;Translation for HikaShop 2.6.3 (Tłumaczenie dla HikaShop 2.6.3) - 06-06-2016 - Patryk Doering: http://www.rekinet.pl ;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" bez VAT) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Bezpłatnie" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" za sztukę przy zakupie przynajmniej %s" PER_UNIT="" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Produkt już nie będzie sprzedawany" ITEM_SOLD_ON_DATE="Ten produkt będzie sprzedawany od %s" ADD_TO_CART="Dodaj do Koszyka" NO_STOCK="Brak towaru" X_ITEMS_IN_STOCK="%s dostępnych sztuk" SPECIFICATIONS="Specyfikacja" REFRESH_INFORMATION="Odśwież informacje" NO_VALUES_FOUND="Wartość nie została znaleziona" PRODUCT="Produkt" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Nazwa" CART_PRODUCT_QUANTITY="Ilość" CART_PRODUCT_PRICE="Cena" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Cena za sztukę" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Suma" CART_EMPTY="Koszyk jest pusty" HIKASHOP_TOTAL="Razem" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Razem do zapłaty" PROCEED_TO_CHECKOUT="Złóż Zamówienie" REFRESH_CART="Odśwież koszyk" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Produkt %s nie jest dostępny" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Nie ma takiej ilości sztuk dla %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Produkt %s nie jest jeszcze sprzedawany" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Produkt %s nie jest już sprzedawany" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Produkt dodano do koszyka." ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Koszyk" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Dalej" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Status" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Wysyłka" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Płatności" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Koniec" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Kupon" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Login" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Adres" NEXT="Następny krok" CONTINUE_SHOPPING="Kontynuuj zakupy" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Dziękujemy za zamówienie." ORDER_IS_COMPLETE="Twoje zamówienie zostało utworzone." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Waluta, którą wybrałeś, nie jest niestety obsługiwana przez nasz system płatności." PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Potwierdź akceptacje regulaminu i zasad sprzedaży." PLEASE_ACCEPT_TERMS="Potwierdź akceptacje regulaminu i zasad sprzedaży." ADDITIONAL_INFORMATION="Dodatkowe informacje" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Rejestracja jest zabroniona" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Po kliknięciu na link aktywacyjny, Twoje konto będzie aktywne i będziesz mógł kontynuować składanie zamówienia." PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Hasła nie są takie same." VALID_EMAIL="Proszę, wprowadź prawidłowy adres e-mail." ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Prosimy wybrać lub dodać nowy adres" SAME_AS_BILLING="Użyj tego samego adresu jak przy płatności" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Adres do Płatności" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Adres do Wysyłki" ADDRESS_INFORMATION="Informacje Adresowe" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Prosimy wypełnić pole %s" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Prosimy wypełnić pola %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Prosimy wybrać metode wysyłki" HIKASHOP_SHIPPING="Koszt wysyłki" FREE_SHIPPING="Darmowa wysyłka" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Metoda Wysyłki" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Wybrana metoda wysyłki: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Niestety, nie znaleziono takiej metody wysyłki" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Łączna ilość produktów w koszyku jest zbyt duża dla każdej z możliwych opcji wysyłki" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Łączna waga produktów w koszyku jest zbyt duża dla każdej z możliwych opcji wysyłki" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Łączna kwota zakupionych produktów w koszyku jest zbyt duża dla każdej z możliwych opcji wysyłki" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Brak opcji wysyłki dla twojego regionu" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Prosimy wybrać metodę płatności" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Metoda Płatności" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Wybrana metoda płatności: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="Podaj SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Wpisz kod swojego kuponu" HIKASHOP_COUPON="Kupon" ADD="Dodaj" COUPON_ADDED="Kupon dodany" COUPON_REMOVED="Kupon usunięty" COUPON_NOT_VALID="Kod kuponu jest nieprawidłowy" COUPON_NOT_YET_USABLE="Kupon został już wczesniej wykorzystany" COUPON_EXPIRED="Kupon stracił termin ważności" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Kupon nie może być już wykorzystany z uwagi na maksymalną ilość użyć" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Ten kupon nie jest dostępny w twojej strefie" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Kupon nie może byc użyty w zamówieniu na kwote poniżej %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Kupon, który wprowadziłeś nie może być użyty dla produktów w twoim koszyku" COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Kupon, który wprowadziłeś nie może być użyty dla produktów w tych kategoriach produktów" HIKASHOP_COUPON_LABEL="Kod twojego kuponu to: %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Zamówienie" ORDER_NUMBER="Nr zamówienia" PAYMENT_METHOD="Metoda płatności" ALL_PAYMENT_METHODS="Wszystkie metody płatności" CUSTOMER="Klient" PAID="Zapłacono" NOT_PAID="Nie zapłacono" PRODUCT_LIST="Lista produktów" UNIT_PRICE="Cena za sztukę" SUBTOTAL="Wartość zamówienia" SHIPPING="Wysyłka" DISCOUNT="Rabat" FILES="Pliki" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Status zamówienia nie pozwala jeszcze na pobranie pliku" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Czas ważności pobierania pliku minął" UNTIL_THE_DATE="Ważny do %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Osiągnięto maksymalną ilość pobrań" X_DOWNLOADS_LEFT="Pozostało %s pobrań" PLUS_X_OF_VAT="+%s VAT" ORDER_ADD_INFO="Dodatkowe informacje" ACTIONS="Akcje" INVOICE="Faktura" SHIPPING_INVOICE="Faktura wysyłki" VAT="VAT" MODIFICATION_REASON="Powód modyfikacji" NOTIFY_CUSTOMER="Poinformowanie klienta" NOTIFICATION="Poinformowanie" NEW_SHIPPING="Nowa metoda wysyłki" NEW_PAYMENT="Nowa metoda płatności" NEW_PRICE="Nowa cena" NEW_COUPON_CODE="Nowy kod kuponu" NEW_COUPON_VALUE="Nowa wartość kuponu" ORDER_NEW_STATUS="Nowy status zamówienia" REMOVE_ORDER_ITEM="Usuń zamówiony produkt" PRINT_INVOICE="Drukuj fakturę" PRINT="Drukuj" NO_ORDERS_FOUND="Nie zostały znalezione żadne zamówienia." TELEPHONE_IN_ADDRESS="Telefon: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Prosimy podać login" ORDER_NOT_FOUND="Zamówienie nie zostało znalezione" FILE_NOT_FOUND="Plik nie został znaleziony" PAY_WITH_X="Zapłać przez %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Zarządzaj swoimi danymi adresowymi" VIEW_ORDERS="Przejrzyj swoje zamówienia" AFFILIATE_PROGRAM="Dostęp do programu partnerskiego" AFFILIATE="Partner" CUSTOMER_ACCOUNT="Konto klienta" ORDER_CREATED="Zamówienie zostało utworzone" ;banner BANNER_SAMPLES="Przykłady bannerów" COMMENT="Komentarz" LINK="Link" HTML_CODE="Kod HTML" PREVIEW="Podgląd" REFERER="Polecony" HIKASHOP_YES="Tak" HIKASHOP_NO="Nie" ;front end affiliate CLICKS="Kliknięcia" REGISTERED_DATE="Data rejestracji" PARTNER_EMAIL="E-mail partnera" PARTNER_NAME="Imię partnera" PARTNER_FEE="Wpłata partnera" PARTNER_CURRENCY="Waluta partnera" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Niezapłacona wielkość kliknięć" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Niezapłacona wielkość Leads" SALES_UNPAID_AMOUNT="Niezapłacona wielkość sprzedaży" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Całkowita wielkość niezapłaconych" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Aktywne konto partnerskie" STATS="Statystyki" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Po zmianie waluty Twoje wcześniejsze zarobki zostaną przewalutowane." FILTER="Filtruj" GO="Idź" RESET="Reset" DATE="Data" ;backend Menus PRODUCTS="Produkty" CUSTOMERS="Klienci" ORDERS="Zamówienia" SALES="Sprzedaże" AFFILIATES="Partnerzy" AFFILIATES_SALES="Sprzedaż partnerów" ZONES="Regiony" CURRENCIES="Waluty" PLUGINS="Wtyczki" DISPLAY="Wyświetlanie" UPDATE_ABOUT="Aktualizacja & Info" TAXES="Podatki" SYSTEM="System" DISCOUNTS="Rabaty" ADD_PRODUCT="Dodaj produkt" CHARACTERISTICS="Charakterystyka" VIEWS="Widoki" FIELDS="Pola użytkownika" CONTENT_MODULES="Moduły dla zawartości" CONTENT_MENUS="Menu dla zawartości" PAYMENT_METHODS="Metody Płatności" SHIPPING_METHODS="Metody Wysyłki" DOCUMENTATION="Dokumentacja" FORUM="Forum" EMAILS="E-maile" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Nowy widżet" HIKASHOP_CPANEL="Panel sterowania" LISTING="Listowanie" GAUGE="Miernik" GRAPH="Wykres" PIE="Diagram" MAP="Mapa" START_DATE="Data rozpoczęcia" END_DATE="Data zakończenia" PERIOD="Okres" HOURS="Godziny" DAYS="Dni" WEEKS="Tygodnie" MONTHS="Miesiące" YEARS="Lata" LIMIT="Limit" ENCODING_FORMAT="Format kodowania" ALL_STATUSES="Wszystkie statusy" DATE_TYPE="Typ daty" CREATED_FIELD="Stworzony" DATE_GROUP="Sortuj po" REMOVE_WIDGET="Czy na pewno chcesz skasować ten widżet ?" SOUTH_AMERICA="Ameryka Południowa" CENTRAL_AMERICA="Ameryka Środkowa" NORTH_AMERICA="Ameryka Północna" AFRICA="Cała Afryka" CENTRAL_AFRICA="Afryka Środkowa" NORTHERN_AFRICA="Afryka Północna" SOUTHERN_AFRICA="Afryka Południowa" EASTERN_ASIA="Wschodnia Azja" SOUTHERN_ASIA="Południowa Azja" ASIA_AND_PACIFIC="Region Azji i Pacyfiku" CENTRAL_ASIA="Azja Środkowa" MIDDLE_EAST="Środkowy Wschód" NORTHERN_ASIA="Północna Azja" NORTHERN_EUROPE="Północna Europa" WESTERN_EUROPE="Wschodnia Europa" SOUTHERN_EUROPE="Południowa Europa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Dodaj/Edytuj/Usuń Produkty" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Zarządzaj zdjęciami, plikami, cenami, produktami powiązanymi, etc" CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Możesz również zarządzać informacją o twoich produktach w oparciu o charakterystyki" CATEGORIES_DESC_CREATE="Dodaj/Edytuj/Usuń Kategorie Produktów" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Zarządzaj i kontaktuj się ze swoimi klientami" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Będziesz mógł zarządzać ich adresami i zamówieniami" ORDERS_DESC="Zarządzaj zamówieniami Twoich klientów" ORDERS_DESC_STATUS="Dodaj/Edytuj/Usuń Statusy Zamówień" AFFILIATES_DESC="Zarządzaj Twoimi Partnerami" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Dodaj/Edytuj/Usuń Bannery" AFFILIATES_DESC_SALES="Zarządzaj sprzedażą Twoich Partnerów" ONLY_COMMERCIAL="Tylko w wersji komercyjnej HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Tylko w wersji HikaShop Business" ZONE_DESC="Zarządzaj Regionami w Sklepie" ZONE_DESC_TAXES="Zarządzaj Podatkami i Kategoriami Podatków dla Twoich Produktów" DISCOUNT_DESC="Dodaj/Edytuj/Usuń Kody Rabatowe" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Zarządzaj ograniczeniami do nich" CURRENCY_DESC="Zarządzaj Walutami w Twoim Sklepie" CURRENCY_DESC_RATES="Autoaktualizacja kursów walut" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Zarządzaj Dodatkami Płatności" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Zarządzaj Dodatkami Wysyłki" DISPLAY_DESC_VIEW="Edytuj łatwo każdy widok w Sklepie" DISPLAY_DESC_CONTENT="Konfiguruj menu zawartości oraz moduły" DISPLAY_DESC_FIELDS="Konfiguracja Pól Użytkownika" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Konfiguracja HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Modyfikacja jakiegokolwiek łańcucha znakowego użytego w HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Modyfikacja jakiegokolwiek e-maila użytego w HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Włącz/Wyłącz Dodatki HikaShop" UPDATE_DESC="Sprawdź aktualizacje i historię zmian" HELP_DESC="Wyświetl pomoc HikaShop" FORUM_DESC="Dostęp do forum w celu uzyskania dalszej pomocy" ;back end general ERROR_SAVING="Wystąpił błąd w trakcie zapisywania." MAIN_INFORMATION="Główne informacje" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Pomyślnie zapisano." SUCC_DELETE_ELEMENTS="Pomyślnie usunięto %s wpisy(ów)" NAME_TRANSLATED="Przetłumaczona nazwa" ROOT="Główny katalog" EXPLORER="Explorer" RATE="Stawki" ZONE="Strefa" RESTRICTIONS="Ograniczenia" ADDRESS="Adres" PROCESS_CONFIRMATION="Jesteś przekonany(a), że chcesz kontynuować?" NEW_ORDERING_SAVED="Nowe zamówienie zostało zapisane." ERROR_ORDERING="Błąd w treści zamówienia." ;config - main MAIN="Główne" STORE_ADDRESS="Adres Twojego Sklepu" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Typ adresu dla podatku" BILLING=" Do rachunku" APPLY_DISCOUNTS="Zastosuj rabaty" BEFORE_TAXES="Przed podatkami" AFTER_TAXES="Po podatkach" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Domyślny typ adresu" MAIN_TAX_ZONE="Główna strefa podatku" VAT_CHECK="Sprawdzenie numeru VAT" NO_VAT_CHECK="Nie sprawdzaj" FORMAT_CHECK="Sprawdź format" ONLINE_CHECK="Sprawdź on-line" MAIN_CURRENCY="Główna waluta" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Czestotliwość odświeżania stóp podatkowych" DEFAULT_ORDER_STATUS="Domyślny status zamówienia" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Status zamówienia: Potwierdzone" CANCELLED_ORDER_STATUS="Status zamówienia: Anulowane" CART_RETAINING_PERIOD="Okres ważności koszyka" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Częstotliwość sprawdzania ważności koszyka" CHECKOUT_FLOW="Proces składania zamówienia" READ_MORE="Czytaj więcej" DIMENSION_SYMBOLS="Symbole wymiarów" WEIGHT_SYMBOLS="Symbole wagi" LAST_CHECK="Ostatnie sprawdzenie: %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Wymuś SSL dla procesu składania zamówienia" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Domyślnie publikowany wariant" ORDER_NUMBER_FORMAT="Format numeru zamówienia" HIKA_QUANTITY_FIELD="Pole ilość" HIKA_INSERT="Wstaw" EXCLUDE_DIMENSIONS="Wyklucz wymiary" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Główne opcje wyświetlania" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Wyświetl pasek postępu zamówienia" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Bez postępu zamówienia" CHECKOUT_PROGRESS="Wyświetl postęp z końcem" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Wyświetl postęp bez końca" AFTER_ADD_TO_CART="Po dodaniu produktu do koszyka" ALWAYS_CHECKOUT="Zawsze przejć do koszyka" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Pozostań jeśli moduł koszyka jest wyświetlony" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Pozostań i wyświetl okienko powiadomienia" ALWAYS_STAY="Zawsze pozostań na tej samej stronie" WHEN_CART_IS_EMPTY="URL dla przekierowania gdy koszyk jest pusty" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Maksymalna ilość produktów w koszyku" BUTTON_STYLE="Styl przycisku" NORMAL="Normalny" ROUNDED="Zaokrąglone rogi" MENU_STYLE="Pozycja menu" TITLE_BOTTOM="Pod tytułem" CONTENT_TOP="Powyżej głównego obszaru" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="URL przycisku Kontynuuj Zakupy" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Włącz komentarze do produktu" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Metoda wyboru charakterystyki" DROPDOWN="Rozwijane" TABLE="Tabelka" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Wyświetl nazwę charakterystyki" QUANTITY_FIELD="Wyświetl pole ilości na stronie produktu" AJAX_INPUT="Formularz w AJAX" NORMAL_INPUT="Normalny formularz" NO_DISPLAY="Nie wyświetlaj" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Pozwól użytkownikowi drukować faktury z poziomu front-endu" CATEGORY_EXPLORER="Eksplorator kategorii" CSS_FRONTEND="Plik CSS front-endu" CSS_BACKEND="Plik CSS zaplecza (back-endu)" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Domyślne główne opcje modułów" PRODUCT_SHOW_MODULES="Moduły pod stroną produktu" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Domyślne parametry dla produktów" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Domyślne parametry dla kategorii" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Domyślne parametry dla DIV-ów" SHOW_FOOTER="Pokaż stopkę" FOOTER="Stopka" CATALOGUE_MODE="Tryb Katalogu" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Uproszczona rejestracja" NO_REGISTRATION="Brak rejestracji" WEIGHT_UNIT_PRICE="Wyświetl koszt za jednostkę wagi" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Pozwól użytkownikom płacić dopiero po zakupie" ;config - languages LANGUAGES="Języki" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Aktywuj edycję zawartości w wielu językach" INSTALL_JOOMFISH="Musisz zainstalować JoomFish aby użyć edycji wielu języków" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Tłumaczenie publikowane domyślnie" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Wyświetl tryb interfejsu edycji wielojęzycznej" EDIT_LANGUAGE_FILE="Edytuj plik językowy" ADD_LANGUAGE_FILE="Dodaj plik językowy" SHARE="Podziel się" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Ten plik językowy zostanie wysłany do zespołu tłumaczeniowego Hikari Software i może być zawarty w następnej wersji programu." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Poprzez dzielenie się tym plikiem, pozwalasz Hikari Software użyć Twojej pracy w każdym celu." SHARE_CONFIRMATION_3="Możesz dodać prywatną wiadomość, która zostanie przekazana Hikari Software." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="HikaShop obecnie nie jest przetłumaczony na ten język." LOAD_ENGLISH_2="Zostanie załadowana wersja angielska abyś mógł ją przetłumaczyć na swój język." LOAD_ENGLISH_3="Gdy zakończysz tłumaczenie, nie zapomnij podzielić się nim z resztą społeczności!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Załaduj najnowszą wersję z naszych serwerów." MISSING_LANGUAGE="Twój plik językowy nie jest aktualnie zainstalowany." UPDATE_LANGUAGE="Twój plik językowy nie jest aktualny." DONT_REMIND="Wiem, nie przypominaj mi więcej." ;config - cron EMPTY_LOG="Pliki logów są puste" SUCC_DELETE_LOG="Pliki logów zostały pomyślnie skasowane" ERROR_DELETE_LOG="Nie można usunąć tego pliku logu" EXIST_LOG="Plik logu nie istnieje" CRON_TRIGGERED="HikaShop uruchomiony o %s" CRON_NEXT="System nie zostanie uruchomiony %s" CRON_PROCESS="Proces harmonogramu" CREATE_CRON="Dodaj/Edytuj zadania w harmonogramie" CRON="Harmonogram" MIN_DELAY="Minimalne opóźnienie pomiędzy dwoma zadaniami w harmonogramie" NEXT_RUN="Następny czas uruchomienia" CRON_URL="URL harmonogramu" REPORT="Raport" REPORT_SEND="Wyślij raport" REPORT_SEND_TO="Wyślij raport do" REPORT_SAVE="Zapisz raport" REPORT_SAVE_TO="Zapisz raport do" REPORT_DELETE="Usuń raport" REPORT_SEE="Zobacz raport" REPORT_EDIT="Edytuj raport e-mail" LAST_CRON="Ostatni harmonogram" LAST_RUN="Ostatni czas uruchomienia" CRON_TRIGGERED_IP="Wyzwól (uruchom) przez IP" EACH_TIME="Każdego czasu gdy HikaShop jest wyzwalany (uruchamiany)" ONLY_ACTION="Tylko gdy HikaShop wykonuje akcję" SIMPLIFIED_REPORT="Uproszczony raport" DETAILED_REPORT="Szczegółowy raport" ;config - email FROM_NAME="Od (nazwa)" FROM_ADDRESS="Z adresu" REPLYTO_NAME="Odpowiedz do (nazwa)" REPLYTO_ADDRESS="Odpowiedz na adres" BOUNCE_ADDRESS="Adres zwrotny" EMAILS_OPTIONS="Opcje e-mail" ADD_NAMES="Dodaj nazwy" CHARSET="Zestaw znaków" WORD_WRAPPING="Zawijanie wierszy" EMBED_IMAGES="Zagnieżdżaj obrazki" EMBED_ATTACHMENTS="Zagnieżdżaj załączniki" MULTIPLE_PART="Wielokrotna część" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="E-mail dla powiadomień o płatności" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="E-mail dla powiadomień o utworzeniu zamówienia" ;config - files ALLOWED_FILES="Dozwolone typy plików" ALLOWED_IMAGES="Pozwalaj na obrazki" UPLOAD_FOLDER="Folder wysyłania" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Zabezpieczony folder wysyłania" PAYMENT_LOG_FILE="Plik logów płatności" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Walidacja statusu zamówień do pobierania" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Limit czasu pobierania" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Limit ilości pobierania" DEFAULT_IMAGE="Domyślny obrazek" THUMBNAIL="Miniaturka" THUMBNAIL_X="Szerokość miniaturki" THUMBNAIL_Y="Wysokość miniaturki" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Szerokość zdjęcia" IMAGE_Y="Wysokość zdjęcia" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Maksymalna szerokość pełnego zdjęcia w pop-upie" MAX_Y_POPUP="Maksymalna wysokość pełnego zdjęcia w pop-upie" WATERMARK_ON_IMAGES="Znak wodny na zdjęciach" WATERMARK_OPACITY="Poziom krycia (przezroczystości) znaku wodnego" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Opis" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Bezpośrednie podrzędne elementy" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Dodatkowe informacje" CATEGORY_PARENT="Kategoria nadrzędna" ALL_SUB_ELEMENTS="Wszystkie podrzędne elementy" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Pogrupowane według kategorii" PRODUCT_CATEGORIES="Kategorie produktów" PRODUCT_CATEGORY="Kategoria produktu" TAXATION_CATEGORIES="Kategorie opodatkowania" TAXATION_CATEGORY="Kategoria opodatkowania" ORDER_STATUS="Status zamówienia" ORDER_STATUSES="Statusy Zamówień" USE="Użyj" MAX_UPLOAD="Maksymalna wielkość wysyłanego pliku (MB): %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Nie możesz usunąć domyślnej kategorii" ;products PRODUCT_CODE="Kod" PRODUCT_PRICE="Cena" PRODUCT_QUANTITY="Ilość" PRODUCT_DESCRIPTION="Opis" URL="URL" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Znaczniki META" PRODUCT_KEYWORDS="Słowa kluczowe" VARIANTS="Warianty" MANAGE_VARIANTS="Zarządzaj wariantami" UNLIMITED="Nieograniczone" PRODUCT_SALE_START="Początek sprzedaży" PRODUCT_SALE_END="Koniec sprzedaży" PRODUCT_WEIGHT="Waga" RELATED_PRODUCTS="Produkty powiązane" PRICES="Ceny" PRICE="Cena" PRICE_WITH_TAX="Cena z podatkiem" CURRENCY="Waluta" MINIMUM_QUANTITY="Minimalna ilość" FILENAME="Nazwa pliku" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Podaj przynajmniej nazwę i kod produktu" DUPLICATE_PRODUCT="Istnieje już produkt z takim kodem" PRODUCT_VOLUME="Wolumin" PRODUCT_WIDTH="Szerokość" PRODUCT_LENGTH="Długość" PRODUCT_HEIGHT="Wysokość" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Dodaj do Koszyka kod HTML" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Maksymalna ilość na zamówienie" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Domyślna wartość" VALUES="Wartości" VALUE="Wartość" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Idź do głównego produktu" ;Order statuses CREATED="Utworzone" PENDING="Oczekuje na potwierdzenie" CONFIRMED="Potwierdzone" CANCELLED="Anulowane" REFUNDED="Pieniądze zostały zwrócone" SHIPPED="Wysłane" ORDER_STATUS_CREATED="utworzone" ORDER_STATUS_PENDING="oczekuje na potwierdzenie" ORDER_STATUS_CONFIRMED="potwierdzone" ORDER_STATUS_CANCELLED="anulowane" ORDER_STATUS_REFUNDED="pieniądze zostały zwrócone" ORDER_STATUS_SHIPPED="wysłane" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Status zamówienia zmieniony na: " ;user PARTNERS_ONLY="Tylko dla Partnerów" CUSTOMERS_ONLY="Tylko dla Klientów" JOOMLA_USER_OPTIONS="Opcje użytkownika Joomla" ADDRESSES="Adresy" USERS="Użytkownicy" ;partner PARTNERS="Partnerzy" PARTNER_KEY="Klucz partnera" CUSTOM_FEES="Opłaty użytkownika" PARTNER_FEES_CURRENCY="Waluta opłat" PARTNER_LEAD_FEE="Główna opłata partnera" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Procentowa opłata ze sprzedaży" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Płaska opłata ze sprzedaży" PARTNER_CLICK_FEE="Opłata za kliknięcie" PARTNER="Partner" PAYMENT_TO_PARTNER="Wypłata z programu partnerskiego do %s" PAY_X_TO_X="Masz zamiar wypłacić %s do %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Jeżeli chcesz być przekierowany do %s aby zapłacić, włącz opcję poniżej" PROCEED="Kontynuuj" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Pozwól partnerom wybrać ich walutę" VALID_ORDER_STATUS="Poprawny status zamówienia" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Wyświetl zaawansowane statystyki partnerów" CLICK_MINIMUM_DELAY="Minimalne opóźnienie nim nowe kliknięcie z tego samego IP będzie zaakceptowane" VALIDITY_PERIOD="Okres ważności kliknięcia dla leads i sprzedaży" AFFILIATE_TERMS="Zasady i warunki programu partnerskiego" READ_AFFILIATE_TERMS="Przeczytaj zasady i warunki programu partnerskiego" ;history HISTORY="Historia" REASON="Przyczyna" INFORMATION="Informacja" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Maksymalna ilość" SHIPPING_MIN_VOLUME="Minimalna ilość" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Minimalna waga" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Maksymalna waga" SHIPPING_MIN_PRICE="Minimalna cena" SHIPPING_MAX_PRICE="Maksymalna cena" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Musisz edytować i zapisać dodatki zanim pojawią się w procesie zamówienia" X_PACKAGES="%s pakiety(ów)" ;discounts COUPONS="Kupony" DISCOUNT_CODE="Kod" DISCOUNT_TYPE="Typ" DISCOUNT_START_DATE="Data początkowa" DISCOUNT_END_DATE="Data końcowa" DISCOUNT_VALUE="Wartość" DISCOUNT_QUOTA="Quota" MINIMUM_ORDER_VALUE="Minimalna wartość zamówienia" PRODUCT_NOT_FOUND="Produkt nie został znaleziony" CATEGORY="Kategoria" CATEGORY_NOT_FOUND="Kategoria nie została znaleziona" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Włączając podkategorie" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Płaska wielkość" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Procentowo" DISCOUNT_USED_TIMES="Ilość użyć" X_LEFT="Pozostało %s" COUPON_AUTO_LOAD="Auto ładowanie do koszyka jeśli możliwe" ;taxes TAXATIONS="Warunki opodatkowania" TAXATION="Warunki podatku" MANAGE_RATES="Zarządzaj stawkami" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Zarządzaj kategoriami podatku" ALL_RATES="Wszystkie stawki" CUSTOMER_TYPE="Typ użytkownika" ALL_CUSTOMER_TYPES="Wszystkie typy użytkowników" INDIVIDUAL="Osoba fizyczna" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Firma bez podatku VAT" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Firma z podatkiem VAT" TAX_NAMEKEY="Klucz podatku" RATES="Kursy/Stawki %" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Numer VAT nie jest wspierany w Twoim kraju" VAT_NUMBER_NOT_VALID="Nr NIP dla podatku VAT, który został wprowadzony jest niepoprawny." SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="Sprawdzanie numeru NIP dla podatku VAT on-line wymaga rozszerzenia SOAP dla języka PHP. Jeśli go nie masz, proszę zainstaluj go i następnie aktywuj. W przeciwnym wypadku - zdeaktywuj sprawdzanie numeru NIP." ;email HTML_VERSION="Wersja HTML" TEXT_VERSION="Wersja tekstowa" SEND_HTML="Wyślij HTML" SENDER_INFORMATIONS="Informacje o nadawcy" TO_NAME="Do" TO_ADDRESS="Na adres" EMAIL_SUBJECT="Temat" ATTACHMENTS="Załączniki" ATTACHED_FILES="Załączone pliki" ADD_ATTACHMENT="Załącz nowy plik" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Usuń personalizację HTML" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Usuń personalizację tekstową" CRON_REPORT="Raport Harmonogramu (Cron)" ORDER_NOTIFICATION="Powiadomienie o zamówieniu" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Powiadomienie o utworzeniu zamówienia" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Powiadomienie o statusie zamówienia" ADVICE_BOUNCE="Wyszczególniony adres zwrotny %s może być przyczyną problemu, proszę usuń go (zostaw pole adresu zwrotnego puste) i spróbuj ponownie." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Twoje zamówienie nr %s otrzymało status %s w %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Twoje zamówienie nr %s zostało %s w %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Twoje zamówienie nr %s ze sklepu %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Szczegóły konta dla %s w %s" CRON_REPORT_SUBJECT="Twój Harmonogram został uruchomiony." DATE_ON_WEBSITE="dnia %s o godzinie %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Status Twojego zamówienia nr %s został zmieniony na %s" HI_CUSTOMER="Witaj %s." ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="Miło nam poinformować, że Twoje zamówienie nr %s złożone w naszym sklepie %s dnia %s o godzinie %s" YOUR_ORDER="Twoje zamówienie" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA" TOTAL_WITHOUT_VAT="Razem bez VAT: %s" TOTAL_WITH_VAT="Razem z VAT: %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="Ogółem bez VAT" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="Suma" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Twoje zamówienie zostanie zrealizowane jak tylko otrzymamy płatność." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Jeszcze raz, dziękujemy za Twoje zamówienie w %s. Zapraszamy ponownie." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Dziękujemy za złożenie zamówienia w sklepie %s" THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Dziękujemy za rejestrację w sklepie %s" ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Twoje konto musi być aktywowane przez kliknięcie w poniższy odnośnik i będziesz mógł/mogła kontynuować składanie zamówienia." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Możesz już zalogować się w sklepie za pomocą podanego loginu i hasła." BEST_REGARDS_CUSTOMER="Pozdrawiamy serdecznie!
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Nowe zamówienie nr %s zostało złożone %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="Jeśli wiadomość nie jest czytelna, kliknij tutaj, aby zobaczyć ją w przeglądarce" ;currencies UPDATE_RATES="Uaktualnienie kursów" UPDATE_RATES_WARNING="Uwaga: Uaktualnienie usunie Twoje stare kursy" CURRENCY_CODE="Kod" CURRENCY_SYMBOL="Symbol" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Wyświetl przykład" CURRENCY_DISPLAYED="Wyświetlony" CURRENCY_INFORMATION="Informacje o walutach" CURRENCY_PERCENT_FEE="Dodatkowa opłata (w %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Kursy zostały uaktualnione pomyślnie." MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Twoja główna waluta nie jest na liście walut wspieranych przez Europejski Bank Centralny. Dlatego nie można uaktualnić kursu w taki sposób." NO_DATA_IN_ECB_FEED="Brak danych w Europejskim Banku Centralnym" LOCALE_INFORMATION="Informacje lokalne" CURRENCY_FORMAT="Format" MON_DECIMAL_POINT="Separator dziesiętny" MON_THOUSANDS_SEP="Separator grup" MON_GROUPING="Grupy cyfr" POSITIVE_SIGN="Podpisz dodatnie (pozytywne) wartości" NEGATIVE_SIGN="Podpisz dodatnie (negatywne) wartości" INT_FRAC_DIGITS="Międzynarodowe cyfry typu ułamkowego" FRAC_DIGITS="Lokalne cyfry typu ułamkowego" P_CS_PRECEDES="Symbol poprzedzający dodatnią wartość" P_SEP_BY_SPACE="Separator symbolu i dodatniej wartości" N_CS_PRECEDES="Symbol poprzedzający ujemną wartość" N_SEP_BY_SPACE="Separator symbolu i ujemnej wartości" P_SIGN_POSN="Pozycja znaku dodatniego" N_SIGN_POSN="Pozycja znaku ujemnego" PARENTHESIS_AROUND="Nawiasy wokół" SIGN_BEFORE="Znak przed" SIGN_AFTER="Znak po" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Znak po symbolu" SIGN_AFTER_SYMBOL="Znak przed symbolem" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Strefa nie znaleziona" ZONE_NAME_ENGLISH="Nazwa w j. angielskim" ZONE_CODE_2="Kod 2-literowy" ZONE_CODE_3="Kod 3-literowy" ZONE_TYPE="Typ" ZONE_INFORMATION="Informacje o strefie" SUBZONES="Pod-strefy" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Najpierw musisz zapisać strefę, zanim wybierzesz pod-strefy." ALL_ZONES="Wszystkie strefy" COUNTRIES="Kraje" STATES="Stany/Obszary" TAX_ZONES="Strefy podatkowe" SHIP_ZONES="Strefy wysyłkowe" DISCOUNT_ZONES="Strefy rabatów" PAYMENT_ZONES="Strefy płatności" DUPLICATE_ZONE="Strefy już używane" ;banners IMAGE_URL="Adres URL" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Usługi wysyłkowe" EXPRESS="Ekspres" STANDARD="Standard" AIR="Transport powietrzny" SEA="Transport morski" EXPRESS_DESCRIPTION="Przesyłka kurierska typu 'next day'" STANDARD_DESCRIPTION="Przesyłka kurierska (standardowa)" AIR_DESCRIPTION="Przesyłka lotnicza" SEA_DESCRIPTION="Przesyłka morska" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Numer karty kredytowej" EXPIRATION_DATE="Data ważności" CARD_VALIDATION_CODE="Kod ważności karty" MM="mm" YY="rr" CVC_TOOLTIP_TITLE="Gdzie mogę to znaleźć?" CVC_TOOLTIP_TEXT="Karty kredytowe oraz debetowe MasterCard, Visa, Diners Club, Discover i JCB mają trzycyfrowy kod zabezpieczający na odwrocie (CVC/CVV). Karty American Express mają kod czterocyfrowy nadrukowany na froncie ponad numerem karty." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Prosimy podać dane karty płatniczej" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Adres klienta" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="Nie udało się połączyć z PayPal dla zamówienia %s" NO_ADDRESS="Brak adresu" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Jeżeli nie zostaniesz przekierowany automatycznie w ciągu 10 sekund, naciśnij przycisk poniżej." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Możesz powrócić do sklepu klikając na ten link" AUTHORIZE_LOGIN_ID="ID logowania do Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Klucz transakcji do Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Twój hash MD5 do Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Powrót do Sklepu" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Twój ID klienta Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Twój tajny klucz Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="Twój ID Bluepaid" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Informacje do przelewu bankowego" BANK_TRANSFER="Przelew bankowy" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="
Prosimy teraz dokonać płatności za złożone zamówienie w kwocie
%s używając poniższych danych.
" INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="
Pamiętaj, aby w tytule przelewu podać
numer zamówienia: %s, abyśmy szybko mogli rozpocząć realizację zamówienia.
" ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Płatność za pobraniem" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="
Przygotuj kwotę
%s, aby móc ją przekazać kurierowi przy odbiorze Twojego
zamówienia nr: %s.
" ;check CHECK_PAYMENT="Czek" CHECK_INFORMATION="Informacje do płatności czekiem" PLEASE_SEND_CHECK="
Teraz możesz wysłać czek na kwotę
%s używając poniższych informacji.
" INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="
Nie zapomnij wpisać numeru zamówienia:
%s z tyłu czeku, dzięki czemu będziemy mogli zidentyfikować Twoje zamówienie.
" ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Powiadomienie odnośnie zamówienia %s w sklepie %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Możesz uzyskać dostęp do zamówienia bezpośrednio klikając w link poniżej i po zalogowaniu się na zaplecze:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s powiadomienie o płatności: odrzucone" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Witaj.

Powiadomienie %s zostało odrzucone ponieważ IP %s nie jest na liście poprawnych IP:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Witaj.

Powiadomienie %s zostało odrzucone ponieważ połączenie z serwerem potwierdzającym nie zostało poprawnie nawiązane." CHECK_DOCUMENTATION="Sprawdź dokumentację odnośnie tego problemu w %s" IP_NOT_VALID="IP niepoprawny dla zamówienia %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Witaj.

%s powiadomienie uzyskało status %s." STATUS_NOT_CHANGED="Status zamówienia nie został zmieniony" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="Otrzymano automatyczne powiadomienie o płatności" INVALID_AMOUNT="Niepoprawna kwota" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Witaj.

Powiadomienie %s zostało odrzucone ponieważ otrzymana kwota (%s) różni się od kwoty zamówienia (%s)." ORDER_STATUS_CHANGED="Aktualny status zamówienia to: %s" ;field interface FIELD_LABEL="Etykieta" FIELD_COLUMN="Nazwa kolumny" FIELD_TYPE="Typ pola" REQUIRED="Wymagane" CORE="Rdzeń" FIELD_SIZE="Rozmiar" FIELD_DEFAULT="Wartość domyślna" FIELD_VALUES="Wartości" FIELD_COLUMNS="Kolumny" FIELD_ROWS="Rzędy" FIELD_TEXT="Tekst" FIELD_TEXTAREA="Pole tekstowe" FIELD_RADIO="Przycisk wyboru (tzw. radio button)" FIELD_CHECKBOX="Przycisk zaznaczenia (tzw. checkbox)" DISPLAY_BACKEND_FORM="Formularz na zapleczu?" DISPLAY_FRONTCOMP="Formularz na froncie?" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Listing na zapleczu?" EXTRA_INFORMATION="Informacje dodatkowe" FIELD="Pole" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Lista rozwijana pojedyncza" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Lista rozwijana wielokrotna" FIELD_DATE="Data" FIELD_VALUE="Wartość" FIELD_TABLE="Tabela" FIELD_TITLE="Tytuł" FIELD_ADDVALUE="Dodaj nową wartość" FIELD_VALID="Proszę wpisz wartość dla pola %s" FIELD_ERROR="Komunikat błędu (spersonalizowany przez użytkownika)" FORMAT="Format" FIELD_ZONE="Strefa" TITLE="Tytuł" FIRSTNAME="Imię" MIDDLE_NAME="Drugię imię" LASTNAME="Nazwisko" COMPANY="Nazwa firmy" STREET="Ulica i numer" POST_CODE="Kod pocztowy" CITY="Miejscowość" TELEPHONE="Telefon" FAX="Faks" STATE="Województwo" COUNTRY="Kraj" VAT_NUMBER="Nr NIP" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Nie możesz usunąć domyślnego pola. Jednakże, możesz zmienić jego status na: nieopublikowane." HIKASHOP_ENTRY="Wpis" HIKASHOP_ENTRIES="Wpisy" DISPLAY_LIMITED_TO="Wyświetl pozycji:" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Musisz najpierw zapisać pole zanim ustawisz tę opcję." ADD_A_NEW_ENTRY="Dodaj dodatkowy wpis" REMOVE_ENTRY="Usuń ten wpis" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Odnośnie produktu" FOR_THE_VALUE="Dla wartości" FIELD_DISABLED="Wyłączone" ;modules and menus MODULES="Moduły" HIKASHOP_OPTIONS="Opcje HikaShop" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Musisz najpierw zapisać aktualną pozycję, zanim wejdziesz w opcje HikaShop." MENU="Menu" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Opcje modułu Joomla" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Opcje menu Joomla" SHOW_TITLE="Pokaż tytuł" SHOW_IMAGE="Pokaż obrazek" SHOW_DESCRIPTION="Pokaż opis" TYPE_OF_CONTENT="Typ zawartości" TYPE_OF_LAYOUT="Typ układu" LIST="Lista" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Liczba kolumn" NUMBER_OF_ITEMS="Liczba pozycji" ORDERING_DIRECTION="Kolejność sortowania" ASCENDING="Rosnąco" DESCENDING="Malejąco" SUB_ELEMENTS_FILTER="Filtr podrzędnych elementów" SELECT_A_CATEGORY="Wybierz kategorię" SELECT="Wybierz" ASSOCIATED_MODULES="Powiązane moduły" SELECT_MODULES="Wybierz moduły" SHOW_CART_PRICE="Pokaż ceny w koszyku" SHOW_CART_QUANTITY="Pokaż ilości w koszyku" SHOW_CART_DELETE="Pokaż ikonki usunięcia w koszyku" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Pokaż ikonki usunięcia podczas procesu składania zamówienia" SHOW_CART_PROCEED="Pokaż przycisk kontynuowania w koszyku" EMPTY_CART_MESSAGE="Koszyk jest pusty" MODULE_CLASS_SUFFIX="Przyrostek klasy modułu" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Moduły do wyświetlenia pod głównym obszarem" SYNCHRO_WITH_ITEM="Zsynchronizuj z aktualnie
wyświetlaną pozycją, jeżeli jest to możliwe" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Użyj nazwy menu zamiast
nazwy kategorii w tytule" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Parametry dla produktów" ORDERING_FIELD="Pole kolejności" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Zawartość na stronie produktu" IN_SAME_CATEGORIES="W tym samych kategoriach" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="W module nadrzędnej kategorii" RANDOM_ITEMS="Losowe pozycje (przedmioty)" ADD_TO_CART_BUTTON="Wyświetl przycisk 'Dodaj do Koszyka' " LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Link do strony produktu" DISPLAY_PRICE="Wyświetl cenę" SHOW_TAXED_PRICES="Pokaż ceny z podatkiem" NO_TAX="Bez podatku" WITH_TAX="Z podatkiem" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Wyświetlaj oba" DISPLAY_BOTH_TAXES="Wyświetl z i bez podatku" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Pokaż ceny w oryginalnej walucie" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Pokaż ceny po rabacie" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Wyświetl wielkość rabatu" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Wyświetl cenę zanim rabat zostanie zastosowany" PRICE_DISPLAY_METHOD="Metoda wyświetlania ceny" CHEAPEST_PRICE="Najniższa cena" UNIT_PRICE_ONLY="Tylko cena jednostkowa" PRICE_RANGE="Zakres cen" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Opcje dla kategorii" SHOW_SUB_CATEGORIES="Pokaż kategorie podrzędne" NO_CHILD="Bez kategorii podrzędnych" ALL_CHILDS="Wszystkie bezpośrednie kategorie podrzędne" ALL_CHILDS_EXPANDED="Wszystkie kategorie podrzędne" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Liczba kategori podrzędnych" PARAMS_FOR_DIV="Opcje dla div-a" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Typ layoutu dla produktów" IMG="Zdjęcie" IMG_DESC="Zdjęcie i opis " IMG_TITLE="Zdjęcie i tytuł" ITEM_BOX_HEIGHT="Wysokość boxu z produktem" ITEM_BOX_COLOR="Kolor tła boxu z produktem" ITEM_BOX_MARGIN="Margines boxu z produktem" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Zaokrąglenie rogów boxu z produktem" TEXT_CENTERED="Wycentrowanie tekstu" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Właśnie zapisałeś(aś) menu z listą kategorii bez ustawienia powiązanego z nim modułu." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Jeżeli chcesz wyświetlić listę produktów poniżej listy kategorii, musisz dodać powiązany moduł z listą produktów." ADD_MODULE_AUTO="Możesz to zrobić automatycznie za pomocą kliknij tutaj" ;view CLIENT="Klient" REMOVE_CUSTOMIZATION="Usuń personalizację" FRONT_END="Front" BACK_END="Zaplecze" FRONT_END_AND_BACK_END="Front i Zaplecze" ALL_TEMPLATES="Wszystkie szablony" ;files ACCEPTED_TYPE="Ten typ pliku (%s) nie jest dozwolony. Akceptowane typy plików to: %s" FAIL_UPLOAD="nie można wgrać pliku %s do %s" WRITABLE_FOLDER="Folder: %s nie jest zapisywalny" FILE_NOT_WRITABLE="Nie można uzyskać zapisywalności pliku %s" FAIL_SAVE="Nie można zapisać pliku %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Dodaj plik przez przycisk 'Przeglądaj'" ;export/import FIELD_EXPORT="Pola do eksportu" EXPORT_FORMAT="Format eksportu" UPLOAD_FILE="Wgraj plik" CHARSET_FILE="Zestaw znaków (kodowanie) dla pliku" IMPORT="Import" IMPORT_ARGUMENTS="Potrzebujesz %s argumentów na wiersz" IMPORT_ERRORLINE="Wiersz '%s' nie mógł zostać zaimportowany" IMPORT_REPORT="%s produktów znalezionych: %s nowych produktów zaimportowano, %s niewłaściwych kodów produktu, %s istniejących już produktów" IMPORT_ERROR_FIELD="Kolumna '%s' nie jest na liście możliwych (dopuszczonych) kolumn: %s. Dane z kolumny zostały zignorowane (pominięte)." UNKNOWN="Nieznany" PRODUCTS_FROM_CSV="Importuj produkty z CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Importuj produkty z pola tekstowego" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Importuj produkty z folderu" FOLDER_PATH="Ścieżka folderu" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Usuń pliki automatycznie" PRODUCT_TEMPLATE="Szablon produktu" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Brak szablonu produktu" FILE_SKIPPED="Typ pliku '%s' nie jest akceptowany. Plik został pominięty." ;ftp DESCFTP="W celu zmiany tego ustawienia, potrzebujemy szczegółów ustawień Twojego konta FTP. Proszę, podaj je w formularzu poniżej." DESCFTPTITLE="Szczegóły logowania FTP" ;License LICENSE="Licencja" ERROR_SAVING_LICENSE="Nie można zapisać licencji: %s" SUCC_LICENSE="Twoja licencja została poprawnie zweryfikowana." ERROR_LICENSE="Niestety, twoja licencja nie przeszła weryfikacji." ;install PLUG_INSTALLED="Dodatek %s został zainstalowany poprawnie." PLUG_ERROR="Błąd przy instalacji dodatku %s" MODULE_INSTALLED="Moduł %s został zainstalowany poprawnie." MODULE_ERROR="Błąd instalacji Modułu %s" INSTALL_CONTINUE="Kontynuuj Proces Instalacji" ERROR_PLUGINS_1="Niektóre wymagane przez HikaShop dodatki nie zostały zainstalowane." ERROR_PLUGINS_2="Proszę, upewnij się, że foldery z Twoimi dodatkami są zapisywalne: " ERROR_PLUGINS_3="Następnie kliknij, aby ponownie uruchomić proces instalacji." INSTALLEXT="" CONTACT="Skontaktuj się z nami: %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Konfiguracja" HIKA_CATEGORIES="Kategorie" HIKA_HELP="Pomoc" HIKA_COPY="Kopiuj" HIKA_DELETE="Usuń" HIKA_USER="Użytkownik" HIKA_EXPORT="Eksportuj" HIKA_NAME="Nazwa" HIKA_EDIT="Zmień" HIKA_SAVE="Zapisz" HIKA_CLOSE="Zamknij" HIKA_FILES="Pliki" HIKA_APPLY="Zastosuj" HIKA_USERNAME="Użytkownik" HIKA_FILE="Plik" HIKA_NUM="#" HIKA_TITLE="Tytuł" HIKA_EDITOR="Edytor" HIKA_NONE="Brak" HIKA_DEFAULT="Domyślnie" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Czy na pewno chcesz usunąć wybrane elementy?" HIKA_MINUTES="minut" HIKA_SECONDS="sekund" HIKA_PRINT="Drukuj" HIKA_EMAIL="Adres e-mail" HIKA_ENABLED="Włączone" HIKA_PUBLISHED="Opublikowany" HIKA_DESCRIPTION="Opis" HIKA_IMAGE="Zdjęcie" HIKA_IMAGES="Zdjęcia" HIKA_ORDER="Porządek" HIKA_LAST_MODIFIED="Zmodyfikowany" HIKA_ALL="Wszystkie" HIKA_BANNERS="Reklamy" HIKA_VIEW="Widok" HIKA_TEMPLATE="Szablon" HIKA_ALIAS="Alias" HIKA_TYPE="Nazwa" HIKA_LOGIN="Logowanie" HIKA_PASSWORD="Hasło" HIKA_CLIENTID="ID Klienta" HIKA_REMEMBER_ME="Pamiętaj mnie" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Nie pamiętasz hasła?" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Nie pamiętasz nazwy?" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane." HIKA_REGISTER="Rejestracja" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Powtórz hasło" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Konto zostało utworzone, a odsyłacz aktywacyjny przesłany na podany przez Ciebie adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości użyj odsyłacza, żeby uaktywnić swoje konto. Dopóki tego nie zrobisz, zalogowanie nie będzie możliwe." HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="To konto jest już uaktywnione lub nie istnieje w naszej bazie danych." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Twoje konto zostało uaktywnione. Możesz się teraz logować, korzystając z nazwy użytkownika i hasła podanych podczas rejestracji." HIKA_DETAILS="Szczegóły" HIKA_REGISTRATION="Rejestracja" HIKA_CANCEL="Anuluj" HIKA_BACK="Wróć" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, mocno zalecamy abyś usunął część informacji o karcie kredytowej przechowywanych na potrzeby tego zamówienia w momencie gdy otrzymasz je do przetworzenia. Dodatkowo, pamiętaj o usunięciu adresu e-mail wraz z resztą informacji gdy zamówienie zostanie zrealizowane." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Wymuś menu w procesie składania zamówienia" PARAMS_FOR_LIST="Parametry dla list" UL_CLASS_NAME="Nazwa klasy CSS dla znacznika UL" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Klient zapłacił kartą kredytową" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Koniec numeru karty kredytowej" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Początek numeru karty kredytowej" CREDITCARD_INFORMATION="Informacje" CREDITCARD_PAYMENT="Karta kredytowa" THANK_YOU_SHARING="Dziękujemy za Twój udział" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Kolejność wartości wariantów (charakterystyk, opcji)" ALPHABETIC="Alfabetycznie" CREDIT_CARD_INVALID="Numer karty kredytowej jest niepoprawny." CREDIT_CARD_EXPIRED="Karta kredytowa straciła ważność." CREDIT_CARD_OWNER="Właściciel karty kredytowej" CHARACTERISTICS_FIRST="Zanim skonfigurujesz warianty produktu, musisz najpierw stworzyć jedną lub więcej wariantów (charakterystyk( za pomocą menu Produkty -> Charakterystyki, i następnie dodać jedną lub więcej charakterystyk do produktu." HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Zasady i warunki sprzedaży / Regulamin" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Dołącz wartości charakterystyk do nazwy produktu" CSV_SEPARATOR="Separator CSV" COMMA="Przecinek" SEMICOLON="Średnik" UPDATE_PRODUCTS="Uaktualnij informacje o produkcie jeśli kod produktu (product_code) już istnieje" CREATE_CATEGORIES="Automatycznie utwórz brakujące kategorie" FORCE_PUBLISH="Wymuś, aby produkty były opublikowane również, jeśli brak jest informacji
w kolumnie produktów opublikowanych (product_published)" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Powiadomienia administratora o zamówieniu" USER_ACCOUNT="Konto użytkownika" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Proszę, zapisz opcje HikaShop przynajmniej raz." MINI_CART="Mini koszyk" X_ITEMS_FOR_X="Ilość produktów: %s %s" TOTAL_IN_CART_X="Razem: %s" ACCESS_LEVEL="Poziomy dostępu" HIKA_CUSTOM="Ręcznie" COUPON_NOT_FOR_YOU="Niestety, nie wolno Ci użyć tego kodu rabatowego." MANUFACTURER_URL="Adres URL producenta: %s" FILE_TYPE="Typ pliku" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Niestety, nie wolno Ci zobaczyć tego zasobu." ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Automatycznie zaznacz metodę płatności oraz wysyłki" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Dodaj pole zaznaczenia 'Zostań Partnerem' w formularzu rejestracyjnym" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="domyslna wartość w polu zaznaczenia partnera" BECOME_A_PARTNER="Zostań Partnerem" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Chcielibyśmy także podziękować Ci za zostanie naszym Partnerem. Twój numer identyfikacyjny partnera to: %s. Możesz uczestniczyć teraz w naszym programie partnerskim używając linku: %s" OVERRIDE="Nadpisz" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Sztuka produktu" CATALOGUE_MODE_WARNING="Tryb katalogu usunie wszystkie przyciski 'Dodaj do Koszyka' w serwisie." DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Wyświetl przyciski 'Dodaj do Koszyka' dla darmowych produktów" CHOOSE_OPTIONS="Wybierz opcje" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Utwórz nowy Adres" NOT_ENOUGH_STOCK="Brak żądanej ilości w magazynie" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Grupuj użytkownika po złożeniu zamówienia" CHECKOUT="Składanie Zamówienia" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Automatyczne wybieranie domyślnych opcji wysyłki i metod płatności" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Tylko, jeżeli jest możliwa jedna opcja" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Czas wyświetlania okienka informującego" CONTACT_US_FOR_INFO="Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji" FOR_ALL_PRODUCTS="Dla wszystkich produktów" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Na bazie jednego produktu" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Wyśietl przycisk kontaktu na stronie z produktem" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wiadomość dotycząca produktu '%s' została wysłana." CONTACT_REQUEST="Prośba o kontakt została wysłana." CONTACT_REQUEST_SENT="Twoja prośba o kontakt została pomyślnie wysłana." ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Zapłać Teraz" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Pozwól użytkownikom zmieniać metodę płatności
po dokonaniu zakupu" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Wymuś udostępnienie wysyłki niezależnie od wagi produktów" EDIT_INFOS="Edycja informacji o Twoim koncie" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Mimalna ilość sztuk na zamówienie" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Kliknij tu, aby wrócić na stronę produktu." CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Zawartość typu Kategoria nie ma możliwości przypisania Układu z Tabelą." ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Proszę poczekaj, za moment nastąpi przekierowanie do %s" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Dopuszczaj powiadomienia o płatności z %s" DEBUG="Debuggowanie" CANCEL_URL="Url Anulowania" RETURN_URL="Url Powrotu" IPS="Adresy IP" REFRESH_IPS="Odśwież numery IP" INVALID_STATUS="Status: Niewłaściwy" PENDING_STATUS="Status: Oczekuje" VERIFIED_STATUS="Status: Zweryfikowano" LOGO="URL Twojego logo" STATUS_URL="URL który musisz wpisać
w konfiguracji Twojego Konta %s" IPN_SECURITY_CODE="Kod zabezpieczający IPN" EWAY_CUSTOMER_ID="Id klienta eWay" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Uwaga! Jeżeli używasz programu blokującego wyskakujące okienka, musisz przytrzymać klawisz CTRL gdy klikasz w przycisk." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Płatność potwierdzona" MERCHANT_NUMBER="Numer Sprzedawcy" WINDOW_STATE="Stan Okna" MD5MODE="Tryb MD5" MD5KEY="Klucz MD5" GROUP="Grupa" AUTHSMS="Autentykacja przez SMS" AUTHEMAIL="Autentykacja przez e-mail" INSTANTCAPTURE="Natychmiastowe pobranie" SPLITPAYMENT="Płatność dzielona" ADDFEE="Nałóż opłatę/prowizję na klienta" POPUP_SAMEWINDOW="To samo okno" NOMD5="Bez MD5" BACKFROMEPAY="Od ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Do i Od ePay" VALID_PHONE="Proszę wprowadź poprawny numer telefonu." HIKA_PAGINATION="Stronnicowanie" HIKA_TOP="Góra" HIKA_BOTTOM="Dół" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Musisz zamówić przynajmniej %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Wielkości wyświetlania" OPTIONS_FOR_X="Opcje dla '%s'" PAYMENT_OPTIONS="Opcje płatności" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Płatność częściowa" MINIMUM_COST="Minimum (wartość)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Minimum (procentowo)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Cofnij punkty przy anulowaniu" BASIC_POINTS_RULES="Otrzymane punkty" PRODUCT_POINTS="Produkty" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Filtruj punkty wg typu" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Wysyłka dodaje punkty" CATEGORIES_POINTS="Punkty zyskane na kategoriach" POINTS="Punkty" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Filtruj wg kategorii" GROUPS_POINTS="Punkty zyskane na grupach" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Filtruj wg grup" YOU_HIKA_HAVE="Masz %s punktów (lub %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS=" Możesz zapłacić za całe zamówienie punktami, będzie Cię to kosztować: %s punktów." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING="Możesz zapłacić za całe zamówienie punktami, będzie Cię to kosztować: %s punktów." COUPON_GENERATE=" Kupon zostanie wygenerowany automatycznie " CAUTION_POINTS="(Uwaga! Twoje punkty zostaną usunięte!" COUPON_GENERATE_PARTIAL="Możesz użyć swoich punktów do utworzenia kodu rabatowego %s, który zostanie automatycznie dodany do Twojego zamówienia." NOT_ENOUGH_POINTS="Nie masz wystarczającej ilości punktów, aby sfinalizować to zamówienie!" ERROR_POINTS="Błąd! Nie można przeprowadzić weryfikacji tego zamówienia." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Maksymalnie (procentowo)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Minimalny kod pocztowy" SHIPPING_MAX_ZIP="Maksymalny kod pocztowy" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Informacja w pustym koszyku (nadpisanie)" PRICE_WITH_OPTIONS="Cena z opcjami" DOWNLOADS="Pobrane" SHIPPING_PREFIX="Prefiks" SHIPPING_SUFFIX="Sufiks" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Włącz cenę
produktów wirtualnych" CPI_STORE_KEY="Klucz sklepu CPI" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Zapytań na użytkownika" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Kod rabatowy, który został wprowadzony nie może być użyty dla mniej niż %s produktów w Twoim koszyku." MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Minimalna ilość produktów" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Link do głównych kategori" ATOS_PAYMENT_MEANS="Payment means" ATOS_MERCHANT_ID="Id Sprzedawcy" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Kraj Sprzedawcy" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Folder Wysyłania" ATOS_LOGO_FOLDER="Folder Logo" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Wybierz plik żądania" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Wybierz plik odpowiedzi" ATOS_CERTIFICATE="Wybierz swój certyfikat" ATOS_DELAY="Opóźnienie płatności" ENABLE_VALIDATION="Włącz tryb walidacji" ATOS_INSTALLMENTS="Wielokrotne płatności" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" Instancje oddzielone przez " FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Wymuś wielokrotne płatności" PAYMENT_IN_X_TIME="Płatność w %s instancjach" PAY_FULL_ORDER="Zapłać za całe zamówienie" SELECT_CARDS="Wybierz używane karty" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR=" Wystąpił błąd podczas przetwarzania płatności. Wiadomość zwrotna: %s - Kod błędu: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s powiadomienie płatności: %s" ORDER_CANCEL_BY_USER="Zamówienie anulowane przez użytkownika" ORDER_HAVE_BEEN="Zamówienie zostało %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Folder Binariów" ATOS_PARAM_FOLDER="Folder parametrów" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Brak Kanałów" RSS_ONLY="Tylko kanały RSS" ATOM_ONLY="Tylko kanały Atom" ALL_FEED="Kanały Atom i RSS" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Wyświetl produkty, których nie ma w magazynie" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Wyślij szczegółowe informacje o zamówieniu" OPTIONS="Opcje" MANAGE="Zarządzaj" ACL_WRONG_CONFIG="Nie możesz wykluczyć siebie z zarządzania konfiguracją" ADDRESS_OVERRIDE="Adres (nadpisanie)" HIKA_NEXT="Dalej" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Tekst użytkownika" PUT_STORE_OFFLINE="Wprowadź sklep w tryb offline
(sklep wyłączony)" SHOP_IN_MAINTENANCE="W sklepie wykonywane są prace modernizacyjne." MANUFACTURERS="Producenci" MANUFACTURER="Producent" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Opisy Meta" CATEGORY_KEYWORDS="Słowa kluczowe" BUSINESS_HOURS="Godziny pracy" OPENS_AT="Otwarte o: " CLOSES_AT="Zamknięte o: " THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Sklep jest otwarty tylko od %s do %s" FREE_DOWNLOAD="Darmowe pobieranie" FROM_HIKASHOP="Od HikaShop" FROM_TEMPLATE="Od %s nadpisanie szablonu" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Pozwól Użytkownikom wydrukować zawartość koszyka" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Wyczyść koszyk gdy zamówienie jest" SIGNATURE="Podpis" ENVIRONNEMENT="Środowisko" SHARED_KEY="Klucz publiczny" HASH_METHOD="Metoda hashowania" CV2_MANDATORY="Obowiązkowe: CV2" ADDRESS1_MANDATORY="Obowiązkowa: Ulica" CITY_MANDATORY="Obowiązkowa: Miejscowość" POSTCODE_MANDATORY="Obowiązkowy: Kod pocztowy" STATE_MANDATORY="Obowiązkowe: Województwo" COUNTRY_MANDATORY="Obowiązkowy: Kraj" GATEWAY_DOMAIN="Domena bramki" GATEWAY_PORT="Port bramki" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Limit osiągnięty. Ilość dla produktu: %s zredukowana" LIMIT_REACHED_REMOVED="Limit osiągnięty. Nie możesz dodać produktu: %s" ENABLE_CAROUSEL="Włącz Karuzelę" IMAGE_WIDTH="Szerokość Obrazka" IMAGE_HEIGHT="Wysokość Obrazka" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Typ Efektu Karuzeli" SLIDE_DIRECTION="Kierunek dla slajdów" TRANSITION_EFFECT="Efekt przejścia" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Czas trwania efektu Karuzeli" PRODUCTS_BY_SLIDE="Ilość produktów na Slajd" SLIDE_ONE_BY_ONE="Slajdy jeden obok drugiego" AUTO_SLIDE="Auto-slajdy" AUTO_SLIDE_DURATION="Czas pomiędzy dwoma auto-slajdami" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Rodzaj stronnicowania)" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Szerokość Miniatury" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Wysokość Miniatury" PAGINATION_POSITION="Pozycja Stronnicowania" DISPLAY_BUTTONS="Wyświetl przycisk Karuzeli" PANE_HEIGHT="Wysokość okna" ITEM_BOX_BORDER="Obramowanie boxu z przedmiotem" HORIZONTAL="Poziomo" VERTICAL="Pionowo" LINEAR="Linearnie" BOUNCE="Odbijanie" ELASTIC="Elastycznie" SINUSOIDAL="Sinusoida" QUADRATIC="Kwadratowo" EXPONENTIAL="Wykładniczo" NO_PAGINATION="Bez stronnicowania" THUMBNAILS="Miniaturki" DOTS="Kropki" NUMBERS="Numery" PRODUCT_NAME="Nazwa Produktów" SLIDE="Slajdy" FADE="Blednięcie" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Przejście efektu produktu" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Czas trwania efektu produktu" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Używaj AJAX-a, gdy to możliwe
dla przycisku 'Dodaj do Koszyka'" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Twoja transakcja została odrzucona. Proszę, wprowadź ponownie numer karty kredytowej lub dane innej karty kredytowej." TRANSACTION_DECLINED="Twoja transakcja została odrzucona." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Wystąpił błąd podczas przetwarzania Twojej transakcji: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Proszę wybierz z listy" NO_SHIPPING="Brak opcji wysyłki" INPUT_FILTERING="Filtrowanie wejścia" MAXLENGTH="Maksymalna długość" BROWSE_FILE="Przejrzyj pliki aby je zaimportować" SEF_URL_OPTIONS="Opcje przyjaznych linków (SEF)" ACTIVATE_SMALLER_URL="Przyjazny (skrócony) adres aktywacji" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="Przyjazny adres produktu" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="Przyjazny adres kategorii" UPS_ACCESS_CODE="Klucz dostępu UPS" UPS_USER_ID="Id użytkownika UPS" SHIPPER_NUMBER="Numer Wysyłki" DESTINATION_TYPE="Typ przeznaczenia" PICKUP_TYPE="Typ Odbioru" WAREHOUSE="Magazyn" UNITS="Jednostki" GROUP_PACKAGE="Paczki grupowe" INCLUDE_PRICE="Włącz ceny" UPS_HANDLING_FEES="Prowizje UPS" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Użyj procentowych prowizji UPS" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Przybliżona waga" DIMENSION_APPROXIMATION="Przybliżone wymiary" DELETE_ZONE="Strefa usuwania" HIKA_LEFT="Lewa" HIKA_RIGHT="Prawa" CARD_TYPE="Typ karty" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Dziedzicz prawa dostępu grupy rodzica" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Musisz wpisać Twój %s %s. Jeżeli jeszcze nie masz %s konta, stwórz nowe konto klikając tutaj." CART_PRODUCT_IMAGE="Zdjęcie" ADD_EXISTING_PRODUCT="Dodaj istniejący produkt" HIKA_REFRESH="Odśwież" LEADS="Leads" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="Adres e-mail do płatności" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Minimalne opóźnienie zanim zapłacisz prowizję partnerską" PAYABLE="Płatne" AMOUNT_DELAY="Elementów więcej niż stary %s" CLICKS_ALL="Wszystkie kliknięcia" X_AND_INFERIOR="Pod %s" X_AND_SUPERIOR="%s i powyżej" FROM_X_TO_Y="%s do %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Pola Użytkownika" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Dodaj Krok" APPLY_ON="Użyj na" SUBMIT_ON_CLICK="Wyślij po kliknięciu" DELETABLE_FILTER="Usuwalny filtr" DYNAMIC_DISPLAY="Wyświetlanie dynamiczne" TITLE_POSITION="Pozycja tytułu" CURSOR="Kursor" PRODUCT_INFORMATION="Informacje o produkcie" SORT="Sortuj" PRODUCT_SURFACE="Powierzchnia" HIKA_INSIDE="Wewnątrz" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Maksymalna długość tekstu" INLINE_BUTTON="Przycisk typu inline" HIKA_TOP_LEFT="Góra Lewo" HIKA_TOP_RIGHT="Góra Prawo" HIKA_TOP_CENTER="Góra Środek" HIKA_BOTTOM_LEFT="Dół Lewo" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Dół Prawo" HIKA_BOTTOM_CENTER="Dół Środek" CURSOR_NUMBER="Numer Kursora" CURSOR_MIN="Minimalna wartość kursora" CURSOR_MAX="Maksymalna wartość kursora" CURSOR_STEP="Kroki kursora" CURSOR_EFFECT="Efekt kursora" CURSOR_WIDTH="Szerokość kursora" FROM_SAME_MANUFACTURER="Od tego samego Producenta" FILTERS="Filtry" HEIGHT="Wysokość" SHOW_FILTER_BUTTON="Pokaż Przycisk Filtru" DISPLAY_FIELDSET="Wyświetl Pole Danych" FILTER_BUTTON_POSITION="Pozycja Przycisku Filtru" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="Produkt %s ma akcje, tylko %s elementów." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Szacowany czas dostawy: %s dni od wysyłki" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Szacowany czas dostawy: Data: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Nie znany szacunkowy termin dostawy" DELIVERY_HOUR="Godzina doręczenia: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Brak godziny doręczenia" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Powiadomienia magazynu na stronie internetowej %s" OUT_OF_STOCK="Powiadomienia magazynu" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Grupuj Opcje z Produktem" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Diagram Edycji procesu składania zamówienia" HIKA_UNPUBLISHED="Nieopublikowane" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s punktów zostało odjętych z konta" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Skonfiguruj swoje metody płatności" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Nie odnaleziono metod płatności" CANCEL_ORDER="Anuluj zamówienie" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Status zamówienia anulowane" ADD_ME_WAITLIST="Powiadom mnie kiedy będzie dostępny" WAITLIST_SUBSCRIBE="Użytkownik zostanie powiadomiony, gdy produkt będzie dostępny." ACTIVATE_WAITLIST="Włącz funkcję listy oczekujących" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Maksymalnie subskrypcji listy oczekujących per produkt" WAITLIST_SEND_LIMIT="Maksymalnie wiadomości e-maile wysyłanych per produkt" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Produkt w magazynie" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Zapisałeś(aś) się do powiadomień o stanach magazynowych dla produktu: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Powiadom mnie, gdy produkt '%s' będzie dostępny" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Obecnie jest dostępnych %s produktów w magazynie" ACCESS_TO_THE_ORDER="Można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony produktów klikając w ten link." SEE_PRODUCT="Zobacz produkt." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Nie zapomnij dokonać ręcznego zwrotu zamówienia." COMPARE_MODE="Uaktywnij tryb porównywarki" COMPARE_LIMIT="Limit porównań" ADD_TO_COMPARE_LIST="Dodaj do porównania" COMPARE_PRODUCTS="Porównaj produkty" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Usuń z porównywarki" COMPARE_LIMIT_REACHED="Lista porównywarki jest pełna" SELECT_DATE_IN_PAST="Proszę wybrać datę z przeszłości" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Proszę wybrać datę z przyszłości" ALLOW="Zezwalaj na" ALL_DATES="Wszystkie daty" ONLY_PAST_DATES="Tylko przeszłe daty" ONLY_FUTURE_DATES="Tylko przyszłe daty" ORDER_CANCEL="Anuluj zamówienie" WAITLIST_NOTIFICATION="Powiadonienia listy oczekujących" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Subskrybujesz już tą listę oczekujących." HEADER_IMAGE="Nagłówek URL PayPal" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Niewłaściwy format daty" DETAILED_TAX_DISPLAY="Wyświetl szczegóły podatku" CUMULATIVE_TAX="Podatek zbiorczy" PAYMENT_NOTIFICATION="%s powiadomienie o płatności: Płatność %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s informacja o płatności: Płatność %s, Nr zamówienia %s" HIKA_TITLE_MR="Pan" HIKA_TITLE_MRS="Pani" HIKA_TITLE_MISS="Panna" HIKA_TITLE_MS="Pan" HIKA_TITLE_DR="Dr" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Kod rabatowy został już użyty. Proszę sprawdzić ponownie." DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Wyświetl pliki konfiguracyjne" RECENTLY_VIEWED="Ostatnio oglądane" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Pokaż liczbę produktów" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Pokaż tylko kategorie z produktami" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Układ na stronie produktów" HIKA_INHERIT="Dziedziczone" SHOW_DEFAULT="Domyślne" SHOW_REVERSED="Odwrócone" SHOW_TABULAR="Tabelaryczne" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Uproszczona rejestracja z hasłem" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Uproszczone okruszki (breadcrumbs)" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Zdjęcie na stronie produktu (Szerokość)" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Zdjęcie na stronie produktu (Wysokość)" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Nowe zamówienie ze strony internetowej" REMOVE_COUPON="Usuń kod rabatowy" NO_MANUFACTURER="Żaden producent" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Potwierdzenie e-mail" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Wiadomość e-mail z potwierdzeniem różni się od wprowadzonej wiadomości. Proszę wprowadzić wiadomość ponownie." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Pole wyświetlające wiadomość e-mail z potwierdzeniem" READONLY="Tylko do odczytu" SPECIFY_A_NAME="Proszę podać nazwę." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Uwaga: Nie masz filtru %s by zastosować go do sortowania. Typ filtra został zmieniony na %s." NO_TITLE_INSIDE="Uwaga: Nie można umieścić tytułu wewnątrz pola wyboru lub przycisku radiowego. Zmieniono położenie tytułu na górę." NO_CURRENCY_SELECTED="Uwaga: Musisz wybrać w leat jedną walute. Waluty zostały wybrane automatycznie dla Ciebie." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Uwaga: Wybrane pole niestandardowe nie jest dostępne dla tej kategorii." MIN_MAX_NOT_SET="Błąd: Należy zdefiniować wartość maksymalną i minimalną dla kursora." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Administrator będzie teraz otrzymywać potwierdzenia aktywacji kont." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Proszę wprowadzić ocenę i komentarz" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Dziękujemy za udział" THANKS_FOR_COMMENT="Dziękujemy za Twój komentarz" PLEASE_COMMENT="Please leave a comment" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="By Twój komentarz był aktywny, proszę wprowadzić komentarz" THANK_FOR_VOTE="Dziękujemy za ocenę" VOTE_UPDATED="Aktualizacja oceny" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Musisz się zarejestrować, aby opublikować ocenę." ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Musisz się zarejestrować, aby opublikować komentarz." VOTE_ERROR="Wystąpił błąd, spróbuj ponownie później." MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Należy dokonać zakupu tego produktu, aby móc opublikować ocenę i komentarz." ENABLE_STATUS="Wybierz moduł, który chcesz włączyć" ACCESS_VOTE="Wybierz poziom dostępu dla ocen i komentarzy" STAR_NUMBER="Ilość gwiazdek ratingu" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Ilość komentarzy per produkt" USEFUL_RATING="Włącz ocenę Przydatne dla każdego komentarza" VOTE="Ocena" ALREADY_VOTE_USEFUL="Ocena tego komentarza została już wcześniej przez Ciebie dodana." VOTE_AVERAGE="Średnia" MULTI_VOTE="Udostępnij multi komentarze, jeśli połączone są oceny i Komentarze" SHOW_LISTING_COMMENT="Użytkownicy muszą być zarejestrowani by zobaczyć inne komentarze" REGISTER_NOTE_COMMENT="Użytkownicy muszą być zarejestrowani by zobaczyć uwagi do komentarzy" ENTER_PSEUDO_VOTE="Musisz wprowadzić swoją nazwę użytkownika." EMAIL_COMMENT="Jeśli użytkownicy nie są zalogowani, wymagany jest adres e-mail dla komentarza" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Maksymalna liczba komentarzy na użytkownika dla jednego produktu" PSEUDO_REQUIRED="Musisz wprowadzić swoją nazwę użytkownika." EMAIL_INVALID="Proszę sprawdzić swój adres e-mail." REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Osiągnięto limit komentarzy dla tego produktu" FULL_COMMENT="Cały komentarz" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Wprowadź identyfikator elementu." PUBLISHED_COMMENT="Automatyczne publikowanie nowych komentarzy" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Wyświetlanie ocen produktów" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Wyświetlanie ocen w kategoriach" DISPLAY_VOTE="Wyświetlanie ocen" EMAIL_NEW_COMMENT="Wyślij e-mail dla nowych komentarzy" RATING="Ocena" HIKA_IP="IP" WRONG_ITEM_ID="Żadne elementy nie pasują do identyfikatora elementu" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Nowy komentarz został dodany." NEW_COMMENT="Nowy komentarz Id: " SEE_COMMENT="Link do komentarza" COMMENT_CONTENT="Komentowano" COMMENT_ITEM_NAME="Nazwa elementu" PRODUCT_COMMENT="Komentarz" PRODUCT_NEW_COMMENT="Dodaj komentarz" VENDOR_NAME="Nazwa dostawcy" TEMPLATE="Szablon" HIKA_FILE_MODE="Tryb pliku Set" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Prześlij plik" HIKA_FILE_MODE_PATH="Określ lokalizację pliku" HIKA_PATH="Ścieżka pliku" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lista kategorii" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kasa" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Adresy użytkownika" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Program Partnerski" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Wpis rejestracji" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zamówienia klienta" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Strona produktu" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lista produktów" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Formularz rejestracji" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Panel użytkownika" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Strona porównywarki" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Strona kontaktu" STYLES_FOR_FRONTEND="Style dla strony frontowej" STYLE_HIKASHOP="Łatwo można dostosować HikaShop
do stylu szablonu" STYLE_TOOLTIP_TITLE="Style HikaShop" STYLE_TOOLTIP_TEXT="Z HikaShop można bardzo łatwo dostosować szablon do swojego szablonu Joomla. Kliknij na link, aby dowiedzieć się więcej na ten temat." OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Zastąp adres wysyłkowy" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Pokaż skróty do innych kategorii produktów" SUBSCRIPTION_LEVEL="Poziom subskrypcji" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Pokaż swoje subskrypcje" SUBSCRIPTIONS="Subskrypcje" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Zastąp tekst adresu wysyłki" HIKA_HIDE="Ukryj" SHIPPING_PRICES="Ceny wysyłki" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Użyj ceny per produkt" PRICE_PER_PRODUCT="Cena per produkt" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Procentowo per produkt" HIKA_USER_NAME="Nazwa" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Poprzedni" EMPTY_FILENAME="" DOWNLOAD_NOW="Pobierz" AUP_DISCOUNT="Punkty rabatowe" AUP_USE_POINTS="Punkty wykorzystane" USE_VIRTUAL_POINTS="Użyj wirtualne punkty" USE_VIRTUAL_COUPON="Użyj wirtualne kody rabatowe" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Grupy punktów: poziom ostrzeżeń" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Brakuje %d punktów do zmniejszenia %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Nie ma jeszcze opublikowanych komentarzy." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Ta osoba kupiła ten produkt." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Lista komentarzy:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Wpisz komentarz..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Nie ma jeszcze opublikowanych ocen." VOTE_USEFUL_STYLE="Ustaw styl dla ocen" HELPFUL="Przydatne" VOTE_COMMENT_SORT="Wybierz sposób sortowania komentarzy" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Dodaj swoje uwagi na temat tego produktu:" CART_PRODUCT_CODE="Kod" DISPLAY_CODE="Wyświetl kod" FREE_PAYMENT="" HIKASHOP_PAYMENT="Płatność" ASSOCIATED_CATEGORY="Kategoria nadrzędna" BANNER="Banner" ;since 1.5.9 FEE="Płatność za" GROUP_POINTS_BY="Grupa punktów przez" MAXIMUM_POINTS="Maksymalna liczba punktów" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Przydziel punkty dla statusów" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Podaj dodatkowe informacje" GLOBAL_ON_LISTINGS="Globalne listowanie" PAGE_TITLE="Tytuł strony" ADD_TO_WISHLIST="Dodaj do listy życzeń" CART_TO_WISHLIST="Konwertuj koszyk na listę życzeń" WISHLIST_TO_CART="Konwertuj listę życzeń na koszyk" DISPLAY_THE_WISHLIST="Pokaż listę życzeń" SAVE_WISHLIST="Zapisz listę życzeń" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Wyświetl przycisk 'Dodaj do Listy życzeń'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kod rabatowy nie ma wartości, gdy używany jest dla tego produktu." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kod rabatowy ma ograniczoną wartość, gdy używany jest dla tego produktu." NEW_WISHLIST="Utwórz nową listę życzeń" NEW_CART="Utwórz nowy koszyk" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Pokaż listy życzeń" DISPLAY_THE_CARTS="Pokaż koszyki" HIKA_SET_AS_CURRENT="Ustaw jako bieżący" HIKA_CURRENT="Bieżący" HIKA_STOCK="Stan" CANADAPOST_TURNAROUND="Wydanie z magazynu w czasie (Godziny)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Gotowe do wysyłki" WISHLISTS="Listy życzeń" WISHLIST="Lista życzeń" CARTS="Koszyki" HIKA_ACTION="Akcja" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Już nie w sprzedaży" WISHLIST_EMPTY="Lista jest pusta." HIKA_UNLIMITED="Nieograniczony" SHOW_COMMENT_DATE="Wyświetl datę dodania każdego komentarza" CART_WISHLIST="Koszyk/Lista życzeń" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Wyślij komentarz" HIKASHOP_CART_NAME="Nazwa koszyka" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Nie masz wystarczających uprawnień by zobaczyć ten zasób." HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Link do listy życzeń" HIKASHOP_EVERYBODY="Wszyscy" HIKASHOP_NOBODY="Nikt" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Zarejestrowani użytkownicy" HKASHOP_USER_ID="Id użytkownika" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Proszę dodać produkty, następnie zapisać i na koniec dodać inne informacje." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Nie znaleziono koszyka." HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Nie znaleziono listy życzeń." VERTICAL_DISTANCE="Odległość w pionie" HORIZONTAL_DISTANCE="Odległość w poziomie" DISCOUNT_NOT_FOUND="Nie znaleziono rabatu." HIKA_BADGES="Odznaki" HIKA_BADGE="Odznaka" HIKASHOP_REPORTS="Raporty" HIKASHOP_REPORT="Raport" YESTERDAY="Wczoraj" LAST_24H="Ostatnie 24h" THIS_WEEK="W tym tygodniu" THIS_MONTH="W tym miesiącu" THIS_YEAR="W tym roku" PREVIOUS_WEEK="W zeszłym tygodniu" PREVIOUS_MONTH="W zeszłym miesiącu" PREVIOUS_YEAR="W zeszłym roku" COLUMN="Kolumna" LINE="Wiersz" AREA="Obszar" DISPLAY_TYPE="Typ wyświetlania" COMPARE="Porównaj" DISPLAYED_INFORMATION="Wyświetlane informacje" LAST_PARTNER="Ostatni Partner" BEST_PARTNER="Najlepszy Partner" TOTAL_PARTNER="Łącznie Partnerów" LAST_CUSTOMER="Ostatni Klient" BEST_CUSTOMER="Najlepszy Klient" TOTAL_CUSTOMER="Łącznie Klientów" BEST="Najlepszy" WORST="Najgorszy" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Skonfiguruj swój pierwszy wiersz" SPECIFIC_OPTIONS="Specyficzne opcje" LAST_PERIOD="Ostatni okres" LAST_YEAR="W zeszłym roku" CURRENT_REPORT="Bieżący raport" NOT_SPECIFIED="Nie określono" LAST_SEVEN_ORDERS="Ostatnie 7 Zamówień" SALES_THIS_MONTH="Sprzedaż w miesiącu" MAIN_STATISTICS="Główne statystyki" WEEKLY_PERFORMANCE="Tygodniowa wydajność" TOP_SALES="Top sprzedaży" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Statusy zamówień w tym tygodniu" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Porównanie sprzedaży" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 najlepszych kategorii w ostatnich 2 tygodniach" ORDERS_BY_CURRENCY="Zamówienia według waluty" ORDERS_TO_SHIP="Zamówienia do wysyłki" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Listowanie marek" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Losowe produkty" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Kategorie na poziomie 1" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Kategorie na poziomie 2" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Najlepiej sprzedające się produkty" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Najnowsze produkty" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Najlepiej oceniane" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Początek zakresu kodów pocztowych" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Numer konta" FEDEX_METER_ID="Id licznika" FEDEX_API_KEY="Klucz API" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Opóźnienie wyświetlania" FEDEX_SHOW_ETA="Pokaż ETA" FEDEX_SHOW_NOTES="Pokaż notatki" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Użyj pola wymiaru" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Wymiary i waga zgrupowanych pakietów" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Opakowanie" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Rodzaj opakowania" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Wymiary kartonu" ORDERING="Zamawianie" SET_USER_ADDRESS="Adres użytkownika" X_CHARACTERS_REMAINING="Pozostało %s znaków" POSITION="Pozycja" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Wyświetl przycisk konwertowania koszyka na listę życzeń" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Produkt pomyślnie dodany do listy życzeń" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Najpierw wybierz produkt" ENABLE_WISHLIST="Włącz listy życzeń" ENABLE_MULTI_CART="Włącz wiele koszyków" STORE_OFFLINE_WARNING="Uwaga! Włączenie tej opcji zablokuje strony HikaShop w publicznej części serwisu!" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Nowa lista życzeń zostanie wyświetlona po dodaniu do niej produktu." HIKASHOP_CART_CREATED="Nowy koszyk zostanie wyświetlony po dodaniu do niego produktu." DISPLAY_FILTERS="Wyświetl filtry" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Wyświetl filtry na liście produktów" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s z %s Znaleziono pomocnych" ACCESS_CODE="Klucz dostępu" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Udostępnij SSL" DISPLAY_THE_CART="Wyświetl koszyk" DISPLAY_MANUFACTURER="Wyświetl producenta" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Odnawiające się produkty nie mają tego samego czasu ważności. Proszę zachować w tym koszyku tylko produkty z tą samą datą końca ważności produktu." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Dozwolona jest tylko jedna subskrypcja." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Odnawiające się produkty i produkty cykliczne są obecnie w koszyku. Proszę zachować w tym koszyku tylko jeden rodzaj produktu." REATTEMPT="Ponownych prób w przypadku niepowodzenia płatności" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Subskrypcja komponentu" PRICE_FROM="Użyj ceny od" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Twoja subskrypcja %s wygasła." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Szczegóły zamówienia można zobaczyć, klikając na link poniżej i po zalogowaniu na swoje konto:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Subskrypcja wygasła" PREVIOUS_PRODUCT="Poprzedni produkt" NEXT_PRODUCT="Następny produkt" WEIGHT_DISPLAY="Wyświetlaj wagę" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Zaktualizuj ilość produktów Zamiast je podmieniać" INVOICE_NUMBER="Nr faktury" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Format numeru faktury" INVOICE_ORDER_STATUSES="Status zamówienia: Potwierdzone" SUBJECT="Temat" MENUS="Menu" AUP_POINTS="Punkty" DEFINED_LIMITS="Ograniczenia" HIKASHOP_USER_DETAILS="Twoje dane" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Listowanie koszyka" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Wyświetl koszyk" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Udostępnij użytkownikom możliwość sortowania komentarzy" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Najnowszy komentarz" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Najbardziej pomocne" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Dane do faktury" INVOICE_MESSAGE="Kwota faktury to: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Nr zamówienia dla tej faktury to: " NO_DATA="Brak danych" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Najlepszy produkt w tym roku" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Najlepszy klient wszech czasów" ORDERS_CREATED_TODAY="Zamówienia utworzone dzisiaj" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Najlepsza kategoria w tym miesiącu" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="Obrazy HikaShop" HIKA_RESTRICTIONS="Ograniczenia" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Częstotliwość resetowania numeracji faktur" EVERY_YEARS="Co rok" EVERY_MONTHS="Co miesiąc" FROM="Od" TO="Do" LOGIN_REGISTRATION="Logowanie i Rejestracja" VOTE_AND_COMMENT="Oceny i Komentarze" HIKA_WAITLIST="Lista oczekujących" HIKA_FEATURES="Funkcjonalności" HIKA_ADVANCED="Zaawansowane" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Ustawienia zaawansowane" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Użyj bootstrap" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Procent ceny produktu głównego" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Aktualizuj magazyn przy potwierdzonym statusie" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Procentowy kupon dotyczy wyłącznie produktu" STANDARD_BEHAVIOR="Standardowe zachowanie" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignoruj produkty w promocji" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Zastąp produkty w promocji" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Obsługa kodu rabatowego dla produktu w promocji" FORCE_AFFILIATION_TO="Czas powiązania z" NO_PARTNER="Nie ma partnera" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Klienci tego Partnera" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Nie ma powiązania dla obecnego koszyka" NO_DISCOUNT="Brak promocji" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Anulowano zamówienie w sklepie" HIDE_WISHLIST_GUEST="Ukryj przycisk Lista życzeń dla Gości" HIKASHOP_ADD_TO="Dodaj do" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Szczegóły konta dla %s na %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Witaj Adminie.

Informujemy o rejestracji nowego użytkownika: '%s', '%s' w serwisie:
%s." KEEP_SIZE="Zachowaj rozmiar" POPUP_MODE="Tryb okna popup" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Cena detaliczna:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Nasza cena:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Drzewo kategorii zostało przebudowane." REBUILD="Przebuduj" PRODUCT_CANONICAL="Preferowany adres URL" PRODUCT_MSRP="Cena detaliczna" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="Adres e-mail jest już używany." HIKASHOP_COMPARE_LIST="Porównaj" WISHLIST_TO_COMPARE="Wyświetl przycisk Porównaj na karcie listy życzeń" COMPARE_TO_WISHLIST="Wyświetl przycisk Dodaj do Listy życzeń na karcie porównywarki" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Wyświetl przycisk Listy oczekujących" ;since 2.1.2 SITE_ID="Witryna" SELECT_A_SITE="Wybierz witrynę" IMAGE_IN_CART="Wyświetl obraz w koszyku" DAYS_AFTER_ORDERING="Utworzone %s dni temu i nie opłacono jeszcze" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Musisz się zalogować, aby użyć listy życzeń." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Klucz szyfrowania" TEST_MODE="Tryb testowy" ONLINE_COMMUNICATION="Komunikacja online" RESPONSE_REQUIRED="Wymagana odpowiedź" HIKA_HOSTED="Host" HIKA_REDIRECT="Przekierowanie" USE_CHOSEN="Użyj wybranej biblioteki" AWS_KEY_ID="Id klucza dostępu" SECRET_KEY="Sekretny klucz dostępu" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Wyświetl odznakę" SORT_ASCENDING="%s rosnąco" SORT_DESCENDING="%s malejąco" IN_STOCK_CHECKBOX="Pole wyboru w magazynie" SHOW_RESET_BUTTON="Pokaż przycisk Reset" HIKA_PLUGIN="Dodatek: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Konfiguracja ogólna" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Specyficzna konfiguracja" HIKA_NO_RESCTION="Bez ograniczeń" SET_HISTORY_MESSAGE="Ustaw historie wiadomości" SANDBOX="Użyj trybu testowego" HIKA_FORMAT="Format" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Płatność partnera" SHIPPING_INFORMATION="Informacje o wysyłce" SHIPPED_BY="Wysłane przez: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Wymiar woluminu produktów w koszyku jest zbyt niski dla dostępnych metod wysyłek." ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Waga woluminu produktów w koszyku jest zbyt niska dla dostępnych metod wysyłek." ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Łączna cena zamówienia jest zbyt wysoka dla dostępnych metod wysyłek." ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Łączna ilość produktów w koszyku jest zbyt niska dla dostępnych metod wysyłek." ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Łączna ilość produktów w koszyku jest zbyt wysoka dla dostępnych metod wysyłek." X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="%s produktów w koszyku, których nie wysyłamy do Ciebie." SHIPPING_MIN_QUANTITY="Minimalna ilość" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Maksymalna ilość" TRIGGERS="Wyzwalacze" ADD_TRIGGER="Dodaj wyzwalacz" TRIGGER_SELECT="Wybierz wyzwalacz" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Przed utworzeniem produktu" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Przed aktualizacją produktu" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Przed usunięciem produktu" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Przed skopiowaniem produktu" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="Po utworzeniu produktu" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Po aktualizacji produktu" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="Po usunięciu produktu" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="Po skopiowaniu produktu" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Przed utworzeniem kategorii" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Przed aktualizacją kategorii" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Przed usunięciem kategorii" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="Po utworzeniu kategorii" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Po aktualizacji kategorii" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="Po usunięciu kategorii" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Przed utworzeniem zamówienia" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Przed aktualizacją zamówienia" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Przed usunięciem zamówienia" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="Po utworzeniu zamówienia" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="Po aktualizacji zamówienia" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="Po usunięciu zamówienia" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Przed utworzeniem użytkownika" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Przed aktualizacją użytkownika" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Przed usunięciem użytkownika" AFTER_A_USER_IS_CREATED="Po utworzeniu użytkownika" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="Po aktualizacji użytkownika" AFTER_A_USER_IS_DELETED="Po usunięciu użytkownika" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Przed utworzeniem adresu" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Przed aktualizacją adresu" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Przed usunięciem adresu" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Po utworzeniu adresu" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Po aktualizacji adresu" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Po usunięciu adresu" EVERY_MINUTES="Co minut" EVERY_HOURS="Co godzin" EVERY_DAYS="Co dni" EVERY_WEEKS="Co tygodni" FILTER_SELECT="Wybierz filtr" PRODUCT_TYPE="Rodzaj produktu" CSV_IMPORT="Produkty CSV" PRODUCT_COLUMN="Kolumny produktu" PRICE_COLUMN="Kolumny ceny" CATEGORY_COLUMN="Kolumny kategorii" CHARACTERISTIC_COLUMN="Charakterystyka" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Kolumny podobnych produktów" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Kolumny opcji produktu" ADD_FILTER="Dodaj filtr" ACTION_SELECT="Wybierz akcję" ADD_ACTION="Dodawanie akcji" DISPLAY_RESULTS="Wyświetl wyniki" EXPORT_CSV="Eksport pliku CSV" UPDATE_VALUES="Aktualizacja wartości" DELETE_ELEMENTS="Usuwanie elementów" UPDATE_CATEGORIES="Aktualizowanie kategorii" UPDATE_RELATEDS="Aktualizacja powiązanych produktów" UPDATE_OPTIONS="Aktualizowanie opcji produktu" IN_CSV="W formacie CSV" NOT_IN_CSV="Nie w formacie CSV" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Zapisz produkty masową akcją importu produktów z pliku CSV" HIKA_NUMERIC="Numeryczne" HIKA_STRING="Ciąg" OTHER="Inne" HIKA_BEGINS_WITH="Zaczyna się od" HIKA_ENDS_WITH="Kończy się na" HIKA_CONTAINS="Zawiera" HIKA_NOT_CONTAINS="Nie zawiera" HIKA_START="Start" HIKA_IN="W" HIKA_NOT_IN="Nie w" SELECT_ALL="Zaznacz wszystko" UNSELECT_ALL="Odznacz wszystko" VERIFY_FILE="Sprawdź plik" HIKA_VALID_FILE="Plik jest prawidłowy" HIKA_EMPTY_FILE="Plik jest pusty" HIKA_CANNOT_OPEN="Plik nie może zostać otwarty" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Proszę wybrać odpowiadające im kolumny" REMOVE="Usuń" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Usuń filtrowane elementy" REPLACE="Zamień" CATEGORY_TYPE="Typ kategorii" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Kolumny kategori nadrzędnych" ORDER_COLUMN="Kolumny zamówień" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Kolumny zamówionych produktów" ADDRESS_COLUMN="Kolumny adresów" USER_COLUMN="Kolumny użytkownika" USER_WITH_ACL="Użytkownicy z ACL" DISPLAY_BOTH="Wyświetl oba" DONT_HIKA_HAVE="Nie ma" CHANGE_STATUS="Zmiana statusu" NEW_ORDER_STATUS="Nowy status zamówienia" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Wyślij powiadomienie e-mail" DATA="Data" HIKA_AND="I" PROCESS_WARNING="Proces będzie wykonany" HIKA_MASSACTION="Masowe Akcje" WRONG_VALUE="Nieprawidłowa wartość" PROCESS="Proces" SELECTED_PRODUCTS="%s wyników" WRONG_COLUMN_TYPE="Nieprawidłowy typ dla tej kolumny, typ jest %s" TABLE_NOT_EXIST="Tabela %s nie istnieje" COLUMN_NOT_EXIST="Kolumna %s nie istnieje" EXPORT_PATH="Eksport ścieżek" GROUP_NAME="Nazwa grupy" SEARCH_PROCESSING="przetwarzanie wyszukiwania" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Proszę wybrać przynajmniej jedną opcję sortowania." ERR_NO_MASSACTION_TABLES="Nie znalazłem dodatku Masowych Akcji. Proszę sprawdzić, czy dodatek ten został włączony." UPDATE_PRODUCT_STOCK="Aktualizacja produktu w magazynie" PURCHASED_AT="Zakupione w" FIRST_PURCHASED_AT="Pierwszy zakup w" LAST_PURCHASED_AT="Ostatni zakup w" NB_DOWNLOADED="Liczba pobrań" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Strefa pobierania Klienta" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Włącz strefę pobierania Klienta" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Pokaż pliki do pobrania" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Dodaj produkt do zamówienia" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Modyfikowanie informacji o produkcie dla zamówienia" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Edycja dodatkowych informacji zamówienia" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Czy oby na pewno chcesz usunąć produkt z tego zamówienia?" ALL_VIEWS="Wszystkie widoki" HIKA_CONFIRM_USER="Czy możesz potwierdzić wybór tego użytkownika?" USERPOINTS_DISCOUNT="Punkty rabatowe" USERPOINTS_USE_POINTS="Punkty wykorzystane" USERPOINTS_POINTS="Punkty" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="Konto użytkownika powiadomienie administratora" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="E-mail Klienta" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Cykliczne płatności dla oryginalnego zamówienia" NEGOTIATED_RATE="Negocjowana stawka" CHANGE_USER_GROUP="Zmiana grupy użytkowników" HIKA_SUBSCRIPTION="Odnawiana subskrypcja" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Globalna subskrypcja" RECURRING_TYPE="Typ subskrypcji" RECURRING_PERIOD="Płatność cykliczna" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Dodaj wartość 'Proszę wybrać'" PLEASE_SELECT="Proszę wybrać" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Najpierw wybierz kraj" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="Musisz najpierw opublikować w tej samej tabeli, co najmniej jedno inne pole." RECURRING_ORDER="Powracające" MERCHANT_ID="Id sprzedawcy" SECURE_SECRET="Bezpieczne tajne" INCLUDE_SHIPPING="Zawierają koszty przesyłki" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="You used %d points" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="You earned %d points" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Address unpublished because it is used in an order" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="The characteristics can only be added to main products, not variants" RECURRING_TIMES="Number of instalments" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Instalment subscription" SELECT_RECURRING_TIMES="Select the number of instalments" UPDATE_CHARACTERISTICS="Update the characteristics" VERSION="Version" RECENT="Recent" SORT_DESCENDING_RECENT="Most recent" SORT_ASCENDING_RECENT="Older" SORT_DESCENDING_SALES="Best sales" SORT_ASCENDING_SALES="Worst sales" SORT_DESCENDING_CLICKS="Most viewed" SORT_ASCENDING_CLICKS="Less viewed" CREATION_DATE="Creation date" MODIFICATION_DATE="Modification date" GENERATE_VARIANT_AUTO="Generate variants automatically" HIKA_WIZARD="Wizard" WELCOME_WIZARD="Welcome to the HikaShop Installation Assistant. Please fill the form below before proceeding." WIZARD_SHOP_ACCESS="SHOP ACCESS
Select how you want to access the HikaShop pages on your website frontend." WIZARD_LISTING_TYPE="PRODUCTS LAYOUT
Choose how you want to display your products between these three listing types." WIZARD_LOCATION="LOCATION
Select your country and state, and then enter your complete shop address." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="MAIN PARAMETERS
Define the main parameters of your shop." PRODUCTS_LISTING_MENU="Menu item for products" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your products" CATEGORIES_LISTING_MENU="Menu item for categories" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your categories" CATEGORIES_LISTING_MODULE="List of categories in a module" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="A list of product categories
will be displayed on the side
area of your website" PRODUCTS_LISTING_DIV="Listing in: Grid" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="This will display your
listings in a grid" PRODUCTS_LISTING_LIST="Listing in: List" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="This will display your
listings in a list" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Listing in: Table" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="This will display your
listings in a table" USE_JOOMLA_LANGUAGES="We detected that you have the Joomla languages %s installed on your website. Do you want to use them in HikaShop ?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="We could not retrieve the HikaShop translation file for your current language. You can download it on our website via the menu Download->Languages and follow the instructions there to set it in place on your website." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal email address (optional)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Save & go create your first product !" WIZARD_MONEY="Currency and Taxes configuration" TAX_NAME="Tax name (for example GST or VAT)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Language configuration" WIZARD_PAYPAL="Paypal configuration" YOUR_ADDRESS="Your address" HIKA_SKIP="Skip" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Show wishlist for free products" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="All in one page" SWITCHER="Switcher" GUEST="Bez rejestracji" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Display method for registration" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Wybierz sposób zrobienia zakupów:" LOGIN_OR_GUEST="Zaloguj się lub uzupełnij dane" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Create a new account or continue as a guest" IDENTIFICATION="Identification" CANCEL_URL_DEFINE="You have to specify this payment cancel URL on your configuration account" RETURN_URL_DEFINE="You have to specify this payment return URL on your configuration account" NOTIFY_URL_DEFINE="You have to specify this payment notification URL on your configuration account" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Confirmed" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Set order customer" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Round prices during calculations" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Zamawiam i Płacę" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Show shipping 'same address' checkbox" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Percentage fee excluding shipping" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Cart status" USER_MESSAGE="User message" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="You have a contact request" SUMMARY_OF_THE_ORDER="Summary of the order" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Mijoshop currencies rates ?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Add to cart popup size" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Terms & Conditions popup size" NO_METHOD_CLICK_NEW="No method found, use the new button to create your first method configuration" SEND_USER_MESSAGE="Send user message" PRODUCTS_FROM_X="Import from %s" X_IMPORT_DESC="The %s import will import the information below from %s to HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Database's name where your Opencart's data are hosted: " OPENC_WARNING="Warning: To work, the import has to be made from only one server. Your Opencart's database must be on the same server than your HikaShop (Joomla) database, and both databases must be accessible by the Joomla website database user. If your Opencart's database is on a different server, please import it manually to the server where your HikaShop's database is hosted." OPENC_WEBSITE_PATH="Opencart's website root path: " OPENC_WARNING_IMAGES=" You have to specify below your Opencart's website root path to import your images. If you don't, images just won't be imported." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Opencart currencies rates ?" POINTS_MODE="Points mode" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Give virtual points" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Limit by type" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Limit by category" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop user points" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Display 'add to wishlist' button for free products" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="No subcategories" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Remove Preload customization" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="You have %d points." USERPOINTS_NO_POINTS="You don't have points." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="You can use %d points to have a discount of %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Do you want to use these points ?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" CHECKOUT_SEF_NAME="Checkout SEF name" IMAGE_POPUP_MODE="Image popup mode" HIKA_VALIDATE="Validate" VOTE_TARGET="Target" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Manage vote categories" MAIN_VOTE="Main vote: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Product type" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Kind of product sold" WIZARD_VIRTUAL="Virtual goods (mp3, eBooks, etc)" WIZARD_REAL="Shippable goods" WIZARD_BOTH="Both" TOO_MANY_VARIANTS="Your characteristics will generate too many variants, you should use options or custom item fields instead or you might get Fatal PHP errors due to resources restrictions on your server." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="You don't have any characteristics, so this action is not possible." TERMINAL_ID="Terminal ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Contact request" CONTACT_USER_MESSAGE="Message of the user" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Publishable key (Stripe account)" STRIPE_SECRET_KEY="Secret key (Stripe account)" STRIPE_FORM="To process your payment, please fill the form below" VM_LANGUAGES="Before starting the import, please select below the main language you want for your contents (products descriptions, manufacturers...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="No shipping needed" RECURRING_TIMES_VALUE="%s installments" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Select one article which will be displayed for the Terms & Conditions" API_USERNAME="API's username" API_PASSWORD="API's password" API_SIGNATURE="API's signature" API_VERSION="Paypal API's version" REMOVE_ID_IN_URLS="Remove products and categories id in URLs" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- New Address -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Address selector" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Popup" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="List" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Dropdown list" MINI_ADDRESS_FORMAT="Mini address format" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax Image" FIELD_AJAX_FILE="Ajax File" IMAGE_FORCE_SIZE="Force images size" IMAGE_SCALE_MODE="Image scale mode" IMAGE_KEEP_RATIO="Keep ratio" IMAGE_CROP="Crop" SEND_CART_DETAIL="Send cart detail to paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on checkout view" DISPLAY_BUTTON_CART="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on cart view" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Add partner to user account during registration" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Show products name in the cart" TAXCLOUD_TAX="Tax (%s)" LAST_7D="Last 7 days" LAST_30D="Last 30 days" LAST_365D="Last 365 days" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Allow customers to reorder" VM_TABLE_PREFIX="Prefix of Virtuemart tables in your database: " REORDER="Ponów zamówienie" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Cart status" WAREHOUSE_SELECTION="Selection of warehouse" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Czy na pewno chcesz usunąć ten adres?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Ask address on registration" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Installment for the order number: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Quantity field on 'Add to cart' button" SHOW_CART_COUPON="Show coupon in the cart" SHOW_CART_SHIPPING="Show shipping in the cart" SHIPPING_PRICE="Shipping price" SHIPPING_TAX="Shipping tax" ALIAS_AUTO_FILL="Alias automatic filling" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Quantity layout on product page" SHOW_REGROUPED="Show regrouped" SHOW_LEFTRIGHT="Show left and right" SHOW_SELECT="Show select" SHOW_SIMPLE="Show simple" SHOW_SIMPLIFIED="Show simplified" SHOW_DEFAULT_DIV="Show default in div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Please select at least one shipping service" ENTER_INFO="Please enter your %s %s" DATE_DESC="Date - reverse order" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Limit by group" USERPOINTS_EARN_POINTS="You can earn %s points with this order" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Force canonical URLs on listings" NO_GENERATE_URL="No, generate the URLs" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Use canonical URL if specified" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Use canonical URL and generate it if missing" HIKA_ADD_IMAGE="Add an Image" SHIPPING_BLOCKED="Blocked" TAXABILITY_CODE="Product Taxability Code" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Wrong shipping address" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Make product association in both ways" ; Date picker DATE_PICKER="Advanced date picker" DATE_PICKER_OPTIONS="Date picker options" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Default today" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Display inline" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Monday first" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Show other months" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Forbidden days" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Exclude days" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Incorrect date for the field '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Month selector" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Year selector" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Show buttons panel" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Show months" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Waiting days" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Hour for extra day" USER_TOTAL_PURCHASE="User total purchase" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Order number" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Order amount" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Product number" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Ordering direction" REPLACE_BY="Replace by" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s szt. (%s)" X_ITEM_IN_STOCK="%s item in stock" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automatic product keywords and metadescription filling" KEYWORDS_NUMBER="Number of generated keywords" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maximum size of the metadescription" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Keywords exclusion list" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right sub element filter to 'Direct sub elements' in order to reorder elements" PRELOAD_VERSION="Preload version" INVOICE_DATE="Invoice creation date" CART_MODULE_ITEMID="Itemid for the 'Show the wishlist' button redirect" CHECK_DATABASE="Check database" WIZARD_SAMPLE_DATA="Sample data" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Install sample data on your website" WIZZARD_DATA_ERROR="An error has occured while %s the sample data file. You can try again by clicking here." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="An error has occured while copying the file: %s. You can try again by clicking here." WIZARD_DATA_END="All sample data have been imported correctly." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s orders authorization renewed" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Please wait while submitting data to %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="If nothing happens after 10 seconds, please click on the button below." HIKA_LIMITATIONS="Limitations" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="You have to configure %s for the %s plugin payment first: check your plugin's parameters, on your website backend." CURL_ERROR="The sample data installation needs the CURL library installed but it seems that it is not available on your server. Please contact your web hosting to set it up, and try again." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Some of the plugins %s have a restricted access. Please ensure that their access is set to 'Public' via the Joomla plugins manager or they won't work properly." HIKASHOP_NO_RESULT="Nie znaleziono produktów." PDF_INVOICE="Faktura %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deactivate buffering and compression for files download" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Internal code" TAX_NOTE="Tax note" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Purchase Order Number: " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Please enter a Purchase Order Number" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Wishlist name" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Warning ! The image %s is too big to be processed because of the memory limitation on your server. Either use a smaller image or increase the memory_limit parameter of the php.ini of your server." HIKA_CONTACT="Contact" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="You cannot proceed to a guest checkout as some of the products in your cart require a registration to our website. Please register an account or remove these products from your cart in order to proceed." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Payment capture order status" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse: %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for: 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Use product code as mpn" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s: " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="You have %s points (%s) available." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Brak wybranej ilości dla produktu %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Kliknij, aby łatwo utworzyć konto na stronie i uzyskać dostęp do szczegółów zamówień." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Zmień dane teleadresowe" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Taki sam adres dla dostawy" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="w ostatnich 30 dniach" IN_LAST_6_MONTHS="w ostatnich 6 miesiącach" IN_YEAR="w %s" IN_TOTAL="razem" X_ORDERS_DONE="%s dokonane zamówienia" AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="Adres dostawy nie został poprawnie uzupełniony, uzupełnij brakujące pola." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Zgadzam się na otrzymywanie informacji o zamówieniu z PayPal" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" ;since HikaShop 5.1.0 POSTAL_CODE="Postal code" SKIP_FIELD="Skip field" FEDEX_CODE_2_CHAR="You must use the 2 letter code" SKIP_FIELD_DESCRIPTION="If you want some products to be skipped by the plugin, enter here the column name of a custom product field. If the value of this field is not empty for a product, the product won't be included in the XML." IP2LOCATION_API_KEY="Your IP2LOCATION.IO service's API key that you can get on https://www.ip2location.io/sign-up" GEOLOCATION_IP2LOCATIONIO="IP2LOCATION.IO" ENTER_INFO_STATE_CODE="If you are shipping from the US, Puerto Rico or Canada, state code is required" ADD_INSURRANCE="Add insurance" FEDEX_DIMENSION_APPROXIMATION="Dimension approximation(%)" FEDEX_WEIGHT_APPROXIMATION="Weight approximation(%)" DIGITS_ONLY="only digits is allowed" STATE_ENTER_INFO="State code is required for USA, Canada & Puerto Rico" ACTIVATE_MY_ACCOUNT="Click here to activate my account" FORMAT_FOR_EACH_FILE="Format for each file" FORMAT_FOR_EACH_IMAGE="Format for each image" ONLY_FOR_PARTNERS="Only for partners" TOTAL_CUSTOMERS="Total customers" MORE_INFO_FOR_ACDC="PayPal requires more information about your business on paypal.com to enable Advanced Credit and Debit Card Payments. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." MORE_INFO_FOR_ACDC_WITH_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc.
After reaching the $500 limit you will still be offering all other PayPal payment methods except Advanced Credit and Debit Card Payments to your customers" MORE_INFO_FOR_ACDC_OVER_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. You already surpassed the $500 limitation hence aren't able to process more Advanced Credit and Debit Card Payments transactions but are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." IN_REVIEW_FOR_ACDC="PayPal is currently reviewing your information after which you’ll be notified of your eligibility for Advanced Credit and Debit Card Payments. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." DENIED_FOR_ACDC="PayPal denied your application to use Advanced Credit and Debit Card Payments. You can retry again 89 days after the previously denied try on paypal.com. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." INFO_3DSSECURE="Use 3D Secure to authenticate card holders through card issuers. It reduces the likelihood of fraud when you use supported cards and improves transaction performance. A successful 3D Secure authentication can shift liability for fraudulent chargebacks from you to the card issuer." PAYPAL_ACCOUNT_CONNECTION="PayPal account connection" ACCEPT_CREDIT_CARD_PAYMENTS="Accept credit card payments" ENABLE_CREDIT_CARDS="Enable credit cards" ENABLE_3DSECURE="Enable 3DSecure" PAYMENTS_WITH_PAYPAL_BUTTONS_OPTIONS="Payments with PayPal buttons options" STANDARD_OPTIONS="Standard options" DEFAULT_VARIANT="Default variant" PRODUCT_HIT="Hits" CREDIT_CARD_BILLING_ADDRESS="Credit card billing address" USE_PAYMENT_BUTTON_BELOW="Use one of the payment buttons below for your payment of %s." USE_PAYMENT_BUTTON_OR_CREDIT_CARD_FORM_BELOW="Use one of the payment buttons or the credit card form below for your payment of %s." SCA_WHEN_REQUIRED="When required" SCA_ALWAYS="Always" PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP_AND_RETRY="The 3DS authentication was not completed successfully. Please try again or try with another card or choose another payment method." PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP="The 3DS authentication failed." FEDEX_TRANSIT_TIME="Display Transit time (except international)" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL="With extra parameter in the URL" HIKASHOP_BACKEND="Backend" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL_DESCRIPTION="You can add the parameter tp=1 to the URLs of your frontend or backend in order to see the view files" EQUAL_TO="Equal to" NOT_EQUAL_TO="Not equal to" HIKA_LANG_VERSION="5.1.0" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Możesz skopiować/wkleić wiersze z pliku tłumaczenia powyżej, które chcesz dostosować. Dla tłumaczy - zmodyfikuj bezpośrednio plik powyżej i podziel się swoją pracą po to, abyśmy mogli ją zintegrować w domyślnym pliku z tłumaczeniem." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Wysyłka i Płatność" ACY_HELP="Click on the help button to get some help" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" HAVE_DONT_HIKA_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Don't give points when using some" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Customer download space" PRODCUT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Przedmiot pomyślnie dodany do koszyka" NORTHEN_AFRICA="Afryka Półnoscna" MIDLE_EAST="Środkowy Wschód" PAYPAL_URL="Paypal url" PAYPAL_EMAIL="Twój email w PayPal" PAYPAL_DEBUG="Debuggowanie" PAYPAL_CANCEL_URL="URL do anulowania" PAYPAL_RETURN_URL="URL powrotny" PAYPAL_HEADER_IMAGE="Paypal - nagłówek url" PAYPAL_IPS="Paypal - IPs" PAYPAL_REFRESH_IPS="Odśwież IPs" PAYPAL_INVALID_STATUS="Nieprawidłowey status" PAYPAL_PENDING_STATUS="Status: oczekuje" PAYPAL_VERIFIED_STATUS="Status: zweryfikowano" PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_PAYPAL="Proszę poczekaj, za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę PayPal" PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_AUTHORIZE="Proszę poczekaj, jestes przekierowywany do witryny Authorize.net" PAY_ON_AUTHORIZE="Zapłać za pomocą Authorize.net" AUTHORIZE_URL="Authorize.net url" AUTHORIZE_DEBUG="Debuggowanie" AUTHORIZE_CANCEL_URL=" Url do anulowania" AUTHORIZE_RETURN_URL="URL powrotny" AUTHORIZE_LOGO_URL="URL Twojego logo do Authorize.net" AUTHORIZE_INVALID_STATUS="Nieprawidłowy status" AUTHORIZE_PENDING_STATUS="Status: oczekuje" AUTHORIZE_VERIFIED_STATUS="Status: zweryfikowano" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_AUTHORIZE="Zezwól na płatności z Authorize.net" PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_MONEYBOOKERS="Please wait while you are redirected to the Moneybookers website." PAY_ON_MONEYBOOKERS="Pay on Moneybookers" MONEYBOOKERS_URL="Moneybookers url" MONEYBOOKERS_EMAIL="Your Moneybookers email address" MONEYBOOKERS_DEBUG="Debug" MONEYBOOKERS_CANCEL_URL=" Url do anulowania" MONEYBOOKERS_RETURN_URL="URL powrotny" MONEYBOOKERS_IPS="Moneybookers IPs" MONEYBOOKERS_LOGO="Your logo URL on Moneybookers" MONEYBOOKERS_INVALID_STATUS="Nieprawidłowy status" MONEYBOOKERS_PENDING_STATUS="Status: oczekuje" MONEYBOOKERS_VERIFIED_STATUS="Status: zweryfikowano" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_MONEYBOOKERS="Allow payment notifications from Moneybookers" PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_BLUEPAID="Please wait while you are redirected to the Bluepaid website." PAY_ON_BLUEPAID="Pay on Bluepaid" BLUEPAID_URL="Bluepaid url" BLUEPAID_STATUS_URL="The confirmation URL you need to enter
in your Bluepaid account configuration page" BLUEPAID_DEBUG="Debug" BLUEPAID_CANCEL_URL=" Url do anulowania" BLUEPAID_RETURN_URL="URL powrotny" BLUEPAID_IPS="Bluepaid IPs" BLUEPAID_REFRESH_IPS="Refresh IPs" BLUEPAID_INVALID_STATUS="Nieprawidłowy status" BLUEPAID_PENDING_STATUS="Status: oczekuje" BLUEPAID_VERIFIED_STATUS="Status: zweryfikowano" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_BLUEPAID="Allow payment notifications from Bluepaid" ORDER_TOTAL_TOO_HIGHT_FOR_SHIPPING_METHODS="Całkowita wartość Twojego zamówienia jest zbyt wysoka, aby wyświetlić opcje wysyłki" PRODUCTS_FROM_VM="Zaimportuj produkty z VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="Import VirtueMart pobierze poniższe dane z Virtuemart i przeniesie je do HikaShop" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Percentage fee including shipping" HIKASHOP_SHOWCARTS_WHEN_LOGGED="You must be registered to access this feature." ORDER_TOTAL_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too small for all the possible shipping methods" ENABLE_CUSTUMER_DOWNLOADLIST="Enable customer download area"