; @package com_hikashop ; @description com_hikashop language cs-CZ.com_hikashop.ini(cs-CZ) ; @date úno 2014 ; @author aquaster@centrum.cz ; @copyright Copyright (c)2014 Aqui ; @copyright Copyright (c)2014 Aqui ; @license http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL ; @note Complete ; @note Client Site ; @note All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="sleva od" PRICE_DISCOUNT_END="sleva do" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" bez DPH) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Zdarma" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" za ks při nákupu alespoň %s ks" PER_UNIT=" za ks" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Položka již není v prodeji" ITEM_SOLD_ON_DATE="Tato položka bude v prodeji od %s" ADD_TO_CART="Přidat do košíku" NO_STOCK="Není skladem" X_ITEMS_IN_STOCK="ještě máme %s ks" SPECIFICATIONS="Specifikace" REFRESH_INFORMATION="Aktualizovat informace" NO_VALUES_FOUND="Žádné zjištěné hodnoty" PRODUCT="Zboží" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Název zboží" CART_PRODUCT_QUANTITY="ks" CART_PRODUCT_PRICE="Cena" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Jednotková cena" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Celková cena" CART_EMPTY="Košík je prázdný" HIKASHOP_TOTAL="CELKEM K ÚHRADĚ" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Celková cena" PROCEED_TO_CHECKOUT="Zaplatit u pokladny" REFRESH_CART="Aktualizovat košík" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Zboží %s není k dostání" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Není dostatečné množství skladem %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Zboží %s není ještě v prodeji" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Zboží %s již není v prodeji" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Zboží úspěšně přidáno do košíku" ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Košík" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Potvrdit" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Stav" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Doprava" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Platba" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Konec" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Kupón" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Přihlásit se" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Adresa" NEXT="Další" CONTINUE_SHOPPING="Pokračovat v nákupu" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Děkujeme za Váš nákup." ORDER_IS_COMPLETE="Vaše objednávka je kompletní." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Vybraná měna není pro platby akceptována" PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Přijměte, prosím, podmínky před pokračováním" PLEASE_ACCEPT_TERMS="Souhlasím s obchodními podmínkami" ADDITIONAL_INFORMATION="Dodatečné informace" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Přihlaste se nebo si založte nový účet" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Registrace není povolená" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Po kliknutí na aktivační odkaz, bude váš účet aktivován a budete moci pokračovat v objednávce" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Hesla se neshodují" VALID_EMAIL="Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Prosím, vytvořte nebo vyberte adresu" SAME_AS_BILLING="Stejná adresa jako pro fakturaci" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Fakturační adresa" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Dodací adresa zboží" ADDRESS_INFORMATION="Informace o adrese" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Prosím, vyplňte %s pole" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Please complete the fields: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Prosím vyberte informace o fakturaci" HIKASHOP_SHIPPING="Dopravné a balné" FREE_SHIPPING="Doprava zdarma" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Dopravné a balné" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Vybrali jste způsob dopravy: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Způsob této dopravy není nalezen" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Příliž velké množství zboží v košíku pro tento způsob dopravy" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Váha zboží v košíku je příliš velká pro tento způsob dopravy" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Celková objednávka je příliš nízká pro jakýkoliv způsob dopravy" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Ve vaší lokaci není možná doprava zboží" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Prosím, vyplňte své platební údaje" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Platba" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Vybrali jste způsob platby: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Vložte kupón" HIKASHOP_COUPON="Kupón" ADD="Přidat" COUPON_ADDED="Vložen kupón" COUPON_REMOVED="Kupón odstraněn" COUPON_NOT_VALID="Kupón, který jste zadali není platný" COUPON_NOT_YET_USABLE="Kupón, který jste zadali není ještě aktivován" COUPON_EXPIRED="Kupón, který jste zadali je prošlý" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Kupón, který jste zadali nemůže být použit, protože dosáhl kvóty použití" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Kupón, který jste zadali není možný použít ve vaší lokaci" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Kupón, který jste zadali nemůže být použitý pro objednávku %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Kupón, který jste zadali nemůže být použit pro zboží ve vašem košíku" COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Kupón, který jste zadali nemůže být použit pro zboží z dané kategorie" HIKASHOP_COUPON_LABEL="Kód vašeho kupónu je: %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Objednávka" ORDER_NUMBER="Číslo objednávky" PAYMENT_METHOD="Způsob platby" ALL_PAYMENT_METHODS="Všechny druhy platby" CUSTOMER="Zákazník" PAID="Zaplaceno" NOT_PAID="Nezaplaceno" PRODUCT_LIST="Seznam zboží" UNIT_PRICE="J. cena" SUBTOTAL="Mezisoučet" SHIPPING="Doprava" DISCOUNT="Sleva" FILES="Soubory" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Stav objednávky neumožňuje stahování" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Čas na stahování uplynul" UNTIL_THE_DATE="Do %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Počet maximálního stažení dosažen" X_DOWNLOADS_LEFT="%s zbylé možné stahování" PLUS_X_OF_VAT="+%s z DPH" ORDER_ADD_INFO="Dodatečné informace" ACTIONS="Akce" INVOICE="Faktura" SHIPPING_INVOICE="Faktura za dopravu" VAT="DPH" MODIFICATION_REASON="Důvod změny" NOTIFY_CUSTOMER="Informovat zákazníka" NOTIFICATION="Oznámení" NEW_SHIPPING="Nový druh dopravy" NEW_PAYMENT="Nový druh platby" NEW_PRICE="Nová cena" NEW_COUPON_CODE="Nový kód kupónu" NEW_COUPON_VALUE="Nová hodnota kupónu" ORDER_NEW_STATUS="Nový stav objednávky" REMOVE_ORDER_ITEM="Odstranit objednávku daného zboží" PRINT_INVOICE="Tisknout fakturu" PRINT="Tisk" NO_ORDERS_FOUND="Nebyla nalezena objednávka" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Telefon: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Prosím, přihlaste se" ORDER_NOT_FOUND="Objednávka nenalezena" FILE_NOT_FOUND="Soubor nenalezen" PAY_WITH_X="Platit pomocí %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Upravit adresu" VIEW_ORDERS="Zobrazit vaše objednávky" AFFILIATE_PROGRAM="Přístup k partnerskému programu" AFFILIATE="Partnerství" CUSTOMER_ACCOUNT="Zákaznický účet" ORDER_CREATED="Objednávka byla vytvořena" ;banner BANNER_SAMPLES="Vzorek baneru" COMMENT="Komentář" LINK="Odkaz" HTML_CODE="HTML kód" PREVIEW="Zobrazit" REFERER="Referent" HIKASHOP_YES="Ano" HIKASHOP_NO="Ne" ;front end affiliate CLICKS="Kliky" REGISTERED_DATE="Registrovaný datum" PARTNER_EMAIL="Parterský e-mail" PARTNER_NAME="Partnerské jméno" PARTNER_FEE="Partnerský poplatek" PARTNER_CURRENCY="Partnerská měna" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Nezaplacené částky za kliknutí" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Nezaplacené částky za vedení" SALES_UNPAID_AMOUNT="Nezaplacená častka za slevu" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Celkové nezaplacené částky" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Partnerský účet aktivní" STATS="Statistiky" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Z důvodu změny měny vaše předchozí výdělky budou překonvertovány." FILTER="Filtr" GO="Jdi" RESET="Resetovat" DATE="Datum" ;backend Menus PRODUCTS="Zboží" CUSTOMERS="Zákazníci" ORDERS="Objednávky" SALES="Prodejci" AFFILIATES="Partneři" AFFILIATES_SALES="Partnerské prodeje" ZONES="Lokace" CURRENCIES="Měny" PLUGINS="Pluginy" DISPLAY="Zobrazit" UPDATE_ABOUT="Aktualizovat / Info" TAXES="Daně" SYSTEM="Systém" DISCOUNTS="Slevy" ADD_PRODUCT="Přidat zboží" CHARACTERISTICS="Vlastnost" VIEWS="Vzhledy" FIELDS="Vlastní pole" CONTENT_MODULES="Moduly obsahu" CONTENT_MENUS="Moduly navigací" PAYMENT_METHODS="Metody plateb" SHIPPING_METHODS="Metody dopravy" DOCUMENTATION="Dokumetace" FORUM="Fórum" EMAILS="E-maily" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Nová věcička" HIKASHOP_CPANEL="Kontrolní panel" LISTING="Výpis" GAUGE="Indikátor" GRAPH="Graf" PIE="Koláč" MAP="Mapa" START_DATE="Začínající datum" END_DATE="Konečný datum" PERIOD="Perioda" HOURS="Hodin" DAYS="Dnů" WEEKS="Týdnů" MONTHS="Měsíců" YEARS="Roků" LIMIT="Limit" ENCODING_FORMAT="Formát kódování" ALL_STATUSES="Všechny vyhodnocení" DATE_TYPE="Typ datumu" CREATED_FIELD="Vytvořeno" DATE_GROUP="Skupina položek" REMOVE_WIDGET="Opravdu chcete odstranit tuto věcičku?" SOUTH_AMERICA="Jižní Amerika" CENTRAL_AMERICA="Střední Amerika" NORTH_AMERICA="Severní Amerika" AFRICA="Celá Afrika" CENTRAL_AFRICA="Střední Afrika" NORTHERN_AFRICA="Severní Afrika" SOUTHERN_AFRICA="Jižní Afrika" EASTERN_ASIA="Východní Afrika" SOUTHERN_ASIA="Jižní Afrika" ASIA_AND_PACIFIC="Azie/Region Pacifiku" CENTRAL_ASIA="Centrální Azie" MIDDLE_EAST="Střední východ" NORTHERN_ASIA="Severní Azie" NORTHERN_EUROPE="Severní Evropa" WESTERN_EUROPE="Západní Evropa" SOUTHERN_EUROPE="Jižní Evropa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Vytvořit/Upravit/Odstranit zboží" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Spravuj obrázky, soubory, ceny, podobné zboží, atd." CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Můžete spravovat zboží na základě jejich vlastností" CATEGORIES_DESC_CREATE="Vytvořit/Upravit/Odstranit kategorie zboží" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Spravovat a kontaktovat zákazníky" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Můžete spravovat jejich adresy a objednávky" ORDERS_DESC="Spravovat objednávky vašich zákazníků" ORDERS_DESC_STATUS="Vytvořit/Upravit/Odstranit stavy objednávek" AFFILIATES_DESC="Spravovat partnerství" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Vytvořit/Upravit/Odstranit banery" AFFILIATES_DESC_SALES="Spravovat partnerské prodeje" ONLY_COMMERCIAL="Jenom pro bussines verzi ochodu" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Jenom pro bussines verzi obchodu" ZONE_DESC="Spravovat lokace obchodu" ZONE_DESC_TAXES="Spravovat daně a daňové kategorie pro vaše zboží" DISCOUNT_DESC="Vytvořit/Upravit/Odstranit slevy a kupóny" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Spravovat omezení na ně" CURRENCY_DESC="Správa měny která bude k dispozici ve vašem obchodě" CURRENCY_DESC_RATES="Automatická aktualizace měnových kurzů" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Správa platebních pluginů" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Správa pluginů pro dopravu" DISPLAY_DESC_VIEW="Upravit jednoduše náhledy v ochodě" DISPLAY_DESC_CONTENT="Nastavit obsah obchodu, navigace a moduly" DISPLAY_DESC_FIELDS="Nastavení vlastních polí" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Nastavení obchodu" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Modifikovat řetězce použité v obchodu" CONFIG_DESC_EMAIL="Modifikuj e-maily v obchodu" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Zapnout/Vypnout pluginy obchodu" UPDATE_DESC="Zkontrolovat nové aktualizace a zobrazit změny v aktualizaci." HELP_DESC="Zobrazit nápovědu" FORUM_DESC="Vstoupit do fóra pro další pomoc" ;back end general ERROR_SAVING="Chyba uložení" MAIN_INFORMATION="Hlavní informace" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Úspěšně uloženo" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Úspěšně odstraněno: %s záznam(ů)" NAME_TRANSLATED="Přeložené jméno" ROOT="Kořen" EXPLORER="Prohlížeč" RATE="Hodnotit" ZONE="Lokace" RESTRICTIONS="Omezení" ADDRESS="Adresa" PROCESS_CONFIRMATION="Jste si jisti, že chcete pokračovat?" NEW_ORDERING_SAVED="Nová objednávka uložena" ERROR_ORDERING="Chyba objednaní" ;config - main MAIN="Hlavní" STORE_ADDRESS="Adresa vašeho obchodu" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Typ adresy pro DPH" BILLING="Fakturační" APPLY_DISCOUNTS="Zadat slevu" BEFORE_TAXES="Před daní" AFTER_TAXES="Po dani" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Výchozí typ adresy" MAIN_TAX_ZONE="Hlavní daňové pásmo" VAT_CHECK="DPH kontrola" NO_VAT_CHECK="Bez kontroly" FORMAT_CHECK="Formát zkontrolován" ONLINE_CHECK="Online kontrola" MAIN_CURRENCY="Hlavní měna" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Jak často obnovit měnu" DEFAULT_ORDER_STATUS="Výchozí stav objednávky" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Platba potvrzení stavu objednávky" CANCELLED_ORDER_STATUS="Zrušené stavy objednávek" CART_RETAINING_PERIOD="Udržovací období košíku" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Četnost kontroly košíku" CHECKOUT_FLOW="Pracovní tok pokladny" READ_MORE="Číst dál" DIMENSION_SYMBOLS="Symboly rozměrů" WEIGHT_SYMBOLS="Symboly váhy" LAST_CHECK="Poslední kontrola : %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Vynutit použití SSL v pokladně" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Varianta zveřejněna ve výchozím nastavení" ORDER_NUMBER_FORMAT="Formát objednacího čísla" HIKA_QUANTITY_FIELD="Pole množství" HIKA_INSERT="Vložit" EXCLUDE_DIMENSIONS="Vyloučit rozměry" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Obecné možnosti zobrazení" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Zobrazit krokování pokladny" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Žádné krokování pokladny" CHECKOUT_PROGRESS="Krokování pokladny s koncem" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Krokování pokladny bez konce" AFTER_ADD_TO_CART="Poté co je zboží vloženo do košíku" ALWAYS_CHECKOUT="Vždy jít k pokladně" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Zůstat pokud je modul košíku zobrazen" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Zůstat a zobrazit popup zprávu" ALWAYS_STAY="Vždy zůstat na dané stránce" WHEN_CART_IS_EMPTY="Přesměrovat URL pokud je košík prázdný" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Maximální počet zboží v košíku" BUTTON_STYLE="Tlačítkový styl" NORMAL="Normální" ROUNDED="Zakulacené rohy" MENU_STYLE="Pozice v navigaci" TITLE_BOTTOM="Pod názvem" CONTENT_TOP="Nad hlavní oblastí" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="Tlačítko pokračování v nakupování" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Aktivovat komentáře ke zboží" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Způsobu výběru vlastností" DROPDOWN="Dropdown - vysouvací" TABLE="Tabulka" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Zobrazit název vlastností" QUANTITY_FIELD="Zobrazit množství zboží na stránku" AJAX_INPUT="Ajax input" NORMAL_INPUT="Normalní" NO_DISPLAY="Bez zobrazení" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Povolit uživatelům tisknout fakturu na webu" CATEGORY_EXPLORER="Průzkumník kategorií" CSS_FRONTEND="CSS e-shopu" CSS_BACKEND="CSS administrace" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Moduly hlavní výchozí volby" PRODUCT_SHOW_MODULES="Moduly pod stránkou zboží" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Výchozí parametry pro zboží" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Výchozí parametry pro kategorie" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Výchozí parametry pro DIV tagy" SHOW_FOOTER="Zobrazit zápatí" FOOTER="Zápatí" CATALOGUE_MODE="Mód katalogu - zobrazení bez cen" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Zjednodušená registrace" NO_REGISTRATION="Žádná registrace" WEIGHT_UNIT_PRICE="Zobrazit náklady na jednotku hmotnosti" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Platby objednávek nezaplacených ihned" ;config - languages LANGUAGES="Jazyky" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Aktivovat obsah v několika jazycích" INSTALL_JOOMFISH="Je potřeba instalovat pro překlad Joomfish" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Vychozí překlad" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Režim zobrazení na vícejazyčné rozhraní" EDIT_LANGUAGE_FILE="Upravit soubor s jazykem" ADD_LANGUAGE_FILE="Přidat soubor s jazykem" SHARE="Sdílet" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Tento soubor s překladem bude zaslán Hikary soft. překladatelskému týmu a může být použit v následující verzi." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Díky sdílení tohoto souboru, můžete povolit Hikari Software používat svou práci pro jakýkoliv účel." SHARE_CONFIRMATION_3="Můžete přidat osobní zprávu v následujících oblastech, které budou zahrnuty do e-mailu zaslaný týmu." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="Obchod není přeložen v tomto jazyce." LOAD_ENGLISH_2="Nahraje se anglická verze takže jí můžete přeložit." LOAD_ENGLISH_3="Až budete hotovi nezapomeňte se podělit s komunitou J!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Načíst poslední verzi z našeho serveru" MISSING_LANGUAGE="Váš jazykový soubor není nainstalován." UPDATE_LANGUAGE="Váš jazykový soubor není aktuální." DONT_REMIND="Já vím, nepřipomínat" ;config - cron EMPTY_LOG="Log soubor je prázdný" SUCC_DELETE_LOG="Log soubor úspěšně odstraněn" ERROR_DELETE_LOG="Nebylo možné smazat log soubor" EXIST_LOG="Log soubor neexistuje" CRON_TRIGGERED="Obchod spuštěn na %s" CRON_NEXT="Systém nebude spuštěn před %s" CRON_PROCESS="Cron" CREATE_CRON="Vytvořit/Upravit Cron příkazy" CRON="Cron" MIN_DELAY="Minimální prodleva mezi dvěma úkoly cronu" NEXT_RUN="Další běh času" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Hlášení" REPORT_SEND="Poslat hlášení" REPORT_SEND_TO="Poslat hlášení na" REPORT_SAVE="Uložit hlášení" REPORT_SAVE_TO="Uložit hlášení pro" REPORT_DELETE="Vymazat hlášení" REPORT_SEE="Zobrazit hlášení" REPORT_EDIT="Upravit e-mail hlášení" LAST_CRON="Poslední Cron" LAST_RUN="Poslední běh času" CRON_TRIGGERED_IP="Spouští z IP" EACH_TIME="Pokaždý je obchod spuštěn" ONLY_ACTION="Jenom pokud obchod spustí akce" SIMPLIFIED_REPORT="Zjednodušené hlášení" DETAILED_REPORT="Podrobnější hlášení" ;config - email FROM_NAME="Ze jména" FROM_ADDRESS="Z adresy" REPLYTO_NAME="Odpovědět na jméno" REPLYTO_ADDRESS="Odpovědět na adresu" BOUNCE_ADDRESS="Odrazit adresu" EMAILS_OPTIONS="Možnosti e-mailu" ADD_NAMES="Přidat jména" CHARSET="Kódování" WORD_WRAPPING="Zalamování slov" EMBED_IMAGES="Vložit obrázky" EMBED_ATTACHMENTS="Vložit přílohy" MULTIPLE_PART="Více částí" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="E-mail pro upozornění platby" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="E-mailová adresa pro příjem upozornění" ;config - files ALLOWED_FILES="Povolené soubory" ALLOWED_IMAGES="Povolené obrázky" UPLOAD_FOLDER="Nahrát složku" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Nahrát zabezpečenou složku" PAYMENT_LOG_FILE="Platbový log soubor" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Platný stavy objednávek ke stažení" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Časový limit pro stáhnutí" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Limitní počet pro stáhnutí" DEFAULT_IMAGE="Výchozí obrázek" THUMBNAIL="Náhled obrázku" THUMBNAIL_X="Šířka náhledu" THUMBNAIL_Y="Výška náhledu" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Šířka obrázku" IMAGE_Y="Výška obrázku" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Pop up obrázku-maximální šířka" MAX_Y_POPUP="Pop up obrázku-maximální výška" WATERMARK_ON_IMAGES="Vodoznak na obrázku (používá se pro ochranu autorských práv)" WATERMARK_OPACITY="Průhlednost vodoznaku" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Popis" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Přímé dílčí prvky" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Dodatečné informace" CATEGORY_PARENT="Nadřazená kategorie" ALL_SUB_ELEMENTS="Všechny dílčí prvky" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Grouped by category" PRODUCT_CATEGORIES="Kategorie zboží" PRODUCT_CATEGORY="Kategorie zboží" TAXATION_CATEGORIES="Daňové katedorie" TAXATION_CATEGORY="Daňová kategorie" ORDER_STATUS="Stav objednávky" ORDER_STATUSES="Stavy ojednávek" USE="Použití" MAX_UPLOAD="Maximální velikost souboru pro nahrání: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Nelze smazat výchozí kategorii" ;products PRODUCT_CODE="Kód" PRODUCT_PRICE="Cena" PRODUCT_QUANTITY="Počet" PRODUCT_DESCRIPTION="Popis" URL="Url" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Meta popis" PRODUCT_KEYWORDS="Klíčové slova" VARIANTS="Varianty" MANAGE_VARIANTS="Správa variant" UNLIMITED="Bez omezení" PRODUCT_SALE_START="Začátek prodeje" PRODUCT_SALE_END="Konec prodeje" PRODUCT_WEIGHT="Váha" RELATED_PRODUCTS="Podobné zboží" PRICES="Ceny" PRICE="Cena" PRICE_WITH_TAX="Cena s daní" CURRENCY="Měna" MINIMUM_QUANTITY="Minimální počet" FILENAME="Název souboru" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Určete alespoň jméno a kódu zboží" DUPLICATE_PRODUCT="Zboží se stejným kódem je již v DB" PRODUCT_VOLUME="Objem" PRODUCT_WIDTH="Šířka" PRODUCT_LENGTH="Délka" PRODUCT_HEIGHT="Výška" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Odkaz na vložení do košíku" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Maximální počet pro objednávku" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Výchozí hodnota" VALUES="Hodnoty" VALUE="Hodnota" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Jít k výchozímu zboží" ;Order statuses CREATED="vytvořena" PENDING="čeká na zpracování" CONFIRMED="potvrzena" CANCELLED="zrušena" REFUNDED="vrácení peněz" SHIPPED="odeslána" ORDER_STATUS_CREATED="vytvořeno" ORDER_STATUS_PENDING="čekající" ORDER_STATUS_CONFIRMED="potvrzeno" ORDER_STATUS_CANCELLED="zrušeno" ORDER_STATUS_REFUNDED="vráceno" ORDER_STATUS_SHIPPED="odesláno" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Stav objednávky se změnil na" ;user PARTNERS_ONLY="Jenom partneři" CUSTOMERS_ONLY="Jenom zákazníci" JOOMLA_USER_OPTIONS="Možnosti uživatele J!" ADDRESSES="Adresy" USERS="Uživatelé" ;partner PARTNERS="Partneři" PARTNER_KEY="Partnerský klíč" CUSTOM_FEES="Celní poplatky" PARTNER_FEES_CURRENCY="Měna poplatků" PARTNER_LEAD_FEE="Vedoucí poplatky" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Procento poplatků za prodej" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Paušální poplatek při prodeji" PARTNER_CLICK_FEE="Kliknutí na poplatek" PARTNER="Partner" PAYMENT_TO_PARTNER="Poplatek partnerského programu pro %s" PAY_X_TO_X="Právě se chystáte zaplatit %s pro %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Pokud chcete být přesměrováni %s z důvodu zaplacení, změňte možnost níže" PROCEED="pokračovat" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Povolit partnerům zvolit si měnu" VALID_ORDER_STATUS="Platný stav objednávky" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Zobrazit partnerské pokročilé statistiky" CLICK_MINIMUM_DELAY="Minimální čas před novým kliknutím z jedné IP adresy." VALIDITY_PERIOD="Platný počet kliků a prodejů" AFFILIATE_TERMS="Partnerský program - Všeobecné obchodní podmínky." READ_AFFILIATE_TERMS="Přečtěte si podmínky partnerského programu" ;history HISTORY="Historie" REASON="Důvod" INFORMATION="Informace" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Maximální objem" SHIPPING_MIN_VOLUME="Minimální objem" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Minimální hmotnost" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Maxiální hmotnost" SHIPPING_MIN_PRICE="Minimální cena" SHIPPING_MAX_PRICE="Maximální cena" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Je potřeba upravit a uložit plugin aby se zobrazil v pokladně." X_PACKAGES="balíčeků: %s" ;discounts COUPONS="Kupóny" DISCOUNT_CODE="Kód" DISCOUNT_TYPE="Typ" DISCOUNT_START_DATE="Datum zahájení" DISCOUNT_END_DATE="Datum ukončení" DISCOUNT_VALUE="Objem" DISCOUNT_QUOTA="Kvóta" MINIMUM_ORDER_VALUE="Minimální hodnota objednávky" PRODUCT_NOT_FOUND="Zboží nenalezen" CATEGORY="Kategorie" CATEGORY_NOT_FOUND="Kategorie nenalezena" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Včetně podkategorií" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Paušální částka" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Procenta" DISCOUNT_USED_TIMES="Množství využitého času" X_LEFT="%s zůstatek" COUPON_AUTO_LOAD="Automatické plnění košíku je možné" ;taxes TAXATIONS="Daňové pravidla" TAXATION="Daňové pravidlo" MANAGE_RATES="Správa cen" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Správa daňové kategorie" ALL_RATES="Všechny ceny" CUSTOMER_TYPE="Typ zákazníka" ALL_CUSTOMER_TYPES="Všechny typy zákazníků" INDIVIDUAL="Individuální" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Společnost bez DIČ" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Společnost s DIČ" TAX_NAMEKEY="Daňové klíče" RATES="Sazby" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Vaše země není podporována pro DPH" VAT_NUMBER_NOT_VALID="Zadané DPH není platné" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="On-line DIČ potřebuje rozšíření SOAP pro PHP. Pokud toto nemáte, prosím, nainstalujte ji a pak ji aktivujte. Jinak deaktivujte online kontrolu." ;email HTML_VERSION="HTML verze" TEXT_VERSION="Textová verze" SEND_HTML="Poslat HTML" SENDER_INFORMATIONS="Poslat informace" TO_NAME="Pro jméno" TO_ADDRESS="Pro adresu" EMAIL_SUBJECT="Předmět e-mailu" ATTACHMENTS="Příloha" ATTACHED_FILES="Přiložené soubory" ADD_ATTACHMENT="Přiložit nový soubor" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Odstranit HTML přizpůsobení" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Odstranit textové přizpůsobení" CRON_REPORT="Cron hlášení" ORDER_NOTIFICATION="Oznámení objednávky" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Zhotovení oznámení objednávky" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Oznámení stavu objednávky" ADVICE_BOUNCE="Zadaná bounce e-mailové adresa %s může způsobit problémy, prosím odstraňte ji (nechte pole prázdné) a zkuste to znovu." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Vaše objednávka č. %s byla %s (%s)" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Objednávka č. %s %s (%s)" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Objednávka č. %s (%s)" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Podrobnosti účtu pro %s (%s)" CRON_REPORT_SUBJECT="Váš cron byl spuštěn" DATE_ON_WEBSITE="%s na %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Stav objednávky č. %s byl změněn na '%s'." HI_CUSTOMER="Dobrý den %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="Jsme rádi, že můžeme potvrdit vaši objednávku č. %s na %s z %s v %s" YOUR_ORDER="Vaše objednávka" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="Rekapitulace vaší objednávky:" TOTAL_WITHOUT_VAT="CELKEM bez DPH : %s" TOTAL_WITH_VAT="CELKEM s DPH : %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="TOTAL without VAT" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="Celkem s DPH" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Vaše objednávka bude vyřízena, jakmile obdržíme vaši platbu (při platbě bankovním převodem)." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Ještě jednou děkujeme za objednávku na %s. Těšíme se na další spolupráci." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Děkujeme za vaši objednávku na %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Děkujeme za vaši registraci na %s." ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Váš účet musí být aktivován kliknutím na níže uvedený odkaz a poté budete moci pokračovat v objednávce." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Můžete se přihlásit na webových stránkách s tímto uživatelským jménem a heslem." BEST_REGARDS_CUSTOMER="S pozdravem,
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Vaše objednávka číslo %s byla vytvořena na %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="If you don't see this email properly, click here to see your order details" ;currencies UPDATE_RATES="Aktualizace sazby" UPDATE_RATES_WARNING="Aktualizace sazeb odstraní ty staré." CURRENCY_CODE="Kód" CURRENCY_SYMBOL="Symbol" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Zobrazit vzor" CURRENCY_DISPLAYED="Zobrazeno" CURRENCY_INFORMATION="Informace měny" CURRENCY_PERCENT_FEE="Další poplatek (v %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Kurzy úspěšně aktualizovány" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Vaše hlavní měna není v seznamu měn podporovaných Evropskou centrální bankou podle zdroje. Proto není možné aktualizovat ostatní měny." NO_DATA_IN_ECB_FEED="Žádné údaje v měnách sazby zdroje Evropské centrální banky." LOCALE_INFORMATION="Místní informace" CURRENCY_FORMAT="Formát měny" MON_DECIMAL_POINT="Desetinná oddělení" MON_THOUSANDS_SEP="Oddělení skupin" MON_GROUPING="Číslice skupin" POSITIVE_SIGN="Znak pro kladné hodnoty" NEGATIVE_SIGN="Znak pro záporné hodnoty" INT_FRAC_DIGITS="Mezinárodní desetinná místa" FRAC_DIGITS="Místní desetinná místa" P_CS_PRECEDES="Symbol předchází kladnou hodnotu" P_SEP_BY_SPACE="Symbol a oddělení kladné hodnoty" N_CS_PRECEDES="Symbol předchází zápornou hodnotu" N_SEP_BY_SPACE="Symbol a oddělení záporné hodnoty" P_SIGN_POSN="Pozice kladného znaménka" N_SIGN_POSN="Pozice záporného znaménka" PARENTHESIS_AROUND="Závorky kolem" SIGN_BEFORE="Znaménko před" SIGN_AFTER="Znaménko po" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Znaménko po znaku" SIGN_AFTER_SYMBOL="Znaménko před znakem" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Zóna nenalezena" ZONE_NAME_ENGLISH="Jméno v angličtině" ZONE_CODE_2="Kód 2 písmena" ZONE_CODE_3="Kód 3 písmena" ZONE_TYPE="Typ" ZONE_INFORMATION="Informace o zóně" SUBZONES="Podzóny" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Nejdříve musíte uložit hlavní zónu." ALL_ZONES="Všechny zóny" COUNTRIES="Země" STATES="Státy" TAX_ZONES="Daňové oblasti" SHIP_ZONES="Odesílací zóny" DISCOUNT_ZONES="Slevové zóny" PAYMENT_ZONES="Platební zóny" DUPLICATE_ZONE="Zóna je již použita" ;banners IMAGE_URL="url obrázku" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Odesílací služby" EXPRESS="Expres" STANDARD="Standard" AIR="Letecky" SEA="Lodí" EXPRESS_DESCRIPTION="Popis Expresní dopravy" STANDARD_DESCRIPTION="Popis Standardní dopravy" AIR_DESCRIPTION="Popis Leteckké dopravy" SEA_DESCRIPTION="Popis Lodní dopravy" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Číslo kreditní karty" EXPIRATION_DATE="Datum konce platnosti" CARD_VALIDATION_CODE="Kód ověření karty" MM="mm" YY="yy" CVC_TOOLTIP_TITLE="Kde to najít?" CVC_TOOLTIP_TEXT="MasterCard, Visa, Diners Club, Discover, JCB a kreditní a debetní karty mají tři číslice jako bezpečnostní kód na zadní straně. American Express karty mají čtyř číselný kód vytištěn na přední straně karty nad číslem." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Prosím, vyplňte informace o kreditní kartě" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Adresa zákazníka" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="Připojení k Paypalu se nepodařilo %s" NO_ADDRESS="Žádná adresa" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Pokud nebudete přesměrováni po 10 sekundách, klikněte prosím na tlačítko níže." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Můžete se vrátit zpět do obchodu kliknutím na tento odkaz" AUTHORIZE_LOGIN_ID="Přihlašovací ID pro Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Klíč transakce pro Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Váš MD5 Haš na Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Návrat do obchodu" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Zákaznické ID pro Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Váše tajné slovo na Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="ID pro Bluepaid" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Informace o bankovním účtu" BANK_TRANSFER="Bankovní převod" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Pro převod vaší platby %s použijte následující údaje:" INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Nezapomeňte uvést číslo vaší objednávky ( %s ) jako variabilní symbol, aby bylo možno přiřadit Vaši platbu k objednávce." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Na dobírku" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Částka %s bude inkasována při dodávce vaší objednávky (%s)" ;check CHECK_PAYMENT="Kontrola" CHECK_INFORMATION="Zkontrolovat informace" PLEASE_SEND_CHECK="Nyní nám můžete poslat šek s částkou %s pomocí následujících informací." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Nezapomeňte úvést číslo objednávky ( %s ) aby bylo možno přiřadit Vaši platbu k objednávce." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Toto oznámení bylo vytvořeno na základě vaší objenávky %s na %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Přímý přistup k podrobnostem nalznete na odkaze níže po přihlášení do administrace
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s oznámení o platbě zamítnuto:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Dobrý den,
%s oznámení bylo zamítnuto protože IP %s není na seznamu v databázi:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Dobrý den,
%s oznámení bylo zamítnuto, protože nastala chyba v připojení." CHECK_DOCUMENTATION="Zkontrolujte dokumentaci týkající se tohoto problému v %s" IP_NOT_VALID="IP je neplatná pro objednávku %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Dobrý den,
%s oznámení bylo zasláno se stavem %s." STATUS_NOT_CHANGED="Stav objednávky se nezměnil." AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="obdržení automatické platby" INVALID_AMOUNT="neplatná částka" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Dobrý den,
%s oznámení bylo odmítnuto, protože obdržená částka (%s) se neshoduje s hodnotou objednávky (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="Objednávka je nyní %s." ;field interface FIELD_LABEL="Jmenovka" FIELD_COLUMN="Název sloupce" FIELD_TYPE="Typ pole" REQUIRED="Požadováno" CORE="Jádro" FIELD_SIZE="Velikost" FIELD_DEFAULT="Výchozí hodnota" FIELD_VALUES="Hodnoty" FIELD_COLUMNS="Sloupce" FIELD_ROWS="Řádky" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Pole textu" FIELD_RADIO="Políčko výběru" FIELD_CHECKBOX="Zaškrtávátko" DISPLAY_BACKEND_FORM="Administrace Formulář" DISPLAY_FRONTCOMP="Webové rozhraní" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Výpis v administraci" EXTRA_INFORMATION="Extra informace" FIELD="Pole" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Jednotné rozevření" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Několikanásobné rozevření" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="Hodnota" FIELD_TABLE="Tabulka" FIELD_TITLE="Název" FIELD_ADDVALUE="Vložit novou hodnotu" FIELD_VALID="Prosím, vložte hodnotu pro nové pole %s" FIELD_ERROR="Vlastní chybová hláška" FORMAT="Formát" FIELD_ZONE="Zóna" TITLE="Oslovení" FIRSTNAME="Jméno" MIDDLE_NAME="Druhé jméno" LASTNAME="Příjmení" COMPANY="Firma" STREET="Ulice" POST_CODE="PSČ" CITY="Město" TELEPHONE="Telefon" FAX="Fax" STATE="Kraj" COUNTRY="Země" VAT_NUMBER="DIČ" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Nemůžete odstranit výchozí pole, ale můžete jej deaktivovat" HIKASHOP_ENTRY="Vstup" HIKASHOP_ENTRIES="Vstupy" DISPLAY_LIMITED_TO="Zobrazení omezené pouze na" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Musíte nejprve uložit pole před nastavením další možnosti" ADD_A_NEW_ENTRY="Přidat další záznam" REMOVE_ENTRY="Odstranit tento záznam" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Odpovídat na toto zboží" FOR_THE_VALUE="Pro hodnotu" FIELD_DISABLED="Zakázáno" ;modules and menus MODULES="Moduly" HIKASHOP_OPTIONS="Možnosti obchodu" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Musíte uložit tuto položku před zobrazením možností" MENU="Nabídka" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Možnosti J! modulu" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Možnosti J! nabídky" SHOW_TITLE="Zobrazit název" SHOW_IMAGE="Zobrazit obrázek" SHOW_DESCRIPTION="Zobrazit popis" TYPE_OF_CONTENT="Typ obsahu" TYPE_OF_LAYOUT="Typ vrstvy" LIST="Seznam" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Počet sloupců" NUMBER_OF_ITEMS="Počet položek" ORDERING_DIRECTION="Směr řazení" ASCENDING="Vzestupně" DESCENDING="Sestupně" SUB_ELEMENTS_FILTER="Dílčí prvky filtru" SELECT_A_CATEGORY="Vyber kategorii" SELECT="Výběr" ASSOCIATED_MODULES="Přidružené moduly" SELECT_MODULES="Vyber modul" SHOW_CART_PRICE="Zobrazit cenu v košíku" SHOW_CART_QUANTITY="Zobrazit počet v košíku" SHOW_CART_DELETE="Zobrazit ikonu pro odebrání z košíku" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Zobrazit ikonu pro odebrání během placení u pokladny" SHOW_CART_PROCEED="Zobrazit v košíku tlačítko pro pokračování" EMPTY_CART_MESSAGE="Košík je prázdný" MODULE_CLASS_SUFFIX="Třída přípony modulu" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Moduly pro zobrazení v rámci hlavní oblasti" SYNCHRO_WITH_ITEM="Synchronizace s aktuálně
zobrazenou položkou, je-li možno" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Používat název nabídky místo
názvu katergorie v titulku" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Parametry pro zboží" ORDERING_FIELD="Objednávací pole" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Obsah na stránce zboží" IN_SAME_CATEGORIES="Ve stejných kategoriich" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="V modulu nadřazené kategorie." RANDOM_ITEMS="Náhodné položky" ADD_TO_CART_BUTTON="Zobrazit tlačítko 'Vložit do košíku'" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Odkaz na stránku zboží" DISPLAY_PRICE="Zobrazit cenu" SHOW_TAXED_PRICES="Zobrazit ceny" NO_TAX="bez daně" WITH_TAX="s daní" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="obě" DISPLAY_BOTH_TAXES="obě" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Zobrazit ceny v originální měně" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Zobrazit zvýhodněnou cenu" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Zobrazit slevovou částku" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Zobrazit cenu před slevou" PRICE_DISPLAY_METHOD="Metoda zobrazení ceny" CHEAPEST_PRICE="Nejlevnější" UNIT_PRICE_ONLY="Pouze jednotkovou cenu" PRICE_RANGE="Cenové rozpětí" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Parametr pro kategorie" SHOW_SUB_CATEGORIES="Zobrazit podkategorie" NO_CHILD="Není dílčí" ALL_CHILDS="Všechny přímé podkategorie" ALL_CHILDS_EXPANDED="Všechny podkategorie" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Počet podkategorií" PARAMS_FOR_DIV="Parametry pro DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Typ rozvržení položky" IMG="Obrázek" IMG_DESC="Obrázek a popis" IMG_TITLE="Obrázek a název" ITEM_BOX_HEIGHT="Výška ohraničení položky" ITEM_BOX_COLOR="Barva pozadí ohraničení položky" ITEM_BOX_MARGIN="Odstup ohraničení položky" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Kulaté rohy ohraničení položky" TEXT_CENTERED="Vystředit text" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Právě byly uloženy položky kategorií v menu bez přiložení modulu." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Pokud chcete zobrazit níže pod kategorii seznam zboží, je třeba přiřadit příslušný modul seznamu zboží." ADD_MODULE_AUTO="Můžete tak udělat kliknutím zde" ;view CLIENT="Klient" REMOVE_CUSTOMIZATION="Odebrat přizpůsobení" FRONT_END="Webové rozhraní" BACK_END="Administrace" FRONT_END_AND_BACK_END="Webové rozhrnaí a administrace" ALL_TEMPLATES="Všechny šablony" ;files ACCEPTED_TYPE="Tento typ souboru ( %s ) není povolen, akceptované typy souborů jsou : %s" FAIL_UPLOAD="Nelze nahrát soubor %s do %s" WRITABLE_FOLDER="Do adresáře %s nelze zapisovat" FILE_NOT_WRITABLE="Nedaří se udělat soubor %s zapisovatelným" FAIL_SAVE="Nepodařilo se uložit soubor %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Nevložili jsi soubor pomocí tlačítka v prohlížečí" ;export/import FIELD_EXPORT="Pole k exportu" EXPORT_FORMAT="Formát pro export" UPLOAD_FILE="Nahrát soubor" CHARSET_FILE="Kódování souboru" IMPORT="Importovat" IMPORT_ARGUMENTS="Potřebuješ %s argument(ů) na řádek" IMPORT_ERRORLINE="Řádek '%s' nemohl být importován" IMPORT_REPORT="nalezeno celekm zboží-%s: importováno %s nový(ch) produk(ů), %s se špatným kódem, %s zboží již existuje." IMPORT_ERROR_FIELD="Sloupec '%s' není v seznamu možných sloupců : %s. Data byla ignorována" UNKNOWN="Neznámý" PRODUCTS_FROM_CSV="Importovat zboží z CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Importovat zboží z textu" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Importovat zboží ze souboru" FOLDER_PATH="Cesta složky" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Automaticky vymazat složky" PRODUCT_TEMPLATE="Šablona zboží" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Žádná šablona zboží" FILE_SKIPPED="Typ souboru '%s' není akceptován. Soubor by přeskočen." ;ftp DESCFTP="Tak, aby bylo možné změnit tuto položku, potřebujeme váš FTP přístup k účtu. Prosím, zadejte je do pole formuláře." DESCFTPTITLE="Detaily FTP přihlášení" ;License LICENSE="Licence" ERROR_SAVING_LICENSE="Napodařilo se uložit licenci : %s" SUCC_LICENSE="Vaše licence byla schválena" ERROR_LICENSE="Vaše licence nemohla být schválena" ;install PLUG_INSTALLED="Plugin %s nainstalován" PLUG_ERROR="Chyba v instalaci pluginu %s" MODULE_INSTALLED="Modul %s nainstalován" MODULE_ERROR="Chyba v instalaci modulu %s" INSTALL_CONTINUE="Pokračovat v instalačním procesu" ERROR_PLUGINS_1="Některé potřebné pluginy nebyli nainstalovány." ERROR_PLUGINS_2="Ujistěte se aby vaše složky byly zapisovatelné:" ERROR_PLUGINS_3="Poté klikněte zde pro spuštění nové instalace." INSTALLEXT="" CONTACT="Prosím, kontaktujte nás na %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Nastavení" HIKA_CATEGORIES="Kategorie" HIKA_HELP="Pomoc" HIKA_COPY="Kopie" HIKA_DELETE="Odstranit" HIKA_USER="Uživatel" HIKA_EXPORT="Exportovat" HIKA_NAME="Jméno" HIKA_EDIT="Upravit" HIKA_SAVE="Uložit" HIKA_CLOSE="Zavřít" HIKA_FILES="Složky" HIKA_APPLY="Aplikovat" HIKA_USERNAME="Uživ. jméno" HIKA_FILE="Soubor" HIKA_NUM="č." HIKA_TITLE="Titulek" HIKA_EDITOR="Editor" HIKA_NONE="Žádné" HIKA_DEFAULT="Výchozí" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Jste si jisti, že chcete smazat vybrané položky?" HIKA_MINUTES="Minut" HIKA_SECONDS="Sekund" HIKA_PRINT="Tisk" HIKA_EMAIL="E-mail" HIKA_ENABLED="Povoleno" HIKA_PUBLISHED="Zveřejněno" HIKA_DESCRIPTION="Popis" HIKA_IMAGE="Obrázek" HIKA_IMAGES="Obrázky" HIKA_ORDER="Objednávka" HIKA_LAST_MODIFIED="Naposledy aktualizováno" HIKA_ALL="vše" HIKA_BANNERS="Banery" HIKA_VIEW="Vzhled" HIKA_TEMPLATE="Šablona" HIKA_ALIAS="Nick" HIKA_TYPE="Typ" HIKA_LOGIN="Přihlášení" HIKA_PASSWORD="Heslo" HIKA_CLIENTID="Clientské ID" HIKA_REMEMBER_ME="Pamatovat si mně" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Zapomenuté heslo" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Zapomenuté uživ. jméno" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Takto označená pole (*) jsou povinná." HIKA_REGISTER="Zaregistrovat se" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Ověření" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Váš účet byl vytvořen a aktivační odkaz byl odeslán na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. Na tento odkaz musíte kliknout pro aktivaci. Poté se budete moci přihlásit" HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Tento účet není v naší databázi, nebo nebyl ještě aktivován." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Váš účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla, které jste zadali při registraci." HIKA_DETAILS="Detaily" HIKA_REGISTRATION="Registrace" HIKA_CANCEL="Zrušit" HIKA_BACK="Zpět" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Kvůli bezpečnosti DOPORUČUJEME!!! abyste vymazali dílčí informace o kreditní kartě uložené pro tuto objednávku jakmile bude schválená pro zpracování. Pamatujte na odstranění e-mailu se zbytkem informací hned po jeho použití." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Vynutit menu při placení u pokladny" PARAMS_FOR_LIST="Parametry pro seznamy" UL_CLASS_NAME="UL class jméno" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Zákazník platil kreditní kartou" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Konec čísla kreditní karty" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Začátek čísla kreditní karty" CREDITCARD_INFORMATION="Informace" CREDITCARD_PAYMENT="Kreditní karta" THANK_YOU_SHARING="Děkujeme vám za váš příspěvek" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Řazení vlastností" ALPHABETIC="Abecední" CREDIT_CARD_INVALID="Číslo kreditní karty je neplatné" CREDIT_CARD_EXPIRED="Platnost kreditní karty vypršelo" CREDIT_CARD_OWNER="Majitel kreditní karty" CHARACTERISTICS_FIRST="Před nastavením zboží musíte nejprve vytvořit jednu nebo několik vlastností v menu Zboží->Vlastnosti, a pak přidat jeden nebo několik vlastností vašeho zboží." HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Obchodní podmínky" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Připojit hodnotu vlastnosti k názvu zboží" CSV_SEPARATOR="CSV oddělovač" COMMA="Čárka" SEMICOLON="Středník" UPDATE_PRODUCTS="Aktualizovat informace o zboží pokud kód zboží již existuje." CREATE_CATEGORIES="Automaticky vytvářet zapomenuté kategorie" FORCE_PUBLISH="Přinutit zboží ke zveřejnění pokud nejsou informace
zapsány u zboží ve sloupci.product_published" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Oznámení pro administrátora" USER_ACCOUNT="Uživatelský účet" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Prosím uložte možnosti obchodu aspoň jednou" MINI_CART="Mini košík" X_ITEMS_FOR_X="Položek: %s za %s" TOTAL_IN_CART_X="Celkem: %s" ACCESS_LEVEL="Přístupová úroveň" HIKA_CUSTOM="Vlastní" COUPON_NOT_FOR_YOU="Nemáte oprávnění k použití tohoto kuponu" MANUFACTURER_URL="URL výrobce: %s" FILE_TYPE="Typ souboru" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Nemáte oprávnění k prohlížení tohoto zdroje" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Automaticky předkládat výběr dodacích a platebních metod" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Vložit zaškrtávací políčko 'Staňte se partnerem' v registračním formuláři" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Výchozí hodnota políčka partnera" BECOME_A_PARTNER="Staňte se partnerem" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem stát se naším partnerem. Vaše partnerské ID bude %s a do partnerského programu se dostanete použitím tohoto odkazu: %s" OVERRIDE="Přepsat" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Položka" CATALOGUE_MODE_WARNING="Režim katalog odstraní všechna tlačítka 'vložit do košíku' v uživatelském rozhraní webu (frontendu)" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Zobrazit tlačítko 'Přidat do košíku' pro zboží zdarma" CHOOSE_OPTIONS="Zvolte možnost" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Nové" NOT_ENOUGH_STOCK="Nedostatek zboží" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Skupina uživatelů po zakoupení" CHECKOUT="Pokladna" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Automaticky zvolit výchozí dodací a platební metody" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Je-li dostupná pouze jedna metoda" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Čas zobrazení vyskakovacího okna" CONTACT_US_FOR_INFO="Pro více informací nás kontaktujte" FOR_ALL_PRODUCTS="Pro všechny výrobky" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Na základě výrobků za" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Zobrazit kontaktní tlačítko na stránce zboží" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Byla podána žádost o informaci na výrobek '%s'" CONTACT_REQUEST="Žádost byla podána" CONTACT_REQUEST_SENT="Žádost byla úspěšně odeslána" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Nyní zaplatit" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Povolit zákazníkům měnit
jejich způsob platby po pokladně" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Poštovné bez ohledu na hmotnost" EDIT_INFOS="Upravit informace o účtu" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Minimální množství na objednávku" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT=" Klikněte zde pro návrat na stránku zboží" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Obsah kategorie nepodporuje tabulky rozvržení zobrazení" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Počkejte prosím, než budete přesměrováni na %s internetové stránky." ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Povolit platební oznámení %s" DEBUG="Ladit obchod" CANCEL_URL="Zrušit url" RETURN_URL="Vrátit url" IPS="IP" REFRESH_IPS="Obnova IP" INVALID_STATUS="Neplatný stav" PENDING_STATUS="Čekací stav" VERIFIED_STATUS="Ověřovací stav" LOGO="URL vašeho loga" STATUS_URL="Musíte zadat potvrzovací URL
ve vaší konfigurační stránce %s" IPN_SECURITY_CODE="IPN bezpečnostní kód" EWAY_CUSTOMER_ID="Zákaznické ID na eWAY" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Upozornění! Používáte-li blokování vyskakovacích oken, je nutné přidržet stisknutou klávesu CTRL a kliknout na tlačítko." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Platba potvrzena" MERCHANT_NUMBER="Číslo kupce" WINDOW_STATE="Okno státu" MD5MODE="MD5 mód" MD5KEY="MD5 klíč" GROUP="Skupina" AUTHSMS="Autorizační SMS" AUTHEMAIL="Autorizační e-mail" INSTANTCAPTURE="Okamžik zachycení" SPLITPAYMENT="Rozdělení platby" ADDFEE="Přidat zákaznický poplatek" POPUP_SAMEWINDOW="Stejné okno" NOMD5="Žádné MD5" BACKFROMEPAY="Z ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Do a OD ePay" VALID_PHONE="Prosím, zadejte platné telefonní číslo" HIKA_PAGINATION="Stránkování" HIKA_TOP="Nahoru" HIKA_BOTTOM="Dolů" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Je potřeba objednat minimálně %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Zobrazit rozměry" OPTIONS_FOR_X="Klikněte zde pro přístup k zobrazení možností sezanmu zboží (%s)" PAYMENT_OPTIONS="Možnosti platby" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Částečná platba" MINIMUM_COST="Minimum (hodnota)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Minimum (%)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Za zrušení odebrat body" BASIC_POINTS_RULES="Vydělávat body" PRODUCT_POINTS="Zboží" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Omezit podle typu" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Body za přepravu" CATEGORIES_POINTS="Vydělávat body na kategoriích" POINTS="Bodů" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Omezit podle kategorie" GROUPS_POINTS="Vydělávat body na skupině" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Omezit podle skupiny" YOU_HIKA_HAVE="You have %s points (or %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS="Můžete zaplatit celou objednávku svými body, bude to stát %s bodů." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING="Můžete zaplatit celou objednávku svými body (poštovné není v ceně), bude to stát %s bodů." COUPON_GENERATE="Kupón bude automaticky vygenerován" CAUTION_POINTS="(Pozor! VAŠE Body budou odstraněny!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL="Můžete použít své body pro vytvoření kuponu %s, které budou automaticky přidány do nabídky." NOT_ENOUGH_POINTS="Nemáte dost bodů, aby jste dokončily tuto objednávku!" ERROR_POINTS="Chyba, není možné ověřit tuto objednávku." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Maximum (%)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Minimum PSČ" SHIPPING_MAX_ZIP="Maximum PSČ" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Zpráva prázdného košíku" PRICE_WITH_OPTIONS="Cena s možností" DOWNLOADS="Ke stažení" SHIPPING_PREFIX="Předpona" SHIPPING_SUFFIX="Přípona" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Zahrnout virtuální
cenu zboží" CPI_STORE_KEY="CPI klíč obchodu" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Kvóta na uživatele" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Kupón který jste zadali, nemůže být použit pro méně než %s zboží v košíku" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Minimální počet zboží" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Odkaz na hlavní kategorii" ATOS_PAYMENT_MEANS="Platba znamená" ATOS_MERCHANT_ID="ID kupce" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Země kupce" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Nahrát složku" ATOS_LOGO_FOLDER="Logo složky" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Vyberte soubor s žádostí" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Vyberte soubor odpovědí" ATOS_CERTIFICATE="Vyberte váš certifikát" ATOS_DELAY="Zpoždění platby" ENABLE_VALIDATION="Povolit režim ověření" ATOS_INSTALLMENTS="Vícenásobné platby" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" splátky odděleny" FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Vícenásobné platby" PAYMENT_IN_X_TIME="Platba v %s splátce/splátkách" PAY_FULL_ORDER="Platit plnou objednávku" SELECT_CARDS="Vyberte použitelné karty" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Během platebního procesu došlo k chybě. Zpráva: %s - kód chyby: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s platební oznámení: %s" ORDER_CANCEL_BY_USER="Objednávka zrušena uživatelem" ORDER_HAVE_BEEN="Objednávka byla %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Binární složky" ATOS_PARAM_FOLDER="Parametry složky" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Nejsou dostupné žádné zprávy" RSS_ONLY="Pouze RSS" ATOM_ONLY="Pouze Atom" ALL_FEED="Atom a RSS zdroj" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Zobrazit zboží co není skladem" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Poslat podrobnosti o pořadí" OPTIONS="Možnosti" MANAGE="Správa" ACL_WRONG_CONFIG="Nemůžete se vyloučit ze správy nastavení" ADDRESS_OVERRIDE="Přepsat adresu" HIKA_NEXT="Další" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Vlastní text" PUT_STORE_OFFLINE="Obchod offline" SHOP_IN_MAINTENANCE="Obchod je v údržbě" MANUFACTURERS="Obchodní značky" MANUFACTURER="Obchodní značka" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Meta popis" CATEGORY_KEYWORDS="Klíčová slova" BUSINESS_HOURS="Provozní doba" OPENS_AT="Otevřeno na:" CLOSES_AT="Zavřeno na:" THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Obchod je otevřen od %s do %s" FREE_DOWNLOAD="Ke stažení zdarma" FROM_HIKASHOP="Z obchodu" FROM_TEMPLATE="Z %s šablony" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Povolit uživatelům tisknout jejich košík" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Vyprázdnit košík pokud je objednávka" SIGNATURE="Podpis" ENVIRONNEMENT="Vnější prostředí" SHARED_KEY="Sdílený klíč" HASH_METHOD="Hash metoda" CV2_MANDATORY="CV2 povinné" ADDRESS1_MANDATORY="Ulice povinná" CITY_MANDATORY="Město povinné" POSTCODE_MANDATORY="PSČ povinné" STATE_MANDATORY="Stát povinný" COUNTRY_MANDATORY="Země povinná" GATEWAY_DOMAIN="Brána domény" GATEWAY_PORT="Brána port" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Limit dosažen. Snížit množství pro zboží: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Limit dosažen. Nemůžete přidat zboží: %s" ENABLE_CAROUSEL="Povolit kroužení" IMAGE_WIDTH="Šířka položky" IMAGE_HEIGHT="Výška položky" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Typ kroužícího efektu" SLIDE_DIRECTION="Směr prezentace" TRANSITION_EFFECT="Přechodový efekt" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Doba efektu" PRODUCTS_BY_SLIDE="Zboží na snímku" SLIDE_ONE_BY_ONE="Posunutí jeden po druhém" AUTO_SLIDE="Auto posouvání" AUTO_SLIDE_DURATION="Doba mezi dvěma auto posunutíma" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Typ stránkování" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Šířka náhledu" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Výška náhledu" PAGINATION_POSITION="Pozice stránkování" DISPLAY_BUTTONS="Zobrazit tlačítko krouživého efektu" PANE_HEIGHT="Výška tabule" ITEM_BOX_BORDER="Rámeček položky" HORIZONTAL="Horizontální" VERTICAL="Vertikální" LINEAR="Lineární" BOUNCE="Odrazit" ELASTIC="Elastické" SINUSOIDAL="Sinusové" QUADRATIC="Kvadratické" EXPONENTIAL="Exponenciální" NO_PAGINATION="Žádné stránkování" THUMBNAILS="Miniatury" DOTS="Tečky" NUMBERS="Čísla" PRODUCT_NAME="Jména znoží" SLIDE="Posouvat" FADE="Blednout" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Eefekt přechodu položky" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Délka efektu položky" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Použijte AJAX je-li to možné
pro tlačítko přidání do košíku" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Vaše transakce byla odmítnuta. Prosím, znovu zadejte svoji kreditní kartu nebo jiné údaje o kreditní kartě." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Došlo k chybě při zpracování vaší transakce: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Prosím, vyberte ze seznamu" NO_SHIPPING="Žádná přeprava" INPUT_FILTERING="Filtrování vstupu" MAXLENGTH="Maximální délka" BROWSE_FILE="Prosím, vyhledejte soubor pro import" SEF_URL_OPTIONS="Možnosti SEF" ACTIVATE_SMALLER_URL="Aktivovat malé url" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="Jméno SEF zboží" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="Jméno SEF kategorie" UPS_ACCESS_CODE="UPS přístupový klíč" UPS_USER_ID="UPS ID uživatele" SHIPPER_NUMBER="Odesílatel číslo" DESTINATION_TYPE="Místo urční" PICKUP_TYPE="Typ vyzvednutí" WAREHOUSE="Sklad" UNITS="Jednotky" GROUP_PACKAGE="Skupina balíčků" INCLUDE_PRICE="Zahrnuté ceny" UPS_HANDLING_FEES="Manipulační poplatky" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Manipulační poplatky (%)" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Přibližná hodnota hmotností" DIMENSION_APPROXIMATION="Přibližná hodnota rozměru" DELETE_ZONE="Odstranit zónu" HIKA_LEFT="Levý" HIKA_RIGHT="Pravý" CARD_TYPE="Typ karty" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Převzít přístup mateřské skupiny" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Musíte zadat %s %s. Pokud nemáte ještě %s účet, můžete
vytvořit nový účet zde" CART_PRODUCT_IMAGE="Obrázek" ADD_EXISTING_PRODUCT="Přidat stávající zboží" HIKA_REFRESH="Obnovit" LEADS="Vede" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="Platební e-mail adresa" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Minimální prodleva před zaplacením partnerské provize" PAYABLE="Závazky" AMOUNT_DELAY="Položky více než %s starý" CLICKS_ALL="Všechny kliknutí" X_AND_INFERIOR="Za %s" X_AND_SUPERIOR="%s a více" FROM_X_TO_Y="%s v %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Pole" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Přidat krok" APPLY_ON="Aplikovat na" SUBMIT_ON_CLICK="Odeslat na kliknutí" DELETABLE_FILTER="Odstranitelný filtr" DYNAMIC_DISPLAY="Dynamické zobrazení" TITLE_POSITION="Název pozice" CURSOR="Kurzor" PRODUCT_INFORMATION="Informace o zboží" SORT="Třídit" PRODUCT_SURFACE="Plocha" HIKA_INSIDE="Uvnitř" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Maximální velikost textu" INLINE_BUTTON="Inline tlačítka" HIKA_TOP_LEFT="Vlevo nahoře" HIKA_TOP_RIGHT="Vpravo nahoře" HIKA_TOP_CENTER="Horí střed" HIKA_BOTTOM_LEFT="Vlevo dole" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Vpravo dole" HIKA_BOTTOM_CENTER="Dolní střed" CURSOR_NUMBER="Kurzor číslo" CURSOR_MIN="Kurzor minimální hodnota" CURSOR_MAX="Kurzor maximální hodnota" CURSOR_STEP="Kurzor kroky" CURSOR_EFFECT="Kurzor efekt" CURSOR_WIDTH="Kurzor šířka" FROM_SAME_MANUFACTURER="Od stejného výrobce" FILTERS="Filtry" HEIGHT="Výška" SHOW_FILTER_BUTTON="Zobrazit tlačítko filtru" DISPLAY_FIELDSET="Zobrazit fieldset" FILTER_BUTTON_POSITION="Pozice tlačítka filtr" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK=" zboží %s má zásobu pouze %s položek." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Předpokládaná dodací lhůta: %s dnů po jeho odelsání" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Předpokládané datum odeslání: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Bez předpokládaného termínu dodání" DELIVERY_HOUR="Dodací hodina: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Bez dodací hodiny" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Oznámení o skaldu na internetových stránkách %s" OUT_OF_STOCK="Oznámení skladu" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Skupina možností se zbožím" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Rozšířená pokladna" HIKA_UNPUBLISHED="Nezveřejněno" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s bodů byly odečteny z vašeho účtu" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Prosím, nastavte své platební metody" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Žádné platby" CANCEL_ORDER="Zrušit objednávku" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Stavy zrušitelných objednávek" ADD_ME_WAITLIST="Informovat až bude" WAITLIST_SUBSCRIBE="Budete informováni, jakmile bude zboží dostupné" ACTIVATE_WAITLIST="Aktivace funkce čekací listiny" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Max čekatelů na zboží" WAITLIST_SEND_LIMIT="Max e-mailů odeslaných na zboží" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Zboží je nyní na skladě" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Jste přihlášení ke sledování dostupnosti zboží: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Upozornit, pokud bude zboží '%s' k dostání" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Nyní je %s zboží na skladě" ACCESS_TO_THE_ORDER="Můžete přejít na stránku zboží přes tento odkaz." SEE_PRODUCT="Viz zboží." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Nezapomeňte vytvořit ruční vrácení objednávky." COMPARE_MODE="Aktivujte režim porovnání" COMPARE_LIMIT="Omezit porovnání" ADD_TO_COMPARE_LIST="Porovnat zboží" COMPARE_PRODUCTS="Porovnat zboží" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Neporovnávejte zboží" COMPARE_LIMIT_REACHED="Porovnání seznamu je plné" SELECT_DATE_IN_PAST="Prosím, vyberte datum v minulosti" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Prosím, vyberte datum v budoucnosti" ALLOW="Povolit" ALL_DATES="Všechna data" ONLY_PAST_DATES="Pouze datumy v minulosti" ONLY_FUTURE_DATES="Jen budoucí datumy" ORDER_CANCEL="Zrušit objednávku" WAITLIST_NOTIFICATION="Oznámení čekací listiny" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Již jste účastníkem této čekací listiny" HEADER_IMAGE="Url Paypal záhlaví" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Nesprávný formát data" DETAILED_TAX_DISPLAY="Zobrazit daně" CUMULATIVE_TAX="Kumulativní daň" PAYMENT_NOTIFICATION="%s platební oznámení: platba %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s platební oznámení: platba %s pro objednávku č. %s" HIKA_TITLE_MR="pan" HIKA_TITLE_MRS="paní" HIKA_TITLE_MISS="slečna" HIKA_TITLE_MS="paní" HIKA_TITLE_DR="Dr." DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Slevový kód je již použit. Prosím, změňte jej" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Zobrazit vlastní pole položky" RECENTLY_VIEWED="Naposledy zobrazené" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Zobrazit počet zboží" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Zobrazit pouze kategorie se zbožím" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Layout na stránce zboží" HIKA_INHERIT="Dědit" SHOW_DEFAULT="Výchozí" SHOW_REVERSED="Obrácená" SHOW_TABULAR="Tabulkové" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Zjednodušená registrace s heslem" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Zjednodušená navigace" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Šířka obrázku na stráce zboží" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Výška obrázku na stráce zboží" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Byla vytvořena nová objednávka" REMOVE_COUPON="Odstranit kupón" NO_MANUFACTURER="Žádný výrobce" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Potvrzovací e-mail" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Potvrzovací e-mail se liší od e-mailu který jste zadali. Prosím, zadejte jej znovu." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Zobrazit pole potvrzovacího e-mailu" READONLY="Jen pro čtení" SPECIFY_A_NAME="Zadejte prosím jméno." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Pozor: Nemůžete mít %s filtr a aplikovat ho na třídění. Typ filtru byl změněn na %s." NO_TITLE_INSIDE="Upozornění: Nelze dát název dovnitř přepínače nebo zaškrtávacího políčka. Název byl změněn na horní pozici." NO_CURRENCY_SELECTED="Pozor: Musíte si vybrat alespoň jednu měnu. Měny byly vybrány automaticky za vás." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Pozor: Zvolené vlastní pole není k dispozici pro tuto kategorii." MIN_MAX_NOT_SET="Chyba:. Musíte definovat maximim a minimální hodnoty pro kurzor." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Administrátor bude muset potvrdit aktivaci vašeho účtu." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Zadejte prosím hlas a komentář" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Děkujeme za Vaši účast" THANKS_FOR_COMMENT="Díky za váš komentář" PLEASE_COMMENT="Prosím, zanechte komentář" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="Pro platnost vašeho hlasování, prosím zadejte také poznámku" THANK_FOR_VOTE="Díky za váš hlas" VOTE_UPDATED="Hlasoování aktualizováno" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Musíte být registrováni k zaslání hlasu" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Musíte být registrováni k zasílání komentářů" VOTE_ERROR="Došlo k chybě, opakujte akci později" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Musíte zakoupit toto zboží aby jste mohli zaslat hlas nebo komentář" ENABLE_STATUS="Vyberte si, který modul chcete povolit" ACCESS_VOTE="Vyberte úroveň přístupu pro hlasování nebo komentáře" STAR_NUMBER="Počet hvězdiček pro hodnocení" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Počet komentářů bude uveden u zboží" USEFUL_RATING="Povolit užitečné hodnocení pro každý komentář" VOTE="Hlasovat" ALREADY_VOTE_USEFUL="Již jste hlasovali pro tento komentář" VOTE_AVERAGE="Průměr" MULTI_VOTE="Povolit vícenásobné komentáře jsou-li hlasy a komentáře spojeny" SHOW_LISTING_COMMENT="Uživatelé musí být registrováni k zobrazení dalších komentářů" REGISTER_NOTE_COMMENT="Uživatelé musí být registrováni k připomínkování dalších komentářů" ENTER_PSEUDO_VOTE="Musíte zadat uživatelské jméno" EMAIL_COMMENT="Pokud uživatelé nejsou přihlášeni, je vyžadována e-mailová adresu pro komentáře" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Maximální počet komentářů na uživatele pro jedno zboží" PSEUDO_REQUIRED="Musíte zadat uživatelské jméno" EMAIL_INVALID="Zkontrolujte prosím e-mailovou adresu" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Dosáhli jste limitu komentáře k tomuto zboží" FULL_COMMENT="Celý komentář" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Prosím, zadejte ID položky." PUBLISHED_COMMENT="Automatické zveřejnění nového komentáře" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Zobrazit hlasování na stránce zboží" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Zobrazit hlasování v kategoriích" DISPLAY_VOTE="Zobrazit hlasy" EMAIL_NEW_COMMENT="Poslat e-mail na nové komentáře" RATING="Hodnocení" HIKA_IP="IP" WRONG_ITEM_ID="Žádné položky odpovídající ID této položky" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Byl zaslán nový komentář." NEW_COMMENT="Nový komentář" SEE_COMMENT="Odkaz na komnetář" COMMENT_CONTENT="Zaslaný komentář" COMMENT_ITEM_NAME="Název položky" PRODUCT_COMMENT="Komentář" PRODUCT_NEW_COMMENT="Přidat komentář" VENDOR_NAME="Jméno prodejce" TEMPLATE="Šablona" HIKA_FILE_MODE="Nastavte režim souboru" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Nahrát soubor" HIKA_FILE_MODE_PATH="Určete umístění souboru" HIKA_PATH="Cesta k souboru" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Výpis kategorií" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Pokladna" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Uživatelské adresy" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Partnerský program" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Vstup registrace" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zákazníkovi objednávky" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Stránka zboží" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Výpis zboží" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registrační formulář" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Uživatelský panel" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Srovnání stránky" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kontaktní stránka" STYLES_FOR_FRONTEND="Styly pro uživ. rozhraní" STYLE_HIKASHOP="Snadno přizpůsobit obchod
do šablony se styly" STYLE_TOOLTIP_TITLE="Styly obchodu" STYLE_TOOLTIP_TEXT="Se styly obchodu můžete snadno přizpůsobit obchod do J! šablony. Kliknutím na odkaz se dozvíte více!" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Přepsat doručovací adresu" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Zobrazit zkratky na ostatní zboží kategorie" SUBSCRIPTION_LEVEL="Úroveň předplatného" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Ukaž své předplatné" SUBSCRIPTIONS="Předplatné" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Přepsat doručovací adresu" HIKA_HIDE="Skrýt" SHIPPING_PRICES="Ceny poštovného" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Použít ceny za zboží" PRICE_PER_PRODUCT="Cena za zboží" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Procento za zboží" HIKA_USER_NAME="Jméno" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Předchozí" EMPTY_FILENAME="Prázdný název souboru" DOWNLOAD_NOW="Stáhnout" AUP_DISCOUNT="Slevové body" AUP_USE_POINTS="Body použity" USE_VIRTUAL_POINTS="Použít virtuální body" USE_VIRTUAL_COUPON="Použít virtuální kupóny" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Skupina bodů: Úrovňové upozornění" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Chybí %d bod(ů) máte %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Zatím nebyly zaslány žádné komentáře." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Tato osoba si koupila toto zboží." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Seznam komnetářů:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Přidat komentář ..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Žádné hlasování" VOTE_USEFUL_STYLE="Nastavte styl hlasování" HELPFUL="Užitečné" VOTE_COMMENT_SORT="Zvolte jak mají být komentáře řazeny" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Nechte si něco o této položce doporučit:" CART_PRODUCT_CODE="Kód" DISPLAY_CODE="Zobrazit kód zboží" FREE_PAYMENT=" " HIKASHOP_PAYMENT="Dobírka" ASSOCIATED_CATEGORY="Nadřazená kategorie" BANNER="Baner" ;since 1.5.9 FEE="Poplatek" GROUP_POINTS_BY="Bodování skupiny podle" MAXIMUM_POINTS="Maximum bodů" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Dát body na stavy" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Prosím, vyplňte další informace" GLOBAL_ON_LISTINGS="Global on listings" PAGE_TITLE="Titulek stránky" ADD_TO_WISHLIST="Přidat do seznamu přání" CART_TO_WISHLIST="Převést košík na seznam přání" WISHLIST_TO_CART="Převést seznam přání do košíku" DISPLAY_THE_WISHLIST="Ukázat seznam přání" SAVE_WISHLIST="Uložit seznam přání" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Ukázat tlačítko 'Přidat mezi přání'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupon nemá žádnou hodnotu při použití pro zboží se slevou." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupón má omezenou hodnotu při použití pro zboží se slevou." NEW_WISHLIST="Vytvořit nový seznam přání" NEW_CART="Vytvořit nový košík" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Ukázat seznamy přání" DISPLAY_THE_CARTS="Ukázat košíky" HIKA_SET_AS_CURRENT="Nastavit jako současné" HIKA_CURRENT="Současné" HIKA_STOCK="Sklad" CANADAPOST_TURNAROUND="Doba pro otočení skladu (hodiny)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Připraveno k odeslání" WISHLISTS="Seznamy přání" WISHLIST="Seznam přání" CARTS="Košíky" HIKA_ACTION="Akce" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Již není na prodej" WISHLIST_EMPTY="Seznam přání je prázdný" HIKA_UNLIMITED="Neomezený" SHOW_COMMENT_DATE="Zobrazení data každého komentáře" CART_WISHLIST="Košík/Seznam přání" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Odeslat komentář" HIKASHOP_CART_NAME="Název košíku" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Nejste oprávněni vidět tento zdroj" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Odkaz na seznam přání" HIKASHOP_EVERYBODY="Každý" HIKASHOP_NOBODY="Nikdo" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Registrovaní" HKASHOP_USER_ID="ID uživatele" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Prosím, přidejte zboží, pak uložte, a nakonec přidejte další informace." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Košík nenalezen" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Nenalezen seznam přání" VERTICAL_DISTANCE="Vertikální vzdálenost" HORIZONTAL_DISTANCE="Horizontální vzdálenost" DISCOUNT_NOT_FOUND="Sleva nenalezena" HIKA_BADGES="Znaky" HIKA_BADGE="Znak" HIKASHOP_REPORTS="Hlášení" HIKASHOP_REPORT="Hlášení" YESTERDAY="Včera" LAST_24H="Posledních 24h" THIS_WEEK="Tento týden" THIS_MONTH="Tento mšěsíc" THIS_YEAR="Tento rok" PREVIOUS_WEEK="Poslední víkend" PREVIOUS_MONTH="Poslední měsíc" PREVIOUS_YEAR="Poslední rok" COLUMN="Sloupec" LINE="Řádek" AREA="Oblast" DISPLAY_TYPE="Typ zobrazení" COMPARE="Srovnání" DISPLAYED_INFORMATION="Zobrazeny informace" LAST_PARTNER="Poslední partner" BEST_PARTNER="Nejlepší partner" TOTAL_PARTNER="Celkem partnerů" LAST_CUSTOMER="Poslední zákazník" BEST_CUSTOMER="Nejlepší zákazník" TOTAL_CUSTOMER="Celekm zákazníků" BEST="Nejlepší" WORST="Nejhorší" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Prosím, nastavte si první řádek" SPECIFIC_OPTIONS="Zvláštní možnosti" LAST_PERIOD="Poslední období" LAST_YEAR="Poslední rok" CURRENT_REPORT="Současné hlášení" NOT_SPECIFIED="Nespecifikování" LAST_SEVEN_ORDERS="Posledních 7 objednávek" SALES_THIS_MONTH="Prodáno tento měsíc" MAIN_STATISTICS="Hlavní statistiky" WEEKLY_PERFORMANCE="Týdenní výkonnost" TOP_SALES="Nejlepší prodej" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Stavy objednávek tento týden" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Srovnání prodeje" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 nejlepších kategorií za poslední 2 týdny" ORDERS_BY_CURRENCY="Objednávky podle měny" ORDERS_TO_SHIP="Objednávky podle dodání" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Seznam značek" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Náhodné zboží" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Kategorií na 1 úrovni" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Kategorií na 2 úrovni" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Nejlepší prodejci" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Poslední zboží" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Nejlépe hodnocené" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Původ PSČ" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Číslo účtu" FEDEX_METER_ID="Meter ID" FEDEX_API_KEY="API klíč" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Zobrazit zpoždění" FEDEX_SHOW_ETA="Ukázat ETA" FEDEX_SHOW_NOTES="Ukázat poznámky" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Použít zorměry balení" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Rozměry a hmotnost skupinových obalů" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Vaše balení" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Typ balení" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Rozěmry balíku" ORDERING="Řazení" SET_USER_ADDRESS="Nastavit adresu uživatele" X_CHARACTERS_REMAINING="%s zbývajících znaků" POSITION="Pozice" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Zobrazit konverzi košíku v seznamu přání" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Zboží úspěšně přidáno do seznamu přání" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Prosím, neprve vyberte zboží" ENABLE_WISHLIST="Povolit Seznam přání" ENABLE_MULTI_CART="Povolit vícenásobný košík" STORE_OFFLINE_WARNING="VAROVÁNÍ ! Zapnutím této volby zakážete HikaShop na Vašem webu !" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Nový seznamm přání buze zobrazen, pokud do něj bude vloženo zboží." HIKASHOP_CART_CREATED="Nový košík buze zobrazen, pokud bude obsahovat zboží." DISPLAY_FILTERS="Zobrazit filtry" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Zobrazit filtry na seznamu produktů" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="nalezeno %s z %s" ACCESS_CODE="Přístupový klíč" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Sherované SSL" DISPLAY_THE_CART="Zobrazit košík" DISPLAY_MANUFACTURER="Zobrazit výrobce" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Opakující se výrobky nemají stejnou dobu trvání, mějte prosím v košíku pouze výrobky se stejnou dobou trvání." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Povoleno pouze jeden odběr." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Opakující se výrobky a nebo neopakující se výrobky v košíku, mějte prosím v košíku pouze jeden typ." REATTEMPT="Opakovat v případě selhání plateby" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Komponenta odběru" PRICE_FROM="Použít cenu z" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Váš odběr %s vypršel." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Po přihlášení můžete přejít na podrobnosti objednávky kliknutím na odkaz níže:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Odběr vypršel" PREVIOUS_PRODUCT="Předchozí zboží" NEXT_PRODUCT="Další zboží" WEIGHT_DISPLAY="Zobrazit hmotnost" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Aktualizovat množství produktu, místo nahrazení" INVOICE_NUMBER="Číslo faktury" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Číselný formát faktury" INVOICE_ORDER_STATUSES="Status faktury" SUBJECT="Předmět" MENUS="Menu" AUP_POINTS="Body" DEFINED_LIMITS="Určené limity" HIKASHOP_USER_DETAILS="Vaše detaily" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Výpis košíku" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zobrazit košík" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Povolit uživatelům krátké komentáře" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Poslední komentář" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Nejužitečnější" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Fakturační údaje" INVOICE_MESSAGE="Fakturovaná částka je: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Objednací číslo této fakturu: " NO_DATA="Žádná data" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Nejlepší zboží tohoto roku" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Nejlepší zákazník všech dob" ORDERS_CREATED_TODAY="Objednávky vytvořené dnes" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Nejlepší kategorie tento měsíc" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop obrázky" HIKA_RESTRICTIONS="Omezení" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Frekvence resetování fakturačního čísla" EVERY_YEARS="Každý rok" EVERY_MONTHS="Každý měsíc" FROM="Od" TO="do" LOGIN_REGISTRATION="Přihlášení & Registrace" VOTE_AND_COMMENT="Hlasování & Komentář" HIKA_WAITLIST="Čekací listina" HIKA_FEATURES="Funkce" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Rozšířené nastavení" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Použít bootstrap design" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Procento ceny hlavního zboží" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Aktualizace skladového množství po potvrzení objednávky" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Kupon se vztahuje pouze na zboží" STANDARD_BEHAVIOR="Standardní chování" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignorovat zlevněné zboží" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Potlačit zlevněné zbož" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Činnost kuponu pro zvýhodněné zboží" FORCE_AFFILIATION_TO="Síla přičlenění k" NO_PARTNER="Žádný partner" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Současný zákaznícký partner" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Žádné přičlenění, pokud je v košíku" NO_DISCOUNT="Žádná sleva" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Objednávka byla zrušena na Vašem webu" HIDE_WISHLIST_GUEST="Pro návštěvníky skrýt tlačítko seznamu přání" HIKASHOP_ADD_TO="Přidat do" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Detail účtu pro %s na %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Admine, \n\nnový uživatel '%s' ('%s') se registroval na %s." KEEP_SIZE="Držet velikost" POPUP_MODE="Mód vyskakovacího popup okna" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Běžná cena:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Naše cena:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Strom kategorií byl přestavěn" REBUILD="Přestavět" PRODUCT_CANONICAL="Canonical URL" PRODUCT_MSRP="Maloobchodní cena" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="E-mailová adresa byla již použita" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Porovnat" WISHLIST_TO_COMPARE="Zobrazit porovnávací tlačítko na seznamu přání" COMPARE_TO_WISHLIST="Zobrazit tlačítko Přidat do seznamu přání v porovací stránce" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Zobrazit tlačítko čekací listiny" ;since 2.1.2 SITE_ID="Web" SELECT_A_SITE="Vybrat web" IMAGE_IN_CART="Zobrazit obrázky v košíku" DAYS_AFTER_ORDERING="Created %s days ago and not paid yet" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Musíte být přihlášeni ať můžete používat seznam přání." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Šifrovací klíč" TEST_MODE="Testovací režim" ONLINE_COMMUNICATION="Online komunikace" RESPONSE_REQUIRED="Požadovaná odezva" HIKA_HOSTED="Hostované" HIKA_REDIRECT="Přesměrování" USE_CHOSEN="Použít zvolenou knihovnu" AWS_KEY_ID="ID přístupového klíče" SECRET_KEY="Tajný přístupový klíč" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Zobrazit odznak" SORT_ASCENDING="%s vzestupně" SORT_DESCENDING="%s sestupně" IN_STOCK_CHECKBOX="Checkbox Na skladě" SHOW_RESET_BUTTON="Zobrazit tlačítko resetu" HIKA_PLUGIN="Plugin:" PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Druhotná konfigurace" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Konkrétní konfigurace" HIKA_NO_RESCTION="Bez omezení" SET_HISTORY_MESSAGE="Nastavit historii zpráv" SANDBOX="Použít Sendbox" HIKA_FORMAT="Formát" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Platební partner" SHIPPING_INFORMATION="Přepravní informace" SHIPPED_BY="Posíláme do: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Celkový objem položek v košíku je příliš malý pro všechny možné způsoby přepravy" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Celková hmotnost položek v košíku je příliš malý pro všechny možné způsoby přepravy" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Vaše objednávka v celkové ceně je příliš vysoká k zobrazení způsobu dopravy" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Celkové množství položek v košíku je příliš malé pro všechny možné způsoby přepravy" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Celkové množství položek v košíku je příliš vysoké pro všechny možné způsoby přepravy" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="V košíku je %s položek, které Vám nemůžeme odeslat" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Minimální množství" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Maximální množství" TRIGGERS="Spouštěče" ADD_TRIGGER="Přidat spouštěč" TRIGGER_SELECT="Vyberte spouštěč" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Před tím, než je zboží vytvořeno" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Před tím, než je zboží aktualizováno" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Před tím, než je zboží odstraněno/zrušeno" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Před tím, než je zboží zkopírováno" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="Poté, co je zboží vytvořeno" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Poté, co je zboží aktualizováno" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="Poté, co je zboží odstraněno/zrušeno" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="Poté, co je zboží zkopírováno" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Před tím, než je vytvořena kategorie" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Před tím, než je kategorie aktualizována" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Před tím, než je kategorie odstraněna/zrušena" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="Poté, co je kategorie vytvořena" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Poté, co je kategorie aktualizována" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="Poté, co je kategorie odstraněna/zrušena" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Před tím, než se vytvoří objednávka" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Před tím, než je objednávka aktualizována" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Před tím, než je objednávka odstraněna/zrušena" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="Poté, co je objednávka vytvořena" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="Poté, co je objednávka aktualizována" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="Poté, co je objednávka odstraněna/zrušena" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Před tím, než je uživatel vytvořen" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Před tím, než je uživatel aktualizován" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Před tím, než je uživatel odstraněn/zrušen" AFTER_A_USER_IS_CREATED="Poté, co je uživatel vytvořen" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="Poté, co je uživatel aktualizován" AFTER_A_USER_IS_DELETED="Poté, co je uživatel odstraněn/zrušen" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Před tím, než je adresa vytvořena" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Před tím, než je adresa aktualizována" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Před tím, než je adresa odstraněna/zrušena" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Poté, co je adresa vytvořena" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Poté, co je adresa aktualizována" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Poté, co je adresa odstraněna/zrušena" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="každých hodin" EVERY_DAYS="každých dní" EVERY_WEEKS="každých týdnů" FILTER_SELECT="Vyberte filtr" PRODUCT_TYPE="Typ zboží" CSV_IMPORT="CSV zboží" PRODUCT_COLUMN="Sloupce zboží" PRICE_COLUMN="Sloupce cen" CATEGORY_COLUMN="Sloupce kategorií" CHARACTERISTIC_COLUMN="Vlastnosti" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Sloupec souvisejících produktů" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Sloupce vlastností zboží" ADD_FILTER="Přidat filtr" ACTION_SELECT="Vyberte akci" ADD_ACTION="Přidat akci" DISPLAY_RESULTS="Zobrazit výsledky" EXPORT_CSV="Export souboru CSV" UPDATE_VALUES="Aktualizace hodnot" DELETE_ELEMENTS="Odstranit prvky" UPDATE_CATEGORIES="Aktualizace kategorií" UPDATE_RELATEDS="Aktualizace souvisejícího zboží" UPDATE_OPTIONS="Aktualizace možností produktů" IN_CSV="Ve formátu CSV" NOT_IN_CSV="Ne ve formátu CSV" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Uložit zboží v hromadném CSV exortu." HIKA_NUMERIC="Číselné" HIKA_STRING="Řetězec" OTHER="Další" HIKA_BEGINS_WITH="Začíná s" HIKA_ENDS_WITH="Končí s" HIKA_CONTAINS="Obsahuje" HIKA_NOT_CONTAINS="Neobsahující" HIKA_START="Start" HIKA_IN="v" HIKA_NOT_IN="Není v" SELECT_ALL="Vybrat vše" UNSELECT_ALL="Odznačit vše" VERIFY_FILE="Ověřit soubor" HIKA_VALID_FILE="Soubor je platný" HIKA_EMPTY_FILE="Soubor je prázdný" HIKA_CANNOT_OPEN="Soubor nelze otevřít" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Proísm, vyberte odpovídající sloupce" REMOVE="Odstranit" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Odstranit filtrované prvky" REPLACE="Nahradit" CATEGORY_TYPE="Typ kategorie" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Sloupce nadřazené kategorie" ORDER_COLUMN="Sloupce pořadí" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Sloupce objednaného zboží" ADDRESS_COLUMN="Sloupce adresy" USER_COLUMN="Sloupce uživatele" USER_WITH_ACL="Uživatelé s ACL" DISPLAY_BOTH="Zobrazení obou" DONT_HIKA_HAVE="Doesn't have" CHANGE_STATUS="Změna stavu" NEW_ORDER_STATUS="Nový stav objednávky" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Poslat e-mailem oznámení" DATA="Data" HIKA_AND="A" PROCESS_WARNING="Proces bude proveden" HIKA_MASSACTION="Hromadné akce" WRONG_VALUE="Chybná hodnota" PROCESS="Proces" SELECTED_PRODUCTS="%s výsledků" WRONG_COLUMN_TYPE="Nesprávný typ pro tento sloupec, typ %s" TABLE_NOT_EXIST="V tabulce %s neexistuje" COLUMN_NOT_EXIST="Sloupec %s neexistuje" EXPORT_PATH="Cesta exportu" GROUP_NAME="Název skupiny" SEARCH_PROCESSING="Zpracování hledání" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Vyberte prosím alespoň jednu možnost třídění" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="Nenalezen žádný plugin hromadné akce. Zkontrolujte, zda je zapnutý systém hromadné akce." UPDATE_PRODUCT_STOCK="Aktualizujte skladové zásoby zboží" PURCHASED_AT="Zakoupeno na" FIRST_PURCHASED_AT="Prvně zakoupeno" LAST_PURCHASED_AT="Naposaledy zakoupeno" NB_DOWNLOADED="Počet stažení" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Customer download space" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Povolit zákaznickou oblast stahování" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Zobrazit stahování" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Přidejte zboží do objednávky" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Upravit informace o zboží na objednávce" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Změnit pořadí informací" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Jste si jisti, že chcete smazat toto zboží z této objednávky?" ALL_VIEWS="Všechny náhledy" HIKA_CONFIRM_USER="Potvrdíte výběr tohoto uživatele?" USERPOINTS_DISCOUNT="Body sleva" USERPOINTS_USE_POINTS="Body použité" USERPOINTS_POINTS="Body" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="Upozornit správce o uživatelském účtu" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="E-mail zákazníka" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Opakující se platby za původní objednávky" NEGOTIATED_RATE="Vyjednaná sazba" CHANGE_USER_GROUP="Zmenit uživatelskou skupinu" HIKA_SUBSCRIPTION="Pravidelné předplatné" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Globální předplatné" RECURRING_TYPE="Typ předplatného" RECURRING_PERIOD="Opakující se lhůta platby" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Přidat 'Vyberte' hodnotu" PLEASE_SELECT="Prosím, vyberte" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Prosím, zvolte nejprve zemi" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="Nejprve musíte publikovat alespoň jedno další pole stejné tabulky" RECURRING_ORDER="Opakující se" MERCHANT_ID="ID obchodníka" SECURE_SECRET="Bezpečné tajemství" INCLUDE_SHIPPING="Včetně dopravy" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="Použili jste %d bodů" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="Získali jste %d bodů" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Adresu nelze pozastavit, používá se v objednávce" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="Charakteristiky mohou být přidány pouze do hlavních produktů, nikoli do variant" RECURRING_TIMES="Počet splátek" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Předplatné na splátky" SELECT_RECURRING_TIMES="Vyberte počet splátek" UPDATE_CHARACTERISTICS="Aktualizujte vlastnosti" VERSION="Verze" RECENT="Nedávné" SORT_DESCENDING_RECENT="Nejnovější" SORT_ASCENDING_RECENT="Starší" SORT_DESCENDING_SALES="Nejlepší prodej" SORT_ASCENDING_SALES="Nejhorší prodej" SORT_DESCENDING_CLICKS="Nejprohlíženější" SORT_ASCENDING_CLICKS="Méně zobrazeno" CREATION_DATE="Datum vytvoření" MODIFICATION_DATE="Datum změny" GENERATE_VARIANT_AUTO="Automaticky generovat varianty" HIKA_WIZARD="Průvodce" WELCOME_WIZARD="Vítá Vás pomocník při instalaci HikaShop. Než budete pokračovat, prosím vyplňte formulář níže." WIZARD_SHOP_ACCESS="PŘÍSTUP DO OBCHODU
Vyberte, jak chcete přIstupovat do obchodu přes webové rozhraní." WIZARD_LISTING_TYPE="ŠABLONA PRODUKTU
Vyberte, jak chcete zobrazovat své zboží mezi těmito třemi typy." WIZARD_LOCATION="MÍSTO
Vyberte svou zemi a stát. Pak zadejte úplnou adresu obchodu." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="HLAVNÍ PARAMETERY
Definujte hlavní parametry Vašeho obchodu." PRODUCTS_LISTING_MENU="Menu zboží" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="Položka menu bude přidána
do hlavního menu,
umožní přístup k seznamu zboží" CATEGORIES_LISTING_MENU="Menu kategorií" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="Položka menu bude přidána
do hlavního menu,
umožní přístup k seznamu kategorií" CATEGORIES_LISTING_MODULE="Seznam kategorií v modulu" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="Seznam kategorií
se zobrazí v postranní
ploše Vašeho webu" PRODUCTS_LISTING_DIV="Výpis v : Mřížce" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="Toto zobrazí
výpis v mřížce" PRODUCTS_LISTING_LIST="Výpis v : Seznamu" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="Toto zobrazí
výpis v seznamu" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Výpis v : Tabulce" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="Toto zobrazí
výpis v tabulce" USE_JOOMLA_LANGUAGES="Zjistilo se, že máte nainstalovány na svých webových stránkách Joomla jazyky %s. Chcete je použít v HikaShop?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="Nemohli jsme načíst soubor s překladem HikaShop pro aktuální jazyk. Můžete si ho stáhnout na našich webových stránkách v menu
Stáhnout->Jazyky a postupujte podle pokynů." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal email adresa (volitelné)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Uložit & vytvořit první zboží !" WIZARD_MONEY="Měnové a DPH nastavení" TAX_NAME="Název DPH (např. DPH,...)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Jazykové nastavení" WIZARD_PAYPAL="Paypal nastavení" YOUR_ADDRESS="Vaše adresa" HIKA_SKIP="Přeskočit" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Ukázat seznam přání pro zbboží zdarma" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="Vše na jedné stránce" SWITCHER="Přepínač" GUEST="Zákazník" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Zobrazovací metoda pro registraci" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Přihlásit, vytvořit nový účet nebo pokračovat jako host" LOGIN_OR_GUEST="Přihlásit nebo pokračovat jako host" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Vytvořit nový účet nebo pokračovat jako host" IDENTIFICATION="Identifikace" CANCEL_URL_DEFINE="Musíte zadat URL ke zrušení této platby v konfiguraci účtu" RETURN_URL_DEFINE="Musíte zadat URL k návratu této platby v konfiguraci účtu" NOTIFY_URL_DEFINE="Musíte zadat URL k oznámení této platby v konfiguraci účtu" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Potvrzeno" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Nastavit objednávky zákazníka" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Zaokrouhlovat ceny při výpočtech" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Dokončit" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Show shipping 'same address' checkbox" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Procento poplatek bez poštovné" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Stav košíku" USER_MESSAGE="Zpráva uživateli" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="Máte požadavek na kontakt" SUMMARY_OF_THE_ORDER="SHRNUTÍ OBJEDNÁVKY" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Chcete importovat Mijoshop měnové sazby?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Přidat do košíku (popup velikost)" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Všeobecné podmínky (popup velikost)" NO_METHOD_CLICK_NEW="Nenalezena žádná metoda, použijte nové tlačítko k vytvoření první metody" SEND_USER_MESSAGE="Zaslat uživateli zprávu" PRODUCTS_FROM_X="Import z %s" X_IMPORT_DESC="%s import bude importovat níže uvedené informace z %s do HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Název databáze, kde jsou umístěna data Vašeho OpenCart:" OPENC_WARNING="Varování: Chcete-li pracovat, import musí být vytvořen pouze na jednom serveru. Databáze OpenCart musí být na stejném serveru jako HikaShop (Joomla) databáze a obě databáze musejí být přístupné uživatelem Joomla! Pokud je databáze OpenCart na jiném serveru, prosím, importujte ručně na serveru, kde je databáze vašeho HikaShop." OPENC_WEBSITE_PATH="Kořenová cesta OpenCart:" OPENC_WARNING_IMAGES="Níže musíte zadat kořenový adresář Vašeho webu s OpenCart k importu obrázků. Pokud tak neučiníte, obrázky prostě nebudou importovány." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Chcete importovat OpenCart měnové sazby?" POINTS_MODE="Bodový režim" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Dejte virtuální body" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Limit podle typu" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Limit podle tkategorie" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop uživatelské body" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Zobrazit tlačítko 'Přidat do seznamu přání' pro zboží zdarma" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="Žádné podkategorie" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Remove Preload customization" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="Máte %d bodů." USERPOINTS_NO_POINTS="Nemáte body." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="Můžete použít %d bodů na slevu ve výši %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Chcete použít tyto body?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Žádný obrázek -Chyť & Pusť sem nebo použijte tlačítko pro nahrávání" CHECKOUT_SEF_NAME="Kontrola SEF názvu" IMAGE_POPUP_MODE="Obrázkové Popup okno" HIKA_VALIDATE="Ověřit" VOTE_TARGET="Cíl" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Správa kategorií hlasování" MAIN_VOTE="Hlavní hlasování:" WIZARD_PRODUCT_TYPE="Typ zboží" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Druh prodaného zboží" WIZARD_VIRTUAL="Virtuální zboží (mp3, eBooks, atd.)" WIZARD_REAL="Zasílatelné zboží" WIZARD_BOTH="Obojí" TOO_MANY_VARIANTS="Vaše vlastnosti budou generovat příliš mnoho variant, měli byste použít možnosti nebo místo toho pole vlastních položek jinak byste mohli dostat Fatální chyby PHP díky omezení zdrojů na vašem serveru." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="Nemáte žádné vlastnosti, takže tato akce není možná." TERMINAL_ID="Terminál ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Žádost o kontakt" CONTACT_USER_MESSAGE="Zpráva uživatele" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Publikovatelný klíč (Stripe účet)" STRIPE_SECRET_KEY="Tajný klíč (Stripe účet)" STRIPE_FORM="Chcete-li zpracovat zaplacení, prosím, vyplňte níže uvedený formulář" VM_LANGUAGES="Před zahájením importu, vyberte níže hlavní jazyk který chcete použít pro Váš obsah (popisy výrobků, výrobce ...):" NO_SHIPPING_REQUIRED="Netřeba žádné přepravy" RECURRING_TIMES_VALUE="splátek %s" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Vyberte jeden článek, který se zobrazí na Všeobecné podmínky" API_USERNAME="Paypal rozhraní API - Uživatelské jméno" API_PASSWORD="Paypal rozhraní API - Heslo" API_SIGNATURE="Paypal rozhraní API - Podpis" API_VERSION="Paypal rozhraní API - Verze" REMOVE_ID_IN_URLS="Odstranit ID v URL produktů a kategorií" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- Nová adresa -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Výběr adresy" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Popup" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="Seznam" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Rozevírací seznam" MINI_ADDRESS_FORMAT="Mini formát adresy" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax obrázek" FIELD_AJAX_FILE="Ajax soubor" IMAGE_FORCE_SIZE="Vynutit velikost obrázku" IMAGE_SCALE_MODE="Režim velikosti obrázku" IMAGE_KEEP_RATIO="Držet poměr" IMAGE_CROP="Ořez" SEND_CART_DETAIL="Poslat na paypal detail košíku" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Zobrazit Express Pokladní tlačítko v náhledu pokladny" DISPLAY_BUTTON_CART="Zobrazit Express Pokladní tlačítko v náhledu košíku" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Přidat partnera do uživatelského účtu při registraci" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Zobrazit název zboží v košíku" TAXCLOUD_TAX="DPH (%s)" LAST_7D="Posledních 7 dní" LAST_30D="Posledních 30 dní" LAST_365D="Posledních 365 dní" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Umožnit zákazníkům přeobjednání" VM_TABLE_PREFIX="Předpona (prefix) VirtueMart tabulek ve vaší databázi:" REORDER="Přeobjednání" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Stav košíku" WAREHOUSE_SELECTION="Výběr skladu" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Jste si jisti, že chcete smazat tuto adresu?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Ask address on registration" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Installment for the order number: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Quantity field on 'Add to cart' button" SHOW_CART_COUPON="Show coupon in the cart" SHOW_CART_SHIPPING="Show shipping in the cart" SHIPPING_PRICE="Shipping price" SHIPPING_TAX="Shipping tax" ALIAS_AUTO_FILL="Alias automatic filling" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Quantity layout on product page" SHOW_REGROUPED="Show regrouped" SHOW_LEFTRIGHT="Show left and right" SHOW_SELECT="Show select" SHOW_SIMPLE="Show simple" SHOW_SIMPLIFIED="Show simplified" SHOW_DEFAULT_DIV="Show default in div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Please select at least one shipping service" ENTER_INFO="Please enter your %s %s" DATE_DESC="Date - reverse order" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Limit by group" USERPOINTS_EARN_POINTS="You can earn %s points with this order" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Force canonical URLs on listings" NO_GENERATE_URL="No, generate the URLs" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Use canonical URL if specified" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Use canonical URL and generate it if missing" HIKA_ADD_IMAGE="Add an Image" SHIPPING_BLOCKED="Blocked" TAXABILITY_CODE="Product Taxability Code" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Wrong shipping address" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Make product association in both ways" ; Date picker DATE_PICKER="Advanced date picker" DATE_PICKER_OPTIONS="Date picker options" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Default today" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Display inline" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Monday first" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Show other months" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Forbidden days" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Exclude days" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Incorrect date for the field '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Month selector" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Year selector" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Show buttons panel" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Show months" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Waiting days" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Hour for extra day" USER_TOTAL_PURCHASE="User total purchase" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Order number" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Order amount" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Product number" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Ordering direction" REPLACE_BY="Replace by" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s item for %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s item in stock" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automatic product keywords and metadescription filling" KEYWORDS_NUMBER="Number of generated keywords" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maximum size of the metadescription" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Keywords exclusion list" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right sub element filter to 'Direct sub elements' in order to reorder elements" PRELOAD_VERSION="Preload version" INVOICE_DATE="Invoice creation date" CART_MODULE_ITEMID="Itemid for the 'Show the wishlist' button redirect" CHECK_DATABASE="Check database" WIZARD_SAMPLE_DATA="Sample data" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Install sample data on your website" WIZZARD_DATA_ERROR="An error has occured while %s the sample data file. You can try again by clicking here." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="An error has occured while copying the file : %s. You can try again by clicking here." WIZARD_DATA_END="All sample data have been imported correctly." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s orders authorization renewed" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Please wait while submitting data to %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="If nothing happens after 10 seconds, please click on the button below." HIKA_LIMITATIONS="Limitations" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="You have to configure %s for the %s plugin payment first : check your plugin's parameters, on your website backend." CURL_ERROR="The sample data installation needs the CURL library installed but it seems that it is not available on your server. Please contact your web hosting to set it up, and try again." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Some of the plugins %s have a restricted access. Please ensure that their access is set to 'Public' via the Joomla plugins manager or they won't work properly." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Invoice %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deactivate buffering and compression for files download" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Internal code" TAX_NOTE="Tax note" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Purchase Order Number : " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Please enter a Purchase Order Number" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Wishlist name" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Warning ! The image %s is too big to be processed because of the memory limitation on your server. Either use a smaller image or increase the memory_limit parameter of the php.ini of your server." HIKA_CONTACT="Contact" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="You cannot proceed to a guest checkout as some of the products in your cart require a registration to our website. Please register an account or remove these products from your cart in order to proceed." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Payment capture order status" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Use product code as mpn" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="Máte %s bodů (nebo %s)." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The shipping address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" ;since HikaShop 5.1.0 POSTAL_CODE="Postal code" SKIP_FIELD="Skip field" FEDEX_CODE_2_CHAR="You must use the 2 letter code" SKIP_FIELD_DESCRIPTION="If you want some products to be skipped by the plugin, enter here the column name of a custom product field. If the value of this field is not empty for a product, the product won't be included in the XML." IP2LOCATION_API_KEY="Your IP2LOCATION.IO service's API key that you can get on https://www.ip2location.io/sign-up" GEOLOCATION_IP2LOCATIONIO="IP2LOCATION.IO" ENTER_INFO_STATE_CODE="If you are shipping from the US, Puerto Rico or Canada, state code is required" ADD_INSURRANCE="Add insurance" FEDEX_DIMENSION_APPROXIMATION="Dimension approximation(%)" FEDEX_WEIGHT_APPROXIMATION="Weight approximation(%)" DIGITS_ONLY="only digits is allowed" STATE_ENTER_INFO="State code is required for USA, Canada & Puerto Rico" ACTIVATE_MY_ACCOUNT="Click here to activate my account" FORMAT_FOR_EACH_FILE="Format for each file" FORMAT_FOR_EACH_IMAGE="Format for each image" ONLY_FOR_PARTNERS="Only for partners" TOTAL_CUSTOMERS="Total customers" MORE_INFO_FOR_ACDC="PayPal requires more information about your business on paypal.com to enable Advanced Credit and Debit Card Payments. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." MORE_INFO_FOR_ACDC_WITH_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc.
After reaching the $500 limit you will still be offering all other PayPal payment methods except Advanced Credit and Debit Card Payments to your customers" MORE_INFO_FOR_ACDC_OVER_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. You already surpassed the $500 limitation hence aren't able to process more Advanced Credit and Debit Card Payments transactions but are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." IN_REVIEW_FOR_ACDC="PayPal is currently reviewing your information after which you’ll be notified of your eligibility for Advanced Credit and Debit Card Payments. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." DENIED_FOR_ACDC="PayPal denied your application to use Advanced Credit and Debit Card Payments. You can retry again 89 days after the previously denied try on paypal.com. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." INFO_3DSSECURE="Use 3D Secure to authenticate card holders through card issuers. It reduces the likelihood of fraud when you use supported cards and improves transaction performance. A successful 3D Secure authentication can shift liability for fraudulent chargebacks from you to the card issuer." PAYPAL_ACCOUNT_CONNECTION="PayPal account connection" ACCEPT_CREDIT_CARD_PAYMENTS="Accept credit card payments" ENABLE_CREDIT_CARDS="Enable credit cards" ENABLE_3DSECURE="Enable 3DSecure" PAYMENTS_WITH_PAYPAL_BUTTONS_OPTIONS="Payments with PayPal buttons options" STANDARD_OPTIONS="Standard options" DEFAULT_VARIANT="Default variant" PRODUCT_HIT="Hits" CREDIT_CARD_BILLING_ADDRESS="Credit card billing address" USE_PAYMENT_BUTTON_BELOW="Use one of the payment buttons below for your payment of %s." USE_PAYMENT_BUTTON_OR_CREDIT_CARD_FORM_BELOW="Use one of the payment buttons or the credit card form below for your payment of %s." SCA_WHEN_REQUIRED="When required" SCA_ALWAYS="Always" PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP_AND_RETRY="The 3DS authentication was not completed successfully. Please try again or try with another card or choose another payment method." PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP="The 3DS authentication failed." FEDEX_TRANSIT_TIME="Display Transit time (except international)" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL="With extra parameter in the URL" HIKASHOP_BACKEND="Backend" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL_DESCRIPTION="You can add the parameter tp=1 to the URLs of your frontend or backend in order to see the view files" EQUAL_TO="Equal to" NOT_EQUAL_TO="Not equal to" HIKA_LANG_VERSION="5.1.0" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Zde můžete kopírovat/vložit řádky ze souboru který byste chtěli přizpůsobit. Pro překladatele, měli byste upravit přímo soubor s překladem nad a podělit se o své úpravy tak, aby mohly být začleněny do souborů výchozího překladu." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Doprava & Platba" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" DONT_HAVE="Nemáte" HAVE_DONT_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Nedávejte body při používání některých" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Zákaznický prostor stahování" PRODUCTS_FROM_VM="Import z VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="VirtueMart Import bude načítat níže uvedené informace z VirtueMart do obchodu" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Procentní poplatek včetně poštovného" ORDER_TOTAL_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Celková množstevní kombinace položek v košíku je příliš malý pro všechny možné způsoby přepravy"