;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" s DPH) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Zadarmo" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" za jednotku pri kúpe minimálne %s" PER_UNIT=" za kus" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Tovar už nie je v predaji." ITEM_SOLD_ON_DATE="Tento tovar bude v predaji od %s." ADD_TO_CART="Pridať do košíka" NO_STOCK="Nie je na sklade" X_ITEMS_IN_STOCK="%s kusov na sklade" SPECIFICATIONS="Špecifikácia" REFRESH_INFORMATION="Obnoviť informácie" NO_VALUES_FOUND="Nenájdená hodnota" PRODUCT="Tovar" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Názov" CART_PRODUCT_QUANTITY="Počet" CART_PRODUCT_PRICE="Cena" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Jednotková cena" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Celková cena" CART_EMPTY="Košík je prázdny" HIKASHOP_TOTAL="Sumár" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Konečný sumár" PROCEED_TO_CHECKOUT="Zaplatiť" REFRESH_CART="Obnoviť obsah košíka" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Produkt %s nie je dostupný" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Nie sú dostatočné skladové zásoby nasledujúceho tovaru: %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Následujúci tovar ( %s ) ešte nie je v predaji" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Tento tovar ( %s ) už nie je v predaji" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Tovar bol úspešne vložený do košíka." ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Nákupný košík" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Potvrdiť" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Stav" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Odoslanie" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Platba" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Koniec" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Kupón" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Prihlásenie" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Adresa" NEXT="Ďalej" CONTINUE_SHOPPING="Pokračovať v nákupe" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Ďakujeme za Váš nákup." ORDER_IS_COMPLETE="Vaša objednávka je prijatá." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Vami zvolená mena nie je pre platby akceptovaná." PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Pred pokračovaním si, prosím, prečítajte a akceptujte všeobecné pravidlá a podmienky." PLEASE_ACCEPT_TERMS="Pred pokračovaním si, prosím, prečítajte a akceptujte všeobecné pravidlá a podmienky." ADDITIONAL_INFORMATION="Ďalšie informácie" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Prihlásenie, alebo vytvorenie nového prístupu" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Nepovolená registrácia" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Po kliknutí na aktivačný odkaz bude Váš prístup aktivovaný a budete môcť pokračovať v objednávke" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Heslá sa nezhodujú" VALID_EMAIL="Prosím vložte platnú e-mailovú adresu" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Prosím vytvorte si, alebo vyberte adresu z existujúcich" SAME_AS_BILLING="Použiť tú istú adresu ako pre fakturáciu" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Fakturačná adresa" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Adresa pre doručenie tovaru" ADDRESS_INFORMATION="Informácia o adrese" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Prosím vyplňte pole: %s" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Please complete the fields: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Zvoľte si, prosím, spôsob doručenia tovaru" HIKASHOP_SHIPPING="Odoslanie" FREE_SHIPPING="Doručenie zdarma" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Spôsob doručenia" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Zvolený spôsob doručenia: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Nenašiel sa žiadny vhodný spôsob dopravy." ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Veľkosť položiek v košíku je príliš veľká pre ktorúkoľvek metódu dopravy." ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Hmotnosť položiek v košíku je príliš veľká pre ktorúkoľvek metódu dopravy." ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Celková objednávka je príliš nízka pre akýkoľvek spôsob dopravy." NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Na Vašu adresu nie je možné tovar zaslať žiadnou z dostupných služieb." ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Prosím vyplňte informácie k platbe" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Spôsob platby" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Zvolený spôsob platby: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Vložte číslo kupónu" HIKASHOP_COUPON="Kupón" ADD="Pridať" COUPON_ADDED="Kupón bol pridaný" COUPON_REMOVED="Kupón bol odobratý" COUPON_NOT_VALID="Kupón, ktorý ste zadali je neplatný" COUPON_NOT_YET_USABLE="Kupón, ktorý ste zadali ešte nie je platný" COUPON_EXPIRED="Kupón, ktorý ste zadali je už neplatný" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Zadaný kupón nie je možné použiť, bol dosiahnutý maximálny počet zákazníkov, ktorí si tento druh kupónu uplatnili." COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť vo Vašej lokalite." ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť na objednávku za menej ako %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť na tovar vo Vašom košíku." COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť na tovar vo Vašom košíku." HIKASHOP_COUPON_LABEL="Váš kupón : %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Objednávka" ORDER_NUMBER="Číslo objednávky" PAYMENT_METHOD="Spôsob platby" ALL_PAYMENT_METHODS="Všetky spôsoby platby" CUSTOMER="Zákazník" PAID="Zaplatené" NOT_PAID="Nezaplatené" PRODUCT_LIST="Zoznam tovaru" UNIT_PRICE="Jednotková cena" SUBTOTAL="Medzisúčet" SHIPPING="Doručenie" DISCOUNT="Zľava" FILES="Súbory" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Stav objednávky neumožňuje prevzatie produktu" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Čas na prevzatie vypršal" UNTIL_THE_DATE="Najneskôr do %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Maximálny počet prevzatí dosiahnutý" X_DOWNLOADS_LEFT="%s prevzatí zostáva" PLUS_X_OF_VAT="+%s DPH" ORDER_ADD_INFO="Dodatočné informácie k objednávke" ACTIONS="Činnosti" INVOICE="Faktúra" SHIPPING_INVOICE="Faktúra (priložená k tovaru)" VAT="DPH" MODIFICATION_REASON="Dôvod zmeny" NOTIFY_CUSTOMER="Dať na vedomie zákazníkovi" NOTIFICATION="Oznámenie" NEW_SHIPPING="Nový spôsob doručenia" NEW_PAYMENT="Nový spôsob platby za tovar" NEW_PRICE="Nová cena" NEW_COUPON_CODE="Nový kód kupónu" NEW_COUPON_VALUE="Nová hodnota kupónu" ORDER_NEW_STATUS="Nový stav objednávky" REMOVE_ORDER_ITEM="Odstrániť položku objednávky" PRINT_INVOICE="Tlač faktúry" PRINT="Tlač" NO_ORDERS_FOUND="Objednávka nenájdená" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Tel.: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Prosím, najskôr sa prihláste" ORDER_NOT_FOUND="Objednávka nenájdená" FILE_NOT_FOUND="Súbor nebol nájdený" PAY_WITH_X="Platba s %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Správa Vašich adries" VIEW_ORDERS="Zobrazenie Vašich objednávok" AFFILIATE_PROGRAM="Prístup k partnerskému programu" AFFILIATE="Partnerstvo" CUSTOMER_ACCOUNT="Zákaznícky účet" ORDER_CREATED="Objednávka bola vytvorená" ;banner BANNER_SAMPLES="Príklady bannerov" COMMENT="Poznámky" LINK="Prepojenie" HTML_CODE="HTML kód" PREVIEW="Prezrieť" REFERER="Referer" HIKASHOP_YES="Áno" HIKASHOP_NO="Nie" ;front end affiliate CLICKS="Kliknutia" REGISTERED_DATE="Registrovaný dátum" PARTNER_EMAIL="Email partnera" PARTNER_NAME="Meno partnera" PARTNER_FEE="Poplatok partnera" PARTNER_CURRENCY="Mena partnera" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Nezaplatená čiastka za kliknutia" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Nezaplatená čiastka za vedenia" SALES_UNPAID_AMOUNT="Nezaplatená čiastka za zľavu" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Celková nezaplatená čiastka" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Účet pre partnerstvo aktívny" STATS="Štatistiky" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Kvôli zmene meny budú Vaše predošlé zárobky prekonvertované." FILTER="Filter" GO="Choď" RESET="Reset" DATE="Dátum" ;backend Menus PRODUCTS="Tovar" CUSTOMERS="Zákazníci" ORDERS="Objednávky" SALES="Obrat" AFFILIATES="Partnerstvo" AFFILIATES_SALES="Partnerský obrat" ZONES="Zóny" CURRENCIES="Meny" PLUGINS="Pluginy" DISPLAY="Zobrazenie" UPDATE_ABOUT="Update / Info" TAXES="Dane" SYSTEM="Systém" DISCOUNTS="Zľavy" ADD_PRODUCT="Pridať tovar" CHARACTERISTICS="Vlastnosti" VIEWS="Prehľady" FIELDS="Vlastné polia" CONTENT_MODULES="Moduly obsahu" CONTENT_MENUS="Menu obsahu" PAYMENT_METHODS="Spôsoby platby" SHIPPING_METHODS="Spôsoby doručenia" DOCUMENTATION="Dokumentácia" FORUM="Fórum" EMAILS="Emaily" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Nový widget" HIKASHOP_CPANEL="Ovládací panel" LISTING="Zoznam" GAUGE="Merať" GRAPH="Graf" PIE="Koláč" MAP="Mapa" START_DATE="Začiatok" END_DATE="Koniec" PERIOD="Perióda" HOURS="Hodiny" DAYS="Dni" WEEKS="Týždne" MONTHS="Mesiace" YEARS="Roky" LIMIT="Limit" ENCODING_FORMAT="Formát kódovania" ALL_STATUSES="Všetky stavy" DATE_TYPE="Typy dátumu" CREATED_FIELD="Vytvorené" DATE_GROUP="Skupín na položku" REMOVE_WIDGET="Naozaj chcete odstrániť tento widget?" SOUTH_AMERICA="Južná Amerika" CENTRAL_AMERICA="Stredná Amerika" NORTH_AMERICA="Severná Amerika" AFRICA="Celá Afrika" CENTRAL_AFRICA="Stredná Afrika" NORTHERN_AFRICA="Severná Afrika" SOUTHERN_AFRICA="Južná Afrika" EASTERN_ASIA="Východná Ázia" SOUTHERN_ASIA="Južná Ázia" ASIA_AND_PACIFIC="Ázia a Pacifický región" CENTRAL_ASIA="Stredná Ázia" MIDDLE_EAST="Blízky Východ" NORTHERN_ASIA="Severná Ázia" NORTHERN_EUROPE="Severná Európa" WESTERN_EUROPE="Západná Európa" SOUTHERN_EUROPE="Južná Európa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť vaše produkty" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Správa obrázkov, súborov, cien, súvisiacich produktov, atď" CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Môžete spravovať tovar na základe jeho charakteristík" CATEGORIES_DESC_CREATE="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť kategórie produktov" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Správa zákazníkov" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Môžete spravovať ich adresy a objednávky" ORDERS_DESC="Správa zákazníckych objednávok" ORDERS_DESC_STATUS="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť stavy objednávok" AFFILIATES_DESC="Spravovať partnerstvo" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť reklanmné banery" AFFILIATES_DESC_SALES="Spravovať partnerské predaje" ONLY_COMMERCIAL="Len v komerčnej verzii HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Len pre HikaShop Business" ZONE_DESC="Správa obchodných zón" ZONE_DESC_TAXES="Spravovať dane a daňové kategórie pre Váš tovar" DISCOUNT_DESC="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť zľavy a kupóny" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Spravovať obmedzenia na ne" CURRENCY_DESC="Spravovať meny, ktoré budú vo Vašom obchode k dispozícii" CURRENCY_DESC_RATES="Automaticky aktualizovať menový kurz" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Správa platobných pluginov" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Správa dopravných pluginov" DISPLAY_DESC_VIEW="Jednoduchá úprava zobrazení v HikaShop" DISPLAY_DESC_CONTENT="Konfigurácia Vašich menu a nodulov obsahu Hikashopu" DISPLAY_DESC_FIELDS="Konfigurácia vlastných polí" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Nastavenia HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Zmena reťazcov použitých v HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Zmena emailov použitých v HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Zapnúť/vypnúť pluginy HikaShop " UPDATE_DESC="Kontrola aktualizácií a zobrazenie nových zmien v aktualizácii" HELP_DESC="Zobrazenie nápovedy HikaShop" FORUM_DESC="Vstúpiť do fóra pre ďalšiu pomoc" ;back end general ERROR_SAVING="Chyba uloženia" MAIN_INFORMATION="Hlavné informácie" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Úspešne uložené" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Úspešne odstránených záznamov: %s" NAME_TRANSLATED="Preložené meno" ROOT="Koreň" EXPLORER="Prehliadač" RATE="Hodnotiť" ZONE="Zóna" RESTRICTIONS="Obmedzenia" ADDRESS="Adresa" PROCESS_CONFIRMATION="Naozaj chcete pokračovať?" NEW_ORDERING_SAVED="Nová objednávka bola uložená" ERROR_ORDERING="Chyba objednania" ;config - main MAIN="Hlavné" STORE_ADDRESS="Adresa Vášho obchodu" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Typ adresy pre daňové úrady" BILLING="Fakturačná" APPLY_DISCOUNTS="Uplatnenie zliav" BEFORE_TAXES="bez DPH" AFTER_TAXES="s DPH" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Predvolený typ adresy" MAIN_TAX_ZONE="Hlavné daňové pásmo" VAT_CHECK="Kontrola IČO" NO_VAT_CHECK="Nekontrolovať" FORMAT_CHECK="Kontrolovať formát" ONLINE_CHECK="Kontrolovať online" MAIN_CURRENCY="Hlavná mena" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Frekvencia obnovy menového kurzu" DEFAULT_ORDER_STATUS="Východzí stav objednávky" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Stav objednávky po potvrdení platby" CANCELLED_ORDER_STATUS="Stav objednávky po zrušení" CART_RETAINING_PERIOD="Čas pamätania obsahu košíka" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Frekvencia kontroly košíkov" CHECKOUT_FLOW="Postup krokov pokladne" READ_MORE="Čítať ďalej" DIMENSION_SYMBOLS="Symbol pre rozmer" WEIGHT_SYMBOLS="Symbol pre váhu" LAST_CHECK="Posledná kontrola : %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Pre platbu vynútiť SSL" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Varianta zverejnená v predvolenom nastavení" ORDER_NUMBER_FORMAT="Formát čísla objednávky" HIKA_QUANTITY_FIELD="Pole kvantity" HIKA_INSERT="Vložiť" EXCLUDE_DIMENSIONS="Vylúčiť rozmery" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Všeobecné nastavenia zobrazovania" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Zobraziť lištu s krokmi v pokladni" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Žiadny postup krokov v pokladni" CHECKOUT_PROGRESS="Postup krokov v pokladni s koncom" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Postup krokov v pokladni bez konca" AFTER_ADD_TO_CART="Po pridaní tovaru do košíka" ALWAYS_CHECKOUT="Vždy ísť do pokladne" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Ostať ak je zobrazený modul košík" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Ostať a zobraziť okno upozornenia" ALWAYS_STAY="Vždy ostať na danej stránke" WHEN_CART_IS_EMPTY="Keď je košík prázdny presmerovať na URL" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Maximálny počet položiek v košíku" BUTTON_STYLE="Štýl tlačidiel" NORMAL="Normálne" ROUNDED="Zaoblené" MENU_STYLE="Poloha menu" TITLE_BOTTOM="Pod názvom" CONTENT_TOP="Nad hlavnou oblasťou" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="URL tlačidla Pokračovať v nákupe" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Povoliť komentáre k tovaru" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Spôsob voľby charakteristík" DROPDOWN="Dropdown" TABLE="Tabuľka" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Zobraziť názov charakteristík" QUANTITY_FIELD="Zobraziť pole s množstvom na stránke produktu" AJAX_INPUT="Ajax vstup" NORMAL_INPUT="Normálny vstup" NO_DISPLAY="Nezobrazovať" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Povoliť užívateľom tlačiť faktúry z front endu" CATEGORY_EXPLORER="Prieskumník kategórií" CSS_FRONTEND="CSS súbor obchodu" CSS_BACKEND="CSS súbor administrácie" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Moduly hlavnej východzej voľby" PRODUCT_SHOW_MODULES="Moduly pod stránkou produktu" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Východzie parametre pre produkty" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Východzie parametre pre kategórie" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Východzie parametre pre DIVs" SHOW_FOOTER="Zobraziť zápätie" FOOTER="Zápätie" CATALOGUE_MODE="Režim katalógu" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Zjednodušená registrácia" NO_REGISTRATION="Bez registrácie" WEIGHT_UNIT_PRICE="Zobraziť cenu na jednotku váhy" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Platby objednávok neuhradených iheď" ;config - languages LANGUAGES="Jazyky" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Aktivovať úpravu obsahu vo viacerých jazykoch" INSTALL_JOOMFISH="Musíte mať nainštalovaný Joomfish aby ste mohli používať viacjazyčnú edíciu" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Východzí preklad" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Režim zobrazenia na viacjazičné rozhranie" EDIT_LANGUAGE_FILE="Upraviť jazykový súbor" ADD_LANGUAGE_FILE="Pridať jazykový súbor" SHARE="Zdielať" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Tento jazykový súbor bude odoslaný prekladovému tímu Hikari Software a môže byť použitý v ďalšej verzii." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Zdieľaním tohoto súboru dávate Hikari Software právo použiť Vašu prácu na akýkoľvek účel." SHARE_CONFIRMATION_3="V tejto časti môžete napísať správu, ktorá bude súčasťou e-mailu odoslaného tímu." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="HikaShop ešte nie je preložený do tohoto jazyka." LOAD_ENGLISH_2="Nahrá sa anglická verzia, ktorú môžete preložiť." LOAD_ENGLISH_3="Keď skončíte, nezabudnite zdieľať Váš preklad zvyšku komunity!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Nahrať poslednú verziu z nášho servera" MISSING_LANGUAGE="Váš jazykový súbor nie je nainštalovaný." UPDATE_LANGUAGE="Váš jazykový súbor nie je aktuálny." DONT_REMIND="Viem, už nepripomínať" ;config - cron EMPTY_LOG="Súbor s logom je prázdny" SUCC_DELETE_LOG="Súbor s logom bol úspešne zmazaný" ERROR_DELETE_LOG="Nebolo možné zmazať súbor s logom" EXIST_LOG="Súbor s logom neexistuje" CRON_TRIGGERED="HikaShop spustený na %s" CRON_NEXT="Systém nebude spustený pred %s" CRON_PROCESS="" CREATE_CRON="Vytvoriť/upraviť úlohu Cron" CRON="Cron" MIN_DELAY="Minimálne prestávka medzi dvoma úlohami Cron" NEXT_RUN="Čas ďalšieho spustenia" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Report" REPORT_SEND="Poslať report" REPORT_SEND_TO="Report poslať" REPORT_SAVE="Uložiť report" REPORT_SAVE_TO="Report uložiť" REPORT_DELETE="Zmazať report" REPORT_SEE="Zobraziť report" REPORT_EDIT="Upraviť email pre report" LAST_CRON="Posledný Cron" LAST_RUN="Čas posledného spustenia" CRON_TRIGGERED_IP="Spustené z IP" EACH_TIME="Vždy pri spustení HikaShop" ONLY_ACTION="Len keď HikaShop vykoná akciu" SIMPLIFIED_REPORT="Zjednodušený report" DETAILED_REPORT="Detailný report" ;config - email FROM_NAME="Meno odosielateľa" FROM_ADDRESS="Adresa odosielateľa" REPLYTO_NAME="Odpovedať komu - meno" REPLYTO_ADDRESS="Odpovedať komu - adresa" BOUNCE_ADDRESS="Bounce adresa" EMAILS_OPTIONS="Voľby e-mailu" ADD_NAMES="Pridať mená" CHARSET="Znaková sada" WORD_WRAPPING="Rozdeľovanie slov" EMBED_IMAGES="Vložiť obrázok" EMBED_ATTACHMENTS="Vložiť prílohu" MULTIPLE_PART="Niekoľko častí" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="E-mailová adresa pre zaslanie informácie o platbe" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="E-mailová adresa pre zaslanie informácie o objednávke" ;config - files ALLOWED_FILES="Povolené súbory" ALLOWED_IMAGES="Povolené obrázky" UPLOAD_FOLDER="Upload folder" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Upload secure folder" PAYMENT_LOG_FILE="Súbor s logom pre platbu" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Platný stav objednávok na prevzatie" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Časový limit pre prevzatie" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Limit počtu prevzatí" DEFAULT_IMAGE="Východzí obrázok" THUMBNAIL="Náhľad" THUMBNAIL_X="Šírka náhľadu" THUMBNAIL_Y="Výška náhľadu" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Šírka obrázku" IMAGE_Y="Výška obrázku" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Maximálna šírka plnej veľkosti obrázku v okne" MAX_Y_POPUP="Maximálna výška plnej veľkosti obrázku v okne" WATERMARK_ON_IMAGES="Vodoznak na obrázkoch" WATERMARK_OPACITY="Priehľadnosť vodoznaku" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Popis" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Priame podradené prvky" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Dodatočné informácie" CATEGORY_PARENT="Nadradené kategórie" ALL_SUB_ELEMENTS="Všetky podradené prvky" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Grouped by category" PRODUCT_CATEGORIES="Kategórie produktov" PRODUCT_CATEGORY="Kategória produktu" TAXATION_CATEGORIES="Daňové kategórie" TAXATION_CATEGORY="Daňová kategória" ORDER_STATUS="Stav objednávky" ORDER_STATUSES="Stavy objednávky" USE="Použitie" MAX_UPLOAD="Maximálna veľkosť nahrávaného súboru: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Východziu kategóriu nemožno zmazať" ;products PRODUCT_CODE="Kód" PRODUCT_PRICE="Cena" PRODUCT_QUANTITY="Počet" PRODUCT_DESCRIPTION="Popis" URL="Url" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Meta popis" PRODUCT_KEYWORDS="Kľúčové slová" VARIANTS="Varianty" MANAGE_VARIANTS="Konfigurovať varianty" UNLIMITED="Neobmedzené" PRODUCT_SALE_START="Začiatok akcie" PRODUCT_SALE_END="Koniec akcie" PRODUCT_WEIGHT="Hmotnosť" RELATED_PRODUCTS="Súvisiace produkty" PRICES="Ceny" PRICE="Cena" PRICE_WITH_TAX="Cena s DPH" CURRENCY="Mena" MINIMUM_QUANTITY="Minimálne množstvo" FILENAME="Názov súboru" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Zadajte minimálne názov a kód produktu" DUPLICATE_PRODUCT="Produkt s takýmto kódom už existuje." PRODUCT_VOLUME="Množstvo" PRODUCT_WIDTH="Šírka" PRODUCT_LENGTH="Dĺžka" PRODUCT_HEIGHT="Výška" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Pridať do košíka HTML odkaz" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Maximálny počet na objednávku" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Východzia hodnota" VALUES="Hodnoty" VALUE="Hodnota" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Ísť na hlavný produkt" ;Order statuses CREATED="vytvorená" PENDING="čakajúca" CONFIRMED="potvrdená" CANCELLED="zrušená" REFUNDED="vrátenie peňazí" SHIPPED="odoslaná" ORDER_STATUS_CREATED="vytvorená" ORDER_STATUS_PENDING="čakajúca" ORDER_STATUS_CONFIRMED="potvrdená" ORDER_STATUS_CANCELLED="zrušená" ORDER_STATUS_REFUNDED="vrátenie peňazí" ORDER_STATUS_SHIPPED="odoslaná" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Stav objednávky bol zmenený na" ;user PARTNERS_ONLY="Iba partneri" CUSTOMERS_ONLY="Iba zákazníci" JOOMLA_USER_OPTIONS="Nastavenia užívateľov Joomla" ADDRESSES="Adresy" USERS="Užívatelia" ;partner PARTNERS="Partners" PARTNER_KEY="Partner key" CUSTOM_FEES="Užívateľské poplatky" PARTNER_FEES_CURRENCY="Meny poplatkov" PARTNER_LEAD_FEE="Vedúce poplatky" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Percento poplatkov za predaj" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Paušálny poplatok pri predaji" PARTNER_CLICK_FEE="Kliknutie na poplatok" PARTNER="Partner" PAYMENT_TO_PARTNER="Poplatok partnerského programu pre %s" PAY_X_TO_X="Práve sa chystáte zaplatit %s pre %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Ak chcete byť presmerovaný %s kvôli zaplateniu, zapnite možnosť nižšie" PROCEED="Pokračovať" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Povoliť partnerom zvoliť si menu" VALID_ORDER_STATUS="Platný stav objednávky" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Zobraziť partnerské pokročilé štatistiky" CLICK_MINIMUM_DELAY="Minimálny čas pred novým kliknutím z jednej IP adresy." VALIDITY_PERIOD="Platný počet kliknutí a predajov" AFFILIATE_TERMS="Partnerský program - Všeobecné obchodné podmienky" READ_AFFILIATE_TERMS="Prečítajte si podmienky partnerského programu" ;history HISTORY="História" REASON="Dôvod" INFORMATION="Informácie" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Maximálny objem" SHIPPING_MIN_VOLUME="Minimálny objem" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Minimálna hmotnosť" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Maximálna hmotnosť" SHIPPING_MIN_PRICE="Minimálna cena" SHIPPING_MAX_PRICE="Maximálna cena" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Je potrebné upraviť a uložiť plugin, aby sa zobrazil v pokladni" X_PACKAGES="%s balík(y)" ;discounts COUPONS="Kupóny" DISCOUNT_CODE="Kód" DISCOUNT_TYPE="Typ" DISCOUNT_START_DATE="Začiatok platnosti" DISCOUNT_END_DATE="Koniec platnosti" DISCOUNT_VALUE="Hodnota" DISCOUNT_QUOTA="Kvóta" MINIMUM_ORDER_VALUE="Minimálna hodnota objednávky" PRODUCT_NOT_FOUND="Produkt nenájdený" CATEGORY="Kategória" CATEGORY_NOT_FOUND="Kategória nenájdená" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Vrátane podkategórií" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Paušálna čiastka" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Percentuálne" DISCOUNT_USED_TIMES="Počet použití" X_LEFT="zostáva %s " COUPON_AUTO_LOAD="Automatické pridanie do košíka je možné" ;taxes TAXATIONS="Daňové pravidlá" TAXATION="Daňové pravidlo" MANAGE_RATES="Správa rozsahov" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Správa daňových kategórií" ALL_RATES="Všetky sadzby" CUSTOMER_TYPE="Typ zákazníka" ALL_CUSTOMER_TYPES="Všetky typy zákazníkov" INDIVIDUAL="Individuálne" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Spoločnosť nie je platca DPH" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Spoločnosť je platca DPH" TAX_NAMEKEY="Daňové kľuče" RATES="Sadzby" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Vaša krajina nie je podporovaná pre DPH" VAT_NUMBER_NOT_VALID="Zadané DPH nie je platné" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="On-line DIČ potrebuje rozšírenie SOAP pre PHP. Ak ho nemáte, prosím, nainštalujte a aktivujte ho. V opačnom prípade deaktivujte online kontrolu." ;email HTML_VERSION="HTML verzia" TEXT_VERSION="Textová verzia" SEND_HTML="Poslať HTML" SENDER_INFORMATIONS="Informácie odosielateľa" TO_NAME="Meno komu" TO_ADDRESS="E-mail komu" EMAIL_SUBJECT="Predmet E-mailu" ATTACHMENTS="Prílohy" ATTACHED_FILES="Priložené súbory" ADD_ATTACHMENT="Pridať nový súbor" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Odstrániť HTML prispôsobenie" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Odstrániť textové prispôsobenie" CRON_REPORT="Cron report" ORDER_NOTIFICATION="Oznámenie o objednávke" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Oznámenie o vytvorení objednávky" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Oznámenie o stave objednávky" ADVICE_BOUNCE="Zadaná bounce e-mailová adresa %s môže spôsobiť problémy, prosím odstráňte ji (nechte pole prázdne) a zkúste to znovu." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Vaša objednávka číslo %s je teraz %s na %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Vaša objednávka číslo %s je teraz %s na %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Vaša objednávka číslo %s na %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Detaily o užívateľskom konte %s na %s" CRON_REPORT_SUBJECT="Váš cron bol spustený" DATE_ON_WEBSITE="%s o %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Stav Vašej objednávky číslo %s bol zmenený na %s." HI_CUSTOMER="Dobrý deň %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="týmto emailom potvrdzujeme, Vašu objednávku číslo: %s z %s z %s o %s" YOUR_ORDER="Your order" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="ZHRNUTIE VAŠEJ OBJEDNÁVKY" TOTAL_WITHOUT_VAT="SPOLU bez DPH : %s" TOTAL_WITH_VAT="SPOLU s DPH : %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="TOTAL without VAT" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="TOTAL with VAT" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Vaša objednávka bude spracovaná hneď po obdržaní Vašej platby." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Ešte raz ďakujeme za Vašu objednávku %s." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Thank you for your order at %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="
Ďakujeme za registráciu na %s.
" ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Váš účet musí byť aktivovaný kliknutím na odkaz nižšie a budete môcť pokračovať v objednávke." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Môžete sa prihlásiť na stránku s nasledovnými prihlasovacími údajmi.
" BEST_REGARDS_CUSTOMER="Želáme príjemný deň,

%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Nová objednávka číslo %s bola vytvorená o %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="If you don't see this email properly, click here to see your order details" ;currencies UPDATE_RATES="Aktualizovať menové kurzy" UPDATE_RATES_WARNING="Aktualizácia kurzov zmaže predchádzajúce hodnoty." CURRENCY_CODE="Kód meny" CURRENCY_SYMBOL="Symbol meny" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Zobraziť príklad" CURRENCY_DISPLAYED="Zobrazené" CURRENCY_INFORMATION="Informácie o mene" CURRENCY_PERCENT_FEE="Dodatočné poplatky (v %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Kurzy boli úspešne zaktualizované" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Vaša hlavná mena nie je podporovaná Európskou centrálnou bankou podľa zdroja. Preto nie je možné aktualizovať ostatné meny." NO_DATA_IN_ECB_FEED="Žiadne údaje v menách sadzby zdroja Európskej centrálnej banky" LOCALE_INFORMATION="Miestne informácie" CURRENCY_FORMAT="Formát meny" MON_DECIMAL_POINT="Desatinné oddelenie" MON_THOUSANDS_SEP="Oddelenie skupín" MON_GROUPING="Číslice skupín" POSITIVE_SIGN="Znamienko pre kladné hodnoty" NEGATIVE_SIGN="Znamienko pre záporné hodnoty" INT_FRAC_DIGITS="Medzinárodné desatinné miesta" FRAC_DIGITS="Miestne desatinné miesta" P_CS_PRECEDES="Symbol predchádza kladnú hodnotu" P_SEP_BY_SPACE="Symbol a oddelenie kladnej hodnoty" N_CS_PRECEDES="Symbol predchádza zápornú hodnotu" N_SEP_BY_SPACE="Symbol a oddelenie zápornej hodnoty" P_SIGN_POSN="Poloha kladného znamiemka" N_SIGN_POSN="Poloha záporného znamiemka" PARENTHESIS_AROUND="Zátvorky" SIGN_BEFORE="Znamienko pred" SIGN_AFTER="Znamienko za" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Znamienko pred symbolom" SIGN_AFTER_SYMBOL="Znamienko po symbole" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Zóna nebola nájdená" ZONE_NAME_ENGLISH="Meno v angličtine" ZONE_CODE_2="Kód 2 písmená" ZONE_CODE_3="Kód 3 písmená" ZONE_TYPE="Typ" ZONE_INFORMATION="Informácie o zóne" SUBZONES="Podradené zóny" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Najprv musíte uložiť hlavnú zónu" ALL_ZONES="Všetky zóny" COUNTRIES="Krajiny" STATES="Štáty" TAX_ZONES="Daňové oblasti" SHIP_ZONES="Dopravné zóny" DISCOUNT_ZONES="Zľavové zóny" PAYMENT_ZONES="Platobné zóny" DUPLICATE_ZONE="Zóna je už použitá" ;banners IMAGE_URL="URL obrázku" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Odosielacie služby" EXPRESS="Expres" STANDARD="Štandard" AIR="Letecky" SEA="Loďou" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Číslo kreditnej karty" EXPIRATION_DATE="Dátum konca platnosti" CARD_VALIDATION_CODE="Kód overenia platby" MM="mm" YY="rr" CVC_TOOLTIP_TITLE="Kde to nájdem" CVC_TOOLTIP_TEXT="MasterCard, Visa, Diners Club, Discover, a JCB kreditné a debetné karty majú trojčíslicový bezpečnostný kód na zadnej strane. Karty American Express majú štvorčíslicový kód na prednej strane nad číslom." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Prosím, vyplňte informácie o kreditnej karte" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Adresa zákazníka" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="Pripojenie k Paypal sa nepodarilo pre objednávku %s" NO_ADDRESS="Žiadna adresa" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Ak nebudete presmerovaný do 10 sekúnd, kliknite prosím na tlačidlo nižšie." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Môžete sa vrátiť späť do obchodu kliknutím na tento odkaz" AUTHORIZE_LOGIN_ID="Prihlasovacie ID pre Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Kľúč transakcie pre Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Vaša Hash hodnota MD5 na Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Návrat do obchodu" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Vaše zákaznícke ID na Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Vaše heslo na Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="Vaše ID na Bluepaid" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Informácie o bankovom účte" BANK_TRANSFER="Bankový prevod" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Teraz môžete previesť finančnú čiastku %s podľa zúčtovacích údajov uvedených nižšie." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Nezabudnite uviesť čislo objednávky ( %s ) v detailoch platby, aby bolo možné priradiť platbu k objednávke." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Platba pri prevzatí" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Hotovosť vo výške %s bude požadovaná pri prevzatí Vašej objednávky (%s)" ;check CHECK_PAYMENT="Platba šekom" CHECK_INFORMATION="Informácie o šeku" PLEASE_SEND_CHECK="Teraz nám môžete poslať šek s čiastkou %s použitím nasledovných informácií." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Nezabudnite uviesť číslo objednávky ( %s ) na zadnej strane šeku, aby bolo možné priradiť Vašu platbu k objednávke." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Toto oznámenie bolo pre objednávku %s na %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Priamy prístup k detailom nájdete na nižšom odkaze po prihlásení do administrácie
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s oznámenie o platbe zamietnuté:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zamietnuté pretože IP adresa %s sa nenachádza v zozname:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zamietnuté pretože nastala chyba v pripojení na server." CHECK_DOCUMENTATION="Skontrolujte dokumentáciu týkajúcu sa tohto problému na %s" IP_NOT_VALID="IP adresa nie je platná pre objednávku %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zaslané so stavom %s." STATUS_NOT_CHANGED="Stav objednávky sa nezmenil" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="automatické oznámenie o platbe bolo obdržané" INVALID_AMOUNT="neplatná čiastka" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zamietnuté pretože obdržaná čiastka (%s) sa nezhoduje s hodnotou v objednávke (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="Objednávka je teraz %s." ;field interface FIELD_LABEL="Menovka" FIELD_COLUMN="Názov stĺpca" FIELD_TYPE="Typ poľa" REQUIRED="Požadované" CORE="Jadro" FIELD_SIZE="Veľkosť" FIELD_DEFAULT="Východzia hodnota" FIELD_VALUES="Hodnoty" FIELD_COLUMNS="Stĺpce" FIELD_ROWS="Riadky" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Oblasť textu" FIELD_RADIO="Radio Button" FIELD_CHECKBOX="Checkbox" DISPLAY_BACKEND_FORM="Back-end formulár" DISPLAY_FRONTCOMP="Front-end" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Back-end výpis" EXTRA_INFORMATION="Extra informácie" FIELD="Pole" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Jednotlivý Dropdown" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Viacnásobný Dropdown" FIELD_DATE="Dátum" FIELD_VALUE="Hodnota" FIELD_TABLE="Tabuľka" FIELD_TITLE="Názov" FIELD_ADDVALUE="Zadajte novú hodnotu" FIELD_VALID="Vložte prosím hodnotu pre pole %s" FIELD_ERROR="Vlastné chybové hlásenie" FORMAT="Formát" FIELD_ZONE="Zóna" TITLE="Titul" FIRSTNAME="Krstné meno" MIDDLE_NAME="Druhé meno" LASTNAME="Priezvisko" COMPANY="Spoločnosť" STREET="Ulica" POST_CODE="PSČ" CITY="Mesto" TELEPHONE="Telefón" FAX="Fax" STATE="Kraj" COUNTRY="Krajina" VAT_NUMBER="DIČ" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Nemôžete odstrániť východzie pole. Môžete ho však deaktivovať" HIKASHOP_ENTRY="Vstup" HIKASHOP_ENTRIES="Vstupy" DISPLAY_LIMITED_TO="Zobraziť obmedzenie na" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Pred nastavením tejto možnosti musíte najprv pole uložiť" ADD_A_NEW_ENTRY="Pridať ďalší záznam" REMOVE_ENTRY="Odstrániť tento záznam" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Korešpondovať s produktom" FOR_THE_VALUE="Pre hodnotu" FIELD_DISABLED="Zablokované" ;modules and menus MODULES="Moduly" HIKASHOP_OPTIONS="Možnosti HikaShop" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Pred zobrazením možností HikaShop musíte túto položku uložiť" MENU="Menu" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Možnosti modulu Joomla" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Možnosti menu Joomla" SHOW_TITLE="Zobraziť názov" SHOW_IMAGE="Zobraziť obrázok" SHOW_DESCRIPTION="Zobraziť popis" TYPE_OF_CONTENT="Typ obsahu" TYPE_OF_LAYOUT="Typ rozvrhnutia" LIST="Zoznam" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Počet stĺpcov" NUMBER_OF_ITEMS="Počet položiek" ORDERING_DIRECTION="Smer zoradenia" ASCENDING="Vzostupne" DESCENDING="Zostupne" SUB_ELEMENTS_FILTER="Filter podradených prvkov" SELECT_A_CATEGORY="Výber kategórie" SELECT="Výber" ASSOCIATED_MODULES="Pridružené moduly" SELECT_MODULES="Výber modulu" SHOW_CART_PRICE="Zobraziť cenu v košíku" SHOW_CART_QUANTITY="Zobraziť počty v košíku" SHOW_CART_DELETE="Zobraziť v košíku ikonu pre zmazanie" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Zobraziť ikonu pre zmazanie počas platenia v pokladni" SHOW_CART_PROCEED="Zobraziť v košíku tlačidlo pre pokračovanie" EMPTY_CART_MESSAGE="Košík je prázdny" MODULE_CLASS_SUFFIX="Module class suffix" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Moduly zobrazené pod hlavnou oblasťou" SYNCHRO_WITH_ITEM="Synchronizácia s aktuálne
zobrazenou položkou, ak je možné" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Používať názov menu namiesto
názvu kategórie v nadpise" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Parametre produktu" ORDERING_FIELD="Pole pre zoradenie" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Obsah na stránke produktu" IN_SAME_CATEGORIES="V rovnakých kategóriách" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="V module pripradenej kategórie" RANDOM_ITEMS="Náhodné položky" ADD_TO_CART_BUTTON="Zobraziť tlačidlo 'Vložiť do košíka'" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Odkaz na stránku produktu" DISPLAY_PRICE="Zobraziť cenu" SHOW_TAXED_PRICES="Zobraziť zdanené ceny" NO_TAX="Bez dane" WITH_TAX="S daňou" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Zobraziť obe" DISPLAY_BOTH_TAXES="Zobraziť obe" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Zobraziť cenu v pôvodnej mene" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Zobraziť zľavenú cenu" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Zobraziť čiastku zľavy" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Zobraziť cenu pred zľavou" PRICE_DISPLAY_METHOD="Spôsob zobrazenia ceny" CHEAPEST_PRICE="Najnižšia cena" UNIT_PRICE_ONLY="Iba jednotková cena" PRICE_RANGE="Cenové rozpätie" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Parameter pre kategórie" SHOW_SUB_CATEGORIES="Zobraziť podkategórie" NO_CHILD="Nie je podradená" ALL_CHILDS="Všetky priame podkategórie" ALL_CHILDS_EXPANDED="Všetky podkategórie" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Počet podkategórií" PARAMS_FOR_DIV="Parametre pre DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Typ rozvrhnutia položky" IMG="Obrázok" IMG_DESC="Obrázok a popis" IMG_TITLE="Obrázok a názov" ITEM_BOX_HEIGHT="Výška ohraničenia položky" ITEM_BOX_COLOR="Farba pozadia ohraničenia položky" ITEM_BOX_MARGIN="Okraj ohraničenia položky" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Zaoblenie rohov ohraničenia položky" TEXT_CENTERED="Centrovanie textu" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Práve ste uložili menu zobrazenia zoznam kategórií bez priradenia modulu." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Ak chcete zobraziť zoznam produktov pod zoznamom kategórií, musíte pridať modul zoznamu produktov." ADD_MODULE_AUTO="Môžete to urobiť automaticky kliknutím sem" ;view CLIENT="Klient" REMOVE_CUSTOMIZATION="Odstrániť prispôsobenie" FRONT_END="Front end" BACK_END="Back end" FRONT_END_AND_BACK_END="Front end a back end" ALL_TEMPLATES="Všetky šablóny" ;files ACCEPTED_TYPE="Tento typ súboru ( %s ) nie je povolený, akceptované typy súborov sú : %s" FAIL_UPLOAD="Nie je možné nahrať súbor %s do %s" WRITABLE_FOLDER="Do adresára %s nie je možné zapisovať" FILE_NOT_WRITABLE="Nepodarilo sa urobiť súbor %s zapisovateľným" FAIL_SAVE="Nepodarilo sa uložiť súbor %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Nevložili ste súbor pomocou tlačidla prechádzať" ;export/import FIELD_EXPORT="Polia pre export" EXPORT_FORMAT="Formát exportu" UPLOAD_FILE="Nahrať súbor" CHARSET_FILE="Kódovanie súboru" IMPORT="Import" IMPORT_ARGUMENTS="Potrebujete %s argumentov na riadok" IMPORT_ERRORLINE="Riadok '%s' nebol importovaný" IMPORT_REPORT="%s nájdených produktov : %s importovaných nových produktov, %s produktov s neplatným kódom, %s už existujúcich produktov" IMPORT_ERROR_FIELD="Stĺpec '%s' nie je v zozname možných stĺpcov : %s. Údaje v stĺpci boli ignorované." UNKNOWN="Neznáme" PRODUCTS_FROM_CSV="Importovať produkty z CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Importovať produkty z textovej oblasti" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Importovať produkty z priečinku" FOLDER_PATH="Cesta priečinku" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Automaticky vymazať súbory" PRODUCT_TEMPLATE="Šablóna produktu" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Žiadna šablóna produktu" FILE_SKIPPED="Typ súboru '%s' nie je povolený. Súbor bol preskočený." ;ftp DESCFTP="Pre zmenu tejto položky potrebujeme údaje k Vášmu FTP kontu. Zadajte ich, prosím, do poľa formuláru nižšie." DESCFTPTITLE="Údaje FTP prihlásenia" ;License LICENSE="Licencia" ERROR_SAVING_LICENSE="Nepodarilo sa uložiť licenciu : %s" SUCC_LICENSE="Vaša licencia bola úspešne overená" ERROR_LICENSE="Vašu licenciu sa nepodarilo overiť" ;install PLUG_INSTALLED="Plugin %s úspešne nainštalovaný" PLUG_ERROR="Chyba pri inštalovaní pluginu %s" MODULE_INSTALLED="Modul %s úspešne nainštalovaný" MODULE_ERROR="Chyba pri inštalovaní modulu %s" INSTALL_CONTINUE="Pokračovať v procese inštalácie" ERROR_PLUGINS_1="Niektoré potrebné pluginy HikaShop neboli nainštalované." ERROR_PLUGINS_2="Prosím uistite sa, či sú Vaše priečinky pre pluginy zapisovateľné : " ERROR_PLUGINS_3="Potom kliknite sem pre opätovné spustenie inštalácie." INSTALLEXT="" CONTACT="Prosím, kontaktujte nás na %s" ;joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Konfigurácia" HIKA_CATEGORIES="Kategórie" HIKA_HELP="Pomoc" HIKA_COPY="Kópia" HIKA_DELETE="Zmazať" HIKA_USER="Užívateľ" HIKA_EXPORT="Export" HIKA_NAME="Meno" HIKA_EDIT="Zmeniť" HIKA_SAVE="Uložiť" HIKA_CLOSE="Zavrieť" HIKA_FILES="Súbory" HIKA_APPLY="Aplikovať" HIKA_USERNAME="Užív. meno" HIKA_FILE="Súbor" HIKA_NUM="#" HIKA_TITLE="Titul" HIKA_EDITOR="Editor" HIKA_NONE="Žiadne" HIKA_DEFAULT="Východzie" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Naozaj si prajete vymazať vybrané položky?" HIKA_MINUTES="Minúty" HIKA_SECONDS="Sekundy" HIKA_PRINT="Tlač" HIKA_EMAIL="E-mail" HIKA_ENABLED="Povolené" HIKA_PUBLISHED="Publikované" HIKA_DESCRIPTION="Popis" HIKA_IMAGE="Obrázok" HIKA_IMAGES="Obrázky" HIKA_ORDER="Poradie" HIKA_LAST_MODIFIED="Naposledy zmenené" HIKA_ALL="všetko" HIKA_BANNERS="Banery" HIKA_VIEW="Pohľad" HIKA_TEMPLATE="Šablóna" HIKA_ALIAS="Alias" HIKA_TYPE="Typ" HIKA_LOGIN="Prihlásenie" HIKA_PASSWORD="Heslo" HIKA_CLIENTID="ID klienta" HIKA_REMEMBER_ME="Zapamäť si ma" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Zabudol som heslo" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Zabudol som prihlasovacie meno" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné." HIKA_REGISTER="Registrovať sa" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Overenie hesla" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Váš účet bol vytvorený a aktivačný odkaz bol zaslaný na e-mail ktorý ste uviedli pri registrácii. Na tento odkaz musíte kliknúť a dokončiť registráciu pred prvým prihlásením." HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Tento účet nie je v našej databáze alebo ešte nebol aktivovaný." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Váš účet bol úspešne aktivovaný. Teraz sa môžete prihláiť užívateľským menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii." HIKA_DETAILS="Detaily" HIKA_REGISTRATION="Registrácia" HIKA_CANCEL="Zrušiť" HIKA_BACK="Späť" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Z bezpečnostných dôvodom Vám odporúčame zmazať informácie o kreditnej karte uložené pre túto objednávku, akonáhle bude prijatá na spracovanie. Nezabudnite tiež zmazať email so zvyškom informácií hneď po použití." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Vynútiť menu pri platení v pokladni" PARAMS_FOR_LIST="Parametre pre zoznamy" UL_CLASS_NAME="UL class name" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Zákazník platil kreditnou kartou" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Koniec čísla kreditnej karty" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Začiatok čísla kreditnej karty" CREDITCARD_INFORMATION="Informácie" CREDITCARD_PAYMENT="Kreditná karta" THANK_YOU_SHARING="Ďakujeme za Váš príspevok" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Poradie hodnôt charakteristík" ALPHABETIC="Abecedne" CREDIT_CARD_INVALID="Číslo kreditnej karty nie je platné" CREDIT_CARD_EXPIRED="Platnosť kreditnej karty vypršala" CREDIT_CARD_OWNER="Majiteľ kreditnej karty" CHARACTERISTICS_FIRST="Pred nastavením variantov produktu musíte najprv vytvoriť jednu alebo viac charakteristík v menu Produkty->Characteristiky, a potom pridať jednu alebo viacero charakteristík pre Váš produkt." HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Obchodné podmienky" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Pripojiť hodnotu charakteristík k názvu produktu" CSV_SEPARATOR="CSV oddeľovač" COMMA="Čiarka" SEMICOLON="Bodkočiarka" UPDATE_PRODUCTS="Aktualizovať informácie o produkte ak existuje kód produktu" CREATE_CATEGORIES="Automaticky vytvoriť chýbajúce kategórie" FORCE_PUBLISH="Vynútiť zverejnenie produktov aj keď nie sú uvedené žiadne informácie
o produkte v stĺpci product_published" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Oznámenie pre správcu objednávok" USER_ACCOUNT="Užívateľský účet" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Aspoň raz, prosím, uložte možnosti HikaShop" MINI_CART="Mini košík" X_ITEMS_FOR_X="%s položiek pre %s" TOTAL_IN_CART_X="Celkom : %s" ACCESS_LEVEL="Úroveň prístupu" HIKA_CUSTOM="Vlastné" COUPON_NOT_FOR_YOU="Nemôžete použiť tento kupón" MANUFACTURER_URL="URL výrobcu : %s" FILE_TYPE="Typ súboru" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Nemáte oprávnenie prezerať tento zdroj" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Automaticky ponúknuť spôsob dopravy a platby" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Pridať políčko 'stať sa partnerom' v registračnom formulári" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Východzia hodnota políčka Stať sa partnerom" BECOME_A_PARTNER="Stať sa partnerom" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Ďakujeme za Váš záujem stať sa naším partnerom. Vaše partnerské ID bude %s a do partnerského programu sa dostanete cez odkaz : %s" OVERRIDE="Prepísať" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Položka" CATALOGUE_MODE_WARNING="Režim katalóg odstráni z front endu všetky tlačidlá Vložiť do košíka" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Zobraziť tlačidlo 'Vložiť do košíka' aj pre tovar zdarma" CHOOSE_OPTIONS="Zvoľte možnosť" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Nové" NOT_ENOUGH_STOCK="Nedostatok tovaru na sklade" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Skupina užívateľov po kúpe" CHECKOUT="Pokladňa" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Automaticky zvoliť východzí spôsob dopravy a platby" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Iba ak je k dispozícii jediný spôsob" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Čas zobrazenia vyskakovacieho okna" CONTACT_US_FOR_INFO="Kontaktujte nás pre ďalšie informácie" FOR_ALL_PRODUCTS="Pre všetky produkty" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Na základe za produkt" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Zobraziť kontaktné tlačidlo na stránke produktu" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Bola poslaná žiadosť o informáciu o produkte '%s'" CONTACT_REQUEST="Žiadosť bola poslaná" CONTACT_REQUEST_SENT="Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Zaplatiť teraz" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Povoliť zákazníkom meniť
ich spôsob platby po pokladni" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Doprava bez ohľadu na hmotnosť" EDIT_INFOS="Upraviť informácie o účte" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Minimálne množstvo na objednávku" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Kliknite sem pre návrat na stránku produktu" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Obsah kategórie nepodporuje tabuľkové zobrazenie rozvrhnutia" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Počkajte, prosím, kým budete presmerovaný na %s" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Povoliť platobné oznámenie %s" DEBUG="Ladiť" CANCEL_URL="Zrušiť url" RETURN_URL="Vrátiť url" IPS="IP" REFRESH_IPS="Obnoviť IP" INVALID_STATUS="Neplatný stav" PENDING_STATUS="Čakajúci stav" VERIFIED_STATUS="Overovací stav" LOGO="URL Vášho loga" STATUS_URL="Je potrebné zadať potvrdzovaciu URL
na konfiguračnej stránke Vášho účtu %s" IPN_SECURITY_CODE="Bezpečnostný kód IPN" EWAY_CUSTOMER_ID="Zákaznícke ID eWAY" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Upozornenie! Ak používate blokovanie vyskakovacích okienk, podržte počas kliknutia na tlačidlo klávesu CTRL." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Platba potvrdená" MERCHANT_NUMBER="Číslo obchodníka" WINDOW_STATE="Stav okna" MD5MODE="MD5 mód" MD5KEY="MD5 kľúč" GROUP="Skupina" AUTHSMS="Autorizačná SMS" AUTHEMAIL="Autorizačný E-mail" INSTANTCAPTURE="Okamžité zachytenie" SPLITPAYMENT="Rozdelenie platby" ADDFEE="Pridať zákaznícky poplatok" POPUP_SAMEWINDOW="Rovnaké okno" NOMD5="Žiadne MD5" BACKFROMEPAY="Od ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Do a od ePay" VALID_PHONE="Nesprávne telefónne číslo!" HIKA_PAGINATION="Stránkovanie" HIKA_TOP="Nahor" HIKA_BOTTOM="Nadol" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Je potrebné objednať minimálne %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Zobraziť rozmery" OPTIONS_FOR_X="Kliknite sem pre prístup k zobrazeniu možností zoznamu produktov (%s)" PAYMENT_OPTIONS="Možnosti platby" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Čiastočná platba" MINIMUM_COST="Minimum (hodnota)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Minimum (percento)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Odobrať body za zrušenie" BASIC_POINTS_RULES="Zarábať body" PRODUCT_POINTS="Produkty" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Obmedziť podľa typu" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Body za dopravu" CATEGORIES_POINTS="Zarábať body na kategóriách" POINTS="Body" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Obmedziť podľa kategórie" GROUPS_POINTS="Zarábať body na skupinách" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Obmedziť podľa skupiny" YOU_HIKA_HAVE="Máte %s bodov (alebo %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS=" Celú objednávku môžete zaplatiť zo svojich bodov, bude to stáť %s bodov." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING=" Celú objednávku môžete zaplatiť zo svojich bodov (bez ceny za dopravu), bude to stáť %s bodov." COUPON_GENERATE=" Kupón bude automaticky vygenerovaný " CAUTION_POINTS="(POZOR! VAŠE BODY BUDÚ ODSTRÁNENÉ!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL=" Svoje body môžete použiť na vytvorenie kupónu %s, ktorý bude automaticky pridaný k Vašej objednávke." NOT_ENOUGH_POINTS="Nemáte dosť bodov pre dokončenie tejto objednávky!" ERROR_POINTS="Chyba, nie je možné overiť túto objednávku." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Maximum (percento)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Minimum PSČ" SHIPPING_MAX_ZIP="Maximum PSČ" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Správa pre Prázdny košík" PRICE_WITH_OPTIONS="Cena s možnosťami" DOWNLOADS="Prevzatia" SHIPPING_PREFIX="Predpona" SHIPPING_SUFFIX="Prípona" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Zahrnúť cenu
virtuálnych produktov" CPI_STORE_KEY="Kľúč obchodu CPI" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Kvóta na užívateľa" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Kupón, ktorý ste zadali, nemôže byť použitý pre menej ako %s produktov vo Vašom košíku" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Minimálny počet produktov" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Odkaz na hlavné kategórie" ATOS_PAYMENT_MEANS="Spôsoby platby" ATOS_MERCHANT_ID="ID obchodníka" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Krajina obchodníka" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Priečinok pre nahrávanie" ATOS_LOGO_FOLDER="Priečinok s logom" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Vyberte súbor s požiadavkou" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Vyberte súbor s odpoveďou" ATOS_CERTIFICATE="Vyberte svoj certifikát" ATOS_DELAY="Oneskorenie platby" ENABLE_VALIDATION="Povoliť mód overenia" ATOS_INSTALLMENTS="Viacnásobné platby" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" splátky oddelené " FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Vynútiť viacnásobné platby" PAYMENT_IN_X_TIME="Platba v %s splátkach" PAY_FULL_ORDER="Zaplatiť plnú objednávku" SELECT_CARDS="Vyberte použiteľné karty" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Beho platobného procesu došlo k chybe. Správa: %s - Kód chyby: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s platobné oznámenie : %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Objednávka zrušená užívateĺom" ORDER_HAVE_BEEN="Objednávka bola %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Binárny priečinok" ATOS_PARAM_FOLDER="Priečinok s parametrami" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Žiadne správy feed" RSS_ONLY="Iba správy RSS feed" ATOM_ONLY="Iba správy Atom feed" ALL_FEED="Správy Atom & RSS feed" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Zobraziť produkty, čo nie sú skladom" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Poslať podrobnosti o objednávke" OPTIONS="Možnosti" MANAGE="Spravovať" ACL_WRONG_CONFIG="Nemôžete sa vylúčiť zo správy konfigurácie" ADDRESS_OVERRIDE="Prepísať adresu" HIKA_NEXT="Ďalej" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Vlastný text" PUT_STORE_OFFLINE="Obchod je offline" SHOP_IN_MAINTENANCE="Obchod je v údržbe" MANUFACTURERS="Výrobcovia" MANUFACTURER="Výrobca" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Meta popis" CATEGORY_KEYWORDS="Kľúčové slová" BUSINESS_HOURS="Prevádzková doba" OPENS_AT="Otvorené: " CLOSES_AT="Zatvorené: " THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Obchod je otvorený iba od %s do %s" FREE_DOWNLOAD="K prevziatiu zdarma" FROM_HIKASHOP="Z HikaShop" FROM_TEMPLATE="Zo %s šablóny" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Umožniť užívateľom vytlačiť si obsah košíku" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Vyprázdniť košík ak je objednávka" SIGNATURE="Podpis" ENVIRONNEMENT="Prostredie" SHARED_KEY="Zdieľaný kľúč" HASH_METHOD="Hash metóda" CV2_MANDATORY="CV2 povinné" ADDRESS1_MANDATORY="Ulica povinná" CITY_MANDATORY="Mesto povinné" POSTCODE_MANDATORY="PSČ povinné" STATE_MANDATORY="Štát povinný" COUNTRY_MANDATORY="Krajina povinná" GATEWAY_DOMAIN="Doména brány" GATEWAY_PORT="Port brány" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Limit dosiahnutý. Znížené množstvo pre produkt: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Limit dosiahnutý. Nemôžete pridať proodukt: %s" ENABLE_CAROUSEL="Povoliť otočný efekt" IMAGE_WIDTH="Šírka položky" IMAGE_HEIGHT="Výška položky" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Typ otočného efektu" SLIDE_DIRECTION="Smer posúvania" TRANSITION_EFFECT="Prelínací efekt" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Trvanie otočného efektu" PRODUCTS_BY_SLIDE="Produkt na posunutie" SLIDE_ONE_BY_ONE="Posúvať jeden po druhom" AUTO_SLIDE="Automatické posúvanie" AUTO_SLIDE_DURATION="Doba medzi dvoma automatickými posunutiami" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Typ stránkovania" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Šírka náhľadu" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Výška náhľadu" PAGINATION_POSITION="Poloha stránkovania" DISPLAY_BUTTONS="Zobraziť tlačidlo otočného efektu" PANE_HEIGHT="Výška tabuľky" ITEM_BOX_BORDER="Orámovanie položky" HORIZONTAL="Vodorovné" VERTICAL="Zvyslé" LINEAR="Rovné" BOUNCE="Odraziť" ELASTIC="Pružné" SINUSOIDAL="Sínusoidné" QUADRATIC="Kvadratické" EXPONENTIAL="Exponenciálne" NO_PAGINATION="Bez stránkovania" THUMBNAILS="Náhľady" DOTS="Bodky" NUMBERS="Čísla" PRODUCT_NAME="Názov produktu" SLIDE="Posúvanie" FADE="Blednutie" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Efekt prechodu položky" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Trvanie efektu položky" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Použiť AJAX ak je to možné
pre tlačidlo Vložiť do košíka" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Vaša transakcia bola odmietnutá. Zadajte, prosím, znovu informácie o svojej alebo inej kreditnej karte." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Pri spracovaní Vašej transakcie došlo k chybe: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Prosím, vyberte zo zoznamu" NO_SHIPPING="Žiadna doprava" INPUT_FILTERING="Filtrovanie vstupu" MAXLENGTH="Maximálna dĺžka" BROWSE_FILE="Prosím, vyberte súbor pre import" SEF_URL_OPTIONS="Možnosti SEF url" ACTIVATE_SMALLER_URL="Aktivovať menšie url" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="SEF meno pre produkt" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="SEF meno pre kategóriu" UPS_ACCESS_CODE="Prístupový kľúč UPS" UPS_USER_ID="Užívateľské ID UPS" SHIPPER_NUMBER="Číslo dopravcu" DESTINATION_TYPE="Typ miesta doručenia" PICKUP_TYPE="Typ vyzdvihnutia" WAREHOUSE="Sklad" UNITS="Jednotky" GROUP_PACKAGE="Skupina balíkov" INCLUDE_PRICE="Zahrnúť ceny" UPS_HANDLING_FEES="Manipulačné poplatky" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Manipulačné poplatky percento" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Približná hmotnosť" DIMENSION_APPROXIMATION="Približné rozmery" DELETE_ZONE="Zmazať zónu" HIKA_LEFT="Vľavo" HIKA_RIGHT="Vpravo" CARD_TYPE="Typ karty" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Zdediť prístupy nadradenej skupiny" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Musíte zadať svoje %s %s. Ak ešte nemáte %s účet, môžete si ho vytvoriť tu" CART_PRODUCT_IMAGE="Obrázok" ADD_EXISTING_PRODUCT="Pridať existujúci produkt" HIKA_REFRESH="Obnoviť" LEADS="Vedenie" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="E-mail adresa platby" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Minimálne oneskorenie pred platbou partnerskej provízie" PAYABLE="Splatné" AMOUNT_DELAY="Položky viac než %s staré" CLICKS_ALL="Všetky kliknutia" X_AND_INFERIOR="Pod %s" X_AND_SUPERIOR="%s a vyššie" FROM_X_TO_Y="%s do %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Polia" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Pridať krok" APPLY_ON="Aplikovať na" SUBMIT_ON_CLICK="Kliknutím odoslať" DELETABLE_FILTER="Odstrániteľný filter" DYNAMIC_DISPLAY="Dynamické zobrazenie" TITLE_POSITION="Poloha názvu" CURSOR="Kurzor" PRODUCT_INFORMATION="Informácia o produkte" SORT="Triediť" PRODUCT_SURFACE="Plocha" HIKA_INSIDE="Vnútri" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Maximálna veľkosť textu" INLINE_BUTTON="Tlačidlo inline" HIKA_TOP_LEFT="Vľavo hore" HIKA_TOP_RIGHT="Vpravo hore" HIKA_TOP_CENTER="V strede hore" HIKA_BOTTOM_LEFT="Vľavo dole" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Vpravo dole" HIKA_BOTTOM_CENTER="V strede dole" CURSOR_NUMBER="Číslo kurzora" CURSOR_MIN="Minimálna hodnota kurzora" CURSOR_MAX="Maximálna hodnota kurzora" CURSOR_STEP="Kroky kurzora" CURSOR_EFFECT="Efekt kurzora" CURSOR_WIDTH="Šírka kurzora" FROM_SAME_MANUFACTURER="Z rovnakej značky" FILTERS="Filtre" HEIGHT="Výška" SHOW_FILTER_BUTTON="Tlačidlo zobraziť filter" DISPLAY_FIELDSET="Zobraziť fieldset" FILTER_BUTTON_POSITION="Poloha tlačidla filter" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="Produkt %s má zásobu len %s položiek." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Predpokladaná dodacia lehota: %s dní po odoslaní" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Odhadovaný čas doručenia: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Bez predpokladaného termínu dodania" DELIVERY_HOUR="Dodacia hodina: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Bez dodacej hodiny" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Oznámenie o minutí položky zo skladu pre web %s" OUT_OF_STOCK="Oznámenie o minutí položky zo skladu" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Skupinové možnosti s produktom" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Rozšírená úprava krokov pokladne" HIKA_UNPUBLISHED="Nezverejnené" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s bodov bolo odpočítaných z Vášho účtu" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Prosím, nastavte spôsoby platby" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Neexistujú žiadne možnosti platby" CANCEL_ORDER="Zrušiť objednávku" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Stavy zrušiteľných objednávok" ADD_ME_WAITLIST="Informujte ma keď bude k dispozícii" WAITLIST_SUBSCRIBE="Budete informovaný, akonáhle bude produkt dostupný" ACTIVATE_WAITLIST="Aktivovať funkciu sledovania dostupnosti" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Maximum čakateľov na produkt" WAITLIST_SEND_LIMIT="Maximum e-mailov odoslaných na produkt" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Produkt je už na sklade" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Ste prihlásený k sledovaniu dostupnosti tovaru: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Upozornite ma, keď bude produkt '%s' dostupný" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Na sklade je už %s výrobkov" ACCESS_TO_THE_ORDER="Na stránku produktu môžete prejsť cez tento odkaz." SEE_PRODUCT="Pozrieť produkt." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Nezabudnite manuálne vrátiť peniaze z objednávky." COMPARE_MODE="Aktivovať mód pre porovnávanie" COMPARE_LIMIT="Obmedzenie porovnávania" ADD_TO_COMPARE_LIST="Porovnať produkt" COMPARE_PRODUCTS="Porovnať produkty" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Neporovnať produkt" COMPARE_LIMIT_REACHED="Zoznam pre porovnanie je plný" SELECT_DATE_IN_PAST="Prosím, zvoľte dátum z minulosti" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Prosím, zvoľte dátum z budúcnosti" ALLOW="Povoliť" ALL_DATES="Všetky dátumy" ONLY_PAST_DATES="Iba minulé dátumy" ONLY_FUTURE_DATES="Iba budúce dátumy" ORDER_CANCEL="Zrušiť objednávku" WAITLIST_NOTIFICATION="Oznámenie sledovania dostupnosti" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Už ste prihlásený k tomuto sledovaniu dostupnosti" HEADER_IMAGE="Paypal url záhlavie" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Nesprávny formát dátumu" DETAILED_TAX_DISPLAY="Zobraziť daň" CUMULATIVE_TAX="Kumulatívna daň" PAYMENT_NOTIFICATION="%s oznámenie o platbe: platba %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s platobné oznámenie : platba %s pre objednávku č.%s" HIKA_TITLE_MR="Pán" HIKA_TITLE_MRS="Pani" HIKA_TITLE_MISS="Slečna" HIKA_TITLE_MS="Pani" HIKA_TITLE_DR="Dr" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Kód na zľavu je už použitý. Prosím, zmeňte ho" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Zobraziť vlastné polia položiek" RECENTLY_VIEWED="Naposledy zobrazené" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Zobrazovať počet produktov" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Nezobrazovať prázdne kategórie" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Rozloženie stránky produktu" HIKA_INHERIT="Zdedené" SHOW_DEFAULT="Východzie" SHOW_REVERSED="Obrátené" SHOW_TABULAR="Tabuľkové" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Zjednodušená registrácia s heslom" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Zjednodušená navigácia (breadcrumbs)" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Šírka obrázku na stránke produktu" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Výška obrázku na stránke produktu" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Na Vašom webe bola vytvorená nová objednávka" REMOVE_COUPON="Odstrániť kupón" NO_MANUFACTURER="Výrobca neuvedený" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Potvrdzovací e-mail" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Potvrdzovací e-mail sa líši od e-mailu, ktorý ste zadali. Prosím, zadajte ho znovu." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Zobraziť pole pre potvrdzovací e-mail" READONLY="Len na čítanie" SPECIFY_A_NAME="Prosím, zadajte meno." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Upozornenie: Nemôžete mať %s filter a aplikovať ho na triedenie. Typ filtru bol zmenený na %s." NO_TITLE_INSIDE="Upozornenie: Nemôžeťe vložiť názov do poľa typu radio button alebo checkbox. Poloha názvu bola zmenená na hornú." NO_CURRENCY_SELECTED="Upozornenie: Musíte si vybrať aspoň jednu menu. Mena bola zvolená automaticky." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Upozornenie: Zvolené vlastné pole nie je dostupné pre túto kategóriu." MIN_MAX_NOT_SET="Error: Musíte definovať maximálnu a minimálnu hodnotu pre Váš kurzor." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Administrátor bude teraz musieť aktivovať Váš účet." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Prosím, hlasujte a komentujte" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Ďakujeme za Vašu účasť." THANKS_FOR_COMMENT="Ďakujeme za Váš komentár" PLEASE_COMMENT="Prosím, zadajte komentár" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="Pre platnosť Vášho hlasovania zadajte, prosím, komentár" THANK_FOR_VOTE="Ďakujeme za Váš hlas" VOTE_UPDATED="Hlasovanie aktualizované" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Pre hlasovanie musíte byť registrovaný" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Pre zadanie komentáru musíte byť registrovaný" VOTE_ERROR="Došlo k chybe, skúste prosím neskôr" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Musíte túto položku kúpiť, aby ste mohli zaslať hlas alebo komentár" ENABLE_STATUS="Vyberte, ktorý modul chcete povoliť" ACCESS_VOTE="Vyberte prístupovú úroveň pre hlasovanie a komentáre" STAR_NUMBER="Počet hviezdičiek pre hodnotenie" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Počet komentárov zobrazených pre produkt" USEFUL_RATING="Povoliť hodnotenie užitočnosti pre každý komentár" VOTE="Hlasovať" ALREADY_VOTE_USEFUL="Za tento komentár ste už hlasovali" VOTE_AVERAGE="Priemer" MULTI_VOTE="Povoliť viacnásobné komentáre ak sú hlasy a komentáre spojené" SHOW_LISTING_COMMENT="Užívatelia musia byť prihlásení aby videli ostatné komentáre" REGISTER_NOTE_COMMENT="Užívatelia musia byť prihlásení aby pripomienkovali ostatné komentáre" ENTER_PSEUDO_VOTE="Musíte zadať Vaše užívateľské meno" EMAIL_COMMENT="Ak užívatelia nie sú prihlásení, vyžadovať pre komentáre e-mail adresu" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Maximálny počet komentárov na užívateľa pre jeden produkt" PSEUDO_REQUIRED="Musíte zadať svoje užívateľské meno" EMAIL_INVALID="Prosím, skontrolujte svoju e-mail adresu" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Dosiahli ste limit komentárov pre tento produkt" FULL_COMMENT="Celý komentár" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Prosím, zadajte ID položky." PUBLISHED_COMMENT="Automaticky zverejniť nové komentáre" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Zobraziť hlasovanie na stránke produktu" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Zobraziť hlasovanie v kategóriách" DISPLAY_VOTE="Zobraziť hlasy" EMAIL_NEW_COMMENT="Odoslať email s novým komentárom" RATING="Hodnotenie" HIKA_IP="IP" WRONG_ITEM_ID="Žiadne položky zodpovedajúce ID tejto položky" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Bol odoslaný nový komentár." NEW_COMMENT="Nový komentár, id: " SEE_COMMENT="Odkaz na komentár" COMMENT_CONTENT="Komentár odoslaný" COMMENT_ITEM_NAME="Názov položky" PRODUCT_COMMENT="Komentár" PRODUCT_NEW_COMMENT="Odoslať komentár" VENDOR_NAME="Názov dodávateľa" TEMPLATE="Šablóna" HIKA_FILE_MODE="Nastaviť mód súboru" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Nahrať súbor" HIKA_FILE_MODE_PATH="Určiť umiestnenie súboru" HIKA_PATH="Cesta k súboru" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zoznam kategórií" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Platba" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Adresa užívateľa" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Partnerský program" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registrácia vstupu" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Objednávky zákazníka" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Stránka produktu" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zoznam produktov" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registračný formulár" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Ovládací panel užívateľa" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Porovnávacia stránka" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kontaktná stránka" STYLES_FOR_FRONTEND="Štýly pre front-end" STYLE_HIKASHOP="Jednoducho prispôsobte HikaShop
na Vašu šablónu pomocou Štýlov" STYLE_TOOLTIP_TITLE="Štýly HikaShop" STYLE_TOOLTIP_TEXT="So štýlmi HikaShop môžete HikaShop jednoducho prispôsobiť Vašej šablóne Joomla. Kliknutím na odkaz sa dozviete viac!" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Prepísať doručovaciu adresu" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Zobraziť skratky na ostatné kategórie produktov" SUBSCRIPTION_LEVEL="Úroveň predplatného" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Zobraziť predplatné" SUBSCRIPTIONS="Predplatné" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Prepísať text doručovacej adresy" HIKA_HIDE="Skryť" SHIPPING_PRICES="Ceny za dopravu" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Použiť cenu za produkt" PRICE_PER_PRODUCT="Cena za produkt" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Percentuálne za produkt" HIKA_USER_NAME="Meno" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Predošlé" EMPTY_FILENAME="" DOWNLOAD_NOW="Prevziať" AUP_DISCOUNT="Zľavové body" AUP_USE_POINTS="Použité body" USE_VIRTUAL_POINTS="Použiť virtuálne body" USE_VIRTUAL_COUPON="Použiť virtuálne kupóny" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Skupinové body: Úroveň upozornenia" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Chýba %d bodov na zníženie %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Táto osoba si kúpila túto položku." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Zoznam komentárov:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Pridať komentár ..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Zatiaľ žiadne hlasy" VOTE_USEFUL_STYLE="Nastaviť štýl užitočnosti hlasovania" HELPFUL="Užitočné" VOTE_COMMENT_SORT="Vyberte ako majú byť komentáre triedené" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Poraďte k tejto položke:" CART_PRODUCT_CODE="Kód" DISPLAY_CODE="Zobraziť kód produktu" FREE_PAYMENT="" HIKASHOP_PAYMENT="Poplatok za platbu" ASSOCIATED_CATEGORY="Súvisiaca kategória" BANNER="Reklamný baner" ;since 1.5.9 FEE="Poplatok" GROUP_POINTS_BY="Zoskupiť body podľa" MAXIMUM_POINTS="Maximum bodov" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Dať body na stavy" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Prosím, vyplňte dodatočné informácie" GLOBAL_ON_LISTINGS="Global on listings" PAGE_TITLE="Názov strany" ADD_TO_WISHLIST="Pridať do zoznamu prianí" CART_TO_WISHLIST="Zmeniť košík na zoznam prianí" WISHLIST_TO_CART="Zmeniť zoznam prianí na košík" DISPLAY_THE_WISHLIST="Zobraziť zoznam prianí" SAVE_WISHLIST="Uložiť zoznam prianí" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Zobraziť tlačidlo 'Pridať na zoznam prianí'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupón nemá žiadnu hodnotu keď je použitý s aktuálnou zľavou k produktu." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupón má obmedzenú hodnotu keď je použitý s aktuálnou zľavou k produktu." NEW_WISHLIST="Vytvoriť zoznam prianí" NEW_CART="Vytvoriť nový košík" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Zobraziť zoznamy prianí" DISPLAY_THE_CARTS="Zobraziť košíky" HIKA_SET_AS_CURRENT="Nastaviť ako aktuálny" HIKA_CURRENT="Aktuálny" HIKA_STOCK="Sklad" CANADAPOST_TURNAROUND="Manipulačný čas skladu (Hodiny)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Pripravené na odoslanie" WISHLISTS="Zoznamy prianí" WISHLIST="Zoznam prianí" CARTS="Košíky" HIKA_ACTION="Akcia" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Už nie je vo výpredi" WISHLIST_EMPTY="Zoznam prianí je prázdny" HIKA_UNLIMITED="Neobmedzené" SHOW_COMMENT_DATE="Zobraziť dátum každého komentáru" CART_WISHLIST="Košík/Priania" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Poslať komentár" HIKASHOP_CART_NAME="Názov košíku" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Nemáte oprávnenie prehliadať tento zdroj" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Odkaz na zoznam prianí" HIKASHOP_EVERYBODY="Každý" HIKASHOP_NOBODY="Nikto" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Registrovaní užívatelia" HKASHOP_USER_ID="Užívateľské ID" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Prosím, pridajte produkty, potom uložte a nakoniec pridajte ďalšie informácie." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Žiadny košík nebol nájdený" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Žiadny zoznam prianí nebol nájdený" VERTICAL_DISTANCE="Zvyslá vzdialenosť" HORIZONTAL_DISTANCE="Vodorovná vzdialenosť" DISCOUNT_NOT_FOUND="Zľava nebola nájdená" HIKA_BADGES="Odznaky" HIKA_BADGE="Odznak" HIKASHOP_REPORTS="Reporty" HIKASHOP_REPORT="Report" YESTERDAY="Včera" LAST_24H="Posledných 24h" THIS_WEEK="Tento týždeň" THIS_MONTH="Tento mesiac" THIS_YEAR="Tento rok" PREVIOUS_WEEK="Posledný týždeň" PREVIOUS_MONTH="Posledný mesiac" PREVIOUS_YEAR="Posledný rok" COLUMN="Stĺpec" LINE="Riadok" AREA="Oblasť" DISPLAY_TYPE="Typ zobrazenia" COMPARE="Porovnať" DISPLAYED_INFORMATION="Zobrazené informácie" LAST_PARTNER="Posledný partner" BEST_PARTNER="Najlepší partner" TOTAL_PARTNER="Absolútny partner" LAST_CUSTOMER="Posledný zákazník" BEST_CUSTOMER="Najlepší zákazník" TOTAL_CUSTOMER="Absolútny zákazník" BEST="Najlepší" WORST="Najhorší" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Prosím, nakonfigurujte Váš prvý riadok" SPECIFIC_OPTIONS="Konkrétne možnosti" LAST_PERIOD="Posledné obdobie" LAST_YEAR="Posledný rok" CURRENT_REPORT="Aktuálny report" NOT_SPECIFIED="Nešpecifikované" LAST_SEVEN_ORDERS="Posledných 7 objednávok" SALES_THIS_MONTH="Predaj tento týždeň" MAIN_STATISTICS="Hlavné štatistiky" WEEKLY_PERFORMANCE="Výkon za týždeň" TOP_SALES="Top predaje" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Stavy objednávok tento týždeň" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Porovnanie predaja" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 najlepších kategórií za posledné 2 týždne" ORDERS_BY_CURRENCY="Objednávky podľa meny" ORDERS_TO_SHIP="Objednávky na odoslanie" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zoznam značiek" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Náhodné produkty" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Kategórie na 1 úrovni" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Kategórie na 2 úrovniach" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Bestsellery" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Posledné produkty" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Najlepšie hodnotené" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Pôvodné PSČ" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Číslo účtu" FEDEX_METER_ID="Meter ID" FEDEX_API_KEY="API kľúč" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Zobraziť oneskorenie" FEDEX_SHOW_ETA="Zobraziť odhadovaný čas" FEDEX_SHOW_NOTES="Zobraziť poznámky" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Použiť rozmer krabice" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Rozmery a hmotnosť zoskupených balíkov" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Vaše balenie" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Typ balenia" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Rozmery krabice" ORDERING="Usporiadanie" SET_USER_ADDRESS="Nastaviť adresu užívateľa" X_CHARACTERS_REMAINING="%s charakteristík ostáva" POSITION="Poloha" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Zobraziť tlačidlo zmeny košíka na zoznam prianí" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Produkt úspešne pridaný do zoznamu prianí" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Prosím, najprv zvoľte produkt" ENABLE_WISHLIST="Povoliť zoznam prianí" ENABLE_MULTI_CART="Povoliť viac košíkov" STORE_OFFLINE_WARNING="POZOR! Zapnutím tejto možnosti zablokujete stránky HikaShop vo frontende Vášho webu !" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Nový zoznam prianí bude zobrazený keď bude obsahovať produkty." HIKASHOP_CART_CREATED="Nový košík bude zobrazený keď bude obsahovať produkty.." DISPLAY_FILTERS="Zobraziť filtre" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Zobraziť filtre na zozname produktov" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s z %s to považujú za užitočné" ACCESS_CODE="Prístupový kľúč" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Zdieľané SSL" DISPLAY_THE_CART="Zobraziť košík" DISPLAY_MANUFACTURER="Zobraziť výrobcu" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Opakované produkty nemajú rovnaký čas trvania, držte prosím v košíku iba produkty s rovnakým časom trvania." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Iba jedno predplatné je povolené." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Máte opakované i neopakované produkty v košíku, prosím držte v košíku iba jeden typ produktov." REATTEMPT="Opakovať v prípade zlyhania platby" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Komponent predplatného" PRICE_FROM="Použiť cenu z" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Vaše predplatné %s vypršalo." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Môžete priamo prejsť na podrobnosti objednávky kliknutím na nižší odkaz po prihlásení:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Predplatné vypršalo" PREVIOUS_PRODUCT="Predchádzajúci produkt" NEXT_PRODUCT="Ďalší produkt" WEIGHT_DISPLAY="Zobrazenie hmotnosti" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Aktualizovať množstvo produktov namiesto nahradenia" INVOICE_NUMBER="Číslo faktúry" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Formát čísla faktúry" INVOICE_ORDER_STATUSES="Stavy faktúr objednávok" SUBJECT="Predmet" MENUS="Položky menu" AUP_POINTS="Body" DEFINED_LIMITS="Definované limity" HIKASHOP_USER_DETAILS="Vaše detaily" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Výpis košíka" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zobrazenie košíka" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Umožniť užívateľom zoradiť komentáre" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Posledný komentár" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Najviac užitočný" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Informácie o faktúre" INVOICE_MESSAGE="Čiastka na Vašej faktúre: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Číslo objednávky pre túto faktúru: " NO_DATA="Žiadne údaje" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Najlepší produkt tento rok" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Najlepší zákazník všetkých čias" ORDERS_CREATED_TODAY="Objednávky vytvorené dnes" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Najlepšia kategória tento mesiac" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop obrázky" HIKA_RESTRICTIONS="Obmedzenia" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Frekvencia vynulovania čísla faktúry" EVERY_YEARS="Každé roky" EVERY_MONTHS="Každé mesiace" FROM="Od" TO="do" LOGIN_REGISTRATION="Prihlásenie & Registrácia" VOTE_AND_COMMENT="Hlasovať & Komentovať" HIKA_WAITLIST="Sledovanie dostupnosti" HIKA_FEATURES="Funkcie" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Pokročilé nastavenia" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Použiť dizajn bootstrap" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Hlavná cena produktu percento" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Aktualizovať skladovú zásobu po potvrdení objednávky" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Kupón (%) platí iba pre produkty" STANDARD_BEHAVIOR="Štandardné správanie" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignorovať zľavnené produkty" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Potlačiť zľavnené produkty" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Správa kupónov pre zľavnené produkty" FORCE_AFFILIATION_TO="Vynútiť partnerstvo k" NO_PARTNER="Žiadny partner" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Aktuálny zákaznícky partner" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Žiadne partnerstvo ak je košík" NO_DISCOUNT="Žiadna zľava" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Objednávka bola zrušená na Vašej webovej stránke" HIDE_WISHLIST_GUEST="Skryť tlačidlo zoznamu prianí pre návštevy" HIKASHOP_ADD_TO="Pridať k" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Detaily účtu pre %s na %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Zdravím, Administrator,

nový užívateľ '%s', username '%s', sa zaregistroval na %s." KEEP_SIZE="udržať veľkosť" POPUP_MODE="Vyskakovací mód" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Bežná cena:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Naša cena:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Strom kategórií bol prestavaný" REBUILD="Prestavať" PRODUCT_CANONICAL="Kanonické URL" PRODUCT_MSRP="Maloobchodná cena" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="E-mailová adresa je už používaná" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Porovnať" WISHLIST_TO_COMPARE="Zobraziť v zozname prianí tlačidlo pre porovnanie" COMPARE_TO_WISHLIST="Zobraziť na porovnávacej stránke tlačidlo pridať do zoznamu prianí" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Zobraziť tlačidlo pre sledovanie dostupnosti" ;since 2.1.2 SITE_ID="Stránka" SELECT_A_SITE="Zvoľte stránku" IMAGE_IN_CART="Zobraziť obrázok v košíku" DAYS_AFTER_ORDERING="Created %s days ago and not paid yet" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli použiť zoznam prianí." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Šifrovací kľúč" TEST_MODE="Testovací móde" ONLINE_COMMUNICATION="Online komunikácia" RESPONSE_REQUIRED="Odpoveď požadovaná" HIKA_HOSTED="Hostované" HIKA_REDIRECT="Presmerovať" USE_CHOSEN="Použiť zvolenú knižnicu" AWS_KEY_ID="ID prístupového kľúča" SECRET_KEY="Tajný prístupový kľúč" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Display Badge" SORT_ASCENDING="%s ascending" SORT_DESCENDING="%s descending" IN_STOCK_CHECKBOX="In Stock Checkbox" SHOW_RESET_BUTTON="Show reset button" HIKA_PLUGIN="Plugin: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Generic configuration" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Specific configuration" HIKA_NO_RESCTION="No restriction" SET_HISTORY_MESSAGE="Set history message" SANDBOX="Use Sandbox" HIKA_FORMAT="Format" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Partner payment" SHIPPING_INFORMATION="Shipping information" SHIPPED_BY="Shipped by: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined volume is too small for all the possible shipping methods" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined weight is too small for all the possible shipping methods" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Celková suma Vašej objednávkyje privysoká pre zobrazenie spôsobu dopravy" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too small for all the possible shipping methods" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too high for all the possible shipping methods" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="There are %s items in your cart which we cannot ship to you" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Minimum quantity" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Maximum quantity" TRIGGERS="Triggers" ADD_TRIGGER="Add a trigger" TRIGGER_SELECT="Select a trigger" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Before a product is created" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Before a product is updated" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Before a product is deleted" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Before a product is copied" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="After a product is created" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="After a product is updated" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="After a product is deleted" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="After a product is copied" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Before a category is created" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Before a category is updated" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Before a category is deleted" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="After a category is created" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="After a category is updated" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="After a category is deleted" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Before an order is created" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Before an order is updated" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Before an order is deleted" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="After an order is created" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="After an order is updated" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="After an order is deleted" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Before a user is created" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Before a user is updated" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Before a user is deleted" AFTER_A_USER_IS_CREATED="After a user is created" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="After a user is updated" AFTER_A_USER_IS_DELETED="After a user is deleted" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Before an address is created" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Before an address is updated" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Before an address is deleted" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="After an address is created" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="After an address is updated" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="After an address is deleted" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="Every hours" EVERY_DAYS="Every days" EVERY_WEEKS="Every weeks" FILTER_SELECT="Select a filter" PRODUCT_TYPE="Product type" CSV_IMPORT="CSV products" PRODUCT_COLUMN="Product columns" PRICE_COLUMN="Price columns" CATEGORY_COLUMN="Category columns" CHARACTERISTIC_COLUMN="Characteristics" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Related product columns" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Option product columns" ADD_FILTER="Add a filter" ACTION_SELECT="Select an action" ADD_ACTION="Add an action" DISPLAY_RESULTS="Display the results" EXPORT_CSV="Export a csv file" UPDATE_VALUES="Update the values" DELETE_ELEMENTS="Delete the elements" UPDATE_CATEGORIES="Update the categories" UPDATE_RELATEDS="Update the product relateds" UPDATE_OPTIONS="Update the product options" IN_CSV="In csv" NOT_IN_CSV="Not in csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Save the products on massaction csv import." HIKA_NUMERIC="Numeric" HIKA_STRING="String" OTHER="Other" HIKA_BEGINS_WITH="Begins with" HIKA_ENDS_WITH="Ends with" HIKA_CONTAINS="Contains" HIKA_NOT_CONTAINS="Don't contains" HIKA_START="Start" HIKA_IN="In" HIKA_NOT_IN="Not in" SELECT_ALL="Select all" UNSELECT_ALL="Unselect all" VERIFY_FILE="Verify the file" HIKA_VALID_FILE="The file is valid" HIKA_EMPTY_FILE="The file is empty" HIKA_CANNOT_OPEN="The file cannot be openned" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Please select the corresponding columns" REMOVE="Remove" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Delete the filtered elements" REPLACE="Replace" CATEGORY_TYPE="Category type" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Parent category columns" ORDER_COLUMN="Order columns" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Order product columns" ADDRESS_COLUMN="Address columns" USER_COLUMN="User columns" USER_WITH_ACL="Users with ACL" DISPLAY_BOTH="Display both" DONT_HIKA_HAVE="Don't have" CHANGE_STATUS="Change status" NEW_ORDER_STATUS="New order status" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Send a notification email" DATA="Data" HIKA_AND="And" PROCESS_WARNING="The process will be executed" HIKA_MASSACTION="Mass actions" WRONG_VALUE="Wrong value" PROCESS="Process" SELECTED_PRODUCTS="%s results" WRONG_COLUMN_TYPE="Wrong type for this column, the type is %s" TABLE_NOT_EXIST="The table %s does not exist" COLUMN_NOT_EXIST="The column %s does not exist" EXPORT_PATH="Export path" GROUP_NAME="Group name" SEARCH_PROCESSING="Search processing" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Please select at least one sort option" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="No massaction plugin found. Please check that the system massaction plugin is enabled" UPDATE_PRODUCT_STOCK="Update the stock of the product" PURCHASED_AT="Purchased at" FIRST_PURCHASED_AT="First purchased at" LAST_PURCHASED_AT="Last purchased at" NB_DOWNLOADED="Number of download" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Customer download space" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Enable customer download area" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Show the downloads" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Add a product to the order" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Modify the product information for the order" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Edit order additional information" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Are you sure that you want to delete that product from that order ?" ALL_VIEWS="All views" HIKA_CONFIRM_USER="Do you confirm the selection of this user?" USERPOINTS_DISCOUNT="Points discount" USERPOINTS_USE_POINTS="Points used" USERPOINTS_POINTS="Points" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="User account administrator notification" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Email zákazníka" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Recurring payment for original order" NEGOTIATED_RATE="Negotiated rate" CHANGE_USER_GROUP="Change the user group" HIKA_SUBSCRIPTION="Regular subscription" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Global subscription" RECURRING_TYPE="Type of subscription" RECURRING_PERIOD="Recurring payment period" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Add a 'Please select' value" PLEASE_SELECT="Please select" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Please select a country first" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="You need to publish at least one another field of the same table first" RECURRING_ORDER="Reoccuring" MERCHANT_ID="Merchant id" SECURE_SECRET="Secure secret" INCLUDE_SHIPPING="Include shipping" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="You used %d points" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="You earned %d points" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Address unpublished because it is used in an order" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="The characteristics can only be added to main products, not variants" RECURRING_TIMES="Number of instalments" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Instalment subscription" SELECT_RECURRING_TIMES="Select the number of instalments" UPDATE_CHARACTERISTICS="Update the characteristics" VERSION="Version" RECENT="Recent" SORT_DESCENDING_RECENT="Most recent" SORT_ASCENDING_RECENT="Older" SORT_DESCENDING_SALES="Best sales" SORT_ASCENDING_SALES="Worst sales" SORT_DESCENDING_CLICKS="Most viewed" SORT_ASCENDING_CLICKS="Less viewed" CREATION_DATE="Creation date" MODIFICATION_DATE="Modification date" GENERATE_VARIANT_AUTO="Generate variants automatically" HIKA_WIZARD="Wizard" WELCOME_WIZARD="Welcome to the HikaShop Installation Assistant. Please fill the form below before proceeding." WIZARD_SHOP_ACCESS="SHOP ACCESS
Select how you want to access the HikaShop pages on your website frontend." WIZARD_LISTING_TYPE="PRODUCTS LAYOUT
Choose how you want to display your products between these three listing types." WIZARD_LOCATION="LOCATION
Select your country and state, and then enter your complete shop address." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="MAIN PARAMETERS
Define the main parameters of your shop." PRODUCTS_LISTING_MENU="Menu item for products" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your products" CATEGORIES_LISTING_MENU="Menu item for categories" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="A menu item will be added
to your main menu allowing
access to a listing of your categories" CATEGORIES_LISTING_MODULE="List of categories in a module" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="A list of product categories
will be displayed on the side
area of your website" PRODUCTS_LISTING_DIV="Listing in : Grid" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="This will display your
listings in a grid" PRODUCTS_LISTING_LIST="Listing in : List" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="This will display your
listings in a list" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Listing in : Table" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="This will display your
listings in a table" USE_JOOMLA_LANGUAGES="We detected that you have the Joomla languages %s installed on your website. Do you want to use them in HikaShop ?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="We could not retrieve the HikaShop translation file for your current language. You can download it on our website via the menu Download->Languages and follow the instructions there to set it in place on your website." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal email address (optional)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Save & go create your first product !" WIZARD_MONEY="Currency and Taxes configuration" TAX_NAME="Tax name (for example GST or VAT)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Language configuration" WIZARD_PAYPAL="Paypal configuration" YOUR_ADDRESS="Your address" HIKA_SKIP="Skip" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Show wishlist for free products" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="Všeko na jednej stránke" SWITCHER="Prepínač" GUEST="Hosť" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Metóda zobrazenia registrácie" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Prihlásiť, zaregistrovať alebo pokračovať ako hosť" LOGIN_OR_GUEST="Prihláste sa, alebo pokračujte ako hosť " REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Zaregistrujte sa alebo pokračujte ako hosť" IDENTIFICATION="Identifikácia" CANCEL_URL_DEFINE="You have to specify this payment cancel URL on your configuration account" RETURN_URL_DEFINE="You have to specify this payment return URL on your configuration account" NOTIFY_URL_DEFINE="You have to specify this payment notification URL on your configuration account" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Confirmed" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Set order customer" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Round prices during calculations" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Finish" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Show shipping 'same address' checkbox" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Percentage fee excluding shipping" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Cart status" USER_MESSAGE="User message" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="You have a contact request" SUMMARY_OF_THE_ORDER="Summary of the order" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Mijoshop currencies rates ?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Add to cart popup size" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Terms & Conditions popup size" NO_METHOD_CLICK_NEW="No method found, use the new button to create your first method configuration" SEND_USER_MESSAGE="Send user message" PRODUCTS_FROM_X="Import from %s" X_IMPORT_DESC="The %s import will import the information below from %s to HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Database's name where your Opencart's datas are hosted : " OPENC_WARNING="Warning : To work, the import has to be made from only one server. Your Opencart's database must be on the same server than your Hikashop (Joomla) database, and both databases must be accessible by the joomla website database user. If your Opencart's database is on a different server, please import it manually to the server where your Hikashop's database is hosted." OPENC_WEBSITE_PATH="Opencart's website root path : " OPENC_WARNING_IMAGES=" You have to specify below your Opencart's website root path to import your images. If you don't, images just won't be imported." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Do you want to import your Opencart currencies rates ?" POINTS_MODE="Points mode" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Give virtual points" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Limit by type" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Limit by category" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop user points" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Display 'add to wishlist' button for free products" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="No subcategories" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Remove Preload customization" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="You have %d points." USERPOINTS_NO_POINTS="You don't have points." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="You can use %d points to have a discount of %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Do you want to use these points ?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" CHECKOUT_SEF_NAME="Checkout SEF name" IMAGE_POPUP_MODE="Image popup mode" HIKA_VALIDATE="Validate" VOTE_TARGET="Target" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Manage vote categories" MAIN_VOTE="Main vote: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Product type" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Kind of product sold" WIZARD_VIRTUAL="Virtual goods (mp3, ebooks, etc)" WIZARD_REAL="Shippable goods" WIZARD_BOTH="Both" TOO_MANY_VARIANTS="Your characteristics will generate too many variants, you should use options or custom item fields instead or you might get Fatal PHP errors due to resources restrictions on your server." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="You don't have any characteristics, so this action is not possible." TERMINAL_ID="Terminal ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Contact request" CONTACT_USER_MESSAGE="Message of the user" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Publishable key (Stripe account)" STRIPE_SECRET_KEY="Secret key (Stripe account)" STRIPE_FORM="To process your payment, please fill the form below" VM_LANGUAGES="Before starting the import, please select below the main language you want for your contents (products descriptions, manufacturers...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="No shipping needed" RECURRING_TIMES_VALUE="%s installments" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Select one article which will be displayed for the Terms & Conditions" API_USERNAME="API's username" API_PASSWORD="API's password" API_SIGNATURE="API's signature" API_VERSION="Paypal API's version" REMOVE_ID_IN_URLS="Remove products and categories id in URLs" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- New Address -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Address selector" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Popup" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="List" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Dropdown list" MINI_ADDRESS_FORMAT="Mini address format" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax Image" FIELD_AJAX_FILE="Ajax File" IMAGE_FORCE_SIZE="Force images size" IMAGE_SCALE_MODE="Image scale mode" IMAGE_KEEP_RATIO="Keep ratio" IMAGE_CROP="Crop" SEND_CART_DETAIL="Send cart detail to paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on checkout view" DISPLAY_BUTTON_CART="Display 'Proceed to checkout' Paypal's button on cart view" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Add partner to user account during registration" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Show products name in the cart" TAXCLOUD_TAX="Tax (%s)" LAST_7D="Last 7 days" LAST_30D="Last 30 days" LAST_365D="Last 365 days" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Allow customers to reorder" VM_TABLE_PREFIX="Prefix of Virtuemart tables in your database : " REORDER="Reorder" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Cart status" WAREHOUSE_SELECTION="Selection of warehouse" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Are you sure you want to delete this address ?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Ask address on registration" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Installment for the order number: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Quantity field on 'Add to cart' button" SHOW_CART_COUPON="Show coupon in the cart" SHOW_CART_SHIPPING="Show shipping in the cart" SHIPPING_PRICE="Shipping price" SHIPPING_TAX="Shipping tax" ALIAS_AUTO_FILL="Alias automatic filling" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Quantity layout on product page" SHOW_REGROUPED="Show regrouped" SHOW_LEFTRIGHT="Show left and right" SHOW_SELECT="Show select" SHOW_SIMPLE="Show simple" SHOW_SIMPLIFIED="Show simplified" SHOW_DEFAULT_DIV="Show default in div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Please select at least one shipping service" ENTER_INFO="Please enter your %s %s" DATE_DESC="Date - reverse order" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Override discounted products" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Limit by group" USERPOINTS_EARN_POINTS="You can earn %s points with this order" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Force canonical URLs on listings" NO_GENERATE_URL="No, generate the URLs" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Use canonical URL if specified" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Use canonical URL and generate it if missing" HIKA_ADD_IMAGE="Add an Image" SHIPPING_BLOCKED="Blocked" TAXABILITY_CODE="Product Taxability Code" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Wrong shipping address" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Make product association in both ways" ; Date picker DATE_PICKER="Advanced date picker" DATE_PICKER_OPTIONS="Date picker options" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Default today" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Display inline" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Monday first" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Show other months" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Forbidden days" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Exclude days" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Incorrect date for the field '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Month selector" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Year selector" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Show buttons panel" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Show months" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Waiting days" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Hour for extra day" USER_TOTAL_PURCHASE="User total purchase" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Order number" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Order amount" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Product number" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Ordering direction" REPLACE_BY="Replace by" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s item for %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s item in stock" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automatic product keywords and metadescription filling" KEYWORDS_NUMBER="Number of generated keywords" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maximum size of the metadescription" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Keywords exclusion list" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right sub element filter to 'Direct sub elements' in order to reorder elements" PRELOAD_VERSION="Preload version" INVOICE_DATE="Invoice creation date" CART_MODULE_ITEMID="Itemid for the 'Show the wishlist' button redirect" CHECK_DATABASE="Check database" WIZARD_SAMPLE_DATA="Sample data" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Install sample data on your website" WIZZARD_DATA_ERROR="An error has occured while %s the sample data file. You can try again by clicking here." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="An error has occured while copying the file : %s. You can try again by clicking here." WIZARD_DATA_END="All sample data have been imported correctly." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s orders authorization renewed" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Please wait while submitting data to %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="If nothing happens after 10 seconds, please click on the button below." HIKA_LIMITATIONS="Limitations" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="You have to configure %s for the %s plugin payment first : check your plugin's parameters, on your website backend." CURL_ERROR="The sample data installation needs the CURL library installed but it seems that it is not available on your server. Please contact your web hosting to set it up, and try again." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Some of the plugins %s have a restricted access. Please ensure that their access is set to 'Public' via the Joomla plugins manager or they won't work properly." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Invoice %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deactivate buffering and compression for files download" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Internal code" TAX_NOTE="Tax note" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Purchase Order Number : " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Please enter a Purchase Order Number" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Wishlist name" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Warning ! The image %s is too big to be processed because of the memory limitation on your server. Either use a smaller image or increase the memory_limit parameter of the php.ini of your server." HIKA_CONTACT="Contact" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="You cannot proceed to a guest checkout as some of the products in your cart require a registration to our website. Please register an account or remove these products from your cart in order to proceed." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Payment capture order status" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Valid pseudo required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Wich price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a % fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete products not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can add here a menu id" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="The id of the menu to append to the URLs" ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="Hikashop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Add Product Code (mpn)" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Itemid for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="You have %s points (%s) available." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Order this month" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via Hikashop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any order" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" HIKA_LANG_VERSION="4.2.2" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Sem môžete skopírovať/vložiť riadky z vyššieho súboru, ktoré chcete prispôsobiť. Pre prekladateľov, mali by ste upraviť priamo vyšší súbor a zdieľať Vaše zmeny, aby mohli byť začlenené do východzieho prekladu." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Doprava & Platba" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" HAVE_DONT_HIKA_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Don't give points when using some" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Customer download space" PAYPAL_HEADER_IMAGE="Paypal URL hlavička" PRODUCTS_FROM_VM="Import z VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="Import VirtueMart nahrá nižšie informácie z VirtueMart do HikaShop" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Percentuálne vrátane poplatkov za dopravu" HIKASHOP_SHOWCARTS_WHEN_LOGGED="Musíte byť zaregistrovaný pre prístup k tejto funkcii." ORDER_TOTAL_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="The cart items combined quantity is too small for all the possible shipping methods" ENABLE_CUSTUMER_DOWNLOADLIST="Enable customer download area"