARE="Display compare button in wishlist display" COMPARE_TO_WISHLIST="Display add to wishlist button in compare page" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Display the waitlist button" ;since 2.1.2 SITE_ID="Site" SELECT_A_SITE="Select a site" IMAGE_IN_CART="Display image in cart" DAYS_AFTER_ORDERING="Created %s days ago and not paid yet" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="You must be logged in to use the wishlists." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Encryption key" TEST_MODE="Test mode" ONLINE_COMMUNICATION="Online communication" RESPONSE_REQUIRED="Response required" HIKA_HOSTED="Hosted" HIKA_REDIRECT="Redirect" USE_CHOSEN="Use Chosen library" AWS_KEY_ID="Access Key ID" SECRET_KEY="Secret Access Key" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Display Badge" SORT_ASCENDING="%s ascending" SORT_DESCENDING="%s descending" IN_STOCK_CHECKBOX="In Stock Checkbox" SHOW_RESET_BUTTON="Show reset button" HIKA_PLUGIN="Plugin: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Generic configuration" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Specific configuration" HIKA_NO_RESCTION="No restriction" SET_HISTORY_MESSAGE="Set history message" SANDBOX="Use Sandbox" HIKA_FORMAT="Format" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Partner payment" SHIPPING_INFORMATION="Shipping information" SHIPPED_BY="Shipped by: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined volume is too small for all the possible shipping methods" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined weight is too small for all the possible shipping methods" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="The total of your order is too high for all the possible shipping methods" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too small for all the possible shipping methods" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too high for all the possible shipping methods" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="There are %s items in your cart which we cannot ship to you" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Minimum quantity" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Maximum quantity" TRIGGERS="Triggers" ADD_TRIGGER="Add a trigger" TRIGGER_SELECT="Select a trigger" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Before a product is created" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Before a product is updated" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Before a product is deleted" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Before a product is copied" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="After a product is created" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="After a product is updated" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="After a product is deleted" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="After a product is copied" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Before a category is created" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Before a category is updated" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Before a category is deleted" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="After a category is created" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="After a category is updated" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="After a category is deleted" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Before an order is created" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Before an order is updated" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Before an order is deleted" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="After an order is created" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="After an order is updated" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="After an order is deleted" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Before a user is created" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Before a user is updated" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Before a user is deleted" AFTER_A_USER_IS_CREATED="After a user is created" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="After a user is updated" AFTER_A_USER_IS_DELETED="After a user is deleted" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Before an address is created" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Before an address is updated" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Before an address is deleted" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="After an address is created" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="After an address is updated" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="After an address is deleted" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="Every hours" EVERY_DAYS="Every days" EVERY_WEEKS="Every weeks" FILTER_SELECT="Select a filter" PRODUCT_TYPE="Product type" CSV_IMPORT="CSV products" PRODUCT_COLUMN="Product columns" PRICE_COLUMN="Price columns" CATEGORY_COLUMN="Category columns" CHARACTERISTIC_COLUMN="Characteristics" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Related product columns" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Option product columns" ADD_FILTER="Add a filter" ACTION_SELECT="Select an action" ADD_ACTION="Add an action" DISPLAY_RESULTS="Display the results" EXPORT_CSV="Export a csv file" UPDATE_VALUES="Update the values" DELETE_ELEMENTS="Delete the elements" UPDATE_CATEGORIES="Update the categories" UPDATE_RELATEDS="Update the product relateds" UPDATE_OPTIONS="Update the product options" IN_CSV="In csv" NOT_IN_CSV="Not in csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Save the products on Mass Action csv import." HIKA_NUMERIC="Numeric" HIKA_STRING="String" OTHER="Other" HIKA_BEGINS_WITH="Begins with" HIKA_ENDS_WITH="Ends with" HIKA_CONTAINS="Contains" HIKA_NOT_CONTAINS="Doesn't contain" HIKA_START="Start" HIKA_IN="In" HIKA_NOT_IN="Not in" SELECT_ALL="Select all" UNSELECT_ALL="Unselect all" VERIFY_FILE="Verify the file" HIKA_VALID_FILE="The file is valid" HIKA_EMPTY_FILE="The file is empty" HIKA_CANNOT_OPEN="The file cannot be opened" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Please select the corresponding columns" REMOVE="Remove" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Delete the filtered elements" REPLACE="Replace" CATEGORY_TYPE="Category type" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Parent category columns" ORDER_COLUMN="Order columns" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Order product columns" ADDRESS_COLUMN="Address columns" USER_COLUMN="User columns" USER_WITH_ACL="Users with ACL" DISPLAY_BOTH="Mostrar ambdós" DONT_HIKA_HAVE="Doesn't have" CHANGE_STATUS="Change status" NEW_ORDER_STATUS="New order status" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Send a notification email" DATA="Data" HIKA_AND="And" PROCESS_WARNING="The process will be executed" HIKA_MASSACTION="Mass actions" WRONG_VALUE="Wrong value" PROCESS="Process" SELECTED_PRODUCTS="%s results" WRONG_COLUMN_TYPE="Wrong type for this column, the type is %s" TABLE_NOT_EXIST="The table %s does not exist" COLUMN_NOT_EXIST="The column %s does not exist" EXPORT_PATH="Export path" GROUP_NAME="Group name" SEARCH_PROCESSING="Search processing" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Please select at least one sort option" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="No mass action plugin found. Please check that the system mass action plugin is enabled" UPDATE_PRODUCT_STOCK="Update the stock of the product" PURCHASED_AT="Purchased at" FIRST_PURCHASED_AT="First purchased at" LAST_PURCHASED_AT="Last purchased at" NB_DOWNLOADED="Number of download" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Customer download space" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Enable customer download area" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Show the downloads" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Add a product to the order" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Modify the product information for the order" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Edit order additional information" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Are you sure that you want to delete that product from that order ?" ALL_VIEWS="All views" HIKA_CONFIRM_USER="Do you confirm the selection of this user?" USERPOINTS_DISCOUNT="Points discount" USERPOINTS_USE_POINTS="Points used" USERPOINTS_POINTS="Points" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="User account administrator notification" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Customer email" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Recurring payment for original order" NEGOTIATED_RATE="Negotiated rate" CHANGE_USER_GROUP="Change the user group" HIKA_SUBSCRIPTION="Regular subscription" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Global subscription" RECURRING_TYPE="Type of subscription" RECURRING_PERIOD="Recurring payment period" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Add a 'Please select' value" PLEASE_SELECT="Please select" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Please select a country first" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="You need to publish at least one another field of the same table first" RECURRING_ORDER="Reoccuring" MERCHANT_ID="Merchant id" SECURE_SECRET="Secure secret" INCLUDE_SHIPPING="Include shipping" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="You used %d points" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="You earned %d points" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Address unpublished because it is used in an order" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="The characteristics can only be added to main products, not variants" RECURRING_TIMES="Number of instalments" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Instalment subscription" SELECT_RECURRING_TIMES="Select the number of instalments" UPDATE_CHARACTERISTICS="Update the characteristics" VERSION="Version" RECENT="Recent" SORT_DESCENDING_RECENT="Most recent" SORT_ASCENDING_RECENT="Older" SORT_DESCENDING_SALES="Best sales" SORT_ASCENDING_SALES="Worst sales" SORT_DESCENDING_CLICKS="Most viewed" SORT_ASCENDING_CLICKS="Less viewed" CREATION_DATE="Creation date" MODIFICATION_DATE="Modification date" GENERATE_VARIANT_AUTO="Generate variants automatically" HIKA_WIZARD="Wizard" WELCOME_WIZARD="Welcome to the HikaShop Installation Assistant. Please fill the form below before proceeding." WIZARD_SHOP_ACCESS="SHOP ACCESS
Select how you want to access the HikaShop pages on your website frontend." WIZARD_LISTING_TYPE="PRODUCTS LAYOUT
Choose how you want to display your products between these three listing types." WIZARD_LOCATION="LOCATION
Select your country and state, and then enter your complete shop address." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="MAIN PARAMETERS
Define the main parameters of your shop." PRODUCTS_LISTING_MENU="Menu item for products" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your products" CATEGORIES_LISTING_MENU="Menu item for categories" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your categories" CATEGORIES_LISTING_MODULE="List of categories in a module" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="A list of product categories
will be displayed on the side
area of your website" PRODUCTS_LISTING_DIV="Listing in : Grid" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="This will display your
listings in a grid" PRODUCTS_LISTING_LIST="Listing in : List" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="This will display your
listings in a list" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Listing in : Table" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="This will display your
listings in a table" USE_JOOMLA_LANGUAGES="We detected that you have the Joomla languages %s installed on your website. Do you want to use them in HikaShop ?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="We could not retrieve the HikaShop translation file for your current language. You can download it on our website via the menu Download->Languages and follow the instructions there to set it in place on your website." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal email address (optional)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Save & go create your first product !" WIZARD_MONEY="Currency and Taxes configuration" TAX_NAME="Tax name (for example GST or VAT)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Language configuration" WIZARD_PAYPAL="Paypal configuration" YOUR_ADDRESS="Your address" HIKA_SKIP="Skip" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Show wishlist for free products" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="All in one page" SWITCHER="Switcher" GUEST="Guest" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Display method for registration" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Login, create a new account or continue as a guest" LOGIN_OR_GUEST="Login or continue as a guest" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Create a new account or continue as a guest" IDENTIFICATION="Identification" CANCEL_URL_DEFINE="You have to specify this payment cancel URL on your configuration account" RETURN_URL_DEFINE="You have to specify this payment return URL on your configuration account" NOTIFY_URL_DEFINE="You have to specify this payment notification URL on your configuration account" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Confirmed" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Set order customer" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Round prices during calculations" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Finish" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Show shipping 'same address' checkbox" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Percentage fee excluding shipping" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Cart status" USER_MESSAGE="User message" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="You have a contact request" SUMMARY_OF_THE_ORDER="Summary of the order" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Mijoshop currencies rates ?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Add to cart popup size" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Terms & Conditions popup size" NO_METHOD_CLICK_NEW="No method found, use the new button to create your first method configuration" SEND_USER_MESSAGE="Send user message" PRODUCTS_FROM_X="Import from %s" X_IMPORT_DESC="The %s import will import the information below from %s to HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Database's name where your Opencart's data are hosted : " OPENC_WARNING="Warning : To work, the import has to be made from only one server. Your Opencart's database must be on the same server than your HikaShop (Joomla) database, and both databases must be accessible by the Joomla website database user. If your Opencart's database is on a different server, please import it manually to the server where your HikaShop's database is hosted." OPENC_WEBSITE_PATH="Opencart's website root path : " OPENC_WARNING_IMAGES=" You have to specify below your Opencart's website root path to import your images. If you don't, images just won't be imported." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Opencart currencies rates ?" POINTS_MODE="Points mode" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Give virtual points" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Limit by type" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Limit by category" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop user points" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Display 'add to wishlist' button for free products" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="No subcategories" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Remove Preload customization" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="You have %d points." USERPOINTS_NO_POINTS="You don't have points." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="You can use %d points to have a discount of %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Do you want to use these points ?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" CHECKOUT_SEF_NAME="Checkout SEF name" IMAGE_POPUP_MODE="Image popup mode" HIKA_VALIDATE="Validate" VOTE_TARGET="Target" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Manage vote categories" MAIN_VOTE="Main vote: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Product type" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Kind of product sold" WIZARD_VIRTUAL="Virtual goods (mp3, eBooks, etc)" WIZARD_REAL="Shippable goods" WIZARD_BOTH="Both" TOO_MANY_VARIANTS="Your characteristics will generate too many variants, you should use options or custom item fields instead or you might get Fatal PHP errors due to resources restrictions on your server." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="You don't have any characteristics, so this action is not possible." TERMINAL_ID="Terminal ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Contact request" CONTACT_USER_MESSAGE="Message of the user" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Publishable key (Stripe account)" STRIPE_SECRET_KEY="Secret key (Stripe account)" STRIPE_FORM="To process your payment, please fill the form below" VM_LANGUAGES="Before starting the import, please select below the main language you want for your contents (products descriptions, manufacturers...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="No shipping needed" RECURRING_TIMES_VALUE="%s installments" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Select one article which will be displayed for the Terms & Conditions" API_USERNAME="API's username" API_PASSWORD="API's password" API_SIGNATURE="API's signature" API_VERSION="Paypal API's version" REMOVE_ID_IN_URLS="Remove products and categories id in URLs" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- New Address -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Address selector" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Popup" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="List" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Dropdown list" MINI_ADDRESS_FORMAT="Mini address format" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax Image" FIELD_AJAX_FILE="Ajax File" IMAGE_FORCE_SIZE="Force images size" IMAGE_SCALE_MODE="Image scale mode" IMAGE_KEEP_RATIO="Keep ratio" IMAGE_CROP="Crop" SEND_CART_DETAIL="Send cart detail to paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on checkout view" DISPLAY_BUTTON_CART="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on cart view" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Add partner to user account during registration" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Show products name in the cart" TAXCLOUD_TAX="Tax (%s)" LAST_7D="Last 7 days" LAST_30D="Last 30 days" LAST_365D="Last 365 days" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Allow customers to reorder" VM_TABLE_PREFIX="Prefix of Virtuemart tables in your database : " REORDER="Reorder" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Cart status" WAREHOUSE_SELECTION="Selection of warehouse" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Are you sure you want to delete this address ?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Ask address on registration" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Installment for the order number: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Quantity field on 'Add to cart' button" SHOW_CART_COUPON="Show coupon in the cart" SHOW_CART_SHIPPING="Show shipping in the cart" SHIPPING_PRICE="Shipping price" SHIPPING_TAX="Shipping tax" ALIAS_AUTO_FILL="Alias automatic filling" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Quantity layout on product page" SHOW_REGROUPED="Show regrouped" SHOW_LEFTRIGHT="Show left and right" SHOW_SELECT="Show select" SHOW_SIMPLE="Show simple" SHOW_SIMPLIFIED="Show simplified" SHOW_DEFAULT_DIV="Show default in div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Please select at least one shipping service" ENTER_INFO="Please enter your %s %s" DATE_DESC="Date - reverse order" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Limit by group" USERPOINTS_EARN_POINTS="You can earn %s points with this order" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Force canonical URLs on listings" NO_GENERATE_URL="No, generate the URLs" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Use canonical URL if specified" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Use canonical URL and generate it if missing" HIKA_ADD_IMAGE="Add an Image" SHIPPING_BLOCKED="Blocked" TAXABILITY_CODE="Product Taxability Code" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Wrong shipping address" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Make product association in both ways" ; Date picker DATE_PICKER="Advanced date picker" DATE_PICKER_OPTIONS="Date picker options" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Default today" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Display inline" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Monday first" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Show other months" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Forbidden days" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Exclude days" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Incorrect date for the field '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Month selector" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Year selector" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Show buttons panel" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Show months" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Waiting days" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Hour for extra day" USER_TOTAL_PURCHASE="User total purchase" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Order number" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Order amount" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Product number" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Ordering direction" REPLACE_BY="Replace by" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s item for %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s item in stock" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automatic product keywords and metadescription filling" KEYWORDS_NUMBER="Number of generated keywords" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maximum size of the metadescription" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Keywords exclusion list" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right sub element filter to 'Direct sub elements' in order to reorder elements" PRELOAD_VERSION="Preload version" INVOICE_DATE="Invoice creation date" CART_MODULE_ITEMID="Itemid for the 'Show the wishlist' button redirect" CHECK_DATABASE="Check database" WIZARD_SAMPLE_DATA="Sample data" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Install sample data on your website" WIZZARD_DATA_ERROR="An error has occured while %s the sample data file. You can try again by clicking here." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="An error has occured while copying the file : %s. You can try again by clicking here." WIZARD_DATA_END="All sample data have been imported correctly." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s orders authorization renewed" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Please wait while submitting data to %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="If nothing happens after 10 seconds, please click on the button below." HIKA_LIMITATIONS="Limitations" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="You have to configure %s for the %s plugin payment first : check your plugin's parameters, on your website backend." CURL_ERROR="The sample data installation needs the CURL library installed but it seems that it is not available on your server. Please contact your web hosting to set it up, and try again." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Some of the plugins %s have a restricted access. Please ensure that their access is set to 'Public' via the Joomla plugins manager or they won't work properly." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Invoice %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deactivate buffering and compression for files download" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Internal code" TAX_NOTE="Tax note" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Purchase Order Number : " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Please enter a Purchase Order Number" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Wishlist name" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Warning ! The image %s is too big to be processed because of the memory limitation on your server. Either use a smaller image or increase the memory_limit parameter of the php.ini of your server." HIKA_CONTACT="Contact" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="You cannot proceed to a guest checkout as some of the products in your cart require a registration to our website. Please register an account or remove these products from your cart in order to proceed." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Payment capture order status" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Use product code as mpn" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="Disposa de: %s punts (o %s)." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The shipping address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" ;since HikaShop 5.1.0 POSTAL_CODE="Postal code" SKIP_FIELD="Skip field" FEDEX_CODE_2_CHAR="You must use the 2 letter code" SKIP_FIELD_DESCRIPTION="If you want some products to be skipped by the plugin, enter here the column name of a custom product field. If the value of this field is not empty for a product, the product won't be included in the XML." IP2LOCATION_API_KEY="Your IP2LOCATION.IO service's API key that you can get on https://www.ip2location.io/sign-up" GEOLOCATION_IP2LOCATIONIO="IP2LOCATION.IO" ENTER_INFO_STATE_CODE="If you are shipping from the US, Puerto Rico or Canada, state code is required" ADD_INSURRANCE="Add insurance" FEDEX_DIMENSION_APPROXIMATION="Dimension approximation(%)" FEDEX_WEIGHT_APPROXIMATION="Weight approximation(%)" DIGITS_ONLY="only digits is allowed" STATE_ENTER_INFO="State code is required for USA, Canada & Puerto Rico" ACTIVATE_MY_ACCOUNT="Click here to activate my account" FORMAT_FOR_EACH_FILE="Format for each file" FORMAT_FOR_EACH_IMAGE="Format for each image" ONLY_FOR_PARTNERS="Only for partners" TOTAL_CUSTOMERS="Total customers" MORE_INFO_FOR_ACDC="PayPal requires more information about your business on paypal.com to enable Advanced Credit and Debit Card Payments. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." MORE_INFO_FOR_ACDC_WITH_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc.
After reaching the $500 limit you will still be offering all other PayPal payment methods except Advanced Credit and Debit Card Payments to your customers" MORE_INFO_FOR_ACDC_OVER_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. You already surpassed the $500 limitation hence aren't able to process more Advanced Credit and Debit Card Payments transactions but are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." IN_REVIEW_FOR_ACDC="PayPal is currently reviewing your information after which you’ll be notified of your eligibility for Advanced Credit and Debit Card Payments. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." DENIED_FOR_ACDC="PayPal denied your application to use Advanced Credit and Debit Card Payments. You can retry again 89 days after the previously denied try on paypal.com. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." INFO_3DSSECURE="Use 3D Secure to authenticate card holders through card issuers. It reduces the likelihood of fraud when you use supported cards and improves transaction performance. A successful 3D Secure authentication can shift liability for fraudulent chargebacks from you to the card issuer." PAYPAL_ACCOUNT_CONNECTION="PayPal account connection" ACCEPT_CREDIT_CARD_PAYMENTS="Accept credit card payments" ENABLE_CREDIT_CARDS="Enable credit cards" ENABLE_3DSECURE="Enable 3DSecure" PAYMENTS_WITH_PAYPAL_BUTTONS_OPTIONS="Payments with PayPal buttons options" STANDARD_OPTIONS="Standard options" DEFAULT_VARIANT="Default variant" PRODUCT_HIT="Hits" CREDIT_CARD_BILLING_ADDRESS="Credit card billing address" USE_PAYMENT_BUTTON_BELOW="Use one of the payment buttons below for your payment of %s." USE_PAYMENT_BUTTON_OR_CREDIT_CARD_FORM_BELOW="Use one of the payment buttons or the credit card form below for your payment of %s." SCA_WHEN_REQUIRED="When required" SCA_ALWAYS="Always" PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP_AND_RETRY="The 3DS authentication was not completed successfully. Please try again or try with another card or choose another payment method." PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP="The 3DS authentication failed." FEDEX_TRANSIT_TIME="Display Transit time (except international)" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL="With extra parameter in the URL" HIKASHOP_BACKEND="Backend" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL_DESCRIPTION="You can add the parameter tp=1 to the URLs of your frontend or backend in order to see the view files" EQUAL_TO="Equal to" NOT_EQUAL_TO="Not equal to" HIKA_LANG_VERSION="5.1.0" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Pot copiar i enganxar aquí les línees del arxiu que li agradaria personalitzar. Per a traduccions, ha de modificar directament el fitxer de traducció i compartir les seves modificacions perquè puguin ser integrats en els arxius per defecte de traducció." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Shipping & Payment" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" DONT_HAVE="Doesn't have" HAVE_DONT_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Don't give points when using some" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Customer download space" PRODUCTS_FROM_VM="Importació des de VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="La importació VirtueMart importarà la informació a continuació des de VirtueMart a HikaShop" PAYPAL_HEADER_IMAGE="Link de la imatge de capçalera de Paypal" ORDER_TOTAL_TOO_HIGHT_FOR_SHIPPING_METHODS="Your order total price is too high to display a shipping method" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Percentage fee including shipping" HIKASHOP_SHOWCARTS_WHEN_LOGGED="You must be registered to access this feature." ORDER_TOTAL_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too small for all the possible shipping methods" ENABLE_CUSTUMER_DOWNLOADLIST="Enable customer download area"