; @author SWEUP - http://www.sweup.se ;price PRICE_BEGINNING="" PRICE_BEFORE_ORIG=" (" PRICE_AFTER_ORIG=") " PRICE_DISCOUNT_START="" PRICE_DISCOUNT_END="" PRICE_BEFORE_TAX=" (" PRICE_AFTER_TAX=" utan moms) " PRICE_END="" FREE_PRICE="Gratis" PRICE_SEPARATOR="
" PER_UNIT_AT_LEAST_X_BOUGHT=" per enhet för köp på minst %s" PER_UNIT=" per enhet" ;product ITEM_NOT_SOLD_ANYMORE="Produkten säljs inte mer" ITEM_SOLD_ON_DATE="Denna produkt börjar att säljas %s" ADD_TO_CART="Lägg i varukorgen" NO_STOCK="Ej i lager" X_ITEMS_IN_STOCK="%s produkter i lager" SPECIFICATIONS="Specifikationer" REFRESH_INFORMATION="Uppdatera information" NO_VALUES_FOUND="Inga värden hittades" PRODUCT="Produkt" ;cart CART_PRODUCT_NAME="Namn" CART_PRODUCT_QUANTITY="Antal" CART_PRODUCT_PRICE="Pris" CART_PRODUCT_UNIT_PRICE="Styckpris" CART_PRODUCT_TOTAL_PRICE="Totalpris" CART_EMPTY="Varukorgen är tom" HIKASHOP_TOTAL="Totalt" HIKASHOP_FINAL_TOTAL="Total summa" PROCEED_TO_CHECKOUT="Gå till kassan" REFRESH_CART="Uppdatera varukorgen" PRODUCT_NOT_AVAILABLE="Produkten %s är inte tillgänglig" NOT_ENOUGH_STOCK_FOR_PRODUCT="Det är inte tillräckligt många produkter i lager av %s" PRODUCT_NOT_YET_ON_SALE="Produkten %s är ännu inte på REA" PRODUCT_NOT_SOLD_ANYMORE="Produkten %s är inte längre på REA" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Produkten lades till i varukorgen" ;checkout HIKASHOP_CHECKOUT_CART="Varukorg" HIKASHOP_CHECKOUT_CONFIRM="Bekräfta" HIKASHOP_CHECKOUT_STATUS="Status" HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING="Leverans" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT="Betalning" HIKASHOP_CHECKOUT_END="Färdig" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON="Kupong" HIKASHOP_CHECKOUT_LOGIN="Kund" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS="Adress" NEXT="Uppdatera/nästa" CONTINUE_SHOPPING="Fortsätt handla" THANK_YOU_FOR_PURCHASE="Tack för din beställning." ORDER_IS_COMPLETE="Din beställning slutfördes." CURRENCY_NOT_ACCEPTED_FOR_PAYMENT="Den valda valutan accepteras inte som betalning" PLEASE_ACCEPT_TERMS_BEFORE_FINISHING_ORDER="Vänligen acceptera villkoren innan du går vidare" PLEASE_ACCEPT_TERMS="Vänligen acceptera villkoren" ADDITIONAL_INFORMATION="Ytterligare information" ;checkout - login LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT="Logga in eller skapa nytt konto" REGISTRATION_NOT_ALLOWED="Registrering tillåts ej" WHEN_CLICKING_ACTIVATION="När du har klickat på aktiveringslänken, kommer ditt konto vara aktivt och du kommer att kunna fortsätta med din beställning" PASSWORDS_DO_NOT_MATCH="Lösenorden är inte likadana" VALID_EMAIL="Skriv in en giltig e-postadress" ;checkout - address CREATE_OR_SELECT_ADDRESS="Skapa eller välj adress" SAME_AS_BILLING="Använd samma adress som för betalning" HIKASHOP_BILLING_ADDRESS="Betalningsadress" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESS="Leveransadress" ADDRESS_INFORMATION="Adressinformation" PLEASE_FILL_THE_FIELD="Fyll i fältet: %s" PLEASE_FILL_THE_FIELDS="Please complete the fields: %s" ;checkout - shipping SELECT_SHIPPING="Välj din information för adressen" HIKASHOP_SHIPPING="Leverans" FREE_SHIPPING="Gratis leverans" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD="Leveranssätt" HIKASHOP_SHIPPING_METHOD_CHOSEN="Du har valt leveranssätt: %s" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND="Inget leveranssätt hittades" ITEMS_VOLUME_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Produktvolymen i varukorgen är för stor för att kunna skickas med något av de olika leveranssätten" ITEMS_WEIGHT_TOO_BIG_FOR_SHIPPING_METHODS="Produktvikten i varukorgen är för stor för att kunna skickas med något av de olika leveranssätten" ORDER_TOTAL_TOO_LOW_FOR_SHIPPING_METHODS="Produkttotalen i varukorgen är för liten för att kunna skickas med något av de olika leveranssätten" NO_SHIPPING_TO_YOUR_ZONE="Det finns ingen leveransmöjlighet till din adress" ;checkout - payment SELECT_PAYMENT="Välj betalningsalternativ" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD="Betalningsalternativ" HIKASHOP_PAYMENT_METHOD_CHOSEN="Du har valt följande betalningssätt: %s" PLEASE_ENTER_A_SSN="please enter your SSN" ;checkout - coupon HIKASHOP_ENTER_COUPON="Skriv in kupongkod" HIKASHOP_COUPON="Kupong" ADD="Lägg till" COUPON_ADDED="Kupongen lades till" COUPON_REMOVED="Kupongen togs bort" COUPON_NOT_VALID="Kupongen är inte giltig" COUPON_NOT_YET_USABLE="Kupongen är ännu inte giltig" COUPON_EXPIRED="Kupongen är inte längre giltig" QUOTA_REACHED_FOR_COUPON="Kupongen är inte längre giltig då maxkvoten av användare har uppnåts" COUPON_NOT_AVAILABLE_IN_YOUR_ZONE="Kupongen kan inte användas i din region" ORDER_NOT_EXPENSIVE_ENOUGH_FOR_COUPON="Kupongen kan inte användas för ordrar under %s" COUPON_NOT_FOR_THOSE_PRODUCTS="Denna kupongkod kan inte användas för produkterna i din varukorg." COUPON_NOT_FOR_PRODUCTS_IN_THOSE_CATEGORIES="Rabattkoden som du använde kan inte användas för produkterna som du har valt i din varukorg" HIKASHOP_COUPON_LABEL="Din kupongkod är: %s" ;order HIKASHOP_ORDER="Order" ORDER_NUMBER="Ordernummer" PAYMENT_METHOD="Betalningsmetod" ALL_PAYMENT_METHODS="Alla betalningsmetoder" CUSTOMER="Kund" PAID="Betald" NOT_PAID="Inte betald" PRODUCT_LIST="Produktlista" UNIT_PRICE="Pris per enhet" SUBTOTAL="Sub totalt" SHIPPING="Leverans" DISCOUNT="Rabatt" FILES="Filer" BECAUSE_STATUS_NO_DOWNLOAD="Orderstatus tillåter inte nedladdning" TOO_LATE_NO_DOWNLOAD="Nedladdningsperioden har utgått" UNTIL_THE_DATE="Tills %s" MAX_REACHED_NO_DOWNLOAD="Max antal nedladdningar har uppnåtts" X_DOWNLOADS_LEFT="%s nedladdningar kvar" PLUS_X_OF_VAT="+%s av moms" ORDER_ADD_INFO="Ytterligare information" ACTIONS="Åtgärder" INVOICE="Faktura" SHIPPING_INVOICE="Leveransfaktura" VAT="Moms" MODIFICATION_REASON="Anledning av ändring" NOTIFY_CUSTOMER="Meddela kund" NOTIFICATION="Meddelande" NEW_SHIPPING="Nytt leveranssätt" NEW_PAYMENT="Nytt betalningssätt" NEW_PRICE="Nytt pris" NEW_COUPON_CODE="Ny kupongkod" NEW_COUPON_VALUE="Nytt värde för kupong" ORDER_NEW_STATUS="Ny status för order" REMOVE_ORDER_ITEM="Ta bort beställda produkter" PRINT_INVOICE="Skriv ut faktura" PRINT="Skriv ut" NO_ORDERS_FOUND="Inga beställningar hittades" TELEPHONE_IN_ADDRESS="Telefon: %s" PLEASE_LOGIN_FIRST="Logga in först" ORDER_NOT_FOUND="Beställningen hittades inte" FILE_NOT_FOUND="Filen hittades inte" PAY_WITH_X="Betala med %s" ;front end control panel MANAGE_ADDRESSES="Adminstrera dina adresser" VIEW_ORDERS="Se dina beställningar" AFFILIATE_PROGRAM="Access till samarbetsprogram" AFFILIATE="Samarbete" CUSTOMER_ACCOUNT="Gästkonto" ORDER_CREATED="Beställningen skapades" ;banner BANNER_SAMPLES="Förslag på banderoll" COMMENT="Kommentera" LINK="Länk" HTML_CODE="HTML-kod" PREVIEW="Förhandsgranskning" REFERER="Refererens" HIKASHOP_YES="Ja" HIKASHOP_NO="Nej" ;front end affiliate CLICKS="Antal klickningar" REGISTERED_DATE="Registrerat datum" PARTNER_EMAIL="Partners e-post" PARTNER_NAME="Partners namn" PARTNER_FEE="Partners avgift" PARTNER_CURRENCY="Partners valuta" CLICKS_UNPAID_AMOUNT="Obetald summa för klickningar" LEADS_UNPAID_AMOUNT="Obetald summa för Leads" SALES_UNPAID_AMOUNT="Obetald summa för försäljningar" TOTAL_UNPAID_AMOUNT="Total obetald summa" AFFILIATE_ACCOUNT_ACTIVE="Samarbetskonto aktivt" STATS="Statistik" PARTNER_CHANGE_CURRENCY_WARNING="Genom ändring av valuta kommer alla tidigare summor konverteras." FILTER="Filtrera" GO="Ok" RESET="Börja om" DATE="Datum" ;backend Menus PRODUCTS="Produkter" CUSTOMERS="Kunder" ORDERS="Beställningar" SALES="Försäljningar" AFFILIATES="Samarbetsprogram" AFFILIATES_SALES="Försäljningar via samarbetsprogram" ZONES="Regioner" CURRENCIES="Valutor" PLUGINS="Plugin" DISPLAY="Visa" UPDATE_ABOUT="Uppdatera / Om" TAXES="Momssatser" SYSTEM="System" DISCOUNTS="Rabatter" ADD_PRODUCT="Lägg till produkt" CHARACTERISTICS="Egenskaper" VIEWS="Visningar" FIELDS="Anpassade fält" CONTENT_MODULES="Innehåll moduler" CONTENT_MENUS="Innehåll menyer" PAYMENT_METHODS="Betalningssätt" SHIPPING_METHODS="Leveranssätt" DOCUMENTATION="Dokumentation" FORUM="Forum" EMAILS="E-post" ;control panel widgets NEW_WIDGET="Ny widget" HIKASHOP_CPANEL="Kontrollpanel" LISTING="Listning" GAUGE="Beräkna" GRAPH="Grafik" PIE="Cirkeldiagram" MAP="Karta" START_DATE="Startdatum" END_DATE="Slutdatum" PERIOD="Period" HOURS="Timmar" DAYS="Dagar" WEEKS="Veckor" MONTHS="Månader" YEARS="År" LIMIT="Begränsning" ENCODING_FORMAT="Kodningsformat" ALL_STATUSES="Alla typer av status" DATE_TYPE="Datumtyp" CREATED_FIELD="Skapad" DATE_GROUP="Gruppera produkter per" REMOVE_WIDGET="Är du säker att du vill ta bort denna widget?" SOUTH_AMERICA="Sydamerika" CENTRAL_AMERICA="Centralamerika" NORTH_AMERICA="Nordamerika" AFRICA="Hela Afrika" CENTRAL_AFRICA="Central Afrika" NORTHERN_AFRICA="Norra Afrika" SOUTHERN_AFRICA="Södra Afrika" EASTERN_ASIA="Östra Asien" SOUTHERN_ASIA="Södra Asien" ASIA_AND_PACIFIC="Asien/Pacific regionen" CENTRAL_ASIA="Central Asien" MIDDLE_EAST="Mellanöstern" NORTHERN_ASIA="Norra Asien" NORTHERN_EUROPE="Norra Europa" WESTERN_EUROPE="Västra Europa" SOUTHERN_EUROPE="Södra Europa" ;back end control panel menus PRODUCTS_DESC_CREATE="Skapa/ändra/radera dina produkter" PRODUCTS_DESC_MANAGE="Hantera bilder, filer, priser, relaterade produkter etc" CHATACTERISTICS_DESC_MANAGE="Du kan också hantera din produktinformation baserad på egenskaper" CATEGORIES_DESC_CREATE="Skapa/ändra/radera produktkategorier" CUSTOMERS_DESC_CREATE="Hantera och kontakta dina kunder" CUSTOMERS_DESC_MANAGE="Du kommer också kunna hantera deras adresser och beställningar" ORDERS_DESC="Hantera din kunders beställningar" ORDERS_DESC_STATUS="Skapa/ändra/radera status på beställningar" AFFILIATES_DESC="Hantera dina samarbetsprogram" AFFILIATES_DESC_BANNERS="Skapa/ändra/radera banderoller" AFFILIATES_DESC_SALES="Hantera dina samarbetsprogramsförsäljningar" ONLY_COMMERCIAL="Endast i den kommersiella versionen av HikaShop" ONLY_FROM_HIKASHOP_BUSINESS="Endast för HikaShop Business" ZONE_DESC="Hantera regionerna för dina butiker" ZONE_DESC_TAXES="Hantera moms och momskategorier för dina produkter" DISCOUNT_DESC="Skapa/ändra/radera rabatter och kuponger" DISCOUNT_DESC_LIMITS="Hantera deras restriktioner" CURRENCY_DESC="Hantera aktuella valutor för din butik" CURRENCY_DESC_RATES="Automatisk uppdatering av valutakurser" PLUGINS_DESC_PAYMENT="Hantera betalningsplugin" PLUGINS_DESC_SHIPPING="Hantera leveranssättsplugin" DISPLAY_DESC_VIEW="Ändra enkelt och visa i HikaShop" DISPLAY_DESC_CONTENT="Hantera HikaShops menyer & moduler" DISPLAY_DESC_FIELDS="Inställningar för anpassade fält" CONFIG_DESC_HIKASHOP_CONFIG="Konfigurera HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_MODIFY="Ändra valfri string som används i HikaShop" CONFIG_DESC_EMAIL="Ändra valfri e-post som används i HikaShop" CONFIG_DESC_HIKASHOP_PLUGIN="Aktivera/inaktivera HikaShop Plugins" UPDATE_DESC="Sök efter uppdatering och se changelog" HELP_DESC="Visa HikaShop hjälp" FORUM_DESC="Besök forumet för ytterligare hjälp" ;back end general ERROR_SAVING="Fel - spara misslyckades" MAIN_INFORMATION="Allmän information" HIKASHOP_SUCC_SAVED="Spara lyckades" SUCC_DELETE_ELEMENTS="Radering lyckades av %s del(ar)" NAME_TRANSLATED="Översatt namn" ROOT="Root" EXPLORER="Explorer" RATE="Kurs" ZONE="Region" RESTRICTIONS="Begränsningar" ADDRESS="Adress" PROCESS_CONFIRMATION="Är du säker att du vill fortsätta?" NEW_ORDERING_SAVED="Ny beställning sparades" ERROR_ORDERING="Fel - beställning innehåll" ;config - main MAIN="Allmän" STORE_ADDRESS="Adressen till din butik" ZONE_TAX_ADDRESS_TYPE="Typ av adress som används för moms" BILLING="Fakturering" APPLY_DISCOUNTS="Tillämpa rabatter" BEFORE_TAXES="Innan moms" AFTER_TAXES="Efter moms" DEFAULT_ADDRESS_TYPE="Typ av standardadress" MAIN_TAX_ZONE="Allmän region för moms" VAT_CHECK="VAT nummer kontroll" NO_VAT_CHECK="Ingen kontroll" FORMAT_CHECK="Kontroll av format" ONLINE_CHECK="Kontroll online" MAIN_CURRENCY="Allmäna valuta" RATES_REFRESH_FREQUENCY="Uppdateringsfrekvens av valuta" DEFAULT_ORDER_STATUS="Standard för beställningsstatus" CONFIRMED_ORDER_STATUS="Betalningsbekräftelse beställningsstatus" CANCELLED_ORDER_STATUS="Ångra beställningsstatus" CART_RETAINING_PERIOD="Varukorg återstående period" CART_RETAINING_PERIOD_CHECK_FREQUENCY="Frekvens för att kontrollera varukorgar" CHECKOUT_FLOW="Kassans arbetsflöde" READ_MORE="Läs mer" DIMENSION_SYMBOLS="Dimension symboler" WEIGHT_SYMBOLS="Viktsymboler" LAST_CHECK="Senast kontrollerad : %s" CHECKOUT_FORCE_SSL="Tvinga SSL i kassa" DEFAULT_VARIANT_PUBLISH="Variant publicerad som standard" ORDER_NUMBER_FORMAT="Format på ordernummer" HIKA_QUANTITY_FIELD="Mängdfält" HIKA_INSERT="Infoga" EXCLUDE_DIMENSIONS="Exkludera dimensioner" ;config - display GENERAL_DISPLAY_OPTIONS="Standardinställningar för visa" CSS_DISPLAY_OPTIONS="CSS options" PRODUCTS_DISPLAY_OPTIONS="Product options" DISPLAY_CHECKOUT_BAR="Visa förloppsindikator i kassan" NO_CHECKOUT_PROGRESS="Ingen förloppsindikator i kassan" CHECKOUT_PROGRESS="Förloppsindikator i kassan med slut" CHECKOUT_PROGRESS_WITHOUT_END="Förloppsindikator i kassan utan slut" AFTER_ADD_TO_CART="Efter att en produkt har lagts till i varukorgen" ALWAYS_CHECKOUT="Gå alltid till kassan" STAY_IF_CART_MODULE_DISPLAYED="Stanna om modulen för varukorgen visas" STAY_AND_DISPLAY_POPUP_NOTICE="Stanna och visa en popupnotifiering" ALWAYS_STAY="Stanna alltid på samma sida" WHEN_CART_IS_EMPTY="URL för att skicka vidare när varukorgen är tom" LIMIT_NUMBER_OF_ITEMS_IN_CART="Maximalt antal artiklar i varukorgen" BUTTON_STYLE="Stil på knapp" NORMAL="Normal" ROUNDED="Rundad" MENU_STYLE="Meny position" TITLE_BOTTOM="Under rubrik" CONTENT_TOP="Ovanför det huvudsakliga innehållet" CONTINUE_SHOPPING_BUTTON_URL="Fortsätta handla knappens URL" COMMENTS_ENABLED_ON_PRODUCTS="Tillåt kommentering av produkter" CHARACTERISTICS_DISPLAY="Metod för att välja egenskaper" DROPDOWN="Rullgardin" TABLE="Tabell" CHARACTERISTICS_DISPLAY_TEXT="Visa namnet för egenskaperna" QUANTITY_FIELD="Visa fält för mängd på produktsidan" AJAX_INPUT="Ajax indata" NORMAL_INPUT="Normal indata" NO_DISPLAY="Visa inget" PRINT_INVOICE_FRONTEND="Tillåt användare skriva ut fakturor på hemsidan" CATEGORY_EXPLORER="Kategorier utforskare" CSS_FRONTEND="Framsida CSS Fil" CSS_BACKEND="Kontrollpanel CSS Fil" MODULES_MAIN_DEFAULT_OPTIONS="Modulens allmänna standardval" PRODUCT_SHOW_MODULES="Moduler på produktsidor" DEFAULT_PARAMS_FOR_PRODUCTS="Standard paramterar för produkter" DEFAULT_PARAMS_FOR_CATEGORIES="Standard paramterar för kategorier" DEFAULT_PARAMS_FOR_DIV="Standard paramterar för DIVs" SHOW_FOOTER="Visa fotnot" FOOTER="Fotnot" CATALOGUE_MODE="Katalogläge" SIMPLIFIED_REGISTRATION="Förenklad registrering" NO_REGISTRATION="No registration" WEIGHT_UNIT_PRICE="Visa kostnad per enhet efter vikt" ALLOW_CUSTOMERS_TO_PAY_ORDERS_AFTERWARD="Tillåt kunder att betala i efterskott" ;config - languages LANGUAGES="Språk" MULTI_LANGUAGE_EDIT="Aktivera läge för innehåll på flera språk" INSTALL_JOOMFISH="Du måste installera Joomfish för att kunna hantera flera språk" DEFAULT_TRANSLATION_PUBLISH="Översättning publiserad som standard" MUTLILANGUAGE_INTERFACE_DISPLAY="Visa utseendeläge för flera språk" EDIT_LANGUAGE_FILE="Ändra språkfil" ADD_LANGUAGE_FILE="Lägg till språkfil" SHARE="Dela" SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_1="Denna språkfil kommer att skickas till Hikari Software översättningsteam och kommer möjligtvis komma med i nästkommande version." SHARE_HIKASHOP_CONFIRMATION_2="Genom att dela denna fil, tillåter du Hikari Software att använda denna fil till vilket syfte som helst." SHARE_CONFIRMATION_3="Du kan lägga till ett personligt meddelande i följande fält, vilket kommer medfölja e-mailet." HIKASHOP_LOAD_ENGLISH_1="HikaShop är inte översatt i detta språk." LOAD_ENGLISH_2="Denna engelska versionen kommer att laddas så att du kan översätta den." LOAD_ENGLISH_3="När du är klar, glöm inte att dela med dig till communityn!" LOAD_LATEST_LANGUAGE="Ladda den senaste versionen från vår server" MISSING_LANGUAGE="Ditt språk är inte installerat." UPDATE_LANGUAGE="Din språkfil är inte uppdaterad." DONT_REMIND="Jag vet, påminn mig inte" ;config - cron EMPTY_LOG="Loggfilen är tom" SUCC_DELETE_LOG="Loggfilen togs bort" ERROR_DELETE_LOG="Kunde inte ta bort loggfil" EXIST_LOG="Loggfilen existerar inte" CRON_TRIGGERED="HikaShop startade %s" CRON_NEXT="Systemet kunde inte starta innan %s" CRON_PROCESS="Cronprocess" CREATE_CRON="Skapa/ändra cronjobb" CRON="Cron" MIN_DELAY="Minimal fördröjning mellan två cronjobb" NEXT_RUN="Nästa Runtime" CRON_URL="Cron URL" REPORT="Rapport" REPORT_SEND="Skicka rapport" REPORT_SEND_TO="Skicka rapport till" REPORT_SAVE="Spara rapport" REPORT_SAVE_TO="Spara rapport till" REPORT_DELETE="Ta bort rapport" REPORT_SEE="Se rapport" REPORT_EDIT="Ändra epost för rapportering" LAST_CRON="Senaste Cron" LAST_RUN="Senaste Runtime" CRON_TRIGGERED_IP="Startad från IP" EACH_TIME="Varje gång HikaShop är startad" ONLY_ACTION="Endast om HikaShop verkställer process" SIMPLIFIED_REPORT="Enkel rapport" DETAILED_REPORT="Detaljerad rapport" ;config - email FROM_NAME="Från namn" FROM_ADDRESS="Från adress" REPLYTO_NAME="Svara till namn" REPLYTO_ADDRESS="Svara till adress" BOUNCE_ADDRESS="Skicka tillbaka till adress" EMAILS_OPTIONS="E-post alternativ" ADD_NAMES="Lägg till namn" CHARSET="Teckenuppsättning" WORD_WRAPPING="Förkorta ord" EMBED_IMAGES="Bädda in bilder" EMBED_ATTACHMENTS="Bädda in bilagor" MULTIPLE_PART="Flera delar" PAYMENTS_NOTIFICATIONS_EMAIL_ADDRESS="Betalningsbekfräftelse e-postadress" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_EMAIL_ADDRESS="Genomförd betalningsbekräftelse e-postadress" ;config - files ALLOWED_FILES="Tillåtna filer" ALLOWED_IMAGES="Tillåtna bilder" UPLOAD_FOLDER="Uppladdning mapp" UPLOAD_SECURE_FOLDER="Uppladdning säker mapp" PAYMENT_LOG_FILE="Betalning loggfil" ORDER_STATUS_FOR_DOWNLOAD="Giltig beställningsstatus för nedladdning" DOWNLOAD_TIME_LIMIT="Begränsning av tid för nedladdning" DOWNLOAD_NUMBER_LIMIT="Begränsning av antal för nedladdning" DEFAULT_IMAGE="Standardbild" THUMBNAIL="Tumnagel" THUMBNAIL_X="Tumnagelbredd" THUMBNAIL_Y="Tumnagelhöjd" THUMBNAIL_XY="Thumbnail (width x height)" IMAGE_X="Bredd på bild" IMAGE_Y="Höjd på bild" IMAGE_XY="Image (width x height)" MAX_X_POPUP="Full bildstorlek för popup max bredd" MAX_Y_POPUP="Full bildstorlek för popup max höjd" WATERMARK_ON_IMAGES="Vattenmärken på bilder" WATERMARK_OPACITY="Vattenmärkets genomskinlighet" ;categories CATEGORY_DESCRIPTION="Beskrivning" DIRECT_SUB_ELEMENTS="Direkta underelement" CATEGORY_ADDITIONAL_INFORMATION="Ytterligare information" CATEGORY_PARENT="Överordnad kategori" ALL_SUB_ELEMENTS="Alla underelement" ALL_SUB_ELEMENTS_GROUP_BY_CATEGORY="Grupperad per kategori" PRODUCT_CATEGORIES="Produktkategorier" PRODUCT_CATEGORY="Produktkategori" TAXATION_CATEGORIES="Momskategorier" TAXATION_CATEGORY="Momskategori" ORDER_STATUS="Beställningstatus" ORDER_STATUSES="Beställningstatus" USE="Använd" MAX_UPLOAD="Maximal storlek för filuppladdning : %s" DEFAULT_CATEGORIES_DELETE_ERROR="Du kan inte ta bort standardkategori" ;products PRODUCT_CODE="Kupong" PRODUCT_PRICE="Pris" PRODUCT_QUANTITY="Kvantitet" PRODUCT_DESCRIPTION="Beskrivning" URL="Url" PRODUCT_META_DESCRIPTION="Metabeskrivning" PRODUCT_KEYWORDS="Nyckelord" VARIANTS="Varianter" MANAGE_VARIANTS="Hantera varianter" UNLIMITED="Obegränsat" PRODUCT_SALE_START="Start försäljning" PRODUCT_SALE_END="Slut försäljning" PRODUCT_WEIGHT="Vikt" RELATED_PRODUCTS="Relaterade produkter" PRICES="Priser" PRICE="Pris" PRICE_WITH_TAX="Priser med moms" CURRENCY="Valuta" MINIMUM_QUANTITY="Minsta antal" FILENAME="Filnamn" SPECIFY_NAME_AND_CODE="Specifiera minst namn och kod på produkten" DUPLICATE_PRODUCT="En produkt med samma kod finns redan" PRODUCT_VOLUME="Volym" PRODUCT_WIDTH="Bredd" PRODUCT_LENGTH="Längd" PRODUCT_HEIGHT="Höjd" ADD_TO_CART_HTML_CODE="Lägg till varukorg HTML länk" PRODUCT_MAX_QUANTITY_PER_ORDER="Maximalt antal per beställning" ;characteristics DEFAULT_VALUE="Standardvärde" VALUES="Värden" VALUE="Värde" GO_TO_MAIN_PRODUCT="Gå till aktuell produkt" ;Order statuses CREATED="skapad" PENDING="väntar" CONFIRMED="bekräftad" CANCELLED="avbruten" REFUNDED="återbetald" SHIPPED="skickad" ORDER_STATUS_CREATED="skapad" ORDER_STATUS_PENDING="väntar" ORDER_STATUS_CONFIRMED="bekräftad" ORDER_STATUS_CANCELLED="avbruten" ORDER_STATUS_REFUNDED="återbetald" ORDER_STATUS_SHIPPED="skickad" HIKASHOP_ORDER_STATUS_CHANGED_TO="HikaShop beställningsstatus ändrad till" ;user PARTNERS_ONLY="Endast partners" CUSTOMERS_ONLY="Endast kunder" JOOMLA_USER_OPTIONS="Joomla användarval" ADDRESSES="Adresser" USERS="Användare" ;partner PARTNERS="Partners" PARTNER_KEY="Partnernyckel" CUSTOM_FEES="Anpassade avgifter" PARTNER_FEES_CURRENCY="Valuta för avgifter" PARTNER_LEAD_FEE="Avgift för lead" PARTNER_ORDER_PERCENT_FEE="Procent avgift för försäljning" PARTNER_ORDER_FLAT_FEE="Platt avgift för försäljningar" PARTNER_CLICK_FEE="Avgift för klick" PARTNER="Partner" PAYMENT_TO_PARTNER="Samarbetsprogram betalt till %s" PAY_X_TO_X="Du kommer nu betala %s till %s." REDIRECTION_FOR_PAYMENT="Om du vill ändra till %s för att betala, aktivera alternativet nedan" PROCEED="Fortsätt" ALLOW_CURRENCY_SELECTION="Tillåt partner att välja valuta" VALID_ORDER_STATUS="Giltig beställningsstatus" AFFILIATE_ADVANCED_STATS="Visa avancerad statistik för affiliates" CLICK_MINIMUM_DELAY="Minimal fördröjning innan ny klickning från samma IP" VALIDITY_PERIOD="Giltig period för leads och försäljning" AFFILIATE_TERMS="Artikel till Affiliate program villkor" READ_AFFILIATE_TERMS="Läs villkor för affiliateprogram" ;history HISTORY="Historia" REASON="Anledning" INFORMATION="Information" ;shipping SHIPPING_MAX_VOLUME="Maximal volym" SHIPPING_MIN_VOLUME="Minimal volym" SHIPPING_MIN_WEIGHT="Minimal vikt" SHIPPING_MAX_WEIGHT="Maximal vikt" SHIPPING_MIN_PRICE="Minimal pris" SHIPPING_MAX_PRICE="Maximal pris" EDIT_PLUGINS_BEFORE_DISPLAY="Du behöver ändra och spara pluginen innan den syns vid kassan" X_PACKAGES="%s paket" ;discounts COUPONS="Kuponger" DISCOUNT_CODE="Kod" DISCOUNT_TYPE="Typ" DISCOUNT_START_DATE="Start datum" DISCOUNT_END_DATE="Slut datum" DISCOUNT_VALUE="Värde" DISCOUNT_QUOTA="Kvot" MINIMUM_ORDER_VALUE="Minimalt beställningsvärde" PRODUCT_NOT_FOUND="Produkten hittades inte" CATEGORY="Kategori" CATEGORY_NOT_FOUND="Kategorin hittades inte" INCLUDING_SUB_CATEGORIES="Inkluderat underkategorier" DISCOUNT_FLAT_AMOUNT="Enhetligt värde" DISCOUNT_PERCENT_AMOUNT="Procentdel" DISCOUNT_USED_TIMES="Antal gånger för användning" X_LEFT="%s vänster" COUPON_AUTO_LOAD="Automatisk laddning i varukorgen om möjligt" ;taxes TAXATIONS="Momsregler" TAXATION="Momsregel" MANAGE_RATES="Hantera kurs" MANAGE_TAX_CATEGORIES="Hantera momskategorier" ALL_RATES="Alla kurser" CUSTOMER_TYPE="Typ av kund" ALL_CUSTOMER_TYPES="Alla kundtyper" INDIVIDUAL="Individ" COMPANY_WITHOUT_VAT_NUMBER="Företag utan momsnummer" COMPANY_WITH_VAT_NUMBER="Företag med momsnummer" TAX_NAMEKEY="Moms namnnyckel" RATES="Kurser" VAT_NOT_FOR_YOUR_COUNTRY="Ditt land har inget stöd för momsnummer" VAT_NUMBER_NOT_VALID="VAT-numret är inte giltigt" SOAP_EXTENSION_NOT_FOUND="Online VAT-nummer kräver SOAP tillägg för PHP. Om du inte har det, installera och aktivera det. Annars, inaktivera onlinekontroll av momsnummer." ;email HTML_VERSION="HTML-version" TEXT_VERSION="Textversion" SEND_HTML="Skicka HTML" SENDER_INFORMATIONS="Information för avsändare" TO_NAME="Till namn" TO_ADDRESS="Till adress" EMAIL_SUBJECT="Ämne e-post" ATTACHMENTS="Bilagor" ATTACHED_FILES="Bifogade filer" ADD_ATTACHMENT="Bifoga ny fil" REMOVE_CUSTOMIZATION_HTML="Ta bort HTML-anpassning" REMOVE_CUSTOMIZATION_TEXT="Ta bort textanpassning" CRON_REPORT="Cronrapport" ORDER_NOTIFICATION="Meddelande om order" ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Meddelande om ny beställning" ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Meddelande om beställningstatus" ADVICE_BOUNCE="Den skapade 'bounce' e-postaddressen %s kan orsaka problemet, ta bort den (lämna fältet för 'bounce' e-postadress tomt) och försök igen." ;email content ORDER_STATUS_NOTIFICATION_SUBJECT="Din beställning nummer %s är nu %s hos %s" ORDER_CREATION_NOTIFICATION_SUBJECT="Din beställning nummer %s är nu %s hos %s" ORDER_NOTIFICATION_SUBJECT="Din beställning nummer %s hos %s" USER_ACCOUNT_SUBJECT="Kontodetaljer för %s hos %s" CRON_REPORT_SUBJECT="Ditt cronjobb har startat" DATE_ON_WEBSITE=" %s hos %s" ORDER_STATUS_CHANGED_TO="Beställningsstatus för nummer %s har ändrats till %s." HI_CUSTOMER="Hej %s," ORDER_CREATION_SUCCESS_ON_WEBSITE_AT_DATE="Din beställning nummer %s har lyckats hos %s på %s hos %s" YOUR_ORDER="Din beställning" SUMMARY_OF_YOUR_ORDER="Sammanfattning av din beställning" TOTAL_WITHOUT_VAT="Summa utan moms : %s" TOTAL_WITH_VAT="Summa med moms: %s" ORDER_TOTAL_WITHOUT_VAT="Summa (exkl moms)" ORDER_TOTAL_WITH_VAT="Totalt (inkl moms)" ORDER_VALID_AFTER_PAYMENT="Din beställning kommer att genomföras efter att vi har erhållit din betalning." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER="Åter igen, tack för din beställning hos %s. Välkommen åter." THANK_YOU_FOR_YOUR_ORDER_BEGIN="Tack för din beställning på %s." THANK_YOU_FOR_REGISTERING="Tack för din registrering hos %s." ACCOUNT_MUST_BE_ACTIVATED="Ditt konto kommer bli aktivt efter att du har klickat på aktiveringslänken nedan och du kommer att kunna fullfölja din beställning." YOU_CAN_LOG_IN_WITH="Du kan logga in på hemsidan med följande användarnamn och lösenord." BEST_REGARDS_CUSTOMER="Vänligen,
%s" NEW_ORDER_SUBJECT="Nytt beställningsnummer %s skapad %s" HIKASHOP_MAIL_HEADER="Om du inte ser detta mail ordentligt, vänligen klicka här för att se din beställning" ;currencies UPDATE_RATES="Uppdatera kurs" UPDATE_RATES_WARNING="Uppdatering av kurser kommer att ersätta gamla kurser" CURRENCY_CODE="Kod" CURRENCY_SYMBOL="Symbol" CURRENCY_DISPLAY_EXAMPLE="Visa exempel" CURRENCY_DISPLAYED="Visas" CURRENCY_INFORMATION="Valutainformation" CURRENCY_PERCENT_FEE="Ytterligare avgift (in %)" RATES_SUCCESSFULLY_UPDATED="Kurs uppdaterad" MAIN_CURRENCY_NOT_SUPPORTED_ECB="Din huvudsakliga valuta har inte stöd i feeden för European Central Bank. Därför, är det omöjligt att uppdatera andra valutakurser baserat på denna feed" NO_DATA_IN_ECB_FEED="Ingen valutakursdata i feeden för European Central Bank" LOCALE_INFORMATION="Lokal information" CURRENCY_FORMAT="Format" MON_DECIMAL_POINT="Decimalseparation" MON_THOUSANDS_SEP="Gruppseparation" MON_GROUPING="Siffergrupp" POSITIVE_SIGN="Symbol för positivt värde" NEGATIVE_SIGN="Symbol för negativt värde" INT_FRAC_DIGITS="Internationell fraktion i siffror" FRAC_DIGITS="Lokalsiffor fraktion" P_CS_PRECEDES="Symbol avser positivt värde" P_SEP_BY_SPACE="Symbol för mellanrum mellan positivt värde" N_CS_PRECEDES="Symbol avser negativt värde" N_SEP_BY_SPACE="Symbol för mellanrum mellan negativt värde" P_SIGN_POSN="Positiv tecken position" N_SIGN_POSN="Negativ tecken position" PARENTHESIS_AROUND="Paranteser runt om" SIGN_BEFORE="Före tecken" SIGN_AFTER="Efter tecken" SIGN_BEFORE_SYMBOL="Tecken efter symbol" SIGN_AFTER_SYMBOL="Tecken före symbol" ;zones ZONE_NOT_FOUND="Regionen hittades inte" ZONE_NAME_ENGLISH="Namn på engelska" ZONE_CODE_2="Kod 2 tecken" ZONE_CODE_3="Kod 3 tecken" ZONE_TYPE="Typ" ZONE_INFORMATION="Regionell information" SUBZONES="Delregion" SUBZONES_CHOOSER_DISABLED="Du måste först spara din region innan du kan välja delregion" ALL_ZONES="Alla regioner" COUNTRIES="Länder" STATES="Län" TAX_ZONES="Region för moms" SHIP_ZONES="Regioner för leverans" DISCOUNT_ZONES="Region för rabatter" PAYMENT_ZONES="Region för betalning" DUPLICATE_ZONE="Regionen används redan" ;banners IMAGE_URL="Bild url" ;Australia Post SHIPPING_SERVICES="Leveranssätt" EXPRESS="Express" STANDARD="Standard" AIR="Med flyg" SEA="Med båt" EXPRESS_DESCRIPTION="" STANDARD_DESCRIPTION="" AIR_DESCRIPTION="" SEA_DESCRIPTION="" ;credit card CREDIT_CARD_NUMBER="Kreditkortsnummer" EXPIRATION_DATE="Utgångsdatum" CARD_VALIDATION_CODE="CVV kod" MM="mm" YY="yy" CVC_TOOLTIP_TITLE="Var finner jag ?" CVC_TOOLTIP_TEXT="MasterCard, Visa, Diners Club, Discover och JCB kredit- och kontantkort har en tresiffrig kod på baksidan av korten. American Expresskort har en fyrsiffrig kod på framsidan." FILL_CREDIT_CARD_INFO="Fyll i din kreditkortsinformation" ;paypal PAYPAL_ADDRESS_TYPE="E-postadress för kund" PAYPAL_CONNECTION_FAILED="Anslutning till Paypal misslyckades för beställning %s" NO_ADDRESS="Ingen adress" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOT_REDIRECTED="Om du inte skickas vidare automatiskt efter 10 sekunder, klicka på knappen nedan." ;authorize GO_BACK_TO_SHOP="Du kommer tillbaka till butiken genom att klicka på denna länk" AUTHORIZE_LOGIN_ID="Login ID för Authorize.net" AUTHORIZE_TRANSACTION_KEY="Transaktionsnyckel för Authorize.net" AUTHORIZE_MD5_HASH="Din MD5 Hash för Authorize.net" RETURN_TO_THE_STORE="Tillbaka till butiken" ;moneybookers MONEYBOOKERS_MERCHANT_ID="Din Moneybookers kund-ID" MONEYBOOKERS_SECRET_WORD="Ditt lösenord hos Moneybookers" ;bluepaid BLUEPAID_SHOP_ID="Ditt Bluepaid ID" ;bank transfer BANK_ACCOUNT_INFORMATION="Bankkontoinformation" BANK_TRANSFER="Banktransaktion" PLEASE_TRANSFERT_MONEY="Du kan nu överföra %s med hjälp av följande information:" INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_TRANSFER="Glöm inte att inkludera ditt beställningsnummer ( %s ) i kommentarerna på din överföring så att vi kan verifiera din beställning." ;collect on delivery COLLECT_ON_DELIVERY="Postförskott" AMOUNT_COLLECTED_ON_DELIVERY="Summan på %s kommer betalas av dig vid utlämning (%s)" ;check CHECK_PAYMENT="Kontrollera" CHECK_INFORMATION="Kontrollera information" PLEASE_SEND_CHECK="Du kan nu skicka oss en check på summan %s med tillhörande information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_CHECK="Glöm inte att inkludera beställningsnumret ( %s ) på baksidan av checken så att vi kan verifiera din beställning." ;payment notification emails NOTIFICATION_OF_ORDER_ON_WEBSITE="Detta meddelande är för beställning %s på hemsidan %s" ACCESS_ORDER_WITH_LINK="Du kan se dina detaljer för beställningen genom att klicka på länken efter att du har loggat in:
%s" NOTIFICATION_REFUSED_FOR_THE_ORDER="%s betalningsmeddelande avvisades:" NOTIFICATION_REFUSED_FROM_IP="Hej,
A %s meddelandet avvisades på grund av att IP %s inte finns med på listan av giltiga IP-nummer :
%s" NOTIFICATION_REFUSED_NO_CONNECTION="Hej,
A %s meddelandet avvisades på grund av att uppkopplingen från server misslyckades." CHECK_DOCUMENTATION="Läs dokumentation hos %s" IP_NOT_VALID="IP godkänns inte för beställning %s" PAYMENT_NOTIFICATION_STATUS="Hej,
A %s meddelande mottogs med status %s." STATUS_NOT_CHANGED="Din beställningsstatud ändrades inte" AUTOMATIC_PAYMENT_NOTIFICATION="automatiskt betalningsmeddelande mottogs" INVALID_AMOUNT="felaktigt värde" AMOUNT_RECEIVED_DIFFERENT_FROM_ORDER="Hej,
A %s meddelande avvisades på grund av att summan som mottogs (%s) är annorlunda än den ursprungliga summan (%s)" ORDER_STATUS_CHANGED="Beställningen är nu %s." ;field interface FIELD_LABEL="Etikett" FIELD_COLUMN="Namn på kolumn" FIELD_TYPE="Fälttyp" REQUIRED="Krävs" CORE="Kärna" FIELD_SIZE="Storlek" FIELD_DEFAULT="Standardvärde" FIELD_VALUES="Värden" FIELD_COLUMNS="Kolumner" FIELD_ROWS="Rader" FIELD_TEXT="Text" FIELD_TEXTAREA="Textarea" FIELD_RADIO="Radioknapp" FIELD_CHECKBOX="Checkbox" DISPLAY_BACKEND_FORM="Kontrollpanelsformulär" DISPLAY_FRONTCOMP="Framsida" DISPLAY_BACKEND_LISTING="Listning i kontrollpanelen" EXTRA_INFORMATION="Extra information" FIELD="Fält" FIELD_SINGLEDROPDOWN="Enkel rullgardinslista" FIELD_MULTIPLEDROPDOWN="Flera rullgardinslistor" FIELD_DATE="Datum" FIELD_VALUE="Värde" FIELD_TABLE="Tabell" FIELD_TITLE="Rubrik" FIELD_ADDVALUE="Lägg till nytt värde" FIELD_VALID="Lägg till värde för fältet %s" FIELD_ERROR="Anpassning av felmeddelande" FORMAT="Format" FIELD_ZONE="Region" TITLE="Rubrik" FIRSTNAME="Förnamn" MIDDLE_NAME="Mellannamn" LASTNAME="Efternamn" COMPANY="Företag" STREET="Gata" POST_CODE="Postnummer" CITY="Ort" TELEPHONE="Telefon" FAX="Fax" STATE="Län" COUNTRY="Land" VAT_NUMBER="Momsnummer" CORE_FIELD_DELETE_ERROR="Du kan inte ta bort ett fält som är standard. Du kan dock inaktivera det." HIKASHOP_ENTRY="Inmatning" HIKASHOP_ENTRIES="Inmatningar" DISPLAY_LIMITED_TO="Visningar begränsat till" SAVE_THE_FIELD_FIRST_BEFORE="Du måste spara fältet innan du kan ändra denna funktion" ADD_A_NEW_ENTRY="Lägg till en ny inmatning" REMOVE_ENTRY="Ta bort inmatningen" CORRESPOND_TO_PRODUCT="Motsvarar den produkt som" FOR_THE_VALUE="För värdet" FIELD_DISABLED="Inaktiverad" ;modules and menus MODULES="Moduler" HIKASHOP_OPTIONS="HikaShop-alternativ" HIKASHOP_OPTIONS_EDIT="Du måste spara länken innan du kan fortsätta konfigurera HikaShop-alternativ" MENU="Meny" JOOMLA_MODULE_OPTIONS="Joomla modulalternativ" JOOMLA_MENU_OPTIONS="Joomla menyalternativ" SHOW_TITLE="Visa rubrik" SHOW_IMAGE="Visa bild" SHOW_DESCRIPTION="Visa beskrivning" TYPE_OF_CONTENT="Typ av innehåll" TYPE_OF_LAYOUT="Typ av layout" LIST="Lista" DIV="Div" NUMBER_OF_COLUMNS="Antal kolumner" NUMBER_OF_ITEMS="Antal poster" ORDERING_DIRECTION="Välj riktning på filtrering" ASCENDING="Stigande" DESCENDING="Fallande" SUB_ELEMENTS_FILTER="Subelementfilter" SELECT_A_CATEGORY="Välj kategori" SELECT="Välj" ASSOCIATED_MODULES="Associerade moduler" SELECT_MODULES="Välj modul" SHOW_CART_PRICE="Visa priser i varukorgen" SHOW_CART_QUANTITY="Visa antal i varukorgen" SHOW_CART_DELETE="Visa raderade produkter i varukorgen" CHECKOUT_SHOW_CART_DELETE="Visa ikon för att radera i kassan" SHOW_CART_PROCEED="Visa fortsätt till kassaknapp i varukorgen" EMPTY_CART_MESSAGE="Varukorgen är tom" MODULE_CLASS_SUFFIX="Modulclasssuffix" MODULES_TO_DISPLAY_UNDER_MAIN_ZONE="Modul som visas för den huvudsakliga zonen" SYNCHRO_WITH_ITEM="Synkronisera
visade produkter om möjligt" USE_NAME_INSTEAD_TITLE="Använd menynamn istället för
namn på kategori i rubriken" PARAMS_FOR_PRODUCTS="Parametrar för produkter" ORDERING_FIELD="Fält för filtering" CONTENT_ON_PRODUCT_PAGE="Innehåll på produktsida" IN_SAME_CATEGORIES="I samma kategori" IN_MODULE_PARENT_CATEGORY="I modulen för överordnad kategori" RANDOM_ITEMS="Slumpmässiga produkter" ADD_TO_CART_BUTTON="Visa 'Lägg till varukorg' knapp" LINK_TO_PRODUCT_PAGE="Länk till produktsida" DISPLAY_PRICE="Visa pris" SHOW_TAXED_PRICES="Visa momspriser" NO_TAX="Ingen moms" WITH_TAX="Med moms" DISPLAY_BOTH_PAGINATION="Visa båda" DISPLAY_BOTH_TAXES="Visa båda" ORIGINAL_CURRENCY_PRICE="Visa pris i ursprunglig valuta" SHOW_DISCOUNTED_PRICE="Visa rabatterade priser" DISPLAY_DISCOUNT_AMOUNT="Visa rabattbeloppet" DISPLAY_PRICE_BEFORE_DISCOUNT="Visa priset innan rabatten lagts till" PRICE_DISPLAY_METHOD="Metod för att visa priser" CHEAPEST_PRICE="Lägsta pris" UNIT_PRICE_ONLY="Endast pris per artikel" PRICE_RANGE="Prisintervall" PARAMS_FOR_CATEGORIES="Parametrar för kategorier" SHOW_SUB_CATEGORIES="Visa underkategorier" NO_CHILD="Inga underkategorier" ALL_CHILDS="Alla direkta underkategorier" ALL_CHILDS_EXPANDED="Alla underkategorier" NUMBER_OF_SUB_CATEGORIES="Antal underkategorier" PARAMS_FOR_DIV="Parametrar för DIV" TYPE_OF_ITEM_LAYOUT="Typ av produktlayout" IMG="Bild" IMG_DESC="Bild och beskrivning" IMG_TITLE="Bild och rubrik" ITEM_BOX_HEIGHT="Boxhöjd för produkt" ITEM_BOX_COLOR="Bakgrundsfärg för produktbox " ITEM_BOX_MARGIN="Produkt boxmarginal" ITEM_BOX_ROUND_CORNER="Produktbox med rundade hörn" TEXT_CENTERED="Centrerad text" MENU_WITHOUT_ASSOCIATED_MODULE="Du sparade just en kategorilistningsmeny utan att associera en modul." ASSOCIATED_MODULE_NEEDED="Om du vill visa en produktlistning under kategorilistning, måste du associera en modul." ADD_MODULE_AUTO="Du kan göra det direkt genom att klicka här" ;view CLIENT="Klient" REMOVE_CUSTOMIZATION="Ta bort anpassningar" FRONT_END="Framsida" BACK_END="Kontrollpanel" FRONT_END_AND_BACK_END="Framsida och kontrollpanel" ALL_TEMPLATES="Alla mallar" ;files ACCEPTED_TYPE="Filtypen ( %s ) accepteras inte, accepterade filtyper är : %s" FAIL_UPLOAD="Kunde inte ladda upp filen %s till %s" WRITABLE_FOLDER="Mappen %s är inte skrivbar" FILE_NOT_WRITABLE="Kunde inte göra filen %s skrivbar" FAIL_SAVE="Kunde inte spara filen %s" ADD_FILE_VIA_BROWSE_BUTTON="Du lade inte till filen via din webbläsare" ;export/import FIELD_EXPORT="Fält för export" EXPORT_FORMAT="Export format" UPLOAD_FILE="Ladda upp fil" CHARSET_FILE="Teckenuppsättningsfil" IMPORT="Importera" IMPORT_ARGUMENTS="Du behöver %s 'arguments' per linje" IMPORT_ERRORLINE="Linjen '%s' kunde inte importeras" IMPORT_REPORT="%s produkter hittades : %s nya produkter importerades, %s felaktig produktkod, %s existerar redan" IMPORT_ERROR_FIELD="Kolumnen '%s' är inte i listan för möjliga kolumner : %s. Kolumnen ignorerades" UNKNOWN="Okänd" PRODUCTS_FROM_CSV="Importera produkter från CSV" PRODUCTS_FROM_TEXTAREA="Importera produkter från textområde" PRODUCTS_FROM_FOLDER="Importera produkter från mapp" FOLDER_PATH="Sökväg för mapp" DELETE_FILES_AUTOMATICALLY="Radera filer automatiskt" PRODUCT_TEMPLATE="Produktmall" NO_PRODUCT_TEMPLATE="Ingen produktmall" FILE_SKIPPED="Filtypen '%s' accepteras inte. Filen hoppades över." ;ftp DESCFTP="För att ändra denna produkten kommer vi behöva dina FTP-uppgifter. Skriv dem i fälten nedan." DESCFTPTITLE="FTP-uppgifter" ;License LICENSE="Licens" ERROR_SAVING_LICENSE="Kunde inte spara licensen : %s" SUCC_LICENSE="Din licens har verifierats" ERROR_LICENSE="Din licens har inte verifierats" ;install PLUG_INSTALLED="Plugin %s installerades" PLUG_ERROR="Misslyckad installation av plugin %s" MODULE_INSTALLED="Modulen %s installerades" MODULE_ERROR="Fel vid installation av modul %s" INSTALL_CONTINUE="Fortsätt till installationsprocessen" ERROR_PLUGINS_1="Plugin som krävs har inte blivit installerade." ERROR_PLUGINS_2="Se till att mapparna för pluginen är skrivbara : " ERROR_PLUGINS_3="Klicka sedan här för att aktivera installationen igen." INSTALLEXT="" CONTACT="Kontakta oss här %s" ;Joomla 1.6 HIKA_CONFIGURATION="Globala inställningar" HIKA_CATEGORIES="Kategorier" HIKA_HELP="Hjälp" HIKA_COPY="Kopiera" HIKA_DELETE="Radera" HIKA_USER="Användare" HIKA_EXPORT="Export" HIKA_NAME="Namn" HIKA_EDIT="Ändra" HIKA_SAVE="Spara" HIKA_CLOSE="Stäng" HIKA_FILES="Filer" HIKA_APPLY="Verkställ" HIKA_USERNAME="Användarnamn" HIKA_FILE="Fil" HIKA_NUM="Antal" HIKA_TITLE="Alt text" HIKA_EDITOR="Redaktör" HIKA_NONE="Ingen" HIKA_DEFAULT="Förvalt" HIKA_VALIDDELETEITEMS="Är du sker på att du vill radera valda objekt?" HIKA_MINUTES="minuter" HIKA_SECONDS="sekunder" HIKA_PRINT="Skriv ut" HIKA_EMAIL="E-post" HIKA_ENABLED="Aktiverad" HIKA_PUBLISHED="Aktiverad" HIKA_DESCRIPTION="Beskrivning" HIKA_IMAGE="Bild" HIKA_IMAGES="Bilder" HIKA_ORDER="Sortering" HIKA_LAST_MODIFIED="Senast ändrad" HIKA_ALL="Alla" HIKA_BANNERS="Annonser" HIKA_VIEW="Visa" HIKA_TEMPLATE="Mall" HIKA_ALIAS="Alias" HIKA_TYPE="Typ" HIKA_LOGIN="Logga in" HIKA_PASSWORD="Lösenord" HIKA_CLIENTID="Client ID" HIKA_REMEMBER_ME="Kom ihåg mig" HIKA_FORGOT_YOUR_PASSWORD="Glömt ditt lösenord?" HIKA_FORGOT_YOUR_USERNAME="Glömt ditt användarnamn?" HIKA_REGISTER_REQUIRED="Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska." HIKA_REGISTER="Registrera" HIKA_VERIFY_PASSWORD="Bekräfta lösenord" HIKA_REG_COMPLETE_ACTIVATE="Ditt konto har skapats och en aktiveringslänk har skickats till e-postadressen som du angivit. Observera att du måste aktivera ditt konto genom att klicka på aktiveringslänken som du får i mailet innan du kan logga in." HIKA_REG_ACTIVATE_NOT_FOUND="Det finns inte något sådant konto i vår databas eller så är kontot redan aktiverat." HIKA_REG_ACTIVATE_COMPLETE="Ditt konto är aktiverat. Du kan nu logga in med det användarnamn och lösenord du angav vid registreringen." HIKA_DETAILS="Detaljer" HIKA_REGISTRATION="Registrering" HIKA_CANCEL="Avbryt" HIKA_BACK="Tillbaka" ; since version 1.4.0 CREDITCARD_WARNING="För säkerhets skull rekommenderar vi att du raderar kreditkortsinformationen när du inte längre behöver den. Kom också ihåg att ta bort e-post med resten av informationen omedelbart efter den har använts." FORCE_MENU_ON_CHECKOUT="Tvinga en meny för checkout" PARAMS_FOR_LIST="Parametrar för lista" UL_CLASS_NAME="UL class namn" CUSTOMER_PAID_WITH_CREDIT_CARD="Kunden måste betala med sitt kreditkort" END_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Kreditkortets sista nummer" BEGINNING_OF_CREDIT_CARD_NUMBER="Kreditkortets första nummer" CREDITCARD_INFORMATION="Information" CREDITCARD_PAYMENT="Kreditkort" THANK_YOU_SHARING="Tack för ditt bidrag" ; since version 1.4.1 CHARACTERISTICS_VALUES_ORDER="Egenskaper värden vid beställning" ALPHABETIC="Alfabetisk" CREDIT_CARD_INVALID="Giltigt kreditkortsnummer" CREDIT_CARD_EXPIRED="Kreditkortet är inte längre giltigt" CREDIT_CARD_OWNER="Ägare av kreditkort" CHARACTERISTICS_FIRST="Innan du konfigurerar variant av din produkt, måste du först skapa en eller flera egenskaper med menyn Produkt->Egenskaper, och sedan lägga till en eller flera egenskaper för din produkt" HIKASHOP_CHECKOUT_TERMS="Villkor" APPEND_CHARACTERISTICS_VALUE_TO_PRODUCT_NAME="Lägg karakteristiska värden till produktnamnet" CSV_SEPARATOR="CSV separator" COMMA="Komma" SEMICOLON="Semikolon" UPDATE_PRODUCTS="Uppdatera produktinformation om product_code extisterar" CREATE_CATEGORIES="Skapa automatiskt saknade kategorier" FORCE_PUBLISH="Tvinga produkter att publiceras om ingen information
används för product_published kolumnen" ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Meddelande till administrator vid order" USER_ACCOUNT="Användarekonto" ;since version 1.4.2 HIKASHOP_SAVE_OPTIONS_ONCE="Spara inställningarna för HikaShop åtminstone en gång" MINI_CART="Mini kundkorg" X_ITEMS_FOR_X="%s artiklar för %s" TOTAL_IN_CART_X="Totalt : %s" ACCESS_LEVEL="Accessnivå" HIKA_CUSTOM="Special" COUPON_NOT_FOR_YOU="Du har inte behörighet att använda denna kupong" MANUFACTURER_URL="Tillverkarens URL : %s" FILE_TYPE="Filtyp" RESSOURCE_NOT_ALLOWED="Du har inte behörighet att se denna resurs" ;since version 1.4.3 AUTO_SUBMIT_SHIPPING_AND_PAYMENT_SELECTION="Välj automatisk leverans- och betalningsmetod" BECOME_PARTNER_QUESTION_REGISTRATION="Lägg till 'bli partner' kryssruta i registreringsformuläret" QUESTION_REGISTRATION_DEFAULT="Default värde för partner kryssrutan" BECOME_A_PARTNER="Bli partner" THANK_YOU_FOR_BECOMING_OUR_PARTNER="Vi vill tacka er för att ni vill bli vår partner. Ert partner ID är %s och du kommer att kunna använda vårt affiliate program via denna länk : %s" OVERRIDE="Skriv över" ;since version 1.4.4 HIKASHOP_ITEM="Artikel" CATALOGUE_MODE_WARNING="Katalogläget kommer att ta bort alla Lägg i varukorg knapparna i front end" DISPLAY_ADD_TO_CART_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Visa 'Lägg i varukorg' knapp för gratis produkter" CHOOSE_OPTIONS="Välj alternativ" ;since version 1.4.5 HIKA_NEW="Ny" NOT_ENOUGH_STOCK="Inte tillräckligt antal i lager" USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="Användargrupp efter betalning" CHECKOUT="Kassa" AUTO_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_AND_PAYMENT="Välj automatisk leverans- och betalningsmetod" IF_ONLY_ONE_METHOD_AVAILABLE="Om endast en metod är tillgänglig" NOTICE_POPUP_DISPLAY_TIME="Uppmärksamma visning av tid i popup" CONTACT_US_FOR_INFO="Kontakta oss för mer information" FOR_ALL_PRODUCTS="För alla produkter" ON_A_PER_PRODUCT_BASIS="Per produkt basis" DISPLAY_CONTACT_BUTTON="Visa kontakt knapp på produktsida" CONTACT_REQUEST_FOR_PRODUCT="En begäran om kontakt har skickats för denna produkt '%s'" CONTACT_REQUEST="En kontaktbegäran har utförts" CONTACT_REQUEST_SENT="En begäran om kontakt har skickats" ;since version 1.4.6 PAY_NOW="Betala nu" ALLOW_CUSTOMERS_TO_CHANGE_THEIR_PAYMENT_METHOD_AFTER_CHECKOUT="Tillåt kunder att ändra
sin betalningsmetod efter utcheckning i kassan" FORCE_SHIPPING_REGARDLESS_OF_WEIGHT="Tvinga leverans oavsett vikt" EDIT_INFOS="Ändra dina användardetaljer" PRODUCT_MIN_QUANTITY_PER_ORDER="Minsta antal per beställning" CLICK_HERE_TO_GO_BACK_TO_PRODUCT="Klicka här för att gå tillbaka till produktsidan" CATEGORY_CONTENT_DOES_NOT_SUPPORT_TABLE_LAYOUT="Kategorin stödjer inte tabell-layout" ;since version 1.4.8 PLEASE_WAIT_BEFORE_REDIRECTION_TO_X="Vänta tills du blir omdirigerad till %s hemsida." ALLOW_NOTIFICATIONS_FROM_X="Tillåt meddelande av betalning från %s" DEBUG="Debug" CANCEL_URL="Ångra URL" RETURN_URL="Tillbaka URL" IPS="IP-nummer" REFRESH_IPS="Uppdatera IP-nummer" INVALID_STATUS="Fel status" PENDING_STATUS="Väntande status" VERIFIED_STATUS="Verifierad status" LOGO="URL för logotyp" STATUS_URL="Bekräftelse av URL
för ditt %s konto (sida för inställningar)" IPN_SECURITY_CODE="IPN säkerhetskod" EWAY_CUSTOMER_ID="eWAY kund-id" POPUP_BLOCKER_MESSAGE_EPAY="Observera! Om du använder en popup-blockerare måste du hålla ned CTRL medan du klickar på knappen." PAYMENT_ORDER_CONFIRMED="Betalningen är klar" MERCHANT_NUMBER="Säljare nummer" WINDOW_STATE="Statusfönster" MD5MODE="MD5 läge" MD5KEY="MD5 nyckel" GROUP="Grupp" AUTHSMS="SMS-auktorisation" AUTHEMAIL="Epost-auktorisation" INSTANTCAPTURE="Omedelbar avskiljning" SPLITPAYMENT="Delbetalning" ADDFEE="Lägg på avgift för kund" POPUP_SAMEWINDOW="Samma fönster" NOMD5="Ingen MD5" BACKFROMEPAY="Från ePay" TOANDBACKFROMEPAY="Till och från ePay" VALID_PHONE="Ange telefonnummer" HIKA_PAGINATION="Sidnumrering" HIKA_TOP="Topp" HIKA_BOTTOM="Längst ned" ;since version 1.4.9 YOU_NEED_TO_ORDER_AT_LEAST_X_X="Du behöver beställa minst %s %s" DIMENSIONS_DISPLAY="Måttvisning" OPTIONS_FOR_X="Alternativ för '%s'" PAYMENT_OPTIONS="Betalningsalternativ" ALLOW_PARTIAL_PAYMENT="Delbetalning" MINIMUM_COST="Minimum (värde)" MINIMUM_ORDER_PERCENT="Minimum (procent)" GIVE_BACK_POINTS_IF_CANCELLED="Ge tillbaka poäng vid återköp" BASIC_POINTS_RULES="Intjänade poäng" PRODUCT_POINTS="Produkter" LIMITE_POINTS_BY_TYPE="Begränsa efter typ" EARN_POINTS_ON_SHIPPING="Leverans ger poäng" CATEGORIES_POINTS="Poäng för kategorier" POINTS="Poäng" LIMITE_POINTS_BY_CATEGORY="Begränsat per kategori" GROUPS_POINTS="Poäng intjänat på grupp" LIMITE_POINTS_BY_GROUP="Begränsat per grupp" YOU_HIKA_HAVE="Du har %s poäng (or %s)." PAY_FULL_ORDER_POINTS=" Du kan betala hela ordern med dina poäng, det kommer kosta dig %s poäng." PAY_FULL_ORDER_NO_SHIPPING=" Du kan betala hela ordern med dina poäng (leverans inkluderas inte), det kommer kosta dig %s poäng." COUPON_GENERATE=" En kupong kommer automatiskt att genereras " CAUTION_POINTS="(VIKTIGT! DINA POÄNG KOMMER TAS BORT!)" COUPON_GENERATE_PARTIAL=" Du kan använda dina poäng för att generera en kupong %s som kommer att automatiskt läggas till din beställning." NOT_ENOUGH_POINTS="Du har inte tillräckligt med poäng för att slutföra denna beställning!" ERROR_POINTS="FEL: Du kan inte godkänna ordern." EQUALS=" = " MAXIMUM_ORDER_PERCENT="Maximalt (procent)" ;since version 1.5.0 SHIPPING_MIN_ZIP="Lägsta postnummer" SHIPPING_MAX_ZIP="Högsta postnummer" EMPTY_CART_MESSAGE_OVERRIDE="Åsidosätt meddelande för tom varukorg" PRICE_WITH_OPTIONS="Pris med alternativ" DOWNLOADS="Nedladdningar" SHIPPING_PREFIX="Prefix" SHIPPING_SUFFIX="Suffix" INCLUDE_VIRTUAL_PRODUCTS_PRICE="Inkludera virtuella
produktpriser" CPI_STORE_KEY="CPI affärsnyckel" DISCOUNT_QUOTA_PER_USER="Kvot per användare" NOT_ENOUGH_PRODUCTS_FOR_COUPON="Kupongen du angav kan inte användas för mindre än %s produkter i din varukorg" MINIMUM_NUMBER_OF_PRODUCTS="Minsta antal produkter" LINK_ON_MAIN_CATEGORIES="Länk på huvudkategorier" ATOS_PAYMENT_MEANS="Betalningsmedel" ATOS_MERCHANT_ID="Säljar-id" ATOS_MERCHANT_COUNTRY="Säljarland" ATOS_UPLOAD_FOLDER="Uppladdningsmapp" ATOS_LOGO_FOLDER="Mapp för logotyp" ATOS_UPLOAD_REQUEST="Välj förfrågningsfil" ATOS_UPLOAD_RESPONSE="Välj svarsfil" ATOS_CERTIFICATE="Välj certificat" ATOS_DELAY="Betalningsförsening" ENABLE_VALIDATION="Aktivera valideringsläge" ATOS_INSTALLMENTS="Flera betalningar" INSTALLMENTS_SEPARATED_BY=" avbetalningar åtskilda av " FORCE_MULTIPLE_PAYMENTS="Tvinga fler betalningar" PAYMENT_IN_X_TIME="Betalning av %s avbetalningar" PAY_FULL_ORDER="Betala hela ordern" SELECT_CARDS="Välj kort" PAYMENT_NOTIFICATION_ERROR="Ett fel fel har inträffat under betalningsprocessen. Meddelandet returnerade: %s - Felkod: %s" PAYMENT_NOTIFICATION_PROBLEM="%s betalningsmeddelande : %s " ORDER_CANCEL_BY_USER="Ordern avbröts av kunden" ORDER_HAVE_BEEN="Ordern har blivit %s" ATOS_BINARIES_FOLDER="Binärmapp" ATOS_PARAM_FOLDER="Parametermapp" ;since version 1.5.1 NO_FEED="Inget flöde" RSS_ONLY="Endast RSS-flöde" ATOM_ONLY="Endast Atom-flöde" ALL_FEED="Atom & RSS-flöden" DISPLAY_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Visa produkter som inte finns på lager" SEND_DETAILS_OF_ORDER="Skicka detaljer om beställningen" OPTIONS="Alternativ" MANAGE="Hantera" ACL_WRONG_CONFIG="Du kan inte exkludera dig själv från konfigurationshanteringen" ADDRESS_OVERRIDE="Adress override" HIKA_NEXT="Uppdatera/nästa" ;since version 1.5.2 CUSTOM_TEXT="Anpassad text" PUT_STORE_OFFLINE="Sätt affären offline" SHOP_IN_MAINTENANCE="Affären underhålls just nu" MANUFACTURERS="Tillverkare" MANUFACTURER="Tillverkare" CATEGORY_META_DESCRIPTION="Metabeskrivning" CATEGORY_KEYWORDS="Nyckelord" BUSINESS_HOURS="Öppettider" OPENS_AT="Öppnar: " CLOSES_AT="Stänger: " THE_STORE_IS_ONLY_OPEN_FROM_X_TO_X="Affären är endast öppen från %s till %s" FREE_DOWNLOAD="Gratis nedladdning" FROM_HIKASHOP="Från HikaShop" FROM_TEMPLATE="Från %s mall override" ALLOW_USERS_TO_PRINT_CART="Tillåt användare att skriva ut sin varukorg" CLEAN_CART_WHEN_ORDER_IS="Rensa varukorg när ordern är" SIGNATURE="Signatur" ENVIRONNEMENT="Miljö" SHARED_KEY="Delad nyckel" HASH_METHOD="Hash metod" CV2_MANDATORY="CV2 obligatorisk" ADDRESS1_MANDATORY="Gata obligatorisk" CITY_MANDATORY="Stad obligatorisk" POSTCODE_MANDATORY="Postkod obligatorisk" STATE_MANDATORY="Län obligatorisk" COUNTRY_MANDATORY="Land obligatorisk" GATEWAY_DOMAIN="Gateway domän" GATEWAY_PORT="Gateway port" ;since version 1.5.3 LIMIT_REACHED="Gräns nådd. Kvantitet reducerad för produkt: %s" LIMIT_REACHED_REMOVED="Gräns nådd. Du kan inte lägga till produkt: %s" ENABLE_CAROUSEL="Aktivera karusell" IMAGE_WIDTH="Bredd på post" IMAGE_HEIGHT="Höjd på post" TYPE_OF_CAROUSEL_EFFECT="Typ av karuselleffekt" SLIDE_DIRECTION="Bildriktning" TRANSITION_EFFECT="Övergångseffekt" CAROUSEL_EFFECT_DURATION="Karusellens varaktighet" PRODUCTS_BY_SLIDE="Produkt per bild" SLIDE_ONE_BY_ONE="bild en och en" AUTO_SLIDE="Automatiskt bildbyte" AUTO_SLIDE_DURATION="Tid mellan två bildbyten" SLIDE_PAGINATION_TYPE="Typ sidnavigering" PAGINATION_IMAGE_WIDTH="Tumnagel bredd" PAGINATION_IMAGE_HEIGHT="Tumnagel höjd" PAGINATION_POSITION="Position sidnavigering" DISPLAY_BUTTONS="Visa knapp för karusell" PANE_HEIGHT="Panelhöjd" ITEM_BOX_BORDER="Post box ram" HORIZONTAL="Horisontell" VERTICAL="Vertikal" LINEAR="Linjär" BOUNCE="Bounce" ELASTIC="Elastisk" SINUSOIDAL="Sinusformad" QUADRATIC="Kvadratisk" EXPONENTIAL="Exponentiell" NO_PAGINATION="Ingen sidnavigering" THUMBNAILS="Thumbnails" DOTS="Prickar" NUMBERS="Nummer" PRODUCT_NAME="Produktnamn" SLIDE="Slide" FADE="Fade" PRODUCT_TRANSITION_EFFECT="Övergångseffekt för produkt" PRODUCT_EFFECT_DURATION="Övergångseffektens tid" USE_AJAX_WHEN_POSSIBLE_FOR_ADD_TO_CART="Använd AJAX om möjligt
för lägg till varukorg knappar" TRANSACTION_DECLINED_WRONG_CARD="Din transaktion nekades. Ange ditt kreditkortsnummer igen eller annan kreditkortsinformation." TRANSACTION_DECLINED="Your transactino was declined." TRANSACTION_PROCESSING_ERROR="Fel uppstod när din transaktion skulle bearbetas: %s" PLEASE_SELECT_SOMETHING="Välj från lista" NO_SHIPPING="Ingen leverans" INPUT_FILTERING="Input filtrering" MAXLENGTH="Max längd" BROWSE_FILE="Bläddra efter fil för import" SEF_URL_OPTIONS="SEF url alternativ" ACTIVATE_SMALLER_URL="Aktivera kort-url" PRODUCT_SHOW_SEF_NAME="Produkt SEF namn" CATEGORY_LISTING_SEF_NAME="Kategori SEF namn" UPS_ACCESS_CODE="UPS Accessnyckel" UPS_USER_ID="UPS Användar-ID" SHIPPER_NUMBER="Avsändare nummer" DESTINATION_TYPE="Destinationstyp" PICKUP_TYPE="Hämtningstyp" WAREHOUSE="Lagerhus" UNITS="Enheter" GROUP_PACKAGE="Gruppaket" INCLUDE_PRICE="Inkludera priser" UPS_HANDLING_FEES="Hanteringsavgifter" UPS_PERCENTAGE_HANDLING_FEES="Hanteringsavgifter procent" UPS_WEIGHT_APPROXIMATION="Uppskattning vikt" DIMENSION_APPROXIMATION="Uppskattning dimensioner" DELETE_ZONE="Radera zon" HIKA_LEFT="Vänster" HIKA_RIGHT="Höger" CARD_TYPE="Korttyp" ;since version 1.5.4 INHERIT_PARENT_GROUP_ACCESS="Ärv överliggande gruppaccess" ENTER_INFO_REGISTER_IF_NEEDED="Du måste ange din %s %s. Om du inte har ett %s konto ännu, kan du skapa konto genom att klicka här" CART_PRODUCT_IMAGE="Bild" ADD_EXISTING_PRODUCT="Lägg till befintlig produkt" HIKA_REFRESH="Uppdatera" LEADS="Leads" PAYMENT_EMAIL_ADDRESS="E-postadress för betalning" AFFILIATE_PAYMENT_DELAY="Min fördröjning innan betalning av samarbetsprogramskommission" PAYABLE="Går att betala" AMOUNT_DELAY="Poster mer än %s gammal" CLICKS_ALL="Alla klick" X_AND_INFERIOR="Under %s" X_AND_SUPERIOR="%s och över" FROM_X_TO_Y="%s till %s" HIKASHOP_CHECKOUT_FIELDS="Fält" HIKASHOP_CHECKOUT_ADD_STEP="Lägg till steg" APPLY_ON="Verkställ på" SUBMIT_ON_CLICK="Skicka vid klick" DELETABLE_FILTER="Raderbar filter" DYNAMIC_DISPLAY="Dynamisk visning" TITLE_POSITION="Position rubrik" CURSOR="Markör" PRODUCT_INFORMATION="Produktinformation" SORT="Sort" PRODUCT_SURFACE="Yta" HIKA_INSIDE="Insida" MAXIMIZE_TEXT_SIZE="Max textstorlek" INLINE_BUTTON="Inline knapp" HIKA_TOP_LEFT="Överst till vänster" HIKA_TOP_RIGHT="Överst till höger" HIKA_TOP_CENTER="Överst center" HIKA_BOTTOM_LEFT="Nederst till vänster" HIKA_BOTTOM_RIGHT="Nederst till höger" HIKA_BOTTOM_CENTER="Nederst center" CURSOR_NUMBER="Markör antal" CURSOR_MIN="Markör min värde" CURSOR_MAX="Markör max värde" CURSOR_STEP="Markör steg" CURSOR_EFFECT="Markör effekt" CURSOR_WIDTH="Markör bredd" FROM_SAME_MANUFACTURER="Från samma tillverkare" FILTERS="Filter" HEIGHT="Höjdt" SHOW_FILTER_BUTTON="Visa knapp för filter" DISPLAY_FIELDSET="Visa fältset" FILTER_BUTTON_POSITION="Position knapp för filter" THE_PRODUCT_IS_OUT_OF_STOCK="Produkten %s har endast ett lager på %s poster." ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Förväntat leveransdatum: %s dagar efter utskick" SHIPPING_DELIVERY_DELAY="Uppskattat leveransdatum: %s" NO_ESTIMATED_TIME_AFTER_SEND="Förväntat leveransdatum saknas" DELIVERY_HOUR="Timmar för utkörning: %s" NO_DELIVERY_HOUR="Inga timmar för utkörning" OUT_OF_STOCK_NOTIFICATION_SUBJECT="Meddelande slut på lager %s" OUT_OF_STOCK="Meddelande slut på lager" GROUP_OPTIONS_WITH_PRODUCT="Gruppalternativ produkt" ;since version 1.5.5 CHECKOUT_WORKFLOW_EDITION="Avanderad version av kassahantering" HIKA_UNPUBLISHED="Avpublicerad" AUP_X_POINTS_HAS_BEEN_DEDUCTED_FROM_YOUR_ACCOUNT="%s poäng har dragits av från ditt konto" CONFIGURE_YOUR_PAYMENT_METHODS="Anpassa betalningssätt" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND="Inga betalningssätt hittades" CANCEL_ORDER="Ångra beställning" CANCELLABLE_ORDER_STATUS="Status ångrade beställningar" ADD_ME_WAITLIST="Meddela mig när tillgänglig" WAITLIST_SUBSCRIBE="Du kommer att meddelas när produkten finns tillgänglig" ACTIVATE_WAITLIST="Funktion aktiv väntlista" WAITLIST_SUBSCRIBE_LIMIT="Max antal användare i väntlistan per produkt" WAITLIST_SEND_LIMIT="Max utskick per produkt" WAITLIST_NOTIFICATION_SUBJECT="Produkt i lager" WAITLIST_SUBSCRIBE_FOR_PRODUCT="Du har anmält att du vill meddelas när följande produkt finns i lager: %s" WAITLIST_FOR_PRODUCT="Meddela mig när produkten '%s' finns tillgänglig" THERE_IS_NOW_QTY_FOR_PRODUCT="Det finns nu %s produkt(er) i lager" ACCESS_TO_THE_ORDER="Du når produktsidan via denna länk." SEE_PRODUCT="Se produkten." MAKE_A_REFUND_IF_POSSIBLE="Glöm inte att manuellt betala tillbaka beställningen." COMPARE_MODE="Aktivt läge för jämförelser" COMPARE_LIMIT="Gräns jämförelse" ADD_TO_COMPARE_LIST="Jämför produkt" COMPARE_PRODUCTS="Jämför produkter" REMOVE_FROM_COMPARE_LIST="Jämför inte produkt" COMPARE_LIMIT_REACHED="Listan för jämförelse av produkter" SELECT_DATE_IN_PAST="Välj datum som varit" SELECT_DATE_IN_FUTURE="Välj framtida datum" ALLOW="Tillåt" ALL_DATES="Alla datum" ONLY_PAST_DATES="Endast gamla datum" ONLY_FUTURE_DATES="Endast framtida datum" ORDER_CANCEL="Ångra beställning" WAITLIST_NOTIFICATION="Meddelande väntlista" ALREADY_REGISTER_WAITLIST="Du finns redan på väntlistan" HEADER_IMAGE="Paypal url sidhuvud" ;since version 1.5.6 INCORRECT_DATE_FORMAT="Felaktigt datumformat" DETAILED_TAX_DISPLAY="Detaljerad momsbeskrivning" CUMULATIVE_TAX="Kumulativ moms" PAYMENT_NOTIFICATION="%s betalningsmeddelande : betalning %s" PAYMENT_NOTIFICATION_FOR_ORDER="%s betalningsmeddelande : betalningt %s för beställningsnum.%s" HIKA_TITLE_MR="Herr" HIKA_TITLE_MRS="Fru" HIKA_TITLE_MISS="Fröken" HIKA_TITLE_MS="Fröken" HIKA_TITLE_DR="Dr" DISCOUNT_CODE_ALREADY_USED="Rabattkoden har redan använts. Testa en annan" DISPLAY_CUSTOM_ITEM_FIELDS="Visa anpassade fält för post" RECENTLY_VIEWED="Senast visade" SHOW_NUMBER_OF_PRODUCTS="Visa antal produkter" ONLY_DISPLAY_CATEGORIES_WITH_PRODUCTS="Visa endast kategorier med produkter" LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Layout på produktsida" HIKA_INHERIT="Ärv" SHOW_DEFAULT="Standard" SHOW_REVERSED="Omvänd" SHOW_TABULAR="Tabellform" SIMPLIFIED_REGISTRATION_WITH_PASSWORD="Förenklad registrering med lösenord" SIMPLIFIED_BREADCRUMBS="Förenklade brödsmulor" PRODUCT_PAGE_IMAGE_X="Produktsida bredd på bild" PRODUCT_PAGE_IMAGE_Y="Produktsida höjd på bild" PRODUCT_PAGE_IMAGE_XY="Product page image (width x height)" ;since version 1.5.7 ORDER_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="En ny beställning har skapats på sidan" REMOVE_COUPON="Radera kupong" NO_MANUFACTURER="Ingen tillverkare" HIKA_EMAIL_CONFIRM="Bekräftelse e-post" THE_CONFIRMATION_EMAIL_DIFFERS_FROM_THE_EMAIL_YOUR_ENTERED="Du angav inte samma e-postadress. Försök igen." DISPLAY_EMAIL_CONFIRMATION_FIELD="Visa fält för bekräftelse av e-post" READONLY="Läs" SPECIFY_A_NAME="Ange namn." NOT_COMPAT_WITH_SORTING="Varning: Du kan inte ha ett %s filter och använda den för sortering. Typ av filter har ändrats till %s." NO_TITLE_INSIDE="Varning: Du kan inte ange rubrik inuti en radioknapp eller kontrollruta. Positionen på rubriken har ändrats till överkant." NO_CURRENCY_SELECTED="Varning: Du måste välja minst en valuta. En valuta har valts automatiskt för dig." CUSTOM_FIELD_NOT_AVAILABLE_FOR_CATEGORY="Varning: Den valda anpassade fältet är inte tillgänglig för denna kategori." MIN_MAX_NOT_SET="FEL: Du måste ange ett max och min värde för din markör." HIKA_ADMIN_CONFIRM_ACTIVATION="En admin måste nu validera aktiveringen av ditt konto." VOTE_AND_COMMENT_PLEASE="Rösta och lämna kommentar" THANKS_FOR_PARTICIPATION="Tack för ditt deltagande" THANKS_FOR_COMMENT="Tack för din kommentar" PLEASE_COMMENT="Lämna kommentar" LET_COMMENT_TO_VALID_VOTE="För att validera din röst, lämna en kommentar" THANK_FOR_VOTE="Tack för din röst" VOTE_UPDATED="Röst uppdaterad" ONLY_REGISTERED_CAN_VOTE="Du måste vara regsitrerad för att rösta" ONLY_REGISTERED_CAN_COMMENT="Du måste vara regsitrerad för att lämna kommentar" VOTE_ERROR="Fel uppstod, försök igen" MUST_HAVE_BUY_TO_VOTE="Du måste ha köpt denna vara för att kunna rösta eller lämna kommentar" ENABLE_STATUS="Vilken modul vill du aktivera" ACCESS_VOTE="Välj åtkomstnivå för röster och kommentarer" STAR_NUMBER="Antal stjärnor för röst" NUMBER_COMMENT_BY_PRODUCT="Antal kommentarer som ska visas per produkt" USEFUL_RATING="Aktivera användbart röstande för varje kommentar" VOTE="Rösta" ALREADY_VOTE_USEFUL="Du har redan röstat på denna kommentar" VOTE_AVERAGE="Snitt" MULTI_VOTE="Tillåt flera kommentar om röster och kommentarer hör ihop" SHOW_LISTING_COMMENT="Användare måste vara registrerade för att se andra kommentarer" REGISTER_NOTE_COMMENT="Användare måste vara registrerade för att notera andra kommentarer" ENTER_PSEUDO_VOTE="Du måste ange ditt användarnamn" EMAIL_COMMENT="Om användare inte är inloggade, kräv e-postadress för kommentarer" COMMENT_BY_PERSON_BY_PRODUCT="Max antal kommentarer per användare för en produkt" PSEUDO_REQUIRED="Du måste ange ditt användarnamn" EMAIL_INVALID="Kontrollera din e-postadress" REACH_LIMIT_OF_COMMENT="Du har överstigit gränsen för kommentarer på denna produkt" FULL_COMMENT="Hel kommentaren" VOTE_ENTER_ITEM_ID="Ange objekt-ID." PUBLISHED_COMMENT="Auto-publicera nya kommentarer" DISPLAY_VOTE_OF_PRODUCTS="Visa röster på produkter" DISPLAY_VOTE_IN_CATEGORIES="Visa röster i kategorier" DISPLAY_VOTE="Visa röster" EMAIL_NEW_COMMENT="Skicka e-post vid nya kommentarer" RATING="Betyg" HIKA_IP="Ip" WRONG_ITEM_ID="Inga objekt matchar detta objekt-ID" NEW_COMMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="Ny kommentar har lämnats." NEW_COMMENT="Ny kommentar, id: " SEE_COMMENT="Länk till kommentar" COMMENT_CONTENT="Kommentar har lämnats" COMMENT_ITEM_NAME="Namn på objekt" PRODUCT_COMMENT="Kommentar" PRODUCT_NEW_COMMENT="Lämna kommentar" VENDOR_NAME="Namn på återförsäljare" TEMPLATE="Mall" HIKA_FILE_MODE="Ange läge på fil" HIKA_FILE_MODE_UPLOAD="Ladda upp fil" HIKA_FILE_MODE_PATH="Ange sökväg till fil" HIKA_PATH="Sökväg till fil" COM_HIKASHOP_CATEGORY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lista kategorier" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kassa" COM_HIKASHOP_CHECKOUT_LEGACY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Checkout (Legacy)" COM_HIKASHOP_ADDRESS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Användare adresser" COM_HIKASHOP_AFFILIATE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Affiliate program" COM_HIKASHOP_ENTRY_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registrering inlägg" COM_HIKASHOP_ORDER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Beställningar kund" COM_HIKASHOP_PRODUCT_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Produktsida" COM_HIKASHOP_PRODUCT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lista produkter" COM_HIKASHOP_USER_VIEW_DEFAULT_TITLE="Registreringsformulär" COM_HIKASHOP_USER_PANEL_VIEW_DEFAULT_TITLE="Användare kontrolpanel" COM_HIKASHOP_COMPARE_VIEW_DEFAULT_TITLE="Jämförelsesida" COM_HIKASHOP_CONTACT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Kontaktsida" STYLES_FOR_FRONTEND="Stil front-end" STYLE_HIKASHOP="Anpassa HikaShop
till din mall genom stilar" STYLE_TOOLTIP_TITLE="HikaShop stilar" STYLE_TOOLTIP_TEXT="Med HikaShop stilar kan du enkelt ändra HikaShops utseende till din Joomla mall. Klicka på länken för att veta mer !" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS="Åsidosätt leveransadress" DISPLAY_OTHER_PRODUCT_SHORTCUT="Visa genvägar till andra produktkategorier" SUBSCRIPTION_LEVEL="Prenumerationsnivå" VIEW_SUBSCRIPTIONS="Visa dina prenumerationer" SUBSCRIPTIONS="Prenumerationer" OVERRIDE_SHIPPING_ADDRESS_TEXT="Åsidosätt text för leveransadress" HIKA_HIDE="Dölj" SHIPPING_PRICES="Leveranspriser" USE_PRICE_PER_PRODUCT="Använd pris per produkt" PRICE_PER_PRODUCT="Pris per produkt" PERCENT_AMOUNT_PER_PRODUCT="Procent per produkt" HIKA_USER_NAME="Namn" ;since 1.5.8 HIKA_PREVIOUS="Föregående" EMPTY_FILENAME="" DOWNLOAD_NOW="Ladda ner" AUP_DISCOUNT="Poäng rabatt" AUP_USE_POINTS="Använda poäng" USE_VIRTUAL_POINTS="Använd virtuella poäng" USE_VIRTUAL_COUPON="Använd virtuella kuponger" GROUP_POINTS_WARNING_LEVEL="Gruppoäng: Varningsnivå" MISSING_X_POINTS_TO_REDUCTION="Saknar %d poäng för reducering av %s" HIKASHOP_NO_COMMENT_YET="Inga kommentarer har lämnats ännu." HIKASHOP_VOTE_BOUGHT_COMMENT="Denna personen har köpt denna artikel." HIKASHOP_LISTING_COMMENT="Lista på kommentarer:" HIKASHOP_POST_COMMENT="Lämna kommentar ..." HIKASHOP_NO_USEFUL="Inga röster ännu" VOTE_USEFUL_STYLE="Ange stil på röst" HELPFUL="Hjälpsam" VOTE_COMMENT_SORT="Välj hur kommentarer ska sorteras" HIKASHOP_LET_A_COMMENT="Ge råd för denna artikel:" CART_PRODUCT_CODE="Kod" DISPLAY_CODE="Visa kod" FREE_PAYMENT="" HIKASHOP_PAYMENT="Betalning" ASSOCIATED_CATEGORY="Överliggande kategori" BANNER="Banderoll" ;since 1.5.9 FEE="Avgift" GROUP_POINTS_BY="Gruppoäng av" MAXIMUM_POINTS="Max poäng" GIVE_POINTS_ON_STATUSES="Ge poäng vid status" PLEASE_FILL_ADDITIONAL_INFO="Ange ytterligare information" GLOBAL_ON_LISTINGS="Globalt vid listning" PAGE_TITLE="Sidrubrik" ADD_TO_WISHLIST="Lägg till i önskelista" CART_TO_WISHLIST="Konvertera varukorg till önskelista" WISHLIST_TO_CART="Konvertera önskelista i varukorg" DISPLAY_THE_WISHLIST="Visa önskelista" SAVE_WISHLIST="Spara önskelista" ADD_TO_WISHLIST_BUTTON="Visa 'Lägg till i önskelista' knapp" COUPON_NO_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupongen har inget värde när den används med aktuell profuktrabatt(er)." COUPON_LIMITED_VALUE_WHEN_DISCOUNT="Kupongen har begränsat värde när den används med aktuell profuktrabatt(er)." NEW_WISHLIST="Skapa ny önskelista" NEW_CART="Skapa ny varukorg" DISPLAY_THE_WISHLISTS="Visa önskelistor" DISPLAY_THE_CARTS="Visa varukorgar" HIKA_SET_AS_CURRENT="Ange som aktuell" HIKA_CURRENT="Aktuell" HIKA_STOCK="Lager" CANADAPOST_TURNAROUND="Lagrets handläggningstid (Timmar)" CANADAPOST_READYTOSHIP="Klar att skickas" WISHLISTS="Önskelistor" WISHLIST="Önskelista" CARTS="Varukorgar" HIKA_ACTION="Åtgärd" HIKA_NOT_SALE_ANYMORE="Inte längre till salu" WISHLIST_EMPTY="Önskelistan är tom" HIKA_UNLIMITED="Obegränsad" SHOW_COMMENT_DATE="Visa datum för varje kommentar" CART_WISHLIST="Varukorg/Önskelista" HIKASHOP_SEND_COMMENT="Skriv kommentar" HIKASHOP_CART_NAME="Namn på varukorg" HIKASHOP_NOT_AUTHORIZED="Du saknar behörighet att se detta" HIKASHOP_WISHLIST_LINK="Länka till önskelista" HIKASHOP_EVERYBODY="Alla" HIKASHOP_NOBODY="Ingen" HIKASHOP_REGISTERED_USERS="Registrerade användare" HKASHOP_USER_ID="Användar-ID" HIKA_NEW_WISHLIST_BACKEND="Lägg till produkter, spara och därefter lägg till ytterligare information." HIKA_NO_CARTS_FOUND="Varukorg saknas" HIKA_NO_WISHLISTS_FOUND="Önskelista saknas" VERTICAL_DISTANCE="Vertikal distans" HORIZONTAL_DISTANCE="Horisontell distans" DISCOUNT_NOT_FOUND="Rabatt saknas" HIKA_BADGES="Emblem" HIKA_BADGE="Emblem" HIKASHOP_REPORTS="Rapporter" HIKASHOP_REPORT="Rapport" YESTERDAY="Igår" LAST_24H="Senaste 24 timmarna" THIS_WEEK="Denna vecka" THIS_MONTH="Denna månad" THIS_YEAR="Detta år" PREVIOUS_WEEK="Senaste veckan" PREVIOUS_MONTH="Senaste månaden" PREVIOUS_YEAR="Senaste året" COLUMN="Kolumn" LINE="Rad" AREA="Område" DISPLAY_TYPE="Visningstyp" COMPARE="Jämför" DISPLAYED_INFORMATION="Visad information" LAST_PARTNER="Senaste partner" BEST_PARTNER="Bästa partner" TOTAL_PARTNER="Antal partners" LAST_CUSTOMER="Senaste kund" BEST_CUSTOMER="Bästa kund" TOTAL_CUSTOMER="Antal kunder" BEST="Bäst" WORST="Sämst" CONFIGURE_WIDGET_ROW="Anpassa första raden" SPECIFIC_OPTIONS="Specifika alternativ" LAST_PERIOD="Senaste period" LAST_YEAR="Senaste år" CURRENT_REPORT="Aktuell rapport" NOT_SPECIFIED="Inte angivet" LAST_SEVEN_ORDERS="Senaste 7 beställningarna" SALES_THIS_MONTH="Försäljningar denna månad" MAIN_STATISTICS="Statistik" WEEKLY_PERFORMANCE="Veckans utfall" TOP_SALES="Topp försäljningar" ORDER_STATUSES_THIS_WEEK="Beställningsstatus för denna vecka" SALES_COMPARISON_BETWEEN_THIS_YEAR_VS_LAST_YEAR="Jämförelse försäljningar" FIVE_BEST_CATEGORIES_OVER_THE_LAST_TWO_WEEKS="5 bästa kategorier de senaste två veckorna" ORDERS_BY_CURRENCY="Beställningar per valuta" ORDERS_TO_SHIP="Beställningar för att skicka" COM_HIKASHOP_BRAND_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lista över märken" HIKASHOP_RANDOM_MODULE="Slumpmässiga produkter" HIKASHOP_CATEGORIES_1_MODULE="Kategorier på 1 nivå" HIKASHOP_CATEGORIES_2_MODULE="Kategorier på 2 nivå" HIKASHOP_BEST_SELLERS_MODULE="Bästa säljarna" HIKASHOP_LATEST_MODULE="Senaste produkter" HIKASHOP_BEST_RATED_MODULE="Bäst betyg" FEDEX_ORIGINATION_POSTCODE="Ursprung postnummer" FEDEX_ACCOUNT_NUMBER="Kontonummer" FEDEX_METER_ID="Meter ID" FEDEX_API_KEY="API Key" FEDEX_SHOW_ETA_DELAY="Visa fördröjning" FEDEX_SHOW_ETA="Visa ETA" FEDEX_SHOW_NOTES="Visa noteringar" FEDEX_USE_BOX_DIMENSION="Använd boxens dimension" SHIPPING_GROUPED_BOX_DIMENSIONS="Dimensioner och vikt för grupperade paket" SHIPPING_YOUR_PACKAGING="Din paketering" SHIPPING_PACKAGING_TYPE="Typ av paketering" SHIPPING_BOX_DIMENSIONS="Box dimensioner" ORDERING="Sortering" SET_USER_ADDRESS="Ange användarens adress" X_CHARACTERS_REMAINING="%s tecken återstår" POSITION="Position" ;since 1.6.0 CHECKOUT_CONVERT_CART="Visa konverterad varukorg i knappen för önskelistan" PRODUCT_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Produkten lades till i önskelistan" PLEASE_SELECT_A_PRODUCT_FIRST="Välj produkt först" ENABLE_WISHLIST="Aktivera önskelistor" ENABLE_MULTI_CART="Aktivera flera varukorgar" STORE_OFFLINE_WARNING="VARNING ! Detta kan innebära sidor för HikaShop inaktiveras i front-end !" HIKASHOP_WISHLIST_CREATED="Ny önskelista visas när produkter läggs till." HIKASHOP_CART_CREATED="Ny varukorg visas när produkter läggs till." DISPLAY_FILTERS="Visa filter" DISPLAY_FILTERS_ON_PRODUCT_LISTING="Visa filter vid produktlistor" HIKA_FIND_IT_HELPFUL="%s of %s fann den informativ" ACCESS_CODE="Accessnyckel" PIN="Pin" ;since 2.0.0 SHARED_SSL="Delad SSL" DISPLAY_THE_CART="Visa varukorg" DISPLAY_MANUFACTURER="Visa tillverkare" HIKA_RECUR_DURATION_TIME="Återkommande produkter har inte samma varaktighetstid, ha endast produkter med samma varaktighetstid i varukorgen." HIKA_RECUR_ONE_SUBS_ALLOWED="Endast en prenumeration tillåts." HIKA_RECUR_BOTH_PRODUCT_TYPE="Återkommande produkter & ej återkommande produkter i varukorgen, ha endast en typ av produkter i varukorgen." REATTEMPT="Försök igen om betalningen misslyckas" HIKA_SUBSCRIPTION_COMPONENT="Prenumation komponent" PRICE_FROM="Använd pris från" OUT_OF_DATE_SUBSCRIPTION="Din prenumeration %s har utgått." ACCESS_ORDER_WITH_LINK_FRONTEND="Du kan se dina beställningsuppgifter direkt genom att klicka på länken efter inloggning:
%s" SUBSCRIPTION_EOT="Prenumerationen har utgått" PREVIOUS_PRODUCT="Föregående produkt" NEXT_PRODUCT="Nästa produkt" WEIGHT_DISPLAY="Visa vikt" UPDATE_PRODUCT_QUANTITY="Uppdatera antal produkter istället för att ersätta dom" INVOICE_NUMBER="Fakturanummer" INVOICE_NUMBER_FORMAT="Format fakturanummer" INVOICE_ORDER_STATUSES="Beställningsstatus faktura" SUBJECT="Ämne" MENUS="Menyer" AUP_POINTS="Poäng" DEFINED_LIMITS="Angiven gräns" HIKASHOP_USER_DETAILS="Dina uppgifter" COM_HIKASHOP_CART_LISTING_VIEW_DEFAULT_TITLE="Lista varukorg" COM_HIKASHOP_CART_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Visning varukorg" VOTE_COMMENT_SORT_FRONTEND="Tillåt användare att sortera kommentarer" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_DATE="Senaste kommentar" HIKASHOP_COMMENT_ORDER_HELPFUL="Mest användbar" ;since 2.1.0 INVOICE_INFORMATION="Fakturainformation" INVOICE_MESSAGE="Beloppet på din faktura är: " INVOICE_ORDER_NUMBER="Beställningsnumret på fakturan är: " NO_DATA="Data saknas" BEST_PRODUCT_THIS_YEAR="Bästa produkten i år" BEST_CUSTOMER_ALL_TIME="Bästa kunden någonsin" ORDERS_CREATED_TODAY="Beställningar skapade idag" BEST_CATEGORY_THIS_MONTH="Bästa kategorin denna månad" HIKASHOP_IMAGE_ROOTDIR="HikaShop bilder" HIKA_RESTRICTIONS="Begränsningar" INVOICE_RESET_FREQUENCY="Frekvens återställning av fakturanummer" EVERY_YEARS="Varje år" EVERY_MONTHS="Varje månad" FROM="Från" TO="till" LOGIN_REGISTRATION="Login & Registrering" VOTE_AND_COMMENT="Betyg & Kommentarer" HIKA_WAITLIST="Väntlista" HIKA_FEATURES="Funktioner" HIKA_ADVANCED="Advanced" HIKA_ADVANCED_SETTINGS="Avancerade inställningar" USE_BOOTSTRAP_ON_FRONT="Använd bootstrap design" MAIN_PRICE_OVERRIDE="Produktpris i procent" UPDATE_AFTER_ORDER_CONFIRM="Uppdatera lager på produkten vid bekräftad status" COUPON_APPLIES_TO_PRODUCT_ONLY="Kupong procent används endast för produkt" STANDARD_BEHAVIOR="Standardbeteende" IGNORE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Ignorera rabatterade produkter" OVERRIDE_DISCOUNTED_PRODUCTS="Åsidosätt rabatterade produkter" COUPON_HANDLING_OF_DISCOUNTED_PRODUCTS="Hantering av kuponger för rabatterade produkter" FORCE_AFFILIATION_TO="Tvinga samarbete för" NO_PARTNER="Ingen partner" CURRENT_CUSTOMER_PARTNER="Aktuell kundpartner" ;since 2.1.1 NO_AFFILIATION_IF_CART_PRESENT="Inget samarbete om kundvagn används" NO_DISCOUNT="Ingen rabatt" ORDER_CANCEL_SUBJECT="En beställning har avbrutits på din sida" HIDE_WISHLIST_GUEST="Dölj önskelisteknapp för gäster" HIKASHOP_ADD_TO="Lägg till" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_SUBJECT="Kontouppgifter för %s at %s" HIKA_USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION_BODY="Hej administrator,

En ny användare '%s', username '%s', har registrerats sig på %s." KEEP_SIZE="Bibehåll storlek" POPUP_MODE="Popupläge" PRODUCT_MSRP_BEFORE="Ordinarie pris:" PRODUCT_MSRP_AFTER="Vårt pris:" CATEGORY_TREE_REBUILT="Kategoriträd har återskapats" REBUILD="Återskapa" PRODUCT_CANONICAL="Canonical URL" PRODUCT_MSRP="Detaljpris" EMAIL_ADDRESS_ALREADY_USED="E-postadressen används redan" HIKASHOP_COMPARE_LIST="Jämför" WISHLIST_TO_COMPARE="Visa knapp för att jämföra när önskelistan visas" COMPARE_TO_WISHLIST="Visa knapp för lägg till i önskelista när sidan över jämförelser visas" DISPLAY_WAITLIST_BUTTON="Visa knapp för väntelista" ;since 2.1.2 SITE_ID="Sida" SELECT_A_SITE="Välj sida" IMAGE_IN_CART="Visa bild i varukorg" DAYS_AFTER_ORDERING="Created %s days ago and not paid yet" LOGIN_REQUIRED_FOR_WISHLISTS="Du måste logga in för att använda önskellistor." ;since 2.1.3 ENCRYPTION_KEY="Krypteringsnyckel" TEST_MODE="Test-läge" ONLINE_COMMUNICATION="Online kommunikation" RESPONSE_REQUIRED="Svar krävs" HIKA_HOSTED="Hostad" HIKA_REDIRECT="Omdirigera" USE_CHOSEN="Använd valt bibliotek" AWS_KEY_ID="Accessnyckel-ID" SECRET_KEY="Hemlig nyckel" ;since 2.2.0 DISPLAY_BADGE="Visa emblem" SORT_ASCENDING="%s stigande" SORT_DESCENDING="%s fallande" IN_STOCK_CHECKBOX="Kryssruta i lager" SHOW_RESET_BUTTON="Visa återställningsknapp" HIKA_PLUGIN="Plugin: " PLUGIN_GENERIC_CONFIGURATION="Generisk konfiguration" PLUGIN_SPECIFIC_CONFIGURATION="Specifik konfiguration" HIKA_NO_RESCTION="Inga begränsningar" SET_HISTORY_MESSAGE="Ange meddelanden för historik" SANDBOX="Använd sandbox" HIKA_FORMAT="Format" PARTNER_PAYMENT_STATUS="Partnerbetalning" SHIPPING_INFORMATION="Leveransinformation" SHIPPED_BY="Skickad av: %s" ITEMS_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Varukorgens kombinerade produktvolym är för liten för alla möjliga leveransmetoder" ITEMS_WEIGHT_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Varukorgens kombinerade produktvikt är för liten för alla möjliga leveransmetoder" ORDER_TOTAL_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Ditt beställningsvärde är för högt för att visa ett leveranssätt" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Varukorgens kombinderade produktantal är för litet for alla möjliga leveransmetoder" ORDER_QUANTITY_TOO_HIGH_FOR_SHIPPING_METHODS="Varukorgens kombinerade produktantal är för hög för alla möjliga leveransmetoder" X_PRODUCTS_ARE_NOT_SHIPPABLE_TO_YOU="Det finns %s produkter i din varukorg som vi inte kan skicka till dig" SHIPPING_MIN_QUANTITY="Min antal" SHIPPING_MAX_QUANTITY="Max antal" TRIGGERS="Utlösare" ADD_TRIGGER="Lägg till utlösare" TRIGGER_SELECT="Välj utlösare" BEFORE_A_PRODUCT_IS_CREATED="Innan en produkt är skapad" BEFORE_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Innan en produkt är skapad" BEFORE_A_PRODUCT_IS_DELETED="Innan en produkt är raderad" BEFORE_A_PRODUCT_IS_COPIED="Innan en produkt är kopierad" AFTER_A_PRODUCT_IS_CREATED="Efter en produkt är skapad" AFTER_A_PRODUCT_IS_UPDATED="Efter en produkt är uppdaterad" AFTER_A_PRODUCT_IS_DELETED="Efter en produkt är borttagen" AFTER_A_PRODUCT_IS_COPIED="Efter en produkt är kopierad" BEFORE_A_CATEGORY_IS_CREATED="Innan en kategori är skapad" BEFORE_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Innan en kategori är uppdaterad" BEFORE_A_CATEGORY_IS_DELETED="Innan en kategori är borttagen" AFTER_A_CATEGORY_IS_CREATED="Efter en kategori är skapad" AFTER_A_CATEGORY_IS_UPDATED="Efter en kategori är uppdaterad" AFTER_A_CATEGORY_IS_DELETED="Efter en kategori är borttagen" BEFORE_AN_ORDER_IS_CREATED="Innan en beställning är skapad" BEFORE_AN_ORDER_IS_UPDATED="Innan en beställning är uppdaterad" BEFORE_AN_ORDER_IS_DELETED="Innan en beställning är borttagen" AFTER_AN_ORDER_IS_CREATED="Efter en beställning är skapad" AFTER_AN_ORDER_IS_UPDATED="Efter en beställning är uppdaterad" AFTER_AN_ORDER_IS_DELETED="Efter en beställning är borttagen" BEFORE_A_USER_IS_CREATED="Innan en användare är skapad" BEFORE_A_USER_IS_UPDATED="Innan en användare är uppdaterad" BEFORE_A_USER_IS_DELETED="Innan en användare är borttagen" AFTER_A_USER_IS_CREATED="Efter en användare är skapad" AFTER_A_USER_IS_UPDATED="Efter en användare är uppdaterad" AFTER_A_USER_IS_DELETED="Efter en användare är borttagen" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Efter en adress är skapad" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Efter en adress är uppdaterad" BEFORE_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Efter en adress är borttagen" AFTER_AN_ADDRESS_IS_CREATED="Efter en adress är skapad" AFTER_AN_ADDRESS_IS_UPDATED="Efter en adress är uppdaterad" AFTER_AN_ADDRESS_IS_DELETED="Efter en adress är borttagen" EVERY_MINUTES="Every minutes" EVERY_HOURS="Alla timmar" EVERY_DAYS="Alla dagar" EVERY_WEEKS="Varje vecka" FILTER_SELECT="Välj filter" PRODUCT_TYPE="Produkttyp" CSV_IMPORT="CSV produkter" PRODUCT_COLUMN="Produktkolumner" PRICE_COLUMN="Priskolumner" CATEGORY_COLUMN="Kategorikolumner" CHARACTERISTIC_COLUMN="Kännetecken" PRODUCT_RELATED_COLUMN="Relaterade produktkolumner" PRODUCT_OPTION_COLUMN="Alternativ produktkolumner" ADD_FILTER="Lägg till filter" ACTION_SELECT="Välj åtgärd" ADD_ACTION="Lägg till åtgärd" DISPLAY_RESULTS="Visa resultat" EXPORT_CSV="Exportera csv fil" UPDATE_VALUES="Uppdatera värden" DELETE_ELEMENTS="Radera element" UPDATE_CATEGORIES="Uppdatera kategorier" UPDATE_RELATEDS="Uppdatera relaterade produkter" UPDATE_OPTIONS="Uppdatera produktalternativ" IN_CSV="I csv" NOT_IN_CSV="Inte i csv" SAVE_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Spara produkter vid massåtgärd csv import." HIKA_NUMERIC="Numerisk" HIKA_STRING="Sträng" OTHER="Annat" HIKA_BEGINS_WITH="Börjar med" HIKA_ENDS_WITH="Slutar med" HIKA_CONTAINS="Innehåller" HIKA_NOT_CONTAINS="Innehåller inte" HIKA_START="Start" HIKA_IN="I" HIKA_NOT_IN="Inte i" SELECT_ALL="Välj alla" UNSELECT_ALL="Välj bort alla" VERIFY_FILE="Verifiera fil" HIKA_VALID_FILE="Filen är giltig" HIKA_EMPTY_FILE="Filen är tom" HIKA_CANNOT_OPEN="Filen kan inte öppnas" SELECT_CORRESPONDING_COLUMNS="Välj motsvarande kolumner" REMOVE="Radera" DELETE_FILTERED_ELEMENTS="Radera filtrerade element" REPLACE="Ersätt" CATEGORY_TYPE="Kategorityp" PARENT_CATEGORY_COLUMN="Överliggande kategorikolumner" ORDER_COLUMN="Sortera kolumner" ORDER_PRODUCT_COLUMN="Sortera produktkolumner" ADDRESS_COLUMN="Adresskolumner" USER_COLUMN="Användarkolumner" USER_WITH_ACL="Användare med åtkomstnivåer" DISPLAY_BOTH="Visa båda" DONT_HIKA_HAVE="Har inte" CHANGE_STATUS="Ändra status" NEW_ORDER_STATUS="Ny beställningsstatus" SEND_NOTIFICATION_EMAIL="Skicka meddelande mejl" DATA="Data" HIKA_AND="Och" PROCESS_WARNING="Processen kommer att genomföras" HIKA_MASSACTION="Mass-åtgärder" WRONG_VALUE="Felaktigt värde" PROCESS="Process" SELECTED_PRODUCTS="%s resultat" WRONG_COLUMN_TYPE="Felaktig typ för denna kolumn, typen är %s" TABLE_NOT_EXIST="Tabellen %s finns inte" COLUMN_NOT_EXIST="Kolumnen %s finns inte" EXPORT_PATH="Exportera sökväg" GROUP_NAME="Gruppnamn" SEARCH_PROCESSING="Sök processer" CHOOSE_SORT_OPTIONS="Välj minst ett sorteringslaternativ" ERR_NO_MASSACTION_TABLES="Ingen mass-åtgärdsplugin hittades. Kontrollera att system-mass-åtgärdspluginet är aktiverat" UPDATE_PRODUCT_STOCK="Uppdatera produktens lagersaldo" PURCHASED_AT="Betald den" FIRST_PURCHASED_AT="Först betald den" LAST_PURCHASED_AT="Senast betald den" NB_DOWNLOADED="Antal nedeladdningar" COM_HIKASHOP_DOWNLOADS_VIEW_DEFAULT_TITLE="Nedladdningsarea för kunder" ENABLE_CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Använd nedladdningsarea för kunder" DISPLAY_THE_DOWNLOADS="Visa nedladdningar" HIKA_ADD_ORDER_PRODUCT="Lägg till produkt för nedladdning" HIKA_MODIFY_ORDER_PRODUCT="Ändra produktinformation för beställning" HIKA_SET_ORDER_ADDITIONALS="Ändra ytterligare information för beställning" HIKA_CONFIRM_DELETE_ORDER_PRODUCT="Är du säker att du vill radera produkt från beställningen?" ALL_VIEWS="Alla visningar" HIKA_CONFIRM_USER="Vill du bekräfta val för denna användare?" USERPOINTS_DISCOUNT="Poängrabatt" USERPOINTS_USE_POINTS="Använda poäng" USERPOINTS_POINTS="Poäng" USER_ACCOUNT_ADMIN_NOTIFICATION="Användarkonto admin meddelande" HIKA_CUSTOMER_EMAIL="Kund e-post" RECURRING_PAYMENT_FOR_ORIGINAL_ORDER="Återkommande betalning för ursprunglig beställning" NEGOTIATED_RATE="Förhandlad avgift" CHANGE_USER_GROUP="Ändra användargrupp" HIKA_SUBSCRIPTION="Vanlig prenumeration" HIKA_SUBSCRIPTION_GLOBAL="Global prenumeration" RECURRING_TYPE="Typ av prenumeration" RECURRING_PERIOD="Återkommande betalningsperiod" ;since 2.2.1 ADD_SELECT_VALUE="Lägg till 'Välj' värde" PLEASE_SELECT="Välj" PLEASE_SELECT_COUNTRY_FIRST="Välj land först" AT_LEAST_ONE_FIELD_PUBLISHED="Du behöver publicera min ett annat fält i samma tabell först" RECURRING_ORDER="Återkommande" MERCHANT_ID="Säljare ID" SECURE_SECRET="Bevara hemlighet" INCLUDE_SHIPPING="Inkludera leverans" HIKAPOINTS_USE_X_POINTS="Du använde %d poäng" HIKAPOINTS_EARN_X_POINTS="Du tjänade in %d poäng" ADDRESS_UNPUBLISHED_CAUSE_USED_IN_ORDER="Adressen har avpublicerats då den används i en beställning" ADD_CHARACTERISTICS_TO_MAIN_PRODUCTS_ONLY="Kännetecken kan endast läggas till huvudsakliga produkter, inte i varianter" RECURRING_TIMES="Antal delbetalningar" HIKA_SUBSCRIPTION_INSTALMENTS="Delbetalning prenumeration" SELECT_RECURRING_TIMES="Välj antal delbetalningar" UPDATE_CHARACTERISTICS="Uppdatera kännetecken" VERSION="Version" RECENT="Senaste" SORT_DESCENDING_RECENT="Senaste" SORT_ASCENDING_RECENT="Äldre" SORT_DESCENDING_SALES="Mest sålda" SORT_ASCENDING_SALES="Sämst sålda" SORT_DESCENDING_CLICKS="Flest visningar" SORT_ASCENDING_CLICKS="Minst visningar" CREATION_DATE="Skapad datum" MODIFICATION_DATE="Ändringsdatum" GENERATE_VARIANT_AUTO="Automatiskt generera varianter" HIKA_WIZARD="Wizard" WELCOME_WIZARD="Välkommen till HikaShop installations assistant. Fyll i formuläret innan du fortsätter." WIZARD_SHOP_ACCESS="ÅTKOMST BUTIK
Välj hur du vill nå sidorna i HikaShops frontend." WIZARD_LISTING_TYPE="PRODUKT LAYOUT
Välj mellan tre olika typer hur dina produkter ska visas." WIZARD_LOCATION="PLATS
Välj land och län, och uppge fullständig adress för din butik." WIZARD_MAIN_PARAMETERS="HUVUDINSTÄLLNINGAR
Definiera parametrarna i din webbutik." PRODUCTS_LISTING_MENU="Menyobjekt för produkter" PRODUCTS_LISTING_MENU_DESC="Ett menyobjekt kommer att läggas till
i din meny vilket låter dig
se en lista över alla kategorier" CATEGORIES_LISTING_MENU="Menyobjekt för kategorier" CATEGORIES_LISTING_MENU_DESC="Ett menyobjekt kommer att läggas till
i din meny vilket låter dig
se en lista över alla kategorier" CATEGORIES_LISTING_MODULE="Lista på kategorier i en modul" CATEGORIES_LISTING_MODULE_DESC="En lista på produktkategorier
kommer visas på sidan
av din hemsida" PRODUCTS_LISTING_DIV="Listor i : Grid" PRODUCTS_LISTING_DIV_DESC="Dina produkter
visas i en grid" PRODUCTS_LISTING_LIST="Listor i : Lista" PRODUCTS_LISTING_LIST_DESC="Dina produkter
visas i lista" PRODUCTS_LISTING_TABLE="Dina produkter : Tabel" PRODUCTS_LISTING_TABLE_DESC="Dina produkter
visas i tabell" USE_JOOMLA_LANGUAGES="Vi upptäckte att du installerat Joomla språket %s installerat på din hemsida. Vill du använda det i HikaShop ?" CANT_GET_LANGUAGE_FILE_CONTENT="Vi kunde inte hämta HikaShop översättningsfil för ditt aktuella språk. Du kan ladda ner den från vår hemsida via menyn Download->Languages och följa instruktionerna." HIKA_PAYPAL_EMAIL_OPTIONAL="Paypal e-postadress (valfritt)" SAVE_AND_CREATE_FIRST_PRODUCT="Spara & skapa din första produkt !" WIZARD_MONEY="Valuta och momsonfiguration" TAX_NAME="Momsnamn (ex MOMS)" WIZARD_TAX_NAME_SAMPLE="(for example GST or VAT)" WIZARD_LANGUAGE="Språk konfiguration" WIZARD_PAYPAL="Paypal konfiguration" YOUR_ADDRESS="Din adress" HIKA_SKIP="Hoppa över" SHOW_WISHLIST_FREE_PRODUCTS="Visa önskelista för gratis produkter" ;since 2.2.2 ALL_IN_ONE_PAGE="Alla på en sida" SWITCHER="Växlare" GUEST="Gäst" REGISTRATION_DISPLAY_METHOD="Visa metod för registrering" LOGIN_OR_REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Logga in, skapa nytt konto eller fortsätt som gäst" LOGIN_OR_GUEST="Logga in eller fortsätt som gäst" REGISTER_ACCOUNT_OR_GUEST="Skapa nytt konto eller fortsätt som gäst" IDENTIFICATION="Identifikation" CANCEL_URL_DEFINE="Du behöver uppge URL för att avbryta betalning på ditt kontots konfigurationssida" RETURN_URL_DEFINE="Du behöver uppge URL för återbetalning på ditt kontots konfigurationssida" NOTIFY_URL_DEFINE="Du behöver uppge URL för bekräftelse av betalning på ditt kontots konfigurationssida" COM_VIRTUEMART_ORDER_STATUS_CONFIRMED_BY_SHOPPER="Bekräftad" HIKA_SET_ORDER_CUSTOMER="Uppge beställning för kund" ROUND_PRICES_DURING_CALCULATIONS="Avrundningspriser vid beräkning" CHECKOUT_BUTTON_FINISH="Klar" SHOW_SHIPPING_SAME_ADDRESS_CHECKBOX="Visa leverans 'samma adress' kryssruta" PERCENTAGE_FEE_EXCLUDING_SHIPPING="Procentuell avgift exkluderat leverans" HIKASHOP_CHECKOUT_CART_STATUS="Status på varukorg" USER_MESSAGE="Användarmeddelande" CONTACT_BEGIN_MESSAGE="Du har en kontaktförfrågan" SUMMARY_OF_THE_ORDER="SAMMANFATTNING AV BESTÄLLNING" MIJO_IMPORT_CURRENCIES="Vill du imporera Mijoshop valutakurser ?" ADD_TO_CART_POPUP_SIZE="Popup-storlek på varukorg" TERMS_AND_CONDITIONS_POPUP_SIZE="Popup-storlek på Villkor & regler" NO_METHOD_CLICK_NEW="Ingen metod hittades, använd den nya knappen för att skapa din första metodkonfiguration" SEND_USER_MESSAGE="Skicka meddelande" PRODUCTS_FROM_X="Importera från %s" X_IMPORT_DESC="%s importen kommer importera informationen nedan från %s till HikaShop" OPENC_DATABASE_NAME="Databasens namn där din Opencart data finns : " OPENC_WARNING="Varning : För att kunna fungera, måste importen göras från en server. Din Opencart databas måste vara på samma server som din HikaShop (Joomla) databas, och båda databaserna måste vara åtkomliga för Joomla hemsidans databasanvändare. Om din Opencart databas är på en annan server, importera den manuellt till din server där HikaShop databas finns." OPENC_WEBSITE_PATH="Opencart hemsida root sökväg : " OPENC_WARNING_IMAGES=" Du behöver uppge din Opencart hemsida root sökväg för att importera bilder. Om du inte uppger detta kommer bilder inte att importeras." OPENC_IMPORT_CURRENCIES="Vill du importera Opencart valutakurser ?" POINTS_MODE="Poängläge" POINTS_GIVE_WHEN_USE="Give points when using some" HIKA_POINTS_GIVE="Give on full price" HIKA_POINTS_NOTGIVE="Don't give" HIKA_POINTS_GIVE_REMOVE="Give on price with point discount" GIVE_VIRTUAL_POINTS="Ge virtuella poäng" LIMIT_POINTS_BY_TYPE="Begränsning per typ" LIMIT_POINTS_BY_CATEGORY="Begränsning per kategori" HIKASHOP_USER_POINTS="HikaShop användarpoäng" ;since 2.2.3 DISPLAY_ADD_TO_WISHLIST_BUTTON_FOR_FREE_PRODUCT="Visa 'lägg till önskelista' knapp för gratis produkter" HIKA_LISTING_LIST_EMPTY="Inga underkategorier" REMOVE_CUSTOMIZATION_PRELOAD="Radera förladdande anpassningar" USERPOINTS_HAVE_X_POINTS="Du har %d poäng." USERPOINTS_NO_POINTS="Du har inte poäng." USERPOINTS_USER_FOR_DISCOUNT="Du kan använda %d poäng för att få en rabatt på %s." USERPOINTS_USE_DISCOUNT_QUESTION="Vill du använda dessa poäng ?" HIKA_DEFAULT_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="Bild saknas - Dra & släpp här eller använda knappen för uppladdning" CHECKOUT_SEF_NAME="Kassa SEF namn" IMAGE_POPUP_MODE="Popup-läge för bild" HIKA_VALIDATE="Validera" VOTE_TARGET="Mål" MANAGE_VOTE_CATEGORIES="Hantera kategorier för röstning" MAIN_VOTE="Röst: " WIZARD_PRODUCT_TYPE="Produkttyp" WIZARD_PRODUCT_TYPE_SOLD="Typ av produkt såld" WIZARD_VIRTUAL="Virtuella varor (mp3, eböcker, etc)" WIZARD_REAL="Levererbara varor" WIZARD_BOTH="Båda" TOO_MANY_VARIANTS="Dina kännetecken genererar för många olika varianter, du behöver använda alternativ eller anpassade objektfält annars kan du få Fatal PHP fel pga att din server överbelastas." MASSACTION_NO_CHARACTERISTICS="Du saknar kännetecken, så åtgärden är inte möjlig." TERMINAL_ID="Terminal ID" ;since 2.3.0 CONTACT_EMAIL_TITLE="Kontaktförfrågan" CONTACT_USER_MESSAGE="Meddelande" HIKA_VARIANTS_MIDDLE_SEPARATOR=" " STRIPE_PUBLISHABLE_KEY="Publishable key (Stripe account)" STRIPE_SECRET_KEY="Secret key (Stripe account)" STRIPE_FORM="För att bearbeta din betalning, fyll i formuläret nedan" VM_LANGUAGES="Innan importen startas, välj huvudspråk nedan för ditt innehåll (produktbeskrivningar, tillverkare...) :" NO_SHIPPING_REQUIRED="Ingen leverans behövs" RECURRING_TIMES_VALUE="%s avbetalningar" TERMS_AND_CONDITIONS_SELECT_ARTICLE="Välj artikel som ska användas för Villkor & Regler" API_USERNAME="Paypal API's användarnamn" API_PASSWORD="Paypal API's lösenord" API_SIGNATURE="Paypal API's signatur" API_VERSION="Paypal API's version" REMOVE_ID_IN_URLS="Radera produkt och kategori id i URLer" HIKASHOP_NEW_ADDRESS_ITEM="- Ny adress -" HIKASHOP_NEW_ADDRESS="New Address" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR="Typ av val för adress" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_POPUP="Popup" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_LIST="Lista" HIKASHOP_CHECKOUT_ADDRESS_SELECTOR_DROPDOWN="Dropdown lista" MINI_ADDRESS_FORMAT="Mini-adress format" FIELD_AJAX_IMAGE="Ajax bild" FIELD_AJAX_FILE="Ajax fil" IMAGE_FORCE_SIZE="Tvinga bildstorlek" IMAGE_SCALE_MODE="Bildläge skala" IMAGE_KEEP_RATIO="Behåll förhållande" IMAGE_CROP="Beskär" SEND_CART_DETAIL="Skicka kortuppgifter till paypal" DISPLAY_BUTTON_CHECKOUT="Visa knapp för snabbkassa i kassan" DISPLAY_BUTTON_CART="Visa knapp för snabbkassa i kundvagnsvyn" ADD_PARTNER_TO_USER_ACCOUNT_DURING_REGISTRATION="Lägg till partner till användarkonto i samband med registrering" SHOW_CART_PRODUCT_NAME="Visa produktnamn i kundvagn" TAXCLOUD_TAX="Moms (%s)" LAST_7D="Senaste 7 dagarna" LAST_30D="Senaste 30 dagarna" LAST_365D="Senaste 365 dagarna" ALLOW_CUSTOMERS_TO_REORDER="Tillåt kunderna att beställa på nytt" VM_TABLE_PREFIX="Prefix Virtuemart tabellerna i din databas : " REORDER="Beställ igen" HIKASHOP_CHECKOUT_CARTSTATUS="Status kundvagn" WAREHOUSE_SELECTION="Val av varuhus" HIKASHOP_CONFIRM_DELETE_ADDRESS="Är du säker på att du vill ta bort adress ?" ;since 2.3.1 ASK_ADDRESS_ON_REGISTRATION="Fråga efter adress vid registrering" INSTALLMENT_FOR_ORDER="Avbetalning för order nummer: %s" ADD_TO_CART_QUANTITY="Mängdfält på 'Lägg i varukorg'-knappen" SHOW_CART_COUPON="Visa kupong i varukorgen" SHOW_CART_SHIPPING="Visa frakt i varukorgen" SHIPPING_PRICE="Fraktpris" SHIPPING_TAX="Fraktskatt" ALIAS_AUTO_FILL="Automatisk ifyllnad av Alias" QUANTITY_LAYOUT_ON_PRODUCT_PAGE="Mängdfältslayout på produktsidan" SHOW_REGROUPED="Visa omgrupperade" SHOW_LEFTRIGHT="Visa vänster och höger" SHOW_SELECT="Visa välj" SHOW_SIMPLE="Visa enkel" SHOW_SIMPLIFIED="Visa förenklad" SHOW_DEFAULT_DIV="Visa förvalt i div" CHOOSE_SHIPPING_SERVICE="Välj minst ett fraktslag" ENTER_INFO="Vänligen fyll i din %s %s" DATE_DESC="Datum - omvänd ordning" COUPON_OVERRIDE_DISCOUNT_PRODUCTS="Åsidosätt rabatterade produkter" LIMIT_POINTS_BY_GROUP="Begränsning per grupp" USERPOINTS_EARN_POINTS="Du kan tjäna %s poäng på denna order" FORCE_CANONICAL_URLS_ON_LISTINGS="Tvinga canonical URLs på on listnigar" NO_GENERATE_URL="Nej, skapa URLer" USE_CANONICAL_URL_IF_SPECIFIED="Använd canonical URL om den är specificerad" USE_CANONICAL_URL_AND_GENERATE_IT_IF_MISSING="Använd canonical URL och skapa den om den saknas" HIKA_ADD_IMAGE="Lägg till en bild" SHIPPING_BLOCKED="Blockerad" TAXABILITY_CODE="Produktens skattekod" WRONG_SHIPPING_ADDRESS="Felaktig leveransadress" PRODUCT_ASSOCIATION_IN_BOTH_WAYS="Skapa produktaccosiering åt båda håll" ; Date picker DATE_PICKER="Avancerad kalender" DATE_PICKER_OPTIONS="Kalenderinställningar" DATE_PICKER_OPT_DEFAULT_TODAY="Innevarande dag förvald" DATE_PICKER_OPT_INLINE_DISPLAY="Visa inline" DATE_PICKER_OPT_MONDAY_FIRST="Måndag first" DATE_PICKER_OPT_OTHER_MONTH="Visa andra månader" DATE_PICKER_OPT_FORBIDDEN_DAYS="Förbjudna dagar" DATE_PICKER_OPT_EXCLUDES="Exkludera dagar" DATE_PICKER_INCORRECT_DATE_FOR="Felaktigt datumformat för fältet '%s'" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_MONTH="Månadsval" DATE_PICKER_OPT_CHANGE_YEAR="Årval" DATE_PICKER_OPT_SHOW_BTN_PANEL="Visa panel med knappar" DATE_PICKER_OPT_SHOW_MONTHS="Visa månader" DATE_PICKER_WAITING_DAYS="Dagar att vänta" DATE_PICKER_HOUR_EXTRA_DAY="Timmar för extra dag" USER_TOTAL_PURCHASE="Användarens totala köp" ORDER_TOTAL_QUANTITY="Ordernummer" ORDER_TOTAL_AMOUNT="Orderns storlek" PRODUCT_TOTAL_QUANTITY="Produktnummer" MASSACTION_ORDERING_DIRECTION="Orderriktning" REPLACE_BY="Ersätt med" ;since 2.3.2 X_ITEM_FOR_X="%s item for %s" X_ITEM_IN_STOCK="%s produkt i lager" FIELD_TARGET_BLANK="Open in new window" AUTO_KEYWORDS_AND_METADESCRIPTION_FILLING="Automatic product keywords and metadescription filling" KEYWORDS_NUMBER="Number of generated keywords" MAX_SIZE_OF_METADESCRIPTION="Maximum size of the metadescription" KEYWORDS_EXCLUSION_LIST="Keywords exclusion list" HIKASHOP_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d" HIKASHOP_EXTENDED_DATE_FORMAT="%Y-%m-%d %H:%M" CHANGE_SUB_ELEMENT_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right sub element filter to 'Direct sub elements' in order to reorder elements" PRELOAD_VERSION="Preload version" INVOICE_DATE="Invoice creation date" CART_MODULE_ITEMID="Itemid for the 'Show the wishlist' button redirect" CHECK_DATABASE="Check database" WIZARD_SAMPLE_DATA="Sample data" WIZARD_ACTIVATE_DATA="Install sample data on your website" WIZZARD_DATA_ERROR="An error has occured while %s the sample data file. You can try again by clicking here." WIZZARD_DATA_ERROR_COPY="An error has occured while copying the file : %s. You can try again by clicking here." WIZARD_DATA_END="All sample data have been imported correctly." ; since 2.3.3 X_ORDERS_AUTHORIZATION_RENEW="%s orders authorization renewed" PLEASE_WAIT_BEFORE_SUBMISSION_TO_X="Please wait while submitting data to %s" CLICK_ON_BUTTON_IF_NOTHING="If nothing happens after 10 seconds, please click on the button below." HIKA_LIMITATIONS="Limitations" CONFIGURE_X_PAYMENT_PLUGIN_ERROR="You have to configure %s for the %s plugin payment first : check your plugin's parameters, on your website backend." CURL_ERROR="The sample data installation needs the CURL library installed but it seems that it is not available on your server. Please contact your web hosting to set it up, and try again." PLUGIN_ACCESS_WARNING="Some of the plugins %s have a restricted access. Please ensure that their access is set to 'Public' via the Joomla plugins manager or they won't work properly." HIKASHOP_NO_RESULT="No products found." PDF_INVOICE="Invoice %s" DEACTIVATE_BUFFERING_AND_COMPRESSION="Deactivate buffering and compression for files download" TAX_EU_DIR2008_8_ART59="Supply of services located where the recipient is established (art 59. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART44="Supply of services located where the recipient is established (art 44. Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_DIR2008_8_ART196="VAT due by the co-contracting party (art 196 Directive 2008/8/CE)" TAX_EU_2015_B2C="Supply of services located where the recipient is established (Execution rule 282/2011 (EU) - Directive 2006/112/CE)" INTERNAL_CODE="Internal code" TAX_NOTE="Tax note" PURCHASE_ORDER_NUMBER="Purchase Order Number : " PLEASE_ENTER_A_PURCHASE_ORDER_NUMBER="Please enter a Purchase Order Number" HIKASHOP_WISHLIST_NAME="Wishlist name" WARNING_IMAGE_TOO_BIG_FOR_MEMORY="Warning ! The image %s is too big to be processed because of the memory limitation on your server. Either use a smaller image or increase the memory_limit parameter of the php.ini of your server." HIKA_CONTACT="Contact" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE="You cannot proceed to a guest checkout as some of the products in your cart require a registration to our website. Please register an account or remove these products from your cart in order to proceed." ;since 2.3.5 PAYMENT_CAPTURE_ORDER_STATUS="Payment capture order status" MORNING="Morning" AFTERNOON="Afternoon" WEEKDAY="Weekday" STATEPROVINCE_CODE="State/Province code" HIKA_USERGROUP_ON_REGISTRATION="User group on registration" SENDING_TYPE="Sending type" DISPLAY_OPENING_HOURS_PICKUP_POINT="Display opening hours of pick up points" AUTO_DETERMINATION="Auto-determination" RESIDENTIAL_ADDRESS="Residential address" COMMERCIAL_ADDRESS="Commercial address" AVAILABILITY_COLLECTION="Availability for collection" PACKAGE_WEIGHT="Package weight percentage" CHOOSE_PICKUP_POINT="Please choose your pick up point" PICKUP_POINT="Pick up point" FLOATING_TAX_PRICES="Floating tax prices" CURSOR_TITLE_SEPARATOR=": " REDIRECT_POST_MODE="Redirect POST mode" MASS_CSV_EMAIL_SUBJECT="Mass Action CSV File" MASS_CSV_EMAIL_BODY="CSV file exported at: %s" MASS_CUSTOM_EMAIL_BODY="Custom notification text" MASS_NOTIFICATION_PRODUCT_EMAIL_BODY="You have a notification from a product mass action." MASS_NOTIFICATION_ADDRESS_EMAIL_BODY="You have a notification from an address mass action." MASS_NOTIFICATION_CATEGORY_EMAIL_BODY="You have a notification from a category mass action." MASS_NOTIFICATION_ORDER_EMAIL_BODY="You have a notification from an order mass action." MASS_NOTIFICATION_USER_EMAIL_BODY="You have a notification from an user mass action." MASS_SEND_EMAIL="Send email" MASS_EMAIL_BODY_DATA="Body data" FILL_PATH_TO_USE_EMAIL="You must fill a valid path to use the email function." AFFILIATE_NO_SELF_AFFILIATION="No self affiliation" DEFAULT_PRODUCT_TYPE="Default product type" HIKA_VOTE_NOTHING="Nothing" HIKA_VOTE_ONLY="Vote only" HIKA_COMMENT_ONLY="Comment only" HIKA_VOTE_OR_COMMENT="Vote & Comment" HIKA_VOTE_AND_COMMENT="Vote & Comment connected" HIKA_VOTE_PUBLIC="Public" HIKA_VOTE_REGISTERED="Registered" HIKA_VOTE_BOUGHT="Bought" HIKA_VOTE_USEFUL_COUNT="3 of 5 find it helpful" HIKA_VOTE_USEFUL_HAND="3 up 2 down" UL_DISPLAY_SIMPLELIST="Display in simplelist (ul/li)" ;since 2.4.0 DEFAULT_REGISTRATION_VIEW="Default registration view" UNPAID_ORDER_STATUSES="Unpaid order statuses" OVERRIDE_TAX_ZONE="Override tax zone" TOTAL_TAX_AMOUNT="Total tax amount" TOTAL_AMOUNT="Total amount" AMOUNT_X="Amount (%s)" ROUNDING_INCREMENT="Rounding increment" FIELD_PLACEHOLDER="Placeholder" ;since 2.5.0 OPENC_TABLE_PREFIX="OpenCart table prefix" HIKA_MAIL_ISSUE_ACTIVATION="There was an issue with the email sending process, so the activation link has not been sent to the e-mail address you entered. Please contact the administrator." ELEMENT_WITH_SAME_ALIAS_ALREADY_EXISTS="An element with the same alias already exists" HIKA_VARIANT_SEPARATOR=": " DOT="Dot" CSV_DECIMAL_SEPARATOR="CSV decimal separator" THE_X_IS_MISSING_FOR_THE_PRODUCT_X="The %s is missing for the product %s" MIN_QTY="Min Qty" ACL="ACL" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY="No images" HIKA_PRODUCT_IMAGES_EMPTY_UPLOAD="No images - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY="No files" HIKA_PRODUCT_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" EDIT_IMAGE="Image edition" ADD_FILE="Add file" QUANTITY_PER_ORDER="Quantity per order" HIKA_RANGE_TO="To" HIKA_QTY_RANGE_TO="To" PRODUCT_SALE_DATES="Available from" HIKA_CHARACTERISTIC="Characteristic" HIKA_ADD_VARIANTS="Add variants" HIKA_DUPLICATE="Duplicate" CONFIRM_CLOSING_VARIANT_IN_EDITION="Please confirm that you want to close the variant you're editing" PLEASE_CONFIRM_DELETION_X_VARIANTS="Please confirm the deletion of {NUM} variants" HASH_SALT="Hash salt" HIKA_PRODUCTION="Production" HIKA_TEST="Test" HIKA_SANDBOX="Sandbox" IFRAME="Iframe" CARRIER="carrier" SERVICE="service" TRACKING_NUMBER="tracking number" MAIN_OPTIONS="main options" PRICES_AND_TAXES="prices and taxes" RESTRICTIONS_AND_DIMENSIONS="restrictions and dimensions" IMAGES_AND_FILES="images and files" PLEASE_CONFIRM_DELETION="Please confirm deletion" HIKASHOP_FILE="File" HIKA_ADD_PRICE="Add price" HIKA_UPLOAD_IMAGE="Upload Image" HIKA_UPLOAD_FILE="Upload File" FIELD_REGEX="Regular expression check" PRODUCT_TAXATION_CATEGORY="Tax category" PRODUCT_CODE_SKU="Product code (SKU)" BRAND_URL="Brand url" PAGE_LAYOUT="Page layout" QUANTITY_LAYOUT="Quantity input" HIKA_PRODUCT_CODE="Product code" CONTACT_BUTTON="Contact button" ;since 2.6.0 EMAIL_HISTORY="Email history" EMAIL_LOG="Email log" PIPE="Pipe" HIKA_TRANSLATIONS="Translations" HIKA_TRANSLATABLE="Translatable" PLEASE_SELECT_A_VALUE_FOR_EACH_CHARACTERISTIC="Please select a least a value for each characteristic of your product" PRICES_USING_UNPUBLISHED_CURRENCY="Your are using currencies which are not available anymore: %s" HIKA_AUTOMATIC="Automatic" SERVER_CURRENT_URL_MODE="Server current URL mode" HIKA_VOTE_ITEM_ID_MISSING="The vote can't be passed, the Item ID is missing" HIKA_VOTE_TYPE_MISSING="The vote type is required" HIKA_VOTE_PSEUDO_REQUIRED="Username required" HIKA_VOTE_EMAIL_REQUIRED="A correct email address is required" HIKA_VOTE_REGISTRATION_REQUIRED="You must be registered to vote or comment" HIKA_VOTE_ITEM_BOUGHT_REQUIRED="You must buy the item to vote or comment" HIKA_VOTE_NOT_ALLOWED="No vote submissions allowed" HIKA_VOTE_WRONG_RATING_VALUE="The rating has not a valid value" HIKA_VOTE_EMPTY_COMMENT="The comment must not be empty" HIKA_VOTE_WRONG_VOTE_COMMENT_VALUE="The vote or the comment value is not correct, unset or empty" HIKA_VOTE_MISSING_VOTE_COMMENT_VALUE="Missing value for the comment or the vote value is wrong or unset" HIKA_VOTE_LIMIT_REACHED="You have reached your limit of comments for that product" HIKA_VOTE_MISSING_ENTRY="The vote entry has not been found" HIKA_VOTE_USEFUL_RATING_DISABLED="Useful rating for the comments is not enabled" HIKA_VOTE_MUST_BE_REGISTERED_FOR_USEFUL_RATING="You must be registered to note other comments" HIKA_MASSACTION_SYSTEM_PLUGIN_PUBLISHED="The plugin system 'hikashopmassaction' has automatically been published." ENTRIES_FIRST="Before configuring your entry, you need to first create and publish one or several 'Entry' custom fields with the menu Display->Custom fields" MAIL_FOLDER="Emails folder" POSTFINANCE_AUTHORIZED_PAYMENT="Your payment is authorized." HIKASHOP_WISHLIST_NAME_VALUE="Wishlist %s of %s" REMOVE_ID_IN_CART_URLS="Remove cart id in URLs" CART_SEF_NAME="Cart SEF name" WISHLIST_SEF_NAME="Wishlist SEF name" CATEGORY_LISTING_VIEW_OVERRIDE_WARNING="You have an override on the view 'category / listing' so the settings under the tab 'Product Options' will potentially not be used. Please backup your modifications and delete the override." USE_MENU_SETTINGS_INSTEAD_OF_ASSOCIATED_ONES="These settings are no more used, please edit the settings in this menu parameters." HAVE_HAVE_DONT_HAVE="Have / Don't have" HIKA_DONT_HAVE="Don't have" HIKA_HAVE="Have" BOX_COLOR="Background color" BOX_MARGIN="Margin" BOX_BORDER="Border" BOX_ROUND_CORNER="Rounded corners" OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Out of stock products" CUSTOM_ITEM_FIELDS="Custom item fields" HIKA_CATEGORY_SETTINGS="Category data display" HIKA_ITEMS="Items" HIKA_ITEM_LAYOUT="Item Layout" HIKA_ITEM_BOX_SETTINGS="Item Box configuration" HIKA_CAROUSEL_SETTINGS="Carousel options" HIKA_CAROUSEL_ADDITIONAL_SETTINGS="Additional carousel options" HIKA_DATA_DISPLAY="Data display" HIKA_PRODUCT_DATA_DISPLAY="Product data display" HIKA_PRODUCT_FEATURES_DISPLAY="Product features display" HIKA_CAROUSEL_EFFECT="Carousel effect" HIKA_EFFECT_DURATION="Effect duration" HIKA_TRANSITION_DELAY="Transition delay" HIKA_SWITCH_BUTTONS="Switch buttons" HIKA_LAYOUT_TYPE="Layout type" HIKA_MAIN_CATEGORY="Main category" MENU_NAME_AS_TITLE="Use the menu
name as title" HIKA_OUT_OF_STOCK="Out of stock" HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE="Link to detail page" HIKA_DISCOUNT_DISPLAY="Discount" HIKA_PRICE_TYPE="Which price" HIKA_ORIGINAL_CURRENCY="Original currency" HIKA_SUB_CATEGORIES="Show children" HIKA_SUB_CATEGORIES_NUMBER="Children quantity" HIKA_TRANSITION_EFFECT="Transition effect" HIKA_LINK_MAIN_CATEGORIES="Link on main" HIKA_PRODUCTS_NUMBER="Products number" HIKA_ONLY_WITH_PRODUCTS="Only with products" HIKA_SYNCHRONIZE="Synchronize" HIKA_RELATION="Relation" HIKA_PRODUCT_RELATION="Show products based on the following criterias" HIKA_PRICE_DISPLAY="Price data display" HIKA_CART_IMAGE="Product image" HIKA_PROCEED_BUTTON="Proceed button" HIKA_PRODUCT_NAME="Product name" HIKA_PRODUCT_QUANTITIES="Product quantities" HIKA_DELETE_BUTTON="Delete button" HIKA_DELETE_BUTTON_DESC="Allow the customer to remove items in %s" HIKA_EMPTY_MESSAGE="Empty message" HIKA_EMPTY_MESSAGE_DESC="Message displayed when the %s is empty" HIKA_ITEM_ID="Item id" HIKA_CART_SHIPPING_DESC="Display the shipping informations if available" HIKA_CART_COUPON_DESC="Display the coupon informations in %s if available" HIKA_MINI_CART_DESC="When this option is enabled the %s will only display the total amount, and not display the products" CART_MODULE_ITEMID_DESC="Please fill the id of the wishlist menu, if you do not have wishlist menu, you have to create it or disable the option 'Show the wishlist'" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON="Wishlist button" DISPLAY_THE_WISHLIST_BUTTON_DESC="Display the 'Show the wishlist' button" HIKA_UL_SETTINGS="UL settings" SHIPPING_METHODS_WONT_DISPLAY_IF_NO_WEIGHT="The shipping methods selection won't display on your checkout if you don't enter a weight in your product" WAITLIST_REQUEST_FOR_PRODUCT="Wait list request for product %s" WAITLIST_EMAIL_TITLE="Wait list subscription notification" WAITLIST_BEGIN_MESSAGE="A user subscribed to the notification wait list for the product below." WAITLIST_ADMIN_NOTIFICATION="Wait list administrator notification" HIKA_VOTE_TOOLTIP="Average: %s
Total: %s
Your vote: %s" HIKA_NO_VOTE="No vote" NO_SHIPPING_METHOD_FOUND_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse : %s" NO_SHIPPING_AVAILABLE_FOR_WAREHOUSE="No shipping method found for the warehouse" ;since 2.6.1 WRONG_VAT_NUMBER_COUNTRY_CODE="Your VAT number can not be used with the country you selected. Please select the right country ( CODE: %s) or make sure your VAT starts with %s" ORDER_X_NOT_FOUND="The order %s cannot be found." ORDER_X_NOT_PAID_ANYMORE="The order %s cannot be paid anymore." FIELD_ATTRIBUTE="Attributes" HK_SET_CANONICAL="Set canonical url" SHOW_NONE="None" HIKA_SEARCH_LIMIT="Number of Search items to return" HIKA_ITEMID="The id of the menu to append to the URLs so that the product page uses the corresponding HikaShop options" HIKA_FULL_BREADCRUMB_PATH="If the id set above is a products listing menu and that this option is toggled on, the breadcrumb path will contain the full category tree down to the product" HIKA_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS="Allow out of stock products to be displayed in the search results" HIKA_NEW_PAGE="Open links on a new page" HIKA_SEARCH_VARIANTS="Search variants" HIKA_FIELDS="Select the fields you want to be searchable" HIKA_ACY_HELP="Click on the help button to get some help" CUSTOM_TEMPLATE="Click on the Custom template button to create a custom layout that will override the default view" ADD_VAT_TO_PRICE="Select yes or no depending if you want to add the vat to the displayed price or not" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Using the products insertion via the category selection, should AcyMailing only display products in stock?" DEFAULT_ITEMID="ID of the menu attached to HikaShop" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="This option will have to be turned off if you have too many products or the filters edition interface of AcyMailing will crash" DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="This option will have to be turned off if you have too many products or the newsletters edition interface of AcyMailing will crash" CORE_APPLICATION="Causes this application to not appear in the users applications list but it will allow this application to appear in the user profile automatically if selected." AVAILABLE_POSITIONS="Select one or more available positions from the list. You can use Ctrl-click to select more than one item." MANY_SUBSCRIPTIONS="Allow many subscriptions in the cart" FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the downloads by entering the id of a menu item" SEND_A_COPY_TO="You can specify an e-mail address here which will be added as BCC" STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="By default, the PDF is attached only to the notification email when the order is getting confirmed (based on the setting in the configuration). You can configure here one or several statuses (separated by a comma) so that it overrides the status of the configuration." PDF_INVOICE_FOOTER="This text will be displayed in the footer of the PDF invoice" PDF_MARGES="The margins (in mm) of the generated PDFs. The order is: Left,Top,Right,Bottom" FONT_TO_USE="If you have issues with your language characters, you can change here the font used by the plugin. Each font will support a different set of languages so please try them one by one" OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override the print invoice button on the frontend" OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override the invoice button on the backend" CART_FREQUENCY="Frequency at which the carts/orders will be checked (in seconds)" CART_LAST_UPDATE="Last date on which the carts/orders were checked via the CRON task" RESERVATION_PERIOD="The amount of time during which the product will be reserved in the cart." FEED_TRIGGER="Trigger the feed processing" FEED_FREQUENCY="Frequency at which the feed will be checked (in seconds)" LAST_UPDATE="Last date on which the products were updated via the CRON task" FEED_PATH="The path of the feed" FEED_PRICES_FEE="For each price in the feed, add a percentage fee" FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="For each product, you can force its tax category (provide the id of the tax cateogry)" CSV_FILE="Path to the CSV file to import" CSV_CHARSET="You can select here the charset of your CSV file" CSV_FREQUENCY="Frequency at which the CSV file will be imported (in seconds)" COLUMN_NAMES="Column names and their corresponding name in the database. It should be like that: old_column1_name:new_column1_name;old_column2_name:new_column2_name" DELETE_PRODUCTS_NOT_IN_CSV="Delete variants not in the CSV" DATEPICKER_SET_HOUR="This option can fixed some issues when using server with special timezone configuration" LIMIT_GROUP_1="The id of the first group of users" LIMIT_GROUP_2="The id of the second group of users" DOWNLOAD_LIMIT_1="The download limit for the first group of users" DOWNLOAD_LIMIT_2="The download limit for the second group of users" ORDERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for orders" CUSTOMERS_GEOLOCATION="Activate geolocation for customers" ENABLE_AUTO_UPDATE="Automatically update your google merchant feed via FTP" GOOGLE_FTP_USER_NAME="Google FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD="Google FTP password" GOOGLE_FTP_USER_NAME_DESC="Your google account FTP username" GOOGLE_FTP_PASSWORD_DESC="Your google account FTP password" GOOGLE_FILE_NAME="The file name you specified on your google merchant account (It has to end with '.xml')" LOCAL_XML_FILE_PATH="You can optionally enter here a relative path from your website root directory (for example products/list.xml if you want it accessible on http://mywebsite.com/products/list.xml) so that the plugin saves the file on your website on each cron" GOOGLE_FREQUENCY="Frequency at which the google feed will be updated (in seconds)" INCREASE_PERFORMANCES="If you have issues with memory limits or timeouts when using that plugin, you can turn on that option" USE_PRODUCTS_BRAND="Do you want to use the brand configured in the 'Brand' setting of your products ?" BRAND_OVERRIDE="You can override here the products brand (the brand setting of the products won't be used). You can either enter here a brand name, or the column name of the product custom field with the brand name set for each product." GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORY="Your products' category (optional except for : 'Apparel and Accessories', 'Media', and 'Software'). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different category for each product." PRICE_DISPLAYED="Choose the price you want to display if there is more than one" TAXED_PRICES="Should the prices have tax applied" PRODUCT_CONDITION="Your products condition ( you can use either 'used', 'new' or 'refurbished' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different condition for each product." SHORT_DESCRIPTION="Display the description to the Readmore tag." MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message displayed if a product doesn't have a description" GOOGLE_PRODUCTS_ITEMID="If you want to display your products in a special context you can select here a menu item" ADD_PRODUCT_CODE="Display or not the product code as MPN in the XML feed" GOOGLE_PRODUCTS_GTIN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a GTIN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no GTIN will be added to the feed." IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="Only add the products with a stock above 0" IDENTIFIER_EXISTS="Tells google if an identifier (brand, gtin, mpn) exists for your products (you can use either 'TRUE' or 'FALSE' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a identifiers for some products and not for others." GOOGLE_PRODUCTS_AGE_GROUP="Your products' age group (you can use either 'Adult', 'Kids', 'Toddler', 'Infant' or 'Newborn' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different age group for each product." GOOGLE_PRODUCTS_GENDER="Your products' gender (you can use either 'Male','Female' or 'Unisex' and no other value is allowed). If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different gender for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SIZE="Your products' size. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different size for each product." GOOGLE_PRODUCTS_COLOR="Your products' color. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different color for each product." GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING="The shipping rules for your product. Rules must be separated by a comma. Each rule has four variables separated by a colon. For example, if you want two shipping methods for France, a standard one at 5 euros and an express one at 10 euros you should write: FR::Standard:5.00 EUR,FR::Express:10.00 EUR . If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have different shipping rules for each product." GOOGLE_PRODUCTS_DOWNLOAD_XML_FILE="Download the XML file. Then, you can import it manualy in your google account" FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update (only with the Joomla session hanlder option set to use the database)" CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="The name of the custom product field where the language is selected for each product" KASHFLOW_USERNAME="Your username on Kashflow" KASHFLOW_PASSWORD="Your password on Kashflow" CUSTOMERS_SOURCE="You can enter here the ID/name of the source of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="You can enter here the discount percentage of your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_DISPLAY_DISCOUNT="You can enter here either 0 or 1 to set whether your customers should see discounts (for KashFlow). You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="You can enter here the delay (number of days) for invoices payment for your customers. You can also enter a custom user field column name and the system will use automatically the value of that field for each customer." KASHFLOW_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your products (for KashFlow). You can also enter a custom product field column name and the system will use automatically the value of that field for each product." KASHFLOW_SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your coupons (for KashFlow)." KASHFLOW_COUPONS_NOMINAL_CODE="You can enter here the nominal code of your shipping costs (for KashFlow)." KASHFLOW_PROJECT_ID="You can enter here the ID of the project to which the invoices will be attached to in KashFlow." ORDER_AUTO_CANCEL_PERIOD="Period before an order is cancelled (in seconds)" ORDER_AUTO_CANCEL_LAST_UPDATE="Last date on which the orders were checked via the CRON task" ORDER_AUTO_CANCEL_NOTIFY_CUSTOMERS="Send the order status notification to the customer when his order is automatically cancelled" OUT_OF_STOCK_PERIOD="Period before you are notified that products are out of stock (in seconds)" PRODUCTS_LAST_UPDATE="Last date on which the products' stock was checked via the CRON task" OUT_OF_STOCK_LIMIT="You can enter here the product quantity under which you will be notified" RATES_FREQUENCY="Frequency at which the ECB feed will be checked (in seconds)" RATES_LAST_UPDATE="Last date on which the rates were updated via the CRON task" RATES_SOURCE="You can select here the data source for your currency rates" SUBSCRIPTION_FREQUENCY="Frequency at which the subscriptions will be checked (in seconds)" SUBSCRIPTION_LAST_UPDATE="Last date on which the subscriptions were checked via the CRON task" TAXCLOUD_CHECK_ADDRESS="It requires the USPS id" USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="You can configure your shipping methods to override the shipping address of the customer. That's for example useful when you want to offer a local pickup at the store option instead of shipping. In that case, the default behavior is to use the origin address as destination address, but you can also turn off that option to have the TaxCloud plugin skips the tax calculations and HikaShop will then use the tax rules you configured in the backend." USER_ACOUNT_FORCE_MENU="Here you can force the menu which will be used for the link of the customer account by entering the id of a menu item" VALID_ORDER_STATUSES="List of the valid order statuses. If empty, it uses the HikaShop configuration value" FREE_ORDER_SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send the confirmation email when free orders are confirmed automatically" WAITLIST_NOTIFY_PERIOD="Period (in seconds)" QUICKICON_GROUP="The group of this plugin (this value is compared with the group value used in Quick Icons modules to inject icons)" ICON_LEGEND="Text displayed below the icon" ITEMID_FOR_CATEGORIES="The id of the menu to append to the URLs so that the cateogry page uses the corresponding HikaShop options" SEARCH_MANUFACTURERS="Allow search for manufacturers" ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="The id of the menu to append to the URLs so that the manufacturer page uses the corresponding HikaShop options" AYAH_PUBLISHER_KEY="Publisher key you get after registering on areyouahuman.com website" AYAH_SCORING_KEY="Scoring key you get after registering on areyouahuman.com website" CAPTCHA_DISPLAY_AFTER="The plugin will display the captcha after the selected field on your registration form" CAPTCHA_CAPTION="Text displayed for the captcha field." CAPTCHA_THEME="Theme used for the captcha" CAPTCHA_USE_IN_CONTACT_FORMS="The plugin will display the captcha on your contact forms" DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="If you display the captcha on the contact forms, where do you want it to be displayed?" CAPTCHA_USE_IN_COMMENT_FORMS="The plugin will display the captcha on your comment forms" DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="If you display the captcha on the comment forms, where do you want it to be displayed?" TAXES_HANDLING="Should taxes be taken into account" CUSTOM_PRICE_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his amount so that the plugin can use it as the product price" CUSTOM_PRICE_LETTER_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of letters in the field" EXCLUDED_CHARACTERS="Enter here characters that you want to be excluded from the counting" CUSTOM_PRICE_WORD_COUNT_COLUMN_NAME="Enter here the column name of the custom item field where the user can enter his text so that the plugin can adapt the price based on the number of words in the field" WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="The weight custom field column name" API_ENTRY_POINT="Gives the entry point for the API system" TOKEN_DURATION="Duration of the validaty for a user token" TOKEN_HASH_SALT="Salt used for the token generation. Generated automatically if empty" PARTNER_KEY_NAME="Name of the affiliate key" AFFILIATE_AFTER_INITIALISATION="If turn off, the affiliate will only be registered after the routing of the pages have been done (it might not work with SEF in some cases, but might avoid problems in some others)" USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use or not the new API of google analytics (ga.js or universal.js)" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT="Your Google Analytics Account with the format UA-XXXXX-X" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_CURRENCY="Your Google Analytics Account currency (three letter code)" SINGLE_SUBMISSION="Only submit the order once ; the moment it receives the invoice id" DEBUG_MODE="Enable or not the debug mode (use the ga_debug.js file" ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Only with Universal Analytics" ANALYTICS_DIRECT_CALL="Always use the direct call with Universal Analytics (no js display in pages for order confirmation)" TARGETING_USER_GROUPS="Select some Joomla user groups which will be able to buy free products" GLOBAL_OVERRIDE="Create a global override of the HikaShop configuration (otherwise, create a local override)" GEOLOCATION_TIMEOUT="The timeout value after which the connection to the geolocation server is considered failed (in sec)" GEOLOCATION_SERVICE="Select here the geolocation service that you want to use" GEOLOCATION_API_KEY="Your IPInfoDB service's API key that you can get on http://ipinfodb.com/register.php" GEOLOCATION_CURRENCY="Select currency based on the geolocated zone of the user" GEOLOCATION_ZONES_BLOCKED="Block the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas)" GEOLOCATION_ZONES_AUTHORIZED="Authorize the people in these zones (provide a list of zone ids separated by commas). If filled, the blocked zones will be ignored" GEOLOCATION_COMPONENTS_CHECKED="Check zones access only for these components (provide a list of component folder names separated by commas)" PRODUCTINSERT_MENU="The id of the hikashop products listing menu where to redirect" ITEMID_FOR_REGISTRATION="You can force there the menu item to use for the registration page. You should select a menu item of HikaShop here. If not selected, or if selecting a non HikaShop menu item, it can potentially generate an error after the redirection. " ADWORDS_ID="The ID of your Google Adwords account" DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display or not the Facebook like button" DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Display or not the twitter button to share the product page" DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display or not Google +1 button" DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display or not Pinterest button" DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display or not AddThis button" SOCIAL_BUTTON_POSITION="Postion of the twitter and facebook buttons on your product page" SOCIAL_WIDTH_DIV="The width of your div (in px)" SOCIAL_TAG_TYPE="Coding language used for implementing the Facebook button" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Choose the style of the facebook button" SHOW_FACEBOOK_FACES="Show or not the face of the people who used your Facebook button" SHOW_SEND_BUTTON="Show or not the send button next to the like button (doesn't work if you use the iframe)" VERB_TO_DISPLAY="Choose the verb to display on your button" COLOR_THEME="The color of the Facebook button" FACEBOOK_BUTTON_FONT="The font of the Facebook button" SOCIAL_PRODUCT_TYPE="Type of the linked content" FACEBOOK_ADMIN="The name or ID of your facebook account" TWITTER_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the twitter count display" TWEET_TEXT="If you want to display a special text into the tweet. If this field is empty, the name of the page will be used." MENTION_TO="Name of the account which will be mentioned in the tweet" GOOGLE_BUTTON_SIZE="Choose the size of the Google +1 button" SHOW_GOOGLE_COUNT="Show or not the number of person who used this button" PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Choose the style of the Pinterest count display" ADDTHIS_DISPLAY="Choose the style of the addThis button" SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services you don't want to display (i.e. 'myspace, facebook'). You can find the list of service here: http://www.addthis.com/services/list#.UbXcsj6VBVU" DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Enable display custom user fields on the user profile edition page" RECAPTCHA_PUBLIC_KEY="Public key you get after registering on ReCaptcha website" RECAPTCHA_PRIVATE_KEY="Private key you get after registering on ReCaptcha website" CAPTCHA_USE_IN_REGISTRATION_FORMS="The plugin will display the captcha on your registration forms" SHIPSTATION_USERNAME="Enter here the username of the merchant link to Shipstation setting references" SHIPSTATION_PASSWORD="Enter here the password of the merchant link to Shipstation setting references" EMAIL_HISTORY_NUMBER_OF_DAYS="Enter here how many days you want to keep emails on database" PLEASE_SEND_PURCHASEORDER="You can now send us a purchase order for the amount of %s using the following information." INCLUDE_ORDER_NUMBER_TO_PURCHASEORDER="Do not forget to include the order number ( %s ) with the purchase order so that we can match it to your order." SEARCH_LIMIT="Search Limit" ITEMID="Itemid" NEW_PAGE="New page" FULL_BREADCRUMB_PATH="Full breadcrumb path" HIKA_CUSTOM_TEMPLATE="Custom template" HIKA_ADD_VAT_TO_PRICE="Add the VAT to the price" HIKA_ONLY_PRODUCT_IN_STOCK="Only products in stock" HIKA_DEFAULT_ITEMID="Default Itemid" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_MASSACTIONS="Display the HikaShop filters on massactions" HIKA_DISPLAY_HIKASHOP_FILTERS_ON_NEWSLETTERS_EDITION="Display the HikaShop filters on newsletters edition" HIKA_CORE_APPLICATION="Core Application" HIKA_AVAILABLE_POSITIONS="Available Positions" HIKA_MANY_SUBSCRIPTIONS="Many subscriptions" HIKA_FORCE_MENU="Force menu" HIKA_SEND_A_COPY_TO="Send a copy to" HIKA_STATUSES_FOR_EMAIL_ATTACHMENTS="Statuses for email attachment" MARGES="Marges" HIKA_FONT_TO_USE="Font to use" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_FRONTEND="Override on the frontend" HIKA_OVERRIDE_ON_THE_BACKEND="Override on the backend" FREQUENCY="Frequency" HIKA_LAST_UPDATE="Last update" TRIGGER="Trigger" HIKA_FEED_PATH="Feed path" PRICES_FEE="Prices fee" HIKA_FORCE_TAXE_CATEGORY_ID="Force tax category id" HIKA_COLUMN_NAMES="Column names" HIKA_DATEPICKER_SET_HOUR="Set hour to noon when processing time" HIKA_RESERVATION_PERIOD="Reservation period" LIMIT_GROUP_ONE="Group 1" DOWNLOAD_LIMIT_ONE="Download limit 1" LIMIT_GROUP_TWO="Group 2" DOWNLOAD_LIMIT_TWO="Download limit 2" HIKA_ORDERS_GEOLOCATION="Orders geolocation" HIKA_CUSTOMERS_GEOLOCATION="Customers geolocation" HIKA_HIKASHOP="HikaShop" HIKA_ENABLE_AUTO_UPDATE="Enable Auto Update" FTP_USER_NAME="FTP User Name" FTP_PASSWORD="FTP Password" FILE_NAME="File Name" HIKA_LOCAL_XML_FILE_PATH="Local xml file path" HIKA_INCREASE_PERFORMANCES="Increase performances" HIKA_USE_PRODUCTS_BRAND="Use products brand" HIKA_BRAND_OVERRIDE="Brand override" HIKA_PRICE_DISPLAYED="Price Displayed" HIKA_TAXED_PRICES="Taxed prices" HIKA_PRODUCT_CONDITION="Product Condition" HIKA_SHORT_DESCRIPTION="Short Description" HIKA_MESSAGE_IF_NO_DEDSCRIPTION="Message If No Description" ADD_PRODUCT_CODE_MPN="Add Product Code (mpn)" GTIN="GTIN" HIKA_IN_STOCK_PRODUCTS_ONLY="In stock products only" HIKA_IDENTIFIER_EXISTS="Identifier exists" AGE_GROUP="Age group" GENDER="Gender" PRODUCT_SIZE="Size" PRODUCT_COLOR="Color" HIKA_FORCE_USER_LOGOUT_ON_GROUP_UPDATE="Force user logout on group update" HIKA_CUSTOM_PRODUCT_FIELD_NAME="Custom product field name" HIKA_CUSTOMERS_SOURCE="Customers source" NUMBER_OF_DAYS="Number of days" HIKA_CUSTOMERS_DISCOUNT_PERCENTAGE="Customers discount percentage" DISPLAY_DISCOUNT="Display discount" HIKA_CUSTOMERS_PAYMENT_TERMS="Customers payment terms" NOMINAL_CODE="Nominal Code" SHIPPING_COSTS_NOMINAL_CODE="Shipping costs Nominal Code" COUPONS_NOMINAL_CODE="Coupons Nominal Code" PROJECT_ID="Project ID" NOTIFY_CUSTOMERS="Notify customers" STOCK_LIMIT="Stock limit" HIKA_RATES_SOURCE="Rates source" TAXCLOUD="TaxCloud" API_ID="API Id" UFPS="USPS" USPS_ID="USPS Id" TAXCLOUD_ADDRESS_1="Address 1" TAXCLOUD_ADDRESS_2="Address 2" TAXCLOUD_ZIP_4="Zip4" TAXCLOUD_ZIP_5="Zip5" CHECK_ADDRESS="Check address" HIKA_USE_ORIGIN_ADDRESS_ON_OVERRIDE="Use origin address on override" DEFAULT_TIC_ID="Default TIC id" SHIPPING_TIC_ID="Shipping TIC id" BROWSE_TIC_CATEGOGIES="Browse TIC categories" HIKA_VALID_ORDER_STATUSES="Valid order statuses" ACTIVE_CHECKOUT_STEP="Active checkout step" HIDE_WHEN_NO_POINTS="Hide when no points" SHOW_POINTS="Show points" ASK_FOR_NO_COUPON="Ask for no coupon" DO_NOT_USE_POINT_BY_DEFAULT="Do not use point by default" SHOW_EARN_POINTS="Show earn points" SEND_CONFIRMATION_EMAIL="Send confirmation email" HIKA_ITEMID_FOR_CATEGORIES="Itemid for categories" HIKA_MANUFACTURERS="Manufacturers" HIKA_ITEMID_FOR_MANUFACTURERS="Itemid for manufacturers" PUBLISHER_KEY="Publisher key" SCORING_KEY="Scoring key" HIKA_CAPTCHA_CAPTION="Captcha Caption" DISPLAY_AFTER="Display after" THEME="Theme" USE_IN_CONTACT_FORMS="Use in contact forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_CONTACT_FORMS="Display position on contact forms" USE_IN_COMMENT_FORMS="Use in comment forms" HIKA_DISPLAY_POSITION_ON_COMMENT_FORMS="Display position on comment forms" HIKA_TAXES_HANDLING="Taxes handling" COLUMN_NAME_OF_THE_FIELD="Column name of the field" HIKA_EXCLUDED_CHARACTERS="Excluded characters" HIKA_WEIGHT_CUSTOM_FIELD_COLUMN_NAME="Weight custom field column name" HIKA_API_ENTRY_POINT="API entry point" HIKA_TOKEN_DURATION="Token duration" HIKA_PARTNER_KEY_NAME="Partner key name" AFTER_INITIALISATION="After initialisation" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1="Google Analytics Account 1" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_1_CURRENCY="Google Analytics Account 1 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2="Google Analytics Account 2" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_2_CURRENCY="Google Analytics Account 2 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3="Google Analytics Account 3" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_3_CURRENCY="Google Analytics Account 3 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4="Google Analytics Account 4" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_4_CURRENCY="Google Analytics Account 4 currency" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5="Google Analytics Account 5" GOOGLE_ANALYTICS_ACCOUNT_5_CURRENCY="Google Analytics Account 5 currency" HIKA_SINGLE_SUBMISSION="Single submission" ANALYTICS_DEBUG_MODE="Debug Mode (for ga.js)" EXTRA_MODULES="Extra modules" ENHANCED_LINK_ATTRIBUTION="Enhanced Link Attribution" HIKA_ENABLING_DISPLAY_FEATURES="Enabling Display Features" ALWAYS_USE_DIRECT_CALL="Always use direct call (UA)" HIKA_USE_UNIVERSAL_ANALYTICS="Use universal analytics" HIKA_TARGETING_USER_GROUPS="Targeting user groups" HIKA_GLOBAL_OVERRIDE="Global override" TIMEOUT="Timeout" HIKA_GEOLOCATION_SERVICE="Geolocation service" API_KEY="API key" SET_CURRENCY="Set currency" ZONES_BLOCKED="Zones blocked" ZONES_AUTHORIZED="Zones authorized" COMPONENTS_CHECKED="Components checked" HIKA_ITEMID_FOR_REGISTRATION="Menu item for registration" HIKA_ADWORDS_ID="Adwords ID" HIKA_DISPLAY_FACEBOOK_BUTTON="Display Facebook button" HIKA_DISPLAY_TWITTER_BUTTON="Dislpay Twitter button" HIKA_DISPLAY_GOOGLE_BUTTON="Display Google +1 button" HIKA_DISPLAY_PINTEREST_BUTTON="Display Pinterest button" HIKA_DISPLAY_ADDTHIS_BUTTON="Display AddThis button" HIKA_SOCIAL_BUTTON_POSITION="Button position" HIKA_SOCIAL_TAG_TYPE="Tag type" HIKA_FACEBOOK_DISPLAY_STYLE="Facebook display style" HIKA_SHOW_FACEBOOK_FACES="Show Facebook faces" HIKA_SHOW_SEND_BUTTON="Show Send button" HIKA_VERB_TO_DISPLAY="Verb to display" HIKA_COLOR_THEME="Color theme" HIKA_FACEBOOK_BUTTON_FONT="Facebook button font" HIKA_FACEBOOK_ADMIN="Facebook admin" HIKA_TWITTER_COUNT_DISPLAY="Twitter count display" HIKA_TWEET_TEXT="Tweet text" HIKA_MENTION_TO="Mention to" HIKA_GOOGLE_BUTTON_SIZE="Google button size" HIKA_SHOW_GOOGLE_COUNT="Show Google count" HIKA_PINTEREST_COUNT_DISPLAY="Pinterest count display" HIKA_ADDTHIS_DISPLAY="AddThis display" HIKA_SOCIAL_SERVICES_EXCLUDE="Services exclude" HIKA_DISPLAY_CUSTOM_USER_FIELDS="Display custom user fields on user profile edition page" PUBLIC_KEY="Public key" PRIVATE_KEY="Private key" USE_IN_REGISTRATION_FORMS="Use in registration forms" FOR_SHIPSTATION_SETTING_PAGE="For Shipstation setting page" EMAIL_NOTIFICATION_TO_CUSTOMER="Email notification to customer" ADD_SHIPSTATION_DATA="Add shipstation data in customer email notification" USE_SHIPSTATION_FOR="Use Shipstation for :" UPDATE_ORDER_STATUS="Update order status" UPDATE_ORDER_STATUS_TO_SHIPPED="Update order status to shipped" HIKA_DEBUG_MODE="Debug mode" PRODUCT_PAGE="Product page" PRODUCT_LISTING_PAGE="Product listing" PRODUCT_COMPARE_PAGE="Product compare" CATEGORY_LISTING_PAGE="Category listing" CHECKOUT_PAGE="Checkout page" NO_VAT="No VAT" YES_VAT="Yes, include the VAT" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_YES="Yes, only in stock" ONLY_PRODUCT_IN_STOCK_NO="No, display all products" CONTENT="Content" SIDEBAR_TOP="Sidebar Top" SIDEBAR_BOTTOM="Sidebar Bottom" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT="A lot" INCREASE_PERFORMANCES_A_LOT_MORE="A lot more" INCREASE_PERFORMANCES_NO_LIMIT="No limit !" CHEAPEST_PRICE_DISPLAYED="Cheapest" AVERAGE_PRICE_DISPLAYED="Average" MOST_EXPENSIVE_PRICE_DISPLAYED="Most Expensive" UNIT_PRICE_DISPLAYED="Unit" EUROPEAN_CENTRAL_BANK="European Central Bank" YAHOO_FINANCE="Yahoo Finance" ALPHA_USER_POINTS="AltaUserPoints" EASY_SOCIAL="EasySocial" EMAIL="Email" RED="Red" WHITE="White" BLACK="Black" CLEAN="Clean" AFTER_RECEIVE_COPY="After the receive a copy" AFTER_MESSAGE_TEXTAREA="After the message textarea" AFTER_EMAIL_ADDRESS_INPUT="After the e-mail address input" AFTER_COMMENT_TEXTAREA="After the comment textarea" AFTER_USERNAME_INPUT="After the username input" NO_TAXES="No taxes" TAXES_HANDLING_ON_TOP="On top of the amount" TAXES_HANDLING_ALREADY_INCLUDED="already included in the amount" GEOLOCATION_GEOPLUGIN="GeoPlugin" GEOLOCATION_IPINFODB="IPInfoDB" GEOLOCATION_BOTH="Both" SOCIAL_TAG_TYPE_XFBML="XFBML" SOCIAL_TAG_TYPE_IFRAME="IFRAME" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_STANDARD="Standard" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON_COUNT="Button count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BOX_COUNT="Box count" FACEBOOK_DISPLAY_STYLE_BUTTON="Button" SOCIAL_VERB_LIKE="Like" SOCIAL_VERB_RECOMMEND="Recommend" THEME_LIGHT="Light" THEME_DARK="Dark" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_PRODUCT="Product" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_ALBUM="Album" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_BOOK="Book" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_COMPANY="Company" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_DRINK="Drink" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_GAME="Game" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_MOVIE="Movie" SOCIAL_PRODUCT_TYPE_SONG="Song" BUTTON_SIZE_STANDARD="Standard" BUTTON_SIZE_SMALL="Small" BUTTON_SIZE_MEDIUM="Medium" BUTTON_SIZE_TALL="Tall" ADDTHIS_DISPLAY_COMPACT="Compact" ADDTHIS_DISPLAY_BIG="Big" ADDTHIS_DISPLAY_COUNT="Count" USE_SHIPSTATION_FOR_PAID_ORDERS="Paid orders (With Invoice )" USE_SHIPSTATION_FOR_UNPAID_ORDERS="Unpaid orders (Created status)" HIKA_VOTE_TOTAL="Total" HIKA_VOTE_CUSTOMER_VOTE="Your vote" ONE_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="Only one shipping method available :" SEVERAL_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="These shipping methods are available :" HIKA_FOR_AN_ORDER_OF="For %s %s, %s : " HIKA_DISPLAY_PER_PRODUCT_SHIPPING="Display on frontend shipping with minimum quantity" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATED="This product has correctly been created: %s" HIKA_MASS_PRODUCT_CREATION_ERROR="Product creation error" YOU_HAVE="You have %s points (%s) available." HIKA_FRONTEND_POSITION="Frontend position" TOP_BEGIN="Top begin" TOP_END="Top end" LEFT_BEGIN="Left begin" LEFT_END="Left end" RIGHT_BEGIN="Right begin" RIGHT_MIDDLE="Right middle" RIGHT_END="Right end" BOTTOM_BEGIN="Bottom begin" BOTTOM_MIDDLE="Bottom middle" BOTTOM_END="Bottom end" ;since 2.6.2 HIKA_SAVE_AND_NOTIFY="Save & Notify" FIELD_ORDER_INVOICE="Invoice" FIELD_ORDER_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ORDER_SHOW="Front-end order details page" FIELD_ORDER_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ORDER_FORM="Order edition form" FIELD_ORDER_EDIT_FIELDS="Order additional information" FIELD_ORDER_LISTING="Back-end Listing" FIELD_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_PRODUCT_SHOW="Product page" FIELD_PRODUCT_COMPARE="Comparison page" FIELD_PRODUCT_LISTING="Back-end Listing" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_LISTING="Front-end Listing" FIELD_PRODUCT_FORM="Product Editing page" FIELD_PRODUCT_INVOICE="Invoice" FIELD_PRODUCT_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_PRODUCT_ORDER_FORM="Back-end Order details page" FIELD_PRODUCT_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_FRONTEND_CART_DETAILS="Front-end Cart details page" FIELD_PRODUCT_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_PRODUCT_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_PRODUCT_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" FIELD_ITEM_SHOW_CART="Front-end Cart details page" FIELD_ITEM_CHECKOUT="Checkout" FIELD_ITEM_ORDER="Front-end order details page" FIELD_ITEM_PRODUCT_LISTING="Front-end Product Listing" FIELD_ITEM_PRODUCT_SHOW="Product Page" FIELD_ITEM_PRODUCT_CART="Cart Module" FIELD_ITEM_ORDER_FORM="Back-end order details page" FIELD_ITEM_INVOICE="Invoice" FIELD_ITEM_SHIPPING_INVOICE="Shipping Invoice" FIELD_ITEM_EDIT_PRODUCT_ORDER="Product editing form in order" FIELD_ITEM_BACKEND_CART_DETAILS="Back-end Cart details page" FIELD_ITEM_ORDER_NOTIFICATION="Order notification" FIELD_ITEM_ORDER_STATUS_NOTIFICATION="Order status notification" FIELD_ITEM_ORDER_CREATION_NOTIFICATION="Order creation notification" FIELD_ITEM_ORDER_ADMIN_NOTIFICATION="Order administrator notification" FIELD_ITEM_PAYMENT_NOTIFICATION="Payment notification" HIKA_CANT_SELECT_USER_NO_JOOMLA_ACCOUNT="This user cannot be selected, he does not have Joomla account." HIKA_DISPLAY_SHIPPING_PRICE_PER_PRODUCT_ON_PRODUCT_PAGE="Display shipping price per product on product page" HIKA_DISPLAY_SHIPPING_ON_PRODUCT_PAGE="Display on product page" HIKA_VOTE_DO_FALSE_FROM_PLUGIN="The vote has been cancelled by a third component." PLEASE_NOTE_THAT_THIS_OTPION_SHOULD_BE_TURNED_OFF_IN_MOST_CASES="Please note that this option should be turned off in most cases" ;since 2.6.3 HIDE_CART="Hide if empty" ;since 2.6.4 DELETE_FILE_AFTER_IMPORT="Delete file after import" ELEMENT_DESCRIPTION="Element description" SHOW_HTML5="Show HTML5" HIKA_HAVE_DONT_HAVE="have / don't have" ADD_ON_CSV_IMPORT_MASSACTION="Create products if not existing" PDF_SHIPPING_INVOICE="Shipping invoice %s" SHIPPING_INVOICE_NUMBER="Shipping invoice Number" DISCOUNTED_ONLY="Discounted only" DUPLICATE_WINDOW="Duplicate Window" BUTTON_ON_CONTROL_PANEL="Button on control panel" PERIOD_AFTER_ORDERING="Created %s %s ago and not paid yet" HIKA_ABANDONED_CART="Abandonned cart" ECOMM_PRODID_LABEL="Column name for ecomm_prodid" ECOMM_PRODID_DESC="You need to enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different ecomm_prodid for each product. The system can also use the product code of each product." ;since 3.0.0 TERMS_UNDEFINED="No article defined as Terms & Conditions or the article doesn't exist" WIZARD_INSTALL_EU_TAXES="Install European taxes" HIKA_SLOT="Slot" HIKA_VIEW_MORE="View more" HIKA_STAT_PERIOD="Period" HIKA_STAT_NUMBER="Number" HIKA_STAT_ALL="All" HIKA_STAT_YEAR="Year" HIKA_STAT_MONTH="Month" HIKA_STAT_WEEK="Week" HIKA_STATS_TOTAL_PRODUCTS="Total products" HIKA_STATS_TOTAL_ORDERS="Total orders" HIKA_STATS_AVERAGE_ORDER_PRICE="Average order price" HIKA_STATS_ORDERS_THIS_MONTH="Sales past 30 days" HIKA_STATS_LAST_ORDERS="Last orders" HIKA_STATS_CURRENT_ORDERS="Current orders" HIKA_STATS_GEO_SALES="Geographic sales" HIKA_STATS_BEST_CUSTOMER="Best customer" HIKA_STATS_BEST_PRODUCT="Best product" HIKA_STATS_BEST_CATEGORY="Best category" HIKA_STATS_CONVERSION_RATE="Conversion rate" HIKA_PERIOD_ALL="All" HIKA_PERIOD_THIS_YEAR="This year" HIKA_PERIOD_THIS_MONTH="This month" HIKA_PERIOD_THIS_WEEK="This week" HIKA_PERIOD_THIS_DAY="This day" HIKA_PERIOD_PAST_YEAR="Past year" HIKA_PERIOD_PAST_MONTH="Past month" HIKA_PERIOD_PAST_WEEK="Past week" HIKA_PERIOD_PAST_DAY="Past day" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_YEAR="Previous year" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_MONTH="Previous month" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_WEEK="Previous week" HIKA_PERIOD_PREVIOUS_DAY="Previous day" HIKA_PERIOD_BY_YEAR="Group by year" HIKA_PERIOD_BY_MONTH="Group by month" HIKA_PERIOD_BY_WEEK="Group by week" HIKA_PERIOD_BY_DAY="Group by day" YOU_CAN_NOW_ACCESS_YOUR_ORDER_HERE="You can now access your order here." RELATED_PRODUCTS_FROM_CART="Related products from cart only" HIKA_DISPLAY_MODE="Display mode" DISPLAY_MODE_FOR_XFBML="Display mode available only for the XFBML tag type" SHARE_BUTTON_ONLY="Share button only" SHOW_SELECT_PRICE="Show select by price" HIKASHOP_LEGACY_SETTINGS="Legacy settings" CHECKOUT_LEGACY_MODE="Checkout legacy" OPTION_ADD_TO_CART_LEGACY="Add to cart legacy" DASHBOARD_LEGACY="Backend dashboard legacy" HIKA_OK="OK" BUNDLED_PRODUCTS="Bundled products" HIKA_CSS_BUTTON="CSS for buttons" HIKA_CSS_BUTTON_CART="Extra CSS for add to cart buttons" HIKA_CSS_BUTTON_WISHLIST="Extra CSS for add to wishlist buttons" THE_STORE_IS_CLOSED="The store is closed." OPEN_HOURS="Open hours :" OPENS_ON="Opens on" CLOSES_ON="Closes on" FROM_X_ON_X_TO_X_ON_X="From %s %s to %s %s" EVERY_DAY_FROM_X_TO_X="Every day from %s to %s" HIKA_HH="HH" HIKA_MM="MM" PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_MISSING_DATA="The plugin %s is not configured correctly. One or several input fields are empty." PLUGIN_X_IS_NOT_CONFIGURED_CORRECTLY_DAYS_ISSUE="The plugin %s is not configured correctly. Only one day selector is set to 'all'." HIKA_HEIGHT_CONSISTENCY="Height consistency" HIKA_INFINITE_SCROLL="Infinite scroll" HIKA_LOAD_MORE="Load more..." REMOVE_THIS_SELECTION="Remove this selection" HIKA_ORDERSTATUSES="Order Statuses" HIKA_ORDERSTATUS="Order Status" DOWNLOAD="Download" CANCELLABLE="Cancellable" UNPAID="Unpaid" CAPTURE="Capture" CREATED_DESC="The order status which will be assigned to a new order" CONFIRMED_DESC="The order status which will be assigned to an order when a payment notification is received (used for stock managment mainly)" INVOICE_DESC="You can select here the statuses for which the system will create the invoice number of an order if not already set" DOWNLOAD_DESC="The statuses for which the files of products will be downloadable by the customers" CANCELLED_DESC="The order statuses identifying an order that is cancelled (used for stock managment mainly)" CANCELLABLE_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Cancel' button on his orders listing. If clicked on, it will send a notification to the shop owner and will change the order status to cancelled" UNPAID_DESC="The order statuses for which the customer will see a 'Pay' button on his orders listing. If clicked on, the customer will be redirected to the payment gateway of the payment method of his order. This requires the option 'Payment of orders not paid immediately' to be turned on the in the HikaShop configuration." CAPTURE_DESC="N/A" AFFILIATE_DESC="The order statuses for which the orders affiliate commission will be taken into account" HIKA_NAMEKEY="Namekey" HIKA_SEARCH="Search" HIKASHOP_CART="Cart" HIKASHOP_WISHLIST="Wishlist" PRODUCT_AVAILABLE="Product available" PRODUCT_UNAVAILABLE="Product unavailable" HIKA_NO_NAME="No name" CURRENT_CART="Current cart" HIKA_ADD_PRODUCT="Add product" HIKASHOP_USER_WISHLIST="Wishlist of: %s" HIKASHOP_ACTIONS="Actions" HIKA_MORE="More" HIKA_CONFIRM_DELETE_CART="Are you sure that you want to delete the selected carts ?" HIKA_CONFIRM_DELETE_WISHLIST="Are you sure that you want to delete the selected wishlists ?" HIKA_CONFIRM_CANCEL_ORDER="Are you sure that you want to cancel the order ORDER_NUMBER ?" HIKASHOP_SOME_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Some products cannot be added to the cart" PAY_ORDER_X_NOW="Pay now the order %s" NO_CUSTOM_ENTRY_FIELDS_FOUND="No custom entry field found. You can create them via the menu Display>Custom fields" JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="Beware that the 'Allow User Registration' setting of the Joomla user manager is deactivated and thus, it will be deactivated on the HikaShop checkout and the HikaShop registration page too." INVALID_VALUE_CUSTOM_FIELD="Value '%s' instead of the id of a user group in the custom field '%s'. Please report to administrator." CUSTOM_FIELDS_X="Custom '%s' fields" ADDRESS_FORMAT="Address format" COULD_NOT_DELETE_THE_FILE="Could not delete the file %s" ADDRESS_FORMAT_RESET_SUCCESSFULLY="Address format reset successfully" RESET_ADDRESS_FORMAT_TO_DEFAULT="Reset address format to default" EMPTY_THE_CART="Empty the cart" HIKA_CART_DROPDOWN="Dropdown cart" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT="Left padding" CART_MODULE_DROPDOWN_LEFT_DESC="" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT="Right padding" CART_MODULE_DROPDOWN_RIGHT_DESC="" ADD_TO_CART_ON_LISTINGS="Add to cart on listings" TYPE_QTY_ONE_PER_PRODUCT="One per product" TYPE_QTY_GLOBAL="Global" HIKA_BOUGHT_X_TIMES="Bought %d time(s)" HIKA_BOUGHT_BY="Bought by" CART_SHARE_INVALID_TOKEN="That wishlist is restricted, you need the valid token to see it" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION="Display position" HIKA_CARTNOTIFICATION_POSITION_DESC="The notification can be diplayed on multiple position" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_LBL="Display location" HIKA_CARTNOTIFICATION_REFERENCE_DESC="The notification can be diplayed near the add to cart button or in the web page" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_LBL="Auto-hide delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the notification will be hidden automatically" HIKA_CARTNOTIF_REF_GLOBAL="Web page" HIKA_CARTNOTIF_REF_BUTTON="Add to cart button" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPRIGHT="Top right" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPCENTER="Top center" HIKA_CARTNOTIF_POS_TOPLEFT="Top left" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMRIGHT="Bottom right" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMCENTER="Bottom center" HIKA_CARTNOTIF_POS_BOTTOMLEFT="Bottom left" PRODUCT_ADDED_TO_CART="Product added to the cart" PRODUCT_ADDED_TO_WISHLIST="Product added to the wishlist" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_NOT_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Product not added to the cart" PRODUCT_UNSUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Product not added to the wishlist" HIKASHOP_EDIT_ADDRESS="Edit address" HIKA_UPGRADE_HIKASHOP="Upgrade your HikaShop" MOVE_TO_CART="Move to cart" MOVE_TO_WISHLIST="Move to wishlist" HIKA_MAIL_FILES_EMPTY_UPLOAD="No files - Drag & Drop here or use the upload button" HIKA_SELECT_DEFAULT_ADDRESS="Select default address" EMAIL_TEMPLATE="Email template" HIKA_DISCOUNT_FEATURES="Discount Features" HIKA_ADVANCED_RESTRICTIONS="Advanced Restrictions" MAIN_ATTRIBUTES="Main Attributes" EXTRA_ATTRIBUTES="Extra Attributes" PRODUCT_ID="Product ID" HIKA_SUBMIT="Submit" PAYMENT_REFUSED="Payment refused" LOGIN_NOT_VALID="Login not valid" HIKA_CARTNOTIF_REF_POPUP="Popup" HIKA_CARTNOTIF_POS_RIGHT="Right" HIKA_CARTNOTIF_POS_LEFT="Left" ;since 3.0.1 HIKA_STATISTICS="Statistics" STATISTICS_ORDER_STATUS="Order statuses for statistics" STATISTICS_DESC="The statistics on the dashboard will only take into account the orders with the order statuses selected here." NOT_ENOUGH_QTY_FOR_PRODUCT="Not enough quantity selected for product %s" TOO_MUCH_QTY_FOR_PRODUCT="Too much quantity selected for product %s" INVALID_MIN_MAX_FOR_PRODUCT="Invalid min/max quantity restrictions for product %s" X_DOWNLOADS_MADE="%s downloads made" ;since 3.1.0 ALLOW_REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT="Allow registration after guest checkout" ONLY_WITH_GUEST_MODE="Only with guest mode" INVALID_USER="Invalid user" REGISTRATION_AFTER_GUEST_CHECKOUT_NOT_ALLOWED="Registration after guest checkout not allowed." INVALID_REQUEST="Invalid request" USER_ACCOUNT_ALREADY_CREATED="User account already created." CLICK_HERE_TO_EASILY_CREATE_YOUR_USER_ACCOUNT="Click here to easily create your user account on our website. That way, next time you purchase on our online shop, you won't have to reenter your address." PRODUCT_QUANTITY_CHANGED="The product %s quantity has been changed from %s to %s" HIKA_REDIRECT_BACK="Redirect back" HIKA_REDIRECT_BACK_ON_PROFILE_SAVE="Redirect the user back to the control panel when the profile is saved." DISPLAY_VIEW_FILES="Display view files" HIKA_NO_ADDRESS="No address" HIKA_SELECT_IMAGE="Select an image" HIKA_ENTER_IMAGE_PATH="Enter an image path / URL" STORE_LOCALLY="Store locally" HIKA_SELECT_PAYMENT="Please select your payment" HIKA_ALL_VARIANTS="All variants" HIKA_INLINE="Inline" X_ITEMS="%s items" X_ITEM="%s item" MINI_CART_PROCEED_TO_CHECKOUT="Proceed to checkout" PRODUCTS_ADDED_TO_CART="Products added to the cart" PRODUCTS_ADDED_TO_WISHLIST="Products added to the wishlist" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_CART="Products successfully added to the cart" PRODUCTS_SUCCESSFULLY_ADDED_TO_WISHLIST="Products successfully added to the wishlist" ;since 3.1.1 HIKA_SUBMIT_FIELDS="Update additional fields" CAROUSEL_LEGACY="Carousel legacy" PLEASE_FILL_FORM_BEFORE_PROCEEDING="Please fill the form before proceeding." CART_UPDATED="Cart updated" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_TITLE="Dashboard" COM_HIKASHOP_DASHBOARD_VIEW_DESC="View statistics on your shop." COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_TITLE="List all products" COM_HIKASHOP_PRODUCTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the products." COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_TITLE="Create a product" COM_HIKASHOP_PRODUCT_CREATE_DESC="Show a form to create a new product." COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_TITLE="List all categories" COM_HIKASHOP_CATEGORIES_VIEW_DESC="Shows a list of all the categories." COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_TITLE="Create a category" COM_HIKASHOP_CATEGORY_CREATE_DESC="Show a form to create a new category." COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_TITLE="List all users" COM_HIKASHOP_USERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the users." COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_TITLE="List all orders" COM_HIKASHOP_ORDERS_VIEW_DESC="Shows a list of all the orders." COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_TITLE="Create an order" COM_HIKASHOP_ORDER_CREATE_DESC="Show a form to create a new order." COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_TITLE="List all discounts" COM_HIKASHOP_DISCOUNTS_VIEW_DESC="Shows a list of all the discounts." COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_TITLE="Create a discount" COM_HIKASHOP_DISCOUNT_CREATE_DESC="Show a form to create a new discount." COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_TITLE="Configuration page" COM_HIKASHOP_CONFIGURATION_VIEW_DESC="Displays the configuration page." COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_TITLE="Documentation page" COM_HIKASHOP_HELP_VIEW_DESC="Displays the documentation page." COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_TITLE="About page" COM_HIKASHOP_ABOUT_VIEW_DESC="Displays information about HikaShop." IMPOSSIBLE_WITH_JOOMLA_REGISTRATION_DEACTIVATED="This option is not available with the Joomla registration deactivated." CHANGE_GUEST_INFORMATION="Change guest information" ADD_HIKA_LANG="Add HikaShop language file to your website, then the file will be editable." AVAILABLE_HIKA_LANG="HikaShop Language file is available and editable." IMPOSSIBLE_HIKA_LANG="Impossible to edit this file, the HikaShop language file must be first added." EDIT_HIKA_LANG="Edit / customize your HikaShop language file." HIKA_NOT_DEFAULT_VARIANT="No default variant selected." IMG_DESCRIPTION="Image and description" BEFORE_NUMBER_OF_PRODUCTS=" (" AFTER_NUMBER_OF_PRODUCTS=")" PRODUCT_SAVE_UNKNOWN_ERROR="Error Saving" CCV_MISSING="The CCV code is missing. Please fill it in." ;since 3.2.1 PRODUCTS_SEARCH="Products" PRODUCT_CATEGORIES_SEARCH="Product categories" MANUFACTURERS_SEARCH="Brands" POINTS_ROUND_DOWN="Round points down" CREATE_ORDER="Create order" ORDER_COULD_NOT_BE_CREATED_FROM_CART="The order couldn't be created from that cart." THE_ORDER_X_WAS_SUCCESSFULLY_CREATED="The order %s was successfully created." STORE_IMAGES_LOCALLY="Store images locally" STORE_FILES_LOCALLY="Store files locally" LIMIT_REACHED_PRODUCT_NOT_ADDED_TO_CART="Limit reached. You can't add more than %2$s items for the product %1$s." HIKA_CART_DROPDOWN_HOVER="Dropdown cart (hover)" HIKA_CART_TAXES_DESC="Display the taxes information if available" POINTS_ROUDING="Rouding point value by" HIKA_LOADING_CHART="Loading chart" ;since 3.2.2 RECURRING_PERIOD_MSG="Recurring payment each %s %s" RECURRING_SUM_PERIOD_MSG="Recurring payment of %s each %s %s" RECURRING_PERIOD_D="day(s)" RECURRING_PERIOD_W="week(s)" RECURRING_PERIOD_M="month(s)" RECURRING_PERIOD_Y="year(s)" MOBILE_DEVICES="Mobile devices" HIKA_ALWAYS="Always" COLLAPSABLE_FILTERS="Collapsable filters" THE_EMAIL_HAS_BEEN_RESENT="The email has been resent" AN_ERROR_HAPPENED_DURING_THE_RESENDING_OF_THE_EMAIL="An error happened during the resending of the email" RESEND="Resend" FIELD_PRODUCT_CHECKOUT="Checkout" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR="You have to set at least one element to display in your module cart" HIKA_MOD_DISPLAY_ERROR_PROCEED="Set another element to display" PLEASE_FIRST_CREATE_AN_ORDER="Please first create an order." PLEASE_SELECT_AN_ORDER_FOR_THE_PREVIEW="Please select an order for the preview" PLEASE_SELECT_A_USER_FOR_THE_PREVIEW="Please select a user for the preview" MASSACTION_NOTIFICATION="Mass action notification" PRODUCT_SELECTION_METHOD="Product selection method" OPEN_GRAPH_META_ONLY="Open Graph meta tag only" AUTOMATIC_TAXES="Automatic taxes" ;since 3.3.0 GO_IN_VARIANTS_TAB_AND_GENERATE_VARIANTS="The product has characteristics but not variants. Click on the 'Variants' tab and add variants to it." PLEASE_ENTER_EMAIL_ADDRESSES="Please enter email addresses" WISHLIST_SHARE_SUBJECT="%s (%s) is sharing his wishlist (%s) with you" AN_ERROR_OCCURED_DURING_THE_SENDING_OF_THE_EMAIL="An error occured during the sending of the email" THE_EMAIL_HAS_BEEN_SENT_SUCCESSFULLY="The email has been sent successfully" ENTER_HERE_THE_EMAILS_THAT_WILL_RECEIVE_THE_WISHLIST="Enter here the emails that will receive the wishlist" EMAILS_FOR_SHARING="Emails for sharing" SEND_ME_A_COPY="Send me a copy" THE_EMAIL_ADDRESS_X_IS_INVALID="The email address '%s' is invalid" SHARE_YOUR_WISHLIST="Share your wishlist" WISHLIST_SHARE="Wishlist sharing notification" HIKA_USED="Used" HIKA_REFURBISHED="Refurbished" PLEASE_FIRST_CREATE_A_WISHLIST="Please first create a wishlist" PLEASE_SELECT_A_WISHLIST_FOR_THE_PREVIEW="Please select a wishlist for the preview" HIKA_CONDITION="Condition" WISHLIST_EMAIL_TITLE="Wishlist %s on %s" WISHLIST_BEGIN_MESSAGE="%s shared a wishlist with you." DISPLAY_THE_WISHLIST_OF_USER="Display the wishlist of %s" PRODUCT_SORT_PRICE="Product sort price" COM_HIKASHOP_WAITLIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Waitlist page" HIKA_CATEGORY_IMAGE_EMPTY_UPLOAD="No image - Drag & Drop here or use the upload button" DESCRIPTION_DEFAULT_FORMAT="Description default format" CONTENTPARSER_MARKDOWN="Markdown" HIKA_CART_PAYMENT_DESC="Display the payment informations if available" ;since 3.4.0 KEEP_IMAGES_AFTER_DELETE="Keep images after delete" DISCOUNT_SHIPPING_PERCENTAGE="Shipping percentage" READ_ONLY="Read only" HIKASHOP_ADDRESS_TYPE="Type" STEP_X="Step %s" HK_ADD_CHECKOUT_BLOCK="Add view" HK_ADD_STEP="Add step" MULTI_GROUP_PRODUCT_DISPLAY="Multiple group product display" NEW_BLOCK="New view" SHOW_SUBMIT_BUTTON="Show submit button" SWAP_WITH_PREVIOUS_BLOCK="Swap with previous view" SWAP_WITH_NEXT_BLOCK="Swap with next view" MOVE_TO_PREVIOUS_STEP="Move to previous step" MOVE_TO_NEXT_STEP="Move to next step" HIKASHOP_CHECKOUT_TEXT="Text" WRITE_TEXT_HTML_HERE="Write text or HTML here" DELETE_THIS_STEP="Delete this step" DELETE_THIS_BLOCK="Delete this view" NO_OPTIONS="No options" ADDRESS_SHIPPING="Address & Shipping" LOG_IP_ADDRESS="Log IP address" ; since 3.4.1 AFFILIATE_PAYMENT_WARNING="CAUTION: clicking proceed at this point clears down the affiliates amount due to zero – so make sure you have a note of it if you are paying manually." HIKA_PRINT_BUTTON="Print button" HIKA_PRINT_BUTTON_DESC="Display a print icon to be able to print the cart content easily from this cart module" HIKASHOP_NEW_BILLING_ADDRESS="New billing address" HIKASHOP_ALSO_BILLING_ADDRESS="Address is also a billing address" HIKASHOP_NEW_SHIPPING_ADDRESS="New shipping address" HIKASHOP_ALSO_SHIPPING_ADDRESS="Address is also a shipping address" APPLY_COUPONS="Apply coupons" PRODUCT_PRODUCT_SORT_PRICE="Price" PAYMENT_NOTIFICATION_SUBJECT="%s payment notification : payment %s" PAYMENT_NOTIFICATION_EMAIL="Payment notification" LOG_HISTORY_IP_ADDRESS="Log IP addresses in the history of the orders" COOKIES_REQUIRED_FOR_OPERATION="This operation can only work if you accept the use of cookies." SAME_FOR_SHIPPING="Same address for shipping" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Default billing address" HIKASHOP_SELECT_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Default shipping address" HIKASHOP_BILLING_ADDRESSES="Billing addresses" HIKASHOP_SHIPPING_ADDRESSES="Shipping addresses" HIKASHOP_EDIT_BILLING_ADDRESS="Edit billing address" HIKASHOP_EDIT_SHIPPING_ADDRESS="Edit shipping address" ; since 3.5.0 HIKA_BACK_IMG="Background Image" HIKA_HALF_BACK_IMG="Half Image" HIKA_NEXT_PREV_MARGIN="Previous and Next button margin" HIKA_NEXT_PRODUCT_MAIN="Next" HIKA_NEXT_PRODUCT="See next product" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT_MAIN="Previous" HIKA_PREVIOUS_PRODUCT="See previous product" HIKA_MARGIN_TITLE="Next & Previous Title" HIKA_RESP_BUTTON_DISPLAY="Previous and Next button on Phone screen" HIKA_ONLY_BUTTONS="Display only buttons" PLEASE_CLICK_HERE_TO_RESET_PASSWORD="Please click here if you want to reset your password in order to login." HIKA_USEFUL="Useful" HIKA_USELESS="Useless" HIKA_COMPONENT="HikaShop Components" HIKA_JS_QUANTITY_CHANGE_IMPOSSIBLE="Quantity change impossible" HIKA_JS_MAXIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The maximum quantity possible for that product is %s" HIKA_JS_MINIMUM_FOR_PRODUCT_IS_X="The minimum quantity possible for that product is %s" ; since 4.0.0 HIKA_SAVE_AND_CLOSE="Save & Close" HIKA_SAVE_AND_NEW="Save & New" NEW_IMAGE="New image" NEW_FILE="New file" EDIT_FILE="Edit file" PER_STATUS_OVERRIDE="Per status override" SELECT_SUBZONES="Select one or several sub-zones" HIKASHOP_PRODUCT_INVALID_WEIGHT_UNIT="The %s weight unit is not defined through the Weight symbols option via HikaShop->System->Configuration->Advanced. Please define it, or use another weight unit." CHANGE_PRODUCT_TYPE_FILTER_TO_REORDER_ELEMENTS="You can change the top right product type filter to 'Products' in order to reorder elements as variants can't be ordered based on the category of their parent product" GUEST_CHECKOUT_NOT_POSSIBLE_WITH_USER_GROUP_AFTER_PURCHASE_FOR_CUSTOMERS="Please note that you have the guest checkout activated for your checkout but products with a 'User group after purchase', like the one you just saved, can't be purchased by guest customers." SEND_PAYMENT_EMAIL="Send payment notification email" FREE_ORDER_SEND_PAYMENT_EMAIL="Send the payment notification email when free orders are confirmed automatically" FREE_ORDER_PAYMENT_NOTIFICATION="Hello,
This is a payment notification for a free order." FREE_ORDER="Free order" INSTALL_MISSING_LANGUAGE_IN_JOOMLA="If your language file isn't listed here, you first need to install the language for Joomla in the Joomla languages manager." ALL_PLUGINS="All plugins" LISTING_OF_SUBCATEGORIES="Listing of sub categories" NO_USERNAME_PROVIDED="No username provided" NO_EMAIL_PROVIDED="No email provided" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT="redirect to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DESC="Automatically redirect to the checkout (not with 'popup' display location)" HIKA_CARTNOTIFICATION_ON_SUCCESS="On success" HIKA_CARTNOTIFICATION_NO_REDIRECT="No redirect" HIKA_LAST="Last" INCLUDE_COUPON="Include coupon" CANNOT_EXPORT_THIS_FILE="This type of report cannot be exported." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_IP_ADDRESS="HikaShop stores by default the IP address when someone posts a vote or a comment on a product, when someone adds something to their cart, when someone registers on the website through HikaShop, and when someone places an order through HikaShop. HikaShop has options in its configuration to deactivate these separately. You should first make sure which ones are necessary for your country's administration, and which ones cannot be collected due to the privacy laws in your country." HIKASHOP_PRIVACY_CAPABILITY_ADDRESS="HikaShop stores the addresses the customer uses for his carts / orders. If you don't need some of the information requested by default by HikaShop for the addresses, you can go in the menu Display>Custom fields of HikaShop to disable the ones you don't need." WARNING_NUMBER_OF_ELEMENTS="Beware that you won't see more than the number of elements you configure here in the module." SHOW_MORE_PRODUCTS="Show more products" HIKA_CPANEL_NO_ORDERS="You do not have any orders" HIKA_MOVE_TO="Move to" PLEASE_ADD_ADDRESS_TAG="Please add the tag %s to the 'Address format' setting of the HikaShop configuration if you want the value of the custom field to appear when an address is displayed." YOUR_LAST_ORDERS="Your last orders" FIELD_BOOLEAN="Boolean" HIKA_USER_IMAGE_CPANEL="Display products image" HIKA_USER_DETAILED_ORDER="View your order details" DISPLAY_ON_CONTROL_PANEL="Display points on control panel" HIKA_LISTING_ORDER_SHIP="Ship to :" HIKA_LISTING_SORTING="Sorting" DISPLAY_PRODUCTS="Display the products" HIDE_PRODUCTS="Hide the products" ENABLE_MULTI_WISHLIST="Enable multi whishlist" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_LBL="redirect delay" HIKA_CARTNOTIFICATION_REDIRECT_DELAY_DESC="The number of milliseconds after which the customer will be redirect automatically" PROPORTION="Proportion" HIGHEST_RATE="Highest rate" ; since 4.0.1 NO_RECURRING_PAYMENT_METHODS_FOUND="No recurring payment methods found" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_AUTHORIZE_CAPTURE_MODE="No payment methods found supporting the authorize/capture mode" NO_PAYMENT_METHODS_FOUND_SUPPORTING_REFUND_MODE="No payment methods found supporting the refund mode" HAS_NOT_BEEN_FOUND="%s has not been found in the database" SELECT_BILLING_ADDRESS="Select a billing address" SELECT_SHIPPING_ADDRESS="Select a shipping address" ENTER_BILLING_ADDRESS="Enter a billing address" ENTER_SHIPPING_ADDRESS="Enter a shipping address" ALLOW_MULTIPLE_ADDRESSES="Allow multiple addresses" FOR_LOGGED_IN_USERS_ONLY="For logged in users only" SAME_ADDRESS_CHECKBOX_PRE_CHECKED="Same address checkbox pre-checked" ; since 4.0.3 OVERRIDE_WITH_EXPLANATION_TRANSLATION="You can copy the lines from the textarea on the left side and paste them in the textarea on the right side and then modify them in order to customize them. For translators, you can modify the textatea on the left side directly and share your modifications so that they can be integrated in the default translation files." PROCESS_CONTENT_TAGS="Process content tags" HIKA_DISPLAY_ITEM_ID="Display the product id (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_QUANTITY="Display the product quantity (eg 1)" HIKA_DISPLAY_ITEM_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_ITEM_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_ITEM_PRICE="Display the product price (eg 99,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_TAX="Display the product taxes (eg 17,00)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_METH="Display the product shipping method name (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ITEM_SHIPPING_PRICE="Display the product shipping fee (eg 5)" HIKA_DISPLAY_ITEM_STATUS="Display the product status (eg shipped)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SHIPPING_TAX="Display the product shipping tax price (eg 0.50)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_NAME="Display the product name (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC="Display the product description" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_STOCK="Display the product stock (eg 200)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CODE="Display the product code (eg Hika_Busi_item401)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PUBLISHED="Display the product published status (eg 1)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HIT="Display the number of times the product page was displayed (eg 2397)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_URL="Display the product brand url (eg https://www.hikashop.com/extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT="Display the product weight (eg 150)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_KEYWORD="Display the product keywords (eg e-commerce,cms,extension,Joomla)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WEIGHT_UNIT="Display the product weight unit (eg g)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DESC_META="Display the product meta description (eg powerful e-commerce solution for Joomla!)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_DIM_UNIT="Display the product dimension unit (eg cm)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_WIDTH="Display the product width (eg 8.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_LENGTH="Display the product length (eg 10.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_HEIGTH="Display the product heigth (eg 5.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MAX_ORDER="Display the product maximum quantity per order (eg 10)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SALES="Display the product sales quantity (eg 1953)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_AVERAGE_SC="Display the product rating score (eg 4)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_TOTAL_VOTE="Display the product rating number (eg 1236)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_PAGE_TITLE="Display the product page title (eg HikaShop Business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_ALIAS="Display the product alias (eg hikashop-business)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_MSRP="Display the product retail price (eg 120.00)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_CANON="Display the product canonical url (eg /extensions/hika-business.html)" HIKA_DISPLAY_PRODUCT_SORT_PRICE="Display the product price used for filters (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_ID="Display the order id (eg 1251)" HIKA_DISPLAY_ORDER_STATUS="Display the order status (eg Confirmed)" HIKA_DISPLAY_ORDER_NUMBER="Display the order number (eg K2E11)" HIKA_DISPLAY_ORDER_INVOICE_NUMBER="Display the order invoice number (eg X20)" HIKA_DISPLAY_ORDER_FULL_PRICE="Display the order full amount (eg 99.90)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISC_CODE="Display the order coupon code (eg hika-25pc)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PRICE="Display the order coupon amount (eg 75,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_DISCOUNT_TAX="Display the order coupon taxes (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_METH="Display the order payment method folder name (eg banktransfer)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_PRICE="Display the order payment fee (eg 2,00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PAYMENT_TAX="Display the order payment taxes (eg 0,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_METH="Display the order shipping method (eg ups)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_PRICE="Display the order shipping fee (eg 12.00)" HIKA_DISPLAY_ORDER_SHIPPING_TAX="Display the order shipping taxes (eg 1,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PRICE="Display the partner commission on the sale (eg 15,50)" HIKA_DISPLAY_ORDER_PARTNER_PAID="Display 1 if the partner commission is paid and 0 otherwise" HIKA_DISPLAY_ORDER_LANG="Display the order language tag (eg en-GB)" HIKA_DISPLAY_USER_MAIL="Display the user's email address (eg no_reply@hikashop.com)" HIKA_DISPLAY_USER_POINTS="Display the user's points (eg 115). This first requires the creation of a custom user field with the column name user_points as per our user points documentation." HIKA_DISPLAY_USER_NAME="Display the user's name (eg Philippe)" HIKA_DISPLAY_USER_USERNAME="Display the user's username (eg hikaaddict)" HIKA_DISPLAY_USER_PASSWORD="Display the user's password (eg $2y$10$k6eFhHkthIsPsW0rd)" HIKA_DISPLAY_USER_REGISTERDATE="Display the user's registration date (eg 2016-06-22 12:55:58)" HIKA_DISPLAY_USER_LASTVISIT="Display the user's last visit date (eg 2019-01-22 09:15:47)" HIKA_TAG_TITLE="Tags list" HIKA_SEE_TITLE="List of available tags" HIKA_CLOSE_TITLE="Close the list" HIKA_EMAIL_TAG_INFO="You can click on a tag to copy it in your clipboard so that you can then paste it in the editor on the left side." HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_PRE_TEXT="As billing address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_BILLING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_PRE_TEXT="As shipping address fields are custom fields, you can use this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_SHIPPING_ADDRESS_POST_TEXT="where '%s' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_PRE_TEXT="You can also display the value of custom order fields with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_ORDER_POST_TEXT="where 'XXX' is the custom field column name." HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_PRE_TEXT="You can also display the value of custom fields of the table item and product with this kind of tags :" HIKA_EMAIL_TAG_PRODUCT_POST_TEXT="where 'TABLE' is either 'product' or 'item' based on the table of the custom field, and 'XXX' is the custom field column name." IN_LAST_30_DAYS="in the last 30 days" IN_LAST_6_MONTHS="in the last 6 months" IN_YEAR="in %s" IN_TOTAL="in total" X_ORDERS_DONE="%s orders done " AUTHORIZE_SIGNATURE_KEY="Authorize Signature Key" HIKA_EMAIL_VAR_INFO="VAR tags can be added anywhere" HIKA_EMAIL_LINEVAR_INFO="LINVAR tags can only be added between " HIKA_EMAIL_LINEVAR_POS="{START:PRODUCT_LINE} and {END:PRODUCT_LINE}" ; since 4.1.0 INVISIBLE="Invisible" VISIBLE_CHECKBOX_CAPTCHA="Visible checkbox captcha" INVISIBLE_INLINE="Invisible inline" INVISIBLE_BOTTOMLEFT="Invisible bottom left" INVISIBLE_BOTTOMRIGHT="Invisible bottom right" PRINT_ORDER_STATUSES="Print invoice order statuses" PRINT_DESC="You can select here the statuses for which the system will allow the customers to print their invoice on the frontend." HIKA_PREVIOUS_CAROUSEL="Previous" HIKA_NEXT_CAROUSEL="Next" CURSOR_FILTER_FROM=" From : " CURSOR_FILTER_TO=" To : " INPUT_FIELDS="Input fields" PLEASE_AGREE_TO_PRIVACY_POLICY="You need to agree to this website Privacy Policy." BACKEND_EDITON_PAGE="Backend edition page" FRONTEND_DETAILS_PAGE="Frontend details page" PURCHASED_FILE_DOWNLOAD_ON_PRODUCT_PAGE="Purchased file download on product page" NEW_PRODUCT_PERIOD="New product period" MAXIMUM_PRODUCT_QUANTITY="Maximum product quantity" HIKA_RESTORE="Restore" HIKA_PURGE="Purge" SUCC_UNTRASH_ELEMENTS="Successfully restored %s record(s)" ADD_SHIPSTATION_DATA_FRONTEND="Add Shipstation data on cpanel order" HIKA_USE_TRASH="Activate product recovery" TRASHED_PRODUCTS="Trashed products" IMAGES_STRIPES_COLOR="Stripes color" SHIPPING_METHOD_COMPLEX_NAME="%s - %s" CONTACT_US_BUTTON="Contact us button" PRODUCT_DETAILS_BUTTON="Product details button" PRODUCT_DETAILS="Product details" DISPLAY_CONTACT_BUTTON_ON_LISTING="Display the contact button on listings" CANONICAL_URL_NOT_FROM_CURRENT_WEBSITE="The canonical URL %s doesn\'t start with the URL of the website (%s)." ; since 4.2.0 GOOGLE_PRODUCTS_MPN="If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a MPN for each products for which the custom field is filled. If you leave this field empty, no MPN will be added to the feed unless you turn on the 'Add Product Code (mpn)' setting above." USE_META_DESCRIPTION="Meta description" GOOGLE_PRODUCT_CATEGORY="Google Product Category" CHANNEL_DESCRIPTION="Channel description" CHANNEL_DESCRIPTION_DESC="This will be used as the main description of the shop. If you leave it empty, it will automatically use the description of your website from your Joomla configuration." HIKASHOP_CHECKOUT_SEPARATOR="Separator" TYPE_OF_SEPARATION="Type of separation" THE_MENU_ITEM_SELECTED_NEEDS_TO_BE_A_HIKASHOP_TYPE_MENU="The menu item selected in the 'Force a menu on checkout' setting needs to be of a HikaShop menu item type." BEWARE_FIELD_DISPLAY_ON_CHECKOUT="Beware: this custom field will only display on the checkout if you have the 'Fields' view added to your Checkout workflow in the HikaShop configuration page." PLG_FINDER_QUERY_FILTER_BRANCH_S_BRAND="Brand" ; since 4.2.1 HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_IN_EU="Orders without tax inside EU : " HIKA_ORDER_WITHOUT_TAX_OUT_EU="Orders without tax outside EU : " HIKA_TOKEN="Token" PAYPLUG_DELIVERY_TYPE="Delivery type" PAYPLUG_SHIP_TO_SHIPPING_ADDRESS="Ship to shipping address" PAYPLUG_DIGITAL_GOODS="Digital goods (Online services, electronic gift cards, redemption codes, etc)" PAYPLUG_TRAVEL_OR_EVENT="Travel or event tickets" PAYPLUG_OTHER="Other (Gaming, digital services not shipped, e-media subscriptions, etc)" HIKASHOP_CHECKOUT_DISPLAY_SELECTOR="Selector type" HIKA_FILTER_LIST_PREPEND="> " HIKA_FILTER_LIST_SEPARATOR=", " HIKA_LOAD_HIKASHOP="Load HikaShop on all frontend pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_DESC="If turned on HikaShop and it's plugins will be loaded on all the pages of the frontend. If you want the add to cart content tags to use the cart notification plugins (to have the notifications), you might have to turn on this option." ; since 4.2.2 ACCESS_COPY_HERE="You can access the copied element here." GENERATE_WEBP_IMAGES="Generate WebP images" HIKASHOP_SWITCHER_GRID="Grid" HIKASHOP_SWITCHER_LIST="List" HIKA_SWITCHER_MODE="Table switcher" ; since 4.2.3 CHECKCOUT_DROPDOWN_PAYMENT_NAME="%s %s" CHECKCOUT_DROPDOWN_SHIPPING_NAME="%s %s" ADD_TO_CART_AVAILABLE_AFTER_CHARACTERISTIC_SELECTION="The add to cart button will appear once you select the values above" CHARACTERISTICS_DYNAMIC_DISPLAY="Characteristics dynamic display" THE_PRODUCT_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The product %s can only be purchased :" THE_PRODUCTS_X_CAN_ONLY_BE_PURCHASED="The products %s can only be purchased :" THE_CHECKOUT_IS_NOT_POSSIBLE="The checkout is not possible" RUN_MYSQL_QUERY="Run MySQL query" PAYMENT_NOT_POSSIBLE_WITH_POINTS="Payment not possible with points" FIELD_ITEM_CART_EDIT="Cart product edition" EDIT_PRODUCT_INFORMATION_IN_THE_CART="Edit product information in the cart" WITH_A_QUANTITY_OF_X="with a quantity of %s" THE_PRODUCT_BIENG_MODIFIED_IS_NOT_IN_THE_CURRENT_CART_ANYMORE="The product being modified is not in the current cart anymore" EDIT_THE_OPTIONS_OF_THE_PRODUCT="Edit the options of the product" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_LBL="Continue shopping button's URL" HIKA_CARTNOTIFICATION_CONTINUE_URL_DESC="If that field is empty, the button will just close the popup. If you enter a URL here, the button will redirect to that URL." ; since 4.3.0 THE_BILLING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The billing address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." THE_SHIPPING_ADDRESS_YOU_SELECTED_CANNOT_BE_USED_AS_SOME_INFORMATION_IS_MISSING="The shipping address you selected cannot be used as some information is missing. Please edit it before proceeding." ; since 4.4.0 WAITLIST_FULL="The waitlist is full for this product." HIKASHOP_CHECKOUT_SHIPPING_PRICE="Show shipping price" HIKASHOP_CHECKOUT_PAYMENT_PRICE="Show payment price" HIKASHOP_CHECKOUT_COUPON_PRICE="Show coupon price" HIKA_FILTER_CATEGORY_DESC="Category listing in which that filter should be displayed" CHECKBOX_PRE_CHECKED="Checkbox pre-checked" PLEASE_CREATE_FILTERS_FIRST="Please create filters first" HIKA_FORMULA="Formula" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT="Guest wishlist redirect" HIKA_CARTNOTIFICATION_GUEST_WISHLIST_REDIRECT_DESC="If that option is activated, the customer will be redirected to the login form if he tries to add a product to the wishlist while he is not logged in (Possible only if the wishlist feature is active and if the 'Hide wishlist button for guest users' setting is turned off in the HikaShop configuration)" NO_SHIPPING_METHOD_PER_PRODUCT="No shipping method for this product" TRANSLATION_OVERRIDE_COULD_NOT_BE_SAVED="The translation override %s could not be added. Please enter first a value in the field of the same name in the element you want to translate." TRANSLATION_OVERRIDE_IS_INVALID="The translation override file %s is invalid. Please use the 'Debug languages' option of the Joomla configuration to understand what is wrong with it before adding new translations." HIKA_ADD_OPTION="Add option" THANK_YOU_FOR_YOUR_VOTE_REVIEWED_BEFORE_PUBLISHING="Thank you for your comment. It will be reviewed before publishing." WISHLIST_SHARE_EMAIL_SUBJECT="A wishlist has been shared with you" HIKA_REGISTERED="Registered" HIKA_ANONYMOUS="Anonymous" HIKASHOP_PRODUCT_CONTENT_TAG_INFO="First, select the display options you want for the products to be displayed by the content tag, then select the products in the listing below, and finally click on the 'insert' button at the bottom of the popup to validate." MULTIPLE_FILES="Multiple files" PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND_FOR_ORDER="Payment method not found for the order %s" DIMENSIONS_UNIT="Dimensions unit" HIKASHOP_TOTAL_ORDER_WEIGHT="Total order weight" TOTAL_WEIGHT="Total weight" CONTACT_REQUEST_EMAIL_ADDRESS="Contact request email address" PAYPAL_RETURN_METHOD="Return method" HIKASHOP_FILTER_OPTIONS="Filter Options" HIKASHOP_FILTER_CLEAR="Clear" THE_ORDER_X_HAS_A_TAX_RATE_WHICH_COULD_NOT_BE_FOUND="The order %s has a tax rate %s which could not be found." ; since 4.4.1 ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG="Order statuses for bought tag" ORDER_STATUSES_FOR_BOUGHT_TAG_DESC="You can enter here the list of order status namekeys (separated by a comma) to take into account for the {hkshow bought='xx'}{/hkshow} and {hkhide bought='xx'}{/hkhide} tags" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT="Click to checkout" HIKA_CARTNOTIFICATION_NOTIFICATION_CLICK_TO_CHECKOUT_DESC="When this option is activated, and the user clicks on the notification box of a successful add to cart, he will be redirected to the checkout. Otherwise, it will just hide the notification box." SATURDAY_SHIPPING="Saturday shipping" SHIPPING_INVOICE_DESC="When activated, the 'shipping invoice' button of the order edit interface will use the PDF invoice plugin to generate its output. Otherwise, it will use the default HTML view in HikaShop." ONE_PRODUCT_PER_ROW="One product per row" HIKASHOP_MORE_OPTIONS="More advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TITLE="Go further with your HikaShop configuration" HIKASHOP_HIDDEN_OPTIONS="Go to hidden advanced options" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_TOOLTIP="Go to advanced hidden option panel" HIKASHOP_MORE_OPTIONS_NOTIF="Be very careful with your interventions on all of these parameters, if you must intervene make sure what you are doing is correct" HIKA_CAUTION="Important warning" HIKA_CAUTION_MESSAGE="Changing hidden options can bring about major changes, so if you do intervene here, do so with care, and help you with the documentation, accessible in the help button." HIKA_OPEN_HIDDEN_OPTIONS="Hidden option listing" FOR_TWO_CHARACTERISTICS_AND_MORE="For two characteristics and more" ; since 4.4.1 INDEX_PER_CATEGORY="Index products per category" INDEX_PER_CATEGORY_DESCRIPTION="With that option activated the products will be indexed for each category instead of only once" DISPLAY_ON_ORDERS_LISTING="Display points on the backend orders listing" HIKA_CHECK_DATES="Check dates" HIKA_FRONTEND_ONLY="Front-end only" HIKA_EVERYWHERE="Everywhere" MULTI_LANGUAGE_EDIT_XY="Translation popup size" ;since 4.4.2 HIKA_IMG_SLIDE_OPTIONS="Thumbnails slider for product page" HIKA_IMG_SLIDE_MOBILE="Mobile only" HIKA_IMG_SLIDE_CLASSIC="No (default)" HIKA_DESC_WIDTH="Change the width of the description area" DISPLAY_ERRORS="Display errors" HIKA_BATCH="Batch" ACTION_SUCCESSFULLY_PROCESSED_ON_X_ELEMENTS="Action successfully processed on %s elements" VAT_IN_ADDRESS="VAT number: %s" SEE_MODIFICATIONS="See modifications" FILE_MODIFICATIONS="File modifications" HIKASHOP_MODIFICATIONS="Modifications" ORIGINAL_FILE="Original %s" OVERRIDE_FILE="Override %s" ;since 4.4.3 X_IS_A_VARIANT_AND_THUS_CANNOT_BE_COPIED="%s is a variant and thus cannot be copied." ACTION_PHP_CODE_IS_WRONG="Action PHP code is wrong: %s" RUN_PHP_CODE="Run PHP code" SOURCE_VIEW_FILE_FOR_THE_OVERRIDE_X="Source view file for the override %s : " NO_POSSIBLE_SOURCE_FILE_FOUND_FOR_THIS_OVERRIDE="No possible source view file found for this override" VIEW_BUILDER="View Builder" VIEW_BUILDER_DELETE="Delete %s block from your view" CONTACT_US_ABOUT_YOUR_ORDER="Contact us about your order" YOUR_MESSAGE="Your message" WRITE_HERE_YOUR_MESSAGE="Please write here your message" CONTACT_REQUEST_FOR_ORDER="Contact request for order %s" CLICK_HERE_TO_GO_BACK="Click here to go back" STATUS_OF_ORDER_NOT_VALID_FOR_THIS_ACTION="Status of order not valid for this action" CONTACT_BUTTON_ON_ORDERS="Contact button on orders" CONTACT_BUTTON_DESC="You can select here the statuses for which a contact button will be displayed on the frontend orders listing and order details page" EMPTY_POSITION="Empty position" ALLOW_NOTIFICATIONS="Allow payment notifications" ;since 4.4.4 USER_GROUP_PRODUCTS="User groups of the products" GOOGLE_PRODUCTS_USER_GROUP="If no user group is selected here, the plugin will only list the products with their 'access level' setting set to 'all'. And if you select user groups here, it will also list products with one of these user groups selected." HIKASHOP_FIRST="First" HIKASHOP_LAST="Last" GOOGLE_PRODUCTS_SHIPPING_LABEL="The shipping label for your products. If you enter here the column name of a custom product field, it will use the value of the custom field for each product allowing you to have a different shipping label for each product. You can read more about shipping labels here: https://support.google.com/merchants/answer/7050921" SHIPPING_LABEL="Shipping label" HIKA_OPEN_FILTER="Open the collapsable filter" HIKA_MIN_COUPON="Order value from" HIKA_MAX_COUPON="Product quantity from" TOO_MUCH_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used with more than %s products in your cart" ORDER_TOO_PRODUCTS_FOR_COUPON="The coupon you entered cannot be used for an order of an amount greater than %s" FIELD_ALLOW_ADD="Allow new values" MYSQL_QUERY_DATA_TAGS="In your MySQL query please use the aliases 'value' (and 'title' if you want a different text displayed to the user)." MYSQL_QUERY="MySQL query" ;since 4.4.5 HIKA_BUTTON="Button (default)" HIKA_ACTION_BUTTON="Action button" CURSOR_FORMAT="Format for the cursors label" ;since 4.5.0 SHIPPING_GROUP_PRODUCT_OPTIONS="Group options with product for the shipping price calculation" HIKA_ORIGINAL_TEXT="Original text" HIKA_TRANSLATION="Translation" SYNCHRONIZED_ADD_TO_CART="Synchronized add to cart" HIKA_POPUP_MODE="Popup mode" NO_POPUP="No popup" ALL_POPUP="Popup only" CHOOSE_POPUP="Choose button only" HIKA_EXPLORER_OPEN="Open/close explorer" ;since 4.5.1 HIKA_ZOOM_HOVER="Zoom on hover" FORM_CUSTOMIZATION="Form customization" NEW_BLOCK_NAME="New block name" ADD_NEW_BLOCK="Add new block" RESET_TO_DEFAULT_VIEW="Reset to default view" HIKA_CUSTOMIZE="Customize" BLOCK_HIDDEN_ACCESS_LEVEL="Once you've customized the view to your needs, you can go under the 'Access level' tab of the HikaShop configuration to remove the 'customize' access to the necessary user groups. Users from these groups will see the interface as you've modified it but won't be able to change it." MAX_DIMENSIONS="Maximum dimensions allowed" NO_MAXIMUM_WIDTH="No maximum width" NO_MAXIMUM_HEIGHT="No maximum height" MAX_FILESIZE="Maximum filesize allowed" ;since 4.6.0 FIELD_HIDDEN="Hidden" ACTIONS_AS_A_BUTTON="Actions as a button" ACTIONS_AS_A_BUTTON_DESC="When activated, the system will add a button on the listing corresponding to the data of the massaction which will execute the actions of the mass action on the selected elements." BUTTON_WONT_DISPLAY_IF_NAME_EMPTY="The button won't display on the listing because the name of the mass action is empty. Please provide it if you really want the button on the listing." HIKA_LINK_TO_DETAIL_PAGE_TOOLTIP="If enabled, when you click on the item name or picture of a product on a listing, you are redirected to the item page." HIKAPOINTS_USER_REMOVED_X_POINTS="The user %s got %s points deducted. However, he only had %s points left. His user points has been set to 0 but you might want to do something manually." VARIANT_IMAGES_BEHAVIOR="Variant images behavior" REPLACE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Replace main product images" DISPLAY_ALONG_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display after main product images" CLICK_HERE_IF_YOU_ALSO_WANT_TO_DELETE_THE_DATA_OF_THESE_FIELDS_IN_THE_DATABASE="Click here if you also want to delete the data of the deleted custom field(s) in the database. Beware that this is an irreversible operation ! The data will be lost !" THE_FIELD_X_COULD_NOT_BE_DELETED="The field %s could not be deleted" DATA_FOR_CUSTOM_FIELD_X_IN_TABLE_Y_SUCCESSFULLY="Data for custom field %s in table %s was deleted successfully." DISPLAY_AVAILABLE_VALUES_ON_LISTINGS="Display available values on listings" SUPPORT_TRANSLATED_ALIASES_IN_URLS="Support translated aliases in URLs" LOCAL_XML_FILE_PATH_DESC="Enter here the relative path from the root of your website for the XML file to generate. For example, if you want the URL https://yourwebsite.com/folder/sitemap.xml for your XML file, enter folder/sitemap.xml in this setting. You can use the tags {language} {date} or {time} so that they get replaced automatically when the file is generated." DELETE_FILES="Delete files" THUMBNAILS_DIMENSIONS="Thumbnails dimensions" UPLOADED_FILE_IS_BIGGER_THAN_LIMIT="Uploaded file %s ( %s ) is bigger than the maximum allowed size ( %s )." ;since 4.6.1 DISPLAY_BEFORE_MAIN_PRODUCT_IMAGES="Display before main product images" FAILED_TO_OBTAIN_SHIPPING_QUOTES="Failed to obtain shipping quotes." ;since 4.6.2 KEEP_OTHER_VARIANTS="Keep other variants" EMAIL_FAVICON="Email Favicon" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_BILLING_ADDRESS="Make this address the default billing address" MAKE_THIS_ADDRESS_THE_DEFAULT_SHIPPING_ADDRESS="Make this address the default shipping address" FIELD_DATA="Field data" THE_ALLOW_NEW_VALUES_SETTING_CANT_BE_USED_WHEN_DATA_COMES_FROM_MYSQL_QUERY="The 'Allow new values' setting can't be used when the field data comes from a MySQL query. The setting will be ignored." PLEASE_SELECT_A_PAYMENT_METHOD="Please select a payment method" PAYMENT_REQUEST_REFUSED_BY_PAYPAL_CANCEL_URL="The payment request was refused by PayPal. Please click here to return to the checkout." NON_LATIN_TRANSLATION_KEYS="Non-latin translation keys" PRODUCT_SUCCESSFULLY_REMOVED_FROM_CART="Product successfully removed from the cart" CALLBACK_FILE_COULD_NOT_BE_ADDED="The callback file %s could not be added. Please check the permissions of the folder to allow for the file to be added and save again the settings." EMPTY_THE_WISHLIST="Empty the wishlist" HIKA_IMAGE_ADDRESS_CSS="CSS code for the logo" LOWEST_RATE="Lowest rate" ;since 4.7.0 HIKA_EMAIL_USE_TEXT="Shop name" HIKA_EMAIL_USE_DESC="This name will be used for the Email Markup only" HIKA_CART_ICON_TEXT="Enter here the path of the image you want to add to your cart module" HIKA_ENTER_ICON_PATH="Icon path" CENTRAL_BANK_OF_RUSSIA="Central Bank of Russia" AS_PARENT_PRODUCT="As parent product" ORDER_STATUS_RETURNED="Returned" ;since 4.7.1 DEACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Deactivate form customization" ACTIVATE_FORM_CUSTOMIZATION="Activate form customization" OVERRIDE_REGISTRATION="Override registration" HIKA_SELECT_COLUMNS="Columns" HIKA_NOTICE_COLUMNS="It seems that a column has been added or removed to your listing, and unfortunately it compromised your column settings, so we invite you to re-set your columns" NUMBER_OF_COLUMNS_DESC="The number of columns of filters to be used. On a sidebar module, you usually want this to be 1 so that the filters display one below the other." DISPLAY_FIELDSET_DESC="Add a fieldset element around the module content." SHOW_FILTER_BUTTON_DESC="If the filters displayed by the module have their 'auto submit' setting activated, you can deactivate this setting as the button will be superfluous. Otherwise, you should keep this setting activated." LIMIT_DESC="Maximum number of filters displayed in the module" FILTER_HEIGHT_DESC="The height of each filter (in pixel)" FILTER_BUTTON_POSITION_DESC="You can choose here the location of the 'filter' button in the module" FILTERS_SELECTION_DESC="Select the filters you want to be displayed in that module" FILTER_MODULE_MENU_DESC="Select here the menu item to use for the display of the results when the 'force redirect' setting is activated or when the filter module is used on a non products listing page. This menu item should be a menu item of the type HikaShop products listing configured to display all the products of your shop. If left empty, the system will try to select a products listing menu item." FORCE_REDIRECT="Force redirect" FORCE_REDIRECT_DESC="Force the redirection to the menu item specified in the setting above when the filters of the module are used so that the filtering can be done on the products of that menu item, which will also display them." PRODUCT_PAGE_DESC="Display the module content on the product details pages" PRODUCT_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the product listing pages" PRODUCT_COMPARE_PAGE_DESC="Display the module content on the product compare pages" CATEGORY_LISTING_PAGE_DESC="Display the module content on the category listing pages" CHECKOUT_PAGE_DESC="Display the module content on the checkout pages" CONTACT_PAGE_DESC="Display the module content on the contact form pages" WAITLIST_PAGE_DESC="Display the module content on the waitlist form pages" COLLAPSABLE_FILTERS_DESC="You can either have the filters always collapsed, or only on mobile devices (default) or never collapsed." SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING="Scroll to top after filtering" SCROLL_TO_TOP_AFTER_FILTERING_DESC="When activated, after a filtering is done in the module, the page will scroll back to the top automatically. This can be useful if you have a lot of filters displayed by the module to simplify the search process for your customers." DO_NOT_USE_A_FORM="Do not use a form" DO_NOT_USE_A_FORM_DESC="When activated, the module will use javascript to refresh the page with the new currency instead of a form submit. Activating this setting is intersting if you're displaying the module inside of another form so that it doesn't conflict with the operation of the module." HIKASHOP_DAILY="Daily" HIKASHOP_WEEKLY="Weekly" HIKASHOP_MONTHLY="Monthly" HIKASHOP_QUARTERLY="Quarterly" HIKASHOP_YEARLY="Yearly" HIKASHOP_FOREVER="Forever" CHECK_ON_ADD_TO_CART="Check on add to cart" FIRST_CONFIGURE_USER_POINTS_PLUGIN="If you wish to provide points instead of fees, you first need to configure a custom user field with the column name user_points and then configure a user points plugin instance via the System>Plugins menu of HikaShop." PROVIDE_POINTS_INSTEAD_OF_FEES="Provide points instead of fees" USER_WITH_SAME_EMAIL_ADDRESS_ALREADY_EXISTS="A user with the same email address already exists" NUMBER_OF_PRODUCTS="Number of products" ;since 4.7.2 NEW_GUEST_USER="New guest" SELECT_ANOTHER_USER="Select another user" ENTER_AN_EMAIL_ADDRESS_NOT_ALREADY_USED_ON_THE_WEBSITE="Enter an email address not already used on the website" COUPON_VALUE="Coupon value" ;since 4.7.4 GOOGLE_PRODUCTS_CATEGORIES="If you want to restrict the XML feed to only some categories, please select them in this setting" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_ID="Client ID" PAYPAL_CHECKOUT_CLIENT_SECRET="Client secret" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_NAME="Merchant name" PAYPAL_CHECKOUT_LANDING_PAGE="Landing page" PAYPAL_CHECKOUT_LOGIN_PAGE="Login page" PAYPAL_CHECKOUT_CREDIT_CARD_PAGE="Credit card page" PAYPAL_CHECKOUT_NO_PREFERENCE="No preference" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING="Disable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING="Enable Funding" PAYPAL_CHECKOUT_DISABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to NOT be available to your customers." PAYPAL_CHECKOUT_ENABLE_FUNDING_TOOLTIP="Select the payment methods you would like to be available to your customers. Note that even if selected, they will only appear based on your eligibility and the eligibility of your customer to these payment methods." PAYPAL_CHECKOUT_ROUND_PRICES_WARNING="The 'Round prices during calculations' setting is deactivated in the HikaShop configuration. This can sometimes lead to rounding differences between the total calculated by PayPal and the total calculated by HikaShop, resulting in an 'AMOUNT_MISMATCH' error at the end of the checkout with this payment method." PAYPAL_CHECKOUT_ERROR_OCCURRED="An error has occurred" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Connect to PayPal Checkout" PAYPAL_CHECKOUT_MERCHANT_ID="Merchant ID" PAYPAL_CHECKOUT_SUCCESSFULLY_CONNECTED="Successfully connected (Payment feature)" PAYPAL_CHECKOUT_PRIMARY_EMAIL_NOT_CONFIRMED="The email address of your PayPal merchant account is not yet confirmed. Please check your email box for an email from PayPal to confirm it so that you can start accepting payments." PAYPAL_CHECKOUT_PAYMENTS_NOT_RECEIVABLE="Your merchant account has been limited by PayPal. Please check your PayPal merchant account inbox for an email from PayPal to determine the next steps." PAYPAL_CHECKOUT_CHANGE_LINKED_ACCOUNT="Change linked account" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LAYOUT="Button layout" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_COLOR="Button color" PAYPAL_CHECKOUT_GOLD="Gold" PAYPAL_CHECKOUT_BLUE="Blue" PAYPAL_CHECKOUT_SILVER="Silver" PAYPAL_CHECKOUT_WHITE="White" PAYPAL_CHECKOUT_BLACK="Black" PAYPAL_CHECKOUT_MONOCHROME="Monochrome" PAYPAL_CHECKOUT_GRAYSCALE="Grayscale" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_SHAPE="Button shape" PAYPAL_CHECKOUT_RECTANGLE="Rectangle" PAYPAL_CHECKOUT_PILL="Pill" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_LABEL="Label" PAYPAL_CHECKOUT_BUTTON_TAGLINE="Tagline" HIKA_MIDDLE="Middle" PAYPAL_CHECKOUT_CONNECT="Connect" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_LISTINGS="Pay Later Messaging on products listings" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_PRODUCT_PAGE="Pay Later Messaging on product details page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CART_PAGE="Pay Later Messaging on cart page" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_ON_CHECKOUT_CART="Pay Later Messaging on checkout cart" PAYPAL_CHECKOUT_PAY_LATER_MESSAGING_COLOR="Pay Later Messaging text color" YOUR_PAYPAL_PAYMENT_METHOD_IS_OBSOLETE_PLEASE_SWITCH_TO_PAYPAL_CHECKOUT="Your PayPal payment method is obsolete and will soon be discontinued by PayPal. Please go in the System>Payment methods menu, click on the 'new' button and select the 'HikaShop PayPal Checkout payment plugin' to configure the PayPal Checkout payment method which is now replacing it. Once done and the new PayPal Checkout payment method is available on your website, disable the old PayPal payment method and this error message will disappear." PRODUCT_MSRP_DESC="Also known as the MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) or RRP (Recommended Retail Price). It will only appear on the product page and it won't be used as the product price." WEIGHT_UNIT="Weight unit" TEXT_ENTERED_TOO_SHORT="Text entered too short" ;since 4.7.5 MINLENGTH="Minimum length" WORDS_TO_IGNORE="Words to ignore" HIKASHOP_PROGRESS_BAR="Progress bar" HIKASHOP_ACCORDION="Accordion" NEW_PRODUCT_FORM="New product form" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES="Load HikaShop on all pages" HIKA_LOAD_HIKASHOP_ON_ALL_PAGES_DESC="This option can be turned off if you don't want HikaShop's javascript and CSS files to be loaded on all the pages of your frontend. This option needs to be turned on if you want to display add to cart buttons with content tags on pages where HikaShop is not normally loaded." ; since HikaShop 5.0.0 HIKA_DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Use legacy display" DISPLAY_LEGACY_BUTTON="Since HikaShop 5.0.0 this plugin will use new display standards, if you want to keep going with old standards select Yes" HIKA_REDIRECTION_BUTTON="Redirection mode" DISPLAY_REDIRECTION_BUTTON="Define whether a popup or a new tab will be used when clicking the social network buttons" HIKA_DISPLAY_BTN="Select Display mode" DISPLAY_MODE="Define which kind of display, you want to use for your social buttons" HIKA_DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display Linkedin button" DISPLAY_LINKEDIN_BUTTON="Display or not the linkedin button to share the product page" HIKA_HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Twitter hashtag #" HASHTAG_TWITTER_BUTTON="Add hashtag when process the Twitter button (ex: #hikashop #bestProduct)" HIKA_FACEBOOK_NAME="Facebook" HIKASHOP_TAB="new tab" WITHOUT_LINK="Without link" HIKA_PAGE_TITLE="%1$s - %2$s" HIKA_MICRODATA_ERROR="The legacy HikaShop Microdata on Product Page plugin is activated and this which will cause problems in the structuring of your MicroData
You have to disable it in your Joomla plugin manager!" ;since HikaShop 5.0.1 ADDRESS_LINE="Address line" STATE_CODE="State code" COUNTRY_CODE="Country code" NUMBER_OF_PURCHASES="Number of purchases" AFTER_A_USER_VOTE="After a user votes" AFTER_A_USER_POST_A_COMMENT="After a user comments" ;since HikaShop 5.0.3 PRICE_PER_PRODUCT_MODE="Per product mode" SUM_ALL_SHIPPING_PRICES="Sum all shipping prices" SELECT_HIGHEST_SHIPPING_PRICE="Select the highest shipping price" INCLUDE_VARIANTS="Include variants" INCLUDE_VARIANTS_DESC="If your products have variants and you want to export the variants as separate products instead of exporting only the main product data, you need to activate this option. Note that loading the variants data will require between several times and 100 times more processing for the plugin in order to generate the XML feed. So it might not be viable or require at least the increase of the performances with the corresponding setting of the plugin." OTHER_CLIENTS_ALSO_BOUGHT="Other clients also bought" ;since HikaShop 5.0.4 FILE_ACCESS_NOT_AUTHORIZED="Access to file %s not authorized" CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE_MISSING="Credit card expiration date missing" HIKASHOP_DARK="Force Dark mode" HIKASHOP_LIGHT="Force Light mode" DARK_MODE_BACKEND="Backend color scheme" HIKA_LANG_VERSION="5.0.4" ; - Extra keys OVERRIDE_WITH_EXPLANATION="Du kan kopiera / klistra in här raderna från filen ovan som du vill anpassa. För översättare, ska du ändra direkt i översättning filen ovan och dela dina ändringar så att de kan integreras i standardöversättning." HIKASHOP_ACTION="Action" SHIPPING_PAYMENT="Leverans & Betalning" HIKA_DISPLAY_RESTRICTION_ON="Display restriction on" HAVE_DONT_HIKA_HAVE="Have / Doesn't have" POINTS_NOT_GIVE_WHEN_USE="Ge inte poäng när du använder några" CUSTOMER_DOWNLOADLIST="Kundens nedladdningsstorlek" ORDER_QUANTITY_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHOD="Varukorgens kombinerade produktantal är för litet för vald leveransmetod" PRODUCTS_FROM_VM="Importera från VirtueMart" VM_IMPORT_DESC="VirtueMart import kommer importera information nedan från VirtueMart till HikaShop" PERCENTAGE_FEE_INCLUDING_SHIPPING="Procentuell avgift inklusive frakt" ORDER_TOTAL_TOO_SMALL_FOR_SHIPPING_METHODS="Varukorgens kombinerade produktantal är för litet för alla tillgängliga leveransmetoder" ENABLE_CUSTUMER_DOWNLOADLIST="Aktivera nedladdning för användare"