;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" bez PVN)" PRICE_END="" FREE_PRICE="Bezmaksas" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" par vienību pirkumam vismaz %s" PER_UNIT="par vienību" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Prece vairs nav pārdošanā" ITEM_SOLD_ON_DATE="Šīs preces tirdzniecība sāksies %s" ADD_TO_CART="Pievienot grozam" NO_STOCK="Nav noliktavā" X_ITEMS_IN_STOCK="%s noliktavā" SPECIFICATIONS="Specifikācija" REFRESH_INFORMATION="Informācijas atjaunošana" NO_VALUES_FOUND="Nav atrasts" PRODUCT="Prece" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Nosaukums" CART_PRODUCT_QUANTITY="Skaits" CART_PRODUCT_PRICE="Cena" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Cena par preces vienību" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Kopējā cena" CART_EMPTY="Grozs ir tukšs" HIKASHOP_TOTAL="Summa" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Pavisam kopā" PROCEED_TO_CHECKOUT="Noformēt pasūtījumu" REFRESH_CART="Atjaunot grozu" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Produkts %s nav pieejams" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Šeit nav pietiekamu krājumu produktam %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Produkts %s pagaidām nav pārdošanā" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Šis produkts %s vair nav pārdošanā" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Produkts pievienots grozam" ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Grozs" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Apstiprināt" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Statuss" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Piegāde" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Apmaksa" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Beigas" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Atlaides kupons" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Ieiet" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Adrese" NEXT="Tālāk" CONTINUE_SHOPPING="Turpināt iepirkties" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Paldies par pirkumu" ORDER_IS_COMPLETE="Jūsu pasūtījums noformēts" CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Izvēlētā valūta netiek pieņemta apmaksai" PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Lūdzu pieņemt noteikumus un nosacījumus, pirms turpināt" PLEASE_ACCEPT_TERMS="Lūdzu pieņemt noteikumus un nosacījumus, pirms turpināt" ADDITIONAL_INFORMATION="Papildus informācija" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Lūdzu ieejiet savā kontā vai reģistrējieties" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Reģistrācija nav paredzēta" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Aktivizējiet savu kontu noklikšķinot saiti saņemtajā e-pastā, pēc tam varat turpināt savu pasūtījumu" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Parole nesakrīt" VALID_EMAIL="Lūdzu ievadiet derīgu e-pasta adresi" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Lūdzu izveidojiet vai izvēlieties adresi" SAME_AS_BILLING="Izmantot to pašu e-pasta adresi" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Jūsu adrese" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Piegādes adrese" ADDRESS_INFORMATION="Adreses informācija" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Lūdzu aizpildi %s lauku" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Lūdzu pabeidz laukus: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Izvēlieties informāciju par piegādi" HIKASHOP_SHIPPING="Piegāde" FREE_SHIPPING="Bezmaksas piegāde" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Piegādes veids" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Jūs izvēlējāties piegādes veidu: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Jūs neizvēlējāties piegādes veidu" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Jūsu pasūtījuma kopējie izmēri pārsniedz pieļaujamos vienas piegādes izmērus" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Jūsu pasūtījuma kopējais svars pārsniedz pieļaujamo vienas piegādes svaru" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Jūsu pasūtījuma summa ir par mazu piegādei" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Nav pieejami piegādes veidi uz Jūsu atrašanās vietu" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Lūdzu pabeidz savu maksāšanas informāciju" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Apmaksas veids" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Jūsu apmaksas veids: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Ievadiet atlaides kuponu" HIKASHOP_COUPON="Kupons" ADD="Pievienot " COUPON_ADDED="Kupons pievienots" COUPON_REMOVED="Kupons noņemts" COUPON_NOT_VALID="Jūsu kupons nav derīgs" COUPON_NOT_YET_USABLE="Jūsu lupons vēl nav lietojams" COUPON_EXPIRED="Kupons, kas ievadīts, ir beidzies" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Jūsu kupons nav derīgs, kods jau ir izmantots" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Kupons, ko ievadījāt, nav derīgs jūsu reģionā" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Ievadītais kupons nav lietojams pasūtījumiem zem %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Ievadītais kupons nav pielietojams precēm jūsu grozā" COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Kupona kods, kuru Jūs ievadījāt nevar tikt izmantots precēm Jūsu grozā." HIKASHOP_COUPON_LABEL="Jūsu kupona kods : %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Pasūtījums" ORDER_NUMBER="Pasūtījuma numurs" PAYMENT_METHOD="Apmaksas metode" ALL_PAYMENT_METHODS="Visas apmaksas metodes" CUSTOMER="Klients" PAID="Apmaksāts" NOT_PAID="Nav apmaksāts" PRODUCT_LIST="Preču saraksts" UNIT_PRICE="Preces cena" SUBTOTAL="Starpsumma" SHIPPING="Piegāde" DISCOUNT="Atlaide" FILES="Faili" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Jūsu pasūtījuma statuss neatļauj lejuplādes" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Lejuplādes periods ir pagājis" UNTIL_THE_DATE="Līdz %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Ir sasniegts maksimālais lejuplāžu skaits" X_DOWNLOADS_LEFT="%s lejupielādes atlikušas" PLUS_X_OF_VAT=".+%s no PVN" ORDER_ADD_INFO="Papildus informācija" ACTIONS="Darbības" INVOICE="Rēķins-faktūra" SHIPPING_INVOICE="Rēķins par piegādi" VAT="PVN" MODIFICATION_REASON="Izmaiņu iemesls" NOTIFY_CUSTOMER="Informēt klientu" NOTIFICATION="Paziņojums" NEW_SHIPPING="Jauns piegādes veids" NEW_PAYMENT="Jauns apmaksas veids" NEW_PRICE="Jauna cena" NEW_COUPON_CODE="Jauns kupona kods" NEW_COUPON_VALUE="Jauna kupona vērtība" ORDER_NEW_STATUS="Jauna pasūtījuma statuss" REMOVE_ORDER_ITEM="Izņemt preci no groza" PRINT_INVOICE="Drukāt rēķinu" PRINT="Drukāt" NO_ORDERS_FOUND="Pasūtījumi nav atrasti" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Tālrunis: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Vispirms autorizējieties" ORDER_NOT_FOUND="Pasūtījums nav atrasts" FILE_NOT_FOUND="Fails nav atrasts" PAY_WITH_X="Maksāt ar %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Pārvaldīt adreses" VIEW_ORDERS="Pārskatīt pasūtījumus" AFFILIATE_PROGRAM="Piekļuve partneru programmai" AFFILIATE="Partneru programma" CUSTOMER_ACCOUNT="Klienta konts" ORDER_CREATED="Pasūtījums noformēts" ;banner BANNER_SAMPLES="Paraugu reklāmkarogs" COMMENT="Komentārs" LINK="Saite" HTML_CODE="HTML kods" PREVIEW="Priekšapskate" REFERER="Norādītājs" HIKASHOP_YES="Jā" HIKASHOP_NO="Nē" ;front end affiliate CLICKS="Klikšķi" REGISTERED_DATE="Reģistrācijas datums" PARTNER_EMAIL="Partnera e-pasts" PARTNER_NAME="Partnera vārds" PARTNER_FEE="Partnera maksas" PARTNER_CURRENCY="Partnera valūta" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Neizmaksāta summa par klikšķiem" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Neizmaksāta summa par piesaisti" SALES_UNPAID_AMOUNT="Neizmaksāta summa par pārdoto" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Kopējā neizmaksātā summa" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Partneru programmas konts ir aktīvs" STATS="Statistika" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Pēc valūtas nomaiņas Jūsu iepriekšējie ieņēmumi tiks konvertēti." FILTER="Filtrs" GO="Aiziet" RESET="Atiestatīt" DATE="Datums" ;backend Menus PRODUCTS="Preces" CUSTOMERS="Klienti" ORDERS="Pasūtījumi" SALES="Pirkumi" AFFILIATES="Partneru programmas" AFFILIATES_SALES="Partneru programmu pārdošanas" ZONES="Zonas" CURRENCIES="Valūtas" PLUGINS="Spraudņi" DISPLAY="Attēlojums" UPDATE_ABOUT="Atjaunināt/Par" TAXES="Nodokļi" SYSTEM="Sistēma" DISCOUNTS="Atlaides" ADD_PRODUCT="Pievienot produktu" CHARACTERISTICS="Raksturojums" VIEWS="Apskates" FIELDS="Pielāgots lauks" CONTENT_MODULES="Satura moduļi" CONTENT_MENUS="Satura izvēlne" PAYMENT_METHODS="Maksājumu metodes" SHIPPING_METHODS="Piegādes veidi" DOCUMENTATION="Dokumentācija" FORUM="Forums" EMAILS="Vēstules" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Izveidot sīkrīku" HIKASHOP_CPANEL="Vadības panelis" LISTING="Saraksts" GAUGE="Izmērs" GRAPH="Zīmējums" PIE="aplis" MAP="Karte" START_DATE="Sākuma datums" END_DATE="Beigu datums" PERIOD="Periods" HOURS="Stundas" DAYS="Dienas" WEEKS="Nedēļas" MONTHS="Mēneši" YEARS="Gadi" LIMIT="Limit" ENCODING_FORMAT="Kodējuma formāts" ALL_STATUSES="Visi statusi" DATE_TYPE="Datu tips" CREATED_FIELD="Izveidots" DATE_GROUP="Elementu grupa par" REMOVE_WIDGET="Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst šo sīkrīku" SOUTH_AMERICA="Dienvidamerika" CENTRAL_AMERICA="Centrālamerika" NORTH_AMERICA="Ziemeļamerika" AFRICA="Visa Āfrika" CENTRAL_AFRICA="Centrālāfrika" NORTHERN_AFRICA="Ziemeļāfrika" SOUTHERN_AFRICA="Dienvidāfrika" EASTERN_ASIA="Austrumāzija" SOUTHERN_ASIA="Dienvidāzija" ASIA_AND_PACIFIC="Āzija/Klusais okeāns" CENTRAL_ASIA="Centrālāzija" MIDDLE_EAST="Tuvie Austrumi" NORTHERN_ASIA="Ziemeļāzija" NORTHERN_EUROPE="Ziemeļeiropa" WESTERN_EUROPE="Rietumeiropa" SOUTHERN_EUROPE="Dienvideiropa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Izveidot/Labot/Dzēst preces" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Pārvaldīt attēlus, failus, cenas, saistītās preces utt." CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Pārvaldīt preču raksturojumus" CATEGORIES_DESC_CREATE="Izveidot/Labot/Dzēst preču kategorijas" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Pārvaldīt klientus un sakarus ar tiem" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Pārvaldīt klientu adreses un pasūtījumus" ORDERS_DESC="Pasūtījumu pārvalde" ORDERS_DESC_STATUS="Izveidot/Labot/Dzēst pasūtījumu statusus" AFFILIATES_DESC="Pārvaldīt partneru programmas" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Izveidot/Labot/Dzēst reklāmkarogus" AFFILIATES_DESC_SALES="Pārvaldīt jūsu partneru programmu pārdošanas" ONLY_COMMERCIAL="Tikai HikaShop komercversijās" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Tikai HikaShop Bizness" ZONE_DESC="Pārdošanas zonu pārvalde" ZONE_DESC_TAXES="Nodokļu un nodokļu kategoriju pārvalde" DISCOUNT_DESC="Izveidot/Labot/Dzēst atlaides un kuponus" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Pārvaldīt ierobežojumus tiem" CURRENCY_DESC="Pārvaldīt valūtas, kuras būs pieejamas jūsu veikalā" CURRENCY_DESC_RATES="Automātiska valūtas kursu atjaunošana" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Apmaksas veidu spraudņu pārvalde" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Piegādes veidu spraudņu pārvalde" DISPLAY_DESC_VIEW="Rediģēt HikaShop šablonus" DISPLAY_DESC_CONTENT="Izvēlnes satura un moduļu uzstādījumi" DISPLAY_DESC_FIELDS="Pielāgoto lauku uzstādījumi" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="HikaShop uzstādījumi" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Labot jebkuru HikaShop izmantoto aili" CONFIG_DESC_EMAIL="Labot jebkuru HikaShop e-pastu" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Ieslēgt/Izslēgt spraudņus" UPDATE_DESC="Veikt pārbaudes par atjauninājumiem un izmaiņām " HELP_DESC="Rādīt Hika palīdzību" FORUM_DESC="Pāriet uz forumu, lai saņemtu tālāku palīdzību" ;back end general ERROR_SAVING="Saglabāšanas kļūda" MAIN_INFORMATION="Pamata informācija" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Saglabāts" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Dzēsts(i) %s ieraksts(i)" NAME_TRANSLATED="Tulkojuma nosaukums" ROOT="Sakne" EXPLORER="Pārlūkotājs" RATE="Attiecība" ZONE="Zona" RESTRICTIONS="Ierobežojumi" ADDRESS="Adrese" PROCESS_CONFIRMATION="Vai esat pārliecināts, ka vēlaties turpināt?" NEW_ORDERING_SAVED="Jaunā kārtība saglabāta" ERROR_ORDERING="Kļūda kārtojot" ;config - main MAIN="Galvenā" STORE_ADDRESS="Veikala adrese" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Reģistrācijas adrese" BILLING="Norēķinu rekvizīti" APPLY_DISCOUNTS="Pielietot atlaides" BEFORE_TAXES="Pirms nodokļiem" AFTER_TAXES="Pēc nodokļiem" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Adreses pamattips" MAIN_TAX_ZONE="Galvenā nodokļu zona" VAT_CHECK="Pārbaudīt PVN numuru" NO_VAT_CHECK="Bez pārbaudes" FORMAT_CHECK="Pārbaudīt formātu" ONLINE_CHECK="Tiešsaistes pārbaude" MAIN_CURRENCY="Galvenā valūta" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Valūtas kursu atjaunošanas biežums" DEFAULT_ORDER_STATUS="Pasūtījuma pamatstatuss" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Apmaksāta pasūtījuma statuss" CANCELLED_ORDER_STATUS="Atcelta pasūtījuma statuss" CART_RETAINING_PERIOD="Groza satura glabāšanas periods" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Groza pārbaudes biežums" CHECKOUT_FLOW="Pasūtījuma noformēšanas process
Sk. paskaidrojumu" READ_MORE="Ielikt Lasīt tālāk, ja teksts ir pārāk liels" DIMENSION_SYMBOLS="Izmēru simboli" WEIGHT_SYMBOLS="Svara simboli" LAST_CHECK="Pēdējā pārbaude: %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Maksājumam obligāts SSL" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Varianta pamatpublikācija" ORDER_NUMBER_FORMAT="Pasūtījuma numura formāts" HIKA_QUANTITY_FIELD="Daudzuma lauks" HIKA_INSERT="Ievietot" EXCLUDE_DIMENSIONS="Izņemot izmērus" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Kopējie attēlojuma uzstādījumi" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Noformēšanas progresa indikators" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Nav indikatora" CHECKOUT_PROGRESS="Noformēšanas progress, kas beidzas" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Indikators bez beigām" AFTER_ADD_TO_CART="Kad prece pievienota grozam" ALWAYS_CHECKOUT="Pāriet pie pasūtījuma noformēšanas" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="ja groza modulis tiek attēlots - palikt tajā pašā lapā" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Palikt tajā pašā lapā un attēlot uzpeldošu paziņojumu" ALWAYS_STAY="Vienmēr palikt tajā pašā lapā" WHEN_CART_IS_EMPTY="Saite, uz kurieni tiks novirzīts, ja grozs būs tukšs" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Maksimālais preču skaits grozā" BUTTON_STYLE="Pogas stils" NORMAL="Parasta" ROUNDED="Noapaļota" MENU_STYLE="Izvēlnes pozīcija" TITLE_BOTTOM="Zem nosaukuma" CONTENT_TOP="Virs galvenā laukuma" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="Pogas 'Turpināt iepirkties' URL" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Ieslēgt komentārus precēm" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Raksturojumu izvēles metode" DROPDOWN="Izkrītošā" TABLE="Tabula" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Attēlot raksturojuma vārdu" QUANTITY_FIELD="Rādīt lauku skaitu produktu lapā" AJAX_INPUT="Ajax ieeja" NORMAL_INPUT="Normāla ieeja" NO_DISPLAY="Nav attēlojuma" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Ļaut lietotājiem drukāt rēķinus vietnē" CATEGORY_EXPLORER="Kategoriju pārlūks" CSS_FRONTEND="Vietnes CSS fails" CSS_BACKEND="Administrācijas CSS fails" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Moduļa pamatparametri" PRODUCT_SHOW_MODULES="Moduļi zem produktu lapas" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Preču pamatparametri" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Kategoriju pamatparametri" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="DIV pamatparametri" SHOW_FOOTER="Rādīt kājeni" FOOTER="Kājene" CATALOGUE_MODE="Kataloga režīms" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Vienkāršotā reģistrācija" NO_REGISTRATION="Bez reģistrācijas" WEIGHT_UNIT_PRICE="Rādīt cenu par svara vienību" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Pasūtījumu apmaksa nenotiek uzreiz" ;config - languages LANGUAGES="Valodas" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Aktivizēt saturu vairākās valodās" INSTALL_JOOMFISH="Jums vajag instalēt Falang vai Joomfish, lai būtu iespējams izmantot daudzvalodu versiju" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Tulkojuma pamatpublikācija" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Daudzvalodu attēlojuma režīma interfeiss" EDIT_LANGUAGE_FILE="Labot valodu failu" ADD_LANGUAGE_FILE="Pievienot valodas failu" SHARE="Nosūtīt valodas faila kopiju uz HikaShop.com" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Dotais valodas fails tiks nosūtīts Hikari Software komandai un var tikt iekļauts nākamajā versijā." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Nosūtot šo failu Jūs ļaujat Hikari komandai izmantot to jebkādiem mērķiem" SHARE_CONFIRMATION_3="Jūs varat pievienot personisku ziņu šādā jomā, kas tiks iekļauta e-pastā, ko nosūtīs komandai." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="HikaShop tiešām nav tulkots šajā valodā." LOAD_ENGLISH_2="Tiks ielādēta angļu versija un jūs varēsiet to tulkot." LOAD_ENGLISH_3="Kad beigsiet, neaizmirstiet padalīties ar savu tulkojumu" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Ielādēt pēdējo versiju no mūsu servera" MISSING_LANGUAGE="Jūsu valodas fails pašlaik nav uzstādīts" UPDATE_LANGUAGE="Jūsu valodas fails ir novecojis" DONT_REMIND="Es zinu, neatgādiniet man" ;config - cron EMPTY_LOG="Žurnālfails ir tukšs" SUCC_DELETE_LOG="Žurnālfails veiksmīgi dzēsts" ERROR_DELETE_LOG="Neizdevās dzēst žurnālfailu" EXIST_LOG="Žurnālfails neeksistē" CRON_TRIGGERED="HikaShop palaists no %s" CRON_NEXT="Sistēma netiks palaista līdz %s" CRON_PROCESS="" CREATE_CRON="Izveidot/Rediģēt jūsu Plān-uzdevumus" CRON="Plānot" MIN_DELAY="Minimālais aiztures laiks starp diviem plān-uzdevumiem" NEXT_RUN="Nākošais izpildes laiks" CRON_URL="Plān- URL" REPORT="Ziņojums" REPORT_SEND="Nosūtīt ziņojumu" REPORT_SEND_TO="Nosūtīt ziņojumu" REPORT_SAVE="Saglabāt ziņojumu" REPORT_SAVE_TO="Saglabāt ziņojumu" REPORT_DELETE="Dzēst ziņojumu" REPORT_SEE="Parādīt ziņojumu" REPORT_EDIT="Labot ziņojuma e-pastu" LAST_CRON="Pēdējais Plān-s" LAST_RUN="Pēdējā izpildes reize" CRON_TRIGGERED_IP="Palaists no IP" EACH_TIME="Katru reizi, kad HikaShop tiek darbināts" ONLY_ACTION="Tikai, ja HikaShop veic darbības" SIMPLIFIED_REPORT="Vienkāršais ziņojums" DETAILED_REPORT="Detalizēts ziņojums" ;config - email FROM_NAME="No Vārds" FROM_ADDRESS="No Adrese" REPLYTO_NAME="Atbildēt Vārdam" REPLYTO_ADDRESS="Atbildes adrese" BOUNCE_ADDRESS="Atlekšanas adrese" EMAILS_OPTIONS="Vēstules uzstādījumi" ADD_NAMES="Pievienot vārdus" CHARSET="Kodējums" WORD_WRAPPING="Vārdu aplaušana" EMBED_IMAGES="Ievietot attēlus" EMBED_ATTACHMENTS="Pievienot pielikumus" MULTIPLE_PART="Multidaļās" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="Adrese paziņojumiem par apmaksu" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="Pasūtījuma izveides administratora paziņojuma epasta adreses" ;config - files ALLOWED_FILES="Atļautie faili" ALLOWED_IMAGES="Atļautie attēli" UPLOAD_FOLDER="Failu uzglabāšanas mape" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Droša failu uzglabāšanas mape" PAYMENT_LOG_FILE="Maksājumu reģistrācijas fails" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Pasūtījuma statuss, lai atļautu failu lejupielādi" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Lejupielādes failu pieejamības laiks" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Lejupielāžu skaita limits" DEFAULT_IMAGE="Pamatattēls" THUMBNAIL="Sīktēls" THUMBNAIL_X="Sīktēla platums" THUMBNAIL_Y="Sīktēla augstums" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Attēla platums" IMAGE_Y="Attēla augstums" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Uzpeldošo attēlu maksimālais platums" MAX_Y_POPUP="Uzpeldošo attēlu maksimālais augstums" WATERMARK_ON_IMAGES="Ūdenszīmes uz attēliem" WATERMARK_OPACITY="Ūdenszīmju caurspīdīgums" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Apraksts" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Tiešie apakšelementi" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Papildus informācija" CATEGORY_PARENT="Augstākā kategorija" ALL_SUB_ELEMENTS="Visi apakšelementi" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Sagrupēts pēc kategorijas" PRODUCT_CATEGORIES="Preces kategorijas" PRODUCT_CATEGORY="Preces kategorija " TAXATION_CATEGORIES="Nodokļu kategorijas" TAXATION_CATEGORY="Nodokļu kategorija " ORDER_STATUS="Pasūtījuma statuss" ORDER_STATUSES="Pasūtījumu statusi" USE="Izlietots" MAX_UPLOAD="maksimālais ielādējamā faila izmērs: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Jūs nevarat dzēst pamatkategoriju" ;products PRODUCT_CODE="Preces kods" PRODUCT_PRICE="Cena" PRODUCT_QUANTITY="Skaits" PRODUCT_DESCRIPTION="Apraksts" URL="Saite" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Meta apraksts" PRODUCT_KEYWORDS="Atslēgvārdi" VARIANTS="Varianti" MANAGE_VARIANTS="Variantu pārvalde" UNLIMITED="Nelimitēts" PRODUCT_SALE_START="Tirdzniecības sākums" PRODUCT_SALE_END="Tirdzniecības beigas" PRODUCT_WEIGHT="Svars" RELATED_PRODUCTS="Papildpreces" PRICES="Cenas" PRICE="Cena" PRICE_WITH_TAX="Cena ar PVN" CURRENCY="Valūta" MINIMUM_QUANTITY="Minimālais skaits" FILENAME="Faila nosaukums" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Norādi vismaz nosaukumu un kodu precei" DUPLICATE_PRODUCT="Prece ar tādu kodu jau eksistē" PRODUCT_VOLUME="Izmēri" PRODUCT_WIDTH="Platums" PRODUCT_LENGTH="Garums" PRODUCT_HEIGHT="Biezums" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Saite -Pievienot grozam" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Maksimālais skaits pasūtījumā" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Pamatvērtības" VALUES="Vērtības" VALUE="Vērtība " GO_TO_MAIN_PRODUCT="Pāriet pie pamatpreces" ;Order statuses CREATED="izveidots" PENDING="rindā" CONFIRMED="apstiprināts" CANCELLED="atcelts" REFUNDED="atgriezts" SHIPPED="nosūtīts" ORDER_STATUS_CREATED="izveidots" ORDER_STATUS_PENDING="rindā" ORDER_STATUS_CONFIRMED="apstiprināts" ORDER_STATUS_CANCELLED="atcelts" ORDER_STATUS_REFUNDED="atgriezts" ORDER_STATUS_SHIPPED="nosūtīts" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="pasūtījuma statuss mainīts uz" ;user PARTNERS_ONLY="Tikai Partneri" CUSTOMERS_ONLY="Klientiem" JOOMLA_USER_OPTIONS="Joomla lietotāja uzstādījumi" ADDRESSES="Adreses " USERS="Lietotāji" ;partner PARTNERS="Partneri" PARTNER_KEY="Partnera šifrs" CUSTOM_FEES="Pielāgotas maksas" PARTNER_FEES_CURRENCY="Valūta maksai" PARTNER_LEAD_FEE="Maksātājs" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Procentu maksājumi no tirdzniecības" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Fiksēta cena par pārdošanu" PARTNER_CLICK_FEE="Klikšķa cena" PARTNER="Partneris" PAYMENT_TO_PARTNER="Maksājumi partnerprogrammai %s" PAY_X_TO_X="Jūs gatavojaties maksāt %s uz %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Ja Jūs vēlaties pāradresāciju %s, uz maksājumu orderi, ieslēdziet opciju zemāk" PROCEED="Turpināt" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Ļaut partneriem izvēlēties savu valūtu" VALID_ORDER_STATUS="Derīgs pasūtījuma statuss" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Rādīt partneru programmas izvērsto statistiku" CLICK_MINIMUM_DELAY="Minimālais aiztures laiks starp diviem klikšķiem no vienas IP, lai tie būtu derīgi" VALIDITY_PERIOD="Klikšķa derīguma termiņš piesaistīšanai un pārdošanai" AFFILIATE_TERMS="Partneru programmas noteikumu un nosacījumu raksts" READ_AFFILIATE_TERMS="Lasīt partneru programmas noteikumus un nosacījumus" ;history HISTORY="Vēsture" REASON="Iemesls" INFORMATION="Informācija" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Maksimālais apjoms" SHIPPING_MIN_VOLUME="Minimālais apjoms" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Minimālais svars" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Maksimālais svars" SHIPPING_MIN_PRICE="Minimālā cena" SHIPPING_MAX_PRICE="Maksimālā cena" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Jūs varat labot un saglabāt spraudņus pirms tie parādās pie norēķināšanās" X_PACKAGES="%s paka(s)" ;discounts COUPONS="Kuponi" DISCOUNT_CODE="Kods" DISCOUNT_TYPE="Tips" DISCOUNT_START_DATE="Sākuma datums" DISCOUNT_END_DATE="Beigu datums" DISCOUNT_VALUE="Vērtība" DISCOUNT_QUOTA="Limits" MINIMUM_ORDER_VALUE="Minimālais pasūtījuma apjoms" PRODUCT_NOT_FOUND="Prece nav atrasta" CATEGORY="Kategorija" CATEGORY_NOT_FOUND="Kategorija nav atrasta" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Ieskaitot apakškategorijas" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Fiksēta summa" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Procents" DISCOUNT_USED_TIMES="Lietošanas reižu skaits" X_LEFT="%s atlikušas" COUPON_AUTO_LOAD="Autoielāde grozā, ja iespējams" ;taxes TAXATIONS="Nodokļu noteikumi" TAXATION="Nodokļa nosacījums" MANAGE_RATES="Likmju pārvalde" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Nodokļu kategoriju pārvalde" ALL_RATES="Visas cenas" CUSTOMER_TYPE="Klienta tips" ALL_CUSTOMER_TYPES="Visi klientu tipi" INDIVIDUAL="individuāls" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Uzņēmums nav PVN maksātājs" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="PVN maksātājs" TAX_NAMEKEY="Nodokļu namekey" RATES="Cenas" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Jūsu valsts neatbalsta PVN reģistrācijas numurus" VAT_NUMBER_NOT_VALID="Jūsu ievadītas PVN reģistrācijas numurs nav derīgs" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="Tiešsaistes PVN numura pārbaudei nepieciešams SOAP paplašinājums priekš PHP. Ja Jums tāds nav, lūdzu vispirms uzstādiet to un aktivizējiet. Pretējā gadījumā atslēdziet tiešsaistes pārbaudi" ;email HTML_VERSION="HTML versija" TEXT_VERSION="Teksta versija" SEND_HTML="Sūtīt HTML" SENDER_INFORMATIONS="Sūtītāja informācija" TO_NAME="Kam" TO_ADDRESS="Uz adresi" EMAIL_SUBJECT="Tēma" ATTACHMENTS="Pielikumi" ATTACHED_FILES="Pielikumu faili" ADD_ATTACHMENT="Pievienot jaunu failu" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Dzēst HTML uzstādījumus" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Dzēst teksta uzstādījumus" CRON_REPORT="Plān- ziņojums" ORDER_NOTIFICATION="Paziņošanas kārtība" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Izveidošanas paziņošanas kārtība" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Paziņojuma statusa kārtība" ADVICE_BOUNCE="Norādītā atleciena e-pasta adrese %s var radīt problēmas, lūdzu izdzēs to (atstāj atleciena adrese lauku tukšu) un mēģini vēlreiz." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Jūsu pasūtījums Nr. %s bija %s vietnē %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Jūsu pasūtījums Nr. %s bija %s vietnē %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Jūsu pasūtījums Nr. %s vietnē %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Konta detaļas %s vietnē %s" CRON_REPORT_SUBJECT="Jūsu cron tika iedarbināts" DATE_ON_WEBSITE="%s no %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Jūsu pasūtījuma statuss %s tika izmainīts uz %s." HI_CUSTOMER="Sveiki %s, " ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="Mēs apstiprinām Jūsu pasūtījuma Nr. %s izveidošanu uz %s no %s uz %s" YOUR_ORDER="Jūsu pasūtījums" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="Kopsavilkums par Jūsu pasūtījumu" TOTAL_WITHOUT_VAT="KOPĀ bez PVN : %s" TOTAL_WITH_VAT="KOPĀ ar PVN : %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="KOPĀ bez PVN" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="KOPĀ ar PVN" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Jūsu pasūtījums tiks apstrādāts, tiklīdz tiks saņemts maksājums." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Vēlreiz pateicamies Jums par Jūsu pasūtījumu vietnē %s. Mēs ceram, ka iegriezīsieties pie mums atkal." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Paldies par jūsu pasūtījumu %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Pateicamies par reģistrāciju vietnē %s." ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Jūsu kontam jābūt aktivizētam ar klikšķi uz sekojošo saiti. Tad jums būs iespēja turpināt savu pasūtījumu." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Jūs varat autorizēties vietnē izmantojot sekojošu lietotājvārdu un paroli." BEST_REGARDS_CUSTOMER="Visu labāko vēlot,
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Jauns pasūtījums Nr. %s izveidots vietnē %s." HIKASHOP_MAIL_HEADER="Ja jūs neredzat šo epastu pareizi, klikšķini šeit, lai redzētu pasūtījuma detaļas" ;currencies UPDATE_RATES="Atjaunināt kursus" UPDATE_RATES_WARNING="Atjauninot kursus tiks dzēsti iepriekšējie kursi" CURRENCY_CODE="Valūtas kods" CURRENCY_SYMBOL="Simbols" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Rādīt piemēru" CURRENCY_DISPLAYED="Tiek rādīts" CURRENCY_INFORMATION="Valūtas informācija" CURRENCY_PERCENT_FEE="Papildmaksa (%)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Kursi atjaunināti" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Jūsu galvenā valūta Eiropas Centrālās Bankas atbalstītā valūtu sarakstā. Tādā veidā nav iespējams atjaunināt citu valūtu kursus saistītus ar šo." NO_DATA_IN_ECB_FEED="Eiropas Centrālās Bankas valūtas kursu kanālā nav datu" LOCALE_INFORMATION="Vietējā informācija" CURRENCY_FORMAT="Formāts" MON_DECIMAL_POINT="Decimāldaļu atdalītājs" MON_THOUSANDS_SEP="Grupu atdalītājs" MON_GROUPING="Ciparu grupēšana" POSITIVE_SIGN="Zīme pozitīvām vērtībām" NEGATIVE_SIGN="Zīme negatīvām vērtībām" INT_FRAC_DIGITS="Starptautiskie daļskaitļi" FRAC_DIGITS="Vietējie daļskaitļi" P_CS_PRECEDES="Simbols pirms pozitīvas vērtības" P_SEP_BY_SPACE="Atstarpe pēc pozitīvas vērtības zīmes" N_CS_PRECEDES="Simbols pirms negatīvas vērtības" N_SEP_BY_SPACE="Atstarpe pēc negatīvas vērtības zīmes" P_SIGN_POSN="Pozitīvas vērtības zīmes pozīcija" N_SIGN_POSN="Negatīvas vērtības zīmes pozīcija" PARENTHESIS_AROUND="Iekavās" SIGN_BEFORE="Zīme pirms" SIGN_AFTER="Zīme pēc" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Zīme pēc simbola" SIGN_AFTER_SYMBOL="Zīme pirms simbola" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Zona nav atrasta" ZONE_NAME_ENGLISH="Nosaukums angliski" ZONE_CODE_2="2 burtu kods" ZONE_CODE_3="3 burtu kods" ZONE_TYPE="Tips" ZONE_INFORMATION="Informācijas zona" SUBZONES="Apakšzona" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Jums vispirms jāsaglabā zona, tad varat veidot tai apakšzonas" ALL_ZONES="Visas zonas" COUNTRIES="Valstis" STATES="Apgabali" TAX_ZONES="Nodokļu zonas" SHIP_ZONES="Piegādes zonas" DISCOUNT_ZONES="Atlaižu zonas" PAYMENT_ZONES="Maksājumu zonas" DUPLICATE_ZONE="Zona jau tiek lietota" ;banners IMAGE_URL="Attēla URL" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Kuģu pārvadājumi" EXPRESS="Ekspresis" STANDARD="Standarta" AIR="Gaisa pārvadājumi" SEA="Pa jūru" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Bankas kartes numurs" EXPIRATION_DATE="Derīguma termiņš" CARD_VALIDATION_CODE="Kartes pārbaudes kods (cvc)" MM="mm" YY="gg" CVC_TOOLTIP_TITLE="Kur to atrast?" CVC_TOOLTIP_TEXT="MasterCard, Visa, Diners Club, Discover, un JCB kredīt un debet kartes ir ar trīsciparu drošības kodu aizmugurē. American Express kartēm ir četriparu kods, drukāts kartes priekšpusē virs cipariem." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Lūdzu aizpildiet informāciju par bankas karti" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Pasūtītāja adrese" PAYPAL_CONNECTION_FAILED=" Pasūtījumam %s savienojums ar Paypal neizdevās" NO_ADDRESS="Nav adreses" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Ja neesat pāradresēts vairāk par 10 sekundēm, nospiediet zemāk esošo pogu" ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Jūs varat atgriezties veikalā noklikšķinot uz saites" AUTHORIZE_LOGIN_ID="Lietotāja ID priekš Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Transakciju šifrs priekš Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Jūsu MD5 Hash uz Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Atgriezties veikalā" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Jūsu Moneybookers klienta ID" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Jūsu slepenais vārds Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="Jūsu Bluepaid ID" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Informācija" BANK_TRANSFER="Bankas pārskaitījums" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Tagad Jūs varat pārskaitīt summu %s izmantojot sekojošu informāciju." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Neaizmirstiet norādīt pasūtījuma numuru (%s) bankas pārskaitījuma komentāros, lai mēs varam identificēt Jūsu maksājumu." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Ar pēcmaksu" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Maksa %s tiks iekasēta pasūtījuma (%s) piegādes brīdī" ;check CHECK_PAYMENT="Pārbaudīt" CHECK_INFORMATION="Pārbaudīt informāciju" PLEASE_SEND_CHECK="Tagad Jūs varat nosūtīt mums čeku par summu %s izmantojot sekojošu informāciju." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Neaizmirstiet iekļaut pasūtījuma numuru ( %s ) aizmugures pārbaudē, lai mēs varam to salīdzināt ar jūsu pasūtījumu." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Šis ir paziņojums par pasūtījumu %s vietnē %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Jūs varat saņemt papildinformāciju par pasūtījumu nospiežot uz zemākesošās saites pēc autorizēšanās admin daļā:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s paziņojumam par apmaksu atteicās:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Sveiki,
%s paziņošana tika atteikta, tādēļ ka ar IP %s nav atļauto IP-adrešu sarakstā:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Sveiki,
%s paziņošana tika atteikta, tādēļ ka notika apstiprināšanas servera kļūda" CHECK_DOCUMENTATION="Pārbaudiet dokumentāciju šajā jautājumā %s" IP_NOT_VALID="IP neder kārtībai %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Sveiki,
%s paziņojums tika nosūtīts ar statusu %s." STATUS_NOT_CHANGED="Pasūtījuma statuss nav mainīts" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="automātisks paziņojums par apmaksu" INVALID_AMOUNT="Nepareizs izmērs" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Sveiki,
%s paziņojums tika atgriezts, jo saņemtā summa (%s) atšķiras no pasūtījuma summas (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="Pasūtījuma statuss mainījās uz: %s." ;field interface FIELD_LABEL="Apzīmējums" FIELD_COLUMN="Kolonas nosaukums" FIELD_TYPE="Lauka tips" REQUIRED="Obligāti" CORE="Kodols" FIELD_SIZE="Izmērs" FIELD_DEFAULT="Pamatvērtības" FIELD_VALUES="Vērtības" FIELD_COLUMNS="Kolonas " FIELD_ROWS="Rindas" FIELD_TEXT="Teksts" FIELD_TEXTAREA="Teksta lauks" FIELD_RADIO="Izvēles poga" FIELD_CHECKBOX="Ķeksītis" DISPLAY_BACKEND_FORM="Admin paneļa forma" DISPLAY_FRONTCOMP="Vietne" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Admin paneļa saraksts" EXTRA_INFORMATION="Papildus informācija" FIELD="Lauks" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Izkrītošs" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Vairāki izkrītoši" FIELD_DATE="Vienkāršots datuma atlasītājs" FIELD_VALUE="Vērtība " FIELD_TABLE="Tabula" FIELD_TITLE="Virsraksts" FIELD_ADDVALUE="Pievienot jaunu vērtību" FIELD_VALID="Ievadiet vērtību laukam %s" FIELD_ERROR="Pielāgots kļūdu ziņojums" FORMAT="Formāts" FIELD_ZONE="Zona " TITLE="Virsraksts" FIRSTNAME="Vārds" MIDDLE_NAME="Otrs vārds" LASTNAME="Uzvārds" COMPANY="Firma" STREET="Iela" POST_CODE="Pasta indekss" CITY="Pilsēta" TELEPHONE="Tālrunis" FAX="Fakss" STATE="Apgabals" COUNTRY="Valsts" VAT_NUMBER="PVN numurs" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Jūs nevarat noņemt saknes pielāgoto lauku. Tomēr, jūs varat to nepublicēt" HIKASHOP_ENTRY="Ieraksts" HIKASHOP_ENTRIES="Ieraksti" DISPLAY_LIMITED_TO="Attēlojums tiek ierobežots līdz" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Nepieciešams saglabāt šo lauku, pirms ieslēdzat uzstādījumus" ADD_A_NEW_ENTRY="Pievienot papildierakstu" REMOVE_ENTRY="Dzēst šo ierakstu" CORRESPOND_TO_PRODUCT="atbilst produkts" FOR_THE_VALUE="Vērtībai" FIELD_DISABLED="Atslēgts" ;modules and menus MODULES="Moduļi" HIKASHOP_OPTIONS="HikaShop parametri" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Nepieciešams saglabāt šo punktu pirms pieejas HikaShop variantiem" MENU="Izvēlne" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Joomla moduļa uzstādījumi" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Joomla izvēlnes uzstādījumi" SHOW_TITLE="Rādīt virsrakstu" SHOW_IMAGE="Rādīt attēlu" SHOW_DESCRIPTION="Rādīt aprakstu" TYPE_OF_CONTENT="Satura tips" TYPE_OF_LAYOUT="Izkārtojuma tips" LIST="Saraksts" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Kolonu skaits" NUMBER_OF_ITEMS="Elementu skaits" ORDERING_DIRECTION="Kārtošanas virziens" ASCENDING="Augoši" DESCENDING="Dilstoši" SUB_ELEMENTS_FILTER="Apakšelementu filtrs" SELECT_A_CATEGORY="Izvēlieties kategoriju" SELECT="Izvēlēties" ASSOCIATED_MODULES="Saistītie moduļi" SELECT_MODULES="Izvēlieties moduļus" SHOW_CART_PRICE="Rādīt cenas grozā" SHOW_CART_QUANTITY="Rādīt skaitu grozā" SHOW_CART_DELETE="Rādīt dzēšanas pogu grozā" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Rādīt 'Dzēst preci' pasūtījuma noformēšanas gaitā" SHOW_CART_PROCEED="Rādīt pogu -Pāriet uz grozu" EMPTY_CART_MESSAGE="Grozs tukšs" MODULE_CLASS_SUFFIX="Moduļa css klases sufikss" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Moduļi galveno lauku attēlošanai" SYNCHRO_WITH_ITEM="Sinhronizācija ar esošo
preci, ja iespējams" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Virsrakstā izmantot izvēlnes nosaukumu
kategorijas nosaukuma vietā" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Preču parametri" ORDERING_FIELD="Šķirošanas lauki" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Saturs preces lapā" IN_SAME_CATEGORIES="Rādīt -tajā pašā kategorijā" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="Rādīt no virskategorijas" RANDOM_ITEMS="Rādīt nejaušas preces" ADD_TO_CART_BUTTON="Rādīt pievienot grozam pogu" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="saite uz produkta lapu" DISPLAY_PRICE="Rādīt cenu" SHOW_TAXED_PRICES="Cenas, apliekamas ar nodokli" NO_TAX="Rādīt bez nodokļa" WITH_TAX="Rādīt ar nodokli" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Rādīt abus" DISPLAY_BOTH_TAXES="Rādīt cena+nodoklis" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Rādīt cenu pamatvalūtā" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Rādīt atlaižu preces" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Rādīt atlaižu apmēru" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Rādīt cenu nepiemērojot atlaidi" PRICE_DISPLAY_METHOD="Cenas rādīšanas metode" CHEAPEST_PRICE="Rādīt pašu zemāko" UNIT_PRICE_ONLY="Tikai vienības cena" PRICE_RANGE="Vērtība" PARAMS_FOR_CATEGORIES="kategorijas parametrs" SHOW_SUB_CATEGORIES="Rādīt apakškategorijas" NO_CHILD="Nerādīt" ALL_CHILDS="Visas tiešās apakškategorijas" ALL_CHILDS_EXPANDED="Visas apakškategorijas" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Apakškategoriju skaits" PARAMS_FOR_DIV="DIV parametri" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Izkārtojuma elementa tips" IMG="Attēls" IMG_DESC="Attēls un apraksts" IMG_TITLE="Attēls un virsraksts" ITEM_BOX_HEIGHT="Preces laukuma augstums" ITEM_BOX_COLOR="Preces laukuma fona krāsa" ITEM_BOX_MARGIN="Preces laukuma apmales" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Preces laukuma stūru noapaļojums" TEXT_CENTERED="Teksts centrēts" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Jūs tikko saglabājāt kategoriju sarakstu izvēlni, nenosakot tai saistīto moduli." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Ja vēlaties parādīt produktu sarakstu zem kategoriju saraksta, jums ir nepieciešams pievienot saistīto produktu saraksta moduli." ADD_MODULE_AUTO="Jūs varat izdarīt to automātiski, nospiežot šeit" ;view CLIENT="Klients" REMOVE_CUSTOMIZATION="Dzēst uzstādījumus" FRONT_END="Vietne" BACK_END="AdminPan" FRONT_END_AND_BACK_END="vietne un AdminPan" ALL_TEMPLATES="Visas veidnes" ;files ACCEPTED_TYPE="Šis faila veids ( %s ) nav pieļaujams. Atļautie failu veidi ir : %s" FAIL_UPLOAD="Neizdevās ielādēt failu %s uz %s" WRITABLE_FOLDER="Mape %s nav rakstāma" FILE_NOT_WRITABLE="Neizdevās izveidot failu %s rakstāmu" FAIL_SAVE="Neizdevās saglabāt failu %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Jūs nepievienojāt savu failu caur pārlūkošanas pogu" ;export/import FIELD_EXPORT="Eksporta lauki" EXPORT_FORMAT="Eksporta formāts" UPLOAD_FILE="Ielādēt failu" CHARSET_FILE="Faila rakstzīmju kopa" IMPORT="Imports" IMPORT_ARGUMENTS="Nepieciešami %s argumenti rindā" IMPORT_ERRORLINE=".'%s' līniju nevar importēt" IMPORT_REPORT="%s preces atrastas: %s jaunas preces importētas, %s nepareizs preces kods, %s jau esošas preces" IMPORT_ERROR_FIELD="%s' kolona nav pieejamo kolonu sarakstā: %s. Kolonas dati tika ignorēti" UNKNOWN="Nepazīstams" PRODUCTS_FROM_CSV="Preču imports no CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Preču imports teksta veidā" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Preču imports no mapes" FOLDER_PATH="Ceļš uz mapi" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Dzēst failus automātiski" PRODUCT_TEMPLATE="Preces veidne" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Nav preces veidnes" FILE_SKIPPED="faila tips '%s' netiek pieņemts. Tas tika izlaists." ;ftp DESCFTP="Lai varētu mainīt šo posteni, mums ir nepieciešama jūsu FTP konta informācija. Lūdzu, ievadiet to zemāk esošajos laukos." DESCFTPTITLE="Informācija par FTP kontu" ;License LICENSE="Licence" ERROR_SAVING_LICENSE="Neizdevās saglabāt licenci : %s" SUCC_LICENSE="Jūsu licence apstiprināta veiksmīgi" ERROR_LICENSE="Jūsu licenci nevar pārbaudīt" ;install PLUG_INSTALLED="Spraudnis %s veiksmīgi uzstādīts" PLUG_ERROR="Kļūda uzstādot spraudni %s" MODULE_INSTALLED="Modulis %s veiksmīgi uzstādīts" MODULE_ERROR="Kļūda uzstādot moduli %s" INSTALL_CONTINUE="Turpināt uzstādīšanas procesu" ERROR_PLUGINS_1="Daži nepieciešamie HikaShop spraudņi nav uzstādīti." ERROR_PLUGINS_2="Lūdzu pārliecinies, ka papildinājumu mapes ir rakstāmas:" ERROR_PLUGINS_3="Pēc tam nospiediet šeit, lai izsauktu uzstādīšanas procesu no jauna." INSTALLEXT="" CONTACT="Lūdzu sazinieties ar mums %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Konfigurācija" HIKA_CATEGORIES="Kategorijas" HIKA_HELP="Palīdzība" HIKA_COPY="Kopēt" HIKA_DELETE="Dzēst" HIKA_USER="Lietotājs" HIKA_EXPORT="Eksports" HIKA_NAME="Nosaukums" HIKA_EDIT="Labot" HIKA_SAVE="Saglabāt" HIKA_CLOSE="Aizvērt" HIKA_FILES="Faili" HIKA_APPLY="Lietot" HIKA_USERNAME="Lietotājvārds" HIKA_FILE="Fails" HIKA_NUM="Nr." HIKA_TITLE="Virsraksts" HIKA_EDITOR="Redaktors" HIKA_NONE="Neviens" HIKA_DEFAULT="Pamata" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Vai esat pārliecināti, ka vēlaties dzēst izvēlētos elementus?" HIKA_MINUTES="Minūtes" HIKA_SECONDS="Sekundes" HIKA_PRINT="Drukāt" HIKA_EMAIL="E-pasts" HIKA_ENABLED="Atļauts" HIKA_PUBLISHED="Ieslēgts" HIKA_DESCRIPTION="Apraksts" HIKA_IMAGE="Attēls" HIKA_IMAGES="Attēli" HIKA_ORDER="Pasūtījums" HIKA_LAST_MODIFIED="Pēdējās izmaiņas" HIKA_ALL="visi" HIKA_BANNERS="Reklāmkarogi" HIKA_VIEW="Skatīt" HIKA_TEMPLATE="Veidne" HIKA_ALIAS="Pseidonīms" HIKA_TYPE="Tips" HIKA_LOGIN="Ieiet" HIKA_PASSWORD="Parole" HIKA_CLIENTID="Klienta ID" HIKA_REMEMBER_ME="Atcerēties mani" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Aizmirsāt paroli?" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Aizmirsāt lietotājvārdu?" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Lauki, apzīmēti ar zvaigznīti (*), jāaizpilda obligāti." HIKA_REGISTER="Reģistrēties" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Apstiprināt paroli" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Jūsu konts ir izveidots un aktivācijas saite ir nosūtīta uz jūsu ievadīto epasta adresi. Atgādinam, ka jums vajag kontu aktivizēt ar klikšķi uz aktivāzijas saiti epastā, ko saņēmāt, pirms pieslēgties." HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Konts nav atrasts, vai tas jau bija apstiprināts." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Jūsu konts tika veiksmīgi aktivizēts. Tagad varat autorizēties izmantojot savu lietotājvārdu un paroli, kurus norādījāt reģistrējoties." HIKA_DETAILS="Detaļas" HIKA_REGISTRATION="Reģistrācija" HIKA_CANCEL="Atcelt" HIKA_BACK="Atpakaļ" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Drošības nolūkos, mēs stingri rekomendējam jums dzēst daļējo kredītkartes informāciju, saglabātu šim pasūtījumam, ja esat saņēmis tā apstrādi. Tāpat, atcerieties dzēst epastu ar pārējo informāciju, kad tā būs izmantota." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Ātrā izvēlne pie pasūtījuma noformēšanas" PARAMS_FOR_LIST="Sarakstu parametri" UL_CLASS_NAME="UL klases vārds" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Klients apmaksājis ar savu kredītkarti" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Bankas kartes numura beigas" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Bankas kartes numura sākums" CREDITCARD_INFORMATION="Informācija" CREDITCARD_PAYMENT="Bankas karte" THANK_YOU_SHARING="Paldies par Jūsu ieguldījumu" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Raksturojumu vērtību secība" ALPHABETIC="Alfabēta" CREDIT_CARD_INVALID="Banka kartes numurs ir nederīgs" CREDIT_CARD_EXPIRED="Bankas kartes derīguma termiņš ir beidzies" CREDIT_CARD_OWNER="Kartes turētājs" CHARACTERISTICS_FIRST="Pirms variantu konfigurācijas jūsu precei, jums vajag vispirms izveidot vienu vai vairākus raksturojumus ar menu Preces->Specifikācija, un tad pievienot vienu vai vairākus raksturojumus savai precei" HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Noteikumi un nosacījumi" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Pielikt raksturojuma vērtību preces nosaukumam" CSV_SEPARATOR="CSV atdalītājs" COMMA="Komats" SEMICOLON="Semikols" UPDATE_PRODUCTS="Produktu informācijas atjaunošana, ja product_code jau eksistē" CREATE_CATEGORIES="Automātiski izveidot trūkstošās kategorijas" FORCE_PUBLISH="Ātrie produkti, kas jāpublicē, ja nav informācijas
ir dots product_published kolonnā" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Administratora informēšanas kārtība" USER_ACCOUNT="Konts " ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Lūdzu saglabājiet iestatījumus vismaz reizi" MINI_CART="Mini grozs" X_ITEMS_FOR_X="%s preces par %s" TOTAL_IN_CART_X="Kopā : %s" ACCESS_LEVEL="Piekļuves līmenis" HIKA_CUSTOM="Pielāgots" COUPON_NOT_FOR_YOU="Jūs nevarat izmantot šo kuponu" MANUFACTURER_URL="Ražotāja vietne: %s" FILE_TYPE="Faila tips" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Jums nav piekļuves redzēt šo resursu" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Automātiska piegādes un maksājumu veidu apstiprināšana" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Pievienot 'kļūt par partneri' rūtiņu reģistrācijas formā" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Partnera izvēles rūtiņas pamatvērtība" BECOME_A_PARTNER="Kļūt par partneri" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Tāpat mēs vēlamies pateikties jums, ka kļuvāt par mūsu partneri. Jūsu partnera ID ir %s un Jūs varat piekļūt partnerprogrammai caur šo saiti : %s" OVERRIDE="Ignorēt" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Elements" CATALOGUE_MODE_WARNING="Kataloga režīms noņems visur 'pievienot grozam' pogas no HikaShop jūsu lapas priekšplānā" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Rādīt -Pievienot grozam- bezmaksas produktiem" CHOOSE_OPTIONS="Izvēlēties opcijas" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Jauns" NOT_ENOUGH_STOCK="Nav tik daudz krājumos" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Lietotāja grupa pēc iegādes" CHECKOUT="Pirkšana" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Automātiska piegādes un maksājumu veidu izvēle" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Ja pieejama tikai viena metode" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Uznirstošā paziņojuma attēlojuma laiks" CONTACT_US_FOR_INFO="Sazinieties ar mums papildinformācijai" FOR_ALL_PRODUCTS="Visām precēm" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Par katru produktu bāzes" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Rādīt kontaktu pogu produktu lapā" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Kontakta pieprasījums tika izveidots precei '%s'" CONTACT_REQUEST="Kontakta pieprasījums tika izveidots" CONTACT_REQUEST_SENT="Jūsu pieprasījums ir veiksmīgi nosūtīts" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Maksāt tagad" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Atļaut klientam mainīt
viņa maksājuma veidu pēc pasūtījuma noformēšanas" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Piespiest piegādi neatkarīgi no svara" EDIT_INFOS="Labot jūsu konta informāciju" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Minimālais daudzums pasūtījumā" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Klikšķini šeit lai atgrieztos atpakaļ preces lapā" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Kategorijas saturs neatbalsta tabulas izkārtojuma attēlošanu" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Lūdzu uzgaidiet, kamēr tiksiet pāradresēts uz %s vietni" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Atļaut maksājumu paziņojumus no %s" DEBUG="Labojums" CANCEL_URL="Atcelšanas URL" RETURN_URL="Atgriešanas URL" IPS="IPs" REFRESH_IPS="Atjaunināt IP-adresi" INVALID_STATUS="Nederīgs statuss" PENDING_STATUS="Gaidošs statuss" VERIFIED_STATUS="Apstiprināts statuss" LOGO="Jūsu logotipa URL" STATUS_URL="Jums jāievada apstiprinājuma URL
jūsu %s konta ierakstu lappusē." IPN_SECURITY_CODE="IPN drošības kods" EWAY_CUSTOMER_ID="eWAY klienta id" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Notice! If you are using a pop-up blocker, you must hold down the CTRL key as you click the button." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Maksājums apstiprināts" MERCHANT_NUMBER="Tirgotāja numurs" WINDOW_STATE="Window State" MD5MODE="MD5 režīms" MD5KEY="MD5 atslēga" GROUP="Grupa" AUTHSMS="Auth SMS" AUTHEMAIL="Auth E-mail" INSTANTCAPTURE="Instant Capture" SPLITPAYMENT="Sadalīt maksājumu" ADDFEE="Pievienot maksu klientam" POPUP_SAMEWINDOW="Tas pats logs" NOMD5="Nav MD5" BACKFROMEPAY="No ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Uz un no ePay" VALID_PHONE="Lūdzu ieraksti derīgu tālruņa numurs" HIKA_PAGINATION="Lappušu numerācija" HIKA_TOP="Augšā" HIKA_BOTTOM="Apakšā" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Jums pasūtījumam vajag vismaz %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Izmēru attēlojums" OPTIONS_FOR_X="Klikšķini šeit, lai piekļūtu preču saraksta attēlošanas iespējām (%s)" PAYMENT_OPTIONS="Maksājuma veidi" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Daļējs maksājums" MINIMUM_COST="Minimums (vērtība)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Minimums (procenti)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Atgriezt atpakaļ punktus pie atcelšanas" BASIC_POINTS_RULES="Nopelnīti punkti" PRODUCT_POINTS="Preces" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Ierobežot pēc veida" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Piegāde dod punktus" CATEGORIES_POINTS="Punkti nopelnīti kategorijās" POINTS="Punkti" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Ierobežot pēc kategorijas" GROUPS_POINTS="Punkti nopelnīti grupās" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Ierobežot pēc grupas" YOU_HIKA_HAVE="Jums ir %s punkti (or %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS="Jūs varat maksāt par pasūtījumu ar saviem punktiem, tas maksās jums %s punktus." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING="Jūs varat maksāt par pasūtījumu ar saviem punktiem (neiekļaujot piegādi), tas izmaksās %s punkti." COUPON_GENERATE="Kupons tiks ģenerēts automātiski" CAUTION_POINTS="(UZMANĪBU! JŪSU PUNKTI TIKS NOŅEMTI!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL="Jūs varat izmantot savus punktus, lai ģenerētu koponu %s , kas automātiski tiks pievienots jūsu pasūtījumam." NOT_ENOUGH_POINTS="Jums nepietiek punkti, lai pabeigtu pasūtījumu!" ERROR_POINTS="Kļūda, jūs nevarat apstiprināt šo pasūtījumu." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Maksimāli (procenti)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Minimum post code" SHIPPING_MAX_ZIP="Maximum post code" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Tukša groza ziņas ignorēšana" PRICE_WITH_OPTIONS="Cena ar iespējām" DOWNLOADS="Lejuplādes" SHIPPING_PREFIX="Prefix" SHIPPING_SUFFIX="Suffix" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Include virtual
products price" CPI_STORE_KEY="CPI store key" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Kvota katram lietotājam" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Jūsu ievadītais kupons nevar tikt pielietots mazāk kā %s precēm jūsu grozā" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Minimālais preču skaits" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Saite uz galvenajām kategorijām" ATOS_PAYMENT_MEANS="Maksāšanas līdzekļi" ATOS_MERCHANT_ID="Tirgotāja id" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Tirgotāja valsts" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Augšupielādes mape" ATOS_LOGO_FOLDER="Logo mape" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Norādi pieprasījuma failu" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Norādi atbildes failu" ATOS_CERTIFICATE="Norādi savu sertifikātu" ATOS_DELAY="Maksājuma aizture" ENABLE_VALIDATION="Iespējot apstiprināšanas režīmu" ATOS_INSTALLMENTS="Vairāki maksājumi" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" daļas atdalītas ar" FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Uzspiest vairākos maksājumos" PAYMENT_IN_X_TIME="Maksājums %s daļās" PAY_FULL_ORDER="Apmaksāt pilnu pasūtījumu" SELECT_CARDS="Izvēlies lietojamas kartes" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Radusies kļūda maksājuma apstrādes procesā. Tika atgriezts ziņojums: %s - Kļūdas kods: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s maksājuma paziņojums : %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Pasūtījumu atcēla lietotājs" ORDER_HAVE_BEEN="Pasūtījums ir %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Bināro mape" ATOS_PARAM_FOLDER="Parameteru mape" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Nav plūsmas" RSS_ONLY="Tikai RSS plūsma" ATOM_ONLY="Tikai Atom plūsma" ALL_FEED="Atom & RSS plūsma" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Rādīt krājumos neesošas preces" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Sūtīt pasūtījuma detaļas" OPTIONS="Iespējas" MANAGE="Pārvaldīt" ACL_WRONG_CONFIG="Jūs nevarat izslēgt sevi no konfigurācijas pārvaldes" ADDRESS_OVERRIDE="Addreses ignorēšana" HIKA_NEXT="Tālāk" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Pielāgots teksts" PUT_STORE_OFFLINE="Likt veikalu bezsaistē" SHOP_IN_MAINTENANCE="Veikalam tiek veikta apkope" MANUFACTURERS="Ražotāji" MANUFACTURER="Ražotājs" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Meta apraksts" CATEGORY_KEYWORDS="Atslēgvārdi" BUSINESS_HOURS="Darba laiks" OPENS_AT="Atvērsies:" CLOSES_AT="Aizvērsies: " THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Veikals ir atvērt no %s līdz %s" FREE_DOWNLOAD="Bezmaksas lejuplāde" FROM_HIKASHOP="No HikaShop" FROM_TEMPLATE="No %s veidnes ignorēšanas" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Atļaut lietotājiem drukāt savu grozu" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Iztīri grozu, kad pasūtījums ir" SIGNATURE="Paraksts" ENVIRONNEMENT="Vide" SHARED_KEY="Shared Key" HASH_METHOD="Hash method" CV2_MANDATORY="CV2 Mandatory" ADDRESS1_MANDATORY="Street mandatory" CITY_MANDATORY="City mandatory" POSTCODE_MANDATORY="Postcode mandatory" STATE_MANDATORY="State mandatory" COUNTRY_MANDATORY="Country mandatory" GATEWAY_DOMAIN="Gateway domain" GATEWAY_PORT="Gateway port" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Limit reached. Quantity reduced for product: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Limit reached. You can't add the product: %s" ENABLE_CAROUSEL="Iespējot karuseli" IMAGE_WIDTH="Vienības platums" IMAGE_HEIGHT="Vienības augstums" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Type of carousel effect" SLIDE_DIRECTION="Slide direction" TRANSITION_EFFECT="Transition effect" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Carousel effect duration" PRODUCTS_BY_SLIDE="Product per slide" SLIDE_ONE_BY_ONE="Slide one by one" AUTO_SLIDE="Auto-slide" AUTO_SLIDE_DURATION="Time between two auto-slide" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Lappušu numerācijas veids" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Sīkattēla platums" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Sīkattēla augstums" PAGINATION_POSITION="Lappušu numerācijas pozīcija" DISPLAY_BUTTONS="Rādīt karuseļa pogu" PANE_HEIGHT="Rūts augstums" ITEM_BOX_BORDER="Vienības kastes rāmis" HORIZONTAL="Horizontāls" VERTICAL="Vertikāls" LINEAR="Lineārs" BOUNCE="Bounce" ELASTIC="Elastic" SINUSOIDAL="Sinusoidal" QUADRATIC="Quadratic" EXPONENTIAL="Exponential" NO_PAGINATION="Nav lappušu numerācija" THUMBNAILS="Sīkattēli" DOTS="Punkti" NUMBERS="Skaitļi" PRODUCT_NAME="Preces nosaukums" SLIDE="Slide" FADE="Fade" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Item effect transition" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Item effect duration" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Lietot AJAX kad iespējams
priekš pievienot grozam pogas" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Jūsu darījums tika noraidīts. Lūdzu, vēlreiz ievadiet savu kredītkartes informāciju vai izvēlēties citu kredītkarti." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="There was an error while processing your transaction: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Lūdzu izdari izvēli no saraksta" NO_SHIPPING="Nav piegādes" INPUT_FILTERING="Ievades filtrēšana" MAXLENGTH="Maksimālais garums" BROWSE_FILE="Lūdzu meklēt failu importam" SEF_URL_OPTIONS="SEF url options" ACTIVATE_SMALLER_URL="Aktivizēt mazāku url" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="Preces SEF nosaukums" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="Kategorijas SEF nosaukums" UPS_ACCESS_CODE="UPS piekļuves atslēga" UPS_USER_ID="UPS lietotāja ID" SHIPPER_NUMBER="Sūtītāja numurs" DESTINATION_TYPE="Galamērķa veids" PICKUP_TYPE="Saņemšanas veids" WAREHOUSE="Noliktava" UNITS="Vienības" GROUP_PACKAGE="Grupas pakas" INCLUDE_PRICE="Iekļaujot cenas" UPS_HANDLING_FEES="Apstrādes izmaksas" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Apstrādes izmaksu procents" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Aptuvenais svars" DIMENSION_APPROXIMATION="Aptuvenie izmēri" DELETE_ZONE="Dzēst zonu" HIKA_LEFT="Pa kreisi" HIKA_RIGHT="Pa labi" CARD_TYPE="Kartes veids" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Mantot vecākas grupas piekļuvi" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Jums vajag ievadīt savu %s %s. Ja jums nav %s vēl sava konta, jūs varat izveidot jaunu kontu klikšķinot šeit" CART_PRODUCT_IMAGE="Attēls" ADD_EXISTING_PRODUCT="Pievienot eksistējošu preci" HIKA_REFRESH="Atjaunot" LEADS="Leads" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="Maksājuma e-pasta adrese" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Minimālā aizture pirms izmaksāt partnerprogrammas komisiju" PAYABLE="Maksājams" AMOUNT_DELAY="Vienības varāk kā %s vecas" CLICKS_ALL="Visi klikšķi" X_AND_INFERIOR="Zem %s" X_AND_SUPERIOR="%s un virs" FROM_X_TO_Y="%s to %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Lauki" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Pievienot soli" APPLY_ON="Pielietot uz" SUBMIT_ON_CLICK="Apstiprināt ar klikšķi" DELETABLE_FILTER="Dzēšams filtrs" DYNAMIC_DISPLAY="Dinamisks attēlojums" TITLE_POSITION="Virsraksta pozīcija" CURSOR="Kursors" PRODUCT_INFORMATION="Preces informācija" SORT="Kārtot" PRODUCT_SURFACE="Virsma" HIKA_INSIDE="Iekšā" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Maksimālais teksta izmērs" INLINE_BUTTON="Iekšēja poga" HIKA_TOP_LEFT="Augšā pa kreisi" HIKA_TOP_RIGHT="Augšā pa labi" HIKA_TOP_CENTER="Augšā centrā" HIKA_BOTTOM_LEFT="Lejā pa kreisi" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Lejā pa labi" HIKA_BOTTOM_CENTER="Lejā centrā" CURSOR_NUMBER="Kursora numurs" CURSOR_MIN="Kursora minimālā vērtība" CURSOR_MAX="Kursora maksimālā vērtība" CURSOR_STEP="Kursora soļi" CURSOR_EFFECT="Kursora efekts" CURSOR_WIDTH="Kursora platums" FROM_SAME_MANUFACTURER="No tā paša ražotāja" FILTERS="Filtri" HEIGHT="Augstums" SHOW_FILTER_BUTTON="Rādīt filtra pogu" DISPLAY_FIELDSET="Display fieldset" FILTER_BUTTON_POSITION="Filtra pogas pozīcija" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="Precet %s ir krājumā tikai %s vienības." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Aptuvenais piegādes datums: %s dienas pēc izsūtīšanas" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Paredzamais piegādes datums: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Nav aprēķināts piegādes datums" DELIVERY_HOUR="Piegādes stunda: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Nav piegādes stunda" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Nav noliktavā paziņojums mājaslapai %s" OUT_OF_STOCK="Nav nolikavā paziņojums" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Grupas iespējas ar preci" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Izvērsta pasūtījuma noformēšanas procesa versija" HIKA_UNPUBLISHED="Nepublicēts" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s punkti tika atskaitīti no jūsu konta" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Lūdzu konfigurē savas maksājuma metodes" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Nav atrastas maksājuma metodes" CANCEL_ORDER="Atcelt pasūtījumu" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Atceļamo pasūtījumu statusi" ADD_ME_WAITLIST="Paziņot man, kad pieejams" WAITLIST_SUBSCRIBE="Jūs informēs, kad produkts būs pieejams" ACTIVATE_WAITLIST="Aktivizēt gaidīšanas saraksta iespēju" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Maksimālais gaidīšanas sarakstu abonentu skaits precei" WAITLIST_SEND_LIMIT="Maksimums epastu nosūtīti par preci" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Prece tagad ir krājumos" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Jūs esat abonējis paziņojumus par krājumiem precei: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Informē mani, kad prece '%s' būs pieejama" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Šeit tagad ir %s produkts(i) krājumos" ACCESS_TO_THE_ORDER="Jūs varat piekļūt šai preces lapai izmantojot šo saiti." SEE_PRODUCT="Skatīt preci." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Neaizmirstiet manuāli atmaksāt par šo pasūtījumu." COMPARE_MODE="Aktivizēt salīdzināšanas režīmu" COMPARE_LIMIT="Salīdzināt ierobežojumu" ADD_TO_COMPARE_LIST="Salīdzināt preci" COMPARE_PRODUCTS="Salīdzināt preces" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Nesalīdzināt preci" COMPARE_LIMIT_REACHED="Salīdzināšanas saraksts ir pilns" SELECT_DATE_IN_PAST="Lūdzu izvēlies datumu iepriekš" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Lūdzu izvēlies datumu uz priekšu" ALLOW="Atļaut" ALL_DATES="Visi datumi" ONLY_PAST_DATES="Tikai pagātnes datumi" ONLY_FUTURE_DATES="Tikai nākotnes datumi" ORDER_CANCEL="Pasūtījumu atcelt" WAITLIST_NOTIFICATION="Gaidīšanas saraksta paziņojums" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Jūs jau esat parakstījies uz šo gaidīšanas sarakstu" HEADER_IMAGE="Paypal galvenes URL" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Nepareizs datuma formāts" DETAILED_TAX_DISPLAY="Detalizēts nodokļu attēlojums" CUMULATIVE_TAX="Cumulative nodoklis" PAYMENT_NOTIFICATION="%s maksājuma paziņojums : maksājums %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s maksājuma paziņojums : maksājums %s par pasūtījumu nr.%s" HIKA_TITLE_MR="K-gs" HIKA_TITLE_MRS="K-dze" HIKA_TITLE_MISS="Jaunkundze" HIKA_TITLE_MS="Kundze" HIKA_TITLE_DR="Dr" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Atlaižu kods jau tiek izmantots. Lūdzu nomaini to" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Rādīt pielāgotu pozīciju laukus" RECENTLY_VIEWED="Pēdējā laikā skatīts" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Rādīt preču skaitu" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Tikai kategorijas ar precēm" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Preču lapas izkārtojums" HIKA_INHERIT="Pārmantot" SHOW_DEFAULT="Pamata" SHOW_REVERSED="Pretējs" SHOW_TABULAR="Tabulveida" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Vienkāršota reģistrācija ar paroli" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Vienkāršota navigācija" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Preces lapas attēla platums" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Preces lapas attēla augstums" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Ir izveidots jauns pasūtījums jūsu mājaslapā" REMOVE_COUPON="Noņemt kuponu" NO_MANUFACTURER="Nav zīmola" HIKA_EMAIL_CONFIRM="E-pasta apstiprinājums" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Apstiprinājuma e-pasts atšķiras no jūsu ievadītā e-pasta. Lūdzu, ievadiet to vēlreiz." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Rādīt epasta apstiprināšanas lauku" READONLY="Tikai lasīt" SPECIFY_A_NAME="Lūdzu norādi vārdu." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Uzmanību: jums nevar būt %s filtrs un pielietot to kārtošanai. Filtra veids ir mainīts uz %s." NO_TITLE_INSIDE="Uzmanību: Jūs nevarat likt virsrakstu iekš radio pogas vai rūtiņas. Nosaukums pozīcija ir mainīta uz augšu." NO_CURRENCY_SELECTED="Uzmanību: jūs izvēlējāties tikai vienu valūtu. Valūta tiks automātiski uzstādīta." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Uzmanību: norādītais pielāgotais lauks nav pieejams šai kategorijai." MIN_MAX_NOT_SET="Kļūda: jums vajag definēt maksimālo un minimālo vērtību jūsu kursoram." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Administrators tagad apstiprinās jūsu konta aktivizāciju." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Lūdzu ieraksti balsojumu un komentāru" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Paldies par jūsu piedalīšanos" THANKS_FOR_COMMENT="Paldies par Jūsu komentāru" PLEASE_COMMENT="Lūdzu atstāj komentāru" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="Lai apstiprinātu jūsu balsi, lūdzu ierakstiet komentāru" THANK_FOR_VOTE="Paldies par balsojumu" VOTE_UPDATED="Balsojums ir atjaunots" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Jums jābūt reģistrētam, lai ievietotu balsojumu" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Jums jābūt reģistrētam, lai ievietotu komentāru" VOTE_ERROR="Notikusi kļūda, lūdzu mēģiniet vēlāk" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Jums vajag nopirkt šo pozīciju lai varētu ievietot balsojumu vai komentāru" ENABLE_STATUS="Norādi, kuru moduli vēlies iespējot" ACCESS_VOTE="Norādi piekļuves līmeni balsojumiem un komentāriem" STAR_NUMBER="Zvaigžņu skaits reitingam" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Lapā parādāmo komentāru skaits" USEFUL_RATING="Iespējot noderīgu vērtējumu katram komentāram" VOTE="Balsot" ALREADY_VOTE_USEFUL="Jūs jau nobalsojāt par šo komentāru" VOTE_AVERAGE="Vidējais" MULTI_VOTE="Atļaut multi komentārus, ja balsojumi un komentāri ir saistīti" SHOW_LISTING_COMMENT="Lietotājiem jābūt reģistrētiem, lai redzētu citu komentārus" REGISTER_NOTE_COMMENT="Lietotājiem jābūt reģistrētiem, lai atzīmētu citu komentārus" ENTER_PSEUDO_VOTE="Jums jāievada savs lietotājvārds" EMAIL_COMMENT="Ja lietotājs nav pieslēdzies, tad nepieciešama epasta adrese komentāriem" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Maksimālais komentāru skaits katram lietotājam par vienu preci" PSEUDO_REQUIRED="Jums jāievada savs lietotājvārds" EMAIL_INVALID="Lūdzu pārbaudi savu epasta adresi" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Jūs esat sasniedzis savu komentāru limitu šai precei" FULL_COMMENT="Visā komentārā" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Lūdzu ievadi vienības ID" PUBLISHED_COMMENT="Automātiski publicēt jaunus komentārus" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Rādīt balsošanu preču lapā" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Rādīt balsošanu kategorijās" DISPLAY_VOTE="Rādīt balsojumus" EMAIL_NEW_COMMENT="Sūtīt epastu par jauniem komentāriem" RATING="Vērtējums" HIKA_IP="Ip" WRONG_ITEM_ID="Nav pozīcijas ar šādu pozīcijas id" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Ir ievietots jauns komentārs." NEW_COMMENT="Jauns komentārs" SEE_COMMENT="Norāde uz komentāru" COMMENT_CONTENT="Komentārs publicēts" COMMENT_ITEM_NAME="Vienības nosaukums" PRODUCT_COMMENT="Komentārs" PRODUCT_NEW_COMMENT="Publicēt komentāru" VENDOR_NAME="Pārdevēja nosaukums" TEMPLATE="Veidne" HIKA_FILE_MODE="Uzstādīt failu režīmu" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Ielādēt failu" HIKA_FILE_MODE_PATH="Norādi faila atrašanās vietu" HIKA_PATH="Faila ceļš" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kategoriju saraksts" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Pirkšana" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lietotāja adreses" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Partneru programma" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Ierakstu reģistrācija" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Klienta pasūtījumi" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Produktu lapa" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Preču saraksts" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Reģistrācijas forma" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lietotāja vadības panelis" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Salīdzināšanas lapa" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kontaktu lapa" STYLES_FOR_FRONTEND="Stili priekšplāna lapai" STYLE_HIKASHOP="Viegli pielāgo HikaShop
savam šablonam ar stiliem" STYLE_TOOLTIP_TITLE="HikaShop stili" STYLE_TOOLTIP_TEXT="Ar HikaShop stiliem jūs viegli varat adaptēt HikaShop savai Joomla veidnei. Klikšķini uz saiti, lai uzzinātu vairāk par šo !" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Pārrakstīt piegādes adresi" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Rādīt saīsnes uz citu kategoriju precēm" SUBSCRIPTION_LEVEL="Abonēšanas līmenis" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Rādīt Jūsu abonēšanas" SUBSCRIPTIONS="Abonēšanas" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Pārrakstīt piegādes adreses tekstu" HIKA_HIDE="Slēpt" SHIPPING_PRICES="Piegādes cenas" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Pielietot cenu par produktu" PRICE_PER_PRODUCT="Cena par produktu" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Procentuāli par produktu" HIKA_USER_NAME="Nosaukums" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Iepriekšējais" EMPTY_FILENAME=" " DOWNLOAD_NOW="Lejuplāde" AUP_DISCOUNT="Punktu atlaide" AUP_USE_POINTS="Punkti izmantoti" USE_VIRTUAL_POINTS="Lietot virtuālos punktus" USE_VIRTUAL_COUPON="Lietot virtuālos kuponus" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Sagrupētie punkti: brīdinājuma līmenis" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Trūkstošie %d punkts(i) tiks samazināti %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Vēl nav publicēts neviens komentārs." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Šī persona ir nopirkusi šo pozīciju." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Komentāru saraksts:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Rakstīt komentāru..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Nav balsojumu" VOTE_USEFUL_STYLE="Uzstādīt lietderīgu balsošanas stilu" HELPFUL="Noderīgs" VOTE_COMMENT_SORT="Norādi, kā komentāri jāšķiro" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Dodiet savu padomu par šo pozīciju:" CART_PRODUCT_CODE="Preces kods" DISPLAY_CODE="Rādīt produkta kodu" FREE_PAYMENT=" " HIKASHOP_PAYMENT="Maksājuma izmaksas" ASSOCIATED_CATEGORY="Augstākā kategorija" BANNER="Reklāmkarogs" ;since 1.5.9 FEE="Maksa" GROUP_POINTS_BY="Sagrupēt punktus pēc" MAXIMUM_POINTS="Maksimālie punkti" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Dot punktus par statusiem" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Lūdzu aizpildiet papildus informāciju" GLOBAL_ON_LISTINGS="Globālais par sarakstiem" PAGE_TITLE="Lapas virsraksts" ADD_TO_WISHLIST="Pievienot vēlmju sarakstam" CART_TO_WISHLIST="Pārvērst grozu par vēlmju sarakstu" WISHLIST_TO_CART="Pārvērst vēlmju sarakstu par grozu" DISPLAY_THE_WISHLIST="Rādīt vēlmju sarakstu" SAVE_WISHLIST="Saglabāt vēlmju sarakstu" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Rādīt 'Pievienot vēlmju sarakstam' pogu" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kuponam nav vērtība, ja tas tiek lietots kopā ar esošo preču atlaidi(ēm)." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kuponam ir ierobežota vērtība, ja tas tiek lietots kopā ar esošo preču atlaidi(ēm)." NEW_WISHLIST="Izveidot jaunu vēlmju sarakstu" NEW_CART="Izveidot jaunu grozu" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Rādīt vēlmju sarakstus" DISPLAY_THE_CARTS="Rādīt grozus" HIKA_SET_AS_CURRENT="Uzstādīt kā patreizējo" HIKA_CURRENT="Patreizējais" HIKA_STOCK="Krājumi" CANADAPOST_TURNAROUND="Noliktavas apgrozījuma laiks (stundās)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Gatavs sūtīšanai" WISHLISTS="Vēlmju saraksti" WISHLIST="Vēlmju saraksts" CARTS="Grozi" HIKA_ACTION="Darbība" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Vairs nav pārdošanā" WISHLIST_EMPTY="Vēlmju saraksts ir tukšs" HIKA_UNLIMITED="Nelimitēts" SHOW_COMMENT_DATE="Rādīt katra komentāra datumu" CART_WISHLIST="Grozs/Vēlmju saraksts" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Sūtīt komentāru" HIKASHOP_CART_NAME="Groza nosaukums" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Jūs neesat autorizējies, lai redzētu šo resursu" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Saite uz vēlmju sarakstu" HIKASHOP_EVERYBODY="Ikviens" HIKASHOP_NOBODY="Neviens" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Reģistrēti lietotāji" HKASHOP_USER_ID="Lietotāja ID" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Lūdzu pievieno produktus, saglabā, un tad pievieno citu informāciju." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Nav atrasts grozs" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Nav atrasts vēlmju saraksts" VERTICAL_DISTANCE="Vertikālais attālums" HORIZONTAL_DISTANCE="Horizontālais attālums" DISCOUNT_NOT_FOUND="Atlaide nav atrasta" HIKA_BADGES="Emblēmas" HIKA_BADGE="Emblēma" HIKASHOP_REPORTS="Atskaites" HIKASHOP_REPORT="Ziņojums" YESTERDAY="Vakar" LAST_24H="Pēdējās 24 stundas" THIS_WEEK="Šonedēļ" THIS_MONTH="Šomēnes" THIS_YEAR="Šogad" PREVIOUS_WEEK="Pagājušā nedēļā" PREVIOUS_MONTH="Pagājušā mēnesī" PREVIOUS_YEAR="Pagājušā gadā" COLUMN="Kolonna" LINE="Līnija" AREA="Apgabals" DISPLAY_TYPE="Attēlošanas veids" COMPARE="Salīdzināt" DISPLAYED_INFORMATION="Attēlotā informācija" LAST_PARTNER="Pēdējais partneris" BEST_PARTNER="Labākais partneris" TOTAL_PARTNER="Kopā partneri" LAST_CUSTOMER="Pēdējais klients" BEST_CUSTOMER="Labākais klients" TOTAL_CUSTOMER="Kopā klienti" BEST="Labākais" WORST="vissliktākais" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Lūdzu konfigurē savu pirmo rindu" SPECIFIC_OPTIONS="Specifiskās iespējas" LAST_PERIOD="Pēdējais periods" LAST_YEAR="Pagājušā gadā" CURRENT_REPORT="Patreizējā atskaite" NOT_SPECIFIED="Nav norādīts" LAST_SEVEN_ORDERS="Pēdējie 7 pasūtījumi" SALES_THIS_MONTH="Pārdošanas šajā mēnesī" MAIN_STATISTICS="Galvenā statistika" WEEKLY_PERFORMANCE="Iknedēļas sasniegums" TOP_SALES="Top pārdošanas" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Pasūtījumu stāvokļi šajā nedēļā" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Pārdošanas salīdzinājums" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 labākās kategorijas pēdējo 2 nedēļu laikā" ORDERS_BY_CURRENCY="Pasūtījumi pēc valūtas" ORDERS_TO_SHIP="Pasūtījumi gatavi sūtīšanai" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zīmolu uzskaite" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Nejauši produkti" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Kategorijas 1 līmenī" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Kategorijas 2 līmeņos" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Labākie pārdevēji" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Jaunākās preces" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Vislabāk vērtētās" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Orģinālais pasta indekss" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Konta numurs" FEDEX_METER_ID="Meter ID" FEDEX_API_KEY="API atslēga" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Rādīt aizturi" FEDEX_SHOW_ETA="Rādīt ETA" FEDEX_SHOW_NOTES="Rādīt piezīmes" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Lietot kastes izmērus" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Sagrupēta iepakojuma izmēri un svars" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Jūsu iepakojums" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Iepakojuma veids" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Kastes izmēri" ORDERING="Secība" SET_USER_ADDRESS="Uzstādīt lietotāja adresi" X_CHARACTERS_REMAINING="%s burti atlikuši" POSITION="Pozīcija" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Rādīt pārvērst grozu par vēlmju sarakstu pogu" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Prece veiksmīgi pievienota vēlmju sarakstam" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Lūdzu norādi vispirms preci" ENABLE_WISHLIST="Iespējot vēlmju sarakstus" ENABLE_MULTI_CART="Atļaut vairākus grozus" STORE_OFFLINE_WARNING="UZMANĪBU ! Ieslēdzot šo iespēju tiks atspējotas HikaShop lapas jūsu mājaslapas priekšplānā !" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Jaunais vēlmju saraksts tiks attēlots, kad prece tiks tajā pievienota." HIKASHOP_CART_CREATED="Jauns grozs tiks attēlots, kad tajā būs preces." DISPLAY_FILTERS="Rādīt filtrus" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Attēlot filtrus preču sarakstā" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s no %s būs noderīgi" ACCESS_CODE="Piekļuves atslēga" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Kopīgs SSL" DISPLAY_THE_CART="Rādīt grozu" DISPLAY_MANUFACTURER="Rādīt ražotāju" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Atkārtotajām precēm nav tas pats ilgums, lūdzu paturi grozā tikai preces ar tādu pašu ilgumu." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Tikai viena abonēšana ir atļauta." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Atkārtotās preces un neatkārtotās preces grozā, lūdzu paturi grozā tikai viena veida preces." REATTEMPT="Atkārtot maksājuma neveiksmes gadījumā" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Abonēšanas komponente" PRICE_FROM="Lietot cenu no" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Jūsu abonēšana %s ir beigusies." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Jūs varat piekļūt pasūtījuma detaļām pa tiešo klikšķinot uz sekojošo saiti pēc pieslēgšanās:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Abonēšana beigusies" PREVIOUS_PRODUCT="Iepriekšējā prece" NEXT_PRODUCT="Nākošā prece" WEIGHT_DISPLAY="Svara attēlošana" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Atjauno preču daudzumu, nevis to aizvietojot" INVOICE_NUMBER="Rēķina numurs" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Rēķina numura formāts" INVOICE_ORDER_STATUSES="Pasūtījuma rēķina statusi" SUBJECT="Temats" MENUS="Izvēlnes" AUP_POINTS="Points" DEFINED_LIMITS="Definētie ierobežojumi" HIKASHOP_USER_DETAILS="Jūsu detaļas" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Groza saraksts" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Groza attēlojums" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Atļaut lietotājiem kārtot komentārus" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Datuma kārtošana" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Visnoderīgākie" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Rēķina informācija" INVOICE_MESSAGE="Jūsu rēķina summa ir:" INVOICE_ORDER_NUMBER="Pasūtījuma numurs šim rēķinam:" NO_DATA="Nav datu" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Labākā šī gada prece" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Visu laiku labākais klients" ORDERS_CREATED_TODAY="Šodien izveidotie pasūtījumi" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Labākā šī mēneša kategorija" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop attēli" HIKA_RESTRICTIONS="Ierobežojumi" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Rēķina numura attiestatīšanas biežums" EVERY_YEARS="Katru gadu" EVERY_MONTHS="Katru mēnesi" FROM="No" TO="uz" LOGIN_REGISTRATION="Pieslēgties un reģistrēties" VOTE_AND_COMMENT="Balsot un komentēt" HIKA_WAITLIST="Gaidīšanas saraksts" HIKA_FEATURES="Iespējas" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Izvērsti uzstādījumi" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Lietot bootstrap dizainu" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Galvenā preces cena procentuāli" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Atjaunināt produktu krājumu par apstiprinātu statusu" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Kupona procentu apmērs attiecas tikai uz preci" STANDARD_BEHAVIOR="Standarta rīcība" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignorēt atlaižu preces" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Neievērot atlaižu preces" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Kupona apstrāde ar atlaižu precēm" FORCE_AFFILIATION_TO="Uzspiest partnerību uz" NO_PARTNER="Nav partnera" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Patreizējais klienta parnteris" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Nav partnerība, ja bija grozs" NO_DISCOUNT="Nav atlaides" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Pasūtījums tika atcelts jūsu mājaslapā" HIDE_WISHLIST_GUEST="Slēpt vēlmju saraksta pogu viesiem" HIKASHOP_ADD_TO="Pievienot" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Konta detaļas priekš %s no %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Sveiks administrator,

Jauns lietotājs '%s', lietotājvārds '%s', ir reģistrēts %s." KEEP_SIZE="Saglabāt izmēru" POPUP_MODE="Uzlecošā loga režīms" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Kopējā cena:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Mūsu cena:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Kategoriju koks tiks atjaunots" REBUILD="Atjaunot" PRODUCT_CANONICAL="Kanonisks URL" PRODUCT_MSRP="Mazumtirdzniecības cena" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="Epasta adrese jau tiek izmantota" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Salīdzināt" WISHLIST_TO_COMPARE="Rādīt salīdzināšanas pogu vēlmju saraksta attēlojumā" COMPARE_TO_WISHLIST="Rādīt pievienot vēlmju sarakstam salīdzināšanas lapā" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Rādīt gaidīšanas saraksta pogu" ;since 2.1.2 SITE_ID="Vietne" SELECT_A_SITE="Izvēlies vietu" IMAGE_IN_CART="Grozā attēlot attēlu" DAYS_AFTER_ORDERING="Izveidots pirms %s dienām un nav apmaksāts" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Jums jāpieslēdzas, lai lietotu vēlmju sarakstu." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Šifrēšanas atslēga" TEST_MODE="Testa režīms" ONLINE_COMMUNICATION="Tiešsaistes komunikācija" RESPONSE_REQUIRED="Nepieciešama atbilde" HIKA_HOSTED="Izvietots" HIKA_REDIRECT="Novirzīt" USE_CHOSEN="Izmantot izvēlēto bibliotēku" AWS_KEY_ID="Piekļuves atslēgas ID" SECRET_KEY="Slepenās piekļuves atslēga" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Rādīt emblēmu" SORT_ASCENDING="%s augošs" SORT_DESCENDING="%s dilstošs" IN_STOCK_CHECKBOX="Krājumos rūtiņa" SHOW_RESET_BUTTON="Rādīt atiestatīt pogu" HIKA_PLUGIN="Spraudnis:" PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Vispārējā konfigurācija" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Īpašā konfigurācija" HIKA_NO_RESCTION="Nekādi ierobežojumi" SET_HISTORY_MESSAGE="Uzstādīt vēstures ziņojumu" SANDBOX="Lietot Sandbox" HIKA_FORMAT="Formāts" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Partnera maksājums" SHIPPING_INFORMATION="Piegādes informācija" SHIPPED_BY="Nosūtīja: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Groza kopējais apjoms ir par maz jebkurai iespējamajai piegādes metodei" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Groza kopējais svars ir par maz jebkurai iespējamajai piegādes metodei" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Jūsu pasūtījuma kopsumma ir pārāk liela visiem iespējamajiem piegādes veidiem" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Groza pozīciju kopējais daudzums ir par maz jebkuram iespējamajai piegādes veidam" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Groza pozīciju kopējais daudzums ir par daudz jebkuram iespējamajai piegādes veidam" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="Šeit ir %s pozīcijas jūsu grozā, kuras mēs nevaram jums piegādāt" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Minimālais skaits" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Maksimālais daudzums" TRIGGERS="Trigeri" ADD_TRIGGER="Pievienot trigeri" TRIGGER_SELECT="Izvēlēties trigeri" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Pirms prece ir izveidota" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Pirms prece ir atjaunota" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Pirms prece ir dzēsta" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Pirms prece ir nokopēta" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="Pēc preces izveides" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Pēc preces atjaunošanas" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="Pēc preces dzēšanas" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="Pēc preces nokopēšanas" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Pirms kategorija ir izveidota" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Pirms kategorija ir atjaunota" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Pirms kategorija ir dzēsta" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="Pēc kategorijas izveides" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Pēc kategorijas atjaunošanas" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="Pēc kategorijas dzēšanas" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Pirms pasūtījums ir izveidots" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Pirms pasūtījums ir atjaunots" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Pirms pasūtījums ir dzēsts" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="Pēc pasūtījuma izveides" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="Pēc pasūtījuma atjaunošanas" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="Pēc pasūtījuma izveides" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Pirms lietotājs ir izveidots" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Pirms lietotājs ir atjaunots" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Pirms lietotājs ir dzēsts" AFTER_A_USER_IS_CREATED="Pēc lietotāja izveides" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="Pēc lietotāja atjaunošanas" AFTER_A_USER_IS_DELETED="Pēc lietotāja dzēšanas" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Pirms adrese ir izveidota" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Pirms adrese ir atjaunota" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Pirms adrese ir dzēsta" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Pēc adreses izveides" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Pēc adreses atjaunošanas" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Pēc adreses dzēšanas" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="Katru stundu" EVERY_DAYS="Katru dienu" EVERY_WEEKS="Katru nedēļu" FILTER_SELECT="Izvēlies filtru" PRODUCT_TYPE="Preces veids" CSV_IMPORT="CSV preces" PRODUCT_COLUMN="Preču kolonnas" PRICE_COLUMN="Cenas kolonnas" CATEGORY_COLUMN="Kategorijas kolonnas" CHARACTERISTIC_COLUMN="Raksturojums" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Saistītās preces kolonnas" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Iespējamo preču kolonnas" ADD_FILTER="Pievienot filtru" ACTION_SELECT="Izvēlies darbību" ADD_ACTION="Pievieno darbību" DISPLAY_RESULTS="Rādīt rezultātus" EXPORT_CSV="Eksportēt csv failu" UPDATE_VALUES="Atjaunot vērtības" DELETE_ELEMENTS="Dzēst elementus" UPDATE_CATEGORIES="Atjaunot kategorijas" UPDATE_RELATEDS="Atjaunot preču saistības" UPDATE_OPTIONS="Atjaunot preču iespējas" IN_CSV="Csv" NOT_IN_CSV="Nav csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Saglabāt preces masveida operācijā csv importā." HIKA_NUMERIC="Ciparu" HIKA_STRING="Rinda" OTHER="Cits" HIKA_BEGINS_WITH="Sākas ar" HIKA_ENDS_WITH="Beidzas ar" HIKA_CONTAINS="Saturošs" HIKA_NOT_CONTAINS="Nesatur" HIKA_START="Sākums" HIKA_IN="Uz" HIKA_NOT_IN="Ne" SELECT_ALL="Iezīmēt visu" UNSELECT_ALL="Neiezīmēt visu" VERIFY_FILE="Pārbaudi failu" HIKA_VALID_FILE="Fails ir derīgs" HIKA_EMPTY_FILE="Fails ir tukšs" HIKA_CANNOT_OPEN="Failu nevar atvērt" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Lūdzu izvēlies korespondējošās kolonnas" REMOVE="Noņemt" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Dzēst filtrētos elementus" REPLACE="Aizstāt" CATEGORY_TYPE="Kategorijas veids" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Augstākas kategorijas kolonnas" ORDER_COLUMN="Kārtot kolonnas" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Kārtot preču kolonnas" ADDRESS_COLUMN="Adresu kolonnas" USER_COLUMN="Lietotāja kolonnas" USER_WITH_ACL="Lietotāji ar PKS" DISPLAY_BOTH="Rādīt cena+nodoklis" DONT_HIKA_HAVE="Nav" CHANGE_STATUS="Mainīt statusu" NEW_ORDER_STATUS="Jauna pasūtījuma statuss" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Sūtīt paziņojuma epastu" DATA="Dati" HIKA_AND="Un" PROCESS_WARNING="Process tiks izpildīts" HIKA_MASSACTION="Masveida operācijas" WRONG_VALUE="Nepareiza vērtība" PROCESS="Process" SELECTED_PRODUCTS="%s rezultāti" WRONG_COLUMN_TYPE="Nepareizs kolonnas tips, tips ir %s" TABLE_NOT_EXIST="Tabula %s neeksistē" COLUMN_NOT_EXIST="Kolonna %s neeksistē" EXPORT_PATH="Eksportēt ceļu" GROUP_NAME="Grupas nosaukums" SEARCH_PROCESSING="Meklēšanas apstrāde" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Lūdzu izvēlies vismaz vienu kārtošanas iespēju" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="Masu operāciju spraudnis nav atrasts. Lūdzu pārbaudi, ka sistēmā iespējots masu operāciju spraudnis" UPDATE_PRODUCT_STOCK="Atjaunot preču krājumus" PURCHASED_AT="Nopirkts" FIRST_PURCHASED_AT="Pirmoreiz pirkts" LAST_PURCHASED_AT="Pēdējoreiz pirkts" NB_DOWNLOADED="Lejuplāžu skaits" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Klienta lejuplādes vieta" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Iespējot lietotāja lejuplādes lauku" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Rādīt lejuplādes" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Pievienot preci pasūtījumam" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Labot preces informāciju pasūtījumā" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Labot pasūtījuma papildus informāciju" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Vai esi pārliecināts dzēst šo preci no šī pasūtījuma?" ALL_VIEWS="Visi skati" HIKA_CONFIRM_USER="Vai apstiprini šī lietotāja izvēli?" USERPOINTS_DISCOUNT="Punktu atlaide" USERPOINTS_USE_POINTS="Punkti izmantoti" USERPOINTS_POINTS="Points" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="Lietotāja konta administratora paziņojums" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Klienta epasts" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Regulārais maksājums par orģinālo pasūtījumu" NEGOTIATED_RATE="Noteikta likme" CHANGE_USER_GROUP="Mainīt lietotāja grupu" HIKA_SUBSCRIPTION="Regulāra abonēšana" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Globāla abonēšana" RECURRING_TYPE="Abonēšanas veids" RECURRING_PERIOD="Regulārā maksājuma periods" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Pievienot 'Lūdzu izvēlies' vērtību" PLEASE_SELECT="Lūdzu izvēlies" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Lūdzu izvēlies vispirms valsti" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="Jums vajag vispirms publicēt vismaz vienu citu lauku šajā tabulā" RECURRING_ORDER="Atkārtoties" MERCHANT_ID="Tirgotāja id" SECURE_SECRET="Drošs noslēpums" INCLUDE_SHIPPING="Iekļaujot piegādi" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="Jūs izmantojāt %d punktus" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="Jūs nopelnījāt %d punktus" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Adrese nepublicēta, jo tiek izmantota pasūtījumā" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="Raksturojumu var pievienot tikai galvenajām precēm, nevis variantiem" RECURRING_TIMES="Daļu skaits" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Daļu abonēšana" SELECT_RECURRING_TIMES="Norādi daļu skaitu" UPDATE_CHARACTERISTICS="Atjaunot raksturojumus" VERSION="Versija" RECENT="Jaunākā" SORT_DESCENDING_RECENT="Visjaunākā" SORT_ASCENDING_RECENT="Vecāka" SORT_DESCENDING_SALES="Vislabākās pārdošanas" SORT_ASCENDING_SALES="Vissliktākās pārdošanas" SORT_DESCENDING_CLICKS="Visskatītākie" SORT_ASCENDING_CLICKS="Vismazāk skatītie" CREATION_DATE="Izveides datums" MODIFICATION_DATE="Modificēšanas datums" GENERATE_VARIANT_AUTO="Ģenerēt variantus automātiski" HIKA_WIZARD="Veidnis" WELCOME_WIZARD="Sveicināti HikaShop instalācijas palīgā. Lūdzu aizpildiet zemāk esošo formu pirms turpināt." WIZARD_SHOP_ACCESS="VEIKALA PIEKĻUVE
Norādi, kā vēlies piekļūt HikaShop lapām savas mājaslapas priekšpusē." WIZARD_LISTING_TYPE="PREČU IZKĀRTOJUMS
Izvēlies, kā attēlot jūsu preces, no šiem trīs sarakstu veidiem." WIZARD_LOCATION="ATRAŠANĀS VIETA
Izvēlies savu valsti un tad ievadi pilnu veikala adresi." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="GALVENIE PARAMETRI
Definē sava veikala galvenos parametrus." PRODUCTS_LISTING_MENU="Izvēlnes pozīcija precēm" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="Izvēlnes pozīcija tiks pievienota
jūsu galvenajai izvēlnei atļaujot
piekļuvi jūsu preču sarakstiem" CATEGORIES_LISTING_MENU="Izvēlnes pozīcija kategorijām" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="Izvēlnes pozīcija tiks pievienota
jūsu galvenajai izvēlnei atļaujot
piekļuvi jūsu kategoriju sarakstiem" CATEGORIES_LISTING_MODULE="Kategoriju saraksts modulī" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="Preču kategoriju saraksts
tiks parādīts sānos
jūsu mājaslapā" PRODUCTS_LISTING_DIV="Atlasīt kā : Režģis" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="Šis attēlos jūsu
atlases kā režģi" PRODUCTS_LISTING_LIST="Atlasīt kā : Saraksts" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="Šis attēlos jūsu
atlases kā sarakstu" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Atlasīt kā : Tabula" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="Šis attēlos jūsu
atlases kā tabulu" USE_JOOMLA_LANGUAGES="Mēs noteicām, ka jums mājaslapā ir instalētas Joomla valodas %s. Vai vēlies tās izmantot HikaShop?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="Mēs nevaram iegūt HikaShop tulkojuma failu jūsu patreizējai valodai. Jūs varat to lejuplādēt mūsu mājaslapā izvēlnē Download->Languages un sekot instrukcijām šeit, lai novietotu savā mājaslapā vietā." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal epasta adrese (papildus)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Saglabā un dodies izveidot savu pirmo preci !" WIZARD_MONEY="Valūtas un nodokļu konfigurācija" TAX_NAME="Nodokļa nosaukums (kā piem. GST vai PVN)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Valodas uzstādījumi" WIZARD_PAYPAL="Paypal uzstādījumi" YOUR_ADDRESS="Jūsu adrese" HIKA_SKIP="Izlaist" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Rādīt vēlmju sarakstu bezmaksas precēm" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="Visi vienā lapā" SWITCHER="Pārslēdzis" GUEST="Viesis" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Attēlošanas metode reģistrācijai" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Pieslēdzies, izveido jaunu kontu vai turpini kā viesis" LOGIN_OR_GUEST="Pieslēdzies vai turpini kā viesis" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Izveido jaunu kontu vai turpini kā viesis" IDENTIFICATION="Identifikācija" CANCEL_URL_DEFINE="Jums jānorāda maksājuma atcelšanas URL jūsu konfigurācijas kontā" RETURN_URL_DEFINE="Jums jānorāda maksājuma atgriešanas URL jūsu konfigurācijas kontā" NOTIFY_URL_DEFINE="Jums jānorāda maksājuma paziņojuma URL jūsu konfigurācijas kontā" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Apstiprināts" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Uzstādi pasūtījuma klientu" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Noapaļot cenas aprēķina brīdī" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Pabeigt" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Rādīt piegādes 'tā pati adrese' atzīmes rūtiņu" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Procentuāla maksa izņemot piegādi" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Groza statuss" USER_MESSAGE="Lietotāja ziņojums" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="Jums ir kontakta pieprasījums" SUMMARY_OF_THE_ORDER="PASŪTĪJUMA KOPSAVILKUMS" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Vai vēlies importēt sava Mijoshop valūtas likmes ?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Pievienot grozam uzlecošā loga izmērs" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Noteikumi un nosacījumi uzlecošā loga izmērs" NO_METHOD_CLICK_NEW="Nav atrasts neviens veids, izmanto pogu jauns, lai izveidotu jūsu pirmo metodes konfigurāciju" SEND_USER_MESSAGE="Sūtīt lietotāja ziņu" PRODUCTS_FROM_X="Importēt no %s" X_IMPORT_DESC="Šis %s imports veiks zemāk esošās informācijas importu no %s uz HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Datubāzes nosaukums, kur jūsu Opencart dati tiek turēti :" OPENC_WARNING="Uzmanību: lai darbotos, imports jāveic tikai no viena servera. Jūsu Opencart datubāzei jābūt uz tā paša servera, kur jūsu HikaShop (Joomla) datubāze, un abām datumāzēm jābūt piekļūstamām no Joomla mājaslapas datubāzes lietotāja. Ja jūsu Opencart datubāze ir uz cita servera, lūdzu importē to manuāli uz serveri, kur tiek uzturēta jūsu HikaShop datubāze." OPENC_WEBSITE_PATH="Opencart mājaslapas pamata ceļš : " OPENC_WARNING_IMAGES=" Jūš varat norādīt savas Opencart mājaslapas saknes ceļu, lai importētu savus attēlus. Ja nē, tad attēli netiks importēti." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Vai jūs vēlaties importēt jūsu Opencart valūtu kursus ?" POINTS_MODE="Punktu režīms" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Dot virtuālos punktus" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Ierobežot pēc veida" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Ierobežot pēc kaegorijas" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop lietotāja punkti" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Rādīt 'pievienot vēlmju sarakstam' pogu bezmaksas precēm" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="Nav apakškategoriju" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Noņemt iepriekšielādētos uzstādījumus" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="Jums ir %d punkti." USERPOINTS_NO_POINTS="Jums nav punktu." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="Jūs varat lietot %s punktus, lai iegūtu atlaidi %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Vai vēlies lietot šos punktus ?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Nav attēla - Velc un met šeit vai lieto augšupielādes pogu" CHECKOUT_SEF_NAME="Pasūtījuma noformēšanas SEF nosaukums" IMAGE_POPUP_MODE="Attēla uzlecošā loga režīms" HIKA_VALIDATE="Apstiprināt" VOTE_TARGET="Mērķis" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Pārvaldīt balsojuma kategorijas" MAIN_VOTE="Galvenais balsojums:" WIZARD_PRODUCT_TYPE="Produktu veids" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Pārdoto preču veids" WIZARD_VIRTUAL="Virtuālās lietas (mp3, egrāmatas, u.c.)" WIZARD_REAL="Piegādājamas lietas" WIZARD_BOTH="Abi" TOO_MANY_VARIANTS="Jūsu raksturojums ģenerē par daudz variantus, jums vajag lietot opcijas vai paplašinātu pozīciju laukus vietā vai arī jūs varat saņemt Fatal PHP kļūdas dēļ ierobežojumiem jūsu serverī." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="Jums nav neviena raksturojuma, tāpēc šī darbība nav iespējama." TERMINAL_ID="Termināļa ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Kontakta pieprasījums" CONTACT_USER_MESSAGE="Lietotāja ziņojums" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Publicējamā atslēga (svītru konts)" STRIPE_SECRET_KEY="Slepenā atslēga (svītru konts)" STRIPE_FORM="Lai veiktu maksājumu, aizpildi zemāk esošo formu" VM_LANGUAGES="Pirms sākt importu, lūdzu izvēlies sekojošo galveno valodu, kuru vēlaties savam saturam (preču aprakstiem, ražotājiem...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="Piegāde nav nepieciešama" RECURRING_TIMES_VALUE="%s daļas" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Norādi vienu rakstu, kas tiks parādīts priekš Noteikumiem un nosacījumiem" API_USERNAME="Paypal API lietotājvārds" API_PASSWORD="Paypal API parole" API_SIGNATURE="Paypal API paraksts" API_VERSION="Paypal API versija" REMOVE_ID_IN_URLS="Noņemt preces un kategorijas id saitē" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- Jauna adrese -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Adreses atlasītājs" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Uzlecošais logs" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="Saraksts" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Izkrītošais saraksts" MINI_ADDRESS_FORMAT="Samazināts adreses formāts" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax attēls" FIELD_AJAX_FILE="Ajax fails" IMAGE_FORCE_SIZE="Uzspiest attēla izmēru" IMAGE_SCALE_MODE="Attēla mērogošanas režīms" IMAGE_KEEP_RATIO="Saglabāt proporcijas" IMAGE_CROP="Apgriezt" SEND_CART_DETAIL="Sūtīt groza detaļas uz PayPal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Rādīt Ekspess pasūtījuma noformēšanas pogu noformēšanas skatā" DISPLAY_BUTTON_CART="Rādīt Ekspess pasūtījuma noformēšanas pogu groza skatā" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Pievienot partneri lietotāja kontam reģistrācijas procesā" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Rādīt produkta nosaukumu grozā" TAXCLOUD_TAX="Nodokļi (%s)" LAST_7D="Pēdējās 7 dienas" LAST_30D="Pēdējās 30 dienas" LAST_365D="Pēdējās 365 dienas" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Atļaut klientiem vēlreiz pasūtīt" VM_TABLE_PREFIX="Prefiks Virtuemart tabulām jūsu datubāzē :" REORDER="Pārkārtot" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Groza statuss" WAREHOUSE_SELECTION="Noliktavas izvēle" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Vai tiešām vēlies dzēst šo adresi?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Jautāt adresi pie reģistrācijas" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Iemaksa par pasūtījumu nr.: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Daudzuma lauks pie 'Pievienot grozam' pogas" SHOW_CART_COUPON="Rādīt kuponu grozā" SHOW_CART_SHIPPING="Rādīt piegādi grozā" SHIPPING_PRICE="Piegādes cena" SHIPPING_TAX="Piegādes nodokļi" ALIAS_AUTO_FILL="Aizstājvārda automātiska aizpilde" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Daudzuma izkārtojums preču lapā" SHOW_REGROUPED="Rādīt pārgrupētu" SHOW_LEFTRIGHT="Rādīt pa kreisi un pa labi" SHOW_SELECT="Rādīt izvēli" SHOW_SIMPLE="Rādīt vienkāršu" SHOW_SIMPLIFIED="Rādīt vienkāršotu" SHOW_DEFAULT_DIV="Rādīt noklusēto 'div'" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Lūdzu izvēlies vismaz vienu piegādes veidu" ENTER_INFO="Lūdzu ievadi savu %s %s" DATE_DESC="Datums - pretējā secībā" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Neievērot atlaižu preces" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Ierobežot pēc grupas" USERPOINTS_EARN_POINTS="Jūs varat nopelnīt %s punktus ar šo pasūtījumu" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Uzspiest kanonisko URL sarakstos" NO_GENERATE_URL="Nē, ģenerēt saites" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Lietot kanonisko URL, ja norādīts" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Lietot kanonisko URL un ģenerēt, ja tas trūkst" HIKA_ADD_IMAGE="Pievienot attēlu" SHIPPING_BLOCKED="Bloķēts" TAXABILITY_CODE="Preces nodokļa kods" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Kļūdaina piegādes adrese" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Padarīt preču iesaistīšanu abos veidos" ; Date picker DATE_PICKER="Paplašināts datuma atlasītājs" DATE_PICKER_OPTIONS="Datuma atlasītāja iespējas" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Noklusētais šodien" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Rādīt iekļautu" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Pirmdiena sākumā" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Rādīt citus mēnešus" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Aizmirstās dienas" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Neiekļautās dienas" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Nepareizs datums laikam '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Mēneša atlasītājs" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Gada atlasītājs" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Rādīt pogu paneli" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Rādīt mēnešus" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Gaidīšanas dienas" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Stunda papildus dienai" USER_TOTAL_PURCHASE="Lietotāja kopējais pirkums" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Pasūtījuma numurs" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Pasūtījuma summa" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Produkta numurs" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Kārtošanas virziens" REPLACE_BY="Aizvietot ar" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s pozīcijas no %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s vienību krājumos" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automātiska preču atslēgvārdu un metaaprakstu aizpilde" KEYWORDS_NUMBER="Ģenerēto atslēgvārdu skaits" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maksimālais metaapraksta izmērs" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Izņēmuma atslēgvārdu saraksts" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="Jūs varat mainīt apakšelementu filtru augšā labajā pusē uz 'Tiešie apakšelementi' , lai atkārtoti pārkārtotu elementus." PRELOAD_VERSION="Iepriekšielādētā versija" INVOICE_DATE="Rēķina izveides datums" CART_MODULE_ITEMID="Itemid priekš 'Rādīt vēlmju sarakstu' pogas novirzīšanas" CHECK_DATABASE="Pārbaudīt datubāzi" WIZARD_SAMPLE_DATA="Sample data" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Install sample data on your website" WIZZARD_DATA_ERROR="An error has occured while %s the sample data file. You can try again by clicking here." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="An error has occured while copying the file : %s. You can try again by clicking here." WIZARD_DATA_END="All sample data have been imported correctly." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s orders authorization renewed" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Please wait while submitting data to %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="If nothing happens after 10 seconds, please click on the button below." HIKA_LIMITATIONS="Limitations" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="You have to configure %s for the %s plugin payment first : check your plugin's parameters, on your website backend." CURL_ERROR="The sample data installation needs the CURL library installed but it seems that it is not available on your server. Please contact your web hosting to set it up, and try again." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Some of the plugins %s have a restricted access. Please ensure that their access is set to 'Public' via the Joomla plugins manager or they won't work properly." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Invoice %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deactivate buffering and compression for files download" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Internal code" TAX_NOTE="Tax note" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Purchase Order Number : " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Please enter a Purchase Order Number" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Wishlist name" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Warning ! The image %s is too big to be processed because of the memory limitation on your server. Either use a smaller image or increase the memory_limit parameter of the php.ini of your server." HIKA_CONTACT="Contact" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="You cannot proceed to a guest checkout as some of the products in your cart require a registration to our website. Please register an account or remove these products from your cart in order to proceed." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Payment capture order status" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Use product code as mpn" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="You have %s points (%s) available." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The shipping address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" ;since HikaShop 5.1.0 POSTAL_CODE="Postal code" SKIP_FIELD="Skip field" FEDEX_CODE_2_CHAR="You must use the 2 letter code" SKIP_FIELD_DESCRIPTION="If you want some products to be skipped by the plugin, enter here the column name of a custom product field. If the value of this field is not empty for a product, the product won't be included in the XML." IP2LOCATION_API_KEY="Your IP2LOCATION.IO service's API key that you can get on https://www.ip2location.io/sign-up" GEOLOCATION_IP2LOCATIONIO="IP2LOCATION.IO" ENTER_INFO_STATE_CODE="If you are shipping from the US, Puerto Rico or Canada, state code is required" ADD_INSURRANCE="Add insurance" FEDEX_DIMENSION_APPROXIMATION="Dimension approximation(%)" FEDEX_WEIGHT_APPROXIMATION="Weight approximation(%)" DIGITS_ONLY="only digits is allowed" STATE_ENTER_INFO="State code is required for USA, Canada & Puerto Rico" ACTIVATE_MY_ACCOUNT="Click here to activate my account" FORMAT_FOR_EACH_FILE="Format for each file" FORMAT_FOR_EACH_IMAGE="Format for each image" ONLY_FOR_PARTNERS="Only for partners" TOTAL_CUSTOMERS="Total customers" MORE_INFO_FOR_ACDC="PayPal requires more information about your business on paypal.com to enable Advanced Credit and Debit Card Payments. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." MORE_INFO_FOR_ACDC_WITH_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc.
After reaching the $500 limit you will still be offering all other PayPal payment methods except Advanced Credit and Debit Card Payments to your customers" MORE_INFO_FOR_ACDC_OVER_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. You already surpassed the $500 limitation hence aren't able to process more Advanced Credit and Debit Card Payments transactions but are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." IN_REVIEW_FOR_ACDC="PayPal is currently reviewing your information after which you’ll be notified of your eligibility for Advanced Credit and Debit Card Payments. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." DENIED_FOR_ACDC="PayPal denied your application to use Advanced Credit and Debit Card Payments. You can retry again 89 days after the previously denied try on paypal.com. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." INFO_3DSSECURE="Use 3D Secure to authenticate card holders through card issuers. It reduces the likelihood of fraud when you use supported cards and improves transaction performance. A successful 3D Secure authentication can shift liability for fraudulent chargebacks from you to the card issuer." PAYPAL_ACCOUNT_CONNECTION="PayPal account connection" ACCEPT_CREDIT_CARD_PAYMENTS="Accept credit card payments" ENABLE_CREDIT_CARDS="Enable credit cards" ENABLE_3DSECURE="Enable 3DSecure" PAYMENTS_WITH_PAYPAL_BUTTONS_OPTIONS="Payments with PayPal buttons options" STANDARD_OPTIONS="Standard options" DEFAULT_VARIANT="Default variant" PRODUCT_HIT="Hits" CREDIT_CARD_BILLING_ADDRESS="Credit card billing address" USE_PAYMENT_BUTTON_BELOW="Use one of the payment buttons below for your payment of %s." USE_PAYMENT_BUTTON_OR_CREDIT_CARD_FORM_BELOW="Use one of the payment buttons or the credit card form below for your payment of %s." SCA_WHEN_REQUIRED="When required" SCA_ALWAYS="Always" PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP_AND_RETRY="The 3DS authentication was not completed successfully. Please try again or try with another card or choose another payment method." PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP="The 3DS authentication failed." FEDEX_TRANSIT_TIME="Display Transit time (except international)" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL="With extra parameter in the URL" HIKASHOP_BACKEND="Backend" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL_DESCRIPTION="You can add the parameter tp=1 to the URLs of your frontend or backend in order to see the view files" EQUAL_TO="Equal to" NOT_EQUAL_TO="Not equal to" HIKA_LANG_VERSION="5.1.0" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Jūs varat kopēt / ielīmēt rindas šeit no faila iepriekš, ko jūs vēlētos pielāgot. Tulkotājiem, jums vajadzētu mainīt tulkošanas failu iepriekš, un dalīties ar jūsu izmaiņām, lai tās varētu integrēt noklusējuma tulkošanas failos." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Piegāde un apmaksa" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" HAVE_DONT_HIKA_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Nedot punktus, ja izmanto dažus"