;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" s DPH) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Zadarmo" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" za jednotku pri kúpe minimálne %s" PER_UNIT=" za kus" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Tovar už nie je v predaji." ITEM_SOLD_ON_DATE="Tento tovar bude v predaji od %s." ADD_TO_CART="Pridať do košíka" NO_STOCK="Nie je na sklade" X_ITEMS_IN_STOCK="%s kusov na sklade" SPECIFICATIONS="Špecifikácia" REFRESH_INFORMATION="Obnoviť informácie" NO_VALUES_FOUND="Nenájdená hodnota" PRODUCT="Tovar" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Názov" CART_PRODUCT_QUANTITY="Počet" CART_PRODUCT_PRICE="Cena" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Jednotková cena" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Celková cena" CART_EMPTY="Košík je prázdny" HIKASHOP_TOTAL="Sumár" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Konečný sumár" PROCEED_TO_CHECKOUT="Zaplatiť" REFRESH_CART="Obnoviť obsah košíka" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Produkt %s nie je dostupný" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Nie sú dostatočné skladové zásoby nasledujúceho tovaru: %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Následujúci tovar ( %s ) ešte nie je v predaji" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Tento tovar ( %s ) už nie je v predaji" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Tovar bol úspešne vložený do košíka." ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Nákupný košík" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Potvrdiť" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Stav" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Odoslanie" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Platba" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Koniec" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Kupón" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Prihlásenie" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Adresa" NEXT="Ďalej" CONTINUE_SHOPPING="Pokračovať v nákupe" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Ďakujeme za Váš nákup." ORDER_IS_COMPLETE="Vaša objednávka je prijatá." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Vami zvolená mena nie je pre platby akceptovaná." PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Pred pokračovaním si, prosím, prečítajte a akceptujte všeobecné pravidlá a podmienky." PLEASE_ACCEPT_TERMS="Pred pokračovaním si, prosím, prečítajte a akceptujte všeobecné pravidlá a podmienky." ADDITIONAL_INFORMATION="Ďalšie informácie" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Prihlásenie, alebo vytvorenie nového prístupu" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Nepovolená registrácia" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="Po kliknutí na aktivačný odkaz bude Váš prístup aktivovaný a budete môcť pokračovať v objednávke" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Heslá sa nezhodujú" VALID_EMAIL="Prosím vložte platnú e-mailovú adresu" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Prosím vytvorte si, alebo vyberte adresu z existujúcich" SAME_AS_BILLING="Použiť tú istú adresu ako pre fakturáciu" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Fakturačná adresa" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Adresa pre doručenie tovaru" ADDRESS_INFORMATION="Informácia o adrese" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Prosím vyplňte pole: %s" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Prosím vyplňte polia: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Zvoľte si, prosím, spôsob doručenia tovaru" HIKASHOP_SHIPPING="Odoslanie" FREE_SHIPPING="Doručenie zdarma" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Spôsob doručenia" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Zvolený spôsob doručenia: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Nenašiel sa žiadny vhodný spôsob dopravy." ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Veľkosť položiek v košíku je príliš veľká pre ktorúkoľvek metódu dopravy." ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Hmotnosť položiek v košíku je príliš veľká pre ktorúkoľvek metódu dopravy." ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Celková objednávka je príliš nízka pre akýkoľvek spôsob dopravy." NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Na Vašu adresu nie je možné tovar zaslať žiadnou z dostupných služieb." ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Prosím vyplňte informácie k platbe" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Spôsob platby" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Zvolený spôsob platby: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="Prosím zadajte vaše SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Vložte číslo kupónu" HIKASHOP_COUPON="Kupón" ADD="Pridať" COUPON_ADDED="Kupón bol pridaný" COUPON_REMOVED="Kupón bol odobratý" COUPON_NOT_VALID="Kupón, ktorý ste zadali je neplatný" COUPON_NOT_YET_USABLE="Kupón, ktorý ste zadali ešte nie je platný" COUPON_EXPIRED="Kupón, ktorý ste zadali je už neplatný" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Zadaný kupón nie je možné použiť, bol dosiahnutý maximálny počet zákazníkov, ktorí si tento druh kupónu uplatnili." COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť vo Vašej lokalite." ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť na objednávku za menej ako %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť na tovar vo Vašom košíku." COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Kupón, ktorý ste zadali nie je možné použiť na tovar vo Vašom košíku." HIKASHOP_COUPON_LABEL="Váš kupón : %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Objednávka" ORDER_NUMBER="Číslo objednávky" PAYMENT_METHOD="Spôsob platby" ALL_PAYMENT_METHODS="Všetky spôsoby platby" CUSTOMER="Zákazník" PAID="Zaplatené" NOT_PAID="Nezaplatené" PRODUCT_LIST="Zoznam tovaru" UNIT_PRICE="Jednotková cena" SUBTOTAL="Medzisúčet" SHIPPING="Doručenie" DISCOUNT="Zľava" FILES="Súbory" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Stav objednávky neumožňuje prevzatie produktu" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Čas na prevzatie vypršal" UNTIL_THE_DATE="Najneskôr do %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Maximálny počet prevzatí dosiahnutý" X_DOWNLOADS_LEFT="%s prevzatí zostáva" PLUS_X_OF_VAT="+%s DPH" ORDER_ADD_INFO="Dodatočné informácie k objednávke" ACTIONS="Činnosti" INVOICE="Faktúra" SHIPPING_INVOICE="Faktúra (priložená k tovaru)" VAT="DPH" MODIFICATION_REASON="Dôvod zmeny" NOTIFY_CUSTOMER="Dať na vedomie zákazníkovi" NOTIFICATION="Oznámenie" NEW_SHIPPING="Nový spôsob doručenia" NEW_PAYMENT="Nový spôsob platby za tovar" NEW_PRICE="Nová cena" NEW_COUPON_CODE="Nový kód kupónu" NEW_COUPON_VALUE="Nová hodnota kupónu" ORDER_NEW_STATUS="Nový stav objednávky" REMOVE_ORDER_ITEM="Odstrániť položku objednávky" PRINT_INVOICE="Tlač faktúry" PRINT="Tlač" NO_ORDERS_FOUND="Objednávka nenájdená" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Tel.: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Prosím, najskôr sa prihláste" ORDER_NOT_FOUND="Objednávka nenájdená" FILE_NOT_FOUND="Súbor nebol nájdený" PAY_WITH_X="Platba s %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Správa Vašich adries" VIEW_ORDERS="Zobrazenie Vašich objednávok" AFFILIATE_PROGRAM="Prístup k partnerskému programu" AFFILIATE="Partnerstvo" CUSTOMER_ACCOUNT="Zákaznícky účet" ORDER_CREATED="Objednávka bola vytvorená" ;banner BANNER_SAMPLES="Príklady bannerov" COMMENT="Poznámky" LINK="Prepojenie" HTML_CODE="HTML kód" PREVIEW="Prezrieť" REFERER="Referer" HIKASHOP_YES="Áno" HIKASHOP_NO="Nie" ;front end affiliate CLICKS="Kliknutia" REGISTERED_DATE="Registrovaný dátum" PARTNER_EMAIL="Email partnera" PARTNER_NAME="Meno partnera" PARTNER_FEE="Poplatok partnera" PARTNER_CURRENCY="Mena partnera" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Nezaplatená čiastka za kliknutia" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Nezaplatená čiastka za vedenia" SALES_UNPAID_AMOUNT="Nezaplatená čiastka za zľavu" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Celková nezaplatená čiastka" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Účet pre partnerstvo aktívny" STATS="Štatistiky" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Kvôli zmene meny budú Vaše predošlé zárobky prekonvertované." FILTER="Filter" GO="Choď" RESET="Reset" DATE="Dátum" ;backend Menus PRODUCTS="Tovar" CUSTOMERS="Zákazníci" ORDERS="Objednávky" SALES="Obrat" AFFILIATES="Partnerstvo" AFFILIATES_SALES="Partnerský obrat" ZONES="Zóny" CURRENCIES="Meny" PLUGINS="Pluginy" DISPLAY="Zobrazenie" UPDATE_ABOUT="Update / Info" TAXES="Dane" SYSTEM="Systém" DISCOUNTS="Zľavy" ADD_PRODUCT="Pridať tovar" CHARACTERISTICS="Vlastnosti" VIEWS="Prehľady" FIELDS="Vlastné polia" CONTENT_MODULES="Moduly obsahu" CONTENT_MENUS="Menu obsahu" PAYMENT_METHODS="Spôsoby platby" SHIPPING_METHODS="Spôsoby doručenia" DOCUMENTATION="Dokumentácia" FORUM="Fórum" EMAILS="Emaily" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Nový widget" HIKASHOP_CPANEL="Ovládací panel" LISTING="Zoznam" GAUGE="Merať" GRAPH="Graf" PIE="Koláč" MAP="Mapa" START_DATE="Začiatok" END_DATE="Koniec" PERIOD="Perióda" HOURS="Hodiny" DAYS="Dni" WEEKS="Týždne" MONTHS="Mesiace" YEARS="Roky" LIMIT="Limit" ENCODING_FORMAT="Formát kódovania" ALL_STATUSES="Všetky stavy" DATE_TYPE="Typy dátumu" CREATED_FIELD="Vytvorené" DATE_GROUP="Skupín na položku" REMOVE_WIDGET="Naozaj chcete odstrániť tento widget?" SOUTH_AMERICA="Južná Amerika" CENTRAL_AMERICA="Stredná Amerika" NORTH_AMERICA="Severná Amerika" AFRICA="Celá Afrika" CENTRAL_AFRICA="Stredná Afrika" NORTHERN_AFRICA="Severná Afrika" SOUTHERN_AFRICA="Južná Afrika" EASTERN_ASIA="Východná Ázia" SOUTHERN_ASIA="Južná Ázia" ASIA_AND_PACIFIC="Ázia a Pacifický región" CENTRAL_ASIA="Stredná Ázia" MIDDLE_EAST="Blízky Východ" NORTHERN_ASIA="Severná Ázia" NORTHERN_EUROPE="Severná Európa" WESTERN_EUROPE="Západná Európa" SOUTHERN_EUROPE="Južná Európa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť vaše produkty" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Správa obrázkov, súborov, cien, súvisiacich produktov, atď" CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Môžete spravovať tovar na základe jeho charakteristík" CATEGORIES_DESC_CREATE="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť kategórie produktov" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Správa zákazníkov" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Môžete spravovať ich adresy a objednávky" ORDERS_DESC="Správa zákazníckych objednávok" ORDERS_DESC_STATUS="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť stavy objednávok" AFFILIATES_DESC="Spravovať partnerstvo" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť reklanmné banery" AFFILIATES_DESC_SALES="Spravovať partnerské predaje" ONLY_COMMERCIAL="Len v komerčnej verzii HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Len pre HikaShop Business" ZONE_DESC="Správa obchodných zón" ZONE_DESC_TAXES="Spravovať dane a daňové kategórie pre Váš tovar" DISCOUNT_DESC="Vytvoriť/Upraviť/Odstrániť zľavy a kupóny" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Spravovať obmedzenia na ne" CURRENCY_DESC="Spravovať meny, ktoré budú vo Vašom obchode k dispozícii" CURRENCY_DESC_RATES="Automaticky aktualizovať menový kurz" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Správa platobných pluginov" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Správa dopravných pluginov" DISPLAY_DESC_VIEW="Jednoduchá úprava zobrazení v HikaShop" DISPLAY_DESC_CONTENT="Konfigurácia Vašich menu a nodulov obsahu HikaShopu" DISPLAY_DESC_FIELDS="Konfigurácia vlastných polí" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Nastavenia HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Zmena reťazcov použitých v HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Zmena emailov použitých v HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Zapnúť/vypnúť pluginy HikaShop " UPDATE_DESC="Kontrola aktualizácií a zobrazenie nových zmien v aktualizácii" HELP_DESC="Zobrazenie nápovedy HikaShop" FORUM_DESC="Vstúpiť do fóra pre ďalšiu pomoc" ;back end general ERROR_SAVING="Chyba uloženia" MAIN_INFORMATION="Hlavné informácie" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Úspešne uložené" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Úspešne odstránených záznamov: %s" NAME_TRANSLATED="Preložené meno" ROOT="Koreň" EXPLORER="Prehliadač" RATE="Hodnotiť" ZONE="Zóna" RESTRICTIONS="Obmedzenia" ADDRESS="Adresa" PROCESS_CONFIRMATION="Naozaj chcete pokračovať?" NEW_ORDERING_SAVED="Nová objednávka bola uložená" ERROR_ORDERING="Chyba objednania" ;config - main MAIN="Hlavné" STORE_ADDRESS="Adresa Vášho obchodu" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Typ adresy pre daňové úrady" BILLING="Fakturačná" APPLY_DISCOUNTS="Uplatnenie zliav" BEFORE_TAXES="bez DPH" AFTER_TAXES="s DPH" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Predvolený typ adresy" MAIN_TAX_ZONE="Hlavné daňové pásmo" VAT_CHECK="Kontrola IČO" NO_VAT_CHECK="Nekontrolovať" FORMAT_CHECK="Kontrolovať formát" ONLINE_CHECK="Kontrolovať online" MAIN_CURRENCY="Hlavná mena" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Frekvencia obnovy menového kurzu" DEFAULT_ORDER_STATUS="Východzí stav objednávky" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Stav objednávky po potvrdení platby" CANCELLED_ORDER_STATUS="Stav objednávky po zrušení" CART_RETAINING_PERIOD="Čas pamätania obsahu košíka" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Frekvencia kontroly košíkov" CHECKOUT_FLOW="Postup krokov pokladne" READ_MORE="Čítať ďalej" DIMENSION_SYMBOLS="Symbol pre rozmer" WEIGHT_SYMBOLS="Symbol pre váhu" LAST_CHECK="Posledná kontrola : %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Pre platbu vynútiť SSL" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Varianta zverejnená v predvolenom nastavení" ORDER_NUMBER_FORMAT="Formát čísla objednávky" HIKA_QUANTITY_FIELD="Pole kvantity" HIKA_INSERT="Vložiť" EXCLUDE_DIMENSIONS="Vylúčiť rozmery" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Všeobecné nastavenia zobrazovania" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS možnosti" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Možnosti produktov" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Zobraziť lištu s krokmi v pokladni" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Žiadny postup krokov v pokladni" CHECKOUT_PROGRESS="Postup krokov v pokladni s koncom" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Postup krokov v pokladni bez konca" AFTER_ADD_TO_CART="Po pridaní tovaru do košíka" ALWAYS_CHECKOUT="Vždy ísť do pokladne" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Ostať ak je zobrazený modul košík" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Ostať a zobraziť okno upozornenia" ALWAYS_STAY="Vždy ostať na danej stránke" WHEN_CART_IS_EMPTY="Keď je košík prázdny presmerovať na URL" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Maximálny počet položiek v košíku" BUTTON_STYLE="Štýl tlačidiel" NORMAL="Normálne" ROUNDED="Zaoblené" MENU_STYLE="Poloha menu" TITLE_BOTTOM="Pod názvom" CONTENT_TOP="Nad hlavnou oblasťou" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="URL tlačidla Pokračovať v nákupe" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Povoliť komentáre k tovaru" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Spôsob voľby charakteristík" DROPDOWN="Vyroluj" TABLE="Tabuľka" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Zobraziť názov charakteristík" QUANTITY_FIELD="Zobraziť pole s množstvom na stránke produktu" AJAX_INPUT="Ajax vstup" NORMAL_INPUT="Normálny vstup" NO_DISPLAY="Nezobrazovať" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Povoliť užívateľom tlačiť faktúry z front endu" CATEGORY_EXPLORER="Prieskumník kategórií" CSS_FRONTEND="CSS súbor obchodu" CSS_BACKEND="CSS súbor administrácie" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Moduly hlavnej východzej voľby" PRODUCT_SHOW_MODULES="Moduly pod stránkou produktu" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Východzie parametre pre produkty" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Východzie parametre pre kategórie" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Východzie parametre pre DIVs" SHOW_FOOTER="Zobraziť zápätie" FOOTER="Zápätie" CATALOGUE_MODE="Režim katalógu" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Zjednodušená registrácia" NO_REGISTRATION="Bez registrácie" WEIGHT_UNIT_PRICE="Zobraziť cenu na jednotku váhy" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Platby objednávok neuhradených iheď" ;config - languages LANGUAGES="Jazyky" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Aktivovať úpravu obsahu vo viacerých jazykoch" INSTALL_JOOMFISH="Musíte mať nainštalovaný Joomfish aby ste mohli používať viacjazyčnú edíciu" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Východzí preklad" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Režim zobrazenia na viacjazičné rozhranie" EDIT_LANGUAGE_FILE="Upraviť jazykový súbor" ADD_LANGUAGE_FILE="Pridať jazykový súbor" SHARE="Zdielať" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Tento jazykový súbor bude odoslaný prekladovému tímu Hikari Software a môže byť použitý v ďalšej verzii." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Zdieľaním tohoto súboru dávate Hikari Software právo použiť Vašu prácu na akýkoľvek účel." SHARE_CONFIRMATION_3="V tejto časti môžete napísať správu, ktorá bude súčasťou e-mailu odoslaného tímu." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="HikaShop ešte nie je preložený do tohoto jazyka." LOAD_ENGLISH_2="Nahrá sa anglická verzia, ktorú môžete preložiť." LOAD_ENGLISH_3="Keď skončíte, nezabudnite zdieľať Váš preklad zvyšku komunity!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Nahrať poslednú verziu z nášho servera" MISSING_LANGUAGE="Váš jazykový súbor nie je nainštalovaný." UPDATE_LANGUAGE="Váš jazykový súbor nie je aktuálny." DONT_REMIND="Viem, už nepripomínať" ;config - cron EMPTY_LOG="Súbor s logom je prázdny" SUCC_DELETE_LOG="Súbor s logom bol úspešne zmazaný" ERROR_DELETE_LOG="Nebolo možné zmazať súbor s logom" EXIST_LOG="Súbor s logom neexistuje" CRON_TRIGGERED="HikaShop spustený na %s" CRON_NEXT="Systém nebude spustený pred %s" CRON_PROCESS="" CREATE_CRON="Vytvoriť/upraviť úlohu Cron" CRON="Cron" MIN_DELAY="Minimálne prestávka medzi dvoma úlohami Cron" NEXT_RUN="Čas ďalšieho spustenia" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Report" REPORT_SEND="Poslať report" REPORT_SEND_TO="Report poslať" REPORT_SAVE="Uložiť report" REPORT_SAVE_TO="Report uložiť" REPORT_DELETE="Zmazať report" REPORT_SEE="Zobraziť report" REPORT_EDIT="Upraviť email pre report" LAST_CRON="Posledný Cron" LAST_RUN="Čas posledného spustenia" CRON_TRIGGERED_IP="Spustené z IP" EACH_TIME="Vždy pri spustení HikaShop" ONLY_ACTION="Len keď HikaShop vykoná akciu" SIMPLIFIED_REPORT="Zjednodušený report" DETAILED_REPORT="Detailný report" ;config - email FROM_NAME="Meno odosielateľa" FROM_ADDRESS="Adresa odosielateľa" REPLYTO_NAME="Odpovedať komu - meno" REPLYTO_ADDRESS="Odpovedať komu - adresa" BOUNCE_ADDRESS="Ďaľšia adresa" EMAILS_OPTIONS="Voľby e-mailu" ADD_NAMES="Pridať mená" CHARSET="Znaková sada" WORD_WRAPPING="Rozdeľovanie slov" EMBED_IMAGES="Vložiť obrázok" EMBED_ATTACHMENTS="Vložiť prílohu" MULTIPLE_PART="Niekoľko častí" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="E-mailová adresa pre zaslanie informácie o platbe" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="E-mailová adresa pre zaslanie informácie o objednávke" ;config - files ALLOWED_FILES="Povolené súbory" ALLOWED_IMAGES="Povolené obrázky" UPLOAD_FOLDER="Upload priečinok" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Upload bezpečný priečinok" PAYMENT_LOG_FILE="Súbor s logom pre platbu" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Platný stav objednávok na prevzatie" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Časový limit pre prevzatie" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Limit počtu prevzatí" DEFAULT_IMAGE="Východzí obrázok" THUMBNAIL="Náhľad" THUMBNAIL_X="Šírka náhľadu" THUMBNAIL_Y="Výška náhľadu" THUMBNAIL_XY="Náhľad (širka x výška y)" IMAGE_X="Šírka obrázku" IMAGE_Y="Výška obrázku" IMAGE_XY="Obrázok (širka x výška y)" MAX_X_POPUP="Maximálna šírka plnej veľkosti obrázku v okne" MAX_Y_POPUP="Maximálna výška plnej veľkosti obrázku v okne" WATERMARK_ON_IMAGES="Vodoznak na obrázkoch" WATERMARK_OPACITY="Priehľadnosť vodoznaku" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Popis" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Priame podradené prvky" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Dodatočné informácie" CATEGORY_PARENT="Nadradené kategórie" ALL_SUB_ELEMENTS="Všetky podradené prvky" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Zoskupené podľa kategórie" PRODUCT_CATEGORIES="Kategórie produktov" PRODUCT_CATEGORY="Kategória produktu" TAXATION_CATEGORIES="Daňové kategórie" TAXATION_CATEGORY="Daňová kategória" ORDER_STATUS="Stav objednávky" ORDER_STATUSES="Stavy objednávky" USE="Použitie" MAX_UPLOAD="Maximálna veľkosť nahrávaného súboru: %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Východziu kategóriu nemožno zmazať" ;products PRODUCT_CODE="Kód" PRODUCT_PRICE="Cena" PRODUCT_QUANTITY="Počet" PRODUCT_DESCRIPTION="Popis" URL="Url" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Meta popis" PRODUCT_KEYWORDS="Kľúčové slová" VARIANTS="Varianty" MANAGE_VARIANTS="Konfigurovať varianty" UNLIMITED="Neobmedzené" PRODUCT_SALE_START="Začiatok akcie" PRODUCT_SALE_END="Koniec akcie" PRODUCT_WEIGHT="Hmotnosť" RELATED_PRODUCTS="Súvisiace produkty" PRICES="Ceny" PRICE="Cena" PRICE_WITH_TAX="Cena s DPH" CURRENCY="Mena" MINIMUM_QUANTITY="Minimálne množstvo" FILENAME="Názov súboru" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Zadajte minimálne názov a kód produktu" DUPLICATE_PRODUCT="Produkt s takýmto kódom už existuje." PRODUCT_VOLUME="Množstvo" PRODUCT_WIDTH="Šírka" PRODUCT_LENGTH="Dĺžka" PRODUCT_HEIGHT="Výška" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Pridať do košíka HTML odkaz" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Maximálny počet na objednávku" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Východzia hodnota" VALUES="Hodnoty" VALUE="Hodnota" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Ísť na hlavný produkt" ;Order statuses CREATED="vytvorená" PENDING="čakajúca" CONFIRMED="potvrdená" CANCELLED="zrušená" REFUNDED="vrátenie peňazí" SHIPPED="odoslaná" ORDER_STATUS_CREATED="vytvorená" ORDER_STATUS_PENDING="čakajúca" ORDER_STATUS_CONFIRMED="potvrdená" ORDER_STATUS_CANCELLED="zrušená" ORDER_STATUS_REFUNDED="vrátenie peňazí" ORDER_STATUS_SHIPPED="odoslaná" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Stav objednávky bol zmenený na" ;user PARTNERS_ONLY="Iba partneri" CUSTOMERS_ONLY="Iba zákazníci" JOOMLA_USER_OPTIONS="Nastavenia užívateľov Joomla" ADDRESSES="Adresy" USERS="Užívatelia" ;partner PARTNERS="Partneri" PARTNER_KEY="Kľúč partnera" CUSTOM_FEES="Užívateľské poplatky" PARTNER_FEES_CURRENCY="Meny poplatkov" PARTNER_LEAD_FEE="Vedúce poplatky" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Percento poplatkov za predaj" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Paušálny poplatok pri predaji" PARTNER_CLICK_FEE="Kliknutie na poplatok" PARTNER="Partner" PAYMENT_TO_PARTNER="Poplatok partnerského programu pre %s" PAY_X_TO_X="Práve sa chystáte zaplatit %s pre %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Ak chcete byť presmerovaný %s kvôli zaplateniu, zapnite možnosť nižšie" PROCEED="Pokračovať" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Povoliť partnerom zvoliť si menu" VALID_ORDER_STATUS="Platný stav objednávky" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Zobraziť partnerské pokročilé štatistiky" CLICK_MINIMUM_DELAY="Minimálny čas pred novým kliknutím z jednej IP adresy." VALIDITY_PERIOD="Platný počet kliknutí a predajov" AFFILIATE_TERMS="Partnerský program - Všeobecné obchodné podmienky" READ_AFFILIATE_TERMS="Prečítajte si podmienky partnerského programu" ;history HISTORY="História" REASON="Dôvod" INFORMATION="Informácie" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Maximálny objem" SHIPPING_MIN_VOLUME="Minimálny objem" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Minimálna hmotnosť" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Maximálna hmotnosť" SHIPPING_MIN_PRICE="Minimálna cena" SHIPPING_MAX_PRICE="Maximálna cena" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Je potrebné upraviť a uložiť plugin, aby sa zobrazil v pokladni" X_PACKAGES="%s balík(y)" ;discounts COUPONS="Kupóny" DISCOUNT_CODE="Kód" DISCOUNT_TYPE="Typ" DISCOUNT_START_DATE="Začiatok platnosti" DISCOUNT_END_DATE="Koniec platnosti" DISCOUNT_VALUE="Hodnota" DISCOUNT_QUOTA="Kvóta" MINIMUM_ORDER_VALUE="Minimálna hodnota objednávky" PRODUCT_NOT_FOUND="Produkt nenájdený" CATEGORY="Kategória" CATEGORY_NOT_FOUND="Kategória nenájdená" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Vrátane podkategórií" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Paušálna čiastka" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Percentuálne" DISCOUNT_USED_TIMES="Počet použití" X_LEFT="zostáva %s " COUPON_AUTO_LOAD="Automatické pridanie do košíka je možné" ;taxes TAXATIONS="Daňové pravidlá" TAXATION="Daňové pravidlo" MANAGE_RATES="Správa rozsahov" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Správa daňových kategórií" ALL_RATES="Všetky sadzby" CUSTOMER_TYPE="Typ zákazníka" ALL_CUSTOMER_TYPES="Všetky typy zákazníkov" INDIVIDUAL="Individuálne" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Spoločnosť nie je platca DPH" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Spoločnosť je platca DPH" TAX_NAMEKEY="Daňové kľuče" RATES="Sadzby" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Vaša krajina nie je podporovaná pre DPH" VAT_NUMBER_NOT_VALID="Zadané DPH nie je platné" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="On-line DIČ potrebuje rozšírenie SOAP pre PHP. Ak ho nemáte, prosím, nainštalujte a aktivujte ho. V opačnom prípade deaktivujte online kontrolu." ;email HTML_VERSION="HTML verzia" TEXT_VERSION="Textová verzia" SEND_HTML="Poslať HTML" SENDER_INFORMATIONS="Informácie odosielateľa" TO_NAME="Meno komu" TO_ADDRESS="E-mail komu" EMAIL_SUBJECT="Predmet E-mailu" ATTACHMENTS="Prílohy" ATTACHED_FILES="Priložené súbory" ADD_ATTACHMENT="Pridať nový súbor" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Odstrániť HTML prispôsobenie" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Odstrániť textové prispôsobenie" CRON_REPORT="Cron report" ORDER_NOTIFICATION="Oznámenie o objednávke" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Oznámenie o vytvorení objednávky" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Oznámenie o stave objednávky" ADVICE_BOUNCE="Zadaná bounce e-mailová adresa %s môže spôsobiť problémy, prosím odstráňte ji (nechte pole prázdne) a zkúste to znovu." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Vaša objednávka číslo %s je teraz %s na %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Vaša objednávka číslo %s je teraz %s na %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Vaša objednávka číslo %s na %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Detaily o užívateľskom konte %s na %s" CRON_REPORT_SUBJECT="Váš cron bol spustený" DATE_ON_WEBSITE="%s o %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Stav Vašej objednávky číslo %s bol zmenený na %s." HI_CUSTOMER="Dobrý deň %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="týmto emailom potvrdzujeme, Vašu objednávku číslo: %s z %s z %s o %s" YOUR_ORDER="Vaša objednávka" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="ZHRNUTIE VAŠEJ OBJEDNÁVKY" TOTAL_WITHOUT_VAT="SPOLU bez DPH : %s" TOTAL_WITH_VAT="SPOLU s DPH : %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="Celkom bez DPH" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="Celkom s DPH" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Vaša objednávka bude spracovaná hneď po obdržaní Vašej platby." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Ešte raz ďakujeme za Vašu objednávku %s." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Ďakujeme za vašu objednavku zo %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="
Ďakujeme za registráciu na %s.
" ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Váš účet musí byť aktivovaný kliknutím na odkaz nižšie a budete môcť pokračovať v objednávke." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Môžete sa prihlásiť na stránku s nasledovnými prihlasovacími údajmi.
" BEST_REGARDS_CUSTOMER="Želáme príjemný deň,

%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Nová objednávka číslo %s bola vytvorená o %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="Ak sa Vám tento email nezobrazuje správne, kliknite tu aby ste videli detaily objednávky" ;currencies UPDATE_RATES="Aktualizovať menové kurzy" UPDATE_RATES_WARNING="Aktualizácia kurzov zmaže predchádzajúce hodnoty." CURRENCY_CODE="Kód meny" CURRENCY_SYMBOL="Symbol meny" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Zobraziť príklad" CURRENCY_DISPLAYED="Zobrazené" CURRENCY_INFORMATION="Informácie o mene" CURRENCY_PERCENT_FEE="Dodatočné poplatky (v %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Kurzy boli úspešne zaktualizované" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Vaša hlavná mena nie je podporovaná Európskou centrálnou bankou podľa zdroja. Preto nie je možné aktualizovať ostatné meny." NO_DATA_IN_ECB_FEED="Žiadne údaje v menách sadzby zdroja Európskej centrálnej banky" LOCALE_INFORMATION="Miestne informácie" CURRENCY_FORMAT="Formát meny" MON_DECIMAL_POINT="Desatinné oddelenie" MON_THOUSANDS_SEP="Oddelenie skupín" MON_GROUPING="Číslice skupín" POSITIVE_SIGN="Znamienko pre kladné hodnoty" NEGATIVE_SIGN="Znamienko pre záporné hodnoty" INT_FRAC_DIGITS="Medzinárodné desatinné miesta" FRAC_DIGITS="Miestne desatinné miesta" P_CS_PRECEDES="Symbol predchádza kladnú hodnotu" P_SEP_BY_SPACE="Symbol a oddelenie kladnej hodnoty" N_CS_PRECEDES="Symbol predchádza zápornú hodnotu" N_SEP_BY_SPACE="Symbol a oddelenie zápornej hodnoty" P_SIGN_POSN="Poloha kladného znamiemka" N_SIGN_POSN="Poloha záporného znamiemka" PARENTHESIS_AROUND="Zátvorky" SIGN_BEFORE="Znamienko pred" SIGN_AFTER="Znamienko za" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Znamienko pred symbolom" SIGN_AFTER_SYMBOL="Znamienko po symbole" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Zóna nebola nájdená" ZONE_NAME_ENGLISH="Meno v angličtine" ZONE_CODE_2="Kód 2 písmená" ZONE_CODE_3="Kód 3 písmená" ZONE_TYPE="Typ" ZONE_INFORMATION="Informácie o zóne" SUBZONES="Podradené zóny" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Najprv musíte uložiť hlavnú zónu" ALL_ZONES="Všetky zóny" COUNTRIES="Krajiny" STATES="Štáty" TAX_ZONES="Daňové oblasti" SHIP_ZONES="Dopravné zóny" DISCOUNT_ZONES="Zľavové zóny" PAYMENT_ZONES="Platobné zóny" DUPLICATE_ZONE="Zóna je už použitá" ;banners IMAGE_URL="URL obrázku" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Odosielacie služby" EXPRESS="Expres" STANDARD="Štandard" AIR="Letecky" SEA="Loďou" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Číslo kreditnej karty" EXPIRATION_DATE="Dátum konca platnosti" CARD_VALIDATION_CODE="Kód overenia platby" MM="mm" YY="rr" CVC_TOOLTIP_TITLE="Kde to nájdem" CVC_TOOLTIP_TEXT="MasterCard, Visa, Diners Club, Discover, a JCB kreditné a debetné karty majú trojčíslicový bezpečnostný kód na zadnej strane. Karty American Express majú štvorčíslicový kód na prednej strane nad číslom." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Prosím, vyplňte informácie o kreditnej karte" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="Adresa zákazníka" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="Pripojenie k Paypal sa nepodarilo pre objednávku %s" NO_ADDRESS="Žiadna adresa" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Ak nebudete presmerovaný do 10 sekúnd, kliknite prosím na tlačidlo nižšie." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Môžete sa vrátiť späť do obchodu kliknutím na tento odkaz" AUTHORIZE_LOGIN_ID="Prihlasovacie ID pre Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Kľúč transakcie pre Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Vaša Hash hodnota MD5 na Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Návrat do obchodu" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Vaše zákaznícke ID na Moneybookers" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Vaše heslo na Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="Vaše ID na Bluepaid" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Informácie o bankovom účte" BANK_TRANSFER="Bankový prevod" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Teraz môžete previesť finančnú čiastku %s podľa zúčtovacích údajov uvedených nižšie." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Nezabudnite uviesť čislo objednávky ( %s ) v detailoch platby, aby bolo možné priradiť platbu k objednávke." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Platba pri prevzatí" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Hotovosť vo výške %s bude požadovaná pri prevzatí Vašej objednávky (%s)" ;check CHECK_PAYMENT="Platba šekom" CHECK_INFORMATION="Informácie o šeku" PLEASE_SEND_CHECK="Teraz nám môžete poslať šek s čiastkou %s použitím nasledovných informácií." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Nezabudnite uviesť číslo objednávky ( %s ) na zadnej strane šeku, aby bolo možné priradiť Vašu platbu k objednávke." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Toto oznámenie bolo pre objednávku %s na %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Priamy prístup k detailom nájdete na nižšom odkaze po prihlásení do administrácie
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s oznámenie o platbe zamietnuté:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zamietnuté pretože IP adresa %s sa nenachádza v zozname:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zamietnuté pretože nastala chyba v pripojení na server." CHECK_DOCUMENTATION="Skontrolujte dokumentáciu týkajúcu sa tohto problému na %s" IP_NOT_VALID="IP adresa nie je platná pre objednávku %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zaslané so stavom %s." STATUS_NOT_CHANGED="Stav objednávky sa nezmenil" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="automatické oznámenie o platbe bolo obdržané" INVALID_AMOUNT="neplatná čiastka" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Dobrý deň,
%s oznámenie bolo zamietnuté pretože obdržaná čiastka (%s) sa nezhoduje s hodnotou v objednávke (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="Objednávka je teraz %s." ;field interface FIELD_LABEL="Menovka" FIELD_COLUMN="Názov stĺpca" FIELD_TYPE="Typ poľa" REQUIRED="Požadované" CORE="Jadro" FIELD_SIZE="Veľkosť" FIELD_DEFAULT="Východzia hodnota" FIELD_VALUES="Hodnoty" FIELD_COLUMNS="Stĺpce" FIELD_ROWS="Riadky" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Oblasť textu" FIELD_RADIO="Radio Button" FIELD_CHECKBOX="Checkbox" DISPLAY_BACKEND_FORM="Back-end formulár" DISPLAY_FRONTCOMP="Front-end" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Back-end výpis" EXTRA_INFORMATION="Extra informácie" FIELD="Pole" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Jednotlivý Dropdown" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Viacnásobný Dropdown" FIELD_DATE="Dátum" FIELD_VALUE="Hodnota" FIELD_TABLE="Tabuľka" FIELD_TITLE="Názov" FIELD_ADDVALUE="Zadajte novú hodnotu" FIELD_VALID="Vložte prosím hodnotu pre pole %s" FIELD_ERROR="Vlastné chybové hlásenie" FORMAT="Formát" FIELD_ZONE="Zóna" TITLE="Titul" FIRSTNAME="Krstné meno" MIDDLE_NAME="Druhé meno" LASTNAME="Priezvisko" COMPANY="Spoločnosť" STREET="Ulica" POST_CODE="PSČ" CITY="Mesto" TELEPHONE="Telefón" FAX="Fax" STATE="Kraj" COUNTRY="Krajina" VAT_NUMBER="DIČ" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Nemôžete odstrániť východzie pole. Môžete ho však deaktivovať" HIKASHOP_ENTRY="Vstup" HIKASHOP_ENTRIES="Vstupy" DISPLAY_LIMITED_TO="Zobraziť obmedzenie na" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Pred nastavením tejto možnosti musíte najprv pole uložiť" ADD_A_NEW_ENTRY="Pridať ďalší záznam" REMOVE_ENTRY="Odstrániť tento záznam" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Korešpondovať s produktom" FOR_THE_VALUE="Pre hodnotu" FIELD_DISABLED="Zablokované" ;modules and menus MODULES="Moduly" HIKASHOP_OPTIONS="Možnosti HikaShop" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Pred zobrazením možností HikaShop musíte túto položku uložiť" MENU="Menu" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Možnosti modulu Joomla" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Možnosti menu Joomla" SHOW_TITLE="Zobraziť názov" SHOW_IMAGE="Zobraziť obrázok" SHOW_DESCRIPTION="Zobraziť popis" TYPE_OF_CONTENT="Typ obsahu" TYPE_OF_LAYOUT="Typ rozvrhnutia" LIST="Zoznam" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Počet stĺpcov" NUMBER_OF_ITEMS="Počet položiek" ORDERING_DIRECTION="Smer zoradenia" ASCENDING="Vzostupne" DESCENDING="Zostupne" SUB_ELEMENTS_FILTER="Filter podradených prvkov" SELECT_A_CATEGORY="Výber kategórie" SELECT="Výber" ASSOCIATED_MODULES="Pridružené moduly" SELECT_MODULES="Výber modulu" SHOW_CART_PRICE="Zobraziť cenu v košíku" SHOW_CART_QUANTITY="Zobraziť počty v košíku" SHOW_CART_DELETE="Zobraziť v košíku ikonu pre zmazanie" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Zobraziť ikonu pre zmazanie počas platenia v pokladni" SHOW_CART_PROCEED="Zobraziť v košíku tlačidlo pre pokračovanie" EMPTY_CART_MESSAGE="Košík je prázdny" MODULE_CLASS_SUFFIX="Modul trieda suffix" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Moduly zobrazené pod hlavnou oblasťou" SYNCHRO_WITH_ITEM="Synchronizácia s aktuálne
zobrazenou položkou, ak je možné" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Používať názov menu namiesto
názvu kategórie v nadpise" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Parametre produktu" ORDERING_FIELD="Pole pre zoradenie" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Obsah na stránke produktu" IN_SAME_CATEGORIES="V rovnakých kategóriách" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="V module pripradenej kategórie" RANDOM_ITEMS="Náhodné položky" ADD_TO_CART_BUTTON="Zobraziť tlačidlo 'Vložiť do košíka'" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Odkaz na stránku produktu" DISPLAY_PRICE="Zobraziť cenu" SHOW_TAXED_PRICES="Zobraziť zdanené ceny" NO_TAX="Bez dane" WITH_TAX="S daňou" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Zobraziť obe" DISPLAY_BOTH_TAXES="Zobraziť obe" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Zobraziť cenu v pôvodnej mene" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Zobraziť zľavenú cenu" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Zobraziť čiastku zľavy" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Zobraziť cenu pred zľavou" PRICE_DISPLAY_METHOD="Spôsob zobrazenia ceny" CHEAPEST_PRICE="Najnižšia cena" UNIT_PRICE_ONLY="Iba jednotková cena" PRICE_RANGE="Cenové rozpätie" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Parameter pre kategórie" SHOW_SUB_CATEGORIES="Zobraziť podkategórie" NO_CHILD="Nie je podradená" ALL_CHILDS="Všetky priame podkategórie" ALL_CHILDS_EXPANDED="Všetky podkategórie" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Počet podkategórií" PARAMS_FOR_DIV="Parametre pre DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Typ rozvrhnutia položky" IMG="Obrázok" IMG_DESC="Obrázok a popis" IMG_TITLE="Obrázok a názov" ITEM_BOX_HEIGHT="Výška ohraničenia položky" ITEM_BOX_COLOR="Farba pozadia ohraničenia položky" ITEM_BOX_MARGIN="Okraj ohraničenia položky" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Zaoblenie rohov ohraničenia položky" TEXT_CENTERED="Centrovanie textu" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Práve ste uložili menu zobrazenia zoznam kategórií bez priradenia modulu." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Ak chcete zobraziť zoznam produktov pod zoznamom kategórií, musíte pridať modul zoznamu produktov." ADD_MODULE_AUTO="Môžete to urobiť automaticky kliknutím sem" ;view CLIENT="Klient" REMOVE_CUSTOMIZATION="Odstrániť prispôsobenie" FRONT_END="Front end" BACK_END="Back end" FRONT_END_AND_BACK_END="Front end a back end" ALL_TEMPLATES="Všetky šablóny" ;files ACCEPTED_TYPE="Tento typ súboru ( %s ) nie je povolený, akceptované typy súborov sú : %s" FAIL_UPLOAD="Nie je možné nahrať súbor %s do %s" WRITABLE_FOLDER="Do adresára %s nie je možné zapisovať" FILE_NOT_WRITABLE="Nepodarilo sa urobiť súbor %s zapisovateľným" FAIL_SAVE="Nepodarilo sa uložiť súbor %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Nevložili ste súbor pomocou tlačidla prechádzať" ;export/import FIELD_EXPORT="Polia pre export" EXPORT_FORMAT="Formát exportu" UPLOAD_FILE="Nahrať súbor" CHARSET_FILE="Kódovanie súboru" IMPORT="Import" IMPORT_ARGUMENTS="Potrebujete %s argumentov na riadok" IMPORT_ERRORLINE="Riadok '%s' nebol importovaný" IMPORT_REPORT="%s nájdených produktov : %s importovaných nových produktov, %s produktov s neplatným kódom, %s už existujúcich produktov" IMPORT_ERROR_FIELD="Stĺpec '%s' nie je v zozname možných stĺpcov : %s. Údaje v stĺpci boli ignorované." UNKNOWN="Neznáme" PRODUCTS_FROM_CSV="Importovať produkty z CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Importovať produkty z textovej oblasti" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Importovať produkty z priečinku" FOLDER_PATH="Cesta priečinku" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Automaticky vymazať súbory" PRODUCT_TEMPLATE="Šablóna produktu" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Žiadna šablóna produktu" FILE_SKIPPED="Typ súboru '%s' nie je povolený. Súbor bol preskočený." ;ftp DESCFTP="Pre zmenu tejto položky potrebujeme údaje k Vášmu FTP kontu. Zadajte ich, prosím, do poľa formuláru nižšie." DESCFTPTITLE="Údaje FTP prihlásenia" ;License LICENSE="Licencia" ERROR_SAVING_LICENSE="Nepodarilo sa uložiť licenciu : %s" SUCC_LICENSE="Vaša licencia bola úspešne overená" ERROR_LICENSE="Vašu licenciu sa nepodarilo overiť" ;install PLUG_INSTALLED="Plugin %s úspešne nainštalovaný" PLUG_ERROR="Chyba pri inštalovaní pluginu %s" MODULE_INSTALLED="Modul %s úspešne nainštalovaný" MODULE_ERROR="Chyba pri inštalovaní modulu %s" INSTALL_CONTINUE="Pokračovať v procese inštalácie" ERROR_PLUGINS_1="Niektoré potrebné pluginy HikaShop neboli nainštalované." ERROR_PLUGINS_2="Prosím uistite sa, či sú Vaše priečinky pre pluginy zapisovateľné : " ERROR_PLUGINS_3="Potom kliknite sem pre opätovné spustenie inštalácie." INSTALLEXT="" CONTACT="Prosím, kontaktujte nás na %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Konfigurácia" HIKA_CATEGORIES="Kategórie" HIKA_HELP="Pomoc" HIKA_COPY="Kópia" HIKA_DELETE="Zmazať" HIKA_USER="Užívateľ" HIKA_EXPORT="Export" HIKA_NAME="Meno" HIKA_EDIT="Zmeniť" HIKA_SAVE="Uložiť" HIKA_CLOSE="Zavrieť" HIKA_FILES="Súbory" HIKA_APPLY="Aplikovať" HIKA_USERNAME="Užív. meno" HIKA_FILE="Súbor" HIKA_NUM="#" HIKA_TITLE="Titul" HIKA_EDITOR="Editor" HIKA_NONE="Žiadne" HIKA_DEFAULT="Východzie" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Naozaj si prajete vymazať vybrané položky?" HIKA_MINUTES="Minúty" HIKA_SECONDS="Sekundy" HIKA_PRINT="Tlač" HIKA_EMAIL="E-mail" HIKA_ENABLED="Povolené" HIKA_PUBLISHED="Publikované" HIKA_DESCRIPTION="Popis" HIKA_IMAGE="Obrázok" HIKA_IMAGES="Obrázky" HIKA_ORDER="Poradie" HIKA_LAST_MODIFIED="Naposledy zmenené" HIKA_ALL="všetko" HIKA_BANNERS="Banery" HIKA_VIEW="Pohľad" HIKA_TEMPLATE="Šablóna" HIKA_ALIAS="Alias" HIKA_TYPE="Typ" HIKA_LOGIN="Prihlásenie" HIKA_PASSWORD="Heslo" HIKA_CLIENTID="ID klienta" HIKA_REMEMBER_ME="Zapamäť si ma" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Zabudol som heslo" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Zabudol som prihlasovacie meno" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné." HIKA_REGISTER="Registrovať sa" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Overenie hesla" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Váš účet bol vytvorený a aktivačný odkaz bol zaslaný na e-mail ktorý ste uviedli pri registrácii. Na tento odkaz musíte kliknúť a dokončiť registráciu pred prvým prihlásením." HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Tento účet nie je v našej databáze alebo ešte nebol aktivovaný." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Váš účet bol úspešne aktivovaný. Teraz sa môžete prihláiť užívateľským menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii." HIKA_DETAILS="Detaily" HIKA_REGISTRATION="Registrácia" HIKA_CANCEL="Zrušiť" HIKA_BACK="Späť" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="Z bezpečnostných dôvodom Vám odporúčame zmazať informácie o kreditnej karte uložené pre túto objednávku, akonáhle bude prijatá na spracovanie. Nezabudnite tiež zmazať email so zvyškom informácií hneď po použití." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Vynútiť menu pri platení v pokladni" PARAMS_FOR_LIST="Parametre pre zoznamy" UL_CLASS_NAME="UL meno triedy" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Zákazník platil kreditnou kartou" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Koniec čísla kreditnej karty" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Začiatok čísla kreditnej karty" CREDITCARD_INFORMATION="Informácie" CREDITCARD_PAYMENT="Kreditná karta" THANK_YOU_SHARING="Ďakujeme za Váš príspevok" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Poradie hodnôt charakteristík" ALPHABETIC="Abecedne" CREDIT_CARD_INVALID="Číslo kreditnej karty nie je platné" CREDIT_CARD_EXPIRED="Platnosť kreditnej karty vypršala" CREDIT_CARD_OWNER="Majiteľ kreditnej karty" CHARACTERISTICS_FIRST="Pred nastavením variantov produktu musíte najprv vytvoriť jednu alebo viac charakteristík v menu Produkty->Characteristiky, a potom pridať jednu alebo viacero charakteristík pre Váš produkt." HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Obchodné podmienky" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Pripojiť hodnotu charakteristík k názvu produktu" CSV_SEPARATOR="CSV oddeľovač" COMMA="Čiarka" SEMICOLON="Bodkočiarka" UPDATE_PRODUCTS="Aktualizovať informácie o produkte ak existuje kód produktu" CREATE_CATEGORIES="Automaticky vytvoriť chýbajúce kategórie" FORCE_PUBLISH="Vynútiť zverejnenie produktov aj keď nie sú uvedené žiadne informácie
o produkte v stĺpci product_published" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Oznámenie pre správcu objednávok" USER_ACCOUNT="Užívateľský účet" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Aspoň raz, prosím, uložte možnosti HikaShop" MINI_CART="Mini košík" X_ITEMS_FOR_X="%s položiek pre %s" TOTAL_IN_CART_X="Celkom : %s" ACCESS_LEVEL="Úroveň prístupu" HIKA_CUSTOM="Vlastné" COUPON_NOT_FOR_YOU="Nemôžete použiť tento kupón" MANUFACTURER_URL="URL výrobcu : %s" FILE_TYPE="Typ súboru" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Nemáte oprávnenie prezerať tento zdroj" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Automaticky ponúknuť spôsob dopravy a platby" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Pridať políčko 'stať sa partnerom' v registračnom formulári" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Východzia hodnota políčka Stať sa partnerom" BECOME_A_PARTNER="Stať sa partnerom" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Ďakujeme za Váš záujem stať sa naším partnerom. Vaše partnerské ID bude %s a do partnerského programu sa dostanete cez odkaz : %s" OVERRIDE="Prepísať" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Položka" CATALOGUE_MODE_WARNING="Režim katalóg odstráni z front endu všetky tlačidlá Vložiť do košíka" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Zobraziť tlačidlo 'Vložiť do košíka' aj pre tovar zdarma" CHOOSE_OPTIONS="Zvoľte možnosť" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Nové" NOT_ENOUGH_STOCK="Nedostatok tovaru na sklade" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Skupina užívateľov po kúpe" CHECKOUT="Pokladňa" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Automaticky zvoliť východzí spôsob dopravy a platby" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Iba ak je k dispozícii jediný spôsob" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Čas zobrazenia vyskakovacieho okna" CONTACT_US_FOR_INFO="Kontaktujte nás pre ďalšie informácie" FOR_ALL_PRODUCTS="Pre všetky produkty" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Na základe za produkt" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Zobraziť kontaktné tlačidlo na stránke produktu" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="Bola poslaná žiadosť o informáciu o produkte '%s'" CONTACT_REQUEST="Žiadosť bola poslaná" CONTACT_REQUEST_SENT="Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Zaplatiť teraz" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Povoliť zákazníkom meniť
ich spôsob platby po pokladni" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Doprava bez ohľadu na hmotnosť" EDIT_INFOS="Upraviť informácie o účte" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Minimálne množstvo na objednávku" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Kliknite sem pre návrat na stránku produktu" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Obsah kategórie nepodporuje tabuľkové zobrazenie rozvrhnutia" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Počkajte, prosím, kým budete presmerovaný na %s" ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Povoliť platobné oznámenie %s" DEBUG="Ladiť" CANCEL_URL="Zrušiť url" RETURN_URL="Vrátiť url" IPS="IP" REFRESH_IPS="Obnoviť IP" INVALID_STATUS="Neplatný stav" PENDING_STATUS="Čakajúci stav" VERIFIED_STATUS="Overovací stav" LOGO="URL Vášho loga" STATUS_URL="Je potrebné zadať potvrdzovaciu URL
na konfiguračnej stránke Vášho účtu %s" IPN_SECURITY_CODE="Bezpečnostný kód IPN" EWAY_CUSTOMER_ID="Zákaznícke ID eWAY" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Upozornenie! Ak používate blokovanie vyskakovacích okienk, podržte počas kliknutia na tlačidlo klávesu CTRL." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Platba potvrdená" MERCHANT_NUMBER="Číslo obchodníka" WINDOW_STATE="Stav okna" MD5MODE="MD5 mód" MD5KEY="MD5 kľúč" GROUP="Skupina" AUTHSMS="Autorizačná SMS" AUTHEMAIL="Autorizačný E-mail" INSTANTCAPTURE="Okamžité zachytenie" SPLITPAYMENT="Rozdelenie platby" ADDFEE="Pridať zákaznícky poplatok" POPUP_SAMEWINDOW="Rovnaké okno" NOMD5="Žiadne MD5" BACKFROMEPAY="Od ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Do a od ePay" VALID_PHONE="Nesprávne telefónne číslo!" HIKA_PAGINATION="Stránkovanie" HIKA_TOP="Nahor" HIKA_BOTTOM="Nadol" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Je potrebné objednať minimálne %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Zobraziť rozmery" OPTIONS_FOR_X="Kliknite sem pre prístup k zobrazeniu možností zoznamu produktov (%s)" PAYMENT_OPTIONS="Možnosti platby" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Čiastočná platba" MINIMUM_COST="Minimum (hodnota)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Minimum (percento)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Odobrať body za zrušenie" BASIC_POINTS_RULES="Zarábať body" PRODUCT_POINTS="Produkty" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Obmedziť podľa typu" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Body za dopravu" CATEGORIES_POINTS="Zarábať body na kategóriách" POINTS="Body" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Obmedziť podľa kategórie" GROUPS_POINTS="Zarábať body na skupinách" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Obmedziť podľa skupiny" YOU_HIKA_HAVE="Máte %s bodov (alebo %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS=" Celú objednávku môžete zaplatiť zo svojich bodov, bude to stáť %s bodov." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING=" Celú objednávku môžete zaplatiť zo svojich bodov (bez ceny za dopravu), bude to stáť %s bodov." COUPON_GENERATE=" Kupón bude automaticky vygenerovaný " CAUTION_POINTS="(POZOR! VAŠE BODY BUDÚ ODSTRÁNENÉ!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL=" Svoje body môžete použiť na vytvorenie kupónu %s, ktorý bude automaticky pridaný k Vašej objednávke." NOT_ENOUGH_POINTS="Nemáte dosť bodov pre dokončenie tejto objednávky!" ERROR_POINTS="Chyba, nie je možné overiť túto objednávku." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Maximum (percento)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Minimum PSČ" SHIPPING_MAX_ZIP="Maximum PSČ" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Správa pre Prázdny košík" PRICE_WITH_OPTIONS="Cena s možnosťami" DOWNLOADS="Prevzatia" SHIPPING_PREFIX="Predpona" SHIPPING_SUFFIX="Prípona" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Zahrnúť cenu
virtuálnych produktov" CPI_STORE_KEY="Kľúč obchodu CPI" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Kvóta na užívateľa" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Kupón, ktorý ste zadali, nemôže byť použitý pre menej ako %s produktov vo Vašom košíku" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Minimálny počet produktov" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Odkaz na hlavné kategórie" ATOS_PAYMENT_MEANS="Spôsoby platby" ATOS_MERCHANT_ID="ID obchodníka" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Krajina obchodníka" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Priečinok pre nahrávanie" ATOS_LOGO_FOLDER="Priečinok s logom" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Vyberte súbor s požiadavkou" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Vyberte súbor s odpoveďou" ATOS_CERTIFICATE="Vyberte svoj certifikát" ATOS_DELAY="Oneskorenie platby" ENABLE_VALIDATION="Povoliť mód overenia" ATOS_INSTALLMENTS="Viacnásobné platby" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" splátky oddelené " FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Vynútiť viacnásobné platby" PAYMENT_IN_X_TIME="Platba v %s splátkach" PAY_FULL_ORDER="Zaplatiť plnú objednávku" SELECT_CARDS="Vyberte použiteľné karty" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Beho platobného procesu došlo k chybe. Správa: %s - Kód chyby: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s platobné oznámenie : %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Objednávka zrušená užívateĺom" ORDER_HAVE_BEEN="Objednávka bola %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Binárny priečinok" ATOS_PARAM_FOLDER="Priečinok s parametrami" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Žiadne správy feed" RSS_ONLY="Iba správy RSS feed" ATOM_ONLY="Iba správy Atom feed" ALL_FEED="Správy Atom & RSS feed" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Zobraziť produkty, čo nie sú skladom" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Poslať podrobnosti o objednávke" OPTIONS="Možnosti" MANAGE="Spravovať" ACL_WRONG_CONFIG="Nemôžete sa vylúčiť zo správy konfigurácie" ADDRESS_OVERRIDE="Prepísať adresu" HIKA_NEXT="Ďalej" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Vlastný text" PUT_STORE_OFFLINE="Obchod je offline" SHOP_IN_MAINTENANCE="Obchod je v údržbe" MANUFACTURERS="Výrobcovia" MANUFACTURER="Výrobca" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Meta popis" CATEGORY_KEYWORDS="Kľúčové slová" BUSINESS_HOURS="Prevádzková doba" OPENS_AT="Otvorené: " CLOSES_AT="Zatvorené: " THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Obchod je otvorený iba od %s do %s" FREE_DOWNLOAD="K prevziatiu zdarma" FROM_HIKASHOP="Z HikaShop" FROM_TEMPLATE="Zo %s šablóny" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Umožniť užívateľom vytlačiť si obsah košíku" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Vyprázdniť košík ak je objednávka" SIGNATURE="Podpis" ENVIRONNEMENT="Prostredie" SHARED_KEY="Zdieľaný kľúč" HASH_METHOD="Hash metóda" CV2_MANDATORY="CV2 povinné" ADDRESS1_MANDATORY="Ulica povinná" CITY_MANDATORY="Mesto povinné" POSTCODE_MANDATORY="PSČ povinné" STATE_MANDATORY="Štát povinný" COUNTRY_MANDATORY="Krajina povinná" GATEWAY_DOMAIN="Doména brány" GATEWAY_PORT="Port brány" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Limit dosiahnutý. Znížené množstvo pre produkt: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Limit dosiahnutý. Nemôžete pridať proodukt: %s" ENABLE_CAROUSEL="Povoliť otočný efekt" IMAGE_WIDTH="Šírka položky" IMAGE_HEIGHT="Výška položky" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Typ otočného efektu" SLIDE_DIRECTION="Smer posúvania" TRANSITION_EFFECT="Prelínací efekt" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Trvanie otočného efektu" PRODUCTS_BY_SLIDE="Produkt na posunutie" SLIDE_ONE_BY_ONE="Posúvať jeden po druhom" AUTO_SLIDE="Automatické posúvanie" AUTO_SLIDE_DURATION="Doba medzi dvoma automatickými posunutiami" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Typ stránkovania" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Šírka náhľadu" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Výška náhľadu" PAGINATION_POSITION="Poloha stránkovania" DISPLAY_BUTTONS="Zobraziť tlačidlo otočného efektu" PANE_HEIGHT="Výška tabuľky" ITEM_BOX_BORDER="Orámovanie položky" HORIZONTAL="Vodorovné" VERTICAL="Zvyslé" LINEAR="Rovné" BOUNCE="Odraziť" ELASTIC="Pružné" SINUSOIDAL="Sínusoidné" QUADRATIC="Kvadratické" EXPONENTIAL="Exponenciálne" NO_PAGINATION="Bez stránkovania" THUMBNAILS="Náhľady" DOTS="Bodky" NUMBERS="Čísla" PRODUCT_NAME="Názov produktu" SLIDE="Posúvanie" FADE="Blednutie" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Efekt prechodu položky" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Trvanie efektu položky" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Použiť AJAX ak je to možné
pre tlačidlo Vložiť do košíka" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Vaša transakcia bola odmietnutá. Zadajte, prosím, znovu informácie o svojej alebo inej kreditnej karte." TRANSACTION_DECLINED="Vaša transakcia bola odmietnutá." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Pri spracovaní Vašej transakcie došlo k chybe: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Prosím, vyberte zo zoznamu" NO_SHIPPING="Žiadna doprava" INPUT_FILTERING="Filtrovanie vstupu" MAXLENGTH="Maximálna dĺžka" BROWSE_FILE="Prosím, vyberte súbor pre import" SEF_URL_OPTIONS="Možnosti SEF url" ACTIVATE_SMALLER_URL="Aktivovať menšie url" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="SEF meno pre produkt" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="SEF meno pre kategóriu" UPS_ACCESS_CODE="Prístupový kľúč UPS" UPS_USER_ID="Užívateľské ID UPS" SHIPPER_NUMBER="Číslo dopravcu" DESTINATION_TYPE="Typ miesta doručenia" PICKUP_TYPE="Typ vyzdvihnutia" WAREHOUSE="Sklad" UNITS="Jednotky" GROUP_PACKAGE="Skupina balíkov" INCLUDE_PRICE="Zahrnúť ceny" UPS_HANDLING_FEES="Manipulačné poplatky" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Manipulačné poplatky percento" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Približná hmotnosť" DIMENSION_APPROXIMATION="Približné rozmery" DELETE_ZONE="Zmazať zónu" HIKA_LEFT="Vľavo" HIKA_RIGHT="Vpravo" CARD_TYPE="Typ karty" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Zdediť prístupy nadradenej skupiny" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Musíte zadať svoje %s %s. Ak ešte nemáte %s účet, môžete si ho vytvoriť tu" CART_PRODUCT_IMAGE="Obrázok" ADD_EXISTING_PRODUCT="Pridať existujúci produkt" HIKA_REFRESH="Obnoviť" LEADS="Vedenie" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="E-mail adresa platby" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Minimálne oneskorenie pred platbou partnerskej provízie" PAYABLE="Splatné" AMOUNT_DELAY="Položky viac než %s staré" CLICKS_ALL="Všetky kliknutia" X_AND_INFERIOR="Pod %s" X_AND_SUPERIOR="%s a vyššie" FROM_X_TO_Y="%s do %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Polia" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Pridať krok" APPLY_ON="Aplikovať na" SUBMIT_ON_CLICK="Kliknutím odoslať" DELETABLE_FILTER="Odstrániteľný filter" DYNAMIC_DISPLAY="Dynamické zobrazenie" TITLE_POSITION="Poloha názvu" CURSOR="Kurzor" PRODUCT_INFORMATION="Informácia o produkte" SORT="Triediť" PRODUCT_SURFACE="Plocha" HIKA_INSIDE="Vnútri" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Maximálna veľkosť textu" INLINE_BUTTON="Tlačidlo inline" HIKA_TOP_LEFT="Vľavo hore" HIKA_TOP_RIGHT="Vpravo hore" HIKA_TOP_CENTER="V strede hore" HIKA_BOTTOM_LEFT="Vľavo dole" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Vpravo dole" HIKA_BOTTOM_CENTER="V strede dole" CURSOR_NUMBER="Číslo kurzora" CURSOR_MIN="Minimálna hodnota kurzora" CURSOR_MAX="Maximálna hodnota kurzora" CURSOR_STEP="Kroky kurzora" CURSOR_EFFECT="Efekt kurzora" CURSOR_WIDTH="Šírka kurzora" FROM_SAME_MANUFACTURER="Z rovnakej značky" FILTERS="Filtre" HEIGHT="Výška" SHOW_FILTER_BUTTON="Tlačidlo zobraziť filter" DISPLAY_FIELDSET="Zobraziť fieldset" FILTER_BUTTON_POSITION="Poloha tlačidla filter" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="Produkt %s má zásobu len %s položiek." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Predpokladaná dodacia lehota: %s dní po odoslaní" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Odhadovaný čas doručenia: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Bez predpokladaného termínu dodania" DELIVERY_HOUR="Dodacia hodina: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Bez dodacej hodiny" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Oznámenie o minutí položky zo skladu pre web %s" OUT_OF_STOCK="Oznámenie o minutí položky zo skladu" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Skupinové možnosti s produktom" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Rozšírená úprava krokov pokladne" HIKA_UNPUBLISHED="Nezverejnené" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s bodov bolo odpočítaných z Vášho účtu" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Prosím, nastavte spôsoby platby" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Neexistujú žiadne možnosti platby" CANCEL_ORDER="Zrušiť objednávku" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Stavy zrušiteľných objednávok" ADD_ME_WAITLIST="Informujte ma keď bude k dispozícii" WAITLIST_SUBSCRIBE="Budete informovaný, akonáhle bude produkt dostupný" ACTIVATE_WAITLIST="Aktivovať funkciu sledovania dostupnosti" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Maximum čakateľov na produkt" WAITLIST_SEND_LIMIT="Maximum e-mailov odoslaných na produkt" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Produkt je už na sklade" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Ste prihlásený k sledovaniu dostupnosti tovaru: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Upozornite ma, keď bude produkt '%s' dostupný" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Na sklade je už %s výrobkov" ACCESS_TO_THE_ORDER="Na stránku produktu môžete prejsť cez tento odkaz." SEE_PRODUCT="Pozrieť produkt." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Nezabudnite manuálne vrátiť peniaze z objednávky." COMPARE_MODE="Aktivovať mód pre porovnávanie" COMPARE_LIMIT="Obmedzenie porovnávania" ADD_TO_COMPARE_LIST="Porovnať produkt" COMPARE_PRODUCTS="Porovnať produkty" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Neporovnať produkt" COMPARE_LIMIT_REACHED="Zoznam pre porovnanie je plný" SELECT_DATE_IN_PAST="Prosím, zvoľte dátum z minulosti" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Prosím, zvoľte dátum z budúcnosti" ALLOW="Povoliť" ALL_DATES="Všetky dátumy" ONLY_PAST_DATES="Iba minulé dátumy" ONLY_FUTURE_DATES="Iba budúce dátumy" ORDER_CANCEL="Zrušiť objednávku" WAITLIST_NOTIFICATION="Oznámenie sledovania dostupnosti" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Už ste prihlásený k tomuto sledovaniu dostupnosti" HEADER_IMAGE="Paypal url záhlavie" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Nesprávny formát dátumu" DETAILED_TAX_DISPLAY="Zobraziť daň" CUMULATIVE_TAX="Kumulatívna daň" PAYMENT_NOTIFICATION="%s oznámenie o platbe: platba %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s platobné oznámenie : platba %s pre objednávku č.%s" HIKA_TITLE_MR="Pán" HIKA_TITLE_MRS="Pani" HIKA_TITLE_MISS="Slečna" HIKA_TITLE_MS="Pani" HIKA_TITLE_DR="Dr" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Kód na zľavu je už použitý. Prosím, zmeňte ho" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Zobraziť vlastné polia položiek" RECENTLY_VIEWED="Naposledy zobrazené" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Zobrazovať počet produktov" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Nezobrazovať prázdne kategórie" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Rozloženie stránky produktu" HIKA_INHERIT="Zdedené" SHOW_DEFAULT="Východzie" SHOW_REVERSED="Obrátené" SHOW_TABULAR="Tabuľkové" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Zjednodušená registrácia s heslom" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Zjednodušená navigácia (breadcrumbs)" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Šírka obrázku na stránke produktu" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Výška obrázku na stránke produktu" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Na Vašom webe bola vytvorená nová objednávka" REMOVE_COUPON="Odstrániť kupón" NO_MANUFACTURER="Výrobca neuvedený" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Potvrdzovací e-mail" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Potvrdzovací e-mail sa líši od e-mailu, ktorý ste zadali. Prosím, zadajte ho znovu." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Zobraziť pole pre potvrdzovací e-mail" READONLY="Len na čítanie" SPECIFY_A_NAME="Prosím, zadajte meno." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Upozornenie: Nemôžete mať %s filter a aplikovať ho na triedenie. Typ filtru bol zmenený na %s." NO_TITLE_INSIDE="Upozornenie: Nemôžeťe vložiť názov do poľa typu radio button alebo checkbox. Poloha názvu bola zmenená na hornú." NO_CURRENCY_SELECTED="Upozornenie: Musíte si vybrať aspoň jednu menu. Mena bola zvolená automaticky." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Upozornenie: Zvolené vlastné pole nie je dostupné pre túto kategóriu." MIN_MAX_NOT_SET="Chyba: Musíte definovať maximálnu a minimálnu hodnotu pre Váš kurzor." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="Administrátor bude teraz musieť aktivovať Váš účet." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Prosím, hlasujte a komentujte" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Ďakujeme za Vašu účasť." THANKS_FOR_COMMENT="Ďakujeme za Váš komentár" PLEASE_COMMENT="Prosím, zadajte komentár" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="Pre platnosť Vášho hlasovania zadajte, prosím, komentár" THANK_FOR_VOTE="Ďakujeme za Váš hlas" VOTE_UPDATED="Hlasovanie aktualizované" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Pre hlasovanie musíte byť registrovaný" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Pre zadanie komentáru musíte byť registrovaný" VOTE_ERROR="Došlo k chybe, skúste prosím neskôr" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Musíte túto položku kúpiť, aby ste mohli zaslať hlas alebo komentár" ENABLE_STATUS="Vyberte, ktorý modul chcete povoliť" ACCESS_VOTE="Vyberte prístupovú úroveň pre hlasovanie a komentáre" STAR_NUMBER="Počet hviezdičiek pre hodnotenie" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Počet komentárov zobrazených pre produkt" USEFUL_RATING="Povoliť hodnotenie užitočnosti pre každý komentár" VOTE="Hlasovať" ALREADY_VOTE_USEFUL="Za tento komentár ste už hlasovali" VOTE_AVERAGE="Priemer" MULTI_VOTE="Povoliť viacnásobné komentáre ak sú hlasy a komentáre spojené" SHOW_LISTING_COMMENT="Užívatelia musia byť prihlásení aby videli ostatné komentáre" REGISTER_NOTE_COMMENT="Užívatelia musia byť prihlásení aby pripomienkovali ostatné komentáre" ENTER_PSEUDO_VOTE="Musíte zadať Vaše užívateľské meno" EMAIL_COMMENT="Ak užívatelia nie sú prihlásení, vyžadovať pre komentáre e-mail adresu" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Maximálny počet komentárov na užívateľa pre jeden produkt" PSEUDO_REQUIRED="Musíte zadať svoje užívateľské meno" EMAIL_INVALID="Prosím, skontrolujte svoju e-mail adresu" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Dosiahli ste limit komentárov pre tento produkt" FULL_COMMENT="Celý komentár" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Prosím, zadajte ID položky." PUBLISHED_COMMENT="Automaticky zverejniť nové komentáre" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Zobraziť hlasovanie na stránke produktu" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Zobraziť hlasovanie v kategóriách" DISPLAY_VOTE="Zobraziť hlasy" EMAIL_NEW_COMMENT="Odoslať email s novým komentárom" RATING="Hodnotenie" HIKA_IP="IP" WRONG_ITEM_ID="Žiadne položky zodpovedajúce ID tejto položky" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Bol odoslaný nový komentár." NEW_COMMENT="Nový komentár, id: " SEE_COMMENT="Odkaz na komentár" COMMENT_CONTENT="Komentár odoslaný" COMMENT_ITEM_NAME="Názov položky" PRODUCT_COMMENT="Komentár" PRODUCT_NEW_COMMENT="Odoslať komentár" VENDOR_NAME="Názov dodávateľa" TEMPLATE="Šablóna" HIKA_FILE_MODE="Nastaviť mód súboru" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Nahrať súbor" HIKA_FILE_MODE_PATH="Určiť umiestnenie súboru" HIKA_PATH="Cesta k súboru" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zoznam kategórií" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Platba" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Pokladňa (Povodná)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Adresa užívateľa" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Partnerský program" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registrácia vstupu" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Objednávky zákazníka" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Stránka produktu" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zoznam produktov" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registračný formulár" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Ovládací panel užívateľa" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Porovnávacia stránka" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kontaktná stránka" STYLES_FOR_FRONTEND="Štýly pre front-end" STYLE_HIKASHOP="Jednoducho prispôsobte HikaShop
na Vašu šablónu pomocou Štýlov" STYLE_TOOLTIP_TITLE="Štýly HikaShop" STYLE_TOOLTIP_TEXT="So štýlmi HikaShop môžete HikaShop jednoducho prispôsobiť Vašej šablóne Joomla. Kliknutím na odkaz sa dozviete viac!" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Prepísať doručovaciu adresu" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Zobraziť skratky na ostatné kategórie produktov" SUBSCRIPTION_LEVEL="Úroveň predplatného" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Zobraziť predplatné" SUBSCRIPTIONS="Predplatné" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Prepísať text doručovacej adresy" HIKA_HIDE="Skryť" SHIPPING_PRICES="Ceny za dopravu" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Použiť cenu za produkt" PRICE_PER_PRODUCT="Cena za produkt" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Percentuálne za produkt" HIKA_USER_NAME="Meno" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Predošlé" EMPTY_FILENAME="" DOWNLOAD_NOW="Prevziať" AUP_DISCOUNT="Zľavové body" AUP_USE_POINTS="Použité body" USE_VIRTUAL_POINTS="Použiť virtuálne body" USE_VIRTUAL_COUPON="Použiť virtuálne kupóny" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Skupinové body: Úroveň upozornenia" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Chýba %d bodov na zníženie %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Táto osoba si kúpila túto položku." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Zoznam komentárov:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Pridať komentár ..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Zatiaľ žiadne hlasy" VOTE_USEFUL_STYLE="Nastaviť štýl užitočnosti hlasovania" HELPFUL="Užitočné" VOTE_COMMENT_SORT="Vyberte ako majú byť komentáre triedené" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Poraďte k tejto položke:" CART_PRODUCT_CODE="Kód" DISPLAY_CODE="Zobraziť kód produktu" FREE_PAYMENT="" HIKASHOP_PAYMENT="Poplatok za platbu" ASSOCIATED_CATEGORY="Súvisiaca kategória" BANNER="Reklamný baner" ;since 1.5.9 FEE="Poplatok" GROUP_POINTS_BY="Zoskupiť body podľa" MAXIMUM_POINTS="Maximum bodov" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Dať body na stavy" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Prosím, vyplňte dodatočné informácie" GLOBAL_ON_LISTINGS="Globálne v zoznamoch" PAGE_TITLE="Názov strany" ADD_TO_WISHLIST="Pridať do zoznamu prianí" CART_TO_WISHLIST="Zmeniť košík na zoznam prianí" WISHLIST_TO_CART="Zmeniť zoznam prianí na košík" DISPLAY_THE_WISHLIST="Zobraziť zoznam prianí" SAVE_WISHLIST="Uložiť zoznam prianí" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Zobraziť tlačidlo 'Pridať na zoznam prianí'" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupón nemá žiadnu hodnotu keď je použitý s aktuálnou zľavou k produktu." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupón má obmedzenú hodnotu keď je použitý s aktuálnou zľavou k produktu." NEW_WISHLIST="Vytvoriť zoznam prianí" NEW_CART="Vytvoriť nový košík" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Zobraziť zoznamy prianí" DISPLAY_THE_CARTS="Zobraziť košíky" HIKA_SET_AS_CURRENT="Nastaviť ako aktuálny" HIKA_CURRENT="Aktuálny" HIKA_STOCK="Sklad" CANADAPOST_TURNAROUND="Manipulačný čas skladu (Hodiny)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Pripravené na odoslanie" WISHLISTS="Zoznamy prianí" WISHLIST="Zoznam prianí" CARTS="Košíky" HIKA_ACTION="Akcia" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Už nie je vo výpredi" WISHLIST_EMPTY="Zoznam prianí je prázdny" HIKA_UNLIMITED="Neobmedzené" SHOW_COMMENT_DATE="Zobraziť dátum každého komentáru" CART_WISHLIST="Košík/Priania" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Poslať komentár" HIKASHOP_CART_NAME="Názov košíku" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Nemáte oprávnenie prehliadať tento zdroj" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Odkaz na zoznam prianí" HIKASHOP_EVERYBODY="Každý" HIKASHOP_NOBODY="Nikto" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Registrovaní užívatelia" HKASHOP_USER_ID="Užívateľské ID" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Prosím, pridajte produkty, potom uložte a nakoniec pridajte ďalšie informácie." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Žiadny košík nebol nájdený" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Žiadny zoznam prianí nebol nájdený" VERTICAL_DISTANCE="Zvyslá vzdialenosť" HORIZONTAL_DISTANCE="Vodorovná vzdialenosť" DISCOUNT_NOT_FOUND="Zľava nebola nájdená" HIKA_BADGES="Odznaky" HIKA_BADGE="Odznak" HIKASHOP_REPORTS="Reporty" HIKASHOP_REPORT="Report" YESTERDAY="Včera" LAST_24H="Posledných 24h" THIS_WEEK="Tento týždeň" THIS_MONTH="Tento mesiac" THIS_YEAR="Tento rok" PREVIOUS_WEEK="Posledný týždeň" PREVIOUS_MONTH="Posledný mesiac" PREVIOUS_YEAR="Posledný rok" COLUMN="Stĺpec" LINE="Riadok" AREA="Oblasť" DISPLAY_TYPE="Typ zobrazenia" COMPARE="Porovnať" DISPLAYED_INFORMATION="Zobrazené informácie" LAST_PARTNER="Posledný partner" BEST_PARTNER="Najlepší partner" TOTAL_PARTNER="Absolútny partner" LAST_CUSTOMER="Posledný zákazník" BEST_CUSTOMER="Najlepší zákazník" TOTAL_CUSTOMER="Absolútny zákazník" BEST="Najlepší" WORST="Najhorší" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Prosím, nakonfigurujte Váš prvý riadok" SPECIFIC_OPTIONS="Konkrétne možnosti" LAST_PERIOD="Posledné obdobie" LAST_YEAR="Posledný rok" CURRENT_REPORT="Aktuálny report" NOT_SPECIFIED="Nešpecifikované" LAST_SEVEN_ORDERS="Posledných 7 objednávok" SALES_THIS_MONTH="Predaj tento týždeň" MAIN_STATISTICS="Hlavné štatistiky" WEEKLY_PERFORMANCE="Výkon za týždeň" TOP_SALES="Top predaje" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Stavy objednávok tento týždeň" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Porovnanie predaja" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 najlepších kategórií za posledné 2 týždne" ORDERS_BY_CURRENCY="Objednávky podľa meny" ORDERS_TO_SHIP="Objednávky na odoslanie" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zoznam značiek" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Náhodné produkty" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Kategórie na 1 úrovni" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Kategórie na 2 úrovniach" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Bestsellery" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Posledné produkty" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Najlepšie hodnotené" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Pôvodné PSČ" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Číslo účtu" FEDEX_METER_ID="Meter ID" FEDEX_API_KEY="API kľúč" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Zobraziť oneskorenie" FEDEX_SHOW_ETA="Zobraziť odhadovaný čas" FEDEX_SHOW_NOTES="Zobraziť poznámky" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Použiť rozmer krabice" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Rozmery a hmotnosť zoskupených balíkov" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Vaše balenie" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Typ balenia" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Rozmery krabice" ORDERING="Usporiadanie" SET_USER_ADDRESS="Nastaviť adresu užívateľa" X_CHARACTERS_REMAINING="%s charakteristík ostáva" POSITION="Poloha" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Zobraziť tlačidlo zmeny košíka na zoznam prianí" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Produkt úspešne pridaný do zoznamu prianí" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Prosím, najprv zvoľte produkt" ENABLE_WISHLIST="Povoliť zoznam prianí" ENABLE_MULTI_CART="Povoliť viac košíkov" STORE_OFFLINE_WARNING="POZOR! Zapnutím tejto možnosti zablokujete stránky HikaShop vo frontende Vášho webu !" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Nový zoznam prianí bude zobrazený keď bude obsahovať produkty." HIKASHOP_CART_CREATED="Nový košík bude zobrazený keď bude obsahovať produkty.." DISPLAY_FILTERS="Zobraziť filtre" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Zobraziť filtre na zozname produktov" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s z %s to považujú za užitočné" ACCESS_CODE="Prístupový kľúč" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Zdieľané SSL" DISPLAY_THE_CART="Zobraziť košík" DISPLAY_MANUFACTURER="Zobraziť výrobcu" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Opakované produkty nemajú rovnaký čas trvania, držte prosím v košíku iba produkty s rovnakým časom trvania." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Iba jedno predplatné je povolené." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Máte opakované i neopakované produkty v košíku, prosím držte v košíku iba jeden typ produktov." REATTEMPT="Opakovať v prípade zlyhania platby" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Komponent predplatného" PRICE_FROM="Použiť cenu z" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Vaše predplatné %s vypršalo." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Môžete priamo prejsť na podrobnosti objednávky kliknutím na nižší odkaz po prihlásení:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Predplatné vypršalo" PREVIOUS_PRODUCT="Predchádzajúci produkt" NEXT_PRODUCT="Ďalší produkt" WEIGHT_DISPLAY="Zobrazenie hmotnosti" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Aktualizovať množstvo produktov namiesto nahradenia" INVOICE_NUMBER="Číslo faktúry" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Formát čísla faktúry" INVOICE_ORDER_STATUSES="Stavy faktúr objednávok" SUBJECT="Predmet" MENUS="Položky menu" AUP_POINTS="Body" DEFINED_LIMITS="Definované limity" HIKASHOP_USER_DETAILS="Vaše detaily" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Výpis košíka" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Zobrazenie košíka" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Umožniť užívateľom zoradiť komentáre" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Posledný komentár" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Najviac užitočný" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Informácie o faktúre" INVOICE_MESSAGE="Čiastka na Vašej faktúre: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Číslo objednávky pre túto faktúru: " NO_DATA="Žiadne údaje" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Najlepší produkt tento rok" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Najlepší zákazník všetkých čias" ORDERS_CREATED_TODAY="Objednávky vytvorené dnes" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Najlepšia kategória tento mesiac" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop obrázky" HIKA_RESTRICTIONS="Obmedzenia" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Frekvencia vynulovania čísla faktúry" EVERY_YEARS="Každé roky" EVERY_MONTHS="Každé mesiace" FROM="Od" TO="do" LOGIN_REGISTRATION="Prihlásenie & Registrácia" VOTE_AND_COMMENT="Hlasovať & Komentovať" HIKA_WAITLIST="Sledovanie dostupnosti" HIKA_FEATURES="Funkcie" HIKA_ADVANCED="Pokročilé" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Pokročilé nastavenia" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Použiť dizajn bootstrap" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Hlavná cena produktu percento" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Aktualizovať skladovú zásobu po potvrdení objednávky" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Kupón (%) platí iba pre produkty" STANDARD_BEHAVIOR="Štandardné správanie" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignorovať zľavnené produkty" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Potlačiť zľavnené produkty" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Správa kupónov pre zľavnené produkty" FORCE_AFFILIATION_TO="Vynútiť partnerstvo k" NO_PARTNER="Žiadny partner" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Aktuálny zákaznícky partner" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Žiadne partnerstvo ak je košík" NO_DISCOUNT="Žiadna zľava" ORDER_CANCEL_SUBJECT="Objednávka bola zrušená na Vašej webovej stránke" HIDE_WISHLIST_GUEST="Skryť tlačidlo zoznamu prianí pre návštevy" HIKASHOP_ADD_TO="Pridať k" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Detaily účtu pre %s na %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Zdravím, Administrator,

nový užívateľ '%s', username '%s', sa zaregistroval na %s." KEEP_SIZE="udržať veľkosť" POPUP_MODE="Vyskakovací mód" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Bežná cena:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Naša cena:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Strom kategórií bol prestavaný" REBUILD="Prestavať" PRODUCT_CANONICAL="Kanonické URL" PRODUCT_MSRP="Maloobchodná cena" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="E-mailová adresa je už používaná" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Porovnať" WISHLIST_TO_COMPARE="Zobraziť v zozname prianí tlačidlo pre porovnanie" COMPARE_TO_WISHLIST="Zobraziť na porovnávacej stránke tlačidlo pridať do zoznamu prianí" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Zobraziť tlačidlo pre sledovanie dostupnosti" ;since 2.1.2 SITE_ID="Stránka" SELECT_A_SITE="Zvoľte stránku" IMAGE_IN_CART="Zobraziť obrázok v košíku" DAYS_AFTER_ORDERING="Vytvorené %s dní pred a ešte nezaplatené" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli použiť zoznam prianí." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Šifrovací kľúč" TEST_MODE="Testovací móde" ONLINE_COMMUNICATION="Online komunikácia" RESPONSE_REQUIRED="Odpoveď požadovaná" HIKA_HOSTED="Hostované" HIKA_REDIRECT="Presmerovať" USE_CHOSEN="Použiť zvolenú knižnicu" AWS_KEY_ID="ID prístupového kľúča" SECRET_KEY="Tajný prístupový kľúč" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Zobraz odznak" SORT_ASCENDING="%s vzostupne" SORT_DESCENDING="%s zostupne" IN_STOCK_CHECKBOX="Vyber v sklade" SHOW_RESET_BUTTON="Ukáž reset tlačidlo" HIKA_PLUGIN="Plugin: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Všeobecná konfigurácia" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Špecifická konfigurácia" HIKA_NO_RESCTION="Bez obmedzení" SET_HISTORY_MESSAGE="Nastav historickú spravu" SANDBOX="Použi Sandbox" HIKA_FORMAT="Formát" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Platba partnera" SHIPPING_INFORMATION="Informácie pre zaslanie" SHIPPED_BY="Zaslané: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Objem vecí v košíku je príliš malý pre dostupné metódy zalania" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Váha vecí v košíku je príliš malá pre dostupné metódy zaslania" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Celková suma Vašej objednávky je privysoká pre zobrazenie spôsobu dopravy" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Počet vecí v košíku je príliš malý pre dostupné metódy zaslania" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Počet vecí v košíku je príliš veľký pre dostupné metódy zaslania" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="%s vecí v košíku Vám nemôžeme zaslať" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Minimálne množstvo" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Maximálne možstvo" TRIGGERS="Spúšťače" ADD_TRIGGER="Pridaj spúšťač" TRIGGER_SELECT="Vyber si spúšťač" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Predtým ako je produkt vytvorený" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Predtým ako je produkt aktualizovaný" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Predtým ako je produkt zamzaný" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Predtým ako je produkt skopírovaný" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="Po tom ako je produkt vytvorený" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Po tom ako je produkt aktualizovaný" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="Po tom ako je produkt zmazaný" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="Po tom ako je produkt skopírovaný" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Predtým ako je kategória vytvorená" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Predtým ako je kategória aktualizovaná" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Predtým ako je kategória zmazaná" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="Po tom ako je kategória vytvorená" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Po tom ako je kategória aktualizovaná" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="Po tom ako je kategória zmazaná" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Predtým ako je objednávka vytvorená" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Predtým ako je objednávka aktualizovaná" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Predtým ako je objednávka zmazaná" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="Po tom ako je objednávka vytvorená" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="Po tom ako je objednávka aktualizovaná" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="Po tom ako je objednávka zmazaná" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Predtým ako je užívateľ vytvorený" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Predtým ako je užívateľ aktualizovaný" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Predtým ako je užívateľ zmazaný" AFTER_A_USER_IS_CREATED="Po tom ako je užívateľ vytvorený" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="Po tom ako je užívateľ aktualizovaný" AFTER_A_USER_IS_DELETED="Po tom ako je užívateľ zmazaný" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Pred tým ako je adresa vytvorená" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Pred tým ako je adresa aktualizovaná" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Pred tým ako je adresa zmazaná" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Po tom ako je adresa vytvorená" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Po tom ako je adresa aktualizovaná" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Po tom ako je adresa zmazaná" EVERY_MINUTES="Každé minúty" EVERY_HOURS="Každé hodiny" EVERY_DAYS="Každé dni" EVERY_WEEKS="Každé týždne" FILTER_SELECT="Vyber filter" PRODUCT_TYPE="Typ produktu" CSV_IMPORT="CSV produkty" PRODUCT_COLUMN="Stĺpec produktu" PRICE_COLUMN="Stĺpec ceny" CATEGORY_COLUMN="Stĺpec kategórie" CHARACTERISTIC_COLUMN="Stĺpec charakteristík" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Stĺpec previazaných produktov" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Stĺpec možnosti produktov" ADD_FILTER="Pridaj filter" ACTION_SELECT="Vyber akciu" ADD_ACTION="Prodaj na akciu" DISPLAY_RESULTS="Zobraz výsledky" EXPORT_CSV="Exportuj csv súbor" UPDATE_VALUES="Aktualizuj hodnoty" DELETE_ELEMENTS="Zmaž elementy" UPDATE_CATEGORIES="Aktualizuj kategórie" UPDATE_RELATEDS="Aktualizuj previazané produkty" UPDATE_OPTIONS="Aktualizuj možnosti produktu" IN_CSV="V csv" NOT_IN_CSV="Nie v csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Ulož produkty pre hromadný csv import." HIKA_NUMERIC="číselný" HIKA_STRING="Textový reťazec" OTHER="Iný" HIKA_BEGINS_WITH="Začína s" HIKA_ENDS_WITH="Končí s" HIKA_CONTAINS="Obsahuje" HIKA_NOT_CONTAINS="Neobsahuje" HIKA_START="Štart" HIKA_IN="V" HIKA_NOT_IN="Nie v" SELECT_ALL="Označ všetko" UNSELECT_ALL="Odznač všetko" VERIFY_FILE="Skontroluj súbor" HIKA_VALID_FILE="Súbor je v poriadku" HIKA_EMPTY_FILE="Súbor je prázdny" HIKA_CANNOT_OPEN="Súbor nemôže byť otvorený" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Prosim označ zodpovedajúce stĺpce" REMOVE="Odstráň" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Vymaž filtrované elementy" REPLACE="Zameň" CATEGORY_TYPE="Typ kategórie" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Stĺpec rodičovskej kategórie" ORDER_COLUMN="Stĺpec objednávky" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Stĺpec objednávky produktu" ADDRESS_COLUMN="Stĺpec adresy" USER_COLUMN="Stĺpec užívateľa" USER_WITH_ACL="Užívateľ s ACL" DISPLAY_BOTH="Zobraz oba" DONT_HIKA_HAVE="Nemá" CHANGE_STATUS="Zmeň status" NEW_ORDER_STATUS="Status novej objednávky" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Pošli notifikačný email" DATA="Dáta" HIKA_AND="A" PROCESS_WARNING="Proces sa vykoná" HIKA_MASSACTION="Hromadná akcia" WRONG_VALUE="Nesprávna hodnota" PROCESS="Proces" SELECTED_PRODUCTS="%s výsledkov" WRONG_COLUMN_TYPE="Chybný typ pre tento stĺpec, typ je %s" TABLE_NOT_EXIST="Tabuľka %s neexistuje" COLUMN_NOT_EXIST="Stĺpec %s neexistuje" EXPORT_PATH="Cesta exportu" GROUP_NAME="Meno skupiny" SEARCH_PROCESSING="Vyhľadávam..." CHOOSE_SORT_OPTIONS="Vyber aspoň jedno pravidlo pre usporiadanie" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="Nenašiel som plugin pre hromadnú akciu. Skontroluj či je povolený" UPDATE_PRODUCT_STOCK="Aktualizuj sklad produktov" PURCHASED_AT="Zaplatené" FIRST_PURCHASED_AT="Prvá platba" LAST_PURCHASED_AT="Posledná platba" NB_DOWNLOADED="Počet stiahnutí" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Priestor pre download zákaznáka" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Povoľ download oblasľ pre zákazníka" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Sukáž downloady" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Pridaj produkt do objednávky" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Uprav informacie o produkte pre objednávku" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Uprav prídavné informácie objednávky" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Ste si istý, že chcete vymazať tento produkt z objednávky?" ALL_VIEWS="Všetky náhľady" HIKA_CONFIRM_USER="Prajete si potvrdiť výber tohto užívateľa?" USERPOINTS_DISCOUNT="Zľava za body" USERPOINTS_USE_POINTS="Použité body" USERPOINTS_POINTS="Body" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="Užívateľské konto potvrdenie adminom" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Email zákazníka" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Opakujúca sa platba pôvodnej objednávky" NEGOTIATED_RATE="Dohodnutá sadzba" CHANGE_USER_GROUP="Zmeň užívateľskú skupinu" HIKA_SUBSCRIPTION="Normálne predplatné" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Globálne predplatné" RECURRING_TYPE="Type predplatného" RECURRING_PERIOD="Perióda opakovanej platby" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Pridaj 'Prosím vyberte' hodnotu" PLEASE_SELECT="Prosím vyberte" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Prosím najskor vyberte krajinu" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="Je potrebné aby ste najskôr publikovali aspoň jednu inú položku z tabuľky" RECURRING_ORDER="Znovu sa opakujúca" MERCHANT_ID="ID obchodníka" SECURE_SECRET="Bezpečné tajomstvo" INCLUDE_SHIPPING="Zahŕňa zaslatie" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="Použili ste %d bodov" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="Odmena %d bodov" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Adresa nebola publikovaná pretože bola použitá v objednávke" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="Charakteristiky môžu byť pridané len na hlavný produkt, nie varianty" RECURRING_TIMES="Počet splátok" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Predplatné na splátky" SELECT_RECURRING_TIMES="Vyberte počet splátok" UPDATE_CHARACTERISTICS="Aktualizujte charakteristiky" VERSION="Verzia" RECENT="Nedávny" SORT_DESCENDING_RECENT="Najnovší" SORT_ASCENDING_RECENT="Starší" SORT_DESCENDING_SALES="Najlepšie predajný" SORT_ASCENDING_SALES="Najhoršie predajný" SORT_DESCENDING_CLICKS="Najviac pozeraný" SORT_ASCENDING_CLICKS="Najmenej pozeraný" CREATION_DATE="Dátum vytvorenia" MODIFICATION_DATE="Dátum zmeny" GENERATE_VARIANT_AUTO="Generuj varianty automaticky" HIKA_WIZARD="Pomocník" WELCOME_WIZARD="Víta Vás HikaShop Installation Assistant. Prosím vyplnťe formulár nižšie pred pokračovaním." WIZARD_SHOP_ACCESS="PRÍSTUP DO OBCHODU
Vyberte ako chcete pristupovať na HikaShop stránky na Vašom zákazníckom webe." WIZARD_LISTING_TYPE="VZHĽAD STRÁNKY PRODUKTOV
Vyberte si z troch typov zoznamov, ako chcete zobraziť Vaše produkty." WIZARD_LOCATION="LOKÁCIA
Vyberte si krajinu a štát a potom zadajte kompletnú adresu obchodu." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="HLAVNÉ PARAMETRE
Definujte hlavné parametre Vášho obchodu." PRODUCTS_LISTING_MENU="Položka ponuky pre produkt" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="Položka ponuky bude pridaná
do Vášho hlavného menu povoľujúc
prístup do zoznamu produktov" CATEGORIES_LISTING_MENU="Položka ponuky pre kategórie" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="Položka ponuky bude pridaná
do Vášho hlavného menu povoľujúc
prístup do zoznamu kategórií" CATEGORIES_LISTING_MODULE="Zoznam kategórií v module" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="Zoznam kategórií produktov
bude zobrazený na boku Vašej web stránky" PRODUCTS_LISTING_DIV="Listovanie: Mriežka" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="Toto zobrazí Váš výpis v
mriežke" PRODUCTS_LISTING_LIST="Listovanie: Zoznam" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="Toto zobrazí Váš výpis ako
zoznam" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Listovanie: Tabuľkae" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="Toto zobrazí Váš výpis ako
tabuľku" USE_JOOMLA_LANGUAGES="Zistili sme, že máte nainštalované %s jazyky na Vašej web stránke. Chcete ich použiť v HikaShop ?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="Nemohli sme získať HikaShop prekladový súbor pre tvoj aktuálny jazyk. Môžeš si ho stiahnuť na našom webe cez ponuku Download->Languages potom následuj inštrukcie ako umiestniť na tvoju web stránku." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal email adresa (voliteľné)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Ulož a poďme vytvoriť tvoj prvý produkt !" WIZARD_MONEY="Konfigurácia Meny a Daní" TAX_NAME="Názov dane (na príklad GST alebo DPH)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(na príklad GST alebo DPH)" WIZARD_LANGUAGE="Konfigurácia jazyka" WIZARD_PAYPAL="Konfigurácia Paypal" YOUR_ADDRESS="Vaša adresa" HIKA_SKIP="Preskoč" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Zobraz zoznam prianí pre produkty zadarmo" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="Všeko na jednej stránke" SWITCHER="Prepínač" GUEST="Hosť" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Metóda zobrazenia registrácie" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Prihlásiť, zaregistrovať alebo pokračovať ako hosť" LOGIN_OR_GUEST="Prihláste sa, alebo pokračujte ako hosť " REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Zaregistrujte sa alebo pokračujte ako hosť" IDENTIFICATION="Identifikácia" CANCEL_URL_DEFINE="Musíte špecifikovať URL pri zrušení platby vo vašom konfiguračnom konte" RETURN_URL_DEFINE="Musíte špecifikovať URL pri vrátení platby vo vašom konfiguračnom konte" NOTIFY_URL_DEFINE="Musíte špecifikovať URL pre potrdenie platby vo vašom konfiguračnom konte" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Potvrdené" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Nastav objednávku zákazníka" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Zaokrúhlenie ceny počas výpočtu" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Koniec" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Zobraz checkboc 'rovnaká adresa' pre zasielanie" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Poplatok v percentách nezahrňajúci zasielanie" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Stav košíka" USER_MESSAGE="Správa užívateľa" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="Máte žiadosť o kontakt" SUMMARY_OF_THE_ORDER="Sumár objednávky" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Chcete naimportovať Vaše Mijoshop kurzy mien?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Pridaj do košíka ako vyskakovacie okno" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Zmluvné podmienky ako vyskakovacie okno" NO_METHOD_CLICK_NEW="Metóda nenájdená, použi tlačitko nové pre vytvorenie metódy" SEND_USER_MESSAGE="Pošli užívateľskú správu" PRODUCTS_FROM_X="Naimportuj z %s" X_IMPORT_DESC="Import %s bude importovať informácie nižšie z %s do HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Meno databázy kde sú hosťované Vaše Opencart's dáta: " OPENC_WARNING="Upozornenie: Aby to fungovalo, musí byť import urobený len z jediného servera. Vaša Opencart's databáza musí byť na tom istom serveri ako Vaša HikaShop (Joomla) databáza, a obe musia byť prístupné užívaťeľom, ktorý má prístup aj k Joomla databáze. Ak Vaša Opencart's databáza je na inom serveri, prosím importuj ju manuálne na server, kde je hosťovaná aj HikaShop databáza." OPENC_WEBSITE_PATH="Opencart's hlavná cesta k webstránke: " OPENC_WARNING_IMAGES=" Musíte špecifikovať hlavnúcestu k Opencart's webstránke nižšie, pre import Vašich obrázkov. Ak tak neurobíš, obrázky nebudú naimportované." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Prajete si naimportovať Vaše Opencart kurzy mien?" POINTS_MODE="Bodový mód" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Daj body ak nejaké použiješ" HIKA_POINTS_GIVE="Daj body na celkovú cenu" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Nedávaj body" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Použi body na zľavu" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Daj virtuálne body" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Limit podľa typu" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Limit podľa kategórie" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop užívateľské body" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Zobraz 'pridaj do zoznamu želaní' tlačítko pre produkty zadarmo" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="Žiadne podkategórie" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Odstráň Preload prispôsobenie" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="Máte %d bodov." USERPOINTS_NO_POINTS="Nemáte body." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="Možete použiť %d bodov aby ste mali zľavu %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Chcete použiť tieto body?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Žiadny obrázok - Drag & Drop tu alebo použi nahraj tlačítko" CHECKOUT_SEF_NAME="Pokladňa SEF meno" IMAGE_POPUP_MODE="Vyskakovací mód pre obrázky" HIKA_VALIDATE="Overenie" VOTE_TARGET="Cieľ" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Spravuj voľba kategórie" MAIN_VOTE="Hlavná voľba: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Typ produktu" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Druh produktu pre predaj" WIZARD_VIRTUAL="Virtuálne tovary (mp3, e-knihy, atď)" WIZARD_REAL="Tovary, ktoré sa dajú zaslať" WIZARD_BOTH="Oba" TOO_MANY_VARIANTS="Vaše charakteristiky vygenerujú príliš veľa variant, mali by ste použiť možnosť alebo určené položky namiesto toho, inak môže nastať Fatal PHP error na serveri." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="Nemáš žiadne charakteristiky, takže táto akcia nie je možná." TERMINAL_ID="Terminal ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Žiadosť o kontakt" CONTACT_USER_MESSAGE="Správa užívateľa" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Verejný kľúč (účet Stripe)" STRIPE_SECRET_KEY="Tajný kľúč (účet Stripe)" STRIPE_FORM="Ak chcete spracovať svoju platbu, vyplňte nasledujúci formulár." VM_LANGUAGES="Pred začatím importu vyberte hlavný jazyk, ktorý chcete pre svoj obsah (popisy produktov, výrobcovia ...):" NO_SHIPPING_REQUIRED="Nie je potrebná žiadna preprava" RECURRING_TIMES_VALUE="%s splátok" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Vyberte jeden článok, ktorý sa zobrazí pre Zmluvné podmienky" API_USERNAME="Používateľské meno API" API_PASSWORD="Heslo API" API_SIGNATURE="Podpis API" API_VERSION="Verzia rozhrania Paypal API" REMOVE_ID_IN_URLS="Odstránenie ID produktov a kategórií z adries URL" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- Nová adresa -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="Nová adresa" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Výber adresy" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Pop-up" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="Zoznamt" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Rozbaľovací zoznam" MINI_ADDRESS_FORMAT="Formát mini adresy" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax Obrázok" FIELD_AJAX_FILE="Ajax Súbor" IMAGE_FORCE_SIZE="Vynútiť veľkosť obrázkov" IMAGE_SCALE_MODE="Režim mierky obrázka" IMAGE_KEEP_RATIO="Zachovať pomer" IMAGE_CROP="Orezať" SEND_CART_DETAIL="Poslať podrobnosti o košíku na paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Pri zobrazení pokladnice zobraziť tlčidlo Paypalu 'Pokračovať k pokladni'" DISPLAY_BUTTON_CART="Pri zobrazení košíka zobraziť tlačidlo Paypalu 'Pokračovať k pokladni'" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Pridať partnera k používateľskému účtu počas registrácie" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Zobraziť názov produktu v košíku" TAXCLOUD_TAX="Daň (%s)" LAST_7D="Posledných 7 dní" LAST_30D="Posledných 30 dní" LAST_365D="Posledných 365 dní" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Povoliť zákazníkom zmenu poradia" VM_TABLE_PREFIX="Predpona tabuliek Virtuemart v databáze:" REORDER="Zmena poradia" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Stav košíka" WAREHOUSE_SELECTION="Výber skladu" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Naozaj chcete odstrániť túto adresu?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Požiadať o adresu pri registrácii" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Splatenie objednávky číslo: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Pole množstva na tlačidle 'Pridať do košíka'" SHOW_CART_COUPON="Zobraziť kupón v košíku" SHOW_CART_SHIPPING="Zobraziť poštovné v košíku" SHIPPING_PRICE="Cena prepravy" SHIPPING_TAX="Daň z prepravy" ALIAS_AUTO_FILL="Automatické plnenie aliasu" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Rozloženie množstva na stránke produktu" SHOW_REGROUPED="Zobraziť preskupené" SHOW_LEFTRIGHT="Zobraziť vľavo a vpravo" SHOW_SELECT="Zobraziť výber" SHOW_SIMPLE="Zobrazenie jednoduché" SHOW_SIMPLIFIED="Zobraziť zjednodušené" SHOW_DEFAULT_DIV="Zobraziť predvolenú hodnotu div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Vyberte aspoň jednu prepravnú službu" ENTER_INFO="Zadajte svoje %s %s" DATE_DESC="Dátum - obrátené poradie" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Prepísať zľavnené produkty" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Obmedziť podľa skupiny" USERPOINTS_EARN_POINTS="Touto objednávkou môžete získať %s bodov" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Vynútiť kanonické adresy URL v zoznamoch" NO_GENERATE_URL="Nie, generovať adresy URL" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Použiť kanonickú adresu URL, ak je zadaná" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Použite kanonickú adresu URL a ak chýba, vygenerujte ju." HIKA_ADD_IMAGE="Pridať obrázok" SHIPPING_BLOCKED="Blokovaný" TAXABILITY_CODE="Kód dane z výrobkov" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Chybná dodacia adresa" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Vytvorenie asociácie produktu oboma spôsobmi" ; Date picker DATE_PICKER="Pokročilý výber dátumu" DATE_PICKER_OPTIONS="Možnosti výberu dátumu" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Predvolené dnes" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Zobraziť v jednom riadku" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Pondelok prvý" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Zobraziť ďalšie mesiace" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Zakázané dni" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Vylúčiť dni" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Nesprávny dátum pre pole '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Výber mesiaca" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Výber roku" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Zobraziť panel tlačidiel" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Zobraziť mesiace" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Dni čakania" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Hodina pre deň navyše" USER_TOTAL_PURCHASE="Celkový nákup používateľa" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Číslo objednávky" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Suma objednávky" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Číslo produktu" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Usporiadanie" REPLACE_BY="Nahradiť" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s položka pre%s" X_ITEM_IN_STOCK="%s položka na sklade" FIELD_TARGET_BLANK="Otvoriť v novom okne" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automatické kľúčové slová produktu a vyplňovanie metadescription" KEYWORDS_NUMBER="Počet vygenerovaných kľúčových slov" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maximálna veľkosť metadáta" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Zoznam vylúčených kľúčových slov" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="Môžete zmeniť horný pravý filter čiastkových prvkov na 'Priame čiastkové prvky', aby ste mohli zmeniť poradie prvkov." PRELOAD_VERSION="Predbežná verzia" INVOICE_DATE="Dátum vytvorenia faktúry" CART_MODULE_ITEMID="Itemid pre presmerovanie tlačidla 'Zobraziť zoznam želaní'" CHECK_DATABASE="Skontrolovať databázu" WIZARD_SAMPLE_DATA="Vzorové údaje" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Inštalácia vzorových údajov na váš web" WIZZARD_DATA_ERROR="Počas %s vzorového dátového súboru sa vyskytla chyba. Môžete to skúsiť znova kliknutím tu." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="Pri kopírovaní súboru sa vyskytla chyba: %s. Môžete to skúsiť znova kliknite sem." WIZARD_DATA_END="Všetky vzorové údaje boli importované správne." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s autorizácia objednávok bola obnovená" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Počkajte, kým sa údaje odošlú do %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="Ak sa nič nestane ani po 10 sekundách, kliknite na tlačidlo nižšie." HIKA_LIMITATIONS="Obmedzenia" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="Najprv musíte nakonfigurovať %s pre platbu %s pluginom: skontrolujte parametre vášho pluginu na backende na vašom webe." CURL_ERROR="Inštalácia vzorových údajov vyžaduje nainštalovanú knižnicu CURL, zdá sa však, že na vašom serveri nie je k dispozícii. Ak ju chcete nastaviť, kontaktujte webhosting a skúste znova." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Niektoré z doplnkov %s majú obmedzený prístup. Skontrolujte, či je ich prístup nastavený na 'Verejné' pomocou správcu doplnkov Joomla, inak nebudú správne fungovať." HIKASHOP_NO_RESULT="Nenašli sa žiadne produkty." PDF_INVOICE="Faktúra %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deaktivovať ukladanie do vyrovnávacej pamäte a kompresiu pre sťahovanie súborov" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Poskytovanie služieb nachádzajúcich sa v mieste sídla príjemcu (článok 59. Smernica 2008/8/ES)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Poskytovanie služieb nachádzajúcich sa v mieste sídla príjemcu (článok 44. Smernica 2008/8/ES)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="DPH splatná zmluvnou stranou (článok 196 smernice 2008/8/ES)" TAX_EU_2015_B2C="Poskytovanie služieb nachádzajúcich sa v mieste sídla príjemcu (Vykonávacie pravidlo 282/2011 (EÚ) - smernica 2006/112/ES)" INTERNAL_CODE="Interný kód" TAX_NOTE="Daňový poukaz" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Číslo objednávky:" PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Zadajte číslo objednávky" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Názov zoznamu želaní" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Varovanie! Obrázok %s je príliš veľký na to, aby mohol byť spracovaný kvôli obmedzeniu pamäte na vašom serveri. Použite menší obrázok alebo zväčšte parameter memory_limit php.ini servera." HIKA_CONTACT="Kontakt" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Nemôžete pristúpiť k pokladni bez registrácie, pretože niektoré produkty vo vašom košíku vyžadujú registráciu na našu webovú stránku. Ak chcete pokračovať, zaregistrujte si účet alebo odstráňte tieto výrobky z košíka." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Stav príkazu na zachytenie platby" MORNING="Ráno" AFTERNOON="Popoludní" WEEKDAY="Deň v týždni" STATEPROVINCE_CODE="kód štátu / provincie" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="Skupina používateľov pri registrácii" SENDING_TYPE="Typ odoslania" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Zobraziť otváraciu dobu miest vyzdvihnutia" AUTO_DETERMINATION="Auto-určenia" RESIDENTIAL_ADDRESS="Adresa bydliska" COMMERCIAL_ADDRESS="Obchodná adresa" AVAILABILITY_COLLECTION="Dostupnosť pre inkaso" PACKAGE_WEIGHT="Percento hmotnosti balenia" CHOOSE_PICKUP_POINT="Vyberte si miesto vyzdvihnutia" PICKUP_POINT="Miesto vyzdvihnutia" FLOATING_TAX_PRICES="Plávajúce daňové ceny" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Režim presmerovania POST" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Súbor CSV hromadnej akcie" MASS_CSV_EMAIL_BODY="Súbor CSV exportovaný o: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Vlastný text upozornenia" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="Máte upozornenie z hromadnej akcie produktu." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="Máte upozornenie z hromadnej akcie na adresu." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="Máte upozornenie z hromadnej akcie kategórie." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="Máte upozornenie z hromadnej akcie objednávky." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="Máte upozornenie z hromadnej akcie používateľa." MASS_SEND_EMAIL="Poslať e-mail" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Údaje o tele" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="Aby ste mohli používať funkciu e-mailu, musíte vyplniť platnú cestu." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="Žiadne pridruženie" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Predvolený typ produktu" HIKA_VOTE_NOTHING="Nič" HIKA_VOTE_ONLY="Iba hlasovať" HIKA_COMMENT_ONLY="Iba komentár" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Hlasovanie a komentár" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Hlasovanie a komentár pripojený" HIKA_VOTE_PUBLIC="Verejnýc" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registrovaný" HIKA_VOTE_BOUGHT="Kúpili" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 z 5 považuje za užitočné" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 až 2 nadol" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Zobraziť v zjednodušenom zozname (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Predvolené zobrazenie registrácie" UNPAID_ORDER_STATUSES="Nezaplatené statusy objednávok" OVERRIDE_TAX_ZONE="Prepísať daňové pásmo" TOTAL_TAX_AMOUNT="Celková suma dane" TOTAL_AMOUNT="Celková suma" AMOUNT_X="Suma (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Zaokrúhľovanie prírastku" FIELD_PLACEHOLDER="Zástupný" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="Predpona tabuľky OpenCart" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="Vyskytol sa problém s procesom odosielania e-mailov, takže aktivačný odkaz nebol odoslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali. Kontaktujte administrátora." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="Prvok s rovnakým alias už existuje" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Bodka" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV desiatkový oddeľovač" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="%s chýba pre produkt %s" MIN_QTY="Min. počet" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="Žiadne obrázky" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="Žiadne obrázky - drag & drop tu alebo použite tlačidlo nahraj" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="Žiadne súbory" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="Žiadne súbory - Sem presuňte súbory myšou alebo použite tlačidlo nahraj" EDIT_IMAGE="Edícia obrázka" ADD_FILE="Pridať súbor" QUANTITY_PER_ORDER="Množstvo na objednávku" HIKA_RANGE_TO="Komu" HIKA_QTY_RANGE_TO="Komu" PRODUCT_SALE_DATES="K dispozícii od" HIKA_CHARACTERISTIC="Charakteristika" HIKA_ADD_VARIANTS="Pridať varianty" HIKA_DUPLICATE="Duplicitné" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Potvrďte, že chcete zatvoriť variant, ktorý upravujete" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Potvrďte odstránenie {NUM} variantov" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Produkcia" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Pieskovisko" IFRAME="I-rámec" CARRIER="nosič" SERVICE="služba" TRACKING_NUMBER="číslo sledovania" MAIN_OPTIONS="hlavné možnosti" PRICES_AND_TAXES="ceny a dane" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="obmedzenia a rozmery" IMAGES_AND_FILES="obrázky a súbory" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Potvrďte odstránenie" HIKASHOP_FILE="Súbor" HIKA_ADD_PRICE="Pridať cenu" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Nahrať obrázok" HIKA_UPLOAD_FILE="Nahrať súbor" FIELD_REGEX="Kontrola regulárneho výrazu" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Daňová kategória" PRODUCT_CODE_SKU="Kód produktu (SKU)" BRAND_URL="Adresa URL značky" PAGE_LAYOUT="Rozloženie stránky" QUANTITY_LAYOUT="Vstup množstva" HIKA_PRODUCT_CODE="Kód produktu" CONTACT_BUTTON="Tlačidlo kontaktu" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="História e-mailu" EMAIL_LOG="Denník e-mailov" PIPE="Rúra" HIKA_TRANSLATIONS="Preklady" HIKA_TRANSLATABLE="Preložiteľné" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Vyberte pre každú charakteristiku produktu najmenej jednu hodnotu" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Používate meny, ktoré už nie sú k dispozícii: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automaticky" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Aktuálny režim servera adresy URL" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="Hlas sa nedá odovzdať, ID položky chýba" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="Vyžaduje sa typ hlasovania" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Vyžaduje sa platné pseudo" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="Vyžaduje sa správna e-mailová adresa" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="Musíte byť zaregistrovaní, aby ste mohli hlasovať alebo komentovať" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="Musíte si kúpiť položku, aby ste mohli hlasovať alebo komentovať" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="Nie sú povolené žiadne hlasovacie príspevky" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="Hodnotenie nemá platnú hodnotu" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="Komentár nesmie byť prázdny" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="Hlas alebo hodnota komentára nie sú správne, deaktivované alebo prázdne" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Chýbajúca hodnota pre komentár alebo hodnota hlasu je nesprávna alebo nenastavená." HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="Dosiahli ste svoj limit komentárov k tomuto produktu" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="Hlasovanie nebolo nájdené" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Hodnotenie užitočnosti pre komentáre nie je povolené" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli pridať poznámku" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="Systém doplnkov 'hikashopmassaction' bol automaticky publikovaný." ENTRIES_FIRST="Pred konfiguráciou vášho záznamu musíte najprv vytvoriť a publikovať jedno alebo niekoľko vlastných vstupných polí, pomocou ponuky Zobraziť->Vlastné polia." MAIL_FOLDER="Priečinok s e-mailmi" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Vaša platba je autorizovaná." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Zoznam prianí %s %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Odstrániť ID košíka v URL" CART_SEF_NAME="Názov SEF košíka" WISHLIST_SEF_NAME="Názov SEF zoznamu želaní" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="V zobrazení 'kategória / výpis' máte prepísané nastavenia na karte 'Možnosti produktu', takže potenciálne nebudú použité. Zálohujte si zmeny a odstráňte prepísanie." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="Tieto nastavenia sa už nepoužívajú, upravte nastavenia v parametroch tejto ponuky." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Máte / Nemáte" HIKA_DONT_HAVE="Nemám" HIKA_HAVE="Mám" BOX_COLOR="Farba pozadia" BOX_MARGIN="Okraj" BOX_BORDER="Hranica" BOX_ROUND_CORNER="Zaoblené rohy" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Vypredané produkty" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Polia vlastných položiek" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Zobrazenie údajov kategórie" HIKA_ITEMS="Položky" HIKA_ITEM_LAYOUT="Rozloženie položiek" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Konfigurácia položiek" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Možnosti obratu" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Ďalšie možnosti obratu" HIKA_DATA_DISPLAY="Zobrazenie údajov" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Zobrazenie údajov o produkte" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Zobrazenie vlastností produktu" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Kolotočový efekt" HIKA_EFFECT_DURATION="Trvanie účinku" HIKA_TRANSITION_DELAY="Oneskorenie presunu" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Prepínacie tlačidlá" HIKA_LAYOUT_TYPE="Typ rozloženia" HIKA_MAIN_CATEGORY="Hlavná kategória" MENU_NAME_AS_TITLE="Použiť názov ponuky
ako nadpis" HIKA_OUT_OF_STOCK="Vypredané" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Odkaz na stránku s podrobnosťami" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Zľava" HIKA_PRICE_TYPE="Wich cena" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Pôvodná mena" HIKA_SUB_CATEGORIES="Zobraziť podkategórie" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Množstvo podkategórii" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Prechodný efekt" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Odkaz na hlavný" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Číslo produktov" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Iba s výrobkami" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronizácia" HIKA_RELATION="Vzťah" HIKA_PRODUCT_RELATION="Zobraziť produkty na základe nasledujúcich kritérií" HIKA_PRICE_DISPLAY="Zobrazenie cenových údajov" HIKA_CART_IMAGE="Obrázok produktu" HIKA_PROCEED_BUTTON="Tlačidlo Pokračovať" HIKA_PRODUCT_NAME="Názov produktu" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Množstvo produktu" HIKA_DELETE_BUTTON="Tlačidlo Odstrániť" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Povoliť zákazníkovi odstránenie položiek v %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Prázdna správa" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Správa sa zobrazí, keď je %s prázdny" HIKA_ITEM_ID="ID položky" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Zobraziť prepravné informácie, ak sú k dispozícii" HIKA_CART_COUPON_DESC="Zobraziť informácie o kupónoch v %s, ak sú k dispozícii" HIKA_MINI_CART_DESC="Ak je táto možnosť povolená, %s zobrazí iba celkovú sumu a nebude zobrazovať produkty" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Vyplňte, prosím, id ponuky v zozname želaní, ak nemáte ponuku v zozname želaní, musíte ju vytvoriť alebo vypnúť možnosť 'Zobraziť zoznam želaní'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Tlačidlo zoznamu želaní" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Zobraziť tlačidlo 'Zobraziť zoznam želaní'" HIKA_UL_SETTINGS="Nastavenia UL" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="Výber spôsobov dopravy sa vo vašej pokladni nezobrazí, ak do svojho produktu nezadáte hmotnosť" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Žiadosť o zoznam čakajúcich na produkt %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Oznámenie o zapísaní sa na čakaciu listinu" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="Používateľ sa zapísal na potvrdenie o čakacej listine na produkt uvedený nižšie." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Oznámenie správcu zoznamu čakateľov" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Priemer:%s
Spolu:%s
Váš hlas:%s" HIKA_NO_VOTE="Žiadny hlas" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="Pre sklad nebol nájdený žiadny spôsob dopravy: %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="Pre sklad nebol nájdený žiadny spôsob dopravy" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Vaše číslo DPH nie je možné použiť s vybranou krajinou. Vyberte správnu krajinu (KÓD: %s) alebo sa uistite, že DPH začína %s" ORDER_X_NOT_FOUND="Objednávku %s nemožno nájsť." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="Objednávku %s už nie je možné zaplatiť." FIELD_ATTRIBUTE="Vlastnosti" HK_SET_CANONICAL="Nastaviť kanonickú webovú adresu" SHOW_NONE="Žiadne" HIKA_SEARCH_LIMIT="Počet položiek vyhľadávania, ktoré sa majú vrátiť" HIKA_ITEMID="ID ponuky, ktoré sa pripojí k URL, aby produktová stránka použila zodpovedajúce možnosti HikaShop" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="Ak vyššie uvedené ID je ponuka so zoznamom produktov a táto voľba je zapnutá, bude trasa cesty obsahovať celý strom kategórií až k produktu." HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Povoliť, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali produkty, ktoré nie sú na sklade" HIKA_NEW_PAGE="Otvoriť odkazy na novej stránke" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Varianty vyhľadávania" HIKA_FIELDS="Vyberte polia, ktoré chcete prehľadávať" HIKA_ACY_HELP="Ak potrebujete pomoc, kliknite na tlačidlo pomocníka" CUSTOM_TEMPLATE="Kliknutím na tlačidlo Vlastná šablóna aby ste si vytvorili vlastné rozloženie, ktoré prepíše predvolené zobrazenie." ADD_VAT_TO_PRICE="Vyberte áno alebo nie podľa toho, či chcete k zobrazenej cene pridať DPH." ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Ak vkladáte protukty cez výber kategórie, má AcyMailing zobrazovať iba produkty na sklade?" DEFAULT_ITEMID="ID ponuky pripojenej k HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Táto voľba bude musieť byť vypnutá, ak máte príliš veľa produktov alebo sa rozhranie AcyMailing v edícii filtrov zrúti." DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Táto možnosť bude musieť byť vypnutá, ak máte príliš veľa produktov alebo sa rozhranie AcyMailing vydní v bulletine zrúti." CORE_APPLICATION="Spôsobí, že sa táto aplikácia nezobrazí v zozname aplikácií používateľov, ale umožní jej to, aby sa automaticky zobrazila v užívateľskom profile, ak je vybratá." AVAILABLE_POSITIONS="Vyberte jednu alebo viac dostupných pozícií zo zoznamu. Pomocou Ctrl-click môžete vybrať viac ako jednu položku." MANY_SUBSCRIPTIONS="Povoliť veľa odberov v košíku" FORCE_MENU="Tu môžete vynútiť ponuku, ktorá sa použije na prepojenie sťahovaných súborov, zadaním id položky ponuky" SEND_A_COPY_TO="Tu môžete zadať e-mailovú adresu, ktorá bude pridaná ako BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="V predvolenom nastavení je súbor PDF pripojený iba k e-mailu s upozornením, keď je objednávka potvrdená (na základe nastavenia v konfigurácii). Tu môžete nakonfigurovať jeden alebo niekoľko stavov (oddelených čiarkou), takže sa prepíše stav konfigurácie." PDF_INVOICE_FOOTER="Tento text sa zobrazí v päte faktúry PDF" PDF_MARGES="Okraje (v mm) vygenerovaných PDF. Poradie je: vľavo, hore, vpravo, dole" FONT_TO_USE="Ak máte problémy so svojimi jazykovými znakmi, môžete tu zmeniť písmo používané doplnkom. Každé písmo bude podporovať inú sadu jazykov, preto ich vyskúšajte jeden po druhom." OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Prepísať tlačidlo tlačenia faktúry v klientskom rozhraní" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Prepísať tlačidlo faktúry v admin rozhraní" CART_FREQUENCY="Frekvencia, v ktorej sa budú skontrolovať košíky / objednávky (v sekundách)" CART_LAST_UPDATE="Posledný dátum, kedy boli košíky / objednávky skontrolované prostredníctvom úlohy CRON" RESERVATION_PERIOD="Čas, počas ktorého bude produkt rezervovaný v košíku." FEED_TRIGGER="Spustenie spracovania plnenia" FEED_FREQUENCY="Frekvencia, pri ktorej sa bude kontrolovať plnenie (v sekundách)" LAST_UPDATE="Posledný dátum aktualizácie produktov prostredníctvom úlohy CRON" FEED_PATH="Cesta plnenia" FEED_PRICES_FEE="Pre každú cenu v plnení, pridajte percentá poplatok" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Pre každý produkt môžete vynútiť jeho daňovú kategóriu (uveďte ID daňového kategórie)" CSV_FILE="Cesta k importu súboru CSV" CSV_CHARSET="Tu môžete vybrať znakovú sadu súboru CSV" CSV_FREQUENCY="Frekvencia importovania súboru CSV (v sekundách)" COLUMN_NAMES="Názvy stĺpcov a ich zodpovedajúci názov v databáze. Malo by to byť niečo ako toto: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Odstrániť produkty, ktoré nie sú v CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="Táto voľba môže vyriešiť niektoré problémy pri používaní servera so špeciálnou konfiguráciou časového pásma" LIMIT_GROUP_1="ID prvej skupiny používateľov" LIMIT_GROUP_2="ID druhej skupiny používateľov" DOWNLOAD_LIMIT_1="Limit sťahovania pre prvú skupinu používateľov" DOWNLOAD_LIMIT_2="Limit sťahovania pre druhú skupinu používateľov" ORDERS_GEOLOCATION="Aktivovať geolokáciu objednávok" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Aktivovať geolokáciu pre zákazníkov" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automaticky aktualizovať informačný kanál obchodníka google prostredníctvom FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Používateľské meno pre Google FTP" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Heslo pre Google FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Používateľské meno k FTP účtu na Google" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Heslo k FTP účtu na Google" GOOGLE_FILE_NAME="Názov súboru, ktorý ste uviedli vo svojom účte obchodníka Google (musí končiť '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="Môžete tu zadať relatívnu cestu z koreňového adresára svojho webu (napríklad produkty/list.xml, ak chcete, aby bol prístupný na http://mywebsite.com/products/list.xml), aby doplnok uložil súbor na vašom webe pri každom spustení cronu" GOOGLE_FREQUENCY="Frekvencia aktualizovania informačného kanála Google (v sekundách)" INCREASE_PERFORMANCES="Ak máte problémy s obmedzením pamäte alebo vypršaním časového limitu pri používaní tohto doplnku, môžete túto možnosť zapnúť." USE_PRODUCTS_BRAND="Chcete použiť značku nakonfigurovanú v nastavení 'Značka' vašich produktov?" BRAND_OVERRIDE="Tu môžete prepísať značku produktu (nastavenie značky produktov sa nebude používať). Môžete tu zadať názov značky alebo názov stĺpca vlastného poľa produktu so značkou nastavenou pre každý produkt." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Vaše kategórie produktov (navoľ napr. okrem: 'Oblečenie a doplnky', 'Médiá' a 'Softvér'). Ak tu zadáte názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije sa hodnota vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožňuje mať pre každý produkt inú kategóriu." PRICE_DISPLAYED="Vyberte cenu, ktorú chcete zobraziť, ak existuje viac ako jedna" TAXED_PRICES="Mala by sa na ceny uplatňovať daň" PRODUCT_CONDITION="Stav vašich produktov (môžete použiť buď 'used', 'new' alebo 'refurbished' a nie je povolená žiadna iná hodnota). Ak sem zadáte názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije sa hodnota parametra vlastné pole pre každý produkt, ktoré vám umožňuje mať pre každý produkt odlišné podmienky." SHORT_DESCRIPTION="Zobraziť popis tagu Čitaj viac." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Správa sa zobrazuje, ak produkt nemá popis" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="Ak chcete svoje produkty zobraziť v špeciálnom kontexte, môžete sem pridať ID ponuky" ADD_PRODUCT_CODE="Zobraziť alebo nie, kód produktu ako MPN v informačnom kanáli XML" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="Ak tu zadáte názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať GTIN pre každý produkt, pre ktorý je vlastné pole vyplnené. Ak toto pole opustíte prázdne, do informačného kanála sa nepridajú žiadne GTIN." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Pridajte iba produkty, ktorých zásoby sú vyššie ako 0" IDENTIFIER_EXISTS="Informuje spoločnosť Google, či existuje identifikátor (značka, gtin, mpn) pre vaše produkty (môžete použiť buď 'TRUE' alebo 'FALSE' a žiadna iná hodnota nie je povolená). Ak tu zadáte názov stĺpca vlastného produktu , použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať identifikátory pre niektoré produkty a nie pre ostatné." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Veková skupina pre vaše produkty (môžete použiť buď 'Dospelý', Deti', 'Násťročný', 'Detský' alebo 'Novorodenec' a nie je povolená žiadna iná hodnota). Ak tu zadáte názov stĺpca vlastného produktového poľa, použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať pre každý produkt inú vekovú skupinu. " GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Pohlavie vašich produktov (môžete použiť buď 'Muž', 'Žena' alebo ' Unisex' a žiadna iná hodnota nie je povolená). Ak tu zadáte názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije sa hodnota vlastné pole pre každý produkt, ktoré vám umožňuje mať pre každý produkt odlišné pohlavie." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Veľkosť vašich produktov. Ak sem zadáte názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať pre každý produkt inú veľkosť." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Farba vašich výrobkov. Ak sem zadáte názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať inú farbu pre každý produkt." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="Pravidlá zasielania pre váš produkt. Pravidlá musia byť oddelené čiarkou. Každé pravidlo má štyri premenné oddelené dvojbodkou. Napríklad, ak chcete pre Francúzsko dva spôsoby doručenia, štandardný jeden za 5 eur a jeden expresný za 10 eur, mali by ste napísať: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . Ak tu zadáte názov stĺpca poľa s vlastným produktom, použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať pre každý produkt odlišné prepravné pravidlá." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Stiahnite si súbor XML. Potom ho môžete manuálne importovať do svojho účtu Google" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Vynútiť odhlásenie používateľa pri aktualizácii skupiny (iba s možnosťou voľby hanlder relácie Joomla nastavenej na používanie databázy)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Názov poľa vlastného produktu, v ktorom je pre každý produkt vybraný jazyk" KASHFLOW_USERNAME="Vaše používateľské meno v Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Vaše heslo v Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="Môžete zadať ID / meno zdroja vašich zákazníkov. Môžete tiež zadať názov stĺpca užívateľského poľa a systém automaticky použije hodnotu tohto poľa pre každého zákazníka." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Tu môžete zadať percento zliav vašich zákazníkov. Môžete tiež zadať vlastný názov stĺpca užívateľského poľa a systém automaticky použije hodnotu tohto poľa pre každého zákazníka." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="Môžete zadať 0 alebo 1, aby ste nastavili, či majú vaši zákazníci vidieť zľavy (pre KashFlow). Môžete tiež zadať názov stĺpca vlastného užívateľského poľa a systém automaticky použije hodnotu tohto poľa pre každého zákazníka." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Tu môžete zadať oneskorenie (počet dní) pre platby faktúr pre svojich zákazníkov. Môžete tiež zadať názov stĺpca vlastného užívateľského poľa a systém automaticky použije hodnotu tohto poľa pre každého zákazníka." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="Môžete tu zadať nominálny kód svojich produktov (pre KashFlow). Môžete tiež zadať názov stĺpca vlastného poľa produktu a systém automaticky použije hodnotu tohto poľa pre každý produkt." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Tu môžete zadať nominálny kód vašich kupónov (pre KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="Tu môžete zadať nominálny kód vašich prepravných nákladov (pre KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="Tu môžete zadať ID projektu, ku ktorému budú pripojené faktúry v KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Obdobie pred zrušením objednávky (v sekundách)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Posledný dátum, kedy boli objednávky skontrolované prostredníctvom úlohy CRON" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Poslať upozornenie na stav objednávky zákazníkovi, keď je jeho objednávka automaticky zrušená" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Obdobie pred oznámením, že produkty nie sú na sklade (v sekundách)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Posledný dátum, kedy sa zásoby produktov skontrolovali pomocou úlohy CRON" OUT_OF_STOCK_LIMIT="Tu môžete zadať množstvo produktu, pod ktorým dostanete upozornenie" RATES_FREQUENCY="Frekvencia, v ktorej sa bude kontrolovať vstup ECB (v sekundách)" RATES_LAST_UPDATE="Posledný dátum, kedy boli sadzby aktualizované prostredníctvom úlohy CRON" RATES_SOURCE="Tu si môžete vybrať zdroj údajov pre svoje menové kurzy" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frekvencia, v ktorej sa budú predplatné kontrolovať (v sekundách)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Posledný dátum, kedy boli predplatné skontrolované pomocou úlohy CRON" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="Vyžaduje ID USPS" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Svoje spôsoby doručenia môžete nakonfigurovať tak, aby potlačili dodaciu adresu zákazníka. Je to užitočné napríklad vtedy, keď chcete ponúknuť miestne vyzdvihnutie v obchode namiesto doručenia. V tomto prípade je predvoleným správaním použitie pôvodu. adresa ako cieľová adresa, ale môžete tiež vypnúť túto možnosť, aby doplnok TaxCloud preskočil výpočty daní a HikaShop potom použije daňové pravidlá, ktoré ste nakonfigurovali v koncovom serveri. " USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Tu môžete vynútiť ponuku, ktorá sa použije na prepojenie zákazníckeho účtu zadaním id položky ponuky" VALID_ORDER_STATUSES="Zoznam platných stavov objednávky. Ak je prázdny, použije konfiguračnú hodnotu HikaShop." FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Poslať e-mail s potvrdením, keď sa objednávky automaticky potvrdia zadarmo" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Obdobie (v sekundách)" QUICKICON_GROUP="Skupina tohto doplnku (táto hodnota sa porovná s hodnotou skupiny použitou v moduloch Quick Icons na vloženie ikon)" ICON_LEGEND="Text zobrazený pod ikonou" ITEMID_FOR_CATEGORIES="ID ponuky, ktorá sa pripojí k URL, aby stránka s kategóriami používala zodpovedajúce možnosti HikaShop" SEARCH_MANUFACTURERS="Povoliť vyhľadávanie výrobcov" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="ID ponuky, ktorá sa pripojí k URL, aby stránka výrobcu použila zodpovedajúce možnosti HikaShop" AYAH_PUBLISHER_KEY="Kľúč vydavateľa, ktorý získate po registrácii na webovej stránke areyouahuman.com" AYAH_SCORING_KEY="Bodovací kľúč, ktorý získate po registrácii na webovej stránke areyouahuman.com" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="Doplnok zobrazí captcha po vybranom poli vo vašom registračnom formulári" CAPTCHA_CAPTION="Text zobrazený pre pole captcha." CAPTCHA_THEME="Téma použitá pre captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="Doplnok zobrazí captcha vo vašich kontaktných formulároch" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Ak chcete zobraziť captcha na kontaktných formulároch, ako chcete zobraziť?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="Doplnok zobrazí captcha vo formulároch s komentármi" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Ak chcete zobraziť captcha vo formulároch s komentármi, ako chcete zobraziť?" TAXES_HANDLING="Mali by sa zohľadniť dane?" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Sem zadajte názov stĺpca v poli vlastnej položky, do ktorého môže užívateľ zadať svoju sumu, aby ho doplnok mohol použiť ako cenu produktu" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Sem zadajte názov stĺpca v poli vlastnej položky, do ktorého môže užívateľ zadať svoj text, aby doplnok mohol upraviť cenu na základe počtu písmen v poli" EXCLUDED_CHARACTERS="Sem zadajte znaky, ktoré chcete vylúčiť z počítania" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Sem zadajte názov stĺpca v poli vlastnej položky, do ktorého môže užívateľ zadať svoj text, aby doplnok mohol upraviť cenu na základe počtu slov v poli" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Vlastný názov stĺpca pre váhu" API_ENTRY_POINT="Poskytuje vstupný bod pre systém API" TOKEN_DURATION="Trvanie validácie pre token užívateľa" TOKEN_HASH_SALT="Salt použitá na generovanie tokenov. Generovaná automaticky, ak je prázdna" PARTNER_KEY_NAME="Názov kľúča pridruženého partnera" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="Ak je vypnutá, pridružená spoločnosť bude zaregistrovaná až po dokončení smerovania stránok (v niektorých prípadoch to nemusí fungovať so spoločnosťou SEF, ale v iných sa môže vyhnúť problémom)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Používajte alebo nepoužívajte nové API analytiky Google (ga.js alebo universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Váš účet Google Analytics vo formáte UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Mena vášho účtu Google Analytics (trojpísmenový kód)" SINGLE_SUBMISSION="Objednávku zadajte iba raz; v okamihu, keď dostane identifikačné číslo faktúry" DEBUG_MODE="Povoliť alebo zakázať režim ladenia (použite súbor ga_debug.js)" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Iba s Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Vždy používať priame volanie s Universal Analytics (na stránkach sa nezobrazí js na potvrdenie objednávky)" TARGETING_USER_GROUPS="Vyberte niektoré skupiny používateľov Joomly, ktoré si budú môcť kúpiť produkty zadarmo" GLOBAL_OVERRIDE="Vytvorte globálne potlačenie konfigurácie HikaShop (inak vytvorte lokálne potlačenie)" GEOLOCATION_TIMEOUT="Hodnota časového limitu, po ktorej sa pripojenie k serveru geolokácie považuje za neúspešné (v sekundách)" GEOLOCATION_SERVICE="Vyberte si geolokačnú službu, ktorú chcete použiť" GEOLOCATION_API_KEY="Kľúč API vašej služby IPInfoDB, ktorý môžete získať na stránke http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Výber meny na základe geografickej zóny používateľa" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Blokovať ľudí v týchto zónach (uveďte zoznam ID zón oddelených čiarkami)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Autorizujte ľudí v týchto zónach (uveďte zoznam ID zón oddelených čiarkami). Ak sú vyplnené, zablokované zóny budú ignorované." GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Skontrolovať prístup k zónam iba pre tieto komponenty (uveďte zoznam názvov priečinkov komponentov oddelených čiarkami)" PRODUCTINSERT_MENU="ID ponuky produktov hikashop, kam presmerovať" ITEMID_FOR_REGISTRATION="ID ponuky, ktorá sa pripojí k adresám URL" ADWORDS_ID="ID vášho účtu Google Adwords" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Zobraziť alebo nie tlačidlo Facebook ako" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Zobraziť alebo nie tlačidlo Twitter na zdieľanie stránky produktu" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Zobraziť alebo nie tlačidlo Google +1" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Zobraziť alebo nie Pinterest tlačidlo" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Zobraziť alebo nie AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Umiestnenie tlačidiel Twitter a Facebook na stránke produktu" SOCIAL_WIDTH_DIV="Šírka vašej div (v px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Kódovací jazyk používaný na implementáciu tlačidla Facebook" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Vyberte štýl tlačidla Facebook" SHOW_FACEBOOK_FACES="Zobraziť alebo nie tvár ľudí, ktorí použili vaše tlačidlo Facebook" SHOW_SEND_BUTTON="Zobraziť alebo nie tlačidlo odoslania vedľa tlačidla Páči sa mi (nefunguje, ak používate prvok iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Vyberte si sloveso, ktoré sa má zobraziť na tlačidle" COLOR_THEME="Farba tlačidla Facebook" FACEBOOK_BUTTON_FONT="Písmo tlačidla Facebook" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Typ prepojeného obsahu" FACEBOOK_ADMIN="Názov alebo ID vášho facebookového účtu" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Vyberte štýl zobrazenia počtu Twitterov" TWEET_TEXT="Ak chcete do tweetu zobraziť špeciálny text. Ak je toto pole prázdne, použije sa názov stránky." MENTION_TO="Názov účtu, ktorý bude uvedený v tweetu" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Vyberte veľkosť tlačidla Google +1" SHOW_GOOGLE_COUNT="Zobraziť alebo nie počet osôb, ktoré použili toto tlačidlo" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Vyberte štýl zobrazenia počtu Pinterestov" ADDTHIS_DISPLAY="Vyberte štýl tlačidla addThis" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Služby, ktoré nechcete zobrazovať (napr. 'Myspace, Facebook'). Zoznam služieb nájdete tu: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Povoliť zobrazovanie vlastných užívateľských polí na stránke vydania užívateľského profilu" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Verejný kľúč, ktorý získate po registrácii na webovej stránke ReCaptcha" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Súkromný kľúč, ktorý získate po registrácii na webových stránkach ReCaptcha" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Doplnok zobrazí captcha vo vašich registračných formulároch" SHIPSTATION_USERNAME="Sem zadajte používateľské meno odkazu obchodníka na referencie na nastavenie služby Shipstation" SHIPSTATION_PASSWORD="Sem zadajte heslo odkazu obchodníka na referencie na nastavenie Shipstation" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Sem zadajte, koľko dní chcete uchovávať e-maily v databáze" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="Teraz nám môžete poslať objednávku na množstvo %s pomocou nasledujúcich informácií." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Nezabudnite do objednávky zahrnúť číslo objednávky (%s), aby sme ju mohli priradiť k vašej objednávke." SEARCH_LIMIT="Limit vyhľadávania" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="Nová stránka" FULL_BREADCRUMB_PATH="Úplná trasa cesty" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Vlastná šablóna" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Pridať DPH k cene" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Iba produkty na sklade" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Predvolený Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Zobraziť filtre HikaShop pri hromadných akciách" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Zobraziť filtre HikaShop vo vydaní bulletinov" HIKA_CORE_APPLICATION="Hlavná aplikácia" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Dostupné pozície" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Veľa odberov" HIKA_FORCE_MENU="Vynútiť ponuku" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Poslať kópiu komu" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Stavy pre prílohu e-mailu" MARGES="Okraje" HIKA_FONT_TO_USE="Písmo na použitie" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Prepísať na frontende" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Prepísať na backende" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Posledná aktualizácia" TRIGGER="Spúšťač" HIKA_FEED_PATH="Cesta informačného kanála" PRICES_FEE="Cenové poplatky" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="ID kategórie daňovej povinnosti" HIKA_COLUMN_NAMES="Názvy stĺpcov" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Nastaviť hodinu na obed pri spracovaní" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Obdobie rezervácie" LIMIT_GROUP_ONE="Skupina 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Limit sťahovania 1" LIMIT_GROUP_TWO="Skupina 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Limit sťahovania 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Geolokácia objednávok" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Geolokácia zákazníkov" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Povoliť automatickú aktualizáciu" FTP_USER_NAME="Meno používateľa FTP" FTP_PASSWORD="FTP heslo" FILE_NAME="Názov súboru" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Lokálna cesta k súboru xml" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Zvýšenie výkonu" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Použiť značku produktov" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Prepísanie značky" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Zobrazené ceny" HIKA_TAXED_PRICES="Zdaňované ceny" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Stav produktu" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Stručný popis" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Správa, ak nie je popis" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Pridať kód produktu (mpn)" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Len produkty čo sú na sklade" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifikátor existuje" AGE_GROUP="Veková skupina" GENDER="Pohlavier" PRODUCT_SIZE="Veľkosť" PRODUCT_COLOR="Farba" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Vynútiť odhlásenie používateľa pri aktualizácii skupiny" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Názov poľa vlastného produktu" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Zdroj zákazníkov" NUMBER_OF_DAYS="Počet dní" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Percento zliav zákazníkov" DISPLAY_DISCOUNT="Zobraziť zľavu" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Platobné podmienky zákazníkov" NOMINAL_CODE="Nominálny kód" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Nominálny kód pre poštovné" COUPONS_NOMINAL_CODE="Nominálny kód kupónov" PROJECT_ID="ID projektu" NOTIFY_CUSTOMERS="Upozorniť zákazníkov" STOCK_LIMIT="Limit zásob" HIKA_RATES_SOURCE="Zdroj sadzieb" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="ID rozhrania API" UFPS="USPS" USPS_ID="ID USPS" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Adresa 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Adresa 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="ZIP5" CHECK_ADDRESS="Skontrolovať adresu" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Použiť pôvodnú adresu pri potlačení" DEFAULT_TIC_ID="Predvolené ID TIC" SHIPPING_TIC_ID="Dodacie ID TIC" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Prehľadávať kategórie TIC" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Platné stavy objednávok" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Aktívny krok k pokladni" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Skryť, keď ak nie sú body" SHOW_POINTS="Zobraziť body" ASK_FOR_NO_COUPON="Vyžiadať bez kupónu" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Štandardne nepoužívajte body" SHOW_EARN_POINTS="Zobraziť získané body" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Poslať e-mail s potvrdením" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="ID položky pre kategórie" HIKA_MANUFACTURERS="Výrobcovia" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Položka pre výrobcov" PUBLISHER_KEY="Kľúč vydavateľa" SCORING_KEY="Bodovací kľúč" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Zobraziť po" THEME="Téma" USE_IN_CONTACT_FORMS="Použitie v kontaktných formulároch" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Zobraziť pozíciu v kontaktných formulároch" USE_IN_COMMENT_FORMS="Použiť vo formulároch komentárov" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Zobraziť pozíciu vo formulároch komentárov" HIKA_TAXES_HANDLING="Manipulácia s daňami" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Názov stĺpca poľa" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Vylúčené znaky" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Vlastný názov stĺpca váhy" HIKA_API_ENTRY_POINT="Vstupný bod API" HIKA_TOKEN_DURATION="Trvanie tokenu" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Názov kľúča partnera" AFTER_INITIALISATION="Po inicializácii" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Účet Google Analytics 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Mena účtu Google Analytics 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Účet Google Analytics 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Mena účtu Google Analytics 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Účet Google Analytics 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Mena účtu Google Analytics 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Účet Google Analytics 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Mena účtu Google Analytics 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Účet Google Analytics 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Mena účtu Google Analytics 5" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Jediné odoslanie" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Režim ladenia (pre ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra moduly" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Vylepšené priradenie odkazu" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Povolenie vylepšenia zobrazenia" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Vždy používať priame volanie (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Použiť univerzálnu analýzu" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Zacielenie na skupiny používateľov" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Globálne prepísanie" TIMEOUT="Časový limit" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolokačná služba" API_KEY="kľúč API" SET_CURRENCY="Nastaviť menu" ZONES_BLOCKED="Zóny blokované" ZONES_AUTHORIZED="Povolené zóny" COMPONENTS_CHECKED="Kontrolované komponenty" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="ID položky pre registráciu" HIKA_ADWORDS_ID="ID Reklmy" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Zobraziť tlačidlo Facebook" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Zobraziť tlačidlo Twitter" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Zobraziť tlačidlo Google +1" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Zobraziť tlačidlo Pinterest" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Zobraziť tlačidlo AddThis" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Pozícia tlačidla" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Typ značky" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Štýl zobrazenia na Facebooku" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Zobraziť tváre Facebooku" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Zobraziť tlačidlo Odoslať" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Sloveso na zobrazenie" HIKA_COLOR_THEME="Farebná téma" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Písmo tlačidla na Facebooku" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Správca Facebooku" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Zobrazenie počtu Twitterov" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Zmieniť sa o" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Veľkosť tlačidla Google" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Zobraziť počet klikov na Google" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Zobrazenie počtu Pinterestov" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="Zobraziť AddThis" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Vylúčiť služby" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Zobraziť vlastné polia používateľov na stránke vydania profilu používateľa" PUBLIC_KEY="Verejný kľúč" PRIVATE_KEY="Súkromný kľúč" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Použitie v registračných formulároch" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="Pre stránku s nastavením miesta odoslania" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="E-mailové upozornenie zákazníkovi" ADD_SHIPSTATION_DATA="Pridajte údaje o zásielke do e-mailového upozornenia zákazníka" USE_SHIPSTATION_FOR="Použi miesto odoslania pre:" UPDATE_ORDER_STATUS="Aktualizovať stav objednávky" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Aktualizácia stavu objednávky na dodávku" HIKA_DEBUG_MODE="Režim ladenia" PRODUCT_PAGE="Stránka produktu" PRODUCT_LISTING_PAGE="Zoznam produktov" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Porovnanie produktu" CATEGORY_LISTING_PAGE="Záznam kategórie" CHECKOUT_PAGE="Stránka pokladne" NO_VAT="Bez DPH" YES_VAT="Áno, zahrnúť DPH" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Áno, iba na sklade" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="Nie, zobraziť všetky produkty" CONTENT="Obsah" SIDEBAR_TOP="Horná časť bočného panela" SIDEBAR_BOTTOM="Spodný bočný panel" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="Veľa" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A oveľa viac" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="Bez limitu!" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Najlacnejšie" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Priemer" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Najdrahší" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Jednotka" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="Európska centrálna banka" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="E-mail" RED="Červená" WHITE="Biela" BLACK="Čierna" CLEAN="Čistá" AFTER_RECEIVE_COPY="Po prijatí kópie" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="Po textovej správe" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="Po zadaní e-mailovej adresy" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="Po komentári" AFTER_USERNAME_INPUT="Po zadaní používateľského mena" NO_TAXES="Bez daní" TAXES_HANDLING_ON_TOP="Pri najvyššiej sume" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="Už je zahrnutá v sume" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Oba" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Štandart" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Počet tlačidiel" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Počet polí" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Tlačidlo" SOCIAL_VERB_LIKE="Lajk" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Odporúča" THEME_LIGHT="Svetlá" THEME_DARK="Tmavá" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Produkt" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Kniha" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Spoločnosť" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Nápoj" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Hra" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Film" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Pieseň" BUTTON_SIZE_STANDARD="Štandard" BUTTON_SIZE_SMALL="Malé" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Stredné" BUTTON_SIZE_TALL="Vysoké" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Kompaktné" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Veľké" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Spočítať" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Platené objednávky (s faktúrou)" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Neuhradené objednávky (Stav vytvorená)" HIKA_VOTE_TOTAL="Celkom" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Váš hlas" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="K dispozícii je iba jeden spôsob doručenia:" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Tieto spôsoby dopravy sú k dispozícii:" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="Pre %s %s, %s:" HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Zobraziť pri frontende doručovanie s minimálnym množstvom" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="Tento produkt bol správne vytvorený: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Chyba vytvorenia produktu" YOU_HAVE="Máte %s bodov (%s)." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend pozícia" TOP_BEGIN="Vrch začiatok" TOP_END="Vrch koniec" LEFT_BEGIN="Vľavo začiatok" LEFT_END="Vľavo koniec" RIGHT_BEGIN="Vpravo začiatok" RIGHT_MIDDLE="Vpravo stred" RIGHT_END="Vpravo koniec" BOTTOM_BEGIN="Spodok začiatok" BOTTOM_MIDDLE="Spodok stred" BOTTOM_END="Spodok koniec" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Uložiť a upozorniť" FIELD_ORDER_INVOICE="Faktúra" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Prepravná faktúra" FIELD_ORDER_SHOW="Stránka s podrobnosťami o objednávke front-end" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Pokladňa" FIELD_ORDER_FORM="Formulár vydania objednávky" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Objednať ďalšie informácie" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end výpis" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Oznámenie objednávky" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Oznámenie o stave objednávky" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Oznámenie o vytvorení objednávky" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Oznámenie správcu objednávky" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Oznámenie o platbe" FIELD_PRODUCT_SHOW="Stránka produktu" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Porovnávacia stránka" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end výpis" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Zoznam front-end" FIELD_PRODUCT_FORM="Stránka úpravy produktu" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Faktúra" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Prepravná faktúra" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Stránka s podrobnými údajmi o objednávke" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Stránka s podrobnosťami nákupného košíka" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Stránka s podrobnými údajmi o vozíku" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Oznámenie objednávky" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Oznámenie o stave objednávky" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Oznámenie o vytvorení objednávky" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Oznámenie správcu objednávky" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Oznámenie o platbe" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Stránka s podrobnými údajmi o vozíku" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Pokladňa" FIELD_ITEM_ORDER="Stránka s podrobnými údajmi o objednávke front-end" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Zoznam produktov front-end" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Stránka produktu" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Modul košíka" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Stránka s podrobnými údajmi o objednávke" FIELD_ITEM_INVOICE="Faktúra" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Prepravná faktúra" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Formulár na úpravu produktu v poriadku" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Stránka s podrobnosťami nákupného košíka" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Oznámenie objednávky" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Oznámenie o stave objednávky" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Oznámenie o vytvorení objednávky" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Oznámenie správcu objednávky" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Oznámenie o platbe" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="Tento používateľ nemôže byť vybraný, nemá účet Joomla." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Zobraziť prepravnú cenu za produkt na stránke produktu" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Zobraziť na stránke produktu" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="Hlas bol zrušený pridavným modulom." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Upozorňujeme, že táto možnosť by mala byť vo väčšine prípadov vypnutá." ;since 2.6.3 HIDE_CART="Skyť ak je prázdny" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Odstrániť importovaný súbor" ELEMENT_DESCRIPTION="Popis prvku" SHOW_HTML5="Zobraziť HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="Mám / Nemám" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Vytvárať produkty, ak neexistujú" PDF_SHIPPING_INVOICE="Prepravná faktúra %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Číslo prepravnej faktúry" DISCOUNTED_ONLY="Iba so zľavou" DUPLICATE_WINDOW="Duplikované okno" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Tlačidlo na ovládacom paneli" PERIOD_AFTER_ORDERING="Vytvorené pred %s %s a ešte nezaplatené" HIKA_ABANDONED_CART="Opustený košík" ECOMM_PRODID_LABEL="Názov stĺpca pre ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="Musíte zadať názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať pre každý produkt iný ecomm_prodid. Systém môže tiež použiť kód produktu každého produktu." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="Žiadny článok nie je definovaný ako Zmluvné podmienky alebo tento článok neexistuje" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Inštalácia európskych daní" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="Zobraziť viac" HIKA_STAT_PERIOD="Obdobie" HIKA_STAT_NUMBER="Číslo" HIKA_STAT_ALL="Všetko" HIKA_STAT_YEAR="Rok" HIKA_STAT_MONTH="Mesiac" HIKA_STAT_WEEK="Týždeň" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Spolu produktov" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Celkový počet objednávok" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Priemerná cena objednávky" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Objednať tento mesiac" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Posledné objednávky" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Aktuálne objednávky" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geografický predaj" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Najlepší zákazník" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Najlepší produkt" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Najlepšia kategória" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Miera konverzie" HIKA_PERIOD_ALL="Všetko" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="Tento rok" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="Tento mesiac" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="Tento týždeň" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="Tento deň" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Minulý rok" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Minulý mesiac" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Minulý týždeň" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Posledný deň" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Predchádzajúci rok" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Predchádzajúci mesiac" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Predchádzajúci týždeň" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Predchádzajúci deň" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Skupina podľa roku" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Zoskupiť podľa mesiaca" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Skupina podľa týždňa" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Zoskupiť podľa dňa" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="Teraz máte prístup k svojej objednávke tu." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Súvisiace produkty iba z košíka" HIKA_DISPLAY_MODE="Režim zobrazenia" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Režim zobrazenia je k dispozícii iba pre typ značky XFBML" SHARE_BUTTON_ONLY="Iba tlačidlo Zdieľať" SHOW_SELECT_PRICE="Zobraziť výber podľa ceny" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Staré nastavenia" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Povodná pokladňat" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Pridať do košíka" DASHBOARD_LEGACY="Pôvodný backend na informačnom paneli" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Balíčky produktov" HIKA_CSS_BUTTON="CSS pre tlačidlá" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS pre tlačidlá pridania do košíka" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS pre tlačidlá na pridanie do zoznamu želaní" THE_STORE_IS_CLOSED="Obchod je zatvorený." OPEN_HOURS="Otváracie hodiny:" OPENS_ON="Otvára sa" CLOSES_ON="Zatvára sa" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="Od %s %s do %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Každý deň od %s do %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="Doplnok %s nie je správne nakonfigurovaný. Jedno alebo niekoľko vstupných polí je prázdnych." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="Doplnok %s nie je správne nakonfigurovaný. Výber iba jedného dňa je nastavený na 'všetky'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Výška konzistencie" HIKA_INFINITE_SCROLL="Nekonečné posúvanie" HIKA_LOAD_MORE="Načítať ďalšie ..." REMOVE_THIS_SELECTION="Odstrániť tento výber" HIKA_ORDERSTATUSES="Stavy objednávok" HIKA_ORDERSTATUS="Stav objednávky" DOWNLOAD="Stiahnutie" CANCELLABLE="Zrušiteľné" UNPAID="Nezaplatená" CAPTURE="Zachytenie" CREATED_DESC="Stav objednávky, ktorý bude priradený novej objednávke" CONFIRMED_DESC="Stav objednávky, ktorý bude priradený k objednávke pri prijatí oznámenia o platbe (používa sa hlavne na správu zásob)" INVOICE_DESC="Tu môžete vybrať stavy, pre ktoré systém vytvorí fakturačné číslo objednávky, ak ešte nie je nastavené" DOWNLOAD_DESC="Stavy, za ktoré si zákazníci môžu stiahnuť súbory produktov" CANCELLED_DESC="Stavy objednávky identifikujúce objednávku, ktorá je zrušená (používa sa hlavne na správu zásob)" CANCELLABLE_DESC="Stavy zákaziek, pri ktorých sa zákazníkovi v zozname objednávok zobrazí tlačidlo Zrušiť. Ak kliknete, odošle vlastníkovi obchodu oznámenie a zmení stav objednávky na zrušený." UNPAID_DESC="Stavy objednávky, pre ktoré sa pri výpise objednávok zobrazí zákazníkovi tlačidlo 'Zaplatiť'. Ak kliknete, bude zákazník presmerovaný na platobnú bránu spôsobu platby jeho objednávky. Vyžaduje si to možnosť 'Platba z objednávky sa nezaplatí okamžite' v konfigurácii HikaShop." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="Stavy objednávok, pri ktorých sa bude prihliadať na provízny predaj." HIKA_NAMEKEY="Menný kľúč" HIKA_SEARCH="Vyhľadávanie" HIKASHOP_CART="Nákupný košík" HIKASHOP_WISHLIST="Obľúbené" PRODUCT_AVAILABLE="Produkt je k dispozícii" PRODUCT_UNAVAILABLE="Produkt nie je k dispozícii" HIKA_NO_NAME="Bez mena" CURRENT_CART="Aktuálny košík" HIKA_ADD_PRODUCT="Pridať produkt" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Zoznam prianí: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Akcia" HIKA_MORE="Viac" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Naozaj chcete odstrániť vybrané vozíky?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Naozaj chcete odstrániť vybraté zoznamy prianí?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Naozaj chcete zrušiť objednávku ORDER_NUMBER?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Niektoré produkty nie je možné pridať do košíka" PAY_ORDER_X_NOW="Zaplaťte teraz objednávku %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="Nenašli sa žiadne vlastné vstupné polia. Môžete ich vytvoriť pomocou ponuky Zobraziť>Vlastné polia" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Dajte si pozor na to, že nastavenie 'Povoliť registráciu používateľa' v správcovi užívateľov Joomla je deaktivované, a preto bude deaktivované na pokladnici HikaShop a tiež na registračnej stránke HikaShop." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Hodnota '%s' namiesto id skupiny používateľov vo vlastnom poli '%s'. Nahláste to administrátorovi." CUSTOM_FIELDS_X="Vlastné '%s' polia" ADDRESS_FORMAT="Formát adresy" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Nepodarilo sa odstrániť súbor %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Formát adresy úspešne obnovený" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Obnoviť predvolený formát adresy" EMPTY_THE_CART="Vyprázdniť košík" HIKA_CART_DROPDOWN="Rozbaľovací vozík" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Ľavé odsadenie" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Pravé odsadenie" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Pridať do košíka so záznamami" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="Jeden na produkt" TYPE_QTY_GLOBAL="Globálny" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Kúpené %d krát" HIKA_BOUGHT_BY="Kúpil" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="Zoznam želaní je obmedzený, na jeho zobrazenie potrebujete platný token" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Pozícia zobrazenia" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="Oznámenie môže byť zobrazené na viacerých pozíciách" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Zobraziť miesto" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="Oznámenie je možné prečítať v blízkosti tlačidla pridať do košíka alebo na webovej stránke" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Oneskorenie automatického skrytia" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="Počet milisekúnd, po uplynutí ktorých sa upozornenie automaticky skryje" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Webová stránka" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Tlačidlo Pridať do košíka" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Vpravo hore" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Hore v strede" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Vľavo hore" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Vpravo dole" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Dole v strede" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Vľavo dole" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Produkt bol pridaný do košíka" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Produkt pridaný do zoznamu želaní" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Produkt nebol pridaný do košíka" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Produkt nebol pridaný do zoznamu želaní" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Produkt nebol pridaný do košíka" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Produkt nebol pridaný do zoznamu želaní" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Upraviť adresu" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Inovujte svoj HikaShop" MOVE_TO_CART="Presunúť do košíka" MOVE_TO_WISHLIST="Presunúť do zoznamu želaní" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="Žiadne súbory - Sem presuňte myšou alebo použite tlačidlo nahratia" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Vybrať predvolenú adresu" EMAIL_TEMPLATE="Šablóna e-mailu" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Zľavové funkcie" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Pokročilé obmedzenia" MAIN_ATTRIBUTES="Hlavné atribúty" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra atribúty" PRODUCT_ID="ID produktu" HIKA_SUBMIT="Odoslať" PAYMENT_REFUSED="Platba odmietnutá" LOGIN_NOT_VALID="Prihlásenie nie je platné" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Vyskakovacie" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Vpravo" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Vľavo" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Štatistiky" STATISTICS_ORDER_STATUS="Štatistika stavu objednávky" STATISTICS_DESC="Štatistiky na informačnom paneli budú brať do úvahy iba objednávky so stavmi objednávok vybratými tu." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Pre produkt %s nebolo vybraté dostatočné množstvo" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Pre produkt %s bolo vybraté príliš veľké množstvo" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Neplatné obmedzenia minimálneho / maximálneho množstva pre produkt %s" X_DOWNLOADS_MADE="Počet stiahnutí: %s" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Povoliť registráciu, po tom ako hosť ukončí nákup" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Iba v hosťovskom režime" INVALID_USER="Neplatný používateľ" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registrácia po pokladni nie je povolená." INVALID_REQUEST="Neplatná žiadosť" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="Používateľský účet už bol vytvorený." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Kliknutím sem ľahko vytvoríte svoj používateľský účet na našom webe. Pri ďalšom nákupe v našom internetovom obchode teda nebudete musieť znova zadávať svoju adresu." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="Množstvo produktu %s bolo zmenené z %s na %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Presmerovanie späť" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Keď je profil uložený, presmeruje používateľa späť na ovládací panel." DISPLAY_VIEW_FILES="Zobraziť náhľad súborov" HIKA_NO_ADDRESS="Žiadna adresa" HIKA_SELECT_IMAGE="Vybrať obrázok" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Zadajte cestu k obrázku / URL" STORE_LOCALLY="Uchovávať lokálne" HIKA_SELECT_PAYMENT="Vyberte svoju platbu" HIKA_ALL_VARIANTS="Všetky varianty" HIKA_INLINE="V riadku" X_ITEMS="%s položiek" X_ITEM="%s položka" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Pokračovať k pokladni" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Produkty pridané do košíka" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Produkty pridané do zoznamu želaní" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Produkty boli úspešne pridané do košíka" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Produkty boli úspešne pridané do zoznamu želaní" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Aktualizovať ďalšie polia" CAROUSEL_LEGACY="Pôvodný obrat" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Pred pokračovaním vyplňte formulár." CART_UPDATED="Košík bol aktualizovaný" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Informačná tabuľa" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="Zobraziť štatistiku vášho obchodu." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="Zoznam všetkých produktov" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Zobrazí zoznam všetkých produktov." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Vytvorenie produktu" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Zobraziť formulár na vytvorenie nového produktu." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="Zoznam všetkých kategórií" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Zobrazí zoznam všetkých kategórií." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Vytvoriť kategóriu" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Zobraziť formulár na vytvorenie novej kategórie." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="Zoznam všetkých používateľov" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Zobrazí zoznam všetkých používateľov." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="Zoznam všetkých objednávok" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Zobrazí zoznam všetkých objednávok." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Vytvoriť objednávku" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Zobraziť formulár na vytvorenie novej objednávky." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="Zobraziť všetky zľavy" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Zobrazí zoznam všetkých zliav." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Vytvoriť zľavu" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Zobraziť formulár na vytvorenie novej zľavy." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Konfiguračná stránka" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Zobrazí konfiguračnú stránku." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Stránka s dokumentáciou" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Zobrazí stránku dokumentácie." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="O stránke" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Zobrazuje informácie o HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Táto možnosť nie je k dispozícii, keď je registrácia Joomla deaktivovaná." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Zmeniť informácie o hosťovi" ADD_HIKA_LANG="Pridajte na svoju webovú stránku jazykový súbor HikaShop, súbor bude možné editovať." AVAILABLE_HIKA_LANG="Jazykový súbor HikaShop je k dispozícii a je možné ho upravovať." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Tento súbor nie je možné upraviť, musí sa najprv pridať jazykový súbor HikaShop." EDIT_HIKA_LANG="Upravte / prispôsobte svoj jazykový súbor HikaShop." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="Nie je vybratá žiadna predvolená varianta." IMG_DESCRIPTION="Obrázok a popis" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Chyba pri ukladaní" CCV_MISSING="Kód CCV chýba. Vyplňte ho." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Produkty" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Kategórie produktov" MANUFACTURERS_SEARCH="Značky" POINTS_ROUND_DOWN="Zaokrúhlené body dole" CREATE_ORDER="Vytvoriť objednávku" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="Objednávka sa z tohto košíka nedala vytvoriť." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="Objednávka %s bola úspešne vytvorená." STORE_IMAGES_LOCALLY="Ukladať obrázky lokálne" STORE_FILES_LOCALLY="Ukladať súbory lokálne" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Dosiahnutý limit. Pre produkt %1$ nemôžete pridať viac ako %2$ položiek." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Rozbaľovací košík (plávajúci)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Zobraziť daňové informácie, ak sú k dispozícii" POINTS_ROUDING="Zaokrúhľovanie bodov podľa" HIKA_LOADING_CHART="Načítava sa graf" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Opakovaná platba každé %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Opakovaná platba %s každých %s %s" RECURRING_PERIOD_D="Deň (Dní)" RECURRING_PERIOD_W="Týždeň (ov)" RECURRING_PERIOD_M="Mesiac (ov)" RECURRING_PERIOD_Y="Rok (ov)" MOBILE_DEVICES="Mobilné zariadenia" HIKA_ALWAYS="Vždy" COLLAPSABLE_FILTERS="Zbaliteľné filtre" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="E-mail bol znovu odoslaný" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="Pri opakovanom odosielaní e-mailu sa vyskytla chyba" RESEND="Znovu odoslať" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Pokladňa" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="Musíte nastaviť aspoň jeden prvok, ktorý sa má zobraziť v module košík" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Nastaviť zobrazenie iného prvku" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Najprv vytvorte objednávku." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Vyberte objednávku pre ukážku" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Vyberte používateľa pre náhľad" MASSACTION_NOTIFICATION="Oznámenie hromadnej akcie" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Metóda výberu produktu" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Iba metaznačka Open Graph" AUTOMATIC_TAXES="Automatické dane" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="Produkt má vlastnosti, ale nie varianty. Kliknite na kartu 'Varianty' a pridajte varianty." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Zadajte e-mailové adresy" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) s vami zdieľa zoznam želaní (%s)" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="Pri odosielaní e-mailu sa vyskytla chyba" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="E-mail bol úspešne odoslaný" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Sem zadajte e-maily, ktoré dostanú zoznam želaní" EMAILS_FOR_SHARING="E-maily na zdieľanie" SEND_ME_A_COPY="Poslať mi kópiu" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="E-mailová adresa '%s' je neplatná" SHARE_YOUR_WISHLIST="Zdieľajte zoznam želaní" WISHLIST_SHARE="Oznámenie o zdieľaní zoznamu želaní" HIKA_USED="Používa sa" HIKA_REFURBISHED="Repasované" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Najprv vytvorte zoznam želaní" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Vyberte si zoznam želaní pre náhľad" HIKA_CONDITION="Stav" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Zoznam želaní %s na %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s s vami zdieľa zoznam želaní." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Zobraziť zoznam želaní %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Cena produktu" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Stránka čakacej listiny" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Žiadny obrázok - presuňte sem myšou alebo použite tlačidlo nahratia" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Predvolený formát popisov" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Znižovanie" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Zobraziť informácie o platbe, ak sú k dispozícii" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Zachovať obrázky po odstránení" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Percento prepravného" READ_ONLY="Iba na čítanie" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Typ" STEP_X="Krok %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Pridať zobrazenie" HK_ADD_STEP="Pridať krok" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Zobrazenie viacerých skupín produktov" NEW_BLOCK="Nové zobrazenie" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Zobraziť tlačidlo Odoslať" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Zameniť s predchádzajúcim pohľadom" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Zameniť s ďalším zobrazením" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Prejsť na predchádzajúci krok" MOVE_TO_NEXT_STEP="Prejsť na ďalší krok" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Sem napíš text alebo HTML" DELETE_THIS_STEP="Odstrániť tento krok" DELETE_THIS_BLOCK="Odstrániť toto zobrazenie" NO_OPTIONS="Žiadne možnosti" ADDRESS_SHIPPING="Adresa a dodanie" LOG_IP_ADDRESS="Záznam IP adresy" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="UPOZORNENIE: Kliknutím na tlačidlo Pokračovať dôjde k vymazaniu čiastky pridružených platieb - takže ak platíte manuálne, nezabudnite si to zapísať." HIKA_PRINT_BUTTON="Tlačidlo Tlačiť" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Zobraziť ikonu tlače, aby bolo možné ľahko vytlačiť obsah košíka z tohto modulu košíka" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="Nová fakturačná adresa" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Adresa je tiež fakturačná adresa" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="Nová dodacia adresa" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Adresa je aj dodacia adresa" APPLY_COUPONS="Použiť kupóny" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Cena" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s oznámenie o platbe: platba %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Oznámenie o platbe" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Zaznamenávať IP adresy do histórie objednávok" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="Táto operácia môže fungovať, iba ak akceptujete použitie cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Rovnaká adresa na odoslanie" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Predvolená adresa na účtenke" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Predvolená dodacia adresa" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Fakturačné adresy" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Dodacie adresy" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Upraviť fakturačnú adresu" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Upraviť dodaciu adresu" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Obrázok na pozadí" HIKA_HALF_BACK_IMG="Polovičný obrázok" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Okran tlačidla Predchádzajúci a Nasledujúci" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Ďalej" HIKA_NEXT_PRODUCT="Zobraziť nasledujúci produkt" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Predchádzajúci" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="Zobraziť predchádzajúci produkt" HIKA_MARGIN_TITLE="Nadpis pre Ďalší a predchádzajúci" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Predchádzajúce a nasledujúce tlačidlo na obrazovke telefónu" HIKA_ONLY_BUTTONS="Zobraziť iba tlačidlá" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Kliknite sem, ak chcete obnoviť svoje heslo, aby ste sa mohli prihlásiť." HIKA_USEFUL="Užitočné" HIKA_USELESS="Zbytočné" HIKA_COMPONENT="HikaShop Komponenty" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Zmena množstva nie je možná" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="Maximálne možné množstvo pre tento produkt je %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="Minimálne možné množstvo pre tento produkt je %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Uložiť a zavrieť" HIKA_SAVE_AND_NEW="Uložiť a nové" NEW_IMAGE="Nový obrázok" NEW_FILE="Nový súbor" EDIT_FILE="Upraviť súbor" PER_STATUS_OVERRIDE="Prepísanie podľa stavu" SELECT_SUBZONES="Vyberte jednu alebo niekoľko čiastkových zón" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="Jednotka %s nie je definovaná pomocou možnosti Symboly hmotnosti cez HikaShop->Systém->Konfigurácia->Pokročilá. Definujte ju alebo použite inú jednotku hmotnosti." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="Môžete zmeniť horný pravý filter typu produktu na 'Produkty', aby ste mohli zmeniť poradie prvkov, pretože varianty nemožno objednať podľa kategórie ich rodičovského produktu." GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Upozorňujeme, že pre svoje pokladnice máte aktivovanú pokladňu hosťa, ale produkty so skupinou používateľov po zakúpení, ako je tá, ktorú ste práve uložili, nemôžu hosťujúci zákazníci kúpiť." SEND_PAYMENT_EMAIL="Poslať e-mail s upozornením na platbu" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Poslať e-mail s upozornením o platbe pri automatickom potvrdení objednávok zadarmo" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Dobrý deň,
Toto je oznámenie o platbe pre bezplatnú objednávku." FREE_ORDER="Bezplatná objednávka" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="Ak tu váš jazykový súbor nie je uvedený, musíte najprv nainštalovať jazyk pre Joomla do správcu jazykov Joomla." ALL_PLUGINS="Všetky doplnky" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Zoznam podkategórií" NO_USERNAME_PROVIDED="Nie je zadané žiadne meno používateľa" NO_EMAIL_PROVIDED="Nebol poskytnutý žiadny e-mail" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="Presmerovanie na platbu" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automaticky presmerovať na pokladňu (bez vyskakovacieho okna s lokalitou)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="Pri úspechu" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="Žiadne presmerovanie" HIKA_LAST="Posledný" INCLUDE_COUPON="Zahrnúť kupón" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="Tento typ prehľadu nemožno exportovať." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop predvolene ukladá IP adresu, keď niekto uverejní hlas alebo komentár k produktu, keď niekto pridá niečo do košíka, keď sa niekto zaregistruje na webe prostredníctvom HikaShop a keď niekto zadá objednávku cez HikaShop. HikaShop má vo svojej konfigurácii možnosti ich deaktivácie samostatne. Najprv by ste sa mali uistiť, ktoré z nich sú potrebné pre správu vašej krajiny a ktoré z nich nemožno získať podľa zákonov o ochrane súkromia vo vašej krajine." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop ukladá adresy, ktoré zákazník používa pre svoje košíky / objednávky. Ak nepotrebujete niektoré z informácií, ktoré spoločnosť HikaShop predvolene požaduje, môžete prejsť do ponuky Displej> Vlastné polia HikaShop a vypnúť tie, ktoré nepotrebujete." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Dajte si pozor, aby ste v module neuvidili viac ako počet prvkov, ktoré tu nakonfigurujete." SHOW_MORE_PRODUCTS="Zobraziť viac produktov" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="Nemáte žiadnu objednávku" HIKA_MOVE_TO="Presunúť do" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Ak chcete, aby sa hodnota vlastného poľa objavila pri zobrazení adresy, pridajte značku %s do nastavenia 'Formát adresy' v konfigurácii HikaShop." YOUR_LAST_ORDERS="Vaše posledné objednávky" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Zobraziť obrázok produktov" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="Zobraziť podrobnosti o objednávke" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Zobraziť body na ovládacom paneli" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Dodať do:" HIKA_LISTING_SORTING="Triedenie" DISPLAY_PRODUCTS="Zobraziť produkty" HIDE_PRODUCTS="Skryť produkty" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Povoliť viac zoznamov želaní" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="Oneskorenie presmerovania" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="Počet milisekúnd, po ktorých bude zákazník automaticky presmerovaný" PROPORTION="Podiel" HIGHEST_RATE="Najvyššia sadzba" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="Nenašli sa žiadne opakujúce sa spôsoby platby" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="Nenašli sa žiadne spôsoby platby podporujúce režim autorizácie / snímania" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="Nenašli sa žiadne spôsoby platby podporujúce režim vrátenia platby" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s nebol nájdený v databáze" SELECT_BILLING_ADDRESS="Vyberte fakturačnú adresu" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Vyberte dodaciu adresu" ENTER_BILLING_ADDRESS="Zadajte fakturačnú adresu" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Zadajte dodaciu adresu" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Povoliť viac adries" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="Iba pre prihlásených používateľov" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Začiarknuté políčko už je predvybrané" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="Riadky môžete skopírovať z textovej oblasti na ľavej strane a vložiť ich do textovej oblasti na pravej strane a potom ich upraviť, aby ste ich mohli prispôsobiť. Pre prekladateľov môžete upraviť textovú oblasť na ľavej strane priamo a zdieľať vaše úpravy, aby ich bolo možné integrovať do predvolených prekladateľských súborov." PROCESS_CONTENT_TAGS="Spracovať obsahové značky" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Zobraziť ID produktu (napr. 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Zobraziť množstvo produktu (napr. 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Zobraziť názov produktu (napr. HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Zobraziť kód produktu (napr. Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Zobraziť cenu produktu (napr. 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Zobraziť dane z produktov (napr. 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Zobraziť názov spôsobu doručenia produktu (napr. UPS)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Zobraziť prepravný poplatok za produkt (napr. 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Zobraziť stav produktu (napr. Na doručenie)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Zobraziť cenu dane za dodanie produktu (napr. 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Zobraziť názov produktu (napr. HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Zobraziť popis produktu" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Zobraziť zásoby produktu (napr. 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Zobraziť kód produktu (napr. Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Zobraziť stav zverejnenia produktu (napr. 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Zobraziť počet zobrazení produktovej stránky (napr. 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Zobraziť webovú adresu značky produktu (napr. https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Zobraziť hmotnosť produktu (napr. 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Zobraziť kľúčové slová produktu (napr. e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Zobraziť jednotku hmotnosti produktu (napr. g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Zobraziť popis meta produktu (napr. Výkonné riešenie elektronického obchodu pre Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Zobraziť jednotku rozmeru produktu (napr. cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Zobraziť šírku produktu (napr. 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Zobraziť dĺžku produktu (napr. 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Zobraziť výšku produktu (napr. 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Zobraziť maximálne množstvo produktu na objednávku (napr. 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Zobraziť množstvo predaja produktu (napr. 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Zobraziť skóre hodnotenia produktu (napr. 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Zobraziť číslo hodnotenia produktu (napr. 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Zobraziť názov stránky produktu (napr. HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Zobraziť alias produktu (napr. hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Zobraziť maloobchodnú cenu produktu (napr. 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Zobraziť kanonickú webovú adresu produktu (napr. /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Zobraziť cenu produktu použitú pre filtre (napr. 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Zobraziť ID objednávky (napr. 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Zobraziť stav objednávky (napr. Potvrdené)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Zobraziť číslo objednávky (napr. K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Zobraziť číslo faktúry za objednávku (napr. X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Zobraziť celú sumu objednávky (napr. 99,90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Zobraziť kód kupónu objednávky (napr. Hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Zobraziť sumu kupónu na objednávku (napr. 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Zobraziť dane z kupónov na objednávku (napr. 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Zobraziť názov priečinka spôsobu platby príkazom (napr. Bankový prevod)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Zobraziť poplatok za platbu objednávky (napr. 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Zobraziť dane z platieb za objednávky (napr. 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Zobraziť spôsob doručenia objednávky (napr. UPS)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Zobraziť prepravný poplatok za objednávku (napr. 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Zobraziť dane za doručenie objednávky (napr. 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Zobraziť províziu partnera pri predaji (napr. 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Zobraziť 1, ak je partnerská provízia zaplatená a 0 ak nie je zaplatená" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Zobraziť značku jazyka objednávky (napr. Sk-SK)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Zobraziť e-mailovú adresu používateľa (napr. no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Zobraziť užívateľské body (napr. 115). Najskôr je potrebné vytvoriť vlastné užívateľské pole s názvom stĺpca user_points podľa dokumentácie našich užívateľských bodov." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Zobraziť meno používateľa (napr. Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Zobraziť login meno používateľa (napr. hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Zobraziť heslo používateľa (napr. $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Zobraziť dátum registrácie používateľa (napr. 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Zobraziť dátum poslednej návštevy používateľa (napr. 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Zoznam značiek" HIKA_SEE_TITLE="Zoznam dostupných značiek" HIKA_CLOSE_TITLE="Zatvoriť zoznam" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="Kliknutím na značku ju skopírujete do svojej schránky, takže ju môžete vložiť do editora na ľavej strane." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="Keďže polia fakturačnej adresy sú vlastné polia, môžete použiť tento druh značiek:" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="kde '%s' je názov stĺpca vlastného poľa." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="Keďže polia pre dodanie adresy sú vlastné polia, môžete použiť tento druh značiek:" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="kde '%s' je názov stĺpca vlastného poľa." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="Hodnotu polí vlastných objednávok môžete zobraziť aj pomocou tohto druhu značiek:" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="kde 'XXX' je názov stĺpca vlastného poľa." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="Pomocou týchto značiek môžete tiež zobraziť hodnotu vlastných polí položky tabuľky a produktu:" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="kde 'TABLE' je buď produkt alebo položka na základe tabuľky vlastného poľa a 'XXX' je názov stĺpca vlastného poľa." IN_LAST_30_DAYS="za posledných 30 dní" IN_LAST_6_MONTHS="za posledných 6 mesiacov" IN_YEAR="v %s" IN_TOTAL="celkom" X_ORDERS_DONE="%s vykonaných objednávok" AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Autorizovať podpisový kľúč" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="Značky VAR je možné pridať kdekoľvek" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR značky je možné pridať iba medzi" HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} a {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Neviditeľný" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Viditeľné zaškrtávacie políčko captcha" INVISIBLE_INLINE="Neviditeľný v riadku" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Neviditeľný vľavo dole" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Neviditeľný vpravo dole" PRINT_ORDER_STATUSES="Vytlačiť stavy objednávok, faktúr" PRINT_DESC="Tu si môžete vybrať stavy, pre ktoré systém umožní zákazníkom vytlačiť faktúru na frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Predchádzajúci" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Ďalej" CURSOR_FILTER_FROM=" Od: " CURSOR_FILTER_TO=" Komu: " INPUT_FIELDS="Vstupné polia" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="Musíte súhlasiť s Pravidlami ochrany osobných údajov tohto webu." BACKEND_EDITON_PAGE="Stránka Backend Edition" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Stránka s podrobnosťami frontendu" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Stiahnutie zakúpeného súboru na stránke produktu" NEW_PRODUCT_PERIOD="Nové produktové obdobie" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximálne množstvo produktu" HIKA_RESTORE="Obnoviť" HIKA_PURGE="Očistenie" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Záznam %s bol úspešne obnovený" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Pridať údaje o mieste odoslania pri objednávke cez cpanel" HIKA_USE_TRASH="Aktivácia obnovy produktu" TRASHED_PRODUCTS="Kôš" IMAGES_STRIPES_COLOR="Farba pruhov" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Tlačidlo Kontaktujte nás" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Tlačidlo s podrobnosťami o produkte" PRODUCT_DETAILS="Detaily produktu" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Zobraziť tlačidlo kontaktov vo výpisoch" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="Kanonická adresa URL %s nezačína URL webovej stránky (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="Ak tu zadáte názov stĺpca vlastného poľa produktu, použije hodnotu vlastného poľa pre každý produkt, čo vám umožní mať MPN pre každý produkt, pre ktorý je vlastné pole vyplnené. Ak toto pole opustíte prázdne, do kanála sa nepridá žiadne MPN, pokiaľ nezapnete vyššie uvedené nastavenie Pridať kód produktu (mpn)." USE_META_DESCRIPTION="Meta popisky" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Kategória produktu Google" CHANNEL_DESCRIPTION="Popis kanála" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="Toto bude použité ako hlavný popis obchodu. Ak ho necháte prázdny, automaticky sa použije popis vášho webu z vašej konfigurácie Joomla." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Oddeľovač" TYPE_OF_SEPARATION="Typ oddelenia" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="Položka ponuky vybraná v nastavení Vynútiť menu pri pokladni musí byť typu položky ponuky HikaShop." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Dajte si pozor: toto vlastné pole sa na pokladni zobrazí iba v prípade, ak ste do svojho pracovného postupu služby Pokladňa na konfiguračnej stránke HikaShopu pridali zobrazenie 'Polia'." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Značka" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Objednávky bez dane v rámci EÚ:" HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Objednávky bez dane mimo EÚ:" HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Typ doručenia" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Dodať na dodaciu adresu" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digitálny tovar (online služby, elektronické darčekové karty, kódy na odkúpenie atď.)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Cestovné lístky alebo lístky na podujatia" PAYPLUG_OTHER="Iné (hry, digitálne služby sa nedodávajú, predplatné elektronických médií atď.)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Typ selektora" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND=">" HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR="," HIKA_LOAD_HIKASHOP="Načítať HikaShop na všetky klientske stránky" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="Ak je zapnutá služba HikaShop a jej doplnky, budú načítané na všetky stránky frontendu. Ak chcete, aby značky obsahu do košíka používali doplnky na upozornenie na košík (aby ste dostali upozornenia), možno budete musieť zapnúť toto voľba. " ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="Skopírovaný prvok je prístupný tu." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generovať obrázky WebP" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Mriežka" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="Zoznam" HIKA_SWITCHER_MODE="Prepínač tabuľky" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="Tlačidlo na pridanie do košíka sa zobrazí, keď vyberiete vyššie uvedené hodnoty" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Dynamické zobrazenie charakteristík" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="Produkt %s je možné zakúpiť iba:" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="Produkty %s je možné zakúpiť iba:" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="Pokladňa nie je možná" RUN_MYSQL_QUERY="Spustiť MySQL dotaz" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Platba nie je možná bodmi" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Úprava produktu v košíku" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Upraviť informácie o produkte v košíku" WITH_A_QUANTITY_OF_X="s množstvom %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="Upravovaný produkt už nie je v aktuálnom košíku" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Upraviť možnosti produktu" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Adresa URL tlačidla nakupovať ďalej" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="Ak je toto pole prázdne, tlačidlo jednoducho zatvorí kontextové okno. Ak sem zadáte adresu URL, tlačidlo presmeruje na túto adresu URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="Vybranú fakturačnú adresu nie je možné použiť, pretože niektoré informácie chýbajú. Pred pokračovaním ju upravte." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="Vybranú dodaciu adresu nie je možné použiť, pretože niektoré informácie chýbajú. Pred pokračovaním ju upravte." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" ;since HikaShop 5.1.0 POSTAL_CODE="Postal code" SKIP_FIELD="Skip field" FEDEX_CODE_2_CHAR="You must use the 2 letter code" SKIP_FIELD_DESCRIPTION="If you want some products to be skipped by the plugin, enter here the column name of a custom product field. If the value of this field is not empty for a product, the product won't be included in the XML." IP2LOCATION_API_KEY="Your IP2LOCATION.IO service's API key that you can get on https://www.ip2location.io/sign-up" GEOLOCATION_IP2LOCATIONIO="IP2LOCATION.IO" ENTER_INFO_STATE_CODE="If you are shipping from the US, Puerto Rico or Canada, state code is required" ADD_INSURRANCE="Add insurance" FEDEX_DIMENSION_APPROXIMATION="Dimension approximation(%)" FEDEX_WEIGHT_APPROXIMATION="Weight approximation(%)" DIGITS_ONLY="only digits is allowed" STATE_ENTER_INFO="State code is required for USA, Canada & Puerto Rico" ACTIVATE_MY_ACCOUNT="Click here to activate my account" FORMAT_FOR_EACH_FILE="Format for each file" FORMAT_FOR_EACH_IMAGE="Format for each image" ONLY_FOR_PARTNERS="Only for partners" TOTAL_CUSTOMERS="Total customers" MORE_INFO_FOR_ACDC="PayPal requires more information about your business on paypal.com to enable Advanced Credit and Debit Card Payments. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." MORE_INFO_FOR_ACDC_WITH_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc.
After reaching the $500 limit you will still be offering all other PayPal payment methods except Advanced Credit and Debit Card Payments to your customers" MORE_INFO_FOR_ACDC_OVER_LIMIT="PayPal requires more information about your business on paypal.com to fully enable Advanced Credit and Debit Card Payments beyond a $500 receiving limitation. Please visit https://www.paypal.com/policy/hub/kyc. You already surpassed the $500 limitation hence aren't able to process more Advanced Credit and Debit Card Payments transactions but are still offering all other PayPal payment methods to your customers. Once sorted, simply revisit this page to refresh the onboarding status." IN_REVIEW_FOR_ACDC="PayPal is currently reviewing your information after which you’ll be notified of your eligibility for Advanced Credit and Debit Card Payments. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." DENIED_FOR_ACDC="PayPal denied your application to use Advanced Credit and Debit Card Payments. You can retry again 89 days after the previously denied try on paypal.com. Until then you are still offering all other PayPal payment methods to your customers." INFO_3DSSECURE="Use 3D Secure to authenticate card holders through card issuers. It reduces the likelihood of fraud when you use supported cards and improves transaction performance. A successful 3D Secure authentication can shift liability for fraudulent chargebacks from you to the card issuer." PAYPAL_ACCOUNT_CONNECTION="PayPal account connection" ACCEPT_CREDIT_CARD_PAYMENTS="Accept credit card payments" ENABLE_CREDIT_CARDS="Enable credit cards" ENABLE_3DSECURE="Enable 3DSecure" PAYMENTS_WITH_PAYPAL_BUTTONS_OPTIONS="Payments with PayPal buttons options" STANDARD_OPTIONS="Standard options" DEFAULT_VARIANT="Default variant" PRODUCT_HIT="Hits" CREDIT_CARD_BILLING_ADDRESS="Credit card billing address" USE_PAYMENT_BUTTON_BELOW="Use one of the payment buttons below for your payment of %s." USE_PAYMENT_BUTTON_OR_CREDIT_CARD_FORM_BELOW="Use one of the payment buttons or the credit card form below for your payment of %s." SCA_WHEN_REQUIRED="When required" SCA_ALWAYS="Always" PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP_AND_RETRY="The 3DS authentication was not completed successfully. Please try again or try with another card or choose another payment method." PAYPAL_CHECKOUT_3DSECURE_STOP="The 3DS authentication failed." FEDEX_TRANSIT_TIME="Display Transit time (except international)" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL="With extra parameter in the URL" HIKASHOP_BACKEND="Backend" WITH_EXTRA_PARAMETER_IN_THE_URL_DESCRIPTION="You can add the parameter tp=1 to the URLs of your frontend or backend in order to see the view files" EQUAL_TO="Equal to" NOT_EQUAL_TO="Not equal to" HIKA_LANG_VERSION="5.1.0" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Sem môžete skopírovať/vložiť riadky z vyššieho súboru, ktoré chcete prispôsobiť. Pre prekladateľov, mali by ste upraviť priamo vyšší súbor a zdieľať Vaše zmeny, aby mohli byť začlenené do východzieho prekladu." HIKASHOP_ACTION="Akcia" SHIPPING_PAYMENT="Doprava & Platba" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Zobrazenie obmedzení zapnuté" HAVE_DONT_HIKA_HAVE="Má / Nemá" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Nedávaj body ak sú nejaké použité" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Miesto pre nahrávanie od zákazníka" PAYPAL_HEADER_IMAGE="Paypal URL hlavička" PRODUCTS_FROM_VM="Import z VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="Import VirtueMart nahrá nižšie informácie z VirtueMart do HikaShop" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Percentuálne vrátane poplatkov za dopravu" HIKASHOP_SHOWCARTS_WHEN_LOGGED="Musíte byť zaregistrovaný pre prístup k tejto funkcii." ORDER_TOTAL_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Kombinácia množstva položiek v košíku je príliš malá pre možné zasielacie metódy" ENABLE_CUSTUMER_DOWNLOADLIST="Miesto pre nahrávanie od zákazníka povolené"